فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشی
 • حسین اسکندری*، حمید اسدپور صفحات 1-24
  دوره طولانی سلطنت شاه تهماسب اول، دوره تثبیت وارامش طولانی جهت صفویان به ویژه پس از صلح اماسیه است.پس ازمرگ شاه تهماسب اول،اختلافات بر سر جانشینی او، بین گروه های مختلف قزلباشان، منجر به سلطنت شاه اسماعیل دوم شد. دوره سلطنت شاه اسماعیل دوم هر چندکوتاه، ولی باحوادث فراوانی همراه بود. به سلطنت رسیدن محمد خدابنده(995-985) وضعف بینایی و انزواطلبی این پادشاه ،همراه بااختلافات درونی حکومت صفویان بین قزلباشان ودیوانسالاران ایرانی،باعث بی ثباتی سیاسی گردید. با استقرار سلطان محمد خدابنده برمسند حکومت صفویه، کنترل اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورتوسط قزلباشان صورت می گرفت. در این زمان، قلندران با بهره گیری از نارضایتی لایه های پایین جامعه که حاصل این سلطه قزلباشان بود، موفق به بسیج نیروهای غیر ترکمان گردیدند. ان هاشورش هایی تحت عنوان شاه اسماعیل دوم وبا جعل هویت او شکل دادند. همه این شورش ها نتوانستند به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شوند . هرچند این شورش ها توسط حکومت صفویه سرکوب گردید ولی نمونه هایی از بروز نارضایتی وهمچنین مشکلات اساسی درساختار قدرت حکومت صفویه رابه نمایش گذاشتند وتغییرات انجام شده در دوره شاه عباس اول نشان دهنده درکی از این شورش ها است.هدف این پژوهش ، شناخت وبررسی علل وزمینه های بروز وظهور وهمچنین ناکامی این شورش ها از جهات مختلف می باشد.
  کلیدواژگان: محمد خدابنده، شورش، قلندران، صفویه، افشارها
 • ماشاالله ایزدی، فیض الله بوشاسب گوشه، علیرضا ابطحی صفحات 25-46
  در پژوهش حاضر هدف اصلی، بررسی نقش مبارزاتی کانون های انقلابی استان چهارمحال و بختیاری در شکل گیری مبارزات مردمی با تاکید برنقش روحانیون درپیروزی انقلاب اسلامی است. روش تحقیق، تاریخی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. در این باره ضمن معرفی مهم ترین مراکز و کانون های انقلابی استان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی، با تاکید بر نقش روحانیون به عنوان پیشگامان حرکت های انقلابی در استان به چگونگی پیدایش و روند شکل گیری مبارزات مردمی و نحوه عملکرد مردم مبارز استان پرداخته می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین کانون های مبارزاتی استان، مساجد، مدارس، دانشگاه ها،هیئت های مذهبی و مجالس خانگی بوده اند که در راستای ترویج عقاید انقلابی فعالیت می کردند. فعالان انقلابی از جمله روحانیون، فرهنگیان و بازاریان در این کانون ها با ترویج عقاید انقلابی و سازماندهی و تنظیم فعالیت های مبارزین، دست به اقدام عملی زدند. آن ها با شرکت فعال در راهپیمایی ها، تظاهرات، و سایر اقدامات مبارزاتی، به نوبه خود نقش موثری در تحقق انقلاب ایفا کردند. در این باره روحانیون اصلی ترین مروج ارزش های انقلابی در بین مردم و عامل همبستگی و وحدت مبارزین بودند.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، کانون های انقلابی، مبارزات مردمی، روحانیت، چهارمحال و بختیاری
 • فاطمه جعفرنیا * صفحات 46-66
  ورود پیامبر به مدینه با پدیده ای به نام نفاق و گروهی به نام منافقان در جامعه اسلامی همراه بود. این گروه برای ایجاد مانع در راه گسترش اسلام دست به توطئه می زدند. جریان افک توطئه ای خطرناک از سوی منافقان بود. موفقیت منافقان در این ماجرا، انزوای سیاسی- اجتماعی پیامبر را به دنبال داشت. در این ماجرا یکی از همسران پیامبر متهم به زنا شد. اهل سنت ماجرای افک را مربوط به عایشه و نزول آیات را فضیلتی برای او می دانند. از سوی دیگر، شیعه این ماجرا را در ارتباط با ماریه می دانند. نگارنده بر آن است تا چگونگی ارتباط یا عدم ارتباط این ماجرا با عایشه و ماریه را نشان دهد. نتیجه پژوهش حاضر مبین آن است که هر چند بزرگان شیعه احتمال وقوع چنین ماجرایی را درباره ماریه رد نمی کنند؛ اما شان نزول آیات افک را در مورد ماریه نمی دانند. هم چنین به دلیل محور بودن عایشه در روایت مشهور افک، برخی ارتباط این ماجرا را با عایشه رد می کنند. هر چند می توان فرضیه شخص سومی را نیز در این ماجرا مطرح کرد. با این حال، ارتباط این ماجرا با عایشه، علی رغم اشکالات و ابهامات در متن گزارش بیشتر مورد توجه است. در مجوع حادثه افک، صرف نظر از جزئیات آن و فراتر از نزاع های خانوادگی، اساسی ترین توطئه داخلی منافقان بر ضد پیامبر بود که با نزول آیات افک، توطئه های منافقان خنثی شد.
  کلیدواژگان: پیامبر(ص)، منافقان، افک، عایشه، ماریه
 • هخامنشیان؛ جانشینی؛ کمبوجیه؛ بردیا؛ داریوش
  صفحات 67-90
  مرگ کمبوجیه و بردیا یکی از تاریک ترین بزنگاه های تاریخ هخامنشیان است. بنابراین به خاطر اهمیت این موضوع، محور اصلی این پژوهش دوره ی زمانی مرگ کمبوجیه و بردیا تا روی کار آمدن داریوش را در بر می گیرد. در این رابطه ابتدا سعی شده است که سیر اجمالی وقایع تاریخی این محدوده زمانی با توجه به منابع اصلی آورده شود، سپس به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات منابع تاریخی درباره مرگ معما آمیز کمبوجیه و همچنین قتل بردیا پرداخته شود. آن چه به عنوان نتیجه در بخش پایانی مقاله ارائه شده ناظر بر این مسئله است که نه تنها بردیا بر اساس توطئه هفت خاندان به رهبری داریوش از پای درآمده است، بلکه با توجه به اطلاعات منابع موجود، نمی توان مرگ کمبوجیه را اتفاقی دانست؛ چرا که سیاست های کمبوجیه و بردیا بر تحکیم قدرتشان در برابر اشراف استوار شده بود. بنابراین اشراف و خاندان های بزرگ نمی خواستند، امتیازاتشان از دست برود، به همین خاطر نسبت به آن واکنش نشان دادند و با قتل آن ها پادشاهی را از شاخه کورش گرفتند.
  کلیدواژگان: هخامنشیان، جانشینی، کمبوجیه، بردیا، داریوش
 • ناصر خورشیدی، محمد یوسفی جویباری، سعید کریمی صفحات 91-112
  به صورت تاریخی ایالات متحده دو دوره کاملا متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای امریکا و همچنین انزواجویی قاره ای که از سال 1823 توسط جیمز مونروئه بر دستگاه دیپلماسی امریکا حاکم شد، مورد تقسیم قرار داد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین الملل گرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. هدف ما در این پژوهش، بررسی تاریخی و همچنین بررسی بنیادهای تئوریک سنت بین الملل گرایانه ایالات متحده امریکا در سیاست خارجی می باشد. در همین راستا به نظر می رسد، سنت بین الملل گرای در سیاست خارجی امریکا از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعارض در روابط بین الملل یعنی رویکردهای «حقوق محور» و نیز «قدرت محور» مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: انزواگرایی، ایالات متحده امریکا، بین الملل گرایی، سیاست خارجی، رویکردهای حقوق محور، رویکردهای قدرت محور
 • بهرام دلپاک * صفحات 113-126
  بی گمان تشکیل دولت شهرها یکی از ویژگیهای تمدن یونان به شمار می آید که در واقع می توان آن را سرآغاز شکل گیری مناسبات سیاسی و فرهنگی و نقطه اتصال جریانات نیمه تاریخی و افسانه ای عصر هومری و دوره تاریخی یونان عصر کلیستنس دانست. آتن به عنوان نمونه این دولت شهرها نقش بسزایی در پیشرفتهای سیاسی وفکری واجتماعی یونان داشت.عوامل جغرافیایی،تسامح درعقاید مذهبی، مهاجرت وارتباط با دیگر تمدنها وتغییر و تحول در مبانی سیاسی حکومت کافی بود تا دولت شهر آتن به متکاملترین شکل خود ازلحاط فکری و سیاسی و اقتصادی برسد. این مقاله برآن است تا به روش توصیفی- تحلیلی نقش این عوامل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بر اساس یافته های تحقیق شرایط مساعد جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی مبنای تکامل اقتصادی و اجتماعی دولت شهر آتن بوده است.
  کلیدواژگان: يونان، دولت شهر، آتن، اگورا، کليستن، مهاجرت، اصلاحات
 • امین دیلمی معزی، حبیب الله ابوالحسن شیرازی، کاظم جلالی، فرهاد سجادی صفحات 127-140
  تفکر ملکم خان بر آمده از اصولی بود که بر آن اساس اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهان نه تنها امری است محتوم تاریخ بلکه، این تحول از شرایط تکامل هیات اجتماع و موجب خوشبختی و سعادت آدمی است. بنابراین شرط فرزانگی و خردمندی از دیدگاه وی آن است که آیین تمدن اروپایی را از جان و دل بپذیریم و جهت فکری خود را از سیر تکامل تاریخ و روح زمان دمساز کنیم. بدین جهت وی خواهان اصلاحات اساسی در دستگاه دیوان حکومت با کمک علم و اصول غربی است که آن را پیش شرط سایر تحولات می داند. در در برابر اسلام گرایان، روشنفکران غرب گرا، قرار داشتند، آنان سخت شیفته و دل باخته غرب و ارزش های غربی ، قانون و حکومت غربی، جدایی دین از سیاست... بودند. این جریان که طیف گشترده ای را تشکیل می داد، با مقایسه و سنجش ایران- غرب چنین می پنداشتند که سعادت ایران و ایرانی در غربی شدن تمام عیار است. افرادی مثل میرزا ملکم خان که به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم با اسلام ناسازگاری داشتند و معتقد بودند از سرتا پا باید فرنگی شد.
  کلیدواژگان: میرزا ملکم خان، غرب، مدرنیته، توسعه، ترقی
 • آسیه ذبیح نیا عمران * صفحات 141-160
  آدام اولئاریوس Adam Olearius(1599م.) یکی از جهانگردان مشهور آلمانی است که به مدت یکسال و نیم به عنوان منشی ومشاور سفیر در ایران اقامت داشت. وی در سفرنامه اش از اطلاعات و داده های گوناگونی سخن گفته که مقاله حاضرمی کوشد تا مضامین اقتصاد و بازارهای ایرانی را از منظر سفرنامه اولئاریوس ارائه دهد. دوران صفوی عصررواج ورونق بازارهای ایرانی است. در این دوره کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازار بسیار با اهمیت بود، زیرا فضای بازار تنها به داد و ستد و بازرگانی اختصاص نداشت، بلکه به عنوان مهم ترین شاهراه حیاتی شهر برخی از عناصر فرهنگی و اجتماعی مهم شهری مانند مسجد جامع، مدارس مذهبی، خانقاه، گرمابه و...را در خود جای می داد و در عین حال با مراکز اداری و حکومتی نیز ارتباط می یافت. به همین جهت مهم ترین محورارتباطی درحیات اقتصادی و اجتماعی شهر به حساب می آمد. درسفرنامه اولئاریوس مهم ترین و اصلی ترین عملکرد بازارها، عملکرد اقتصادی آن هاست، که به عنوان یکی از منابع مهم شناخت ویژگی های اقتصادی جامعه ایران مورد توجه است. مقاله حاضر سعی دارد به بررسی سیمای اقتصادی، بازار، عواید مردم ایران در عصر صفوی از دیدگاه سیاح اولئاریوس بپردازد.
  کلیدواژگان: سفرنامه، سیاحان، اقتصاد، بازار، آدام اولئاریوس
|
 • Hosein Eskandari *, Hamid Asadpour Pages 1-24
  Long period of shahTahmasb majesty , considered as long stabilization and peace era of safavids especially after Amasieh peace. after death of shahTahmasb , conflictions over succession between different groups Ghezelbash , resolted in second shah Esmaeil majesty. Although the short reign of second Shah Ismail ¡but, accompanied with many events. To the throne Mohammed Khodabandeh ( 995-985 ) vision weakness and isolation of the king , along with internal disputes between Ghezelbash and Iran bureaucrats, Was causing political instability. Despite the establishment of Sultan Muhammad Khodabandeh on the throne of the Safavid and Control of the situation by Ghezelbash but because dissatisfaction in the lower layers of society , Qalandar succeeded of riots under second Shah Ismail with his impersonation form. These revolts were suppressed , though by the Safavid However, examples of grievances Changes made in the reign of Shah Abbas represent is an understanding of the insurgency. This study is an affort to investigate reasons of start and defeat of these uprisings in different aspects.
  Keywords: Second shah Esmaeil, Mohammadkhodabandeh, Ghalandaran, Safavied, Afsharid
 • Fatemeh Jafarnia* Pages 46-66
  Login Prophet to Medina with the phenomenon called faction and the Islamic community were in a band called hypocrites. The group created abarrier to the spread of Islam began to conspire. Efk dangerous conspiracy was underway by the hypocrites. Hypocrites succeed in this adventure, escapism Social Prophet was followed. In this case, one of his wives was accused of adultery. Sunni Efk the story of Aisha and the revelation virtue for him to know. On the other hand, the Shiia affair with Marie will know. The author has no relation or connection with this matter Aisha and Marie show. It is also famous for being centered Aisha narrated Efk, some relate to the adventure with Aisha rejected Although the hypothesis A third party can also be raised in this affair. This time, the alleged relationship with Aisha Ali Despite the difficulties and ambiguities in the text of the report is of most interest. Efk in Mjv accident, regardless of the details and quarrel beyond the family, the most basic plotting was a prophet against the inner revelation. Efk hypocrites, and hypocrites plot was foiled.
  Keywords: The prophet, the hypocrites, Efk, Aisha, Marie
 • The induction of death of Cambyses and Bardia and its impact on how the arrival of Darius the Great
  Pages 67-90
  Death of Cambyses and Bardia Achaemenid history is one of the darkest junctures. So, because of the importance of this issue, the main focus of the study period until the death of Cambyses and Darius takes Bardia. In this regard, we have tried to outline the course of historical events, this time limit should be according to the original sources, Then to analyze data and historical sources of information about the mystery death of Cambyses and Bardia also be addressed murder.
  As a result of what has been presented in the final section, refers to this issue which is not only based Bardia conspiracy led by Darius seven family is exhausted, But according to the information available resources, can not be considered accidental death of Cambyses's because Cambyses and Bardia policy was based on consolidating his power against the aristocracy. So great nobility and the family did not want to, loss of privileges, so it reacted to the murder of Cyrus king of the branches were.
  Keywords: Achaemenids, succession, Cambodia, Bardia, Darius
 • Naser Khorshidi, Mohamad Y.Joybary, Saeid Karimi Pages 91-112
  The United States has experienced two period of difference completely in the arena of Foreign Policy. Since its independence in 1776 to April 1917, the logic of Isolationism was dominant upon the Foreign Policy of this country. This long period of Isolationism can be divided into Isolationism restricted in the frame of US borders and also continental isolationism that dominated US diplomatic system by James Munroe since 1823. The second period in the US Foreign Policy inclined towards that has been continuing since 1917. Our goal in this research is to historical and also identify theoretical foundations of this tradition, that is, internationalism in the US Foreign Policy. In this sense, it seems that the internationalism tradition in this countrys Foreign Policy is nurturing through two main and at the same time confronting currents in international relations namely Rights based and Political based approaches. According to the nature of research, the method Historical - analytical and scope of research includes to United States.
  Keywords: Isolationism, Internationalism, Rights based approaches, Political based approaches, US Foreign Policy
 • Bahram Delpak* Pages 113-126
  Without a doubt, the formation of metropolises is one of the characteristics of Greece Civilization. In fact, it can be the beginning of the formation of political and cultural relations and a connecting point between semi historical-legendary events of Homer era and Greek history in Cleistens era. Athens, as an example among these metropolises had a significant role in intellectual, social and political development in Greece. Geographical factors, tolerance in religious beliefs, immigration and communication with other civilizations, and changes in the political foundations of the government were factors that caused Athens to reach the most perfect form of government in its intellectual, political and economic aspects. This article Using a historical analytical lens and through a reexamination, aims to analyze the role of these factors. The findings of the research show that the suitable political and geographical sircomstance hade played graet impact on social and political development in Athens.
  Keywords: metropolis, Athens, Agora, Cleistens, immigration, reforms
 • Amin D.Moezi, Habiballah A.Shirazi Pages 127-140
  Malkam Khan's thinking was based on the principles on which the spread of Western civilization around the world is not only a matter of history, but also a transformation of the conditions of the evolution of social life and the cause of human happiness and prosperity. Therefore, the condition of wisdom from his point of view is to accept the ritual of European civilization from heart and soul, and to develop our thinking for the evolution of history and the spirit of time. For this reason, he calls for fundamental reform in the apparatus of the Supreme Court, with the help of Western science and principles, which makes it a prerequisite for other developments. Against Islamists, there were Western-oriented intellectuals who were fascinated west and Western values, law and customary rule as well as separation of religion and politics, etc. This stream, which constituted a broad spectrum, suggested that Iran-Western prosperity is all about being Westernized by comparing and measuring Iran-West. People like Mirza Malkam Khan, who were directly incompatible with Islam, believed that people should be thoroughly westernized.
  Keywords: Mirza Malkam Khan, West, modernity, development, Progress
 • Asiye Zabih Niya Omrani * Pages 141-160
  Adam Olearius (1599AD) is one of the most famous German tourists who resided as secretary and adviser of ambassador one year and a half in Iran. In his travelogue, he talked about various information and data the present paper tries to offer the implications of Iranian economy and markets from the view of Olearius travelogue. Safavid era is a boom era of Iranian markets. In Safavid era, the social and cultural functions of market were very important because market was not only for trade and commerce but as the most important city's highway, it places some of the important cultural and social urban elements such as Jameh mosque, religious schools, a Sufi monastery, public bath and etc. in itself and it was also connected with the administrative and governmental centers. Consequently, it was considered as the most important axis of relationship in the city's economic and social life. In Olearius travelogue, the most important and basic performance of markets is their economic performance considered as one of the important sources for recognition of the economic characteristics of Iranian community and the present paper tries to study the economic picture, market and income of the Iranian people in Safavid rea from the viewpoint of Olearius.
  Keywords: Travelogue, Tourists, Economy, Market, Adam Olearius