فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1393)

نشریه تفسیر پژوهی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدمحمدعلی ایازی، نجمه نجم صفحات 13-45
  یکی از کهن ترین مسائل علوم قرآن، موضوع اعجاز قرآن است که در قرآن و روایات با نام های «آیه»، «بینه»، «برهان»، «سلطان»، «حجت» و... از آن یاد شده است. بررسی سیر تاریخی موضوع، نشان از استعمال و رواج «معجزه»، «اعجاز» و «خرق عادت» از سوی متکلمان در قرن های 3 تا 5 هجری قمری دارد. با پیش فرض حجیت الفاظ قرآن، مساله و دغدغه اصلی در این رابطه، آن است که عدم استفاده قرآن و روایات از لفظ معجزه و تاسی اهل بیت (ع) به استعمال واژه های مرسوم در قرآن (فارغ از روایات اندک موجود با لفظ معجزه که نیاز به تحلیل و بررسی دارد) چه دلیلی داشته است؟ در کاوش انجام شده با روش توصیفی تحلیلی روشن شد که الفاظ قرآنی علاوه بر در برداشتن معنای معجزه و خرق عادت مصطلح و رویکرد نبوت شناسانه، دارای رویکردی معرفت شناسانه با اهداف تربیتی و هدایتی بوده است و این امر، نشان از حکمت خداوند در گزینش واژه ها داشته و ما را به سمت پیروی و رواج واژگان قرآنی سوق خواهد داد.
  کلیدواژگان: آیه، بینه، برهان، معجزه، قرآن
 • قاسم بستانی صفحات 47-75
  اختلاف قرائت قرآن کریم از ابتدای ظهور خود، با این پرسش چالش برانگیز همراه بوده است: آیا موارد مورد اختلاف در قرائت قرآن، از حیث اصول کلی و موارد جزئی(فرش الحروف) به معنا و دلالت قرآن آسیب می رساند؟ و در حقیقت: آیا این موارد اختلاف قرائت، دارای توجیه نقلی و علمی به خصوص از نظر علم نحو(که مهم ترین مرجع اثبات و رد صحت دلالت یک وجه در یک متن است) دارند؟ از این رو، مفسران و نیز نحویان از دیرباز، درصدد بیان وجوه صحت تک تک قرائت های قرآنی بوده و نسبت به برخی از علما- که در خصوص برخی از قرائت ها تردیدهایی داشته- موضع گرفته و ادله مختلفی برای اثبات صحت این قرائت ها از حیث معنا و عربیت ارائه داده اند.
  این پژوهش، به روش کتابخانه ای و جمع بندی و تجزیه و تحلیل داده ها، تلاش دارد این دانش را از حیث اصطلاح، تاریخ، روش و گونه های توجیه و نیز منابع مهم آن مورد بررسی قرار داده تا علاوه بر آشنایی هر چه بیشتر نسبت بدین دانش، به پرسش مطرح پاسخ داده شود که اختلاف قرائت های قرآنی، فارغ از اصالت یا عدم اصالت آن، از حیث اعراب و معنا قابل توجیه می باشند.
  کلیدواژگان: قرآن، قرائت های قرآنی، علم توجیه، نحو
 • محمدهادی یدالله پور، مرتضی خرمی، سیده فاطمه حسینی صفحات 77-106
  یکی از باورهای دینی که وجه مشترک آموزه های و حیانی به شمار می رود، «نجات شناسی» است. یکی از آموزه های مهم حیاتی و نقطه مشترک همه ادیان- که از رهاورد تطبیق آن، دستاوردهای عظیم فکری و کاربردی نصیب جوامع بشری خواهد شد- مساله «نجات و انتظار منجی» و چگونگی نگرش به فرجام جهان و تاریخ است. از این رو، امید به «آینده روشن» و «نجات انسان»، نقطه مشترک همه ادیان است که برخی از محققان، همین عطش و سوز فطری و دسته جمعی بشر را، بهترین دلیل بر وجود منجی ای می دانند که انسان را به نجات برساند و عطش او را سیراب کند؛ زیرا، عطش انسان، بهترین گواه بر وجود آب در هستی است. مساله نجات از دیدگاه یهود؛ یعنی نجات قوم یهود توسط ماشیح از نسل داوود پادشاه در سرزمین صهیون، و از دیدگاه مسیحیت نجات از گناه و مرگ ابدی، و از دیدگاه اسلام نجات از تمام آلام روحی و جسمانی عالم پس از مرگ است.
  پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافته است، که همه ادیان معتقدند که در عصر آخرالزمان بشر در رابطه با اخلاق و معنویات در سیر نزولی به سر می برد و خود نمی تواند به تنهایی به این انحطاط پایان بخشد مگر این که یک شخصیت آسمانی بلندپایه که از مبدا وحی سرچشمه می گیرد ظهور کند و جهان را از جهل، تاریکی و ظلم رهایی بخشد. نیز اصل ظهور منجی در میان همه ادیان امری مسلم است، ولی این به معنای یگانه انگاری در همه زمینه ها و دیگر اصول و فروع نیست.
  کلیدواژگان: قرآن، عهدین، نجات، منجی موعود، مقایسه تطبیقی
 • کریم علی محمدی، سمیه میرزایی صفحات 107-129
  قرآن کریم، برترین و آخرین پیام خدا و ارزشمندترین گوهر گرانبهایی است که با بلیغ ترین آداب سخن، مفاهیم و معارف الهی را در اختیار ما قرار می دهد. در آیات قرآن، آن چنان ارتباط و تناسبی وجود دارد که تالیف کلام همچون ساختمان محکمی درآمده و زیبایی یک پیکره و یک تابلوی بسیار ممتاز و بی نظیری را به خود گرفته استکه در تناسب آیات، ضروری است. باید پذیرفت که در بین یک مجموعه آیات که در موضوع واحدی وارد شده اند، باید نوعی ارتباط و قدر مشترکی باشد، به اعتبار این که دارای هدف واحد و قدر جامع و مشترک واحد بوده و جمعا یک کلام محسوب می شوند که برای ایفای هدف واحدی نازل گشته اند.
  رابطه بین صدر و ذیل آیات نیز از ضروریات محاوره عرفی است و گرنه کلام و سخن از سخن و کلامی که دارای هدف واحد و جامع باشد، خارج گشته؛ بلکه لازم می آید که حکیم مطلق در بین امور بی ربط و بدون مناسبت، جمع نموده باشد و این از حکیم مطلق محال است. بنابراین، تناسب بین محتوای آیات و ذیل آن، امری عقلی است؛ بلکه همان ارتباط و تناسب لفظی و معنوی است که شان آیات و مقام بلاغت و فصاحت آن ها را بالا برده و تکمیل می نماید و زیبایی و حسن یک آیه، در همین تناسب و ترابط لازم در فواصل آیات نهفته است.
  دربررسی سوره آل عمران به برخی از این تناسب ها برمی خوریم که از جمله آن هاست: ارتباط ذکر اسمای الهی در آخر آیات با محتوای آن،ضمانت اجرایی حکم مطرح شده در صدر آیه،علت بیان حکم و فایده حکم که در ابتدای آیه مطرح شده است.
  کلیدواژگان: تناسب درون آیه ای، علت، ضمانت، فایده حکم، اسماء حسنی
 • سیدضیاءالدین علیانسب، لیلا امیری صفحات 131-159
  نوشتار حاضر با توجه به شبهات مطرح در خصوص جاودانگی قرآن و در پاسخ به ادعای محدود بودن پیام قرآن به زمان یا مکان خاصی نگارش یافته است. چنین مساله ای از جوانب مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد، لکن این مقال درصدد تبیین دیدگاه علمی و استدلال های علامه طباطبایی و راه گشایی اندیشه های او در خصوص فرامکانی و فرازمانی بودن پیام قرآن، و در پاسخ به این سوال است که؛ گستره ی شمول و عمومیت زمانی و مکانی پیام قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی چقدر است؟ بر این اساس، این مقال، دلایل جاودانگی قرآن را از دیدگاه علامه طباطبایی به روش اسنادی و رویکرد قرآنی تبیین کرده است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن در سه دسته -که دسته اول با عنوان آیات جاودانگی قرآن؛ شامل آیات حفظ، عزت، تحدی، تدبر و تبیان، دسته دوم با عنوان آیات جاودانگی دعوت؛ مشتمل بر آیات انذار، هدایت، تذکر و شمولیت خطاب های قرآنی، و دسته سوم با عنوان جاودانگی رسالت پیامبر؛ شامل آیات بعثت و اظهار دین اسلام بر سایر ادیان - بر جاودانگی قرآن کریم استدلال کرده است. علامه طباطبایی با نقل روایات در پنج دسته؛ شامل نو بودن قرآن در هر زمان، روایات جری و تطبیق، حدیث ثقلین، روایات هادی بودن قرآن و روایات بطن، بر جاودانگی قرآن استدلال کرده و بدین نتیجه رسیده که پیام های قرآنی برای همه جهانیان در همه مکان ها جاودان و شامل است.
  کلیدواژگان: جاودانگی قرآن، تحدی، خطاب های قرآن، جری و تطبیق، جهان شمولی رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علامه طباطبایی، قلمرو زمانی قرآن
 • صمد عبداللهی عابد، ام کلثوم رزمی صفحات 159-188
  آرامش، از لوازم ضروری حیات انسان است؛ در واقع، تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است. امروزه کوچکترین مساله، انسان را آشفته کرده و آرامش درونی اش را به مخاطره می اندازد. افکار منفی و مخرب، سوء ظن ها، مشکلات مادی، انواع اضطراب ها و بیماری ها از جمله مسائل برهم زننده آرامش می باشند. در این راستا، قرآن کریم و ائمه معصومین، فرمایشات گران سنگی دارند که انسان ها را به خوش بینی نسبت به خداوند و امید به فضل و کرم او در مواجهه با ناملایمات زندگی دعوت می کنند. در این مقاله، سعی شده است به خوش بینی، راه های دستیابی به آن، پیامدها ونقش آن در رسیدن به آرامش، پرداخته شود.
  ازجمله راه های رسیدن به خوش بینی عبارتند از: عبادت، ترتیب اثر ندادن به سوءظن، پرهیز از پیش داوری و قضاوت زود هنگام، توجه به حضور خدا، نیک انگاری و احسان به مردم. حسن ظن رهایی از گناه و اندوه ناشی از آن،الفت با دیگران، سلامتی دین،حل مشکلات مردم، کاهش غم و ناراحتی ورسیدن به آرامش می شود.
  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، خوش بینی، آرامش، قرآن، حدیث
 • غلامحسین احمدی آهنگر صفحه 189
  نگاه وجودی به مسائل و مباحث فلسفی از حیث آن که وجود خود را در جهان منکشف، و چیزهای دیگر را نیز حاضر می کند در فلسفه غربی امری مستحدث و مربوط به اواخر قرون نوزده و بیست است که در قالب فلسفه وجودی تجلی کرده است؛ اما اگر با دقت به آن بنگریم، می بینیم که در سنت دینی چنین نگاهی، تاریخی چند هزار ساله دارد و در ادیان ابراهیمی سه گانه حضوری فعال و پویا دارد. به خصوص اگر به مساله ترس آگاهی، ترس از دست دادن معصومیت از گناه، توبه و حضور وجودی در پیشگاه ربوبیت بنگریم. همه مضامین در قصه حضرت آدم ظهور و بروز فعال تری دارد.
  داستان حضرت آدم (ع) - که تجسم جوهره انسانیت است - در جهان قبل از هبوط و قبل از انکشاف، وجود اصیل و تبدیل آن به وجود غیر اصیل تجلی می کند؛ اما در جهان پس از هبوط وجود غیر اصیل و چگونگی تبدیل آن به وجود اصیل به ما نشان داده می شود.
  در این تلاش شده است تا وجود اصیل به معنای حضور در پیشگاه ربوبیت، چگونگی شکل گیری و تبدیل آن به غیر اصیل و طریقه دریافت مجدد وجود اصیل را نشان داده شود.
  کلیدواژگان: وجود، فهم وجودی، وجود اصیل، حضرت آدم(ع)
|
 • Seyed Mohammadali Ayazi, Najme Najm Pages 13-45
  One of the earliest issues in the Quranic Sciences is the miracle ofthe Quran which remembered as "Ayat", "Bayyina", "Borhaan", "Soltaan" and "Proof"etc., in Quran and Hadith. The topic's historical review indicates that using words such as "Miracle"was frequent between thetheologian of 3 to 5 AH centuries. By considering the validity of Quran's words, the main problem in this field is that Quran and Hadith have never used word "Miracle", and followinginmate PBUT to use words which are customary in Quran (except a few Hadith using word "miracle", which must be analyzed) what was the reason for that? Based on the descriptive and analytic researches we indicated that Quran's words and phrases in addition to containing the meaning of "so-called miracle" and the Prophetological approach, has epistemological approach to the educational goalsandguidance with educational and academic goals and this shows the God's wisdom inchoosingwords and will guide us to following and using Quran words more frequently.
  Keywords: AyatBayyina, Borhaan, mojezeh, the Quran
 • Ghasem Bostani Pages 47-75
  The differences in the reading the Holy Quran from the beginning of its emergence has been a controversial issue and it was that the differences in terms of general principles and detailed recitation of the Quran (Farsh Alhorof) the meaning and implications of the Quran will damage or not? And whether these diffrences are not explained by traditional and rational justification in syntax or not? Therefore, the interpreters and commentators of the Quran always have been trying to explain every aspect of the accuracy of recitation and reading of Quran and have been taking stand and making arguments toward some scholars who had reservations about some of the readings, take some actions in the proof of the correctness of this reading in terms of Arabic and the implication and in this regard, the science of explanation and justification of Quranic readings at the heart of the Quran explained by the Arabs has emerged. The present study, which is done by library and summation methods and data analysis, attempts to use this knowledge with regard to the terminology, history, method and also its major sources are investigated in addition to being more familiar with this knowledge,it would be revealed that the differences in readings of the Quran, regardless of its authenticity or lack of authenticity, would be justified in terms of the Arabs and meaning.
  Keywords: Quran, Quranic recitations, the science of justification, syntax
 • Mohammad Hadi Yadollahpour, Mortaza Khorrami, Fatemeh Hoseini Pages 77-106
  One common belief is the divine teachings It results in a "salvage anthropology" that the article entitled "A comparative study of the Koran and the Bible are promised Mnjy 'efforts to provide accurate and probing its comparative method analyze it. One of the most important teachings, life and the common point of all the religions that bring the implementation of the great achievements of human society will go intellectual and practical, the issue of "rescue and expected savior" and how to view the world and appeal history. The hope for a "bright future" and "human life", common to all religions point to some researchers, the thirst and burning natural and human collective, the reason for the existence of the Savior know the man and his quest to save his drink, because, man thirst, the best evidence for the existence of water in the universe. Salvation is from the perspective of the salvation of the Jewish people by the Jewish Messiah of David king of the land of Zion and the Christian view of salvation from sin and eternal death, Islam and the salvation of all physical and psychological suffering of the world after death. This study concluded that all religions believe that the era of human apocalypse in relation to the moral and spiritual decline of the meanings And he alone can not end this decline unless a senior source revealed divine character stems emerge and the world of ignorance, darkness and oppression save. As well as the Savior of all religions is confirmed, it means that one does not seem at all other principles and minutiae.
  Keywords: Quran, the Bible, salvation, savior, comparative
 • Karim Alimohammadi, Somayyeh Mirzaee Pages 107-129
  The Quran is the best and the last word of God and the most precious jewel that puts at our disposal concepts and teachings of God through the most eloquent speech practices. It is essential for the verses of the Quran to be of such a strong relation and proportion that written words become very distinctive and unique beauty of a body and a very remarkable tableau like a strong structure. It ought to be admitted that there could be a kind of relationship and a common ground among a series of verses that have been entered on a single issue, the validity of which is of a single purpose and value of the common units that is considered to belong to one discourse that has been revealed to play a single goal. It is necessary in common dialogue to have a relation between sections above and below verses of the Quran, or else the discourse and the words may be removed from the single and comprehensive purpose; but such a claim, that it is necessary for the Absolute Wise (Hakime Motlagh) gather His wisdom among apparently irrelevant and inappropriate issues, is impossible to occur from the Absolute Wise (Hakime Motlagh). Thus, it is rational to have a balance between the content and the following of the verses. But the relevance and appropriateness of the literal and spiritual revelations raises and completes the dignity and eloquence of these verses, and the beauty of a verse lies in the same proportion and relation between the verses. We may, for instance, observe some of these proportions while examining Surah Al 'Imran: the relation between Divine Names mentioned at the end of verses and the content of the proposed rule is enforced by the top of the verse, and the reason for stating such a decree and its benefits that are stated at the beginning of the sentence.
  Keywords: the proportion inside verses, reason, guarantee, the benefits of the decree, the Divine Names
 • Sayyed Ziaaldin Olyanasab, Laila Amiri Pages 131-159
  The present writing deals with the misrepresentations of the eternity of the Quran and denies the claim that the message of the Quran is limited to a certain time or place. This issue may be dealt with from different aspects. This writing, however, seeks to explain the scientific outlooks and arguments of Allamah Tabatabaie and his exploring ideas on the fact that the message of the Quran’s has not been affected by time and place; it also finds an answer to the question “How far is the domain of the applicability and generality of time and place on the Quran expanded? Adhering to this principle, this writing has illustrated the reasons of the eternity of the Quran from the point of view of Allamah Tabatabaie through the method of documentation and the Quranic approach. Allamah Tabatabaie has inductively reasoned the eternity of the Quran invoking the three groups of the verses of the Quran: the first group entitled as the verses dealing with the eternity of the Quran including the verses of preservation, might, challenge, contemplation, and clarification; the second group entitled as the eternity of the call including the verses of warning, guidance, admonition, and the universality of the Quranic addresses; the third group entitled as the eternity of the prophet’s mission including the verses of appointment to prophecy and making the religion of Islam public against the other religions. Allamah Tabatabaie has argued the eternity and perpetuity of the Quran by quoting six groups of hadiths including the hadiths that the Quran is new in every era; the hadiths on currents and comparisons (jary-o-tatbig); the hadith of the two weighty and invaluable things (thaqalain); the hadith that reveal that the Quran is the Guidance; and the hadith that the Quran has inner meanings (batn). He has thus reached the conclusion that the messages of the Quran are eternal and include and address all the inhabitants of the worlds.
  Keywords: Eternity of the Quran, challenge, address of the Quran, currents, comparisons (jary-o-tatbig), universality, the mission of the Prophet (s.a.w.a), Allamah Tabatabaie, the domain of time in the Quran
 • Samad Abdollahi Abed, Om Kolsoum Razmi Pages 159-188
  Tranquility is what people most need in their life. Men attempt to lead a spiritually and mentally tranquil life. Today, some unimportant problems may disturb some people and threaten their peace of mind. Negative thoughts, harboring suspicion, financial problems, anxieties, illness, etc. disturb the peace and the tranquility. The holy Quran and the infallible Imams invite human beings to be positive, confident and hopeful towards Allah and His grace and generosity when facing the vicissitudes of life. This essay deals with optimism and the way to master it, its outcome and impact on peace and tranquility.
  Keywords: positive thinking, optimism, tranquility, the Quran, hadiths
 • Gholamhossein Ahmadi Ahangar Page 189
  In contemporary existentialism existence has revealed itself in the world and other things that are also present. Such a view has a long history of religious tradition. There are many categories of existentialism in the story of Adam. The story of Adam shows aletheia human and becoming authentic to inauthentic existence and vice versa. In this paper we want to show that authentic existence is presence of gopd.
  Keywords: Existence, Authentic existence, Adam