فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 10 (دی و اسفند 1395)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 10 (دی و اسفند 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن اسماعیلی صفحه 11
  اسکندر مقدونی پس از غلبه بر شاهنشاهی هخامنشیان جهت تحکیم و تداوم فرمانروایی خویش در مناطق تسخیر شده، شهر هایی را تاسیس کرد که در آن شمار زیادی از مقدونیان و یونانیان ساکن شدند. سلوکیان هم این سیاست را ادامه دادندو شهر های جدیدی در مناطق مختلفی همچون ایران، بین النهرین، سوریه و آسیای صغیر، جهت مهاجرت و اسکان یونانیان تاسیس کردند. سواحل خلیج فارس به خاطر موقعیت جغرافیایی، سیاسی و تجاری خود برای سلوکیان حائز اهمیت بود به همین جهت آنها شهر انطاکیه در محل بوشهر کنونی را بناکردند. همچنین شهر مهم ایکاروس(فیلکا) و خاراکس اسپاسینو هم از مراکز مهم تجاری سلوکیان در خلیج فارس بودند. دراین مقاله به شهرها و ماندگاه های مهم سلوکی در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس براساس منابع تاریخی و اسناد باستان شناسی اشاره شده است.
  کلیدواژگان: سلوکیان، شهر، خلیج فارس، انطاکیه، خاراکس اسپاسینو
 • مهدی شاهین*، اسماعیل سپهوند، فرزاد خوش آب صفحه 21
  آثار و متون بسیاری از جغرافی نگاران مسلمان در شناخت جغرافیای ممالک اسلامی و از جمله دریاهایی که در قلمرو سرزمین های اسلامی واقع شده بودند، بر جای مانده است. از جمله این آثار می توان به «مسالک وممالک» اثر ابراهیم بن محمد، ابواسحاق کرخی اصطخری(م346. ق). که از نخستین جغرافی نویسان ایرانی مسلمان در قرن چهارم هجری در ایران به شمار می رود، را نام برد. این اثر که توسط یک مولف گمنام در قرن پنجم هجری ترجمه شده و به نوبه خود به موقعیت خلیج فارس اشاره دارد. در بسیاری از منابع جغرافیایی مربوط به مناطق اسلامی، خلیج فارس و اهمیت آن با نام دریای پارس، بحر پارس و... آورده شده است. این متون علاوه بر ارزش جغرافیایی، از نظر تاریخی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دارای اهمیت فراوانی هستند و باید به طور جدی موردبررسی قرار گیرند تا ارزش آن ها بیشتر آشکار شود. «مسالک وممالک» از جمله متون وزین اوایل قرن چهارم هجری است که برای بررسی جغرافیایی بسیاری از مناطق ایران در آن عهد دارای اهمیت اساسی است و در این تحقیق با هدف شناخت جغرافیای تاریخی خلیج فارس در آن مقطع، این دریای ایرانی موردبررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اصطخری، مسالک وممالک، خلیج فارس، جغرافیای تاریخی
 • احسان یاری*، سعید نگهبان صفحه 45
  امروزه شاهد حضور گسترده نیرو های بیگانه و قدرت های بزرگ و پایگاه های متعدد آن ها در منطقه خلیج فارس هستیم. این حضور، تهدیدات بسیاری را در حوزه های مختلف از جمله مهم ترین آن ها تهدیدات نظامی را متوجه جمهوری اسلامی ایران وبه خصوص سواحل جنوبی آن می کند. لذا جهت مقابله با این تهدیدها، رعایت مسائل دفاعی- امنیتی به ویژه در سواحل منطقه می تواند ضامن توسعه و امنیت پایدار گردد. سواحل مکران با طول قریب به هشتصد کیلومتر از سواحل جنوب کشور وبه عنوان تنهاساحل اقیانوسی ایران، از لحاظ آمایش دفاعی و استراتژیکی دارای اهمیت بسیار زیادی است. از آن جا که ملاحظات و الزامات امنیتی مورد نیاز در هر منطقه، ریشه در وضعیت و شرایط جغرافیائی آن منطقه و به ویژه در شرایط توپوگرافیک و مورفولوژیک آن دارد، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های توپوگرافیک و مورفولوژیک منطقه ساحلی جنوب شرق کشور، در آمایش دفاعی است. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی و کتابخانه های است، بدین صورت که ابتدا ویژگی های ژئومورفولوژیک و توپوگرافی منطقه شناسائی شده و سپس به بررسی نقش آن ها در آمایش دفاعی امنیتی منطقه پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، آمایش دفاعی، ویژگی های توپوگرافیک، ویژگی های مورفولوژیک، سواحل مکران
 • وحید شریفی*، زهرا حسین هاشمی صفحه 65
  دوره حکومت صفویان از جمله دوره های تاریخی ایران بعد از اسلام است که علی رغم دیدگاه سیاسی و دینی خاص و با وجود درگیری های نظامی با همسایگان غربی و شرقی ایران، علم و دانش در این عصر رونق بسیار داشت. با تشکیل سلسله صفوی و به وجود آمدن وحدت تاریخی که مبنای آن تشیع دوازده امامی بود، دگرگونی هایی در نهادهای آموزشی جامعه به وجود آمد. ترویج عقاید شیعی و همچنین زبان فارسی به عنوان زبان عامه مردم، قدرت گرفتن عالمان مذهبی و درنتیجه آن توجه بیشتر به علوم دینی، تاسیس فضا های آموزشی، تاسیس و تقویت کتابخانه ها، پشتوانه مالی برای مدارس وجود امکانات آموزشی در بعضی از مدارس از مهم ترین این دگرگونی ها بود. این مقاله درصدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که گسترش علم و وضعیت سیستم آموزشی در نواحی سواحل شمالی خلیج فارس بر چه منوالی بوده است و شاهان صفوی در راستای گسترش علم در این نواحی چه فعالیت هایی را انجام داده اند؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: سیستم آموزشی، سواحل شمالی خلیج فارس، صفویه، مکتب خانه، کتابخانه
 • شهاب شهیدانی*، فاطمه بزن بیرانوند صفحه 85
  تبیین انگیزه های مبلغان مسیحی در آمدن به ایران و توجه خاص آنها به منطقه خلیج فارس و نیز جایگاه آن در نوشته های میسیونرهای اروپایی در عصر صفویه هدف اصلی این نوشتار خواهد بود. همچنین توجه آنها به منطقه خلیج فارس(علی رغم سیادت اولیه پرتغالی ها و به تبع آنها کشیشان آگوستینی) به مثابه جغرافیای ایرانی و نه عربی از جمله اهداف این مقاله است. محدوده زمانی انتخاب شده از آن روست که مناسبات دولت صفویه دراین ایام با اروپا ابعاد مختلفی به خود گرفت و لذا حضور کشیشان مسیحی اروپایی در ایران پر رنگتر شد. می توان گفت که مهمترین و موفقترین دوره فعالیت میسیونر های مسیحی در ایران طی این دوره رقم خورد که درتاریخ تحولات این دوره از ارزش بسیاری برخوردار است. این نوشتار براساس منابع دست اول ازجمله سفرنامه ها واسناد به جا مانده از عصر صفوی و همچنین تحقیقات جدید استوار است که به روش کتابخانه ای گردآوری و در قالبی تحلیلی- توصیفی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، هرمز، صفویه، میسیونر، مسیحیت، آگوستین، کارملیت
 • محسن جان پرور*، آرش قربانی سپهر صفحه 111
  گردشگری صنعتی درآمدزا و با صرفه اقتصادی بسیار مناسب است که با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگی های زیست محیطی امروز بسیار موردتوجه است. جاذبه های طبیعی هر کشوری در جذب گردشگر نقش بسزایی دارند. از طرفی امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت و در ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم است که در آن گردشگران بازدیدکننده به دنبال مشاهده جاذبه های مورفولوژیکی و طبیعی هستند. از این رو استان هرمزگان یکی از مهمترین سواحل جنوبی ایران به لحاظ گردشگری است و از جاذبه های طبیعی متعدد و بی شماری برخوردار است. از جمله مهمترین ویژگی هایی که این منطقه رابه عنوان یک مکان دارای خصوصیات بارز ژئوتوریسمی معرفی می کند، می توان جنگل های حرا، رودخانه ها و چشمه های فراوان، دریا و سواحل و جزایر متعدد مانند جزیره قشم(تنها منطقه ژئوتوریسمی ثبت شده در یونسکو) و همچنین گنبد های نمکی بی نظیر را نام برد. به طورکلی هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی پتانسیل های طبیعی و فرهنگی و تاریخی استان هرمزگان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات و بررسی های کتابخانه ای_اسنادی و میدانی است.
  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ساحل، جاذبه های طبیعی، خلیج فارس، هرمزگان
 • فرزاد میرزایی قلعه*، رحمت الله منشی زاده صفحه 133
  امروزه بررسی ظرفیت گردشگری پایدار جهت تعیین دامنه ظرفیت پذیرش، از موضوعات مهم در بحث گردشگری کار آفرین به شمار می رود. جزیره قشم به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور، با توجه آسیب پذیر بودن آثار فرهنگی و جاذبه های طبیعی و همچنین وجود ژئوپارک ثبت شده در آن، بحث حفاظت از ژئوپارک و در مجموع گردشگری این جزیره کاملا ضروری است. لذا در این نوشتار ظرفیت گردشگری جزیره قشم از طریق روش ها و مدل های تعیین ظرفیت تحمل و در دو بخش ظرفیت تحمل فیزیکی و واقعی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت تحمل فیزیکی گردشگری گسترده جزیره مجموعا 2950 نفر و برای گردشگری متمرکز 844 نفر است. اما در مورد ظرفیت تحمل واقعی، برای گردشگری گسترده 1125 نفر و برای گردشگری متمرکز 322 نفر است. در یک نتیجه کلی باید گفت با توجه وجود ژئوپارک قشم که بحث حفاظت آن بسیار مهم است، باید ظرفیت برد گردشگری در پذیرش گردشگران را موردتوجه قرار داد و سعی کرد تا گردشگری بر طبق ظرفیت کاربری خودشان پذیرای گردشگری بوده و با توجه نتایج گردشگری متمرکز و گسترده، فعالیت های گردشگری نیز بر طبق گسترده یا متمرکز بودن مورد استفاده و بازدید قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: ظرفیت گردشگری، گردشگری کارآفرین، جزیره قشم، گردشگری متمرکز و گسترده، توسعه پایدار
 • علی محمد طرفداری* صفحه 147
  نام کیش نامی کهن است و شهر کیش در بین النهرین باستان و دوران تمدن سومر یکی از بزرگ ترین مراکز تمدنی جهان باستان به شمار می رفته است. این جزیره در طول تاریخ طولانی و پرفراز و نشیب ایران همواره از جهات متعدد سیاسی و اقتصادی موردتوجه حکومت های مناطق جنوب ایران، قدرت های استعماری اروپایی حاکم بر خلیج فارس در طول سده های اخیر و مردمان محلی سواحل خلیج فارس قرار داشته است. جزیره کیش از قرون میانه هجری و دوره حاکمیت بنی قیصر یا ملوک کیش در اثر سیاست های حکام بنی قیصر به تدریج جای بندر سیراف را گرفت و به صورت مرکز تجارت منطقه ای خلیج فارس درآمد. بعد از سقوط ملوک بنی قیصر، کیش تحت قدرت ملوک هرمز قرار گرفت و پس از پایان عمر ملوک هرمز، حاکمیت این جزیره تا ظهور صفویان در میان حکومت های محلی مختلف قرون بعد دست به دست می شد. با فرا رسیدن دوران ظهور صفویان و حضور استعمارگران اروپایی در خلیج فارس، جزیره کیش هم با تحولات تاریخی تازه ای مواجه شده و موردتوجه پرتغالی ها و سپس انگلیسی ها و هلندی ها قرار گرفت. تحول اوضاع اقتصادی و اجتماعی جزیره کیش در ادوار بعد و به ویژه دوران قاجاریه و پهلوی ادامه یافت و در حال حاضر این جزیره به یکی از اصلی ترین مراکز اقتصادی و گردشگری منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. در مقاله حاضر با یک نگاه تفصیلی سیر تحولات گوناگون جزیره کیش در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، طبیعی و تاریخی موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، جزیره کیش، جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تحولات تاریخی
|
 • Hassan Esmaeili Page 11
  Alexander the Macedonian, after conquering the Achaemenid Empire, founded cities where large numbers of Macedonians and Greeks settled. The Seleucids continue this policy and and found new towns for immigration and settlement of Greeks in different areas such as Iran, Minor Asia, Syria and Mesomotamia. These cities built and managed basis, according to Greek traditions and culture and had independence and internal administrative and social institutions that independently of the central government. Persian Gulf coast due to the political and cumecial situation were important for the Seleucids and they funded Antioch at current Bushehr. Well as major cities Icarus (Failaka) and Xaraks Hyspaosins the major business centers that Seleucids funded in the Persian Gulf .in This article Seleucid cities that funded on the Persian Gulf coast and south of Iran base on the historical sources and archaeological evidence are discussed.
  Keywords: Seleucid Empire, City, Persian Gulf, Antioch, Xaraks Spasinu
 • Mehdi Shahin*, Esmaeel Sepahvand, Farzad Khoshab Page 21
  The works and texts of many Muslim geographers remain in the knowledge of the geography of the Islamic countries, including those located in the territory of Islam. Among these works, we can mention the "Masalak and the Mallak" by Ibrahim bin Muhammad, Abu Ishaq Karkhi Estakhri (346 q.), Who is one of the first Iranian geographers of the Muslim world in the 4th century AH in Iran. This work, translated byan obscure writer in the fifth century AH, refers to the position of the Persian Gulf. In many geographical resources related to the Islamic regions, the Persian Gulf and its importance is named the Persian Gulf,Pars Sea and ... These texts, in addition to geographic value, are historically, politically, military, economic, social, cultural, etc. of great importance. And should be seriously investigated in order to maximize theirvalue. "Masalak and the countries" is one of the early texts of the fourth century AH Which is essential for the geographical study of many regions of Iran in that epoch In this research, this Iranian Sea has been studied with the aim of understanding the historical geography of the Persian Gulf at that time.
  Keywords: Al-Istakhri, Kitāb al-Masālik wal-Mamālik, Persian Gulf, Historical Geography
 • Ehsan Yari*, Saeed Negahban Page 45
  South-East coast of the Islamic Republic of Iran (Makran coast), one of the strategic areas of the country. The only area of ocean off the coast of the country and in terms of defense and strategic planning is extremely important. Given the sensitive and specific situation of the Makran subduction zone, many threats in various areas, including most notably military threats (due to the presence of foreign troops) for the area is expected, In order to deal with these threats, compliance issues security defense off the coast of the study area can be the guarantor of sustainable development and security. The required security considerations, rooted in the conditions geographical and topographical and morphological especially in the region. In this study, the role of morphological characteristics of the coastal area of the South East of the country, security has been stable. This study used a descriptive - analytical and data collection methods, field and library. Which means the geomorphological and topographical features of the area be recognized and their role in regional security and defense planning will be discussed.
  Keywords: Persian Gulf, defense planning, topographical features, morphological characteristics, Makran Coast
 • Vahid Sharifi*, Zahra Hoseinhashemi Page 65
  One of the most prominent features of culture and civilization in any age and period is the existence of the educational institution and attention to the education and training of the owners of taste and thought in the field of science and literature And this has a relationship with the political, social and economic situation in the country. The Safavid period is one of the historical periods of Iran after Islam In spite of the particular political and religious viewpoint, despite the military conflicts with the western and eastern neighbors of Iran, science was booming in this age.
  The education of children has first existed in the home and family from the earliest times. Families raised babies to live in the community And, undoubtedly, the social and cultural situation of the society in the low and in the bag has a special role. With the formation of the Safavid dynasty and the emergence of the historical unity based on the Twelve Shamy ShiI Changes in the educational institutions of the community arose. Promote Shiite beliefs as well as Persian language as the general language of the people, the power of the religious scholars And as a result, it paid more attention to religious sciences, the establishment of educational spaces, the establishment and strengthening of libraries, financial backing for schools, the availability of educational facilities in some schools was one of the most important changes.
  This paper seeks to answer the main question that the development of science and the status of the educational system in the areas of the northern coasts of the Persian Gulf has been based on What did the Safavid kings carry out in the direction of the spread of science in these areas? The research method in this paper is descriptive-analytical and using library resources.
  Keywords: Educational system, North Persian Gulf coast, Safavid, home school, library
 • Shahab Shahidani*, Fateme Bezanbeyranvand Page 85
  Undoubtedly, the Persian Gulf and its various regions have been one of the most important regions of attraction missionaries for European Christian priests since the beginning of the Age of Exploration. The Persian Gulf has always been one of the major frontiers that the Christian missionaries of Europe thus penetrated into the Islamic society of Iran. The motivations accompanying these missionaries to Iran and the Persian Gulf, taking into account the political and social developments of the new Ages of Europe, and the essence of the propaganda centered on Christianity, are very important. The Persian Gulf is protected by the writings of Christian propagandists, including Augustine's priests and workmanship is among the centers that promise Christianity to overcome the Islamic world. Although they were aware of political and propaganda missions in their activities, they unwittingly paid special attention to the Persian Gulf and some islands and ports in their reports. The explanation of the motives of Christian missionaries to come to Iran and their special attention to the Persian Gulf region as well as its position in the writings of European missionaries in the Safavid era will be the main purpose of this article. Also, their focus on the Persian Gulf region (despite the prime-lordship of the Portuguese and consequently the Augustinian priests) as the geography of Iran and not Arabic is one of the purposes of this article. The timeframe chosen is that the relations between the Safavid government and the European Union took many dimensions in this time, and therefore the presence of European Christian priests in Iran became more colorful. The most important and most successful period of mission of Christian missionaries in Iran was during this period. In the history of the developments, this period is of great value.
  This paper is based on first-hand resources, including Safavid travel documents and records, as well as new researches that are compiled by a library method and presented in an analytical-descriptive format.
  Keywords: Persian Gulf, Hormoz, Safavid, Missionar, Christianity, Augustine, Carmelite
 • Mohsen Janparvar*, Arash Ghorbani Sepehr Page 111
  Industrial tourism is highly profitable and economically viable, which is very important for cultural and social exchanges between different nations due to the lack of environmental pollution today. The natural attractions of any country play a significant role in attracting tourists. On the other hand, today the institutions of the tourist industry around the world acknowledge the necessity of environmental protection more than ever before to the tourism affairs in nature and beyond. Geotourism is a branch of ecotourism, in which tourists seek to observe morphological and natural attractions. Hence, the province of Hormozgan is one of the most important southern coast of Iran in terms of tourism and has numerous natural attractions. One of the most important features that introduces this region as a place with distinct geotourism features, You can find mangrove forests, rivers and springs, seas and waves, and numerous islands such as Qeshm Island (the only geostationary area recorded in UNESCO) and also unique salt domes. In general, the purpose of this research is to investigate and identify the natural, cultural and historical potential of Hormozgan province. The purpose of the present study is applied in terms of its nature and method. It is a qualitative research in terms of collecting information based on studies and library and field studies.
  Keywords: Geotourism, Beach, Natural attractions, Tourism, Hormozgan
 • Farzad Mirzaee Gale*, Rahmatollah Monshizadeh Page 133
  Today, the study of sustainable tourism capacity to determine the extent of admission capacity is one of the most important issues in the tourism business debate. Qeshm Island as one of the tourism destinations of the country, due to the vulnerability of cultural and natural attractions, as well as the existence of geopark recorded there, the conservation of geopark and the total tourism of the island is absolutely necessary. Therefore, in this paper, the tourism capacity of Qeshm Island is calculated through methods and models for determining the capacity of bearing and in two parts of the physical and physical bearing capacity. The results show that the physical capacity of the extensive tourism of the island is 2,950 and for the centralized tourism is 844 people. But about the true tolerance capacity, there are 1,125 tourists and a total of 322 people for tourism. In a general conclusion, given the presence of Qeshm Geopark, whose conservation debate is very important, it should consider the capacity of the tourist board in accepting tourists, and tried to attract tourism in accordance with their own use capacity, and given the results of tourism Concentrated and extensive, tourism activities are also widely used or focused.
  Keywords: Tourism Capacity, Entrepreneurial Tourism, Qeshm Island, Centralized, Extensive Tourism, Sustainable Development
 • Ali Mohammad Tarafdari* Page 147
  Kish Island is an Iranian island in Persian Gulf which has had a significant potential in economic and tourism activities during recent decades. Kish is an ancient name, and the town of Kish had been a great capital among ancient centers in the Persian Gulf and Mesopotamia area. Kish has also an especial strategic and ecologic position due to having water sources in the area, and has experienced many historical changes because of its water resources. This island has been under attention by all local and European colonial powers during recent centuries. In middle ages, a local government of Kish called Muluk-i Kish made the island as a substitution of Bandar Siraf, and changed the island as a trade center in the region. After the end of Muluk-i Kish, the island went under domination of Muluk-i Hurmuz, and then, Kish was a part of different governments territories prior the rise of Safavids. By the time of Safavids and the presence of European colonial powers in the Persian Gulf, Kish Island faced with new historical transformations and placed into Portuguese, English and Dutch interests. These political, economic, and social transformations continued in later periods until Qajar and Pahlavi eras, and at the present, the island has become a fundamental economic and tourism center in the Persian Gulf region. At the present paper, the process of political, economic, and social changes of Kish Island in a historical perspective are investigated in details.
  Keywords: Kish Island, Historical Changes, Persian Gulf, Muluk-i Kish