فهرست مطالب

مطالعات بیداری اسلامی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علمی ترویجی
 • مجید کافی* صفحات 11-32
  در این مقاله به عنوان یک مقدمه نظری بر جنبش احیای تمدن ایرانی اسلامی تلاش می شود تا ملزومات تفکر احیاگری تمدن ایرانی اسلامی مورد کاوش و تحلیل قرار گیرد. برای انجام این منظور، نخست در بخش اول علل و ریشه های زوال تمدن ایرانی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند تا این رویکرد تاریخی انتقادی محملی برای درک شرایط کنونی و بستری برای شناختن ضعف ها و نقصانها و در نهایت ارائه راهکارهایی برای احیا کننده تمدن ایرانی اسلامی باشد. پس از آن در بخش دوم با طرح دیدگاههای منتقدان پروژه احیاگری تمدن یرانی اسلامی و سپس نقد آن، امکان سنجی احیای تمدن ایرانی اسلامی، انجام می شود. به باور نویسندگان پروژه احیای تمدن اسلامی، دور از واقعیت نیست و ظرفیت های مادی و معنوی اسلام و ایران آن قدر مهیاست که می توان با بازشناسی و تقویت آنها، بار دیگر شکوه و عظمت گذشته تمدن ایرانی اسلامی را بازیافت. به این ترتیب این پژوهش یک بار دیگر نشان می دهد که احیای تمدن ایرانی اسلامی تا چه حد ممکن و به راه انداختن جنبش احیای تمدن ایرانی اسلامی تا چه حد ضروری است.
  کلیدواژگان: احیای تمدن ایرانی اسلامی، تمدن ایرانی اسلامی، احیاگری، تمدن، ایران
 • مژگان قربانی*، سرور سوری صفحات 33-60
  مردم یمن با قیام در سال 2011، علی عبدالله صالح را از قدرت برکنار کردند و معاون وی منصور هادی ریاست جمهوری را به عهده گرفت که نتوانست مشکلات و چالش های این کشور را حل نماید؛ تصمیمات نسنجیده منصور هادی زمینه مناسبی را برای انقلاب دوم فراهم آورد.در این مرحله جنبش شیعی انصارالله رهبری اعتراضات را بر عهده گرفت. از آنجا که در این انقلاب از یک طرف جمعیت عظیمی از شیعیان درگیر شده اند واز طرف دیگر بعضی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به ایفای نقش و مداخله پرداخته اند، تبعاتی برای کشورهای شیعی منطقه به ویژه ایران به دنبال داشته است. بنابراین حضور انصارالله در ساختار سیاسی یمن و شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی ایران امری مهم تلقی می شود.مقاله حاضر با طرح این پرسش که فرصت ها و چالش های ایران در یمن کدام اند سعی دارد ضمن تبیین انقلاب یمن به شناسایی نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و چالش های پیش روی ایران بپردازد. به این منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مدلSWOT در صدد ارائه استراتژی مناسب به دستگاه دیپلماسی ایران می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که ایران با حمایت از جنش انصارالله می تواند از این موقعیت در جهت افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای خود بهره گیرد.
  کلیدواژگان: انقلاب یمن، انصارالله، ایران، قدرت منطقه ای، مدل راهبردی SWOT
 • اسماعیل عارفی گوروان* صفحات 61-81
  بیداری اسلامی که با انقلاب در کشورهای عربی در سال 2011 وارد مرحله جدیدی شد، پیامدهای گسترده ای را به همراه داشت. امید آن می رفت که با موج فزاینده انقلاب های مردمی، نظمی جدید، منطقه ای و درون زا شکل گیرد؛ اما با ناتمام ماندن انقلاب و انحراف در بیداری اسلامی، وضعیت تضاد، دشمنی و جنگ داخلی در برخی کشورهای منطقه حاکم و سرنوشت ملل منطقه با چالش هایی خطرناک مواجه شد. مطالعه زمینه ها و عوامل مؤثر در این روند، در قالب فرصت ها و تهدیدهای بیداری اسلامی، می تواند گام مهمی در شناخت وضع موجود و ترسیم راهبردهای ممکن در سیاست خارجی ایران برای بهره گیری از فرصت ها و کنترل تهدیدات باشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مدل سوات(swot) فرصت ها و تهدیدهای بیداری اسلامی مطالعهشود. و به این سوالات پاسخ داده شود، تهدیدهای فراروی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه چیست؟فرصت های فراروی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه چیست؟ یافته ها نشان می دهدکه همکاری جدید منطقه ای در برابرمقاومت، ظهور گروهای سلفی تکفیری، ایجاد جنگ و درگیری در کشورهای مسلمان نشین، ظهور نظم نوین غربی بجای نظم نوین اسلامی، افزایش بحران و پیچیدگی در منطقه.تهدیدهای ایران در منطقه است و در مقابل افزایش قدرت منطقه ای ایران، شکل گیری گفتمان اسلام سیاسی، وضعیت جدید ایران پس از برنامه برجام، به ثمر نشستن خواسته های نیروهای اسلامی. فرصت های فراروی ایران است.
  کلیدواژگان: فرصت ها، تهدیدها، بیداری اسلامی، ایران، نظام اسلامی، منطقه خاورمیانه
 • روح الله تیموری*، حسن عبدالله زاده، محمد آگاه صفحات 82-98
  می توان گفت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و نگاهی که جمهوری اسلامی به مسئله اسلام ، شیعه و روابط بین الملل داشت . و خود را سردمدار مبارزه با نظام سلطه تعریف میکرد. از دیدگاه مقامات دولت سعودی انقلاب اسلامی یک نوع تهدید بود که منافع دولت های سنی منطقه را به خطر می انداخت. و باید به هر نحوی این خطر رفع شود. لذا تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و کمک به عراق در جنگ با ایران در راستای همین سیاست مقامات سعودی بود. یکی از مناطقی که می توان در آن تقابل سیاست ایران و عربستان را در آن مشاهده کرد یمن است . و نگاه متفاوت ایران و عربستان به جنبش شیعیان حوثی باعث واکنش های متفاوت این دو کشور شده است. که عربستان خود را حامی دولت یمن در برابر شیعیان حوثی تعریف کند . و از آن بر ایران خود را متعهد به حمایت از حوثیان می داند . در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری سازه انگاری به بررسی نقش عوامل مادی و انگاره ها و هنجارهای دخیل در تقابل سیاست ایران و عربستان در یمن بپردازیم .
  کلیدواژگان: ایران، عربستان، یمن، شیعیان حوثی، سازه انگاری
 • عباس بخشنده بالی*، محمدابراهیم بخشنده صفحات 99-118
  از منظر لیبرالیسم، هیچ عقیده ای حق مطلق نبوده و آزادی بالاترین ارزش انسانی است. برخی نظریه پردازان این مکتب نظیر جان لاک، ایمانوئل کانت و جان استوارت میل معتقدند هر یک از انسان ها در زندگی خود آزاد بوده و معیار آنها برای آزادی، آسیب نرساندن به حریم دیگران است. از سویی دیگر، در مبانی دین اسلام، آزادی وسیله است نه هدف و نیز حدود آزادی در شرع تعیین می گردد که در آن، مصالح انسان ها به ویژه مصالح اخروی نیز مورد توجه است. مساله اصلی این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده این است که گر چه برخی از مبانی لیبرالیسم نظیر عدالت، اختیار و آزادی در مبانی دین اسلام نیز مورد تایید و تاکید می باشد، ولی تفاوت هایی بنیادین در مفاهیمی نظیر حکومت، قانون، حقیقت، حریم خصوصی، تفکر و بیان، زندگی دنیوی و محدوده شناختی انسان ها میان آن دو وجود دارد که در این نوشتار ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: حق تعالی، اندیشه اسلام، مدرنیته، لیبرالیسم، آزادی
 • حسین امانلو* صفحات 119-144
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اتهاماتی که بارها علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته، حمایت از گروه های تروریستی و تروریسم است که با نشانه هایی چون صدور انقلاب، تسخیر لانه جاسوسی، حمایت از نهضت های اسلامی، حمایت از سوریه و نیز پیگیری سیاست های هسته ای بازنمایی می شود. بر این اساس، غرب و به ویژه امریکا با تکیه بر قدرت و بهره گیری از ابزار رسانه ای به تثبیت گفتمانی دروغین به نام «تروریسم دولتی» علیه جمهوری اسلامی ایران همت گمارده است. این مقاله در چارچوب نظریه «گفتمان» و با بهره گیری از روش کتابخانه ای به بررسی اتهامات وارده بر جمهوری اسلامی ایران در مقوله تروریسم، به ویژه تروریسم دولتی پرداخته است. مفروض نوشتار حاضر این است که ماهیت و سرشت اسلامی - انقلابی و استکبارستیز و راهبرد نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران، دلیل پیدایش گفتمان یادشده می باشد که در ابعاد اتهام و تهاجم نظامی، فرهنگی و اقتصادی ظهور یافته است.
  کلیدواژگان: عملیات روانی، تروریسم، گفتمان، تروریسم دولتی، اتهام علیه ایران
|
 • Majid Kafi * Pages 11-32
  This paper attempts to explore the essentials of thinking about the revival of Islamic Iranian civilization as a theoretical introduction to the revival of Islamic Iranian civilization. For this reason, in the first part, causes and roots of the decline of Islamic Iranian civilization examined so that this critical historical approach serve as a context for understanding the current situation and identify the weaknesses and deficiencies and finally presenting strategies for reviving Islamic Iranian civilization. Then in the second part, the feasibility of reviving Islamic civilization has been done. The author believes that the revival of Islamic Iranian civilization is not far from reality, and material and spiritual potential of Islam and Iran is available so that by recognize and strengthen them we can once again recover the past glory of Islamic Iranian civilization.
  Keywords: Revival of Islamic-Iranian civilization, Islamic-Iranian civilization, revival, Iran civilization
 • Mojgan Ghorbani *, Soroor Soori Pages 33-60
  Yemenis with the Uprising in 2011, was ousted Ali Abdullah Saleh And his deputy Mansour Hadi assumed the presidency that couldnt solve the country's problems and challenges. Rash decisions Mansour Hadi provide fertile ground for a second revolution. At this stage the Shiite movement Ansar Allah claimed protests led. Since the revolution from one side of the huge crowds of Shiites have been involved, On the other hand some Transregional and regional states to have a role and intervention, Implications had sought for countries Shiites regional, especially of Iran. So it is important Ansarullah presence in the yemen political structure and identify opportunities and challenges facing Iran,. The present article answers the question What are the opportunities and challenges of Iran in Yemen, Trying to explain the Yemeni revolution to identify strengths, weaknesses, opportunities and challenges facing Iran. The purpose of this paper is descriptive-analytic method and utilizes the SWOT model is intended to present an appropriate strategy to Iran's diplomatic apparatus . Data analysis shows Iran supports Ansar Allah movement can this position be of interest to increase its regional influence and power.
  Keywords: revolution of Yemen, Ansarallah, Iran, regional power, SWOT Strategic model
 • Esmail Arefigoravan* Pages 61-81
  Islamic Awakening in the Arabic countries in 2011 with the revolution entered a new phase, with the wide implications. The hope was that with a growing wave of popular revolutions, the new order, regional and endogenous form ; But with unfinished revolution and diverting the Islamic Awakening, the situation of conflict, animosity and civil war in some countries in the region and the fate of nations in the region was faced with serious challenges. Field study and risk factors In the process, opportunities and threats in the form of Islamic awakening, could be an important step in understanding the current situation and outlining possible strategies to take advantage of opportunities in Iran's foreign policy and threat control. In this article Is trying to use the SWAT model (swot) Islamic Awakening Mtalhshvd opportunities and threats. And the question to be answered, Threats against Iran's Islamic awakening in the Middle East what opportunities Iran is facing in relation to the Islamic awakening in the Middle East? The results showed that circumstances have created opportunities presented by the Islamic Republic could The spread of Islamic Awakening in the foreign policy arena and also can take the threats.
  Keywords: Opportunities, threats, Islamic Awakening, Iran, the Islamic regime in the Middle East
 • Rohollah Teimoori *, Hasan Abdollahzadeh, Mohammad Agah Pages 82-98
  It can be said that the Islamic Revolution of Iran in 1978 and the perspective it adopted of Islam, Shiism and international relations, as well as its characterization as the leader in the fight against the hegemonic system were perceived a threat by the Saudi officials as they considered the Revolution a challenge to the interests of the Sunni states of the region. Thus, they had it on agenda to eliminate this risk at any way. The Persian Gulf Cooperation Council and assistance with Iraq in its war against Iran were in accordance with this policy. A point of evident conflict between the policies of the two states is Yemen where the different views of Iran and Saudi Arabia to Houthi Shiite movement have led to different reactions. Saudi Arabia has characterized itself as a support to the Yemeni government against the Houthis whereas Iran has committed itself to support the Houthis. Built on the theoretical framework of constructivism, this descriptive and analytic study investigates the role of materialistic factors, presuppositions and norms involved in the confrontation between policies of Iran and Saudi Arabia in Yemen.
  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Yemen, the Houthis, constructivism
 • Abbas Bakhshandehbali *, Mohammadebrahim Bakhshandeh Pages 99-118
  from the perspective of Liberalism, no absolute right to freedom of opinion and the highest human value. Some theorists of this school such as John Locke, Immanuel Kant, and John Stuart Mill believe Each of humans in their lives have been completely free and their criteria for freedom, not having harm to others. On the other hand, the foundations of Islam, and is not targeted by about freedom in Sharia is set in which the interests of the people, especially in in future materials is also discussed. This article that the main issue with-style analysis is that although some bases, such as Liberalism, freedom and justice in the foundations of Islam and also approved, but the fundamental differences in concepts such as as the government, law, a matter of of fact, privacy, thinking and expression, the earthly life and cognitive range between the two men in this document.
  Keywords: god, right of Islam, modernity, liberalism, freedom
 • Hosein Amanlou* Pages 119-144
  After the Islamic Revolution, one of the charges against the Islamic Republic of Iran has repeatedly been exploited, supporting terrorist groups and terrorism that the signs of revolution Capture of Espionage nest, supporting Islamic movements, supported by Syria and the pursuit of policies Nuclear represented. Accordingly, the West, especially America, relying on the power and use of media tools to establish a dialogue false name of "state terrorism" against the Islamic Republic is leading the effort. This paper presents the theory of "dialogue" with the use of the library to investigate the charges against the Islamic Republic of Iran on the issue of terrorism, especially state terrorism is discussed. This article assumes that nature of Islamic and revolutionary Arrogance and strategy neither East nor West of Islamic Republic of Iran, because of the emergence of the above discussion is that the size of the charge and militarily, economically and culturally emerged.
  Keywords: sychological warfare, terrorism, Discourse, state terrorism, The charge against Iran