فهرست مطالب

سفالینه - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1394)

دو فصلنامه سفالینه
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/11/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سفال
 • بررسی نقوش سفال های زرین فام با معرفی سفالینه های مجموعه بنیاد مستضعفان تهران
  سولماز رئوف صفحات 7-18
 • مطالعه طرح، نقش و شیوه های تزیینی سفال مینایی با معرفی برخی نمومه های سفالی مجموعه بنیاد مستضعفان تهران
  معصومه سادات حسینی، فخرالدین محمدیان، معصومه طاهری دهکردی صفحات 19-38
 • انواع آرایه های تزیینی در سفال های دوره ایوبیان / مطالعه موردی: سفا له ای رقه موجود در موزه متروپولیتن
  مریم قاسمی، بهاره براتی، احسان زارعی صفحات 39-50
 • فلزکاری
 • زیبایی شناسی عودسوز مفرغین سلجوقی جعفراین محمد این علی در متروپولیتن
  مهناز شایسته فر، پدرام قربانی دهکردی صفحات 51-64
 • بررسی چگونگی استحاله اسطوره در نمادهای مراسم عزاداری عاشورا با تاکید بر علم ها
  لطف الله کارگری آریان، محمد کاظم حسنوند صفحات 65-80
 • پژوهش هنر سنتی
 • بررسی تاثیر ریاضیات در نقوش قالی ایران از منظر هندسه فراکتالی
  تقی حمیدی منش، مهرداد گروسی صفحات 81-94
 • بررسی تطبیقی شیوه کاربرد نقوش پوشاک در نگاره های مکاتب نیمه های اول و دوم صفویه
  فاطمه نصیری، فتانه محمودی صفحات 95-114