فهرست مطالب

مطالعات اوراسیای مرکزی - پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیده فهیمه ابراهیمی صفحات 173-191
  سال های نخست ورود روسیه تزاری به ورارود، روزگار اوج قدرت این امپراتوری نبود؛ افزون بر رقبای قدرتمندی چون انگلیس، تحولات رو به گسترش درونی بر تضعیف کنش آن در منطقه می افزود. این مسائل در کنار اختلاف آرای سیاستگذاران روسی با ملی گرایان مسیحی، واکنش مردم منطقه، ضعف فرماندهان منصوب در این بخش و تحولات منطقه ای و جهانی سبب می شد تا آنچه سرانجام باعنوان روسی سازی در بعد فرهنگی در منطقه به اجرا درآمد، ویژگی های خاصی پیدا کند. در این نوشتار باعنوان «دوره های سیاستگذاری فرهنگی روسیه تزاری در فرارود»به این پرسش می پردازیم که سیاست های فرهنگی روسیه در ورارود چند دوره متفاوت را تجربه کرد و علت تغییر در هر مرحله چه بود؟ پاسخ این است که فرماندهان روسی سه دوره متفاوت سیاستگذاری را در منطقه به نمایش گذاشتند که مجموعه ای از عوامل محلی، داخلی و خارجی در هر دوره ای سبب تغییرآن ها می شد.
  کلیدواژگان: ترکستان، روسی سازی، روسیه، سیاست های فرهنگی، ورارود
 • داوود آقایی، حسین راهدار صفحات 193-210
  فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال پانزده جمهوری تشکیل دهنده آن به عنوان واحدهای سیاسی مستقل انجامید و آسیای مرکزی با قرارگرفتن در بین کشورهایی همچون روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران، به یک «نقطه اتصال ژئوپلیتیک» تبدیل شد. در این شرایط در این منطقه، سازمان همکاری شانگهای میان کشورهای عضو شکل گرفت. برای بررسی نقش این سازمان در عرصه منطقه ای و بین المللی، باید عواملی که رفتار سیاست خارجی روسیه و چین (به عنوان مهم ترین بازیگران سازمان) را در آسیای مرکزی شکل می دهند، از جمله منافع هویتی، تلقی از منابع تهدید و نیز انگیزه های امنیتی و اقتصادی آنها را بررسی کرد. در این نوشتار، فرضیه اصلی این گونه بیان می شود که منافع روسیه برای رسیدن به جایگاه قدرت بزرگ و منافع چین جهت تامین امنیت اقتصادی درازمدت در آسیای مرکزی، آن ها را به سوی شکل دادن موازنه ای نرم در مقابل ایالات متحده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای پیش برده است. سوال اصلی این است که چگونه این سازمان سبب برقراری موازنه قدرت در آسیای مرکزی شده است؟ نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی و بهره گیری از منابع اینترنتی بررسی خود را انجام داده اند.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، ایالات متحده، چین، روسیه، سازمان همکاری شانگهای، موازنه قوا
 • محمد جعفر جوادی ارجمند، احسان فلاحی صفحات 211-228
  خلا قدرت در قفقاز جنوبی در دوران پساجنگ سرد، رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را برانگیخته است. در این میان ایران و ترکیه به دلیل همسایگی، به این منطقه حساسیت های خاصی دارند. سه جمهوری تازه تاسیس، فرصت ها و چالش های جدیدی را پیش روی ایران و ترکیه قرار داده اند که برایند آن رقابت تهران و آنکارا در منطقه است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل داشتن مرز مشترک با ایران اهمیت ویژه ای دارند. در این نوشتار با استفاده از ژئوپلیتیک انتقادی درپی پاسخ به این پرسش ها هستیم که رقابت ایران و ترکیه چه ابعادی دارد؟ جهت گیری سیاست خارجی این دو کشور در منطقه چگونه است؟ رقابت ایران و ترکیه سه بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. ایران به قفقازجنوبی رویکرد منطقه ای دارد؛ اما ترکیه با نگرشی فرامنطقه ای و در راستای همکاری با غرب، سیاست هایش را در قفقاز پیش می رد.
  کلیدواژگان: خلا قدرت، رقابت منطقه ای، ژئوپلیتیک انتقادی، سیاست خارجی، قفقاز جنوبی
 • جمشید روستا صفحات 229-249
  تاملی در تاریخ پر فراز ونشیب سرزمین قفقاز، نشان می دهد که تاریخ این سرزمین با چنان پیچیدگی ای همراه است که هر پژوهشگری را در نگاه اول، متحیر و سردرگم می کند. درهم پیچیده شدن ده ها قوم از نژادها و تیره های مختلف با آداب و رسوم متفاوت در گستره ای از وسعت سرزمینی، کار پژوهش را بسیار دشوار می کند؛ اما این پیچیدگی معماگونه، نگارنده را بیش از پیش، کنجکاو کرد تا روند حضور اقوام مختلف در این سرزمین را دنبال کند و پاسخی مناسب برای پرسش های خود بیابد. پرسش هایی مانند چه اقوامی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) از سده 12ق.م به این سو وارد سرزمین قفقاز شده اند؟ مسکن اولیه این اقوام کجا بوده و چرا زادگاه اصلی خود را ترک گفته اند؟ تاثیرات حضور آنان بر منطقه قفقاز چگونه بوده است؟ در همین زمینه، این نوشتار با کاربرد روش تحلیلی، بر آن است تا در گام نخست به معرفی برخی از اقوام ناشناخته یا کمتر شناخته شده ای بپردازد که در سده های 12ق.م تا 5م. از دو گذرگاه مشهور سرزمین قفقاز، یعنی گذرگاه های دربند و باب اللان، عبور کرده اند. گام دوم این نوشتار نیز بیان تاثیر ماندگار حضور آنان در این سرزمین، تا به امروز است.
  کلیدواژگان: آلان ها و روکسولان ها، سارمات ها، سکاها، قفقاز، کیمری ها، گت ها
 • حسین زحمتکش، امان الله شفایی صفحات 251-271
  فرقه های تصوف در افغانستان کمتر از منظر جایگاه سیاسی آن مورد توجه قرار گرفته اند. این نوشتار به دنبال تبیین و تحلیل سلسله هایی از تصوف در افغانستان است که از عمارت خانقاه بیرون آمده اند، وارد عرصه سیاست و قدرت شده اند و جریان های فکری-سیاسی خاصی را پدید آورده اند. با توجه به حضور سه فرقه نقشبندیه، قادریه و اسماعیلیه در فضای صوفیگری و باطنی گری افغانستان، بحث جریان شناسی فکری- سیاسی تصوف در سلسله نقشبندیه را می توان منتهی به جریانی دانست که خاندان مجددی رهبری معنوی و سیاسی آن را بر عهده داشته و سازمان سیاسی آن «جبهه ملی نجات» است؛ سلسله قادریه را می توان جریانی دانست که خانواده گیلانی در آن پیر طریقت و زعیم سیاست شناخته می شود و «حزب محاذ ملی اسلامی» پایگاه سازمانی آن است. فرقه اسماعیلیه که به دلیل مشرب صوفی گرایانه اش در زمره متصوفه قرار گرفته، به جریانی کوچک اما منسجم ختم می شود که رهبری آن را خاندان سادات نادری برعهده دارد و «حزب پیوند ملی» به عنوان بازوی سیاسی آن عمل می کند.
  کلیدواژگان: اسماعیلیه، پیران گیلانی، تصوف، حضرات مجددی، سادات نادری، قادریه، نقشبندیه
 • بهاره سازمند، سعیده شمس صفحات 273-287
  اتحادیه اروپا به دلیل ذخایر و تولید اندک از یک سو و مصرف بالا از سوی دیگر، به میزان زیادی به واردات نفت خام و گاز طبیعی وابسته است. تسلط روسیه بر منابع و مسیر های تامین انرژی سبب ناخرسندی اروپا و تلاش این کشور ها برای تنوع بخشی به منابع تامین انرژی از جمله کشور های بی نیاز از نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز شده است. سوال اصلی این نوشتار این است که چه عاملی سبب ارتقای جایگاه منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در سیاست های اتحادیه اروپا شده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که راهبرد کاهش وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه، سبب ارتقای جایگاه این منطقه در سیاست های اتحادیه اروپا شده است. روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین استفاده از منابع اینترنتی است. نتایج مطالعات این نوشتار نشان می دهد که با تنوع خطوط انرژی به وسیله اروپا، اهمیت و جایگاه کشور های آسیای مرکزی و قفقاز در سیاست خارجی اتحادیه اروپا نه تنها افزایش یافته بلکه سبب نگرانی روسیه شده است؛ زیرا انرژی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روسیه بازی می کند و این کشور به درآمد فروش آن به اروپا نیاز دارد.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی و قفقاز، اتحادیه اروپا، امنیت انرژی، دریای خزر، روسیه
 • ابراهیم عباسی، بهاره پورجم، علی ماندگار صفحات 289-309
  خاورمیانه شمالی مفهومی ژئوپلیتیکی است که با تحولات جدید، امکان ظهور آن در بخشی از خاورمیانه فراهم آمده است. این بررسی تلاشی است برای بررسی شاخص های ارتباطی این حوزه (خوشه) از خاورمیانه با آسیای مرکزی در مقایسه با سایر حوزه ها و ترسیم چگالی ارتباطی و شبکه سازی درونی و فراشبکه ای آن در خاورمیانه. بدین سان در پاسخ به پرسش چگونگی ارتباطات امنیتی و اقتصادی خاورمیانه شمالی (ایران، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان)، فرض مهم، آن است که این خوشه جدید، گسترده ترین ارتباطات درون شبکه ای را در خاورمیانه عرضه می کند. بیشترین ارتباطات درون منطقه ای آن با آسیای مرکزی در حوزه ژئوپلیتیکی و برخی از شاخص های ژئواکونومیکی و در مرتبه بعد با شورای همکاری خلیج فارس در شاخص ژئواکونومیکی است. این ارتباطات در قالب عناصر درون شبکه ای (چگالی ارتباطات تجاری بین خوشه ای، پیمان های حقوقی اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، انرژی، ارتباطات حمل و نقل) شاخص بندی می شود. هدف، نشان دادن اهمیت تغییر در نگاه به سازه های خاورمیانه برای سیاست خارجی ایران است.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، ایران، چگالی ارتباطاتی، خاورمیانه شمالی، نظریه شبکه
 • زهرا محمدی، مهشید جمالی صفحات 311-323
  در این نوشتار تاثیرات نوگرایی بر زنان و نهاد خانواده در روسیه امروز بررسی می شود. مقایسه خانواده مدرن و خانواده سنتی در جامعه روسیه و چگونگی ورود نوگرایی به روسیه و همچنین شکل نفوذ و تاثیرگذاری آن بر زنان به شناخت بهتر وضعیت کنونی زنان در روسیه کمک می کند. نوگرایی بر جامعه روسیه به صورت کلی و بر خانواده به صورت ویژه تاثیرات مثبت و منفی فراوانی گذاشته است. دریافت آگاهانه نکات مثبت و مقابله با پیامدهای منفی نوگرایی بدون اطلاع کامل به ابعاد این موضوع امکان پذیر نیست. در این نوشتار تلاش شده است که تحلیلی جامع از پیامدهای مثبت و منفی نوگرایی بر زنان و خانواده های روس ارائه شده و راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی منفی این پدیده ارائه شود.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، خانواده، روسیه، زن، نوگرایی
 • عباس مصلی نژاد صفحات 325-342
  نظام های امنیت منطقه ای در سال های بعد از جنگ سرد با تغییرهای مشهودی روبه رو شده است. برخی از نظریه پردازان علت آن را «سیاستگذاری رشد نهادهای امنیت منطقه ای» می دانند. اگرچه درباره ارزش های امنیتی و راهبردی نهادهای منطقه ای و بین المللی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، واقعیت این است که این نهادها از اوایل دهه 1990 به بعد، رشد چشمگیری پیدا کرده اند. پیش از جنگ جهانی دوم، نهادهای منطقه ای و بین المللی رسمی چندانی در فرایند سیاستگذاری امنیتی وجود نداشت. پرسش بنیادین این نوشتار این است که «فرایند و نشانه های سیاستگذاری امنیت منطقه ای قفقاز چه ویژگی و نشانه ای دارد؟» فرضیه نوشتار بیانگر آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای قفقاز در دوران بعد از جنگ سرد، ماهیت متداخل و رقابتی دارد». چارچوب نظری نوشتار براساس «سیاستگذاری امنیت متداخل در فضای شبه آشوب» است. در تنظیم نوشتار از روش شناسی «تحلیل محتوا و تحلیل داده ها» استفاده می شود.
  کلیدواژگان: امنیت سازی، امنیت متقاطع، چندجانبه گرایی نهادی، سیاستگذاری امنیتی، محیط امنیتی قفقاز، منطقه گرایی
 • علی ولیقلی زاده صفحات 343-364
  بنابر نتایج این نوشتار، برتری جریان واردات ایران بر مناسبات تجاری، حاکمیت جریان غیرپویا بر ماهیت کلی مناسبات تجاری، نزول جایگاه بیشتر جمهوری های سی آی اس در بخش صادرات ایران و درمقابل تقویت جایگاه آن ها در بخش واردات ایران، ویژگی اصلی ژئواکونومیک روابط تجاری (1380 - 1391) ایران با حوزه سی آی اس[1] است. باوجود تبیین دلایل افزایش مناسبات تجاری متقابل از جهت واقعیت های اقتصادی -جغرافیایی (ظرفیت های اقتصادی خوب و موقعیت مواصلاتی راهبردی ایران و در مقابل ضعف اقتصادی بخش شایان توجه حوزه سی آی اس و انزوای جغرافیایی آن)، هم اکنون بنابر تحلیل های فضایی از ماهیت مناسبات تجاری ایران با حوزه سی آی اس، روند جاری در مناسبات تجاری دو طرف در بخش های مختلف تجاری تعادل ژئواکونومیک و فضایی مناسبی ندارد. حتی گاهی روند جاری با واقعیت های فضایی، هیچ تناسب منطقی ندارد و اصل مکمل ژئواکونومیک در مناسبات دو طرف مطرح نیست. بنابر نتایج این نوشتار، تعادل ژئواکونومیک این مناسبات به شکل کامل به نفع طرف مقابل است و به ظاهر بخش محدودی از حوزه سی آی اس کانون نفوذ ژئواکونومیک ایران محسوب می شود. درواقع تحلیل ساده ژئواکونومیک از ماهیت این مناسبات، انقباض در گستره جغرافیایی توان اقتصادی ایران در حوزه سی آی اس و درپی آن کاهش توان رقابت اقتصادی آن در معادلات ژئواکونومیک این حوزه را نشان می دهد.
  2.(CIS (Commonwealth Independent States
  کلیدواژگان: ایران، تجارت خارجی، حوزه سی آی اس، ژئواکونومی، مناسبات تجاری
|
 • Seyedeh Fahimeh Ebrahimi Pages 173-191
  The first years of Russian marching to Transoxiana was not the climax of their authority. In addition to strong competitors like UK, increasing internal developments, undermined its operation in region. Beside it,Russian politicians disagreement with Christian nathionalists, local reaction, the weakness of appointed comandors and regional and global developments, have led the final policy of Russification with specific feature. this article under the title of “ cources of cultural policy making of tsarist in Transoxiana” is searching this question that what was the cources of cultural policy making and why did it change? Our answer is that the Russian commandors had shown three different cources of policy making that some sets of local,internal and global factors caused it changed.
  Keywords: Russification, Transoxiana, cultural policies, Russia, turkestan
 • Davoud Aghaei, Hosein Rahdar Pages 193-210
  The collapse of the Soviet Union resulted in formation of 15 new republics as independent political entities. Hence, being situated among countries such as Russia, China, India, Pakistan and Iran, the Central Asia has become a “geopolitical junction”.
  In such circumstances, the “Shanghai Cooperation Organization” (SCO) was created in this region. In order to examine the role this organization plays in the regional and international arenas, we have to study the factors that form the foreign policy behaviors of Russia and China as the most important players of this organization, that is, identity interests, their perception of threat sources, as well as their economic and security motivations.
  In this paper, the main hypothesis posits that Russia’s interests toward becoming a great power and China’s interests toward its long-term economic security in the Central Asia have directed them into forming a soft balance against the United States within the framework of the SCO. The main question is how the said Organization has led to a power balance in the Central Asia. The authors have conducted this study applying descriptive-analytic method, using Persian and English books and articles as well as Internet resources.
  Keywords: the Central Asia, the United States, China, Russia, Security, Shanghai Cooperation Organization, balance of power
 • Mohammad Jafar Javadi Arjomand, Ehsan Fallahi Pages 211-228
  After the collapse of the Soviet Union, Three Republic has been formed in the South Caucasus; Azerbaijan, Armenia and Georgia. The Soviet collapse was caused in the area to form Power vacuum. This issue raises Regional and trans-regional power rivalry. In the meantime, Because of proximity Iran and Turkey has a particular sensitivities relative to the area. These three countries have created new opportunities and challenges facing Iran and Turkey, As a result, formed Tehran and Ankara's Competition in The reigon. Azerbaijan and Armenia are particularly important for having Mutual border with Iran. This article with using of critical geopolitics seeks to answer this question, What matters is Origin of competition between Iran and Turkey? How is the foreign policy orientation of the two countries in the region? There is competition In political, economic and cultural arena. Iran has a regional approach to the South Caucasus issues. Whereas Turkey Runs Their policies In this area With trans-regional approach and cooperation with U.s.a policy.
  Keywords: foreign policy, Power Vacuum, Regional competition, South Caucasus, Critical Geopolitics
 • Jamshid Roosta Pages 229-249
  Analysis on the territory of the Caucasus, on the land that is associated with such complexity that researcher at first puzzled and confused makes. Become intertwined with dozens of people from different races, different customs territory, extensive research is very difficult. But the complexity of the mystic, writer more curious as to the different tribes in this land had followed the proper answer to this question is found. Questions such as: What nations (both Iranian and non-Iranian) 12th century BC. Since we have entered the territory of the Caucasus? Why these people, have laid the Caucasus? Where and why the original home of these peoples was having left their native land? The ethnic customs and cultures have influenced each other? What has been the impact of their presence in the Caucasus? This paper is to introduce some unknown or little-known people who have passed one after another from the Caucasus region, their presence is a reminder of the lasting impact in these areas.
  Keywords: Caucasus, Cimeries, Saromatians, Goths, Scythians, Alans, Roxolans
 • Hosein Zahmatkesh, Amanillah Shafaei Pages 251-271
  Typology of political Sufism is complex. Analysis as an intellectual movement - contemporary Afghanistan is essential . The main idea of this paper is to analyze groups of Sufism in Afghanistan come out of their houses of worship were entered politics.
  In this regard, they have created a particular intellectual and political currents.This study analyzes three sects Naqshabandiya, Qaderieh, and Ismailis in Afghanistan.
  Sufis in Afghanistan, although politically were active in the past and and may have been united with the government, but the political activity of Sufism in the late decades has been significant.
  Keywords: Sufism, Naqshabandiya, Qaderieh, Ismailia, Mogaddadi family, Gilani family, Naderi amily
 • Bahareh Sazmand, Saeedeh Shams Pages 273-287
  The European Union, due to low oil and gas reserves on one hand and high consumption on the other, is depending on importing gas and oil. A major part of Europe’s energy imports comes from Russia. Thus, this matter (Russian domination over supply sources and routes) caused Europe’s discontent and it’s efforts to diversify energy supplies. The caucasus and central asia is one of the areas which is located in proper geographic position toward Europe. This region is rich of oil and gas resources and it’s also considered as a key route for transferring Caspian resources to Europe markets. Due to rising global concern about energy security during recently years, the European Union paid more attention than before to this region. So, the present studies’ goal is to find reasons that make the region more important for Europe and alternative energy routes.
  Keywords: Caspian Sea, Central Asia, Caucasus, Energy Security, EU, Russia
 • Ebrahim Abbasi, Bahareh Pourjan, Ali Mandegar Pages 289-309
  North Middle East is a geopolitical concept that emerged with new developments in an area of the Middle East. Network theory and its models; provide the possibility of this new structuring. This study is an attempt to examine the communicational indicators of this area (cluster) with Central Asia in comparison with the other areas of the Middle East, and drawing communicational intensity of internal networking and extra network of it, in the Middle East. therefore, in answer to the question of how security and economic communications of the North Middle East (Iran, Turkey, Iraq, Afghanistan, Pakistan) with Central Asia , this assumption suggests this new cluster offers the largest intra network communications in the Middle East. Most regional communication of this cluster within the region, at primary, is with Central Asia and then, the Persian GCC. Also, extra regional communications for networking has with China and South Asia. The communication are classified in the form of geopolitical and geoeconomical (the intensity of business communication between the clusters, legal-economic agreements, foreign investment, energy, transit communications)) intra network’s elements. The aim is showing the importance of changes in looking at structures of Middle East for foreign policy of our country.
  Keywords: North Middle East, Network theory, communicational intensity, Central Asia, Geopolitics
 • Zahra Mohammadi, Mahshid Jamali Pages 311-323
  This paper investigates the impacts of modernization on women and consequently the family in Russia today. The comparison of the modern family with the traditional family in Russian society and how the modernism entered to Russia and its influence method on Russian women helps to better understanding of the current situation of the women in Russia. Modernism has had many positive and negative effects on Russian society in general, and on the family in particular. Consciously understanding the positive aspects of modernism and opposition to its negative aspects is not possible without surrounded to this subject. Therefore, this paper tries to analysis the positive and negative consequences of modernization on Russian women and families and to propose some solutions for opposition with its possible negative consequences.
  Keywords: women, Family, modernism, Russia, Pathology
 • Abbas Mosallanejad Pages 325-342
  The post-cold war regional security has been faced with the obvious changes. Some theorists Interprets these phenomena as reason of regional security institution's policy making. Although there is little consensus on the values of the security, strategic, regional and international institutions, these institutions have significantly grown since the early 1990s.The tendency of gradual promotion of regional security institutions were provided during 1991-1945.
  Such a process is influenced by functionalism, neo functionalism, regionalism and convergence approaches.Realization of regional security policy in the Caucasus, is a function of the strategic mechanisms.Peacekeeping, conflict resolution, arms control and coordinate foreign policy should be considered as an indication of the security policy in Caucasus region.
  Regional crisis is a preliminary factor to accelerate the security building process. The Caucasus regional security policy making is partly caused by contribution to security cooperation with the UN and other regional and inter-regional institutions. A group of governmental, non-governmental and inter-governmental parties undertake the Caucasus security building processes.
  By the year of 2014, approximately 15 regional organizations co-sponsored the Caucasus peacekeeping and peacemaking trend.This paper attempts to examine the processes and dynamism of Caucasus security policy.
  Keywords: Keywords, Regionalism, Security Building, Security Policy Making, Institutional Multilateralism
 • Ali Valigholizadeh Pages 343-364
  According to results of this research, the main geo-economical feature of Iran’s Trade relations with CIS during years (1380-1391) is the complete leading of Iran imports, the dominance of the Non-dynamic trend of the trade relations, the place falling of the most CIS in the field of Iran’s export and reciprocally their place enhancement in the field of Iran’s import. Indeed, despite the causal elucidation to the enhancing of the mutual trade relations due to economic-geographic realities, now according to spatial analysis of the Iran trade relations with CIS, current trend in the different parts of mutual trade relations does not have a suitable geo-economical and spatial balance. Even sometimes this trend is not in common with geographic realities and geo-economical complementary principle not poses in mutual trade relations. So, according to results of this research, the geo-economical balance of relations is quite opponent advantageous and apparently the Iranian geo-economical influence area in CIS is limited. Indeed, the contraction on the geographic area of Iranian economic power in CIS, and eventually the decline of its economic competitiveness power in the geo-economical equation of this region is a simple geo-economical explanation of these relations.
  Keywords: Iran, CIS region, Geo, economics, Trade Relations, Foreign Trade