فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 68 (پاییز 1395)
 • پیاپی 68 (پاییز 1395)
 • 246 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/09/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فیروز توفیق* صفحات 1-56
  در گذشته، تا چند دهه اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متاخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزه مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستانده مادی پا از محدوده مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای درباره این برخورد، تجربه دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیه جدول های عرضه و مصرف و داده- ستانده مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیه جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستانده حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.
  کلیدواژگان: جدول داده، ستانده مادی، جدول داده، ستانده پولی، جدول عرضه و مصرف مادی، جدول عرضه و مصرف پولی، سامانه (سیستم) بسته، سامانه باز، سامانه دایره ای اقتصاد، اقتصاد محیط زیستی، انتروپی، اقتصاد ریخت وپاش، تراز محصولات (کالاها و خدمات)، تراز پسماندها
 • علی اصغر بانویی، بهزاد الماسی کوپایی*، آزیتا جهانی، مهری عامری، مهیا لعلی، سعیده سعادتمندی صفحات 57-97
  در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای- نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی (MIOT) فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولا یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی (MIOT) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملا خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی (PIOT) توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سوال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سوال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداولMIOT و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT. در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولا به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیا به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیلPIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.
  کلیدواژگان: جداول فیزیکی و ارزشی، توسعه پایدار، چرخه های مرئی و غیرمرئی
 • فاطمه بزازان*، پریسا محمدی صفحات 99-127
  ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بسیار آسیب پذیر است. علاوه براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، بر روی گسل های فعال قرار گرفته اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی شود و می تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، و آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به علاوه آمار خسارت های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن ها 24 % تا30% برآورد شده است.
  کلیدواژگان: خسارات بلایای طبیعی، تهران، زلزله، داده، ستانده دو منطقه ای
 • پریسا مهاجری*، زهرا ذبیحی، سحر صادقی، زیبا اقتصادی صفحات 129-161
  از زمانی که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث های جدی درباره انتخاب مناسب ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن را تولید می کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مولفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن را (1990) معرفی شد، تامین می کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفا یکی از این مولفه ها را برآورده می سازد. یافته های این مقاله می تواند مورد استفاده کاربران و تدوین کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جدول متقارن داده، ستانده، فرض تکنولوژی فعالیت، فرض تکنولوژی محصول
 • یعقوب اندایش*، سید کمال صادقی، زهرا کریمی تکانلو، محمد علی متفکرآزاد، حسین اصغرپور صفحات 163-206
  هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سوالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ردپای کربن، ماتریس حسابداری اجتماعی و دهک های خانوارها
 • اشکان مختاری اصل شوطی*، افسانه شرکت صفحات 207-239
  عمده ترین کاربرد شناخته شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آن ها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را برای پژوهشگران فراهم کند و بنابراین نمی توان آن ها را در هر حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار داد. از اواخر دهه 2000 میلادی، تحلیل گران حوزه داده- ستانده روش هایی را طراحی نمودند که از طریق آن ها به جای بهنگام سازی جداول متقارن بتوان مستقیما جداول عرضه و مصرف را مبنای بهنگام سازی قرار دهند. علی رغم بیش از سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصرف در ایران، هنوز نهادهای آماری جداول متقارن را مبنای بهنگام سازی قرار می دهند. در این مقاله برای اولین بار در ایران به بررسی و مقایسه اجمالی روش های متعارف بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب یک مثال عملی به این سوال که کدام یک از روش های بررسی شده با توجه به فضای آماری موجود در کشور می توانند در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می شود. نتایج نشان می دهند که از میان روش های معرفی شده، روش راس عرضه و مصرف نسبت به سایر روش های دیگر بیشتر با ماهیت آمار و اطلاعات ایران هم خوانی دارد.
  کلیدواژگان: جدول عرضه، جدول مصرف، روش های بهنگام سازی
|
 • Firooz Tofigh* Pages 1-56
  In physical input-output tables (PIOTS), the flows of products, instead of being expressed in monetary terms, are represented by physical measures (weight, time). Furthermore, these tables along with the traditional inter-industry transactions of monetary tables (MIOT), contain the flows between the economy and the natural environment. Thus, it is assumed that the use of natural resources by the economic system and return of the waste to the environment should be included in the process because the economy "depletes the environment beyond its regenerative capacity and pollutes it beyond its absorptive capacity." Traditional economics considers the economy as an isolated or closed system which is "a circular flow of exchange between firms and households in which neither matter nor energy enters or exits." It has no relation with its environment, while in fact it is an open subsystem of the earth's ecosystem. This standard vision is definitely useful for analyzing exchange, price formation, and income determination, but quite useless for studying the relation of the economy to the environment. The rationale behind material input-output tables, is based on the above observations. In this article after briefly examining this line of reasoning, the experience of two forerunning countries in the construction of material supply, use and input-output tables - Germany and Denmark - is presented. In explaining the subject, we have also benefited from several UN publications on System of Environmental Economic Accounting. In countries like Iran, with fragile environmental resources, this type of data and analysis, seems to be very promising.
  Keywords: Physical IO Table (PIOTS), Monetary IO Table (MIOT), Physical Use, Supply Table (PSUT), Monetary Use, Supply Table (MSUT), Closed System, Open System, Circular Economic System, Environmental Economics, Throughput Economy, Product Balance, Waste Balance, Material Flow Accounting (MFA)
 • Ali Asghar Banouei, Behzad Almasi Koupaie*, Azita Jahani, Mehri Ameri, Mahya Lali, Saeedeh Saadatmandi Pages 57-97
  In the combined domain of economy and environment, the process of production of goods and services contain three intertwined cycles: primary cycle (natural resources), secondary cycle (intermediate and final goods and services) and the end cycle (overflows, wastes or waste disposal to the environment). The Monetary Input - Output Table (MIOT) organizes only the visible production process of goods and services and data are in terms of price - quantity simultaneously. Prices in MIOT are ordinary, homogeneous and positive for an accounting period. The other two cycles are exogenous with zero prices. As they are outside of the accounting system, we call them invisible cycles. In order to remove this limitation, the Physical Input - Output Table (PIOT) has been designed by some of European countries at the end of 20th Century. This table considers simultaneously all the three cycles in the visible manner. The data are of physical in nature (in tons) without prices and mass unit instead of value unit is used. The design of the PIOT parallel to the MIOT is triggered by two major questions among the analysts in the 21th Century. Firstly, which one of the two tables can reveal the interworen physical nature of economic-environment and sustainable development? Secondly, analogous to the basic theory of MIOT, is it possible to model the PIOT? With respect to the questions posed, the existing literature in the past fifteen years are classified into three groups: The empirical evidences of the first group show that as compared to the MIOT, the PIOT has more potentiality in revealing the physical nature of the combined economic-environment in relation to the sustainable development. This finding is questioned by the second group. The third group has cast doubts to the pros and cons of the treatment of waste as input or output and suggest that the differences are not in the treatment of waste as an input or output. According to them, the root of the differences lies in the nature and the function of prices in both the MIOT and PIOT. The third group overshadows two points: One is that they have not identified the use of the different types of prices like; implicit, unit and homogeneous or implicit matrix prices in converting PIOT to MIOT. Second is that they have not discussed the issue of the balancing of the converted PIOT to MIOT. Based on the 1990 PIOT and MIOT of Germany, we demonstrate first of all that the double deflation method cannot convert the PIOT into MIOT and secondly, use of the implicit matrix price under the assumption of the zero price of waste can convert the PIOT into the MIOT.
  Keywords: Physical, Monetary Tables, sustainable development, Visible, Invisible Cycles
 • Fatemeh Bazzazan*, Parisa Mohammadi Pages 99-127
  Iran is located on fault lines and due to abundant seismicity as well as being positioned on one of the world's seismic belts Lpa, it is very vulnerable to earthquakes. In addition, in spite of having one percent of the world's population, Iran suffers from more than six percent of all casualties from natural disasters in the world. Many major cities including Tehran are located on active faults. In the event of a potential earthquake Tehran's general urban weakness, high population density, and poor dispersion in neighborhoods can cause significant casualties and structural damage. Due to high level of trade with other provinces, the extent of damage would not be limited to Tehran and can cause considerable damage to the economy at a national scale. The main goal of this paper is to predict the regional economic loss from earthquake in Tehran and the rest of the country using a two-region input-output model. The main source of the data is a two-regional input-output table, which is constructed from 2011 national input-output table (Parliament Research Center) and regional accounts (Statistical Center of Iran), using FLQ non-survey based technique. The sectoral vulnerability under the five scenarios: none, little, moderate, major, and extensive are borrowed from Rahimi (2012). The results showed the economic impact of earthquake in Tehran on its GDP would be 81% in none, and up to 103% in the extensive scenario, while for rest of the country it would be 24% to 30% of national GDP.
  Keywords: Tehran, Earthquake, Regional Input- Output, Spillover Effects
 • Parisa Mohajeri*, Zahra Zabihi, Sahar Sadeghi, Ziba Eghtesadi Pages 129-161
  Since the introduction of supply-use input-output model by the United Nations in its 1968 SNA, there has been a controversy on choosing the most appropriate technology assumption for estimating symmetric product by product input-output table. These arguments have focused on two technology assumptions; the product technology assumption (PTA) and the activity technology assumption (ATA). The PTA states that each product has a unique input structure that is independent of producing industry. In contrast, the ATA is defined as each activity has its own specific way of production, irrespective of its product mix. Each assumption has its own advantages and disadvantages. Because of ATA’s inconsistency with some fundamental economic theories, “Product Technology” assumption is more widely applied for calculating symmetric product-by-product input-output table. In this paper, we show that only PTA fulfills the four desirable properties (material balance, financial balance, scale invariance and price invariance) which are introduced by Jansen and ten Raa (1990) but ATA fulfils only one of them. This result can be used by compliers and users in choosing the appropriate economic assumptions for deriving symmetric input-output tables.
  Keywords: Symmetric Output-Input Table, Activity Technology Assumption, Product Technology Assumption
 • Yaghoub Andayesh*, Seyed Kamal Sadeghi, Zahra Karimi Takanlou, Mohammad Ali Motafakker Azad, Hossein Asgharpour Pages 163-206
  Considering its biological situation, each country has a specific carrying capacities to absorb pollutants. Increased production, population, and direct and indirect fossil energy consumption have increased emissions such as carbon dioxide, resulting in destructive effects on the environment such as imbalanced greenhouse gases, global warming, climate changes, and endangering of humans’ and other creatures’ lives. The extent and dimension of the mentioned effects can vary depending on the consumption modus and technique practiced by households and industries. Ecological carbon footprint is a criterion to measure the humans’ impact on carbon emissions. In an attempt to measure the carbon footprint of households, this research seeks to answer the following questions: How much is the carbon footprint of urban and rural household deciles? What deciles create higher carbon footprints? What is the share of households in the country’s total carbon footprint? How big is the carbon footprint per capita in each decile? For this purpose, the Social Accounting Matrix of the year 2011 is used. The empirical results indicate that in 2011, the total net direct and indirect carbon footprint in Iran was 517 million tons, in which the household consumption accounts for 64% and the remaining 36% belongs to the government’s final consumption, export and others. Moreover, carbon footprint of urban households is more than the rural ones and it is elevated in higher income deciles. Carbon footprint of the tenth urban decile is 11 times greater than the first one. For rural deciles, this ratio is 9. Furthermore, carbon footprint of the tenth urban decile is 4 times greater than that of the tenth rural one. An Iranian’s household carbon footprint per capita was found to be about 4429 kg in 2012. Carbon foot print per capita in the first urban decile, the tenth urban decile, first rural decile, and the tenth rural decile is 1,124, 17,134, 965 and 9,803 kg, respectively. The results indicate that people with higher incomes have a greater carbon footprint.
  Keywords: sustainability, Carbon Footprint, SOCIAL ACCOUNTING MATRIX, Deciles of Households
 • Ashkan Mokhtari Asl Shoti*, Afsaneh Sherkat Pages 207-239
  The most well-known application of the supply and use tables is the calculation of a variety of symmetric tables with different technological assumptions. From the 1960s to the late 2000s, only symmetric industry by industry tables under fixed sale commodity assumption, could be used as the basis of updating. However, a symmetric table cannot provide the simultaneous analysis of product and activity and, therefore, cannot be applied in any fields of economy. Since the late 2000s, the input-output analysts have developed various methods in order to directly use the supply and use tables as the basis of updating instead of updating the symmetric tables. Despite more than three decades of experience of compilation of the supply and use tables in Iran, statistical institutions still use the symmetric tables as the basis of updating. The present paper aims to quantitatively study and compare conventional methods of updating the supply and use tables with the view to answer the following question: Which of the reviewed methods best suits the available statistics in Iran and can be applied for the updating the supply and use tables? The results show that, among the methods under consideration, the SUT_RAS method is more consistent with the nature of data and statistics in Iran.
  Keywords: Supply Table, Use Table, Updating Methods