فهرست مطالب

معرفت - سال بیست و ششم شماره 9 (پیاپی 240، آذر 1396)

ماهنامه معرفت
سال بیست و ششم شماره 9 (پیاپی 240، آذر 1396)

 • علوم سیاسی
 • تاریخ انتشار: 1396/09/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن نخست
 • خدا یا «کدخدا»
  صفحه 3
 • آیت الله علامه محمدتقی مصباح صفحه 5
  در جلسه قبل، نخستین نشانه های شیعیان واقعی را بررسی کردیم، که عبارت اند از: توانمندی و نیرومندی در دین، و دوراندیشی و نرم خویی در روابط با مردم. اکنون نشانه ای دیگر را بررسی می کنیم. به فرموده امیرمومنان علی، نشانه دیگر شیعیان «إیمانا فی یقین»؛ «ایمان و اعتقادشان در مرحله یقین و منزه از شک و تردید است» می باشد.
  ایمان، درجاتی دارد که نخستین درجه آن، در همه شیعیان و پیروان اهل بیت وجود دارد؛ اما هرچه درجات ایمان بالا می رود، شمار شیعیانی که در آن درجات قرار دارند، کاهش می یابد. یکی از درجات عالی ایمان، یقین است که به مومنان ممتاز و شیعیان واقعی اختصاص دارد. آنچه در پی می آید بحث پیرامون حقیقت ایمان، حقیقت یقین، نشانه های یقین، عوامل پیدایش یقین، عوامل کاهنده یقین و ارتباط ایمان با یقین می باشد که به اجمال مطالبی در این عرصه بیان شده است.
  کلیدواژگان: ایمان، یقین، ماهیت ایمان و یقین، مقام تسلیم و رضا
 • ویژه علوم سیاسی
 • عبدالله اخلاقی، مهدی امیدی صفحه 13
  حرکت تاریخی امام خمینی تحول شگرف و عمیقی در دنیای کنونی به وجود آورد و توانست توجه بسیاری انسان ها را به خود معطوف نماید. برای درک عمیق این رویداد تاریخی، لازم است تا فلسفه موجود در ورای این حرکت تاریخی واکاوی شود، و برای اینکه بتوان در عصر کنونی از آن بهره برد، لازم است به ظرفیت های آن توجه شود. مسئله اصلی این مقاله آن است که چه ظرفیت هایی در این فلسفه نهفته است؟ هدف این است که با روش استنادی و تبیینی، ظرفیت های این فلسفه سیاسی را بیان نماییم. گرچه در خصوص اندیشه سیاسی امام خمینی کتاب ها و مقالات زیادی نگارش یافته، اما به فلسفه سیاسی ایشان کمتر توجه شده و به ویژه درباره ظرفیت آن هیچ مقاله یا کتابی تاکنون نگاشته نشده است. این مقاله نشان داده که این فلسفه سیاسی از چه ظرفیت هایی در ابعاد نظری و عملی برخوردار است.
  کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، ظرفیت، امام خمینی
 • محمد زنگی آبادی، قاسم شبان نیا صفحه 23
  فرهنگ جهادی یک فرهنگ پیشرو و غیرایستا در جامعه اسلامی است و در صورت تحقق، می تواند موانع مقابل انقلاب، نظام و جامعه اسلامی را از میان بردارد. برای تحقق این مهم، باید شاخص های مطلوب آن را ارزیابی کرد و بعد از شناسایی، به عرصه اجرا درآورد. از مهم ترین شاخص های فرهنگ جهادی، می توان به بصیرت، عمل بهنگام، اخلاص، استقامت، تکلیف مداری و اطاعت از رهبری اشاره کرد. این نوشتار کوشیده است تا با تاکید بر فرمایش های مقام معظم رهبری و با روش «توصیفی تحلیلی»، این شاخص ها را بررسی کند. هدف این پژوهش استخراج شاخص های «فرهنگ جهادی» از فرمایش های رهبر انقلاب است تا الگویی برای رفتارهای اجتماعی در نظام اسلامی، به ویژه در بخش سیاسی، قرار گیرد. برای نمونه، اگر الگوی فرهنگ جهادی وارد حوزه فرهنگ سیاسی ما شود شاخص های فرهنگ سیاسی و مشارکت عمومی به گونه ای چشمگیر رشد خواهد داشت. نتیجه اینکه شاخص های گفته شده، که از مهم ترین شاخص های فرهنگ جهادی در نگاه مقام معظم رهبری است می تواند نظام و جامعه اسلامی را برای رسیدن به سطح مطلوب یاری رساند.
  کلیدواژگان: فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، شاخص ها
 • عباسعلی مشکانی سبزواری، مهدی نارستانی، مریم حسن پور صفحه 33
  «ولایت امر» به عنوان یکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، دارای کاربردهای گوناگونی است. در عصر غیبت، مصداق ولی امر فقیه عادل است. این مقاله با رویکرد و روش توصیفی، همبستگی، و علی به جمع آوری اطلاعات از طریق استنادی، به بررسی استعمال این واژه در سراسر فقه پرداخته و می توان کاربردهای آن را به دو گروه تقسیم کرد: اول. کاربست‏های ولایت امر در فقه غیرسیاسی که در ذیل آن می توان نکاتی از قبیل ولایت امر میت، ولایت امر زوج، ولایت امر پدر و جد بر طفل، و ولایت امر وصایت را قرار داد. دوم. کاربست‏های ولایت امر در فقه سیاسی است که در زیرمجموعه آن می توان به اموری اشاره کرد؛ همچون اموری که تنها، وظیفه ولایت امر‏ است؛ اموری که بخشی از آن وظیفه ولایت امر ‏است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی ولایت امر‏ است؛ و اموری که متولی خاصی ندارند و طبعا از باب حسبه بر عهده ولایت امر‏ نهاده شده است. بنابراین، می توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود دارای ارتباطی وثیق با ولایت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمی‏رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نایل نمی‏گردند.
  کلیدواژگان: ولایت امر، ولی امر، فقه، حکومت
 • محمدحسین طاهری آکردی، نسلیشاه باشبو صفحه 47
  کاتولیک و شیعه، هر دو خواهان منزه بودن حاکم دینی از خطا بوده و مسیرهایی را برای این امر، ترسیم کرده اند. کاتولیک بر اساس مصوبه شورای واتیکان اول، تصمیم بر خطاناپذیری پاپ گرفته و در نتیجه، قائل به عصمت آن شده است. از سوی دیگر، در اندیشه شیعه، حاکم دینی دارای صفت «عصمت یا خطاناپذیری» نیست، بلکه با برشماری شرایطی دقیق و نظارتی عمیق، امکان رخ دادن خطا در وی وجود ندارد. هدف این پژوهش، مقایسه دو مسیر منتخب از سوی کاتولیک و شیعه برای عملکرد بدون خطا در حاکم دینی است. بنابراین، ابتدا مسیر کاتولیک و شیعه بررسی و سپس تحلیلی بر این مسیرها ارائه می گردد. مهم ترین یافته این پژوهش جایگاه حاکم دینی در اندیشه شیعه و کاتولیک است. ویژگی های حاکم دینی در شیعه، منهای عصمت، به گونه ای ترسیم شده است که امکان خطا در آن وجود ندارد، و حال آنکه در کاتولیک، با تصویب خطاناپذیری برای پاپ، امکان خطا در او وجود دارد.
  کلیدواژگان: خطاناپذیری، پاپ، مرجعیت دینی، ولی فقیه، شیعه، کاتولیک
 • سعید باغستانی صفحه 57
  انقلاب اسلامی ایران، که مهم ترین جنبش اسلامی معاصر و مظهر اسلام گرایی در عصر حاضر به شمار می آید، در کمتر از سه دهه پس از پیروزی، از جنبه های گوناگون و به وسیله جریان ها و افراد گوناگون ارزیابی شده و موضوع تحقیق قرار گرفته است. از مهم ترین و گسترده ترین مباحث در این حوزه، تحقیقات شرق شناسان و نویسندگان غربی است که به ویژه در سال های اخیر، به شکل نامحسوس و ظریفی به نقش علما و روحانیت در شکل دهی انقلاب پرداخته اند. این تحقیق درصدد تبیین و بررسی دیدگاه مستشرقان در زمینه جریان شناسی روحانیت و نقش آنان در پیروزی انقلاب اسلامی است. این پژوهش، که به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته، بر آن است تا نشان دهد که عمده تحلیل های مستشرقان متاثر از مقایسه با ارباب کلیسا، اولا مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولار است. ازاین رو، دیدگاه یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیا، مستندات تاریخی نشان می دهد که اقدامات و موضع گیری های علما و مراجع در قبال حکومت پهلوی، برخلاف دیدگاه مستشرقان است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، روحانیت، مستشرقان، جریان شناسی
 • هادی شجاعی صفحه 71
  «جهانی شدن» پدیده ای انکار ناپذیر در عالم امروز است و با پیشرفت های روزافزون بشری، به ویژه در عرصه های علوم، فناوری ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و مانند آن در ارتباط است. «جهانی سازی» به عنوان طرحی که در بطن فرایند جهانی شدن و با هدف جهت دهی به این جریان پایدار طراحی گردیده، صرف نظر از تاثیرگذاری غیرقابل انکار در همه ابعاد زندگی بشر، با چالش های قابل توجهی در دهه های اخیر روبه رو بوده است. در میان چالش های پیش روی جهانی سازی که خود شامل چالش های درونی و بیرونی می شود پدیده «بیداری اسلامی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا جهانی سازی را بررسی کند و با تجزیه آن به عوامل، محتوا، اهداف، روش ها و ابزارهای جهانی سازی، پاسخی به این سوال اساسی بدهد که پدیده «بیداری اسلامی» چه چالش هایی را بر سر راه جهانی سازی ایجاد می کند؟
  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی سازی، بیداری اسلامی
 • الملخص
  صفحه 83
|
 • Ayatollah Allameh Muhammad Taqi Misbah Page 5
  Previously, we studied about the primary signs of true Shias that included: Capability and strength in religion, foresight and leniency with people. Now we discuss about another sign. According to Amir al-Muminin Ali (as) another sign of Shias is: "Being certain in belief" which means: Their faith and belief are either in the stage of certainty, and pure from all sorts of doubt and uncertainty. Faith has some stages, which its primary stage has existed in all Shias and followers of the Ahl al-Bayt (as). But by its increasing, the numbers of Shias would decrease in those degrees. Certainty is one of the highest levels of faith which is dedicated to privileged believers and true Shias. The following is a discussion about the truth of faith, truth of certainty, signs of certainty, factors of the emergence of certainty, reducers of certainty and relationship between faith and certainty which will be discussed briefly.
  Keywords: Faith, Certainty, Essence of faith, certainty, Status of submission, satisfaction
 • Abdullah Akhlaghi, Mahdi Omid Page 13
  Historic movement of Imam Khomeini (rh) has created a dramatic and profound change in the present world to the extent that has attracted the attention of people of the world. To obtain a deep understanding about this movement, it is necessary to analyze the philosophy behind that. On the other hand, taking benefit from its capabilities is based on our attention to its stage in the current century. The main question here is that, what are the capacities of this philosophy? We would like to investigate this issue by citation and explanatory method. Although many books and articles have been written about the political thought of Imam Khomeini (rh), his political philosophy as well as its capacities has been neglected. This paper has shown the theoretical and practical capacities of this political philosophy.
  Keywords: Political Philosophy, Capacity, Imam Khomeini (rh)
 • Mohammad Zangi Abadi, Qasim Shaban-Nia Page 23
  Jihadi Culture is a leading and non-stationary culture in Islamic society so that it is able to eliminate the existing obstacles in the Islamic society as well as the Islamic revolution. Therefore, we should analyze its desirable indicators to enable us to accomplish and fulfill it in real scopes.
  The most important indicators of Jihadi Culture are insight, timely action, sincerity, endurance, duty-based and obedience to leadership. Emphasizing the Supreme Leader's remarks, this article will study the mentioned indices by an analytical descriptive method. The purpose of this study is to extract the indicators of "Jihadi Culture" from the supreme leader's remarks in order that to be a model for social behavior in the Islamic system, especially in the political sector. For example, if pattern of Jihadi Culture impacts on our political culture, the indicators of political culture and public participation will increase dramatically. As a result, the mentioned indicators; which are the most important indicators of Jihadi Culture from the viewpoint of the Supreme Leader, can help the Islamic system and society to reach the desired level.
  Keywords: Culture, Jihad, Jihadi Culture, Indicators
 • Abbas-Ali Meshkani Sabzevari, Mehdi Narestani, Maryam Hassanpour Page 33
  The guardianship "Walayayat Amr" is one of the most important and widely used term in jurisprudence and its sources, which has various applications. In the time of occultation the exemplification of the guardianship is a just jurist. This article intends to study about the usages of this term in jurisprudence through citation, descriptive, correlation and causal approach. Its applications can be divided into two items: First applications of guardianship in non-political jurisprudence, which can be followed by some issues such as guardianship upon affairs of a dead person, guardianship upon affairs of a couple, guardianship of father and forefather upon affairs of a child and guardianship in administration. The second application is guardianship in the political jurisprudence which also can be followed by some issues such as: The matters which are duty of a guardian, the matters which some parts of that are duty of a guardian, the matters which are based on aegis and support of a guardian and the matters that have no special trustee and are naturally handled by a guardian. Therefore, it can be said, all chapters, issues and rules of jurisprudence have a tight relationship with guardianship which some of them would not be realized in the lack of guardianship.
  Keywords: Guardianship, Guardian, Jurisprudence, Government
 • Muhammad Hussein Taheri Akredi, Naslisha Bashbu Page 47
  Catholic and Shi’a believe in infallibility of religious ruler from error. Therefore, they have drawn a method for this. Catholic Church, based on the Vatican I's decree, has approved the infallibility of the Pope. On the other hand, in Shia thought, the religious ruler does not have the characteristic of "infallibility or impeccability" but the possibility of error would remove by the precise and strict monitoring. The purpose of this study is to compare between the chosen methods of Catholics and Shi’as for removing an error in the religious ruler. Therefore, first, we will study about the Catholic and Shia methods, then we will analyze them. Explaining the status of religious ruler in Shia and Catholic thought is the most important achievement of this research. The characteristics of religious ruler in Shia minus infallibility are drawn in such a way that there is no possibility of error. While due to belief in infallibility of the pope in Catholic Church, there is not any possibility for his error.
  Keywords: Infallibility, Pope, Religious authority, Guardian Jurist, Shia, Catholic
 • Saeed Baghestani Page 57
  The Islamic Revolution of Iran is the most important contemporary Islamic movement and a manifestation of Islamism in the present era. This movement has been evaluated by different streams and individuals from variety of perspectives. The most important and widespread discussions in this area has been done by Orientalists and Western writers, who recently have been focused on the role of scholars and clerics in forming the revolution. This research aims to elucidate the Orientalist view about the streams of clerics and their role in the victory of the Islamic Revolution. This descriptive-analytic study seeks to show that the major analysis of Orientalists have either influenced by lords of the church and presumptions and secular views. Therefore, this analysis is not compatible with Islamic principles. Secondly, historic evidences indicate that actions of scholars and authorities towards the Pahlavi regime were contrary to Orientalist viewpoint.
  Keywords: Islamic Revolution, Guardian Jurist, Clerics, Orientalists, Streamology
 • Hadi Shojaei Page 71
  "Globalization" is an undeniable phenomenon in today's world and is associated with ever-increasing human progress, especially in the fields of science, technology, communications, information, transport, and the like. "Globalization" has been facing significant challenges in recent decades, in spite of its undeniable impact on all aspects of human life. Among the challenges before the globalization, which itself includes internal and external challenges, the phenomenon of "Islamic awakening" is of particular importance. This study intends to investigate globalization through a descriptive-analytical method. Therefore, we will divide it into factors, content, goals, methods and means, to enable us to answer this question that, what challenges will make the "Islamic awakening" phenomenon for the globalization?
  Keywords: Globalization, Islamic Awakening