فهرست مطالب

صنعت پمپ - پیاپی 30 (بهار و تابستان 1394)
 • پیاپی 30 (بهار و تابستان 1394)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/05/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • مقاله
 • معرفی یک استاندارد پمپ های روتودینامیک (گریز از مرکز و عمودی) / راهنمای دامنه کارکرد مجاز
  صفحه 3
 • انتقال هیدرولیکی بهینه و محیط زیست دوستانه با پمپ های منحصر به فرد «دیافراگم - لوله منعطف دوبل»
  Heinz M.Nagel ترجمه: مهندس سامان حاجی شاه محمدی صفحه 14
 • بزرگترین خط لوله دوغاب جهان با یک ایستگاه پمپ
  حسین پورمعصومی صفحه 26
 • معرفی کتاب و نشریه
  صفحه 30
 • لیست نمایشگاه ها و همایش ها
  صفحه 32
 • سیستم های انتقال هیدرولیکی با غلظت بالا
  ترجمه: احسان کارآمد صفحه 35
 • پیش راندمان برای پمپ های گریز از مرکز
  تقی رحیمیان صفحه 43
 • اتاق مشاوره
 • پاسخ به پرسش های کاربردی
  صفحه 52
 • واژه نامه
 • شاخص کمینه راندمان
  ترجمه: احسان کارآمد صفحه 59
 • لیست مقالات شماره قبل
  صفحه 65