فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (تابستان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/06/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ترجمه شناسی مکتب لایپزیک
  فرزانه فرحزادی صفحه 1
  یکی از نخستین مکتب های ترجمه شناسی اروپا مکتب لایپزیک است. پیروان این مکتب ترجمه شناسی را شاخه ای از زبان شناسی و نوعی زبان شناسی کاربردی تلقی می کردند و معتقد بودند ترجمه شناسی باید از روش های کاملا علمی استفاده کند. آنها دیدگاه های سنتی را در مورد ترجمه ساده انگارانه می دانستند و بر آن بودند که برای تحقیق در این حوزه باید از روش های رایج در علوم دقیق، به ویژه ریاضیات و منطق استفاده کرد. بخش اعظم نظرات پیروان این مکتب در اصل به زبان آلمانی نوشته شده و آنچه از آن به جهان انگلیسی زبان ترجمه شناسی راه یافته عمدتا به صورت ترجمه انگلیسی است. پیروان این مکتب ، مطالعات خود را صرف مسائل ترجمه متون علمی و فنی کردند و مهمترین موضوعی که به آن پرداختند، موضوع معادل در ترجمه بود. از آن میان کاده (1968) معادل را از لحاظ تطابق واژگانی بررسی کرد و برای آن چهار نوع قائل شد: 1- معادل مطلق : این معادل زمانی پدید می آید که کلمه ای در زبان مقصد از لحاظ تمام مولفه های معنایی با کلمه ای در زبان مبدا برابر باشد. این امر غالبا در مورد اصطلاحات علمی معیار صدق می کند.
  کلیدواژگان: ترجمه شناسی، مکتب لایپزیک
 • هنجارهای واژگانی در تعاملات کلامی دختران نوجوان
  شادی شاه ناصری صفحه 9
  غالب پژوهش های انجام شده در حوزه زبان و جنسیت بیانگر آن است که گویندگان یک زبان بر حسب جنسیت از گونه های زبان متفاوتی استفاده می کنند؛ به عبارت بهتر گفتار زنان و مردان دارای تفاوت هایی است که این تفاوتها عمدتا در حوزه واژگانی برجسته است. زنان در مقایسه با مردان از واژگان عامیانه، عبارات توهین آمیز و صورت های غیر معیار، کمتر استفاده می کنند. متغیر سن نیز در راستای تخفیف این تقابل ها چندان قوی عمل نمی کند و بررسی گفتار دختران و پسران نیز تفاوت های آشکاری را نشان می دهد. از سوی دیگر، هر گاه در جامعه ای تعاملات اجتماعی - کلامی بین گویش وران زن و مرد افزایش یابد بروز برخی تغییر و تعدیل ها در هنجارهای اجتماعی - زبانی این دو گروه جنسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو پژوهش زیر در حوزه جامعه شناسی زبان به منظور دستیابی به الگوی واژگانی حاکم بر مکالمات درون گروهی دختران نوجوان شکل گرفت. داده ها بر اساس پرسشنامه جمع آوری و عوامل زبانی به روش تجزیه واریانس اندازه گیری شدند. با بررسی داده ها می توان نتیجه گرفت دختران آزمودنی در تعاملات کلامی درون گروهی از واژگان گونه زبانی محاوره ای مردانه با بسامد بالایی استفاده می کنند. از این رو چارچوب نظری پژوهشی مبنی بر شبیه سازی واژگانی دختران با الگوی گفتار محاوره ای گروه مردان و انطباق اعتبار پنهان کلامی بر اعتبار آشکار در این گروه سنی تایید می شود.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، گونه زبانی محاوره ای مردانه، صورت جدید، صورت قدیم
 • آزمون های اینترنتی زبان
  پوریا بقایی مقدم صفحه 27
  توجه به آزمون های اینترنتی زبان در مجامع آزمون سازی دنیا رو به گسترش می باشد. چنانکه در کنفرانس های اخیر (TRC این موضوع عنوان بسیاری از مقالات و گزارش ها بوده« و در بسیاری از دانشگاه های دنیا .UCLA و هاوائی موضوع اصلی تحقیق محققان علم آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی می باشد. هدف از این مقاله آشنا کردن دانشجویان و مدرسین ایرانی با این حرکت رو به گسترش در دنیای رو به پیشرفت امروزی است. با توجه به این که آموزش در هزاره سوم دیگر به شکل سنتی نخواهد بود و در دنیای آینده کلاس های درس حضوری به کلاس های مجازی و شبکه ای تبدیل خواهد شد، آشنایی با این نوع آزمون ها که روش غالب ارزشیابی در آموزش هزاره سوم است ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آزمون، آزمون اینترنتی زبان
 • نظریه بهینگی
  محمد دبیر مقدم صفحه 40
  در این مقاله از نظریه بهینگی (Optimality Theory=OT) صحبت می شود. این نظریه از انشعاب های مطرح و تاثیرگذار در زبانشناسی زایشی است و از اوایل دهه نود میلادی عرضه شده است. اگرچه نظریه بهینگی ابتدا به منزله نظریه ای در واج شناسی ارائه شد اما به سرعت دامنه کاربرد آن به حوزه های دیگر زبانشناسی زایشی همچون صرف / ساختواژه و به ویژه نحو نیز گسترش یافت. تعدادی از زبانشناسان زایشی علاقه مند به تبیین های نقشی هم به این نظریه روی آورده اند. همچنین زبانشناسانی که سخن گفته اند. در این مقاله پیدایش نظریه بهینگی را در گستره تحولات زبانشناسی شرح خواهیم داد.
  کلیدواژگان: نظریه بهینگی، انشعاب، زبانشناسی زایشی
 • نقدی بر ترجمه های انگلیسی فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر
  سالار منافی اناری صفحه 1
  نهج البلاغه، که قله رفیع فصاحت و بلاغت است، با توجه به سبک شکوهمند و محتوای آگاهی بخشی که دارد از شاهکارهای بزرگ ادبی نوع بشر به شمار می رود. از دیدگاه زبانشناسی، گفتارهای دقیق و سخنان روح افزایی این کتاب اندیشه های بلندی را با زیبائی تمام در جملاتی فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر در نهج البلاغه حاوی دستورات وسیعی در مورد حکومت و نقشی حاکم در جامعه از دیدگاه اسلام است . گرچه این فرمان در حدود چهارده قرن پیش نوشته شده، اما چنان جامع و محکم است که در هر عصری می تواند هدایتگر حاکمان جامعه در مسیر درست حکومت بر مردم باشد. هدف این مقاله بررسی ترجمه های انگلیسی این فرمان است تا مشخص شود مترجمین انگلیسی تا چه حد در انتقال آن معانی روشنگر از متن زیبای اصلی به زبان انگلیسی موفق بوده اند.
  کلیدواژگان: سخنوری، شاهکار، فصاحت و بلاغت، فرمان، نقد
 • وابستگی درونی میان فرآیند و تولید متن خوانداری در انگلیسی و فارسی
  پرویز بیرجندی صفحه 21
  در حالیکه این واقعیت که خواندن در زبان دوم امر دشواری برای اغلب زبان آموزان انگلیسی است، در ادبیات تحقیق بخوبی منعکس شده است، اما با این وجود هنوز این مسئله روشن نیست که این دشواری از مشکل یادگیری زبان ناشی می شود و یا دشواری درخواندن. «خواندن در زبان خارجی: یک مشکل خواندن و یا یک مشکل یادگیری است؟»(الدرسون 1984). در اینجا« مشکل زبانی» به ضعف در دانش و مهارتهای مورد نیاز برای پردازش مشخصه های زبانی زبان دوم شامل نوشتاری، آوائی، واژگانی، نحوی و دانش کلامی مختص به زبان دوم مربوط می شود، در حالیکه «مشکل خواندن» مربوط به ضعف در عملیات ذهنی سطوح بالاتر یعنی پیش بینی، تجزیه، ترکیب، استنباط و بازخوانی دانش قبلی است که در تمام زبانها بشکل همگانی وجود دارد. پاسخ این سوال را می توان در بررسی دانش زبانی - دستوری زبان جدا از بررسی مهارت زبان اول یافت و اینکه کدام یک از این دودانش زبان دوم و خواندن در زبان اول - می تواند بهتر فرآیند خواندن در زبان دوم را توضیح دهد. بحث فوق به این معنا است که تا زمانی که سوال فوق پاسخ داده نشود و راه حل آن در مطالعات خواندن در زبان دوم که در آینده صورت می گیرد لحاظ نشود، این رشته علمی ممکن است با این خطر مواجه شود که دانش زبان اول را اندازه گیری کند و به اشتباه ان را دانش زبان دوم قلمداد کند. تحقیق انجام شده بشرح ذیل است: ابتدا، 240 دانشجوی کارشناسی، مذکر و مونث، در رشته زبان انگلیسی بصورت تصادفی انتخاب شدند.
 • تحلیلی بر رابطه میان روش آزمون سازی، گونه شخصیت و جنسیت: موردی از فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
  پرویز بیرجندی، قدرت رستم لو صفحه 42
  در طول چند دهه گذشته، تحقیقات زیادی برای شناسائی و خنثی کردن عوامل ایذائی تاثیرگذار بر نتیجه آزمونهای زبان صورت گرفته است. در این راستا و باتوجه به فرضیات مطرح شده توسط محققینی از قبیل باخ من (1990)، شو هامی و همکاران (1993) و باخ من و همکاران (1996)، تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر شیوه آزمون، نوع شخصیت آزمودنی ها و جنسیت آنها برنتیجه آزمونها و همچنین بررسی رابطه این متغییرها در ارتباط با آزمونهای زبان صورت پذیرفته است تا بتوان مناسبترین شیوه های آزمون را برای انواع شخصیتها و جنس زن ومرد شناسائی کرد که این به نوبه خود می تواند با کاهش دادن میزان انحراف در طراحی و استفاده از آزمونهای زبان ، اعتبار آنها را تاحد زیادی افزایش دهد. برای تحقق بخشیدن به این هدف، سه نوع آزمون اختصاصی (کلز، چهار جوابی و باز) برای این پژوهش طراحی واستاندارد سازی گردید. افراد شرکت کننده در این پژوهشی علاوه بر سه ازمون فوق، در یک مصاحبه حضوری شرکت کرده و به سوالات آزمون شخصیت آیزنگ ( ای پی کیو) نیز جواب دادند. با بکارگیری تجزیه و تحلیل های آماری لازم (آنالیزواریانس، آزمون تی، آزمون پست هاک و آزمون خی 2) مشخص گردید که : شیوه آزمون تاثیری در عملکرد افراد شرکت کننده ی آزمونهای این پژوهشی ندارد. نوع شخصیت وجنسیت متغییرهای تاثیرگذار بر عملکرد افراد در آزمونهای زبان میباشند. متغیرهای نوع شخصیت و جنسیت رابطه ی مشخص و معنی داری با شیوهی آزمون ندارند تابتوان شیوه های آزمون متناسب برای انواع شخصیتها و جنس زن و مرد پیشنهاد کرد. در ارتباط با عملکرد افراد در آزمونهای مختلف، رابطه مشخص و معنی داری بین متغییرهای نوع شخصیت وجنسیت وجود ندارد. آنها آزمون تافل داده شد. آزمودنی ها بر اساس نمره آزمون به سه سطح تبحر زبانی تقسیم شدند. تحقیق در دانشگاه آزاد آسلامی قائم شهر انجام شد. در مرحله بعدی، آزمونهای بسته و نیز پرسشنامه استراتژی خواندن در سه سطح برگزار شد. سپس، سه آزمون بسته فارسی به همراه پرسشنامه های استراتژی خواندن اجرا شد. نهایتا، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مهارتهای خواندن در زبان اول می تواند در سطوح مختلف تاثیرات متفاوتی را از زبان فارسی به زبان انگلیسی انتقال دهند. ولی در سطوح پایین چنین نتیجه ای مشاهده نشد. و این موید این مطلب است که مهارتهای خواندن در زبان اول تنها زمانی می توانند انتقال یابند که افراد به سطح آستانه زبانی رسیده باشند. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر اینکه ارتباط بین توانایی خواندن در زبان اول و دوم وجود ندارد در سه سطح زبانی به آزمون گذاشته شد و تنها در سطح پیشرفته رد شد.
 • چگونه کلمه را آموزش دهیم: فراگیری جهت خواندن، خواندن جهت فراگیری
  بهنوش طیبی صفحه 95
  برپایه تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش کلمه نظریه های گوناگونی ارائه شده است که اصول آموزشی آن در دو سر طیف قرار دارد. بنابر نظریه های برخی از مکاتب، بهترین روش فراگیری کلمه به صورت جدا و خارج از متن است . در مقابل ، گروه دیگر بر این باورند که موثرترین روش فراگیری کلمه از راه درک معنی آن در داخل متن است. هدف از نگارش این مقاله، معرفی دیدگاه نوینی است که از ترکیب اصول اموزشی دو دیدگاه فوق پدیدار شده است و امروزه به نظر محققین بیشترین اثربخشی و ثمربخشی را در زمینه آموزش و فراگیری کلمه دارد. اصول آموزشی مبتنی بر این دیدگاه نوین ، روش اجرای آن در کلاس درس و راهکارهای اموزشی برای استفاده مدرسین زبان انگلیسی پایان بخش این مقاله می باشد.
  کلیدواژگان: فراگیری لغت در داخلی متن، فراگیری لغت خارج از متن، فراگیری ضمنی (غیر مستقیم)، فراگیری صریح (مستقیم)
 • بکارگیری آموزش راهبردهای خواندن در قدریس این مهارت
  مستانه حقانی صفحه 100
  از دیر باز پژوهشگران آموزش زبان بیگانه، همواره بکارگیری راهبردهای صحیح مهارت خواندن را مورد تحقیق و تفحصی قرارداده اند. نتیجه ء آن دستیابی به این واقعیت است که وقتی زبان آموزان از راهبردهای مختلفی که برای این امر موجود می باشد استفاده کنند، توانایی آنها به طرز قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. راهبردهای خواندن نه تنها ابزاری ارزشمند برای زبان آموزان هستند، بلکه میزان درک عمیق درس را در زبان آموزان آشکار می سازند. برای کمک به کسانی که در این زمینه ضعیف تلقی میشوند، مدرسین زبان می توانند با بکارگیری فعالیت های راهبردی گوناگون، توانایی خواندن آنها را افزایش دهند. این مقاله به بحث دربارهء اهمیت اموزشی راهبرد های مهارت خواندن در کلاس می پردازد و در این بین نگرشهای مختلف صاحب نظران متناسب با مباحث مورد نظر را منعکس میسازد. همچنین شماری از اینگونه فعالیتهای راهبردی را که می تواند در مراحل مختلف ارائه ء درسی مورد استفاده قرار گیرد، با رویکردی زبان آموز - محوری معرفی می شود. در این راستا نقش کلیدی مدرسین مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه آنها راهبردهای مناسب را معرفی نکرده و یا به آنها تاکید نورزند زبان آموزان هرگز به مهارتی دست نخواهند یافت که بتوانند آنها را شناسایی کرده، مورد ارزیابی قرار داده ودر شرایط متفاوت مورد استفاده قرار دهند.
  کلیدواژگان: راهبرد های مهارت خواندن، روش راهبردمدارانه، گسترده خوانی، فرایند جزء به کلی، فرایند استنباطی، راهبردهای فراشناختی، ذهن انگیزی، تکنیک دو جانبه
 • مطالعه تفاوتهای موجود میان زن و مرد در کاربرد صورتهای زبان: مطالعه ای تطبیقی میان زبانهای فارسی و انگلیسی
  آزاده نعمتی، محمدرضا فلاحتی صفحه 135
  در این مقاله سعی بر آن است تا مشخص گردد که آیا در کاربرد زبان میان زنان و مردان ایرانی تفاوتی وجود دارد یا نه؟ برای دست یافتن به چنین هدفی از میان فیلمنامه موجود در دانشگاه شیراز تعداد 6 فیلمنامه انگلیسی و 8 فیلمنامه فارسی انتخاب شده و با تکیه بر آراء لیک آف (1975) در مورد تفاوتهای زبانی میان زبان و مردان، مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود آراء لیک آف در ارتباط با تفاوتهای زبانی مقید به جنسیت صدق می کند یا نه ؟
 • چرا تعلیم و تربیت انتقادی؟
  اکرم بهرامی صفحه 153
  تعلیم و تربیت انتقادی ابزار و روش آزمودن و تلاش از جهت تغییر ساختارهای مدارس است که منجر به نا عدالتی می گردند. ابزاری فرهنگی - - سیاسی است که مفهوم تفاوت های انسانی بویژه موارد مربوط به نژاد، جنسیت و طبقه را جدی تلقی می کند. تعلیم و تربیت انتقادی درصدد رهایی ستمدیدگان و اتحاد افراد از طریق یک زبان مشترک نقد، تلاش ، امید به منظور پایان دادن به انواع مختلف رنجهای بشری می باشد. از طریق تعلیم و تربیت انتقادی کلاسی جایی برای ارائه اطلاعات بوسیله معلمان و مصرف آن از طریق دانش آموزان نیست بلکه مکانی است برای تولید دانشی جدید که ریشه در اعمال دانش اموز دارد.
|
 • The Leipzig School of Translation
  Farzaneh Farahzadi Page 1
  The present article is a brief account of the contributions of the Leipzig School to translation studies, focusing on their categorization of equivalence types. It concludes that their approach was designed to solve the problems of translating technical texts, and can therefore be used in dealing with terminology .
 • Lexical Norms in the Discourse of Young Girls
  Shadi Shahnaseri Page 9
  Most of the studies are indicative of the fact that native speakers of any Language make use of different variations of Language on the basis of their gender. This paper is intended to probe into the Linguistic variations of the young girls on the basis of socio-cultural framework.
 • Web-based Language Testing
  Pourya Baghai Moghadam Page 27
  Now-a-days the international testing for a is, increasingly taking into consideration the " web-based Language Testing. For this reason, in the recent conferences on Language Testing Research Colloquium (LTRC), internet language testing has been the topic of a large number of papers and reports. Today, in such universities as UCLA and Hawaii, this has become the focal point of the researches conducted by the language teaching scholars and the applied linguists. The aim of the present paper is to introduce this mounting trend to the Iranian university professors and students, for as it appears the classes of the third millenium will no longer be similar to those of the conventional ones; and thus familiarization with these computerized, interactive courses will be a must.
 • Optimality Theory
  Mohammad Dabir Moghadam Page 40
  This article introduces the Optimality theory (=OT). OT has been an influential development within generative linguistics since early nineties . Although OT was initially developed as a phonological theory, it soon received acceptance in morphology and syntax. A number of generative linguists interested in functional explanations have also welcomed OT. The theory is considered to be beneficial for interdisciplinary studies as well. This article describes the emergence of OT within the perspective of the developments in linguistics .
 • A Critical Approach to English Translations of Imam Ali's Instructions to Malik al-Ashtar
  Salar Manafi Anari Page 1
  Nahjul-Balaghah, Peak of Eloquence, ranks amongst the great literary masterpieces of mankind in both its informa• tive content and splendid style. Linguistically speaking , its delicate expressions and blossoming statements contain great ideas uttered in elaborately decorated wonders of elo• quence and rhetorics. Such wonderful utterances throw light on Imam Ali's great knowledge of God , man and the world, as well as his superiority in rhetorics. Imam Ali's letter to Malik al-Ashtar in Nahjul• Balaghah embraces a long set of instructions concerning government and the role of the ruler in the society from Is• lamic point of view. Although these instructions were writ• ten about fourteen centuries ago, they are so comprehensive and upright that in any age they can be considered as guidelines guiding the rulers how to rule over the people. The aim of this article is to have a critical approach to Eng• lish translations of these instructions in order to find out to what extent the translators have been successful in transfer• ring into English those enlightening ideas in the splendid original Arabic text.
  Keywords: eloquence, masterpiece, rhetoric, instruc- tions, criticism
 • The Interdependence between the Process and the Product of Reading in English and Persian
  Parviz Birjandi Page 21
  The aim of the present research was twofold. First, to investigate whether Persian reading skills contribute differentially to English reading performance depending upon amount of exposure to the second language. And second, to investigate the extent to which Persian readers use similar comprehension strategies when· reading in LI and L2 at the three proficiency levels. To answer the questions, 240 Iranian EFL undergraduate students at the Islamic Azad University in Ghaemshahr were randomly selected. First, the TOEFL was administered in order to assign the participants into the three proficiency levels. For measuring L2 reading ability, three English reading cloze tests and for measuring LI reading ability three Persian cloze tests were used at the three levels. Three English and three Persian reading strategy questionnaires were administered to the subjects immediately after each cloze test. As for the first question, correlational analysis showed that the contribution of first language reading ability to second language reading ability changes significantly depending on the amount of second language exposure. Asfor the second question, one-way ANOV A showed a significant difference in the employment of English reading strategies across the three proficiency levels .
  Keywords: Threshold, Interdependence Hypothesis, Reading Strategy Use, Iranian EFL learners, Language Proficiency Levels
 • An Analysis of the Relationship between Test Method, Personality Type, and Gender: A Case of the Iranian EFL Learners
  Parviz Birjandi, Ghodrat Rostamlou Page 42
  During the last few decades of the twentieth century, many research studies have been carried out in order to delve into the construct-irrelevant factors affecting language test performance of EFL/ESL learners. In line with this orientation and on the basis of some relevant assumptions made by scholars like Bachman (1990), Shohamy et al. ( 1993), Bachman et al, ( 1996), etc. , the study reported here was designed to examine the impact of test method, personality type and gender on the Iranian EFL learner's test performance and analyze the probable patterns of interaction between these variables in order to suggest appropriate test methods for different personality types and the two sexes and consequently maximize validity and minimize biasedness in language testing. To fulfill the above-mentioned objective, a group of 125 Iranian EFL learners were asked to take three language measures exclusively developed for the present study (a multiple-choice test, an open-ended test and a cloze test ), an oral interview and the Eysenck Personality Questionnaire.Concerning test method effect, we could conclude that this variable per se does not significantly affect the Iranian EFL learner's test performance. Likewise, neuroticism was not found to be a significant factor in this respect. However, our data analysis results revealed that extroversion and sex positively affect the subject's test performance and psychoticism negatively do so. With regard to the relationship between the above mentioned variables, it was found that test method is significantly related neither to personality type nor to sex. We also could not find any interaction effect between personality type and sex in relation to different test methods.
 • HOW TO TEACH VOCABULARY: READING TO LEARN, LEARNING TO READ
  Behnoush Tayebi Page 95
  Research on second language reading has provided a number of insights into reading development and instruction. Building a large vocabulary is essential when learning to read in a second language. Simply put, people with large vocabularies are more proficient readers than those with limited vocabularies (Beglar & Hunt, 1995). Not so simply put, however, is how learners can best build a large vocabulary through reading. A review of the current literature on vocabulary acquisition reveals a spectrum of theoretical positions ranging from highly cognitive approaches that stress the memorization of decontextualized lists, to highly naturalistic approaches that stress implicit, contextualized learning. This paper will review pedagogical points from various theoretical positions, and combine them in a set of suggestions for teachers of English reading courses.
  Keywords: Contextualized Vocabulary Learning, Decontextualized Vocabulary Learning, Implicit Learning, Explicit Learning
 • Incorporating Strategy Training into Reading Instruction
  Mastane Haghani Page 100
  The reading strategies employed by proficient readers during a reading process have long been under the scrutiny of researchers .They have come to this realization that reading ability will greatly be enhanced when learners adopt a wide range of reading strategies. Besides being invaluable tools for the learners, strategies are quite insightful as they can reveal to the teacher whether the students have deeply understood the new lesson or not. In order to help those readers who experience less success in their reading ability, teachers should implement appropriate reading strategies through various tasks. This paper discusses how strategy training can be employed in the classrooms and enumerates different strategy training activities based on a learner-centered approach, which can help learners gain fluency in the reading skill and become successful independent readers. It also emphasizes the significant role of teachers. If they do not explain, model or reinforce the strategies, the students do not learn to identify, practice, evaluate and transfer strategies to a new learning context and may not become aware that they are using strategies at all .
  Keywords: Reading strategies, strategy-based model, extensive reading, bottom-up processing, top-down processing, metacognitive strategies, brainstorming, reciprocal technique
 • The Study of Gender Differences in the Use of Linguistic Forms in the Speech of Iranian Men and Women: A Comparative Study of Persian and English
  Azadeh Nemati, Mohammadreza Falahati Page 135
  This research intended to determine whether English and Persian men and women were different with respect to the use of intensifiers, hedges and tag questions. To conduct the study, R. Lakoff's (1975) ideas concerning linguistic differences between males and females were taken into account. In order to gather the most natural-like data, 6 English and 8 Persian film• scripts with a family and social theme were randomly selected from amongst all the scenarios available in two libraries of Shiraz University. In all, 9280 utterances were studied. The data were then divided into four major groups: (1) cross sex, same culture, (2) same sex, cross culture, (3) cross sex, cross culture and (4) cross culture data. The results of the 21 Chi• squares computed showed no significant difference between the groups on the use of intensifiers, hedged and tag questions. The findings of the study strongly rejected Lakoff's opinionregarding gender-bound language at least in the three areas inspected in this research .
  Keywords: Linguistics, Gender-Bound Language, Gender Differences, Hedge, Tag Questions, Intensifiers, Persian, English, Difference Theory, Dominance Theory
 • why a critical pedagogy? what is critical pedagogy?
  Akram Bahrami Page 153