فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 19 (بهار و تابستان 1402)

نشریه تفسیر پژوهی
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • خدیجه احمدی بیغش*، زهره بیجارچیان صفحات 13-37
  خداوند روح انسان را جاودانه قرارداده و انسان به واسطه ی مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می یابد. از این رو لازم است انسان خود را برای سرای جاودانه ی آخرت آماده کند. تحلیل های متفاوت درباره ی حقیقت و ماهیت مرگ، هراس از مرگ و یا عوامل کاستن وحشت از مرگ، تاثیر مستقیمی در معناداری زندگی دارد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که از دیدگاه قرآن کریم و کتب مقدس، مفهوم مرگ اندیشی و حیات ابدی دارای چه ابعاد و آثار تربیتی بر زندگی انسان است. بررسی توصیفی - تحلیلی این مسیله نشان می دهد مفهوم مرگ اندیشی و حیات ابدی در قرآن و کتب مقدس به معنای اعتقاد به عدم فنا و نابودی، پس از زندگی دنیایی و اعتقاد به قیامت و عدم انکار آن است. ارزشمندی زندگی، انسان را به تفکر در آفرینش و هدفمندی آن و نیز ایمان به معاد و اعتقاد به جاودانگی فرامی خواند. توجه به ابعاد حیات اخروی، عدم غفلت از مرگ و... موجب می شود جهت زندگی مشخص شده، آمادگی برای انتقال به حیات ابدی میسر گشته و زندگی از چالش بی معنایی و پوچی رها شده، آرامش یاد الهی افزایش و مستقر گردد. لذا قرآن و کتب مقدس یاد مرگ و اعتقاد به قیامت را دارای آثاری تربیتی نظیر: از بین بردن زیاده خواهی، صبر بر مصایب، زنده دلی، بی اعتنایی به دنیا، آمرزش گناهان و... می داند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، کتب مقدس، مرگ اندیشی، حیات ابدی
 • کاظم استادی* صفحات 39-81
  تمام کتاب کنونی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) و نیز بخش قابل توجهی از روایات کتاب احتجاج منسوب به طبرسی، به نقل از یک راوی، با نام «محمد بن قاسم جرجانی» یا «محمد بن ابی قاسم استرآبادی»، معروف به «ابی الحسن جرجانی مفسر» است. این شخص در منابع رجالی و تراجمی شیعه ی امامیه، مجهول می باشد و اطلاعات قابل توجهی از وی بیان نشده است. پس لازم است این راوی، شناسایی و ترجمه شود. این کار، چندین فایده دارد: اول اینکه تکلیف کتاب تفسیر و بخشی از احتجاج، از نظر هویت رجالی راوی آن ها روشن می شود. دوم اینکه تاریخ نقل و انتقالات این کتاب ها گویا می گردند. سوم اینکه ممکن است برخی از مناقشات پیرامون این دو کتاب، مرتفع و یا از آن سو، مناقشات جدیدی ایجاد گردند. بنابراین اکنون مهم است پرسیده شود: 1 آیا «محمد بن قاسم جرجانی» یا «محمد بن ابی قاسم استرآبادی» یک شخصیت و با اسامی دوگانه هستند که بر اثر تصحیف ایجاد شده اند یا خیر؟ 2 چه اطلاعاتی در دیگر منابع غیررجالی و تراجمی از ایشان وجود دارد؟ 3 تاریخ و ترجمه ی این راوی تفسیر چگونه است؟ پژوهش حاضر به وسیله ی برخی اطلاعات و شواهد جنبی به بررسی تاریخ و ترجمه ی ابوالحسن جرجانی مفسر پرداخته است تا حتی الامکان شرح حال و یک بررسی رجالی از وی ارایه دهد.
  کلیدواژگان: تفسیر عسکری، ابوالحسن جرجانی، محمدبن ابی قاسم، روایات صدوق، زیدیه
 • علی صالحی، علی اصغر شعاعی، محمدعلی اخوان، سعید خدادادی* صفحات 83-104

  هنگام تفسیر قرآن برخی اطلاعات در ذهن مفسر وجود دارد که نمی توان منکر این اطلاعات و محفوظات شد. این اطلاعات دارای تاثیراتی در هنگام تفسیر بر روی مفسر هستند. این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مجاری تاثیر پیش دانسته های مفسر در تفسیر قرآن پرداخته و دستاوردهایی را به دنبال داشته است؛ به این صورت که بعد از بررسی های صورت گرفته، دانسته شد که پیش دانسته های مفسر به چند دسته تقسیم می شوند: برخی از آن ها بدیهی اند، برخی دیگر غیربدیهی. برخی دیگر هماهنگ با ظواهر قرآن هستند یا ناهماهنگ اند. اما دراین بین برخی از پیش دانسته های موجهی هست که تاثیراتی بر مفسر دارند؛ از قبیل اینکه ابزار و لوازم تفسیر آیات اند یا اینکه مبانی تفسیر و اصول و قواعد را در اختیار مفسر قرار می دهند و دیگر اینکه باعث مسیله سازی و باز نمودن دید مفسر شده و  محتوای آیات را تایید و تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: مجاری، پیش دانسته ها، مفسر، تفسیر، قرآن کریم
 • مینا شمخی*، سعید رحیمیان، علیرضا خنشا صفحات 105-139

  از زمان نزول قرآن، تفسیر آیات آن نیز مطرح بوده است. بدیهی است که در طول تاریخ، تفسیر دچار تغییر و تحولاتی شده است. یکی از این آیات، آیه ی 138 بقره می باشد که به «صبغه الله» معروف است. در این آیه ی شریفه، به صبغه و رنگ الهی اشاره شده است. اینکه به راستی صبغه و رنگ الله به چه صورت می باشد؟ مراد و مفهوم آن چیست؟ و مفسران فریقین، بسته به گرایش خود آن را چگونه معنا نموده اند؟در این پژوهش به روش تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل آراء تفسیری پرداخته شده و نتایج سیر تطور آراء نشان می دهد که ابتدا در تفاسیر نخستین با ذکر جریان غسل معمودیه ی مسیحیان، صبغه را به «اسلام» معنا نموده، سپس در تفاسیر ماثور اهل سنت، به «اسلام»، «فطرت»، «سنن از جمله ختنه» و «تقوی الهی» اشاره شده و در تفاسیر ماثور شیعیان به «اسلام» و «تزیین مومنین به ولایت امام در عالم میثاق» ترجمه و معنا شده است. آن گاه در تفاسیر قرن پنجم و ششم با کمک استدلال ها و تحلیل های عقلی و ادبی با اشاره به اقوال مختلف،  صبغه را فطرت یا تطهیر به واسطه ی ایمان به اسلام می دانند. سپس در قرون میانه مفسران عارفی مثل ابن عربی، صبغه را باطن و حقیقت مذهب دانسته اند. در قرون معاصر در کنار نقل قول از گذشتگان، تحلیل های اجتهادی یا عقلی با رویکرد عصری مورد توجه قرار گرفت و به پیام های آیه، مانند ترک اختلاف نژادی و قبیله ای، دعوت به عدالت و برادری، اشاره می گردد. البته هر کدام از معانی گفته شده می تواند صحیح باشد، ولی به نظر می رسد که «رنگ بی رنگی الله» که همان «دین اسلام» و به دنبال آن «ولایت امام» به عنوان مصداق کامل را می توان به عنوان بهترین و کامل ترین معنا برای «صبغه الله» انتخاب نمود.

  کلیدواژگان: قرآن، آراء تفسیری، سیر تاریخی، صبغه الله، کارکردها
 • علیرضا دهقانپور*، سکینه آباده صفحات 141-170
  عذاب الهی در دنیا و آخرت وجود دارد. سنخ عذاب در دنیا و آخرت، از نوع جسمانی و روحانی است. زبان قرآن درباره ی عذاب، حقیقی و واقع گرا است. هدف اصلی خداوند از خلقت بشر، رسیدن انسان به بهشت و رحمت الهی است، ولی در طول آن هدف، یک غایت تبعی و ثانوی نیز وجود دارد. گناهکار به سبب اعمال ناشایست عذاب می شود. به دلیل تفاوت بین دنیا و آخرت فلسفه ی مجازات های الهی در دنیا و آخرت با هم متفاوت است. سختی ها در دنیا به دلایل مختلفی از جمله ارتقاء درجه ی مومنان، عبرت، تضرع و توبه، آزمایش، عقوبت و عذاب گنهکاران می باشد. برای عذاب در آخرت ادله ی بسیاری از جمله عدل الهی، ضمانت اجرای تکالیف، لطف، وعید، جزای الهی، تجسم اعمال وجود دارد. درباره ی چگونگی رابطه ی بین عمل و جزاء، نظرات مختلفی مانند مراتب وجود و ملکات نفسانی ارایه شده است. رابطه ی بین عمل و عذاب، تکوینی و حقیقی است نه اعتباری.
  کلیدواژگان: قرآن، جزاء، عذاب، تجسم اعمال
 • محسن رجبی قدسی*، زهرا بلندی صفحات 171-211

  در تعالیم پیامبر اکرم، ایمه طاهرین و صحابه بر تلاوت دو سوره پی درپی تاکید شده یا به اشتراک مضمونی آن دو اشارت رفته یا عنوان مشترکی بر آن دو نهاده شده است؛ چنان که رسول خدا دو سوره بقره و آل عمران را «زهراوین» (دو سوره بسیار درخشنده) و ناس و فلق را «معوذتین» (دو سوره ‏ای که انسان را در پناه خدا قرار می ‏دهند)، نامیده ‏اند و بر قرایت آن دو زوج سفارش کرده‏ اند. از مجموع این آموزه ‏ها می ‏توان زوجیت سوره ‏های قرآن را استنباط کرد؛ یعنی سوره ‏های قرآن دوبه دو، زوج یکدیگرند و مانند دو آینه موازی عمل می‏ کنند و تصاویر بسیاری از مضامین دو سوره را به نمایش می ‏گذارند و یکدیگر را تفسیر و تبیین می ‏کنند. برخی از احادیث حاکی از زوجیت سوره‏ ها در فقه امامیه نیز بازتاب یافته است، مانند وجوب قرایت زوج ‏سوره فیل و قریش و انشراح و ضحی پس از حمد در نمازهای واجب. این پژوهش با گزارش همه احادیث ناظر به زوجیت سوره ‏ها، برای نمونه ارتباط و پیوند زوج ‏سوره کوثر و ماعون را بررسی کرده و نشان داده است که یک دسته از «شانی»‏های رسول خدا و «کوثر» عطاشده به ایشان، مکذبان دین (منافقانی) هستند که در پوشش مناسک دینی و با ریا و نمایش، «ماعون»هایی را که باید در دسترس «یتیمان»، «مسکینان» و نیازمندان قرار گیرد، به نفع خود مصادره می ‏کنند و از هر گونه «عطا» و بخشش و «نحر» آنچه که موجب «اطعام» محرومان جامعه می ‏شود، دریغ می‏ ورزند.

  کلیدواژگان: سوره ‏شناسی، تناسب سوره ‏ها، زوج ‏سوره ‏ها، سوره‏ های مجاور، فهم قرآن
 • حسین خانی کلقای، صمد رضائی*، امین خوش رفتار، محسن احتشامی نیا صفحات 213-243
  با آنکه راوندی در روزگاری می زیست که اکثر فقیهان تحت تاثیر شیخ طوسی و سید مرتضی بودند، ولی او در اندیشه ی فقهی مکتبی مستقل دارد. چنان که او نخستین عالمی است که دستگاهی چهار گانه مرکب از کتاب، سنت، عقل و اجماع را در بین شیعیان مطرح کرده است. راوندی با استفاده از روش های گوناگونی به تفسیر آیات قرآن پرداخته است. تاکنون هیچ پژوهشی درباره ی کشف روش های تفسیری او انجام نشده است. لذا هدف این مقاله بررسی و استخراج روش های تفسیری قطب الدین راوندی می باشد. این روش ها از میان آثار تفسیری و نیز برخی آثار حدیثی وی که در مواردی به تفسیر آیات پرداخته بود، کشف گردید. از روش های تفسیری او بر اساس یافته های این پژوهش می توان به روش قرآن به قرآن، قرآن به حدیث، عقلی و اجتهادی، استفاده از علوم ادبی، شعر و اصول فقه در تفسیر قرآن و توجه به وجوه و نظایر آن اشاره کرد.
  کلیدواژگان: روش ها، قطب الدین راوندی، تفسیرقرآن، روش تفسیری
 • محمدرضا سالاری فر*، اکرم حاجی کریمی حسین آبادی، علی فتحی صفحات 245-272

  تفسیر نور آموزه های قرآن را در صحنه های عملی زندگی، ارایه داده و با کاربردی کردن توصیه های قرآن بین مردم و قرآن پیوند برقرار کرده است. از آنجا که اقبال عمومی گسترده ای به این تفسیر شده است و در برداشت های آن ملاحظاتی وجود دارد، لازم است اعتبار آن بررسی شود. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اعتبار محتوای تفسیر نور بر اساس قواعدی می پردازد که مفسران برای دستیابی به مراد خداوند به کار گرفته اند.بررسی 25 جزء قرآن در تفسیر نور بیان گر آن است که مولف در هیچ مورد به بررسی قرایات متعدد نپرداخته و در بررسی مفاهیم لغات قرآن روش اجتهادی نداشته و صرفا در برخی آیات معنای کلمات را بیان کرده و از این مقدار برخی معناها را به منبعی ارجاع نداده است. در تفسیر آیات به قواعد عربی توجه شده که علاوه بر آن در موارد متعددی از سیاق و در موارد بسیار کمی از مسلمات عقلی و علمی و بیشتر از آیات همسو و روایات استفاده شده است که منبع اصلی این تفسیر، آیات و روایات بوده است. مولف با تجمیع مفاهیم مشابه ذیل عنوان مناسب، تقسیم بندی کردن مفاهیم، کالبدشکافی و ارایه مفاهیم در قالب اشکال منطقی، تقطیع مناسب آیات و دقت در وجوه تشابه به تفسیر آیات پرداخته است. روش این تفسیر، آمیزه ای از روش نقلی و اندکی اجتهادی و در موارد فراوانی ذوقی در قالب پیام ها و نکات قرآنی است. گرایش این تفسیر بیشتر تربیتی و اجتماعی است.

  کلیدواژگان: تفسیر نور، محسن قرائتی، قواعد تفسیر، اعتبار تفسیر، روش تفسیر
 • مرتضی سلطانی*، ولی الله نقی پورفر، مهدی کهکی صفحات 273-313

  قصص قرآن کریم در کنار عبرت های فراوان برای اهل ایمان، دارای متشابهاتی است که به راحتی برای مخاطبان قابل فهم نیست. در این میان از جمله مسایل مهم در مجموعه معارف اسلامی، مسیله عصمت انبیاء (علیهم السلام) است که در تحلیل سیره ایشان نباید از نظر دور داشت. سیره انبیاء عظام الهی در قرآن کریم در برخی موارد دچار پیچیدگی ها و تشابهاتی است که رفتار ایشان را دچار غموض و ابهام ساخته و در نظر برخی اندیشمندان، منافی با عصمت ایشان قلمداد شده است. سیره حضرت موسی (علیه السلام) نیز در مواردی از جمله داستان ضرب حضرت هارون (علیه السلام) و رفتار خشن با ایشان که در دو موضع از قرآن کریم به این مسیله اشاره گشته، باعث شده تا تحلیل های گوناگون و متباین و گاه مغایر با عصمت ایشان مطرح گردد. ماجرای ضرب هارون (علیه السلام) پس از جریان انحراف بنی اسراییل از آیین یکتاپرستی و روی آوردن آنان به گوساله پرستی رخ داده است و مفسران در طول تاریخ آن را رفتاری از روی غضب، حزن، حرکتی جهت تادیب یا گناه صغیره (معاذ الله) برشمرده و یا بدون دلیل، آیات مربوطه را بر خلاف معنای ظاهر حمل نموده اند. اما با توجه به سیاق این دو دسته از آیات و مبنای عصمت انبیای الهی، برآیند صحیح تر آن است که ضرب در معنای حقیقی خویش به کار رفته و با توجه به جایگاه هر دو پیامبر در این خصوص و اهمیت مسیله انحراف بنی اسراییل، این رفتار باعث تذکر و تنبه آنان گردیده و خضوع قلبی آنان را برای پذیرش و اجرای حکم ارتداد ناشی از گوساله پرستی فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: حضرت موسی(علیه السلام)، حضرت هارون (علیه السلام)، ضرب هارون(علیه السلام)، عصمت انبیاء(علیهم السلام)، محکم و متشابه
 • جواد سلمان زاده*، محسن نورایی صفحات 315-337

  در مطالعات نوین تدبری، سیاق نخست به عنوان عاملی ویژه در کشف غرض سوره معرفی شده است. به گونه ای که این عامل می تواند فرآیند غرض شناسی را تدقیق و تسریع بخشد. اما تاکنون درباره ی روش به کارگیری سیاق نخست در کشف غرض، صحبتی به میان نیامده است و شیوه ی به کارگیری آن در فرآیند غرض شناسی بحث نشده است؛ از این رو، این پژوهش بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و الکترونیکی، روش به کارگیری سیاق نخست در فرآیند کشف غرض را رونمایی کند. در این روش، در اولین گام، محور سیاق نخست با استفاده از قواعدی چون «حذف»، «سبقت ذکری» و «کثرت ذکری» تعیین می شود و سپس با غرض به دست آمده از کل سوره مقایسه می شود تا درستی آن تایید و تاکید شود یا نواقص احتمالی آن برطرف گردد. سوره ی احزاب، مطالعه موردی است که این روش روی آن پیاده سازی شده است. دستاورد مطالعه ی موردی نشان می دهد که سیاق نخست از جایگاه مهمی در کشف غرض برخوردار است و عناصر قابل توجهی از غرض سوره را به دست می دهد.

  کلیدواژگان: محور سیاق، محور سوره، پیام سوره، موضوع سوره، موضوع کانونی سوره
 • مرتضی قاسمی خواه* صفحات 339-377
  کلید انسان شناسی یکی از مباحث مهم هر مکتب و از جمله اسلام است. انسان شناسی مصطلح در غرب، با شناخت انسان در فرهنگ دینی متفاوت است. انسان شناسی در متون دینی به معنای خود شناسی است. انسان شناسی از جهت روش شناخت، چهار نوع است: تجربی، شهودی، فلسفی و دینی. مقاله حاضر برای شناخت انسان، روش دینی را برگزیده و با روش توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه ای به این سوال پاسخ می دهد که انسان شناسی در آیینه قرآن چگونه است؟ یکی از ویژگی های اساسی روش دینی، جامعیت شناخت انسان است. همه ابعاد و ویژگی های انسان را در یک مقاله نمی توان معرفی کرد و این نوشتار به بررسی مهم ترین ارکان انسان شناسی از منظر قرآن پرداخته است. دستاوردهای نگارش کنونی این است که انسان، دو بعدی آفریده شده و بعد روحانی او از بعد جسمانی اش مهم تر است و محدود کردن انسان به نیازهای مادی، ظلم به انسان است. مقام خلافت الهی، بارزترین مقام انسان است و جانشینی انسان از سوی خدا منحصر به حضرت آدم نیست. ستایش های خدا از انسان، ناظر به فطرت ‏گرایی انسان و نکوهش های الهی درباره انسان و ناظر به طبیعت ‏گرایی انسان است. کرامت انسان مربوط به خصوصیات ذاتی اوست. حق حیات از مهم ترین حقوق انسان است که دارای دو نوع مادی و معنوی است. نهایتا زندگی انسان به دنیا محدود نمی شود و آخرت بازتاب زندگی دنیایی انسان است.
  کلیدواژگان: انسان شناسی، آفرینش انسان، جانشینی انسان، کرامت، حیات، ارتباط دنیا و آخرت
 • سیده فریبا نوری جو کندان، سید معصوم حسینی* صفحات 379-400
  آیات 112 تا 115 سوره ی مایده، پیرامون درخواست حواریون از عیسی (ع)، پیرامون نزول مایده ی آسمانی جهت اطمینان قلبی و اجابت این درخواست توسط خداوند متعال است. پیرامون این آیات، روایات تفسیری از سوی فریقین در موضوع کیفیت نزول مایده ی آسمانی، مصداق مایده ی نازل شده، عذاب به دلیل سرپیچی از فرمان های مطرح شده پس از نزول مایده و... مطرح گردیده است. این پژوهش در صدد است با اتخاذ روش تحلیل انتقادی به نقد روایات تفسیری فریقین، ذیل آیات 112 تا 115 سوره ی مایده بپردازد. بررسی ها نشان می دهد اختلاف قرایت در «یستطیع» در آیه ی 112  که در روایات تفسیری شیعه و اهل سنت مطرح گردیده، موجب تغییر معنا و مقصود خداوند از آیه ی شریفه گردیده و غیرقابل پذیرش است. نوع غذای نازل شده در روایات تفسیری مختلف است و اختلاف روایات در این زمینه بسیار است؛ به گونه ای که برخی روایات آن را نان و گوشت، گروهی نان و ماهی و دست ه ای میوه می دانند. روایات تمام نشدن غذا تا روز قیامت با آیه ی شریفه که در آن از شهادت شاهدان در زمانی خاص سخن به میان آورده، در تعارض است. روایات مسخ بنی اسراییل پس از این واقعه به صورت حیوانات خاص، با نص آیه ی شریفه ی  115 که در آن از عذابی مثال نزدنی سخن به میان آمده، در تعارض است؛ چون عذاب مسخ قبلا در مورد بنی اسراییل در ماجرای موسی (ع) مطرح گردیده بود. همچنین روایات مبنی بر مسخ که در آن ها، به وجود آمدن برخی حیوانات به دلیل برخی گناهان انسان عنوان شده، با داده های علوم تجربی و زیستی در تعارض است.
  کلیدواژگان: سوره ی مائده، آیات 112 تا 115، روایات تفسیری، تحلیل انتقادی
|
 • Khadigeh Ahmadibighash *, Zohra Bijarchian Pages 13-37
  God has endowed human souls with eternity and, through death, humans undergo an evolutionary journey towards the realm of the afterlife. Therefore, it is necessary for humans to prepare themselves for the eternal abode of the hereafter. Different analyses regarding the reality and nature of death, fear of death, and factors that reduce the fear of death have a direct impact on the meaningfulness of life. The present study aims to answer the question of what dimensions and educational effects the concepts of “thinking about death” and “eternal life” have from the perspective of the Holy Quran and Holy Scriptures. A descriptive-analytical examination of this issue reveals that the concepts of thinking about life and eternal life in the Holy Quran and Holy Scriptures signify the belief in the absence of annihilation and destruction after worldly life and the belief in resurrection without denial. The value of life encourages human beings to contemplate its creation and purposefulness, as well as to have faith in the afterlife and belief in immortality. Attention to the dimensions of the afterlife, non-negligence of death, and other factors lead to a defined direction in life, readiness for the transition to eternal life, abandonment of meaningless and futile challenges, and an increase in the tranquility of divine remembrance. Therefore, the Holy Quran and Holy Scriptures consider the remembrance of death and belief in resurrection to have educational effects such as eliminating greed, patience in the face of tribulations, vivacity, indifference towards the worldly life, forgiveness of sins, and more.
  Keywords: the Holy Quran, Holy scriptures, thinking about death, eternal life
 • Kazem Ostadi * Pages 39-81
  All of the current interpretation book attributed to Imam Hasan Askari (AS), as well as a significant portion of the narrations in the book “Al-Ihtijaj” attributed to Tibrisi, are quoted from a narrator named “Muhammad ibn Qasim Jorjani” or “Muhammad ibn Abi Qasim Astarabadi," known as “Abu al-Hasan Jorjani, the commentator.” This individual is unknown in Shiite Imamiyah Rijal and biographical sources, and significant information about him is not mentioned. Therefore, it is necessary to identify and translate this narrator. This task has several benefits: Firstly, it clarifies the identity of the narrator of the interpretation book attributed to Imam Hasan Askari (AS) and parts of “Al-Ihtijaj.” Secondly, it sheds light on the history of the transmission and conveyance of these books. Thirdly, it may resolve some of the debates surrounding these two books or potentially give rise to new discussions. Now, it is important to ask the following questions: 1. Is “Muhammad ibn Qasim Jorjani” or “Muhammad ibn Abi Qasim Astarabadi” one personality with dual names that have arisen due to a scribal error, or not? 2. What information exists about them in other non-Rijal and biographical sources? 3. How is the history and translation of this interpreter-narrator? The present study examines the history and translation of Abu al-Hasan Jorjani, the commentator, using some peripheral information and evidence, aiming to provide a biography and a Rijali analysis of him as far as possible.
  Keywords: Muhammad ibn Abi Qasim Astarabadi, Tafsir Askari (Askari Interpretation), Abu al-Hasan Jorjani, Sadouq’s Hadiths, Zaydiyyah
 • Ali Salehi, AliAsghar Shoaei, MohamadAli Akhavan, Said Khodadadi * Pages 83-104

  During the interpretation of the Holy Quran, interpreters possess certain information that cannot be denied or disregarded. This information has an impact on the interpreter during the interpretation process. This paper examines the channels of influence of interpreters’ preconceived notions in interpreting the Quran using a descriptive-analytical method and library sources. The findings reveal that the preconceived notions of interpreters can be categorized into several groups: some are self-evident, while others are non-self-evident. Some are consistent with the apparent meaning of the Quran, while others are not. However, among these preconceived notions, there are valid ones that have an impact on the interpreter, such as providing tools and instruments for interpreting verses, offering interpretive foundations and principles to interpreters, shaping and representing the interpreter's perspective, and ultimately confirming and explaining the content of verses.

  Keywords: the Holy Quran, Interpreter’s preconceived notions, Interpreter, Interpretation, Channels of influence
 • Mina Shamkhi *, Saeed Rahimian, Alireza Khonsha Pages 105-139

  Since the time of the revelation of the holy Quran, the interpretation of its verses has been discussed as well. It is natural that throughout history, interpretation of the verses has undergone changes and transformations. One of these verses is verse 138 of Surah Al-Baqarah, which is known as “the Sibgha of Allah” (“the Dye of Allah"). In this noble verse, reference is made to divine dye and color. The question is how the dye and color of Allah truly is. What is its meaning and concept? And how have interpreters from different eras interpreted it based on their inclinations and orientations? In this study, the method of content analysis was used to analyze interpretive comments, and the results of examining the historical evolution of comments show that initially, in the earliest interpretations, by mentioning the baptismal rite of Christians, the dye was interpreted as “Islam.” Then, in the narrated interpretations of Sunni scholars, it was translated and interpreted as “Islam,” “nature,” “traditions including circumcision,” and “divine piety.” Moreover, in the narrated interpretations of Shi'a scholars, it was translated and interpreted as "Islam" and "adorning the believers with the guardianship of the Imam in the world of covenant." Then, in the interpretations of the fifth and sixth centuries, with the help of reasoning and intellectual and literary analysis, and by referring to various statements, the dye was understood as “nature” or “purification” through faith in Islam. Later on, in the medieval period, mystical interpreters like Ibn Arabi considered the dye as the inner and true essence of religion. In contemporary times, along with quotations from the past, jurisprudential or intellectual analyses with a modern approach have been considered, and the messages of the verse, such as rejecting racial and tribal differences as well as calling for justice and brotherhood are emphasized. It is worth mentioning that each of the mentioned meanings can be correct, but it seems that the “colorless color of Allah,” which is the “religion of Islam” and, consequently, the “guardianship of the Imam” as a complete example, can be chosen as the best and most comprehensive interpretation of “the dye of Allah.”

  Keywords: the Holy Quran, The Sibgha of Allah, Interpretative comments, Historical evolution, functions
 • Alireza Dehqanpour *, Salineh Abadeh Pages 141-170
  Divine punishment exists in both the worldly life and the Hereafter. The nature of punishment in the worldly life and the Hereafter is both physical and spiritual. The language of the Holy Quran regarding punishment is realistic and factual. The primary purpose of Allah in creating human beings is for them to reach Paradise and divine mercy, but within that purpose, there is also a secondary and subsidiary objective. Sinners are punished due to their inappropriate deeds. Due to the difference between this world and the Hereafter, the philosophy of divine punishments in the worldly life and the Hereafter differs. Hardships in the worldly life serve various purposes, including the elevation of believers’ ranks, learning lessons, as a means of humility and repentance, as a test, and as punishment and torment for the wrongdoers. There are many evidences for punishment in the Hereafter, including divine justice, the guarantee of fulfilling obligations, divine grace, warning, divine retribution, and the manifestation of actions. Various opinions have been presented regarding the relationship between actions and retribution, such as the levels of existence and the spiritual realms. The relationship between action and punishment is constructive and real, not merely theoretical.
  Keywords: the Holy Quran, Recompense, torment, Manifestation of Deeds
 • Mohsen Rajabi Qodsi *, Zahra Bolandi Pages 171-211

  In the teachings of the Holy Prophet, the Infallible Imams (AS), and their Companions, there is an emphasis on reciting two consecutive chapters of the Quran together, indicating a shared theme or a common title assigned to those two chapters. For instance, the Prophet referred to Surahs Al-Baqarah and Al-Imran as "Zahrawayn" (the two shining Surahs), and Surah Al-Nas and Surah Al-Falaq as "Mu'awwazatayn" (the two Surahs that grant protection to individuals in the refuge of Allah) and recommended recitation of these two pairs. From these teachings, one can infer the pairing of Quranic Surahs, meaning that the Surahs of the Quran are paired with each other, acting as parallel reflections and displaying various themes of the two Surahs, interpreting and clarifying each other's meanings. Some hadiths also reflect the concept of pairing Surahs in the jurisprudence of the Imami school of thought, such as the obligation to recite the paired Surahs of Al-Fil and Quraish and the recitation of Surah Al-Inshirah and Surah Ad-Duha after Surah Al-Hamd in obligatory prayers. This research examines all the hadiths related to the pairing of Surahs and investigates, as an example, the connection and bond between the paired Surahs of Al-Kawthar and Al-Ma'un. It demonstrates that a group of those who oppose the Messenger of Allah and those who reject the bestowal of Al-Kawthar to him are hypocrites who, under the guise of religious rituals and with hypocrisy and pretense, appropriate the "Ma'un" (acts of kindness) that should be available to orphans, the poor, and the needy for their own benefit. They refrain from any form of giving and charity and withhold the sacrifice that leads to feeding the deprived members of society.

  Keywords: Surah Analysis, Interrelationship of Surahs, Paired Surahs, Adjacent Surahs, Understanding the Holy Quran
 • Hossein Khani Kalgay, Samad Rezaei *, Amin Khosh Raftar, Mohsen Ehtashami Nia Pages 213-243
  Although Ravandi lived in an era when most jurists were influenced by Sheikh Tusi and Seyyed Morteza, he had independent scholarly and philosophical thoughts in jurisprudence. He is the first scholar to introduce the quadruple approach to the Shia community, which includes the books, traditions, reasoning, and consensus. Ravandi employed various methods in the interpretation of the Quranic verses. So far, no research has been conducted on the discovery of his interpretive methods. Therefore, the aim of this article is to examine and extract Qutb al-Din Ravandi’s interpretive methods. These methods were discovered among his interpretive works as well as some of his hadith-related works where he engaged in interpreting certain verses. Based on the findings of this research, his interpretive methods include Quranic interpretation through the Quran, Quranic interpretation through hadith, rational and juristic interpretation, the use of literary sciences, poetry, and principles of jurisprudence in Quranic interpretation, and attention to similarities and analogies.
  Keywords: Methods, Qutb al-Din Ravandi, Interpretation of the Holy Quran, Interpretive Method
 • MohammadReza Salarifar *, Akram Hajikrimi Hosinabadi, Ali Fathi Pages 245-272

  The interpretation of the teachings of the Holy Quran in practical life scenes is presented in Tafsir an-Noor, establishing a connection between people and the Quran by applying its recommendations. Since there is widespread public interest in this interpretation and there are some considerations in its interpretations, its credibility needs to be examined. This research examines the credibility of the content of Tafsir an-Noor using descriptive-analytical methods based on the principles that interpreters have employed to achieve the purpose of God. The examination of 25 chapters of the Quran in Tafsir an-Noor shows that the author did not investigate multiple recitations in any case, did not have an Ijtihadi method in examining the meanings of Quranic words, expressed the meanings of words in some verses and did not refer these meanings to a source. In the interpretation of the verses, Arabic rules are considered. In many cases, the interpretation relies more on harmonizing the verses and narrations rather than intellectual and scientific principles, and its primary source is the verses and narrations. The author has classified similar concepts under appropriate headings, divided the concepts, analyzed them, presented them in logical forms, appropriately divided the verses, and paid attention to similarities. The methodology of this interpretation is a combination of traditional and slightly independent methods, and in many cases, it incorporates personal insights in the form of messages and Quranic points. The tendency of this interpretation is mainly educational and social.

  Keywords: Tafsir an-Noor, Mohsin Qara'ati, principles of interpretation, Credibility of Interpretation, Interpretation Method
 • Morteza Soltani *, Valiollah Naghipoor, Mehdi Kahaki Pages 273-313

  The stories of the Holy Quran, alongside numerous lessons for the believers, contain ambiguities and misconceptions that may not be easily comprehensible to the audience. Among these important issues within the Islamic teachings is the concept of the infallibility of the prophets (Peace Be Upon Them), which should not be disregarded in the analysis of their manners and life stories. The divine manners of the esteemed prophets in the Qur'an are, in some cases, subject to intricacies and misconceptions that have caused confusion and ambiguity regarding their behaviors. Some scholars have considered these narratives contradictory to the infallibility of the prophets. The manner of Prophet Moses (PBUH), including the incident of striking Prophet Aaron (PBUH), and his harsh treatment, which is mentioned from two perspectives in the Qur'an, has led to various and sometimes conflicting analyses that challenge his infallibility. The incident of striking Aaron (PBUH) occurred after the deviation of the Israelites from the monotheistic faith and their inclination towards idol worship. Throughout history, interpreters have listed it as an act driven by anger, grief, a form of disciplinary action, or a minor sin (God forbid), or without a valid reason, they have interpreted the relevant verses contrary to their apparent meanings. However, considering the context of these two categories of verses and the basis of the divine infallibility of the prophets, the more accurate conclusion is that the act of striking was used in its true sense. Given the positions of both prophets in this regard and the significance of the deviation of the Israelites, this behavior served as a warning and admonition to them, preparing their hearts for accepting and implementing the punishment for apostasy resulting from idol worship.

  Keywords: Prophet Moses (PBUH), Prophet Aaron (PBUH), Striking Aaron (PBUH), Infallibility of the Prophets (Peace Be Upon Them), Unambiguous, Ambiguous Verses in the Holy Quran
 • Javad Salmanzade *, Mohsen Nouraei Pages 315-337

  In modern reflective studies, the initial context has been introduced as a special element in discovering the purpose of a Surah (chapter) in the discourse of reflection. This factor can enhance and expedite the process of purpose identification. However, there has been little discussion about the method of employing the initial context in purpose discovery, and its utilization in the process of purpose identification has not been addressed. Therefore, this research aims to unveil the method of applying the initial context in the process of purpose discovery by employing a descriptive-analytical approach and utilizing library and electronic resources. In this method, in the first step, the axis of the initial context is determined using rules such as "omission," "precedence of mention," and "repetition frequency." Then, it is compared with the purpose derived from the entire Surah to confirm its accuracy or address potential deficiencies. Surah Al-Ahzab is the case study in which this method has been implemented. The findings of the case study demonstrate that the initial context plays a significant role in purpose discovery and reveals notable elements of the Surah's purpose.

  Keywords: Context axis, Surah axis, Surah message, Surah subject, Surah focal subject
 • Mortaza Qasemikhah * Pages 339-377
  Anthropology is one of the important topics in every school of thought, including Islam. The Western concept of anthropology differs from the recognition of humans in religious culture. In religious texts, anthropology means self-knowledge. In terms of cognitive method, anthropology has four types: empirical, intuitive, philosophical, and religious. The present paper adopts the religious method to understand humanity and provides an analytical description of how anthropology is presented in the Quran. One of the fundamental features of the religious method is the comprehensiveness of human cognition. All dimensions and characteristics of humans cannot be introduced in one article, and this paper focuses only on the most important elements of anthropology from the perspective of the Quran. The current writing shows that humans are created in a two-dimensional way: spiritual and physical. And their spiritual dimension is more important than their physical dimension. Limiting humans to material needs is a kind of oppression. The divine caliphate is the most prominent human position, and the succession of man from God is not exclusive to Adam. God's praises of humans reflect human nature, while divine reprimands about humans reflect their natural tendencies. Human dignity is related to their inherent characteristics. The right to life is one of the most fundamental human rights, which has both material and spiritual aspects. Ultimately, human life is not limited to this world, and the afterlife reflects human life in this world.
  Keywords: anthropology, human creation, human succession, Human dignity, life, Connection between the world, the afterlife
 • Seyedeh Fariba Nouri Jokondan, Seyyed Masom Hoseini * Pages 379-400
  Verses 112 to 115 of Surah Al-Ma'idah revolve around the request of the disciples from Jesus (PBUH) regarding the descent of the heavenly table (Ma'idah) to attain heart reassurance and the fulfillment of this request by the Almighty God. Concerning these verses, interpretive narrations by different groups have raised issues such as the quality of the descent of the heavenly table, the manifestation of the descended table, punishment due to disobedience after the descent of the table, and so on. This research aims to critically analyze the interpretive narrations by different groups regarding verses 112 to 115 of Surah Al-Ma'idah. The evaluations indicate that the difference in the reading of the term "Yastati’o" (He can) in verse 112, as presented in the interpretive narrations of Shia and Sunni scholars, alters the meaning and intended message of the noble verse, rendering it unacceptable. The type of food descended varies in different interpretive narrations, and there are significant discrepancies in this regard. Some narrations consider it to be bread and meat, while others mention bread and fish or fruits. The narrations regarding the food not being finished until the Day of Resurrection are in conflict with the noble verse that introduces the testimony of witnesses during a specific period. Narrations about the transformation of the Israelites into specific animals after this incident contradict the wording of verse 115, which presents an indescribable punishment. This is because the concept of transformation was previously attributed to the Israelites in the story of Moses (PBUH). Additionally, narrations suggesting metamorphosis, in which some animals were born because of some sins committed by humans, are in conflict with empirical and biological evidence.
  Keywords: Surah Al-Ma'idah, Verses 112 to 115 of Surah Al-Ma'idah, interpretive narrations, Critical Examination