فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 9-10 (1387)

مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 9-10 (1387)

 • 220 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 5
 • نظریه عمومی جبران زیان
  پرویز انصاری صفحه 7
 • نقدی بر پیش نویس لایحه حمایت خانواده
  محمدیار ارشدی صفحه 54
 • نظارت شهروند بر دولت در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران
  رامین پورسعید صفحه 104
 • نگاهی به جایگاه و آثار حقوقی قرارداد کار در ایران
  حسین صادقی صفحه 123
 • بررسی و نقد دستور نگهداری تحت نظر در مقررات دادرسی ایران
  حمید محمدی صفحه 139
 • اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران
  سید امیر مهدی امین صفحه 174