فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 1 (پاییز 1393)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 1 (پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب قنبری نژاد، مرتضی نورایی صفحات 1-1
  پس از جنگ جهانی اول و رکود شدید اقتصاد جهانی، بنادر و جزایر سواحل شمالی خلیج فارس به دلیل ویرانی، خرابی بیش از حد و عدم رسیدگی و توجه حکومت مرکزی دیگر نتوانست رونق اقتصادی و تجاری خود را باز یابد. دگرگونی اوضاع سیاسی و روی کار آمدن رضا شاه که موجب وخامت بیشتر اوضاع داخلی شد. وی در آغاز حکومت دست به یک سری اقدامات متفاوت زد. هدف او از این اقدامات، تحکیم پایه های قدرت و بسط نفوذ خود در سراسر ایران و اعمال قدرت هرچه تمامتر بر آبهای خلیج فارس، بنادر و جزایر بود. عمده این اقدامات به منظور بالا بردن درآمد دولت برای ایجاد ارتش منظم و مستحکم صورت گرفت. هدف از این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی گرد آمده است، بررسی ساختار اقتصادی خلیج فارس و راهکارهای حکومتی و همچنین چگونگی وضعیت اقتصادی ساکنین این نواحی و علل مهاجرت آنان است، ساکنین نواحی جنوب، به خصوص بنادر و جزایر که از بعد از جنگ جهانی اول به دلیل ویرانی و خرابی اسکله ها و هم چنین بنادر و ناامنی راه های تجاری دچار فقر شدید شده بودند و اقدام به مهاجرت کردند. بخش عمده ای از این مهاجران تجار و بازرگانانی بودند،که نقش عمده ای در رونق و آبادانی بنادر و جزایر داشتند. پس از اقدامات رضا شاه نیز عده دیگری از ساکنین این حدود به دلیل وضعیت به وجود آمده و عدم امکان کار و فعالیت اقدام به مهاجرت کردند. با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال مجدد کشور توسط نیروهای متفق، بسیاری از کارخانه های صنعتی به دلیل وابسته بودن آن به غرب متوقف شد. بنادر و جزایر نیز با اشغال مجدد، وضعیتی دشوارتر از دوره های قبل پیدا کرد.
  کلیدواژگان: اوضاع اقتصادی، خلیج فارس، بنادر و جزایر، جنگ جهانی
 • حاکم قاسمی، لیلا سرابی صفحه 31
  در این پژوهش بنا داریم تا به بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران به امنیت منطقه خلیج فارس بپردازیم. امنیت خلیج فارس، از مسائل اساسی بین المللی، منطقه ای و ملی کشورهای منطقه و به ویژه ایران اسلامی است. کشور ما به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی با وجود داشتن حداکثر طول سواحل در خلیج فارس از طرفی عامل تعادل در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای است، به طوری که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه تفکیک ناپذیرند. مطالعات انجامشده که از روش توصیفی- تحلیلی به دست آمده است نشان میدهد که کشورهای اروپایی در ابتدا و آمریکا در نیم قرن اخیر مدعی امنیت منطقه بوده و امنیت منطقه همواره تحت تاثیر راهبردهای آنها قرار گرفته است. وقوع چهار جنگ طی سه دهه و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی، نشاندهنده این واقعیت است که حضور نیروهای بیگانه تاثیر چندانی در امنیت منطقه نداشته و چه بسا شکلگیری یک نظام امنیتی متشکل از کشورهای منطقه را نیز دشوار می کند. پس از تغییر نظام ایران از پادشاهی به جمهوری اسلامی و تغییر سیاست خارجی ایران همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در منطقه اعلام کرده و برای شکل گیری امنیتی پایدار در منطقه خواهان همکاری کشورهای منطقه بدون اتکا به نیروهای خارجی بوده است و حضور نیروهای خارجی را عامل ناامنی منطقه قلمداد میکند.
  کلیدواژگان: امنیت منطقه، جمهوری اسلامی ایران، خلیج فارس، نظام امنیتی منطقه ای
 • محمد شورمیج صفحه 57
  نام خلیج فارس همواره در دوران تاریخی ایران به خلیج جنوبی ایران در کنار دریای عمان نامیده میشد. در این پژوهش به بررسی کاربرد واژه خلیج فارس توسط نه سفرنامه نویس اروپایی عصر صفوی و اهمیت این خلیج از منظر آنها توجه شده است. از بین سفرنامه نویسان ونیزی در ایران باربارو، دالساندری و یک بازرگان گمنام ونیزی به خلیج فارس و اهمیت آن اشاره داشته اند. همچنین دن گارسیا، دلاواله، سانسون، تاورنیه، الئاریوس، کمپفر، شاردن وجملی کارری نیز از سفرنامه نویسانی بودند که به نام خلیج فارس به عنوان خلیج جنوبی ایران اشاره داشته و از زوایای دیدشان به اهمیت خلیج فارس پرداخته اند.
  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که نه سیاح غربی عصر صفوی خلیج جنوبی ایران را چه مینامیدند و چه اهمیتی در نگاه آنها داشت؟ لذا با روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی و تحلیلی به مسائل مذکور پرداخته شده است.
  نتیجه اینکه همه سفرنامه نویسان عصر صفوی اشاره به نام خلیج فارس داشته و از موقعیت استراتژیک، نظامی، اقتصادی، صید مروارید و درآمد گمرکی خلیج فارس بحث کردهاند. تمامی این شرایط مناسب سبب توجه کشورهای اروپایی به خلیج فارس شد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، سفرنامه های عصر صفویه، سفرنامه نویسان اروپایی، عصر صفویه
 • محمدعلی جودکی، علی اصغر هدایتی صفحه 73
  خلیج فارس در طول تاریخ همواره سهمی مهم در زندگی سواحل نشینان آن داشته است. این دریا نه تنها به عنوان شاه رایی دریایی، ارتباط مردم ایران زمین را با دیگر سرزمین ها میسر میکرد؛ بلکه خود نقش مهمی در حیات اقتصادی ساکنان سواحل داشته است. این مقاله با هدف بررسی پیشینه و سیر تاریخی صید مروارید به عنوان گوهری ارزشمند در خلیج فارس و با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای انجام یافته است. در این مقاله در پی این پرسش هستیم که پیشینه صید مروارید را تا چه زمانی میتوان ردیابی نمود و صید سنتی به چه صورتی انجام می گرفته است؟ همچنین برآنیم چگونگی راهیابی غوص به عنوان عنصری مادی بر حیات معنوی و فرهنگ مردم سواحلنشین خلیج فارس را تبیین نماییم. نتیجه تحقیق نشان می دهد که صیادان سنتی مروارید با اشراف بر مکانهای مناسب جهت صید مروارید تمهیدات لازم برای مقابله با خطرات ناشی از این تجارت پر خطر را در نظر داشته اند. بیشتر غواصان از بردگان و اهالی زنگبار بوده که توسط صاحبان جهازات اجیر می شدند. اهمیت غوص و داد و ستد مروارید موجب راهیابی عناصر مرتبط با این تجارت در فرهنگ مردم سواحل خلیج فارس شده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، غوص، غوص سنتی، هیارات خلیج فارس، باورها
 • زهرا احمدی جعفرزاده، چمران بویه صفحه 91
  مدیریت موثر سرزمینی، حفظ همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی از عوامل موثر در تقسیمات سیاسی فضای ملی است. خلیج فارس از دیرباز تجلیگاه تنوعات و تعارضات فرهنگی در قالب تشیع- تسنن و ایرانی – عربی بوده است. طی چند دهه اخیر از مقوله علت وجودی کشورهایی با عمر چند ده ساله، حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس و تشدید تعارضات ایران و غرب شاهد تشدید تعارضات سرزمینی و هویتی در خلیج فارس بوده ایم. تشدید نگرانی های ناشی از پیامدهای فضایی و طرح ادعاهای مالکیتی کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سه گانه ایرانی و پشتیبانی دیگر کشورهای عربی از این مطالبات، زمینه طرح استانی با نام خلیج فارس را مطرح فراهم آورد. در این باره گزینه های مختلفی وجود دارد که به نظر می رسد تشکیل استان خلیج فارس متشکل از جزایر پراکنده، برآورنده مقصود باشد. در این تحقیق با استفاده روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، کارکردهای امنیت آفرین تشکیل استان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تشکیل استان خلیج فارس از طریق کارکردهای جدید استراتژیکی، ژئوکالچری، ژئوپلیتیک شهری و ژئواکونومیکی می تواند در تحکیم حاکمیت ایران در این منطقه و نهایتا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موثر باشد.
  کلیدواژگان: استان خلیج فارس، امنیت، تعارضات هویتی، سرزمینی، تقسیمات کشوری
 • علی اشرف نظری، لقما قنبری صفحه 111
  پژوهش حاضر ضمن ارائه یک دیدکلی از موقعیت تنگه ژئواکونومیکی هرمز، تلاش دارد اهمیت و جایگاه این تنگه را در حوزه امنیت انرژی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت به طور عام و در حوزه سیاست های راهبردی ایالات متحده در خلیج فارس به طور خاص مورد بحث و ارزیابی قرار دهد. هدف از پژوهش از یک طرف در حوزه نظری ارتقاء شناخت بیشتر از نقش و جایگاه تنگه هرمز در اقتصاد – سیاسی بین الملل و معادلات بازار جهانی انرژی است و از طرف دیگر تدوین و کاربست دیپلماسی انرژی محور، در حوزه عمل را برای ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را لازم می داند.
  پرسش های اصلی پژوهش حاضر این است که کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی تا چه میزان به امنیت تنگه ژئواکونومیک هرمز وابسته اند؟ اهداف ژئواستراتژیک امریکا در خلیج فارس چیست؟ فرضیه مقاله این است که هرگونه تهدید ایران مبنی بر انسداد تنگه هرمز، در حوزه امنیت انرژی موجب بروز پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای کشورهای تولیدکننده نفت به طور عام و در رابطه با ایالات متحده به طور خاص می شود.
  نتیجه مقاله حاضر این است که آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز سه راهبرد کلی و مکمل هم را دنبل می کند یکی تامین نیازهای داخلی به جهت افزایش مصرف انرژی دوم تداوم هژمونی خود در سطح جهانی و منطقه ای و در نهایت در تنگنا قرار دادن ایران به منظور پایین آوردن جایگاه ژئوپلیتیک و ژئوکالچر (متاثر از بروز بیداری اسلامی و نقش رو به گسترش ایران در منطقه) در منطقه را دنبال می کند.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، ژئواکونومیک، تنگه هرمز، امنیت انرژی، ژئواستراتژی، ایران
|
 • Zeinab Ghanbari Nejad, Mortezanouraei Pages 1-1
  Abstract AfterWorld War I and the resulting severerecessionof the worldeconomy¡ ports and islandson the northern coasts of thePersian Gulf could not maintain their economic and business liveliness due to lack ofcareand attention on the part of the central government in Iran. The changes in political situation and the rise of Reza Shah also led to further deterioration of domestic conditions. At the beginning of his reign¡ Reza Shah took a series of different measures with the purpose of strengthening his power and extending hisinfluence and power over the Persian Gulf waters¡ harbors and islands. Mainly¡ those measures were taken to raise revenues for a stable and fortifiedarmy . Inhabitants of southernregions¡ particularlythe ports and islands suffering from poverty in the aftermath ofWorld War I due to ruined docksandportsand insecure roads¡ began to migrate. Many of these migrants were merchantsandtraders¡ whohada major rolein theprosperity and developmentof ports andislands.After Reza Shah''s efforts¡ another wave of these residents migrated because of bad conditions and unemployment.With the onset ofWorld War IIand the re-occupation of Iran by the Alliedforces¡ manyindustrial plantsstopped because of their reliance ontheWest. The re-occupation worsened the situation compared to previous periods.
  Keywords: economic conditions, the Persian Gulf, ports, islands, world war
 • Dr Hakem Ghasemi, Leyla Sarabi Page 31
  Iran''s opinion about the best security system in the Persian Golf Security of the Persian Gulf is one of the main issues among the nations¡ regions¡ and inside countries; Especially the Islamic republic of Iran. Besides¡ Iran is a balancemaker in the security of the region due to its great reliance on oil incomes and importing industrial goods¡ as well as owning maximum length of Persian Gulf shore; so¡ security of Iran and the region cannot be segregated. According to the studies¡ the security of the region has been under some tactics initially by European countries and then by the USA in the recent half of century who have claimed [providing] the region with it. With four wars occurred in three decades and Iraq captured by US forces¡ it is obvious that not only the presence of foreigner troops in the region does not have much effect on the security in there¡ but also it makes the process of forming a common security force consisted of the countries of the region. In this research¡ the aim is to study the security of the Persian Gulf from Iran''s point of view. After Iran''s regime changed from Imperial to Islamic republic and so as its foreign policy¡ as the results of the research show¡ the country have always stated its rejection about the presence of foreign troops in the region¡ whom it considers as an irregularity¡ and asked for a cooperation between the countries for providing the security without any foreign interruption. The present research is to study the Iran''s point of view about a favorable security force in the region according to the descriptive and analytic manners¡ library resources¡ and statements made by Iranian officials.
  Keywords: Region security, Republic Islamic of Iran, Persian Gulf, Region security system
 • Mohammad Shoormeij Page 57
  Persian Gulf from the perspective of nine European itinerary writers Safavid
  Abstract Persian Gulf''s name in the history was called of the South Gulf Iran in the Sea of Oman. This research is investigated the use of the word Persian Gulf by nine itinerary writers Safavid and importance this Gulf have been given with a view to them. The through itinerary writers Venetian in the Iran ¡ Barbaro and Dalsandry and Venetian anonymous businessman¡ have been noted in Persian Gulf and its significance. Also¡ Dun Garcia¡ DelaValh¡ Sansun¡ Tavernieh¡Oularus¡ Kampfer¡ Chardin¡ Jmly Karrey itinerary writers who were also called the Persian Gulf as Iran''s South Gulf and importance this Gulf have been given with a view to them. This research seeks to answer this question¡ nine Western explorer Safavid period¡ South gulf Iran called on and how important it was to look at them? Therefore with library method and descriptive and analytical approach to¡these theorems are discussed. This conclusion¡all itinerary writers Safavid period were refered to name the Persian Gulf and the strategic location¡ military¡ economic¡ pearling and customs revenues Persian Gulf have discussed. All the right conditions to bring European attention to the Persian Gulf.
  Keywords: Persian Gulf, the Safavid period itineraries, itinerary writers from Europe, the Safavid period
 • Mohammad Ali Jodaki, Ali Asghar Hedayati Page 73
  The Persian Gulf has always been important role in life of coast dwellers. The sea not only as a marine highway allowed relationship with the people of Iran with other land¡ but it has had an important role in the economic life of coastal residents. This paper aims to examine the precedent of pearling in the Persian Gulf as a precious gem. Following questions are as to how long we can trace the history of pearling and how is done traditionally diving for pearls? Also we want to explain how arriving of dive as a material element on the spiritual life and folklore of the Persian Gulf coastal residents. Survey shows that traditional divers of pearl with knowledge of suitable places for pearling to considered necessary measures for the dangers of due to the dealing disastrous trade. Most divers were slaves and Zangbar residents and were hired by the ship owners. Importance of dive and pearl trade make to arriving of related elements with this trade in folklore of Persian Gulf coastal residents.
  Keywords: Persian Gulf, dive, traditional divers, HAYYARAT, believe
 • Zahra Ahmadipoor Hassan Jafarzadeh, Chamran Booye Page 91
  Effective management of land¡ maintaining national unity and territorial cohesion factors in distributing the national space policy. Persian Gulf has been a long time manifestation of cultural diversities and contradictions within the Shia - Sunni and Iran - in Arabic. In recent decades¡ there has been an escalation of conflict in the Persian Gulf region and the identification of issues arising from the existence of a ten-year life¡ the presence of foreign forces in the Persian Gulf¡ Iran and the West escalated conflicts. Exacerbated concerns about the consequences of spatial and property claims United Arabic Emirates about three Iranian islands and other Arabic countries support the demands of the provincial scheme proposes to provide the name of the Persian Gulf. In this regard¡ there are several options to consider Persian Gulf state of it is intended to meet the scattered islands. In this study were examined using descriptive - analytical and using library resources¡ composed in Persian Gulf poses security functions. The results showed that the formation of a new Persian Gulf through the strategic functions¡ geo culture¡ urban geopolitics and geo economics could strengthen Iran''s regional and ultimately national security establishment Iranian influence.
  Keywords: Persian Gulf Province, Security, Identity, Geographical Conflicts, Divisions
 • Aliashraf Nazari, Luqmanghanbari Page 111
  Geostrategic Strait of Hormuz is the lifeline of energy to global Economy and any verbal and practical threat to blockade the Strait of implications for energy security conundrum will follow. Also the most present important dilemma facing energy producers and consumers¡ including the United States¡ are how to ensure future energy security of the Persian Gulf region. The main research question is to what extent the security of energy producing and consuming countries in the Strait of Hormuz depend on geoeconomics factors? What are the America''s geostrategic objectives in the Persian Gulf? This article hypothesizes that any Iranian threat to blockade the Strait of Hormuz¡ have a security¡ economic and political consequences for oilproducing countries in general and specifically in relation to the United States. On the one hand¡ the theoretical aim of promoting good understanding of the role of the Strait of Hormuz in the economy - international political and energy equations in the global market. On the other hand¡ the formulation and implementation of energy policy¡ the scope for enhancing the position of Iran in the region and the world knows it. Keywords: Persian Gulf¡ Geo-economics¡ the Strait of Hormuz¡ Energy Security¡ Geostrategic¡ Iran.
  Keywords: Persian Gulf, Geo, economics, the Strait of Hormuz, Energy Security, Geostrategic, Iran.