فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 30 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 30 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالحسین شیروی، مهین فلاحتی صفحات 1-25
  پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تاسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمه سودآوری میدان و مشکل تامین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دوره سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.
  کلیدواژگان: برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، چارچوب قراردادی برچیدن، قراردادهای نفتی ایران، قراردادهای نفتی
 • سعید حبیبا، مسعود شهبازی صفحات 27-49
  تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق می تواند برای اصلاح ماده 140 قانون مدنی به کار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک می کند. رویکردهای متفاوت، گاهی به شیء موضوع تملک توجه داشته اند و گاهی به ارزش یا امکان ناشی از کار. اتخاذ هر یک به نتیجه متفاوتی می انجامد. براساس رویکرد اول، عناوین ثبت و تشخص و در رویکرد دوم، عنوان حیازت شناسایی می شود.
  کلیدواژگان: اشیای مجرد، حیازت، خیر اولیه
 • سید حسن شبیری زنجانی، مهسا تدین سعدی صفحات 51-75
  مقر بورس بین المللی دارایی فکری در ایالات متحده امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاری سازی دارایی های فکری در دهه اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایه دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد می کند تا دارایی های فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد می شود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد می انجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری می توانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایه اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهت های دو بازار بورس بین المللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنه شمول و شیوه معاملاتی آن ها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه می تواند راه گشا باشد.
  کلیدواژگان: بازار دارایی فکری فرابورس ایران، بورس بین المللی دارایی فکری ایالات متحده امریکا، بورس دارایی فکری، قرارداد گواهی دارایی فکری، لیسانس اموال فکری
 • محسن صفری، مهدی صفریان صفحات 77-93
  قاعده جمجمه پوست تخم مرغی برای اولین بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکننده زیان مسئول جبران همه خسارت هایی است که به زیان دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش بینی پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیله دادگاه های انگلستان نه تنها در زمینه وضعیت جسمانی، بلکه درباره اموال نیز اعمال می شود. با وجود این، تقصیر مشارکتی و سبب حائل همواره مانعی در راه اعمال این قاعده بوده است. در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسلام، باید میان اتلاف و تسبیب تفاوت قائل شد. در اتلاف، شخص واردکننده زیان مسئول جبران همه خسارات وارده، حتی خسارات پیش بینی ناپذیر است . قابلیت پیش بینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب مطرح بوده و قاعده جمجه پوست تخم مرغی صرفا در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.
  کلیدواژگان: اتلاف، اصل جبران تمام ضرر، تسبیب، جمجمه پوست تخم مرغی، قابلیت پیش بینی ضرر
 • مرتضی رستمی، سید احمد حبیب نژاد صفحات 95-115
  صندوق های بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران نهادی، به موجب اسناد مصوب سازمان های بین المللی شامل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در سرمایه گذاری های خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه بودن سرمایه گذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوق ها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آن ها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان و در نهایت، تضمین حق بر تامین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوق ها از این اصول نظام مند شده است. این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشته تحریر درآمده است، پس از تبیین هر یک از اصول سرمایه گذاری، تاثیر مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصول را بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان داد صندوق های بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از برخی مقررات قانونی، این اصول را نقض کرده اند، به طوری که این امر موجب نادیده گرفته شدن برخی اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی شده است.
  کلیدواژگان: اصول سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کم بازده، صندوق بازنشستگی، مزایای بازنشستگی
 • محمد صالحی مازندرانی، پیام محمدی میرعزیزی صفحات 117-134
  انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالث ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.
  کلیدواژگان: اصل نسبی بودن قراردادها، اعتبار عقد، تعهد به نفع ثالث، رد ثالث
 • ستار زرکلام، سید امین روح الامینی صفحات 135-154
  در حقوق ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابه منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازه زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مولف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آفرینش های پوششی، آفرینش های زیبایی، حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مالکیت صنعتی، مد
 • جعفر نوری یوشانلویی، سمیرا غلام دخت صفحات 155-177
  انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطه تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تامین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند؛ با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.
  کلیدواژگان: حل تعارض قوانین، قانون حاکم، قراردادهای تجاری بین المللی
|
 • Abdolhossein Shiravi, Mahin Falahati Pages 1-25
  After exploration and production operation in an oil or gas field comes to an end, decommissioning of facilities and installations becomes inevitable. Difficulty of this process results from unprofitability of the field and duty to financing the decommissioning costs at the same time. This fact that the decommissioning process starts when the field is unproductive, falls host states and international oil companies in vague conditions in respect of decommissioning costs. Unlike many developed countries, in oil exporting countries such as Iran, there is no suitable legislative framework for dealing with the different aspects of decommissioning process. For this reason, the contractual terms are used to cover this deficiency. This article, first examines contractual arrangements governing decommissioning process and rights and obligations of each party in this area and then analyses the Iranian oil contracts in compliance with examined arrangements.
  Keywords: petroleum contracts, decommissioning, abandonment, removal
 • Saeed Habiba, Masood Shahbazi Pages 27-49
  There are philosophical discussions about original acquisition of property right. Acquisition of intangibles encounters criticism. Original acquisition of ideal objects or intangible is the enquiry here. The purpose of this essay is not just interpretation of codes but philosophical and theoretical analysis that will help understanding acquisition of intangibles. This research can be used for amendment of article 140 of Iranian civil code. Study of possession of the tangibles may help derivation of its equivalent about intellectual property. Different approaches sometimes consider subject mainly and sometimes value added by labor. Each of them leads to different conclusion. Based on the first, registering and specificato and according to latter occupancy are identified.
  Keywords: Labor-value, Occupancy, Primary Goods, Registering, Specificato
 • Seyed Hasan Shobeiri Zanjani, Mahsa Tadayon Sadi Pages 51-75
  Intellectual property exchange international which places in United States, is the first financial exchange market based on granting non-exclusive license that established in last decade for commercializating intellectual properties, whether industrial property law or literary-artistic property law.
  Analyzing in Librarian resourses shows that This organization based on two fundamental principles named transparency and efficiency, and create such space that intellectual properties traded on standardized conditions and market-based price that this leads to reasonable and fair price-discovery in an open market.
  So right holders and also intellectual property applicants could obtain their contractual desired by spending low expense and time.Although taking part in this exchange market have several advantages, it also has disadvantages for sellers and buyers.So that the purpose of this paper is, with accurate studing the different aspect of intellectual property exchange international, to analysis the market and comparing with Iran intellectual property market.
  Keywords: Intellectual property, Intellectual property exchange international, Iran intellectual property market, License agreement, Unit License Right
 • Mohsen Safari, Mahdi Safarian Pages 77-93
  Egg shell skull rule has been established by England court at 1901 and acceded to other common law country system. According to this rule, tort feasor should compensate all damages to injured person even it be more than common and foreseeable. This rule has been applied about physical and collateral loss by England court at various judges. However, intervening causes and contributory negligence is a barred at its applying. At comparison to Iran and Islam law, should been difference between losing and causality.at losing ,tort feasor should compensate all damages even those that are not been foreseeable but at causality foreseeability are applied.at final conclusion ,we will see that eggshell skull rule is applied only at causality.
  Keywords: Foreseeability, eggshell skull, losing, causality
 • Morteza Rostami, Seyed Ahmad Habibnejad Pages 95-115
  In the last two decades, pension funds active in Iran are faced with several financial difficulties that many of them refer funds investment mechanisms. Nowadays, pension funds investment follows of several principles consist of clarity of objectives, balance of profitability and security, independence from government interferences and being Responsible Investment that has emphasized international organizations such as ISSA, OECD, ILO and World Bank on them. As regards following of these principles will cause strengthening of fund financial source and, ultimately, guarantee the rights of the insured, the pension funds follow of these principle in many country legal system. Nonetheless, reviewing and researching of Iran's pension funds problems shows these financial institutions have violated these principles in many cases. This essay that has been written with comparative approach, after explanation of the most problems of pension funds, shows that each of problems has violated or debilitated which principles governing on pension funds investment.
  Keywords: pension fund, principle of investment, low efficiency investment, foreign investment, Old-age benefits
 • Mohammad Salehi Mazandarani, Payam Mohammadi Mirazizi Pages 117-134
  Because condition to the benefit of third party encounters privity of contract principle, it should be studied and discussed more, and its different aspects from the phase of signing a contract to execution, require much punctuality and discussion. One of the aspects of this subject which has been analyzed less is the effect of third party refusal or not accepting on the contract in which the mentioned obligation is regarded. Most of jurists have expressed their opinions about this subject without needed details. In this study the nature of acts that possibly emerge in third party beneficiary has been studied systematically and the effect of third party refusal or not accepting on each one has been discussed and analyzed. Not accepting or refusing a condition to the benefit of third party, considering the nature of the obligation as a condition or consideration might lead to rescission or creating annulment right, and in some cases it does not have any effect on a conditional contract.
  Keywords: condition to the benefit of third party, refusal of third party, privity of contract, validity of contract
 • Sattar Zarkalam, Amin Rouholamini Pages 135-154
  The Fashion means new style and approach. But Within the meaning of the term, the fashion is sudden changing of the group of people style that means the tendency to perform certain behaviors or certain consumption in life on a temporary period.. In French law, the history of fashion goes back to 1806 and the special protection of the dress and aesthetic creations as an example of fashion, from 1902 onwards, has officially been raised. In addition to the adoption of specific legal texts after the aforementioned period, pursuant to paragraph 14 of article L-112-2 of Book V of intellectual property law (article L-511-1 onwards), products related to textile industry seasonal, designs and models as an example of the scope of topics related to fashion, are protected. In Iranian law, in addition to adaptability protectable examples in law of the authors rights, composers and artists in 1348 and the Law of Patents, Trademarks and Industrial Designs Act 1386, under article 4 of the Law Organizing Fashion and Dress Act of 1385 "designs and patterns productions based on Iranian-Islamic symbols protected by the rights of authors and industrial property rights.
  Keywords: fashion, dress, aesthetic creations, industrial property law, litterary, aristic property law
 • Jafar Nory, Samira Gholamdokht Pages 155-177
  Enter into of every international contracts is the confluence of different legal systems that these differences lead to challenges and uncertainties regarding the governing law. Therefor we need instruments to materialize two principles of speed and security in such contracts. Among these instruments, unified conflict of law rules could be a guide for the parties, arbitral tribunal and courts of justice in determining the governing law.
  These rules bring an end to claims of different legal systems to govern the contract, make predictable the rights and obligations of the parties, prevent conflicting interpretations through unification of rules on conflict of laws and prevent imposition of stronger party law to the weaker party and so on. But these rules are not free from criticism. For example all of the related legal systems do not participate in codification of these rules equally.
  Keywords: rules on conflict of laws, governing law, international trade contracts, investment agreements