فهرست مطالب

متن پژوهی ادبی - پیاپی 100 (تابستان 1403)

فصلنامه متن پژوهی ادبی
پیاپی 100 (تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن جوادی* صفحات 9-40

  خواندن و نقالی شاهنامه به زبان فارسی نه فقط در سرزمین های پارسی نشین، مانند برخی از مناطق قفقاز و آسیای مرکزی، بلکه در امپراتوری عثمانی نیز رواج داشت. علاوه بر آن، دیگران به واسطه سنت شفاهی با برخی از داستان های شاهنامه آشنا می شدند. از دیگر روش های گسترش شهرت فردوسی، نسخه برداری و نوشتن نسخ خطی تذهیب شده از شاهنامه بود. فردوسی نیز، مانند بسیاری دیگر از شاعران ایران، تاثیر بسزایی بر ادبیات عثمانی داشته است. مقاله حاضر به بررسی ترجمه ها و الگوبرداری ها از شاهنامه در سرزمین های ترک زبان می پردازد.

  کلیدواژگان: شاهنامه، فردوسی، ترجمه، سرزمین های ترکی
 • احمد کریمی حکاک* صفحات 41-60

  نیمه دوم قرن هجدهم در زیبایی شناسی اروپایی، دوران گذار بود. همچنین، در این دوران ارتباط فزاینده ای میان اروپا و آسیا شکل گرفت. پیدایی دانش پژوهی ادبی معطوف به شرق پیامد طبیعی علاقه همگانی به مشرق زمین بود. در حالی که پژوهشگران در اوایل قرن هجدهم، به مدد دانش غیرمستقیم خود از ادبیات های شرقی، به دنبال تایید مجدد اصول اساسی روشنگری بودند، نسل های بعدی بیش از پیش مجذوب امکان مندی بدیع میراث ادبی شرق شدند. برای مثال، شاهنامه، به عنوان نمونه عالی شعر حماسی شرقی، ابتدا مورد توجه مستشرقان قرن هجدهمی همچون سر ویلیام جونز قرار گرفت. مقاله حاضر به بررسی درک جونز از ادبیات فارسی، آرای او درباره شعر فردوسی و همچنین ترجمه های پراکنده او از شاهنامه می پردازد.

  کلیدواژگان: سر ویلیام جونز، شاهنامه، فردوسی، شرق شناسی
 • عماد نقی پور* صفحات 61-90

  هدف این پژوهش بررسی ترجمه ادبی بازل بانتینگ است. برای بررسی ترجمه بانتینگ از شعر «دندانیه» رودکی (قصیده قرن دهمی که موسیقی اش مسحورکننده است و قالب اش وابسته به زبان مبدا، زمان و محل)، این مقاله به نظریه های ترجمه جورج اشتاینر، والتر بنیامین و امبرتو اکو روی می آورد. تحلیل مقابله ای ترجمه انگلیسی بانتینگ از «دندانیه» نشان می دهد که چه مشکلاتی ممکن است از ترجمه تحت اللفظی شعر کلاسیک فارسی به وجود آید.

  کلیدواژگان: بازل بانتینگ، ایران، ترجمه ادبی، رودکی، جورج اشتاینر، والتر بنیامین
 • ماری هوبر* صفحات 91-112

  در «آخر شاهنامه» سروده مهدی اخوان ثالث (1929-1990،) یکی از برجسته ترین نمایندگان «شعر نو» در ایران، شاعر گفتار شفاهی ساختگی ای را به نمایش می گذارد، طوری که شعر فقط برای خواننده ای که با سنت حماسی داستان سرایی دمساز باشد قابل فهم می شود. این مقاله به بررسی رابطه بین زبان، ادراک، خود، زمان و جهان پدیدآمده از طریق داستان گویی تخیلی می پردازد. بحث ما با تکیه بر نظریه های ادراک، زمان روایی و اجرای حماسی، به ماهیت «من» و «ما»، زمینه های روایی و هویت های در حال ایجاد توسط روایت، تلفیق گذشته و حال در شکل داستان، قصه گو، و فضاهای خاطره می پردازد که هم در متن و هم از طریق متن ایجاد می شوند. کنش گفتاری خیالی راوی، خواننده را در مقام مخاطب در نظر می گیرد، و این در حالی است که گذشته حماسی با زمان حال ویران شده پوشانده می شود. زبان با آنچه توصیف می کند قیاس ناپذیر می شود. به جای توسل نوستالژیک به عصر فراموش شده قهرمانان حماسی (که غالبا این گونه ادعا می شود،) «آخر شاهنامه» به مثابه نوعی پیش بینی مدرن از آگاهی تکه تکه شکل می گیرد. این آگاهی تکه تکه شده بر افراد جامعه تاثیر می گذارد، جامعه ای که دیگر به دوران حماسه ها بازنمی گردد.

  کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر حماسی، فردوسی، ایران مدرن، داستان سرایی
 • علیرضا جعفری، مسعود فرهمندفر* صفحات 113-132

  مقاله حاضر با بررسی تطبیقی شعر جیمز آرلینگتون رایت، شاعر آمریکایی، و سهراب سپهری، شاعر ایرانی، به واکاوی زمینه اصلی تلاقی در شعر آن ها، یعنی شهود یا تجلی ناگهانی حقیقت، می پردازد. مکاشفه ای که در شعر این دو شاعر می بینیم بیشتر از طریق تفکر شهودی (در مقابل تفکر منطقی) و یگانگی عرفانی با طبیعت و عناصر طبیعی حاصل می شود. در هنر شاعری سپهری و رایت، یادآوری ضرورت بازتعریف و بازسازی خویشتن برجسته می شود زیرا منجر به بیداری می شود.

  کلیدواژگان: جیمز رایت، سهراب سپهری، شهود، ادبیات تطبیقی
 • سام رودی* صفحات 133-144

  این مقاله به بررسی داستانی از یکی از بزرگان ادبیات فارسی، فریدالدین عطار، می پردازد. تمرکز این مقاله به طور ویژه بر شخصیت «زن صالحه» در نوشتار عطار است، زنی که در مقام نماد وفاداری ظاهر می شود. همچنین، این مقاله به اهمیت او به منزله شخصیتی با عظمت عرفانی می پردازد که تجسم فضیلت است در جهانی که تحت سلطه مردان آزمند اداره می شود. از بسیاری جهات، زن صالحه در اثر عطار خواننده را به یاد پنه لوپه در ادیسه هومر می اندازد، شخصیتی که به سبب وفاداری به شوهرش و به خاطر صبر و فضایل زنانه اش همواره در ادبیات غرب تجلیل می شود.

  کلیدواژگان: عطار، الهی نامه، زن صالحه، ادبیات فارسی، هومر، ادیسه
 • عبدالرسول شاکری* صفحات 145-166

  در این مقاله، جایگاه رمان فارسی در صد سال اخیر با رویکردی میان رشته ای بررسی شده است. این پژوهش با پیدایی رمان فارسی آغاز می شود و تا دهه 1390 هجری شمسی ادامه می یابد و رمان های منتخب را از منظری جامعه شناختی و با عطف توجه به زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی بررسی می کند. رواج مدرنیسم به جامعه ایرانی راه را برای پیدایی این نوع ادبی نوظهور در سنت ادبی فارسی هموار کرد. افزون بر این، تغییرات در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران موجب استقرار و شکل گیری دوره های مختلف در تاریخ رمان فارسی شد. همچنین، ارتباط با دنیای مدرن و آشنایی با ادبیات مدرن جهان از رهگذر ترجمه نقش بسزایی در روند این دگرگونی داشت. برای اثبات ادعاهای مطرح شده در این تحقیق، نمونه هایی از رمان های مختلف در دوره مذکور ارایه خواهد شد.

  کلیدواژگان: رمان فارسی، دوره بندی، مدرنیته، جامعه شناسی، ترجمه
 • غیاث الدین علیزاده* صفحات 167-187

  «نمازخانه کوچک من،» نوشته هوشنگ گلشیری، داستان شخصیتی را روایت می کند که از ابتدای زندگی اش زایده ای انگشت مانند در بدن اش پیدا می شود؛ ناهنجاری ای که او را وارد تعارضی بی پایان با محیط اطراف اش می کند. دلبستگی وسواس گونه راوی به انگشت ششم اش پرسش های مهمی را در رابطه با ماهیت وابستگی بیمارگونه او به این تکه گوشت ظاهرا بی فایده مطرح می کند. مقاله حاضر با خوانشی روانکاوانه از داستان، در جهت روشن کردن ظرافت های روان شناختی این ارتباط پیچیده می کوشد. این مقاله، با تکیه بر آرای ژاک لاکان و اسلاوی ژیژک، استدلال می کند که یگانه راه حل این معما، در نظر گرفتن انگشت پا به عنوان تحقق نیستی و فقدان محض است که از دیدگاه روان کاوانه، هسته اصلی سوژه را در ساحت نمادین نشان می دهد و تبدیل می شود به یگانه جایگاه برای جریان امن ژوییسانس. انگشت پا، از طریق حضور بی اثر خود، ابژه میل لاکانی را به مثابه ارزشمندترین امر (ولو امری موهوم) در زندگی روانی انسان ها تجسم می بخشد که حذف یا افشای آن می تواند به عواقب جبران ناپذیری منجر شود.

  کلیدواژگان: ابژه میل، ژوئیسانس، فقدان، میل، لاکان، ژیژک، گلشیری، نمازخانه کوچک من
|
 • Hasan Javadi * Pages 9-40

  Reading and reciting the Shahnameh in Persian was popular not only in Persianate lands, like some parts of the Caucasus and Central Asia, but in Ottoman empire as well. Furthermore, some of the stories of the Shahnameh were known through oral tradition. Copying and making illuminated manuscripts of the Shahnameh was another method of spreading the fame of Ferdowsi. Ferdowsi, like many other poets of Iran, had considerable influence on the Ottoman literature. The present article examines translations and imitations of the Shahnameh in Turkish Lands.

  Keywords: The Shahnameh, Ferdowsi, translation, Turkish lands
 • Ahmad Karimi-Hakkak * Pages 41-60

  The second half of the eighteenth century was a period of transition in European aesthetics. It was also a time of increasing contact between Europe and Asia. The rise of Oriental literary scholarship was a natural outgrowth of the public interest in things Oriental. While the earlier part of the century had sought to reaffirm the basic tenets of the Enlightenment with the help of its indirect knowledge of the Oriental literatures, the later generations became increasingly fascinated with the new possibilities of the literary heritage of the East. The Shahnameh first attracted the attention of the eighteenth-century Orientalists such as Sir William Jones as the supreme example of Oriental epic poetry. The present essay proposes to study Jones's conception of Persian literature and his remarks on the poetry of Firdawsi, as well as his fragmentary translations of the Shahnameh.

  Keywords: Sir William Jones, Shahnameh, Firdawsi, Orientalism
 • Emad Naghipour * Pages 61-90

  The purpose of this study is to analyze Basil Bunting's literary translation. It turns to the theories of translation by Steiner, Benjamin, and Eco, among others, to study Bunting’s translation of Rūdhakī’s ‘Dandaniyyeh’ poem, a 10th century qaṣīdah replete with mesmerizing musicality and with a form galvanized in its originating language, time, and locale. A deep contrastive analysis of its translation into English by the poet, Bunting, shows the difficulties that can arise from literal translations of classical Persian poetry.

  Keywords: Basil Bunting, Iran, literary translation, Rūdhakī, George Steiner, Walter Benjamin
 • Marie Huber * Pages 91-112

  In “Ākhar-e Shāhnāmeh” by Mehdi Akhavān Sāles (1929-1990), one of the foremost representatives of “New Poetry” in Iran, a fictive orality is staged: The poem becomes decipherable only to a reader attuned to the tradition of epic storytelling. This paper examines the relationship between language, perception, self, time, and world created through the fiction of storytelling. Drawing on theories of perception, narrative time, and epic performance, our discussion touches upon the nature of “I” and “we”, the shifting narrative grounds and identities enacted by the narration, the imbrication of past and present in the figure of the storyteller, and the memory spaces that are created both in and through the text. The imaginary speech act of the storyteller casts the reader as audience, while at the same time, the epic past is overlayed by a tumble-down present. Language itself becomes incommensurable with what it describes. Rather than a nostalgic invocation of a lost age of epic heroes, as has often been claimed, ĀKHAR-E SHĀHNĀMEH emerges as the profoundly modern diagnosis of a split consciousness that affects the individual in a society that can no longer return to epic naïveté.

  Keywords: Persian poetry, epic poetry, Ferdowsi, modern Iran, storytelling
 • Alireza Jafari, Masoud Farahmandfar * Pages 113-132

  This paper’s aim is to present a comparative study of the poetry of the American James Arlington Wright and the Persian Sohrab Sepehri in order to examine the main ground of convergence in their poetry, which is epiphany or sudden revelation of truth. This revelation is mostly informed by intuitive, as opposed to logical, thinking and a mystical union with nature and natural elements. The poetic art of both Sepehri and Wright precisely consists in reminding the readers of the necessity of redefining and reconstructing the self through an awakening based on spiritual moments. In both Sepehri and Wright, the magic moments are presented through epiphany whose mission is to alert the soul to the absence/presence of what matters, and to the ways of dealing with the problem.

  Keywords: James Wright, Sohrab Sepehri, epiphany, Comparative Literature
 • Sam Roodi * Pages 133-144

  This article offers a detailed study of a story by one of the giants of Persian literature, Farid al-din Attār. It particularly focuses on the character of Attār’s “The Pious Woman”, who emerges as a symbol of faithfulness and discusses her significance as a character of mystical proportion and grandeur that also appears as personification of virtue in a world dominated by acquisitive and lascivious men. In many aspects, the Pious Woman reminds one of Penelope in Homer’s The Odyssey who is also celebrated for her faithfulness to her husband and for her patience and feminine virtues.

  Keywords: Attār, Ilāhi Namah, Mysticism, Pious Woman, persian literature
 • Abdolrasoul Shakeri * Pages 145-166

  In this article, the status of the Persian novel has been investigated via an interdisciplinary approach during the last hundred years. The research starts with the emergence of the Persian novel and continues up to the 2010s/1390s A.H., and it looks into the selected novels from a sociological outlook, i.e., studying literature within its social, cultural, political and historical context. The introduction of modernism into the Iranian society paved the way for the advent of this newly emerging type of literature in Persian literary tradition. Moreover, changes in the political and social structure of the Iranian society led to the establishment and the formation of various periods in the history of the Persian novel. Besides, communication with the modern world and accordingly familiarity with modern world literature through translation had also a considerable role in this process of transformation. To support the claims made in this research, examples will be presented from different novels written during the aforementioned period.

  Keywords: Persian Novel, periodization, modernity, socio-political context of Iran, translation
 • Ghiasuddin Alizadeh * Pages 167-187

  Hooshang Golshiri’s “My little Chapel” relates the story of a character who finds himself in possession of a toe-like protrusion from the beginning of his life, an abnormality which brings him into a never-ending conflict with his surroundings. The obsessional attachment of the narrator with his sixth-toe, however, poses significant questions regarding the nature of his symptomatic dependence on this apparently useless piece of flesh. Through a psychoanalytical reading of the story, the present article is an attempt to shed light on the psychological intricacies of this problematic relation. Drawing on the teachings of Jacques Lacan and Slavoj Zizek, it argues that the only solution to this enigma is to consider the toe as a materialization of the pure nothingness and lack which, from a psychoanalytical point of view, marks the very core of the subject in the symbolic universe and becomes the only venue for the safe flowing of jouissance. Through its inert presence, the toe embodies the Lacanian objet a as the most precious, albeit illusory, thing in the psychic life of the human beings, the removal, or the disclosure, of which could lead to irreparable consequences.

  Keywords: objet a, jouissance, lack, Desire, My Little Chapel