فهرست مطالب

پایداری، توسعه و محیط زیست - پیاپی 1 (بهار 1393)
 • پیاپی 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید علی جوزی*، سید محمود شریعت، میر مسعود خیرخواه زرکش، مریم سهرابی بالسینی صفحات 1-17
  منطقه شکار ممنوع کاوه‏ده در منتهی الیه شرق استان تهران و در جنوب شهرستان فیروزکوه با مساحت 94961 هکتار قرار گرفته است. این منطقه به دلیل داشتن پوشش گیاهی غنی و متنوع و گونه های بارز حیات وحش و آثار تاریخی منحصربه فرد انتخاب گردید تا بر اساس معیارهای جهانی، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی) SMCE ( جهت ارتقا به منطقه حفاظت شده مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور پس از شناسایی منابع فیزیکو شیمیایی و اقتصادی‏– ‏اجتماعی عرصه تحت بررسی در مقیاس 1:100000، اطلاعات لایه های نقشه ای به محیط نرم افزار ArcGIS9.2 معرفی شد. در این روش، معیارها، عوامل و محدودیت های متعددی جهت نیل به هدف اصلی با هم تلفیق شدند که در تلفیق این عوامل ناهمگون ابتدا همگون سازی یا استاندارد سازی انجام گرفت. این مهم با استعانت از روش فازی و توابع S شکل به انجام رسید. در مجموع از اطلاعات 24 لایه به عنوان نقشه های معیار برای سنجش پتانسیل کاربری حفاظت استفاده شد. کار وزن دهی به معیارها با توجه به نوع کاربری‏ها، با استعانت از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)‏در محیط نرم افزار Expert Choice به انجام رسید. در ادامه رابطه ریاضی توسعه کاربری حفاظت استخراج شد. با هدف تحلیل تناسب سرزمین برای توسعه کاربری مورد انتظار از روش ترکیب خطی وزن دار استفاده و نقشه نهایی کاربری حفاظت از روی هم گذاری اطلاعات نقشه های معیار تولید گردید. نتایج نشان داد که 34687 هکتار از مساحت کل منطقه که 37 درصد آن را در بر می‏گیرد، پتانسیل ارتقا به منطقه حفاظت شده را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان اکولوژیک، منطقه حفاظت شده، سامانه اطلاعات جغرافیایی، روش ارزیابی چند معیاره مکانی، منطقه شکار ممنوع کاوه ده
 • لعبت تقوی* صفحات 19-36
  بام و دیوار سبز به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری می باشد. تحقیق تحلیلی حاضر، نقش بام سبز در مدیریت بارش، تنوع زیستگاه موجودات زنده ، بهبود محیط های زیستی از طریق تلطیف هوا، ذخیره انرژی، کاهش آلودگی صوتی و... را بررسی می نماید.
  نتایج حاصل از این پژوهش در شهر تهران، نشان از کاهش معنادار گرد و غبار معلق در هوا ( حدود 20000 تن ) با ایجاد20 درصد(معادل 100 کیلومتر مربع) فضای سبز در سقف بناهای مسکونی این شهر را داشته که باعث تبدیل 37 هزار تن دی اکسیدکربن به اکسیژن در روز می شود. همچنین نتایج حاصل، نشان از تاثیر معنادار بام های سبز مناطق شهری در صرفه جویی مصرف انرژی داشته که نتایج پژوهش حاضر میزان چنین کاهش مصرفی را معادل 38 هزار مگاوات ساعت در شهر تهران برآورد نموده است. نتایج تحقیقات گذشته نشان از پایینتر بودن مساحت فضای سبز برخی مناطق شهر تهران از استانداردهای بین المللی بوده است؛ از این رو کاربرد فناوری بام سبز می تواند به عنوان یکی از موثرترین تمهیدات جبرانی در کاهش خطرات زیست محیطی در مناطق پر ازدحام شهری باشد.
  کلیدواژگان: بام و دیوار سبز، توسعه پایدار، مدیریت شهری
 • لیلا نعیمی*، امیر حسین جاوید، سید احمد میر باقری صفحات 37-46
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه شهرک قدس در آبیاری فضای سبز شهری می باشد. پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی بر اساس کتاب استاندارد متد (2005) از فروردین ماه تا آذرماه سال 91 مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تعیین پارامترهای مذکور با استفاده ازروش CCME-WQI میزان انحراف کیفیت پساب را نسبت به استانداردهای سازمان محیط زیست، WHO، EPA وFAO مقایسه می‏نماید. نتایج به دست آمده در ارتباط با پارامترهای مورد نظر نشان می دهد که استفاده از پساب این تصفیه خانه در آبیاری فضای سبز در مقایسه با استاندارد سازمان محیط زیست، WHOو EPAبا محدودیت رو‏ به‏رو است یعنی کاربرد آن نیاز به مدیریت و برنامه‏ریزی دقیق دارد، در غیر این صورت در طولانی مدت می تواند اثرت زیست محیطی مخربی را ناشی گردد. همچنین در مقایسه با استانداردهای FAO این پساب مناسب برای آبیاری فضای سبز نمی باشد.
  کلیدواژگان: فاضلاب شهری، استفاده مجدد، CCME، استاندارد سازمان محیط زیست، WHO، EPA، FAO
 • سیدعباس پورهاشمی*، لعبت تقوی، اعظم پرنده مطلق صفحات 47-55
  ظهور مفهوم «توسعه پایدار» تحولی اساسی در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی جوامع به وجود آورد.در همین چارچوب، بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سال های اخیر به طور گسترده ای در کشورهای توسعه یافته متداول گردیده است. مدل اتحادیه اروپا برای کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در راستای تحقق توسعه پایدار یکی از مدلهای موفق در این زمینه به شمار می آید. سیاست اتحادیه اروپا در بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر، علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گام های اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی و آسیب های غیر قابل جبران به محیط زیست محسوب می گردد. این اتحادیه با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخش های مربوط به حفاظت محیط زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف توسعه پایدار در کشورهای اروپایی گام هایی اساسی بر داشته است. هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص تشویق و گسترش بهره برداری از منابع تجدید پذیر در راستای توسعه پایدار می‏باشد که می‏تواند به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، اتحادیه اروپا، محیط زیست، قوانین داخلی، حقوق بین الملل محیط زیست حقوق انرژی
 • عمید مرندی * صفحات 57-64
  پدافند غیر عامل به معنی «دفاع بدون سلاح در مقابل تهدید» است. هدف از اهمیت دادن به موضوع پدافند غیرعامل، کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی، ساخت و سازها، تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور و محیط زیست علی رغم حملات حساب شده و مخرب دشمن، استمرار فعالیت ها و خدمات زیر بنایی، تامین نیازهای حیاتی، تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و حفظ محیط زیست به عنوان محیط زندگی است.محیط زیست ایران دارای تنوع زیستی غنی و ممتازی است و به دلیل دارا بودن آب و هوای چهار فصل در یک زمان در مناطق مختلف، جاذبه های شگفت انگیزی در آن به وجود آمده اند که به ترتیب اهمیت بخشی از این محیط زیست غنی در قالب پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش مورد حمایت دولت می باشند. کشور ایران دارای محیط زیست غنی و سرشار از موهبت‏های الهی است. تلفیق آب و هوایی متنوع و توپوگرافی شگرف این کشور و موقعیت راهبردی موجب آن شده که ایران را چهار راه محیط زیست جهان بنامند. ایرانیان به دلیل دارا بودن روحیه استقلال خواهی و آزادگی که در تعالیم مذهبی و حتی به صورت اشعار حماسی مشهود است همواره مورد توجه و بعضا عناد مردمان و حکمرانان دور و نزدیک خود در تاریخ بوده‏اند. در شرایط حاضر که کشور ایران عزم خود را برای تابندگی بیشتر در میان کشورهای منطقه جزم نموده است، یکی از مهمترین راه کارها و دغدغه های مدیریتی بایستی حمایت و بهسازی محیط زیست باشد تا پتانسیل قابل توجهی برای مقابله با هر نوع تهدید به وجود آید. مثال ها و رهنمود‏های فراوانی در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها در قالب سیاست‏‏گذاری و مدیریت راهبردی هدفمند موثر واقع می‏گردد.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، محیط زیست، ایران زمین
 • ساسان نصیراحمدی*، کامران نصیراحمدی، مهسا مقیمیان، مجتبی سعادتی صفحات 65-80
  در طی قرون گذشته سوخت های فسیلی به فرآیند صنعتی شدن و رشد اقتصادی ملت ها کمک شایانی کرده است اما پر واضح است که این نوع سوخت ها نمی توانند یک اقتصاد جهانی پایدار برقرار سازند. تا زمانی که نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ روش های اصلی برای تامین انرژی امروز محسوب شوند این منابع جواب گوی نیاز های آینده نخواهند بود. بنابراین بهترین روش برای حل مشکل انرژی، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار دی اکسید کربن، سرمایه گذاری عظیم در منابع انرژی تجدید پذیر بر حسب مبانی تحقیقات و توسعه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی چشم انداز ها و محدودیت های انرژی های تجدید پذیر با تکیه بر مباحث اقتصادی می‏باشد.
  در این مقاله ابتدا به بیان کلیاتی در خصوص روش های تولید انرژی های تجدید پذیر خواهیم پرداخت. در ادامه برای نیل به هدف اصلی این مقاله مباحث اقتصادی و همچنین چشم اندازها و محدودیت‏های مرتبط با روش های مختلف این نوع از منابع با استفاده از روش های شناخته شده با استناد به متون نظری، گزارشها و مقالات به صورت گزارش مروری مختصر ذکر گردیده است. بیشتر مطالعات حاضر مربوط به جامعه آماری ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا، برخی از کشور‏های اروپایی و ایران می باشد. در پایان نیز جمع بندی و نتایج حاصل از این مباحث مطرح می گردد که مهمترین آن لزوم توجه جدی به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، مباحث اقتصادی، سوخت
|
 • Seyed Ali Jozi *, Seyed Mahmood Shariat, Mir Masud Kheir Khah Zarkesh, Maryam Sohrabi Balsini Pages 1-17
  Kavehdeh forbidden hunting area is an estimated 94,961 hectares Located in East of Tehran and south of the Firoozkooh.This region is selected based on the rich and varied vegetation and wildlife species and also unique historical monuments that according to international standards, by utilizing spatial multi-criteria evaluation method (SMCE) to be evaluated and considered as a protected area. To do so, after detecting the physic- chemical and ecological and economic - social resources of the under review area (scale 1/100000), the obtained data was introduced to ArcGIS 9.3 software. In this method, criteria, and various restrictions are combined, So that in combination of homogeneous factors, the initial attempts focused on standardization. This is done by using fuzzy expert system and s-shaped functions. Overall, data were obtained through 24 layers as criteria maps for protection application capability evaluation. Using Expert Choice software, analytical hierarchy process (AHP) was conducted to load the criteria in relation to the type of applications. Then, the mathematical relationship of the protection application development was extracted. To analyze land proportion for the development of the expected applications, combined loaded linear method was utilized and the final map of protection applications was represented on the criteria maps data. The results revealed that the 34,687 hectares of entire area that covers the 37 percent of the region, has suitable conditions and capability to be selected as a protected area.
  Keywords: Evaluation of Ecological Capability, protected area, Geographical Information System, Spatial Multi Criteria Evaluation Method, Kavehdeh forbidden hunting Area
 • Lobat Taghavi * Pages 19-36
  Green roofs and walls are emerging as the new architectural approach, based on sustainable development concepts, particularly with promotion of per-capita recreational vegetation cover and improvement of the environmental quality in modern municipalities. In this analytical research a range of benefits were investigated, such as reducing rainwater run-off, supporting biodiversity, increasing energy efficiency, reducing noise pollution and providing local cooling by green roofs and walls etc. Investigations for city of Tehran indicates that using this technique can have a significant decrease (20,000 tons) of suspended dust in the air by an increase of vegetation cover equivalent to 100 square km (i.e. 20% increase), which in turn converts 37,000 tons of carbon dioxide into oxygen per day. It was also found that expansion of vegetation areas on the buildings roofs leads to 38,000 Megawatts-hour decease in electric consumption per year (i.e. 1.2% decrease in annual consumption).
  Results in past research show that due to low per capita vegetation covers and greenery in the megacities like Tehran, relative to their comparable cities elsewhere, institutionalization of roof greeneries would be an effective approach to mitigate the otherwise adversely hazardous environmental impact in these over-crowded municipalities.
  Keywords: Green roofs, walls, Sustainable Development, urban management
 • Leila Naimi *, Amir Hossein Javid, Seyed Ahmad Mir Bagheri Pages 37-46
  This research is a statistical study of the investigation on impacts of Shahrake Gharb municipal wastewater effluent reuse for irrigation in order to sustainable Development. Chemical and biological parameters of effluent have been determined according to Standard Method handbook 2005) since May 2011 to November 2012.
  Deviation of Measured parameters toward standards of Iranian Department Of Environment, EPA, FAO, WHO for irrigation water are calculated by using CCME-WQI method. Calculated results indicate that there are many restrictions for using the effluent of Sharake Gharb wastewater treatment plant in 2012, according to above standards. It means that using of this effluent for irrigation must be under an exact management and plan. According to standard of FAO this effluent is not proper for irrigation.
  Keywords: Municipal Wastewater, Wastewater reuse, standards of Iranian Department of Environment, WHO, EPA, FAO, CCME-WQI
 • Seyed Abbas Poorhashemi *, Lobat Taghavi, Azam Parandeh Motlagh Pages 47-55
  The emergence of the concept of "sustainable development" created fundamental changes in the political and economic sectors of society. In this context, recently, the utilization of renewable energies for environmental protection has been widely accepted in developed countries. European Union model for the use of renewable energies resources in order to achieve sustainable development in this area is considered one of the most successful models. European Union policy on the exploitation of renewable energy resources, in addition to diversification of energy resources, is an essential step to preventing environmental damage and irreparable damage to the environment. The main aim of this study is to provide an overview of strategies of European Union in order to utilization of renewable energy resources and achieving sustainable development goals as a successful model in this subject.
  Keywords: Sustainable Development, European Union energy Law, International Environmental Law, energy law
 • Amid Marandi * Pages 57-64
  The passive defense means "defense against threats without weapons". The purpose of passive defense is reducing the vulnerability of human resources, construction, equipment and the environment in spite of critical and sensitive accounts and malicious attacks of the enemy, Continuing activities and service infrastructure, critical needs, continuity of administration in crisis situations caused by war, and save the environment as a living situation. Iran has a rich biodiversity and privileged environment and due to the climate of four seasons in the same time in different locations, there are amazing attractions that the order of importance of the environment rich in national parks, national natural monuments, protected areas and wildlife refuges are supported by the government. Integration of the diverse climatic and wonderful topographic and Iran's strategic position, cause the name of Iran be environmental crossroad. The spirit of independence and freedom seeking Iranians due to the religious teachings and even epic poetry is evident regarded by some malicious people and their rulers near and far were on. The present condition of the country in their determination to irradiance in the region has been determined, One of the most important managerial strategies and concern should be to protect and improve the environment to a significant potential threat to deal with any appear. Many examples and guidelines in this area are given in terms of policy and strategic management can be effectively targeted.
  Keywords: Passive defense, Environment, Persia area
 • Sasan Nasirahmadi *, Kamran Nasirahmadi, Mahsa Moghimian, Mojtaba Saadati Pages 65-80
  Fossil fuels have greatly supported the industrialization and economic growth of countries during the past centuries. However, it is obvious that they cannot build a sustainable global economy. Provided that oil, natural gas and coal are regarded as the main source of supplying today’s energy, they will fail to fulfill the future requirements. Thus, the best solutions for energy crisis will be prevention of climate change, reduction of carbon dioxide emission and investment in renewable energy resources based on the principles of research and development. This study aims to investigate the prospects and limits of renewable energy relying on economic issues. In this paper, initially the different approaches to renewable energy production are discussed in general. Subsequently, to fulfill the main objective of the study, the economic issues, prospects and limitations related to these approaches were discussed in brief review using the known methods, theories, reports and papers. Most of the studies in the present paper refer to the statistical populations of United States of America, as the world's greatest energy consumer, some of the European countries and Iran. Finally the results obtained in this study are given, with the most important result implying that a serious attention should be paid to investment in renewable energy sector.
  Keywords: Renewable Energies, Economic issues, Fuel