فهرست مطالب

 • پیاپی 23-24 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجتبی شادمهر، زینب الهدی حشمتی، فاطمه ثقفی، هادی ویسی صفحات 1-23
  رویکرد بیمار محور در حوزه سلامت به تازگی در حوزه نظام پزشکی کشور ما مطرح شده است ولی تا کنون در زمینه عوامل رضایت بیمار از پزشک تحقیق علمی منتشر شده ای وجود ندارد. مقاله حاضر قصد دارد خلاء بیان شده را با ارزیابی علمی مبتنی بر اطلاعات واقعی کسب شده از مطالعه میدانی پوشش دهد.در این راستا با مرور ادبیات و مدلهای حوزه ارائه خدمات؛ پرسشنامه ای برای حوزه سلامت طراحی و با نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. به منظور کسب نظر بیماران پرسشنامه بین 500 نفر از افرادی که عمل جراحی زیبایی بینی در تهران انجام دادند، توزیع شد و 395 پرسشنامه جمع آوری شد. تعداد برای تحلیل داده ها، از سه روش درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی، استفاده شد. تحلیل نتایج بر حسب معیار صحت نشان داد که کاراترین روش، در اولویت اهمیت عوامل موثر بر رضایت بیمار؛ روش شبکه عصبی بوده است. نتایج تحلیل با این روش حاکی از آن است که موثرترین ویژگی در رضایت مندی بیمار از پزشک، اطلاعاتی است که بیمار انتظار دارد پزشک در اختیارش قرار دهد. نتایج رتبه بندی عوامل در مقایسه با سایر مطالعاتی که تنها از روش های آماری برای تحلیل استفاده شده بودنشان داد که نتایج نسبتا مشابه بوده و یکدیگر را تایید می کردند. ولی توامندی هایی که روش شبکه عصبی در مدلسازی دارد نقطه قوت این روش نسبت به مطالعات مذکور است.
  کلیدواژگان: ارتباط بیمار و پزشک، رضایت مندی، یادگیری ماشین، شبکه عصبی
 • مهندس فائزه طالبیان، حسن ختن لو، منصور اسماعیل پور صفحات 25-36
  پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از روش های شناخته شده برای مدیریت این چالش استفاده می شو. برای یافتن مکان مناسب سرخوشه ها از الگوریتم رقابت استعماری که یکی از شاخه های هوش محاسباتی می باشد استفاده شده است. سرخوشه ها توسط مدل سه سطحی در ارتباط هستند، تا سرخوشه هایی با ظرفیت انرژی کم و دور از ایستگاه به عنوان سطح سوم شناخته شده و به طور غیر مستقیم با ایستگاه پایه به تبادل اطلاعات بپردازد. این موضوع باعث افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم می شود.
  کلیدواژگان: شبکه های حسگر بی سیم، پوشش شبکه، طول عمر شبکه، الگوریتم رقابت استعماری
 • علی حکیم جوادی، محمد مهدی سپهری صفحات 37-52
  اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهومی برای اکوسیستم دولت همراه ارائه می‏شود که در آن چهار بازیگر جدید: رویکردهای جدید در ارائه خدمات فراتر از انتظار، نوآوری و نوآوران‏، تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان و واسطه ها معرفی شده اند. سپس، با طراحی پرسشنامه‏ای جهت تایید عوامل شناسایی شده در مدل و بررسی تاثیر آنها بر اکوسیستم دولت همراه، و توزیع آن با بهره‏گیری از یک نمونه تصادفی400 تایی، نگرش‏ها و نظرات 363 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تلفن ‏همراه و دولت‏ همراه جمع آوری و بر پایه مدل معادلات ساختاری تحلیل شده ‏است. نتایج نشان می‏دهد به جز عامل تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان، سه عامل جدید دیگر ضرایب معنی‏داری در مدل دارند.
  کلیدواژگان: دولت همراه، تحلیل اکوسیستم، مدل معادلات ساختاری، بازیگران جدید، خدمات فراتر از انتظار، نوآوری، واسطه ها، تبلیغ کنندگان
 • سید احمد طباطبایی، سید کمال چهارسوقی صفحات 53-62
  امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات سازمان های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه بیش از حد این سازمان ها به حوزه ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان ها، وجود زیرساخت ها و فناوری های به روز را نشانه ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت افزار، نرم افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی ها نمی تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه ی گم شده در این سازمان ها که متاسفانه کم تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه های مختلف، استانداردها و بهروش های متعددی برای تعریف و بهینه سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم ترین مجموعه مدل هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل ها و چارچوب های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به نحوی که نیازهای کسب وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل ها و چارچوب های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد.
  کلیدواژگان: حاکمیت فناوری اطلاعات، مدل، چارچوب، الگوی ارزیابی خدمات
 • مهدی زرکش زاده، زینب الهدی حشمتی، هادی زارع، مهدی تیموری صفحات 63-78
  هدف سرویس های اورژانس پزشکی کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری ها و صدمات می باشد. اعزام سریع سرویس های اورژانس و کاهش زمان پاسخ، منجر به افزایش نرخ بقاء می شود. زمان پاسخ یکی از معیارهای مهم سنجش کارایی سرویس های اورژانس پزشکی می باشد. روش معمول در اعزام آمبولانس ها، فرستادن نزدیک ترین واحد در دسترس می باشد که این روش به کارایی در کوتاه مدت توجه می کند. یکی از روش هایی که اخیرا در زمینه اعزام آمبولانس بیان شده است، مبتنی بر تحلیل شبکه های پیچیده است. هدف این روش، اعزام آمبولانس مد نظر به تماسی می باشد که مرکزیت بیشتری نسبت به دیگر تماسها دارد، که منجر به کارایی بهتر در دراز مدت می شود. دیگر روش ها در اعزام آمبولانس مبتنی بر پیدا کردن بهترین مسیر مناسب برای ماشین های سرویس دهنده می باشد که پیچیدگی زمانی این روش ها بسیار بالا می باشد. در این مقاله با استفاده از رویکردی ترکیبی و به کارگیری معیار های مرکزیت از تحلیل شبکه های پیچیده و روش های جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی، روشی بهینه و نوین را برای کاهش زمان پاسخ سرویس های اورژانسی ارائه شده است. علاوه بر این در روش پیشنهادی، اولویت اورژانسی تماس ها نیز درنظر گرفته شده است، که متغیری مهم در تصمیم گیری ها می باشد. روش پیشنهادی نسبت به روش های قبلی از محدودیت های کمتری برخوردار بوده و نتایج شبیه سازی گسترده نیز بهبود معنی دار این روش را در مقایسه با روش های قبلی مانند روش مرکزیت و نزدیک ترین همسایه، مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: اعزام آمبولانس، زمان پاسخ، تحلیل شبکه های پیچیده، مرکزیت، جستجو، هوش مصنوعی
 • نفیسه شفیعی، مهدی شجری صفحات 79-88
  با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده ها و همچنین ممانعت از کپی برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع متداول در زمینه ی رمزنگاری و نهان نگاری بهره می گیرند. از سوی دیگر مدیریت کلید در سیستم های مدیریت حقوق دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، و روش هایی همانند نهان نگاری در جلوگیری از کپی برداری فایل ها و اسناد دیجیتالی کارآمد نخواهند بود. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده ایم. اساس کار این روش مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می کند، بلکه با بکارگیری داده های متمایز و یکتا در تولید کلید از کپی برداری نیز به طور جدی جلوگیری می نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت حقوق دیجیتال، رمزنگاری، مدیریت کلید، کپی برداری
|
 • Mojtaba Shadmehr, Zeinabolhoda Heshmati, Fatemeh Saghafi, Hadi Veisi Pages 1-23
  Health has always been one of the most important concerns of human. The goal in this research is to know what factors cause and affect patient satisfaction in the relationship between a physician and patient. Since this relationship is a form of healthcare service, the SERVQUAL service quality assessment method has been used as a framework. However the questions have been reviewed based on the previous literature and the experts’ views, leading to a questionnaire designed for the healthcare domain. Data collection has been performed using the questionnaires on subjects selected amongst clients of Rhinoplasty Centers in Tehran. To analyze the data, three machine-learning approaches have been implemented namely Decision Tree, Support Vector Machine and Artificial Neural Networks. A number of possible factors affecting the patient-physician relationship have been used as input and patient satisfaction has been taken as output. Comparing the results of these three methods, Artificial Neural Networks method is shown to have better performance, which has therefore been used for prioritizing the effective factors in this relationship. The results indicate that reaching the information which the patient expects their physician to give is the most effective characteristic in patient satisfaction. The rank of gained features were compared with similar researches. The outcome was very similar and approved the results.
  Keywords: patient, physician relationship, satisfaction, machine learning, artificial neural networks
 • Faezeh Talebiyan, Doctor Hassan Khotanlou, Doctor Mansor Esmaeilpour Pages 25-36
  Recent advances in wireless electronic and communications provide us the ability to build small, economical sensors with low power consumption and many diverse applications. Limited energy capacity of sensors is a huge challenge that will affect these networks. Clustering has been used as a well-known method to handle this challenge. To find appropriate location of cluster's heads, imperialist competitive algorithm as an emerging topic in computational intelligence has been used. Cluster's heads are connected in a three-level model so that cluster heads with low energy capacity and far from station are considered as level three indirectly communicating with base station. This eventually increases lifetime of wireless sensor networks.
  Keywords: wireless sensor networks, wireless network coverage, network lifetime, computational intelligence
 • Ali Hakimjavadi, Mohammad Mehdi Sepehri Pages 37-52

  Abstract: (18 Views)
  Mobile Government Ecosystem is one of the emerging ecosystems in Iran. The purpose of this paper is to identify and analyze the structure and identifying the role of each of the key stakeholders of this ecosystem. In order to achieve this purpose, by studying the related literatures and the models presented in these literatures, a mobile government ecosystem conceptual model is proposed, where four new key stakeholders are introduced: new trends in over the top (OTT) services, innovation and innovators, advertisement and advertisers, and mediators. Then, a questionnaire is designed to verify the factors identified in the model and to examine the effects of these factors on the mobile government ecosystem. The questionnaire was distributed to a random sample of 400 experts, where 363 responses were collected, and analyzed based on structural equation modeling. The results show that with the exception of advertisement and advertisers, the three other key stakeholders have significant coefficients in the model.
  Keywords: mobile government, ecosystem analysis, structural equation modeling, stakeholders, over the top (OTT) services, innovators, advertisers, mediators
 • Seyyed Ahmad Tabatabaei, Seyed Kamal Chaharsooghi Pages 53-62
  Nowadays one of the biggest problems of IT organizations in less developed countries is paying too much attention to infrastructure and technology of organizations. This is due to the point that many managers in organizations believe that existence of IT infrastructure and technology by itself is a sign of maturity of an organization. Although technical facilities and infrastructure such as networks, hardware, software etc., is essential for providing appropriate services and optimal performance, but these features cannot provide a competitive advantage and increase the maturity of the organization. The missing link in these organizations, which have been less considered, is how to use these features to achieve organizational goals. In different areas, there are several standards and optimal methods for defining and optimizing processes. Some of the most complex models which should be considered in different units of information technology are, models and frameworks related to IT governance. IT governance focuses on implementation and management of quality of IT services so as to meet business needs. IT governance is done by service providers through an appropriate combination of people, process and information technology. The purpose of this paper is to examine different models and frameworks of IT governance models, in order to propose a framework for assessing IT services.
  Keywords: IT governance model, framework, service evaluation model, IT services
 • Mehdi Zarkeshzadeh, Zainabolhoda Heshmati, Hadi Zare, Mehdi Teimouri Pages 63-78
  Nowadays, monitoring people’s health and helping those in need of medical attention is one of the most important responsibilities of governments. Emergency Medical Services (EMS) are therefore setup to provide timely care to victims of sudden and life-threatening injuries or emergencies in order to prevent needless mortality or long-term morbidity. Providing rapid EMS with minimum response time will help improve survival rates. However, factors such as limited ambulance resources, large coverage area and high call-rates have caused delays in EMS, which have lead to lower survival rates. In this research the problem of ambulance dispatching with regards to lowering the response time is discussed. Response time is the most important factor in evaluating the performance of various EMS, which is directly proportional to mortality and survival rates. The most common method to reduce response time in ambulance dispatching is to choose the nearest available ambulance unit, i.e. the nearest neighbor (NN). Other methods use call-priority, first-in first-out (FIFO), preparedness and hybrid algorithms. One of the latest methods used in ambulance dispatching is based on complex networks. This method will apply a higher priority to the call that is more centrally located with respect to other calls. A hybrid algorithm has been proposed in this research which exceed the previous methods in terms of response time reduction.The proposed hybrid approach is based on complex network analysis and a search algorithm, which relies on the important parameters of dispatch, yet presents fewer constraints and overcomes some of the difficulties of the previous methods. In addition, prioritizing emergency calls is also considered. To evaluate these proposed algorithms, a combination of various parameters and operating environments has been simulated. The results of the simulations show improvements in response time reduction compared to previous methods.
  Keywords: Ambulance Dispatch, Response Time, Complex Networks Analysis, Centrality, Search, Artificial Intelligence
 • Nafiseh Shafiee, Dr Mahdi Shajari Pages 79-88
  By expanding application of digital content in the world of information technology, supervision and control over the data, and also preventing the copy of documents is considered. In this relation digital rights management systems are responsible for the secure distribution of digital content, and for this purpose the common functions in the field of cryptography and utilize Digital watermarking have used. On the other hand, the key management is very important in digital rights management systems, and methods such as Digital watermarking methods are not effective in preventing copying files and digital documents. In this paper, we have proposed a model to improve the performance of digital rights management systems. This method is based on multi-part encryption and control on documents publication. The main distinction of this approach with other methods employed is using Obfuscation techniques to protect the key generation algorithm against reverse engineering.
  Keywords: Digital right management, Encryption, Key management, Copyright