فهرست مطالب

اندیشه ایرانشهر - پیاپی 24-25 (زمستان 1396)
 • پیاپی 24-25 (زمستان 1396)
 • 238 صفحه، بهای روی جلد: 250,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سخن سردبیر
 • گفت و گویی با مدیریت تصمیم گیر و سخنی با مدیران منابع آبی
  صفحه 4
 • شهر نظر
 • تشنگی ثروت ماست
  سید محمد بهشتی، الناز نجار نجفی صفحه 8
 • زندگی دوباره قنات؛ طرح یک پیشنهاد
  سپیده رسولی صفحه 15
 • شهر حضور
 • آب هست و کس نیست
  سمیه امیرفراهانی صفحه 38
 • کاریز پیر با ناملایمات روزگار می سازد؟ روستای دوشان شهر سنندج
  نوا یزدی نژاد صفحه 53
 • خوانشی کوتاه بر نظام پویای قنوات، باغات و سکونتگاه ها در بروات
  آمنه کریمیان صفحه 62
 • مهرگرد، قدیمی ترین قنات زنده تهران
  نرجس زیودار صفحه 70
 • قنات ناصری قم
  سوزان حبیب، محمد نوروزی صفحه 81
 • قنات طیفوری قزوین: قناتی تاریخی در شهری تاریخی
  نسیم ایران منش، رویا صدیقی، سمیه مراقی صفحه 92
 • قنات کهنه حجت آباد در محله کن تهران
  سیده سعیده قرشی صفحه 102
 • شهر گفتگو
 • گفت و گو با دکتر سیدآهنگ کوثر
  صفحه 118
 • گفت و گو با مسئولان مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
  صفحه 126
 • گفت و گو با یک معمار - مقنی جوان اهل شیراز
  صفحه 144
 • به روز آوری و توجه به فناوری قنات
  مجتبی زحمتکش صفحه 154
 • شهر تجربه
 • کارآفرینی با قنات - کاشان
  صفحه 158
 • قنات در خدمت یک کارخانه کاشی سازی - یزد
  صفحه 161
 • شهر پژوهش
 • نگاشت لایه پنهان: کاریزهای اودلاجان
  سوزان حبیب، نوید جمالی، یاشار جلایی صفحه 168
 • شهر قانون
 • قنات در آینه قوانین
  سعید طالع شایان، کاوه فرهادی صفحه 184
 • شهر قصه
 • قناتی که از سر راه مترو کنار رفت
  محمدرضا حائری مازندرانی صفحه 198
 • شهر کتاب
 • ثبت قنات به عنوان میراث جهانی کشاورزی در فائو (شهر رم)، اردیبهشت 1392، به بهانه چاپ دوم کتاب قنات در ایران
  محمدرضا حائری مازندرانی صفحه 204
 • معرفی کتاب گردشگری قنات
  مجید لباف خانیکی صفحه 217
 • شهر به شهر
 • معرفی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی وابسته به یونسکو
  صفحه 220
 • قنات در آینه آمار و گزارش ها
  سپیده رسولی صفحه 225
 • بررسی چالش های هیدروپلیتیک و ضرورت مدیریت آب (گزارشی از نشست 24 آبان 1395)
  فائزه جباری صفحه 237