فهرست مطالب

عرفان اسلامی - پیاپی 50 (زمستان 1395)
 • پیاپی 50 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مجتبی زروانی، رضا طاهری صفحه 13
  غزالی از دانشمندان قرن پنجم است که تاثیرات گسترده ای در عرصه های مختلف دین، فلسفه، عرفان و تصوف نهاد. قدرت اندیشه و گستردگی و نفوذ آراء او بر پیکره ادبیات عرفانی نیز نیروی زیادی بخشید. آثار عمده غزالی به مسائل دینی معطوف است، لکن در خلال آثار او اثری هست موسوم به رساله الطیر که به عرفان محض مربوط است. نوع روایت و نگرش عرفانی در این اثر مختص به غزالی است، لکن سبک و شکل این اثر را پیش از او در رساله الطیر ابن سینا می توان دریافت. در این مقاله، به ارزش رمز و نماد و ارتباط قلمروی عقل و قلب در ادب عرفانی و تاثیر و تاثر از یکدیگر پرداخته می شود و همچنین جنبه ای دیگر از تاثیرگذاری رساله الطیر نویسی بر منظومه موش و گربه عبید زاکانی و اشاره به تاثیرگذاری این داستان بر نهادها و سازمان های صوفیه و نحوه گردهمایی آنان به دور مشایخ خویش بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: غزالی، رساله الطیر، عرفان، عقل و قلب
 • فریبا شاکر، سوسن آل رسول، زرین تاج پرهیزکار صفحه 33
  در این مقاله با استخراج و تحلیل اشعار سنایی از مجموعه آثارش دیدگاه عرفانی وی نسبت به عشق، این عنصر مهم در عرفان اسلامی مشخص می گردد. عشقی که در همه عالم ساری و جاری است و اساس خلقت و ذات پنهان آفرینش است. عشقی که خود معشوق بذر آن را در دل عاشق نهاده و با دلبری ها و ترفند های بسیار، عاشق را به خود مجذوب می کند. عشقی که عاشق را بدانجا می رساند که دیگر خود را ندیده و فقط معشوق بر وی تجلی می کند. چرا که باطن عاشق عین ظهور معشوق است.
  کلیدواژگان: عشق، عاشق، معشوق، سنایی، عرفان اسلامی
 • شهلا رحمانی، میترا (زهرا) پورسینا صفحه 55
  مقاله حاضر به تحلیل نقش ویژگی های شخصیتی زن در سلوک عرفانی او می پردازد. در نگاه عرفانی، ویژگی های زنانه سبب تجلی آشکارتر اسماء جمال الهی و ویژگی های مردانه سبب ظهور بیش تر اسماء جلال الهی می گردد. بر این اساس می توان پرسید که آیا این تفاوت در تجلیات، می تواند تاثیری در سلوک عرفانی زن و مرد داشته باشد و آیا می توان نگاه فراجنسیتی عرفا را درباره تفاوت استعداد سالکان، به مسائل جنسیتی نیز تعمیم داد. پژوهش حاضر، با تلفیق مباحث عرفانی و دستاوردهای روانشناختی به ترسیم ارتباط ویژگی های شخصیتی زنانه با هفت منزل عرفانی می پردازد. چنین رویکردی در تحلیل مباحث سلوکی، دستاوردی جدید و دارای اهمیتی ویژه، هم در مباحث حوزه زنان و هم در مباحث عرفانی، است. در این بررسی روشن می شود که نقش ویژگی های زنانه در سلوک عرفانی وی گاه نقشی یاریگر و گاه بازدارنده است؛ به نحوی که سالک می تواند با آگاهی از نحوه تاثیرگذاری این ویژگی ها تدبیری عمیق تر برای چگونگی سلوک خود رقم زند.
  کلیدواژگان: اسماء جمال و جلال، دیگرخواهی، روانشناسی، شخصیت زن، منازل عرفانی
 • سیده زهرا عسکری نژاد، سید احمد حسینی کازرونی صفحه 79
  بی گمان، آموزه های عرفانی از مهم ترین اصول دینی و مذهبی هر آیینی است. مساله وحدت وجود از جنجالی ترین موضوعات عرفان اسلامی است که از زوایای مختلف مورد بحث و مجادله قرار گرفته و می توان آن را جمع الجموع نگرش های دینی به شمار آورد. از آن جا که نگرش و جهان بینی عرفانی با نظریه وحدت وجود متکامل می شود، نگارنده، این بحث را مبنای کار خود قرار داده و سعی خود را بر آن نهاده تا به شرح و تفسیر شکل گیری این نظریه پرداخته شود و بدین منظور نظریات واضع این علم، محی الدین بن ابن عربی، و به دنبال آن شاعر مورد نظر، صائب تبریزی، مورد بررسی قرار گرفته است. صائب از شاعران سبک هندی است که بسیار به این موضوع در دیوان خود پرداخته و وحدت را از پایه های اصولی جهان علی و معلولی می داند.
  کلیدواژگان: عرفان، وحدت وجود، ابن عربی، صائب
 • مسعود حاجی ربیع، زهرا شیردلی صفحه 91
  در این پژوهش؛ «تاثیر سلوک عبادی رابعه عدویه بر وجوه عرفانی» او مورد بررسی قرار می گیرد. در باب زهد و عشق الهی این بانو و نیز کرامات وی سخن بسیار به میان آمده است ولیکن در منابع عرفانی چندان به نقش راهبردی عبادات در سلوک عرفانی رابعه، اشاره نگردیده و نیز در بررسی غالب مقالات و پایان نامه ها التفات و اهتمام پژوهندگان را در این خصوص نیافتیم، لذا در نظر داریم در این پژوهش مرحله به مرحله ابحاث تعبدی زندگی رابعه را مورد بررسی قرار دهیم تا به این نتیجه برسیم که: سلوک دینی رابعه مقدمه و قوام بخش سلوک عرفانی اوست. در این سیر معرفتی پس از مرحله فناء، اشتیاق و سعی رابعه برای زهد و تعبد مضاعف گشته و امتزاج عشق و بندگی به حد اعلای خود رسیده است. همچنین اهمیت رسالت رابعه در شناساندن حقیقت بندگی به مردم و ایجاد نهضتی عرفانی بر مبنای عشق الهی، ازجمله نتایج نوآورانه این پژوهش می باشد.
  کلیدواژگان: رابعه، سلوک، عرفانی، عبادت، تعبد، عشق الهی
 • محمود رضا اسفندیار، وحید محمودی صفحه 109
  انسان شناسی یکی از مهم ترین ابعاد شناخت یک مکتب به شمار میرود. در اسلام، انسان شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آیات متعددی در قرآن به شناخت انسان اختصاص یافته است. ادعیه و احادیث ماثوره به تبعیت از قرآن حاوی مطالب مهم انسان شناسی است. از آن جمله در صحیفه سجادیه مطالب و مباحثی درباره آفرینش انسان، مراتب وجودی، اوصاف، قابلیت ها و نقاط ضعف طبیعت او بیان شده است. عارفان نیز در آثار خود به مباحث مربوط به انسان شناسی پرداخت هاند. با بررسی اندیشه های عارفان در این باب تاثیرپذیری اهل عرفان و تصوف از صحیفه سجادیه محتمل به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: انسان شناسی، عرفان، انسان شناسی عرفانی، صحیفه سجادیه، اهل بیت(ع)
 • سید حسین سیدموسوی صفحه 127
  در میان آثار عرفانی نام های از ابن عربی به فخر رازی وجود دارد. برخی معتقدند این نامه همان است که ابن عربی در فتوحات مکیه خویش در دو باب به آن اشاره کرده است. وی در فتوحات در خصوص مکارم اخلاق و جوانمردی سخن می گوید، در حالی که نامه موجود، دعوت فخرالدین رازی به کسب علوم شهودی و کشفی است. سوال این است آیا نام های که در برخی از رسائل ابن عربی وجود دارد همان است که مورد ادعاست، یا اینکه نامه موجود غیر از نام های است که ابن عربی نوشته است؟ در این مقاله ضمن ارائه ترجمه نامه ابن عربی به فخرالدین رازی و با روش اسنادی تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که این نامه غیر از نام های است که ابن عربی در فتوحات به آن اشاره کرده است. بدین ترتیب باید گفت که وی حداقل دو نامه برای فخر الدین رازی نوشته است.
  کلیدواژگان: ابن عربی، فخرالدین رازی، مکارم اخلاق، دعوت به شناخت شهودی، فتوت
 • مریم محمودی، مهدیه ولی محمد آبادی صفحه 147
  دعا از بدیهی ترین مسائل در حوزه دین پژوهی است که در عرفان اسلامی بر ضرورت آن به کرات تاکید شده است. ظهور عرفان در عرصه بندگی، نقطه عطفی در رابطه انسان با خدا گشود و معبودی خواستنی را به تصویر کشید که لحظه ای غفلت از یاد اوخسران ابدی برای رهروان به دنبال دارد. انعکاس احوال و اطوار عاشقانه در آیینه دعا و زمزمه های ناب عرفانی بس شنیدی وحکایتی نغز و نامکرر است. در آثار عرفای اسلام دعا و نیایش به عنوان پل ارتباطی ناسوت وملکوت از اعتباری ویژه برخوردار است. بخش قابل توجهی از آثار عرفانی بر جای مانده، درخصوص دعاست. لذا در این پژوهش نگارندگان بر آن شدند به بررسی افکار و عقاید ابن عربی بپردازند. او بنیانگذار عرفان نظری است و با درایت و ذکاوت و عرفانی برگرفته از معارف ناب اسلامی استدلال های دل انگیزی در باب دعا و اجابت آن آورده است. همچنین با بررسی آرا و افکار مولانا می توان اذعان داشت که وی نیز مساله دعا واجابت را با کلام نافذ و تاثیرگذار خود در ضمن حکایاتی جالب بیان نموده است. نکته ی در خور توجه این است که رد پای اغلب افکار و عقاید ابن عربی در اندیشه های مولانا به وضوح قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، دعا، ابن عربی، مولانا، اجابت
 • سیده مریم ابوالقاسمی، نسرین فخیمی صفحه 165
  آیین فتوت و جوانمردی به عنوان طریقه ای شناخته شده در میان مردم، در طول تاریخ جایگاهی چشمگیر داشته است. جوانمردان همواره به صفاتی چون فداکاری، از خودگذشتگی، ایثار، شجاعت، سخاوت و... مشهور بوده اند. این آیین از پیشینه ای بسیار طولانی برخوردار است و حتی قدمت آن را به دوران پیش از اسلام می رسانند. طریقه فتوت و جوانمردی دارای رویکردهای مهم و گوناگونی است که از جمله مهمترین و شاخص ترین آن ها می توان به رویکرد اجتماعی آن اشاره کرد. به گواهی تاریخ، جوانمردان در مسائل اجتماعی نقش بسیار مهم وتاثیرگذار بر عهده داشته و همواره موجد تحرکات و جنبش های اجتماعی بوده اند. اهل فتوت در کنار نقش اجتماعی خوددارای آداب و رسوم ویژه ای نیز بوده اند که پیوسته خودرا ملزم به رعایت آن می دانسته اند. این آداب و رسوم کمابیش در متون نثر عرفانی جلوه یافته است. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی مسائل اجتماعی و چگونگی انعکاس آداب و رسوم اهل فتوت در متون نثر عرفانی تا پایان قرن ششم هجری بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و اسنادی است.
  کلیدواژگان: متون نثر عرفانی، اهل فتوت، جوانمردی، آداب و رسوم، مسائل اجتماعی
 • شهریار حسن زاده صفحه 187
  احوال باطنی و درونی مولانا همانند بلاغت سخن و شعرش پر از اعجاز و فسون است تا جائی که در مرتبه کلام او را تا والای ایجاز بیان و سحر سخن بالا می کشد و با جوش و خروش روحی اش به امواج پر شکوه مثنوی می کشاند و خود در جذبه احوالات و گفتار خویش مفتون می ماند. بدون تردید در ژرفای این اندیشه یکی از مباحث اثر گذار در فرهنگ معرفتی مولانا سفر است که یکی از مباحث شورانگیز در تحقیقات جامعه شناختی اعم از آداب و رسوم و یا علم و فرهنگ بوده و همواره در مبانی فکری مورد استقبال حکیمان و متفکران قرار گفته است. مولانا که در این مقوله مستثنا نیست در مثنوی از سفر و آداب سفر چه سفر آفاقی، چه انفسی یاد کرده و به تفسیر مراتب عرفانی آن در سفر درونی و معراج پرداخته است، همچنین در منزلت راهروان راه طریقت که سیر و سفر روحانی و معنوی را شامل می شود هنرنمایی کرده است. بخشی از این سیر و سفر عرفانی مولانا در آسمان معنایی شکل می گیرد و در سفر آسمانی، معراج را مطرح می کند که خود بحث عروج را شامل دو نوع سفر می شمارد. اول عروج خاص که شامل معراج نبی اکرم(ص) و انبیاء الهی می باشد و سپس عروج عام را مطرح می کند که سفر درونی و عروج اولیاء الله را در این مجموعه می گنجاند.
  کلیدواژگان: مولانا، مثنوی، سفر، معراج، سیرآسمانی
 • شهناز شایان فر، مهناز امیرخانی، سیده زهرا حسینی صفحه 213
  شیخ شهاب الدین سهروردی با طرح شهود در عرصه فلسفه توانست نظامی بدیع را به نام حکمت اشراق تاسیس نموده و در پی چنین اقدامی فلسفه رو به انحطاط را در قالبی جدید احیا نماید. این جستار در صدد است تا با بررسی تعریف شهود، اقسام، جایگاه و کارکردهای آن در فلسفه سهروردی اقدام ابتکاری سهروردی را بیش از پیش تبیین کند. پرسش اساسی این جستار نیز به کارکردهای شهود در فلسفه سهروردی و رابطه میان شهود و تعقل مرتبط است: آیا ورود شهود به عنوان ابزار شناخت عرفانی در عرصه ای تعقلی امکان پذیر خواهد بود؟ در صورت امکان، کارکرد شهود در فلسفه چیست؟ دستاورد این جستار عبارتند از: کاربرد شهود در یک نظام فلسفی بدون آسیب رسانی به ساحت تعقلی فلسفه امکان پذیر است و شهود به نحوی توانمند در حل معضلات فکری و فلسفی راهگشا است. از جمله کارکردهای شهود درنظام فلسفی حکمت اشراق عبارتند از: 1- انتخاب مساله در پی اهمیت یافتن آن در پرتو شهود؛ 2- مقدمه ای برای دستیابی به حد وسط برهان؛ 3- تحلیل بهتر مساله.
  کلیدواژگان: شیخ اشراق، حکمت بحثی، حکمت ذوقی، فلسفه شهودی، شهود
 • حسین آریان، مهدی رضا کمالی بانیانی صفحه 232
  معانی والایی که از حضرت حق فرود می آیند صورتی جسمانی مانند صورت خیال ما می پذیرند و سپس به عالم ملک فرود می آیند. انواع خواب ها مربوط به این عالم است و دنیای خواب و رویا، جهانی است پهناور و سرشار از شگفتی ها و عجایب و غرایب که با چشم بر هم زدنی حادث و نمایان می شوند. چرا که محدودیتی در آن عالم خیال نیست و روح والاست که در آن عالم سیر می کند. پدیده خواب و رویا از فرهنگ عامه فراتر رفته و در کلام و اندیشه عرفا و متصوفه و حتی شعرا و نویسندگان مورد توجه و کاربرد ویژه قرار گرفته است و مولانا جلال الدین بلخی در کنار بزرگانی چون ابن عربی و... بینشی اندیشمندانه و خداگونه به مقوله خواب و رویا دارند و آن را یکی از راه های رهایی روح از قفس تن و اتصال به عالم ملکوت می دانند. با عنایت به کارکردهای گوناگون خواب و رویا در مثنوی معنوی، در این مقاله پس از مختصری در باب رویا، ویژگی ها و خصایص آن، چگونگی آن در قرآن و احادیث، به بررسی شاخصه های خواب و رویا در اشعار مثنوی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: رویا، خواب، عرفان، مولانا، عالم مثل، کشف
 • ابراهیم ابراهیم تبار صفحه 255
  در طول تاریخ تصوف اسلامی با سه انا مواجه ایم که از سوی جمعی از صوفیان و علما مورد نقد و بررسی قرار گرفته، و در باب آن تفاسیر و اقاویل مختلفی در قالب عبارات رمزآمیز و شطح وار بیان شده است؛ قرآن کریم به دو «انا» اشاره کرده، انایی که از زبان ابلیس و به تبع آن از جانب فرعون بیان گردید، که البته این هر دو انا به تلقی اهل شریعت مذموم است؛ سومین انا به گواهی تاریخ از حسین بن منصور حلاج در برابر فرعون زمانه، خلیفه عباسی، فریاد شد و ازسوی عده ای از برجستگان قله های تصوف مورد تایید و تفسیرهای گوناگون قرارگرفت. به «انایی» که از نور و عشق الهی نشات گرفته، انای محمود؛ و به انایی که نشان از عقل دارد، انای مردود می گویند؛ این مقاله، ضمن پاسخ به این پرسش که حلاج در پی یافتن انسان خدایی بود و یا خدای انسانی؟ به تحلیل و توصیف دو انای مردود و محمود؛ و در باب راز ومنشا انا الحق حلاج که براساس تکلیف دینی و رسالت انسانی با توجه به اوضاع سیاسی- اجتماعی زمانه فریاد گردید، به نقد و بررسی می پردازد.
  کلیدواژگان: خدا، قرآن، حلاج، انا الحق، فرعون
|
 • Mojtaba Zarvani, Reza Taheri Page 13
  Al-Ghazali is one of the scientists of fifth century that had widespread effects in different areas of religion, philosophy, mysticism and Sufism. The power and influence of ideas and the spread of his ideas, also gave a lot of power to the mystical body of literature. Major works of al-Ghazali focuses on religious issues, but through his works as soon as the work is called Resalatoteyr that is related to the mysticism. Although the narrative and mystical attitude in this work is dedicated to al-Ghazali, but before he, the form and shape of this work can get from Resalatoteyr of Avicenna. In this paper, the value of mystery and symbol and relevance of mind and the heart in the realm of mystical literature and effects of each other is discussed; and also, other aspect of impact of Resalatoteyr on the al-Obeid Zakani Moush o Gorbeh system, pointing to the effectiveness of this story on Sofia organizations and the method of their gathering around their elders is examined.
  Keywords: Al, Ghazali, Resalatoteyr, Mysticism, Wisdom, Heart
 • Fariba Shaker, Sousan Alerasoul, Zarrinta J. Parhizkar Page 33
  In this article, by extracting and analyzing Sanai's poems from his work collections, his perspective on love - the significant element in Islamic Mysticism - is determinedThat is the love which flows through the whole world and is the cornerstone of creation and its hidden essence; the love which the beloved himself has planted its seed in the lover's heart and by cunning and numerous tricks attracts the lover to himself; the love which leads the lover to the place where he does not see himself and it is only the beloved who emanates him because the soul of the lover is the same as the manifestation of the beloved.
  Keywords: love, lover, beloved, Sanai, Islamic Mysticism
 • Shahla Rahmani, Mitra Poursina Page 55
  This paper analyzes the role of personality traits of women in their mystical journey.Mystically speaking, female traits cause brighter manifestation of divine beautiful names whereas male traits cause greater manifestation of divine majesty names. Accordingly we may ask whether this differentiation in manifestations could effect men and women's mystical journey and if the transgender view of the mystics about the differentiation in seeker's talents may extend to gender issues. By combining mystical issues and psychological achievements, this study draws the relationship between personality traits of women and seven spiritual stages. Such an approach in analyzing issues related to mystical journey is a novel achievement and has special importance, both in the field of women's issues and the mystical topics. In this study, it becomes clear that the role of female characteristics in her mystical spiritual wayfaring are sometimes helpful and sometimes play a deterrent role; so that the seeker, by knowing how these traits are influencial, can measure a deeper plan for the quality of her spiritual wayfaring.
  Keywords: Names of Beauty, Majesty, altruism, psychology, female character, mystical stages
 • Seyede Zahra Askari Nejad, Syed Ahmad Hosseini Kazeroni Page 79
  Certainly, the social behavior of human beings and the manner of their behavior against each other and the importance of religion and faith role have been studied continuously. In addition to, one of the most important secrets of poet permanency and stability in future thoughts is depend on his usage of universal human purports. The poem of Saeb period is a humanity poem. His audience has been people; he has talked with them friendly and sympathized with them. The purpose of Saeb in the tendency of theses purports has been paying to regular life problems in different dimensions that according to his Divan, the reflection of social problems have been distinct and obvious from different aspects. This essay studies the religious and theosophical aspects further which are the sociological matters of one literary work.
  Keywords: Society, Saeb, Sufism, Theosophy, Religion
 • Masood Haji Rabi, Zahra Shirdeli Page 91
  The present research investigates “the effect of worship conducts of Rābia al-Adawiyya on her theosophical aspects”. There have been many talks regarding this dame’s asceticism and divine love as well as her greatness. However, theosophical resources have not mentioned the strategic role of worshiping her theosophical conducts so much; and investigating most of the articles and theses, we found that researchers have not paid so much attention to this point. Therefore, our objective in the present research is to investigate the devotional discussions of Rābia’s life stage by stage to conclude that Rābia’s religious conduct is the preface and reinforcing of her theosophical conduct. During this cognitive journey, after the stage of perdition, Rābia’s passion and effort for asceticism and worship was increased and fusion of love and servitude reached its topmost extent. Also, the importance of Rābia’s responsibility in introducing the reality of servitude to people and establishing a theosophical movement based on divine love, is among the innovative results of this research.
  Keywords: Rabia, Conduct, Theosophical, Worship, Devotion, Divine love
 • Mahmoodreza Esfandiar, Vahid Mahmoudi Page 109
  Anthropology is one of the most important aspects of understanding a school. In Islam, anthropology has a special status. There are many verses in the Holy Quran that are about human. Moreover there are a lot of prayers and Hadiths that, following the Holy Quran, bear important anthropological information. One of the relevant sources is Sahifa Sajjadiya that states delicate and deep issues about man, his existential levels and features, his natural potentialities and weaknesses. Mystics, in the light of this knowledge have discussed anthropological subjects in their works. The study of their ideas in this regard reveals the impact of the teaching of Ahlolbait (bput), especially Sahifa Sajjadiya, on the mystics and Sufis.
  Keywords: anthropology, mysticism, Mystical anthropology, Sahifa Sajjadyyah, Ahlulbayt (bput)
 • Seyyed Hossein Seyyed Mousavi Page 127
  There isa letter fromIbn Al-Arabi to Fakhr Al-Din Al-Razi among the mystical works. Some believe that this letter is the same that Ibn Arabi has referred to it in two Chapters of his FUTUHAT MAKIYEH.
  He talks in FUTUHAT about Moral Virtues and Generositywhile the existingletter is Fakhr Razi's invitation to learn intuition and intuitive Knowledge.
  The question is this, whether the letter which exists in some of Ibn Arabis RASAIL is the same as it claims, or the current letter is a letter other than the letter which Ibn Arabi has written?
  In this article while the Ibn Arabi's letter to Fakhr Al-Din Al-Razi is translated, this result is obtained by the documentary analytical method that this letter is other than the letter that has been mentioned to it by Ibn Arabi in his FUTUHAT.
  Thus, it should be said that Ibn Arabi at least has written two letters for Fakhr Al-Din Al-Razi.
  Keywords: Ibn Al Arabi, Fakhr Al Din Al Razi, Moral Virtues, Invite to intuitive Knowledge
 • Mariam Mahmoodi, Mahdieh Vali Mohammadabadi Page 147
  Prayer is the most obvious problems in the field of the study of religion in Islamic mysticism has repeatedly emphasized the need for it.Their bondage Zhvrrfan turning point in man's relationship with God opened God desired to take a snapshot picture of neglect of his eternal Yadkhsran was followed for advocates .Lovers in a mirror reflection of life and the summit of mystical prayer pure allegedly heard enough Vhkayty is elegant and Namkrr . The mystics of Islam as a bridge prayer Vmlkvt of the material is specially fit for a large part of mystical artifacts left on prayer. So, the author of the study was to examine the Ibn Arabi thoughts and belief. She is the founder Irfan theoretical and wisely and Vrfany intelligence derived from a pure Islamic Education lovely arguments in prayer and compliance. You can also explore ideas and thoughts Maulana said that he prayed Vajabt problem with the word critic and its influence on the expression is interesting anecdotes. What is striking is that the footprint is often thought of Rumi's thoughts, beliefs Arabic Ibn clearly visible. It could be argued that the followers of Maulana Sufi Ibn Arabic and commentator, he has great ideas.
  Keywords: Islamic mysticism, prayer, Muhyiddin Ibn Arabic, Rumi, answered
 • Seyyedeh Maryam Abulghasemi, Nasrin Fakhimi Page 165
  Futuwwa and chivalry as a way known among the public, had a significant place in history. Chivalrous people always have attributes such as dedication, devotion, sacrifice, courage, generosity, etc. This custom is of a long history, dating back to pre-Islamic era. Chivalry has important approaches out of which the most important indicators which can be referred to is a social one. Historical evidences show that chivalrous individuals have had an important role in social affairs and the dynamics of social movements are caused by them. Chivalrous people in their social role had special customs that continuously considered themselves to be bound by. These customs have been reflected more or less in mystical prose texts. This research endeavors to examine social issues and how the texts reflects the customs by the end of the sixth century AH. In this paper, analytical methodology used is based on library resources and documents
  Area of Expertise :
  Keywords: Mystical Prose texts, Futuwwa Disciples, chivalry, customs, social problems
 • Shahriar Hassanzadeh Page 187
  Maulana's internal circumstances, like the rhetoric of his words and poetry, are full of miracle and charm; so as ascends him to the height of brevity and magic of words in the rank of speech; and with its mental seethings draws him towards the glorious waves of the Mathnawi and he himself is charmed in the appeal of the council of his words. No doubt, journey is one of the most influential discussions in the depth of Maulana's speculations in his noetic culture and was of sensational items in the sociological researches , either customs and science in the foundations of thoughts which appeals the wise and great thinker's minds. Maulana who is not an exception in this category, has dealt with the itinerary manner, either extrovertly or introvertly in the Mathnawi and has expounded its mystical ranks in the internal and ascersion journey. He also showed his skill in the dignity of spiritual wayfarers of the credo. A part of his mystic traveling and sightseeing is formed in the abstract heaven and poses the ascentation of prophet Mohammad ( p. b. u. H. ) which includes two types of journey: first, specific ascentation which belongs to the prophet and Divine messengers and second, general ascentation which subsumes the spiritual journey of God's aminitrators.
  Keywords: Mawlana, Mathnawi, journey, ascend, celestial traveling, sightseeing
 • Shahnaz Shayanfar, Mahnaz Amirkhani, Seyyedeh Zahra Hosseini Page 213
  Sohrvardi created philosophy of illumination introducing intuition in the arena of philosophy. Introduction of the novel idea provided a condition to resuscitate the philosophy science which declined focusing on traditional approaches.this article is seeking review the definition, place, types and functions of intuitionin order toexplainin Suhrawardi's initiative.The basic question of this paperis associated withIntuition functions in the philosophy of Suhrawardi and the relationship between intuition and reasoning: 1) is it possible the use of intuition (as a mystical knowledge) for an intellection science area? 2) If the answer is positive, what is the role of intuition in philosophy? This research attempts to provide the following importance
  Results
  1) It is possible the use of intuition in philosophy arena without providing a contrast condition with intellectual inherent of philosophy, 2) Intuition is capable of solving many intellectual challenges potentially. The role of intuition in the wisdom of illuminationphilosophy may be introduced as the following: 1) Problem selecting in the case that the problem is evaluated as an important one affectingintuition 2) An introduction to access a mediocre proof, 3) Analyzing better a problem.
  Keywords: SheikhIshraq, Illumination, Disputatiouswisdom, Taste Wisdom, Intuitivephilosophy, Intuition
 • Hossein Arian, Mehdi Reza Kamali Baniyani Page 232
  The subliminal meanings that descend from God take the physical form just like the one in our own imagination and then descend to the universe. All kinds of sleeps are related to this universe and the world of sleeping and dreaming is a widespread world full of wonders and mysteries that occur with a blink of an eye since there is no limitation in the world of imagination and it is a sublimed soul that roams in that universe. The Sleep and dream phenomena exceed the culture of the mass people and received practically a special attention in the word and thought of mystics and Sufis and even poets and writers. Molana together with some great men such as Ibn Arabi and the like has a mindful and divine attitude towards the concept of sleep and dream and sees it as a way to release soul from the body cage linking it to heaven. Based on various usages of dream in Masnavi ma"navi in this article following a short explanation on dream and it's characteristics, we examine dream characteristics in Masnavi poems.
  Keywords: Dream, sleep, mysticism, Mowlana, Mosol universe, revelation
 • Ebrahim Ebrahim Tabar Page 255
  During the history of Islamic mysticism one may face with three kinds of "I" which have been criticized by a group of Sufis and scholars, and for which various kinds of interpretations and quotations have been expressed in a form of mysterious and sophisticated statements. The Holy Quran has noted two kinds of "I", the one that comes from the mouth of Satan which is followed by the second one expressed by the Pharaoh, both of which considered by Sharia followers as condemned. The third "I" is historically evidenced as of Mansoor Hallaj against the Pharaoh of the time, the Abbasid caliph, which was screamed and that some of the Sufism prominent figures had some interpretations and confirmation differently. The "I" arising from the divine light and love is called glorified "I" whereas the ones stemming from wisdom is called rejected "I". This paper seeks to analyze and describe the glorified and rejected kinds of "I" in addition to answering the question on whether Hallaj was seeking the divine man or that of human god; however, in terms of the mystery and source of Hallaj's "Anna Alhaq" (I am just) which was shouted according to religious duties and human goals as well as the socio-political situation of the time, it offers a critique.
  Keywords: God, the Quran, Hallaj, Ana, al, haq, Pharaoh