فهرست مطالب

احسن الحدیث - پیش شماره 2 (بهار و تابستان 1393)
 • پیش شماره 2 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیوه شناسی شرح حال نگاری در تاریخ اسلام
  محمدرضا شهبازی صفحه 7
  شرح حال نگاری یا تراجم، از شاخه های مهم تاریخ اسلام است. این موضوع همواره در اسلام مورد توجه ویژه دانشمندان و تاریخپژوهشان اسلامی بوده است. سبک ها و شیوه های متنوعی در این زمینه به کار برده شده است؛ آشنایی با این سبک ها و منابع آنها، برای یافتن شرح حال افراد مختلف و استفاده از این منابع اهمیت زیادی دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن تعریف شرح حال نگاری، سبک های مهم آن بیان و به برخی منابع مهم هر سبک اشاره و نکات و مشکلات آن ذکر شود.
  کلیدواژگان: تراجم، علم رجال، سبک شناسی، سیره، شرح حال نگاری، تاریخ اسلام
 • اقسام بهره وری از حیوانات در آیات قرآن کریم
  صدیقه ملک لو صفحه 25
  حیوانات از شگفتی های جهان آفرینش هستند که خداوند، انسان ها را به تامل در آفرینش و استفاده از منافعی که در آن ها قرار داده، فرامی خواند. بهره وری از حیوانات در آیات قرآن بر دو گونه مادی و معنوی است. استفاده از پوست و پشم حیوانات در تهیه البسه، اثاث منزل و خیمه، و استفاده از شیر و گوشت آن ها برای تغذیه، بهره برداری از فضولات آن ها برای بارور کردن زمین، استفاده از قدرت بدنی آن ها برای سواری، شخم و حمل و نقل و استفاده های دارویی از مهم ترین بهره های مادی حیوانات است که در قرآن بدان اشاره شده است. از سوی دیگر خداشناسی، اثبات امکان معاد، استفاده در سوگندها، تشبی هات و ضرب المثل ها و داستان های قرآنی، آزمایش انبیاء و مردم، توصیف احوال قیامت و انجام ماموریت های الهی از جمله بهره های معنوی حیوانات است که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، حیوانات، بهره وری مادی، بهره وری معنوی
 • اصول روابط اجتماعی در سبک زندگی قرآنی در حوزه تعاملات اجتماعی
  کوثر حلال خور، نوروز امینی، الهام زرین کلاه صفحه 49
  زیباترین و دلرباترین بعد از ابعاد دین مبین اسلام، بعد اخلاقی آن است. آنجا که از فضایل اخلاقی سخن می گوید و انسان ها را به تخلق به اخلاق الهی فرا می خواند. در حوزه باید و نبایدهای اخلاقی نیز مهم ترین بحث، مباحثی است که جنبه اجتماعی دارد؛ چرا که این مباحث، تکالیف اخلاقی انسان را در حوزه تعاملات اجتماعی بیان و خط قرمزهای زندگی وی را در تعامل با دیگر انسان ها مشخص می کند. این پژوهش اصول روابط اجتماعی را در تعاملات اجتماعی بررسیده و باید و نبایدهای این حوزه را از متن قرآن و روایات استخراج و ارائه نموده است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی دینی، اخلاق اجتماعی، آداب معاشرت، تعاملات اجتماعی
 • ابن شهر آشوب در نگاه عالمان شیعه و اهل سنت
  الهام زرین کلاه صفحه 63
  رشیدالدین محمد بن علی بن شهرآشوب (م 588) از دانشمندان و رجالیان برجسته شیعه در قرن ششم، مشهور به ابن شهرآشوب، در مازندران به دنیا آمده است. وی جهت کسب علم و ملاقات بزرگان حدیث و رجال به مناطق بسیاری از جمله بغداد و حلب سفر کرده و از بزرگانی از جمله جدش شهرآشوب، طبرسی، زمخشری مفتخر به کسب اجازه و نقل روایت شده است. افراد بسیاری نیز از وی روایت نقل کرده-اند. وی دارای تالیفات بسیاری است که معروف ترین آن ها معالم العلماء و مناقب آل ابی طالب می باشد. بسیاری از علمای اهل سنت از جمله ابن حجر، صفدی و در میان شیعه حر عاملی، محدث نوری و... بدون وارد کردن کوچک ترین نقدی به وی، او را ستوده و وی را در زمینه های گوناگون فقه، اصول، حدیث و... بی مانند دانسته-اند. تنها مجمع علمی دمشق به این علت که ابن شهرآشوب کتابی در مناقب بنی امیه ندارد، وی را سزاوار تحقیر دانسته است.
  کلیدواژگان: ابن شهرآشوب، منابع رجالی، رجال، شیعه، اهل سنت
 • نقش ولی فقیه در تحقق جامعه قرآنی
  سمیه کلهری صفحه 77
  یکی از دغدغه های دائمی بشر که پیوسته برای رسیدن به آن در تلاش بوده، تاسیس مدینه فاضله است. همین انگیزه باعث شده است مکاتب گوناگون فکری و عقیدتی در جهان رخ بنمایند و هر یک طریقی را برای رسیدن به آرمان شهر مورد نظر بشر ارائه دهند. در میان همه مکاتب، اسلام به عنوان آخرین مکتب آسمانی و کامل ترین آن ها حرف های بسیاری برای گفتن دارد. قرآن در راستای هدایت انسان ها به آرمان شهر مورد انتظار، ویژگی هایی را برای مدینه فاضله ترسیم نموده است. در این پژوهش، نخست با استفاده از آیات قرآن کریم، ویژگی های آرمان شهر موردنظر قرآن استخراج و سپس در پرتو وظایفی که اسلام برای حاکم اسلامی بیان نموده است، نقش ولی فقیه در تحقق جامعه آرمانی قرآنی تبیین و تشریح شده است.
  کلیدواژگان: مدینه فاضله، مسئولیت های ولی فقیه، ویژگی های مدینه فاضله، جامعه قرآنی، ولایت فقیه
 • درنگی در روش شرح علامه مجلسی بر کتاب الحجه اصول کافی
  نهله غروی نایینی، هادی زینی ملک آباد، نرگس نطقی صفحه 91
  بر خلاف نگاه بدوی که آثار کهن دینی را صرفا گردآوری، شرح و تبیین های ذوقی می پندارد، واکاوی بخش های مختلف متون دینی، به ویژه کتب روایی و شروح آن ها، تنوع روشمندی، تدوین و تبویب این آثار را جلوه گر می کند. شرح مجلسی بر کتاب کافی نخستین شرح وی بر کتب روایی پس از تالیف بحار الانوار است. در کنار تتبع گسترده مولف در بحار الانوار، در شرح کافی چهره نقد و بررسی خودنمایی می کند. این پژوهش با هدف شناسایی روش علامه مجلسی در شرح کافی سامان یافته است؛ مهم ترین اقدامات مجلسی در شرح اسناد کافی بررسی اجمالی سند، تعیین ضبط صحیح راویان اسناد، بررسی تصحیفات، توجه دادن به حیلوله و ملاحظه اسناد دیگر روایات است. در حوزه بررسی متنی نیز بیان معانی مفردات، استفاده از صرف، نحو و علوم بلاغی، کشف تصحیفات، جمع بین روایات و استناد به قرآن و روایات، بیان مراد و تعیین مصادیق از مهم ترین اقدامات اوست.
  کلیدواژگان: مجلسی، اصول کافی، کتاب الحجه، سند، متن پژوهی حدیث
 • چند و چون احیای نسخ خطی در گفتگو با استاد علی صدرایی
  صفحه 112
 • اخبار پژوهشی دانشکده
  حسین خانی، عسگر بابازاده اقدم صفحه 117
|
 • Methodology of biography writing in the history of Islam
  Mohammadreza Shahbazi Page 7
  Biography writing or translations is an important branch of Islamic history. This topic has been always attention to Islamic history scholars. Various styles had been used in this context. Understanding these styles and their resources, to find biographies of various people and use of these resources is important. This article, in is trying to define the "biography writing", and explain its important styles, and refer to the some its important resources, and also mention some of its tips and Problems.
  Keywords: Translation, Al-rijal, Methodology, Al-sirah, Biography writing, History of Islam
 • The Kinds of Productivity of Animals in the Verses of the Holly Quran
  Seddigheh Malekloo Page 25
  Animals are one of the wonders of the universe that God calls humans to reflect on the creation and their benefits. Productivity of animals in the verses of the holly Quran can be divided into two types. One of them is physical usage which includes: The use fur, cashmere, wool and hair in making clothes, home furnishings and tents, milk, legal meats to feed and illegal meats, manure to seed plants and grounds, the strength of animals for riding, plowing and rinse and medical usage. The other one is spiritual usage that includes: kinds of theology, possibility and demonstration of resurrection, used in oath of Quran, similes and idioms, the factor of prophets and humans probation, to describe hereafter circumstances and the officers of divine and the use of Quranic stories. Humans by doing the principles of the productivity can use these blessings for their welfare of the earthly and heavenly bliss and seeking God's power and shall be grateful for his boundless blessings.
  Keywords: Quran, Productivity, Physical, Spiritual, Animals
 • The principles of the social relations at the Koranic life style in the social assignments
  Kowthar Halaalkhor, Noruz Amini Page 49
  The most beautiful and attractive feature of Islam is its moral feature that it talks about moral wisdoms and invites mankind to dressing up to divine morality. Among moral norms and anomalies the most important subjects are the social subjects. Because these subjects are express the social assignments and specifies the precincts at the interaction with other Peoples. This research Checks out the principles of the social relations and concluded its rules, from the Quran and Hadith.
  Keywords: Religious life style, Social morality, Etiquette, Social assignments.
 • Ibn Shahrashoob from the Shie and Sunni scholars point of view
  Elham Zarrinkolaah Page 63
  Rashid al-Din Muhammad ibn Ali ibn Shahrashoob, is one of the most famous shia Rijal Scientists at the sixth century, Known as Ibn Shahrashoob was born in Mazandaran. In order to knowledge and meeting Hadith and Rijal elders he has traveled to many areas, such as Baghdad and Aleppo and translated of the many elders, such as Shahrashoob, Tabarsi, Zamakhshari. Also, many people quoted from him. He has written writings, of the most famous is managheb Aali Abi Talib and maalem al-olama. Many Sunni scholars such as Ibn Hajar, Safdi and in the shiei Hurr Ameli, Noori, etc, without writing any criticism on him, he admired and knowed him in various fields of legal, Osul, traditions. Only, Iraq Scientific Convention, because ibn shahr ashoob has not a book in admiration Bani Omayyah, humilated him.
  Keywords: Ibn Shahrashoob, Rijal, shia, Sunni
 • The role of vali-e-faghih in realization of Koranic society
  Somayyeh Kalhori Page 77
  One of the Human concerns that it is trying to achieve continuously, is established of utopia. That is caused that the different cultural and religious was made in the world and all of them was proposed a way to achieve the desired human utopia provider. Among all doctrines, Islam as the last divine and the most complete religion has different perspectives. Quran directs man to wards utopia as expected. It outlined features for utopia. In this study, at first step the properties of the utopia had extracted by using the holy Quran, then, in light of the duties that Islam said for Islamic law, role of the Vali-e-faghih in realization of Koranic society will be described.
  Keywords: Utopia, Responsibilities of Vali-e-faghih, features of utopia, Koranic society, Initiatory power
 • Allama Majlisi method in the Book of alhojjah of kafi
  Dr.Nehle Gharavi Naeini, Hadi Zeyni Malekabaad, Narges Notghi Page 91
  Unlike the primitive look of old books purely religious gathering, descriptions and explanations hobby thinks, Explore different parts of religious texts, especially narrative texts and their commentaries, methodological diversity, development these works reveal. That Superficial judgments upon ignorance and denial of the fundamentals, principles and practices of authors to follow Majlisi Kafi description of the book is the first major commentaries on the books of hadith description is then compiled and authored Biharol-anvar. Along with the author's extensive research Biharol-anvar, in the face of criticism itself Kafi description. This study aimed to identify Kafi description of Majlisi organized. The results of the document review, document review outlined, proper recording of narrative documents, reviews distortion, according to tradition is Hiylulah and other Narratives. Materia meanings expressed in the text, the use of morphology, syntax and rhetorical science, the discovery of distortion, gather stories and citations from the Quran and hadith, and determine the true meaning of the expression is the most important component.
  Keywords: Majlisi, The Principles of Kafi, Alhojjah book, Document of Hadith, Text of Hadith