فهرست مطالب

جلوه هنر - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا خواجه احمد عطاری، بدری حکیمیان صفحات 5-12
  هنر ایران در مغرب زمین به مدت چند قرن بیش از هرچیز به فرش ایرانی نامبردار و شناسا بوده است. آثاری که از دوره صفوی در زمینه فرش در موزه های دنیا وجود دارد نمایانگر اوج پیشرفت هنرفرشبافی در ایران عصر صفوی است. اصفهان به عنوان یکی از شاخص ترین شهرهایی که هنر فرشبافی از دوره شاه عباس در این شهر رونق دارد مطرح و مورد توجه بوده، به گونه ای که تاکنون فرشبافی در اصفهان یکی از هنرهای مهم و قابل توجه بوده است.
  در این میان با توجه به فضای فکری و فرهنگی حاکم بر اصفهان بافت فرش بدست توانای زنان بافنده صورت می گیرد. با توجه به مشکلاتی که در زمینه بافت فرش در سال های اخیر رخ داده تاثیر آن بر وضعیت معیشت و کسب و کار بافندگان مشهود است. سئوال این است که مسائل و مشکلاتی که در زمینه فرش بافی بوجود آمده چه تاثیری بر وضعیت کسب و کار زنان شاغل در این حوزه گذاشته است. هدف از این تحقیق بررسی همبستگی- علی وضعیت اشتغال زنان بافنده فرش شهر اصفهان و موانعی است که پیش روی این قشر از جامعه قرار دارد. برای گردآوری مطالب از روش میدانی استفاده شده و به منابع کتابخانه ای استناد شده است.
  از نتایجی که بدست آمده می توان به موانعی چون فقدان بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی و از کارافتادگی بافندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه، قوانین و آیین نامه ها اشاره کرد. همچنین به نبود سیستم برنامه ریزی شده ای در خصوص بازاریابی وضعیت کسب و کار زنان بافنده فرش اشاره کرد که تهدیدی جدی برای فرش اصفهان است.
  کلیدواژگان: فرش اصفهان، وضعیت کسب و کار، زنان بافنده، موانع و تهدیدها
 • اشرف سادات موسوی لر، شبنم لیلیان صفحات 13-22
  آگهی های تلویزیونی یکی از زمینه های مناسب برای مطالعات فرهنگی، به ویژه سلیقه های حاکم بر نحوه نمایش هویت زنان جامعه است. در این مقاله، چگونگی بازنمایی هویت های جنسیتی با عناوین گوناگون و با رویکردهای مختلف، ازجمله نشانه شناختی و تحلیل محتوا بررسی شده است. چگونگی بازنمایی زنان و نقش های محول شده به آن ها که برسازنده نقش زن سنتی و مدرن هستند، موضوع این پژوهش است. در این تحقیق، روش نمونه گیری به صورت تصادفی است و آگهی های پخش شده در یک سال مربوط به تمام انواع محصولات در هفت گروه طبقه بندی شده است. در گام اول، میزان حضور زنان و مردان در آگهی ها مشخص و سپس نقش زنان در آگهی ها با توجه به تعریف زن مدرن و سنتی نقد شده است. در این پژوهش، مشخص شد که در 40 درصد کل آگهی ها، شخصیت زنی وجود نداشته است و در باقی تبلیغات، مردان معادل 59 درصد، زنان 17 درصد و مردان و زنان با هم 23 درصد حضور داشته اند. در نمایش زنان، معمولا نقش زن سنتی اولویت داشته است. دلیل این وضعیت، علاوه بر مسائل فرهنگی، حاکمیت سلیقه و تفکری است که زن درحاشیه، مصرف گرا و غیرمتفکر را بیشتر می پسندد و به نشان دار شدن آگهی هایی منجر شده است که شخصیت زن داشتند.
  کلیدواژگان: آگهی های تلویزیونی، بازنمایی، زن مدرن و زن سنتی، نشان داری و بی نشانی
 • اکبر شریفی نیا، اکرم احمدی، ندا قنبری صفحات 23-34
  منطقه سیمره (شهرستان دره شهر) باوجود ارتفاعات کبیرکوه، از گذشته های دور تا کنون یکی از منابع غنی برای زیستن و تداوم حیات ساکنان بوده است. آثار فراوان برجای مانده از دوران مختلف تاریخی و فرهنگی گذشتگان، سندی بسیار محکم برای اثبات چنین ادعایی است. نگارندگان که برای بررسی آثار برجای مانده از دوره ساسانیان به تنگه بهرام چوبین رفته بودند، متوجه نگاره های صخره ای برجای مانده ای در این مکان شدند که قدیمی تر از آثار ساسانی این منطقه به نظر می رسیدند. بی گمان، این نگاره ها یادمان های مردمان ساکن در این منطقه بودند. این نگاره ها با توجه به شواهد، چرا و مسائل مربوط به دامداری و یا ارتباط بین انسان و حیوان (بز کوهی) را به ذهن منتقل می کنند. سوالات اصلی پژوهش عبارت اند از:- این سنگ نگاره ها به چه دوره تاریخی تعلق دارند؟
  - آیا این نقوش علاوه بر مباحث مربوط به گذران معیشت، بیان کننده اندیشه ای اساطیری در این سرزمین هستند؟
  فرضیه پژوهش این است که قدمت این سنگ نگاره ها به هزاره اول ق.م برمی گردد و فراوانی نقش بز کوهی در سایر آثار موزه ای این منطقه، وجود یک اندیشه اساطیری به نام «اسطوره زایش» را در فرهنگ و هنر این مردمان نشان می دهد. مطالعات نشان می دهند که این سنگ نگاره ها به احتمال فراوان به هزاره اول ق.م متعلق هستند و در این هزاره، اسطوره زایش براساس شواهد و مدارک، در آثار برجای مانده از آن ها نمود یافته است. این پژوهش را با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام داده ایم.
  کلیدواژگان: سنگ نگاره، شهرستان دره شهر، تنگه بهرام چوبین، اسطوره زایش، هزاره اول ق.م
 • فاطمه محجوبی صفحات 35-48
  سفالگری در گناباد که حداقل پیشینه ای سه هزارساله دارد، با مراکز هم عصر خود از شیوه ای یکسان پیروی می کرد. سفال مند با مصالح و تزئینات متفاوت، به عنوان پدیده ای نوظهور از اواخر قرن یازدهم هجری در مند رایج شد. این سفال که با سفال میبد یزد و شهررضای اصفهان شباهت زیادی دارد، درطول زمان از محیط نیز تاثیر پذیرفته است. سفال مند به دلیل داشتن نقش مایه های سنتی و رنگ های گرم و شاد، همواره جذاب و در مجامع هنری مطرح است. هدف مقاله حاضر، بررسی سفالگری در مند گناباد است. در این پژوهش، مواد اولیه و تکنیک سفالگری مند، چگونگی رنگ و لعاب کاری سفال های مند و نقوش به کاررفته در آن ها را بررسی می کنیم.
  این مقاله ازنوع توصیفی است و اطلاعات آن را با روش میدانی (عکس، گزارش و مصاحبه) و کتابخانه ای (یادداشت نویسی و گردآوری اطلاعات از منابع) جمع آوری کردیم. همچنین، از پژوهش های باستان شناسی، اطلاعات تاریخی، جمع بندی ها، نتیجه گیری ها و تحلیل های به دست آمده استفاده کردیم. بخش های اصلی مقاله شامل طرز تهیه مواد سفال، نقوش و لعاب است. مهم ترین ویژگی سفال مند عناصر تزئینی برگرفته از طبیعت است که در چهار گروه انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی جای می گیرند و نشان دهنده آیین ها و باورهای کهن ایرانی در خاستگاه آن نگاره ها هستند.
  کلیدواژگان: سفال، سفالگری، گناباد، مند
 • فاطمه جانبازی صفحات 49-62
  انسان در مسیر خلق می تواند دریافت هایش را برای بیان منظورهایش ترکیب یا تجزیه کند. نگرش نمادین به مخلوقات باعث شده است که هنرمندان ضمن رعایت جنبه واقع گرایی در نمادها، در آثار خود از نمادهای طبیعی نیز بهره ببرند؛ به طوری که متناسب با نیاز و نیات تصویر و محتوای مورد نظر، انواع نمادها با الهام از طبیعت و ویژگی هایی نزدیک به جهان مادی خلق و استفاده شدند. آثار منقوش، به عنوان نمادی از هنر ماندگار، همواره در دوران مختلف و در فرهنگ های بسیار، از گذشته تا اکنون مطرح بوده اند. در تمدن جیرفت نیز نقوش قابل بررسی بسیاری وجود دارد. با توجه به اینکه این نقوش شکل های متفاوت و متعدد دارند، این فرضیه ها مطرح می شود که پیدایش نقوش حیوانی تمدن جیرفت با محیط زندگی ساکنان آن تمدن پیوند دارد، محصول انگیزه آدمی در ثبت و انتقال دریافت ها و منبعث از طبیعت است و از سوی دیگر، تجسم پاره ای از باورها و اساطیر آن قوم است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، فنون مشاهده و مطالعات کتابخانه ای کوشیدیم چگونگی تصویرگری نقوش حیوانی در تمدن جیرفت را بشناسیم.
  کلیدواژگان: تمدن جیرفت، نقوش حیوانی، نماد، اسطوره
 • نسیم غلامی رستم، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری صفحات 63-72
  نظریه گشتالت از جمله مکاتب تاثیرگذار در قرن بیستم است که به معماری وارد شده است. با توجه به شیوه متفاوت توجه به ادراک در این مکتب، در بسیاری از مقالات به لزوم بررسی این سیستم ادراکی و نحوه عمل آن در طراحی توجه شده است؛ اما بیشتر آن ها درحد بررسی مبانی نظری گشتالت هستند و به حضور این مکتب در طراحی باغ های ایرانی توجه نکرده اند. به این ترتیب، این پرسش مطرح می شودکه آیا می توان با این نظریه باغ های تاریخی را تحلیل نمود. برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا نظریه گشتالت و رابطه آن با مفاهیم معماری منظر و سپس ظرفیت های آن در تحلیل باغ سازی ایرانی مورد مطالعه قرارگرفت.
  چیستی نظریه گشتالت، مفاهیم آن و معیارهای حاصل از این مفاهیم در تحلیل باغ های تاریخی پرسش های اصلی این پژوهش هستند. برای پاسخگویی به پرسش ها در حوزه نظری، روش تحقیق استدلال منطقی و بررسی نمونه موردی به کار گرفته شد. درنهایت، مفاهیم مربوط به این نظریه در طراحی پلان چند باغ از دوره های تاریخی متفاوت ایران برای نمایش میزان گستردگی کاربرد این نظریه در باغ های ایرانی بررسی شد.
  نتایج تحقیقات نشان می دهند با اینکه سال ها از ظهور نظریه گشتالت می گذرد، همواره کاربرد داشته و به خوبی می تواند در حوزه معماری منظر استفاده شود. همچنین به کمک مفاهیم نظریه گشتالت، جنبه های ناپیدای معماری منظر ایرانی بازشناخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: نظریه گشتالت، معماری منظر، باغ ایرانی
 • عاطفه عبدالسلامی صفحات 73-82
  طبیعت ذاتا زیبا و بی نقص است و به طور قطع منبع الهام بسیار خوبی برای هنرمندان و طراحان به شمار می رود. اساسا طراحی به معنی آفرینش فکر و ایده های جدید و تبدیل آن ها به یک پدیده فیزیکی یا غیر مادی است. در وادی طراحی، آنچه طی سالیان متمادی از اصطلاح «الهام از طبیعت» برداشت می شد، فقط به بخش هنری و زیبایی شناسانه آن نظر داشت؛ درحالی که هدف دانش «زیست الگو» توجه به هردو جنبه کاربردی و زیبایی شناختی سیستم های طبیعی است. دانش زیست الگو مبلغ و حامی نوعی نگاه مفهومی، مطلع و قدردان از سوی طراحان، تولیدکنندگان و سیاستگذاران جوامع امروزی است تا از طبیعت چاره اندیشی بیاموزند. در این پژوهش می کوشیم با نشان دادن نمونه هایی از همراهی این دو بخش در فصل مشترک زیست شناسی و طراحی منسوجات و همچنین شناسایی راهکار های جدیدی از طراحی، برای روشن تر شدن آینده این دانش گامی برداریم. روشن است که دانش زیست الگو و تعاملات صحیح میان طراحان منسوجات و متخصصان علوم زیستی، ساختارهایی پایدارتر و سازگارتر با طبیعت را برای آینده منسوجات بشر پیشنهاد می دهد. این پژوهش به شیوه نظری و بنیادی انجام شده و مبتنی بر بررسی تجارب و استخراج اصول طراحی منسوجات به شیوه زیست الگو است. آنچه در اینجا مطرح می کنیم، براساس تحقیقات و گردآوری های کتابخانه ای است و نمونه هایی از خلاقیت ها و تجارب متخصصان این حیطه را دربر می گیرد.
  کلیدواژگان: منسوجات آینده، زیست الگو، فناوری های نوین، الهام از طبیعت
|
 • Alireza Khajeh Ahmad Attari, Badri Hakimian Pages 5-12
  There are Safavid Persian carpets in the museums in all over the world which portraits the highest development of carpet weaving during Safavid period in Iran. Esfahan has been one of the most prominent cities in carpet weaving from the time of Shah Abbas till now and carpet weaving is considered as one of the important and prominent arts in Esfahan. Due to intellectual and cultural atmosphere of Esfahan, women weave the carpets and in every part of Esfahan province they try very hard to create splendid works. Because of some problems related to field of carpet weaving in recent years, the effects of these problems on business and subsistence level of these weavers become evident. The question here is that what are the effects of those problems on business situation of female workers in this field? The purpose of this research is to study and analyze the employment situation of women weavers in Esfahan province and the obstacles which this group of society faces with. The research methodology is correlation and causal and for gathering data we used Library and in field method. From the findings of this research one can conclude that factors such as social security insurance, issue of retirement and disability of weavers, fluctuations in price of raw materials, rules and regulations, the absence of a coherent system for marketing threat the business status of women carpet weavers.
  Keywords: Isfahan carpet, Business situation, women weaver, Obstacles Ahead
 • Ashraf Sadat Mousavilar, Shabnam Leylian Pages 13-22
  TV advertisements is one of the relevant areas for cultural studies, especially for representing the dominant manners in portraying of women's identity in society. In this article, the representation of gender identity have been studied through different topics and different approaches such as semiology and content analysis. The main subjects are the representation manner of women and their assigned roles which are constituents of traditional and modern women's position. In this study, the random sampling method has been chosen and advertisements that broadcasted during one year about all kinds of products have been classified into seven groups. At first step, the presence rate of women and men in advertisements has been identified and then women's roles in the advertisements has been criticized according to the definition of modern and traditional woman. In this research, it was indicated that in 40% of all advertisements, there wasnt any woman character at all and in the rest, equivalent to 59% of all advertisements, men were presented. Another statistics shows that women were only in 17% of advertisements and the presence of men and women together were restricted to 23% only. In representation of women, usually the image of a traditional woman was in priority. The reason of this situation, beside cultural issues is the domination of a manner and a thinking which favors the consumerist, non-thinker and marginal women which ultimately led to the creation of a kind of marked advertisement in which the woman character is presented.
  Keywords: TV advertisements, woman representation, tradition, modernity, markedness
 • A. Sharifinia, Akram Ahmadi, Neda Ghanbari Pages 23-34
  Seimareh region (Darh Shahr township), with the advantage of being located close to Kabir Kooh highlands, has always been a rich resource for its inhabitants to well sustain a life. The existence of various remnants from different historic-cultural periods of time in this region could be a valid piece of evidence for what was just said. The authors who had already taken an expedition to this strait for conducting a survey on the Sassanid relics in the region could notice the on-rock reliefs/designs there for the first time. These designs definitely belong to people who some time used to be residents in this region. The main theme of this rock-art works appears to be cattle’s grazing or in particular the relation existing between human and ibex. Our main questions here are as follow. Which period of time do these reliefs belong to? Do these reliefs represent mythological beliefs as well as daily life and subsistence base of their creators? The presumption our study is based on come from the fact that the abundance of the motif of this animal (ibex) on the other museum objects indicates the existence of a mythological idea, i.e. the myth of procreation, in these people’s art and culture. In the end we will come to this conclusion that these rock-art works probably date back to the first millennium B.C. since during this millennium the myth of procreation could be observed on other different existing records and finds. This study has been carried out applying a descriptive-analytic method beside both library and field researches.
  Keywords: rock, art works, Dareh Shahr township, Bahram Choubin Strait, myth of procreation, first millennium B.C
 • Fatemeh Mahjoobi Pages 35-48
  Abstract: Gonabad has a history of pottery that refers back to at least three thousand years ago where it followed the same tradition as in other contemporary centers. Mend pottery became popular as an emerging phenomenon in the late eleventh Hijri century using different materials and decorations which was similar to pottery in Yazd and Shareza, Isfahan. It has somewhat been influenced over time by the environment. Predominant use of warm colors and cheerful traditional designs has made Mend pottery attractive to both the public and the artistic community. The paper aims to focus on Mend pottery regarding the following questions: 1- What are the materials and techniques of pottery in Mend? 2- How is the coloring and glazing in Mend pottery? And 3- How are the designs used in Mend pottery? Data is collected from images, reports, and interviews as well as library notes. In this regard the archaeological researches conducted, historical information summarized, and conclusions obtained from previous analyses have been used. The main body of the article concerns how to prepare clay materials, designs, and glazes. The most striking feature of Mend pottery relates to the decorative elements taken from nature. The elements can be categorized into four groups: human, animal, plant, and geometric which testify the rituals and beliefs of ancient Iranian origins of the images.
  Keywords: Clay, Pottery, Mend Gonabad, Handicrafts
 • Fatemeh Janbazi Pages 49-62
  Man is able to synthesis or analysis its reciepts because express his purposes. Symbolic approach to all creatures make up artists while observing the symbolic aspect of realism, can benefit from Natural symbols in their work. So that according to the needs and intentions of the image and subject, types of symbols Inspired by nature developed with features close to the world and Were used. imprint works, as symbol of indelible art, always at different times and many cultures Had been raised since past until now. Also there were different motifs In jioft civilization that study of these is important. As regards this motifs are different and multiple, The hypothesis are raised: appearance of Jiroft civilization animal motifs connect with living environment residents of that that civilization and it is Product of human motivation in record and transfer reciepts, Arises from the nature. on the other this motifs depict Some of the beliefs and myths that civilization.this article Using descriptive – analytical and observation, Studies Library trying to undrestand how of illustration animal motifs in Jiroft civilization.
  Keywords: Jiroft civilization, animal motifs, symbol, myth
 • Nasim Gholami Rostam, M. Bemanian, M. Ansari Pages 63-72
  Gestalt theory is one of the significant theories in 20th century that has been entered in the field of art and architecture. since in this theory a different kind of emphasis has been noted regarding the notion of perception, there are many papers that has been studied this system of perception and its functions in designing; But most of these papers are about the theoretical aspects of Gestalt theory and the presence of this theory in Iranian garden’s design has not been studied. So the question left here is that can we analyze the historical gardens with this theory? For finding the answer, first we studied the Gestalt theory and its connection with concepts of landscape architecture and then we examined its capacities for analyzing Iranian garden. The main questions of the presented research involve with concepts of Gestalt theory and its extracted criteria for analyzing historical Iranian gardens. To answer the proposed questions theoretically, the research methodologies of logical reasoning and case study has been used and at the end the related concepts of the theory to the plan of some historical gardens from different eras has been studied in order to present the extent of the application of this theory in Iranian gardens. The findings of this research show that although many years have been passed from the emergence of this theory, it is always applicable and can be well used in field of landscape architecture. With the help of Gestalt theory, hidden aspects of Iranian landscape architecture can be recognized.
  Keywords: Keywords: Gestalt theory, landscape architecture, Iranian garden
 • Atefeh Abdosalami Pages 73-82
  Nature is essentially beautiful and flawless and is definitely a great inspiration for artists and designers. Basically speaking, to design is to create new ideas and convert them into a material or non-material phenomenon. In the world of design, for many years, what has been withdrawn and taken from the term of "inspiration from nature" was only limited to artistic and aesthetic aspects. On the contrary, the purpose of " Biomimicry" science is to get involved in both practical and aesthetic aspects of natural systems. Biomimicry advocates innovators and problem solvers of all kinds, to create more intelligent and sustainable design through the conceptual view and/or emulation of nature. This research is trying to explore the intersection of biology and textile design, and also clarify new strategies of designing textiles to a brighter future of this art. In fact, biomimicry and the proper relationships between biological/environmental experts and textile designers, offers more sustainable and compatible future textiles. This research is a theoretical and fundamental one which is based on the study of experiences and extracted principals of textile design in Biomimicry. The proposed information here has been gathered through library researches and also include some examples of innovations and experiences of related experts in the field.
  Keywords: Biomimicry, Nature, Textile Design, New Technologies