فهرست مطالب

یافته - پیاپی 6-7 (پاییز و زمستان 1379)
 • پیاپی 6-7 (پاییز و زمستان 1379)
 • 63 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/12/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • انگلیسی
 • صفحه 3
 • شیوع آلوپسی منطقه ای و اسکار دهنده در دانش آموزان
  رقیه جبرئیلی، طاهره طولابی صفحه 9
  ریزش موی منطقه ای یکی از شایعترین انواع ریزش مو می باشد که در بعضی موارد قابل برگشت بوده و شیوع آن در مراجعین با شکایت پوستی در آمریکا 2% است اما ریزش موی همراه با اسکار غیر قابل برگشت است. 90% بیماران از نظر روحی روانی طبیعی نیستند. با توجه به زیاد بودن تعداد کودکان مراجعه کننده به درمانگاه و به منظور تعیین میزان شیوع ریزش موی منطقه ای و اسکار دهنده در دانش آموزان مدارس ابتدایی خرم آباد در سال تحصیلی 79-1378 این مطالعه توصیفی انجام شد.
  تعداد نمونه ها 5340 نفر بود که از این تعداد 50.5% دختر و 49.5% پسر بودند. شیوع ریزش موی منطقه ای در دخترها 0.6% و در پسرها 0.4% بدست آمد. ریزش موی اسکار دهنده در دخترها 16.34% بود.
  16.77% کل بیماران در ناحیه یک و 12.8% در ناحیه دو اداره آموزش و پرورش مشغول تحصیل بودند. 0.58% مبتلایان به کل ریزش موی منطقه ای در مقطع سوم ابتدایی و 21.5% مبتلایان به ریزش موی اسکار دهنده در مقطع اول ابتدایی قرار داشتند. شایعترین محل درگیری سر، و متوسط اندازه ضایعات 0.9 سانتی متر بود.
  کلیدواژگان: ریزش موی منطقه ای، ریزش موی اسکار دهنده، دانش آموزان
 • کارسینوم در گواتر مولتی ندولر
  مخزونی، علی خزاریان صفحه 21
  شایع ترین تظاهر بیماری غده تیرویید، بزرگی غده یا گواتر می باشد. گواتر مولتی ندولر (Multinodular Goiter) می تواند باعث بزرگی غده شده و بیش از هر بیماری دیگر تیرویید، با گرفتاری نئوپلاستیک غده اشتباه شود. گواتر مولتی ندولر بیماری خوش خیمی است ولی کانونهایی از تغییرات بدخیمی می تواند در آن وجود داشته باشد که توسط معاینه فیزیکی، اولتراسونوگرافی و یا اسکن رادیوایزوتوپ قابل تشخیص نباشد و تنها پس از خارج کردن غده توسط عمل جراحی و آزمایش پاتولوژیک آن مشخص شود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی نسبی کارسینوم در نمونه های گواتر مولتی ندولری است که به طریق عمل جراحی خارج شده و برای آزمایش پاتولوژیک ارسال شده اند.
  نمونه های مربوط به 278 بیمار که با تشخیص گواتر مولتی ندولر تحت عمل توتال و ساب توتال تیروئیدکتومی قرار گرفته بودند بررسی شد. نمونه هایی که دارای کانون هایی از تغییرات بدخیمی بودند مثبت در نظر گرفته شده و نوع هیستولوژیک و درجه تمایز بدخیمی نیز تعیین شد.
  از میان 278 مورد نمونه تیروئیدکتومی تعداد 14 مورد فاقد بدخیمی بودند. فراوانی نسبی کارسینوم در نمونه های بررسی شده تقریبا 5% بود. (5.4% در زنان و 2.4% در مردان) شایع ترین نوع کارسینومی که همراه با گواتر مولتی ندولر دیده شد. از نوع کارسینوم پاپیلاری (Papillary Carcinoma) بود.
  بیماری گواتر مولتی ندولر می تواند دارای تغییرات بدخیم به صورت کار سینوم پنهان (Latent Carcinoma) باشد که تنها پس از بررسی پاتولوژی تشخیص داده می شود.
  کلیدواژگان: گواتر مولتی ندولر، کارسینوم پنهان، کارسینوم پاپیلاری
 • اصلاح فرمولاسیون سوسپانسیون کوتریماکسازول
  غروی، مژگان وفایی صفحه 25
  ارتباط مستقیم بین پایداری فیزیکی سوسپانسیون خوراکی کوتریماکسازول و مقدار داروی مصرف شده در هر دفعه توسط بیمار قابل توجه است. چون سینرژیسم حاصل از مخلوط سولفامتوکسازول و تریمتوپریم موجب مهار ساخت تراهیدروفولیک اسید در باکتری می شود. برای انجام این پژوهش ابتدا از موارد سوسپانسیون دهنده مختلف میکروکریستال سلولز (M.C.C)، پلی اتیلن گلیکول (P.E.G)، پلی وینیل پیرولیدون (P.V.P)، و مخلوط میکروکریستال سلولز و (P.V.P) در فرمولاسیون سوسپانسیون استفاده شد و در مرحله بعد حجم رسوب، درجه فلوکولاسیون، سهولت پخش مجدد، PH، ویسکوزیته و تصویر میکروسکوپی رشد کریستال ارزیابی شد.
  نتایج به دست آمده نشان داد که برای سوسپانسیون محتوی P.V.P در غلظت های کم (1-0.5 میلیگرم درصد)، درصد کاهش حجم رسوب (F) و افزایش زمان پخش دوباره رسوب در اثر بهم زدن (n) دیده شد.
  رشد کریستال و عدم توزیع یکنواخت اندازه ذره ای در سوسپانسیون از علل مهم ناپایداری فیزیکی است، که می توان با انتخاب حامل مناسب، ویسکوزیته مطلوب فاز پیوسته را فراهم کرد. از طرف دیگر به کمک ماکروملکولها و مواد فلوکوله دهنده (M.C.C) به تنهایی یا مخلوط با (P.V.P) از رشد کریستال جلوگیری نمود. در نتیجه سوسپانسیون فلوکوله حاصل شده زود رسوب می کند ولی با یکی دو مرتبه تکان دادن یکنواخت می شود.
  کلیدواژگان: فرمولاسیون، سوسپانسیون، کوتریماکسازول، ژنریک
 • عوارض شایع در جراحی قفسه سینه
  کدخدایی صفحه 30
  معمولا انجام اعمال جراحی به طور غیر قابل اجتناب با عوارض مربوط به آن همراه می باشد. انتخاب مناسب بیماران برای جراحی، استفاده از تکنیک بهتر و از همه مهمتر مراقبت بعد از عمل، از جمله نکاتی است که برای جلوگیری از بروز عوارض جراحی می بایست مد نظر قرار گیرد.
  قفسه سینه با توجه به عناصر و احشا درون آن مانند قلب، ریتین، عروق بزرگ، مری، مجاری هوایی و... جایگاه مناسبی است که ملحوظ ننمودن هر یک از فاکتورهای مساعد کننده فوق می تواند به بروز ضایعات و عوارض بعضا غیر قابل جبران منتج گردد. یکی از متداولترین اعمال جراحی در قفسه سینه، گذاشتن درن لوله سینه ای می باشد.
  صرف نظر از نحوه عملکرد و مشخصات این نوع درن، یکی از مهمترین عوارض مربوط به آن نشت هوا می باشد که ممکن است به صورت نشت هوای شدید (Sever air leakage)، نشت هوای متوسط (Modarate air leakage) و نشت هوای ملایم (mild air leakage) خود را نشان دهد. خونریزی از شریان بین دنده ای، آمفیزم زیر جلدی، پارگی پارانشیم ریه و ادم یک طرفه ریه از دیگر عوارض شایعی است که در حین و یا بعد از گذاشتن لوله سینه ای می تواند بروز نماید.
  البته برخی عوارض ناشایع نیز وجود دارد از جمله: خارج شدن لوله سینه ای به طور نا خواسته، سوچور لوله سینه ای به جدار سینه، پارگی شریان ساپ کلاوین، پارگی پارانشیم ریه، که شرح مختصری از آنها نیز ارایه شده است.
  کلیدواژگان: عوارض، جراحی، قفسه سینه
 • بررسی صدکهای قد و وزن دانش آموزان مدارس ابتدایی
  طراحی، گودینی صفحه 33
  یکی از راه های مورد استفاده برای بررسی وضعیت تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی، بررسی صدکهای قد و وزن آنان است. در این بررسی از مجموع کل دانش آموزان دبستانی شهر خرم آباد 7258 نفر به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و قد و وزن آنان با معیارهای NCHS مقایسه شد. نتایج حاصله نشان داده که صدک پنجاهم وزن پسران و دختران در سنین 12-7 سالگی بر صدک 25 استاندارد NCHS منطبق بوده و با افزایش سن حتی زیر این صدک قرار می گیرند. این تفاوت در مورد وزن کودکان بیشتر از قد مشاهده شد. به طوریکه قد کودکان تحت مطالعه در اواخر دوره صدک پنجاهم بر صدک سوم منطبق بود.
  درصد کودکانی که زیر صدک سوم وزن NCHS قرار دارند، با افزایش سن بیشتر می شود و در 12 سالگی به حدود 27 درصد می رسد. در مورد قد نیز این حالت مشاهده می شود، به طوریکه در 12 سالگی حدود 40 درصد از کودکان زیر صدک سوم قد NCHS قرار می گیرند.
  یافته ها با نتایج حاصله از مطالعات انجام شده در قزوین و اصفهان همخوانی دارد و نشان می دهد که کودکان ایرانی با افزایش سن فاصله بیشتری با مقادیر استاندارد قد و وزن می گیرند و در کل کودکان ایرانی در تمام سنین، وزن و قدی بسیار کمتر از مقادیر استاندارد دارند
  کلیدواژگان: قد، وزن، صدک
 • استفاده از پشه بند آغشته به حشره کش
  مهندس کاظمی، معتبر صفحه 39
  بیماری مالاریا یکی از پر اهمیت ترین بیماری های واگیر انگلی شایع در مناطق گرمسیر جهان است و کشور ایران با داشتن آب و هوای متنوع در منطقه اندمیک نقشه جهانی گسترش مالاریا قرار داشته و علی رغم سالها مبارزه با مالاریا این بیماری در مناطق جنوب شرقی کشور به عنوان مهمترین معضل بهداشتی مطرح است.
  در این مطالعه مداخله ای که در منطقه سیاهو شهرستان بندرعباس انجام گرفت، اثر بخشی پشه بند آغشته به حشره کش لامبداسی هالوترین در رابطه با کنترل مالاریا در روستاها، مورد بررسی قرار گرفت. 6 روستا با جمعیت 3672 نفر به عنوان گروه آزمایش و 2 روستا با جمعیت 1527 نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب شد.
  در اواسط فروردین ماه پشه بندهای نایلونی، با دوز هدف 10 میلی گرم ماده موثر در متر مربع آغشته شد. نتایج نشان داد که بیشترین صید آنوفلها در گزش شبانه در ساعت 11شب بوده، یعنی زمانی که مردم در حال استراحت و استفاده از پشه بند هستند. استفاده از پشه بند آغشته به حشره کش روی بروز مالاریا و درصد لامهای مثبت تاثیر معنی دار داشته، لیکن روی درصد پشه های پاروس، رفتار خونخوارهای آنوفلها از طعمه انسانی و حیوانی و وفور اماکن داخلی تاثیر معنی داری نداشته است.
  مرگ و میر آنوفل استفنسی که با پشه بندهای آغشته به مدت 3 دقیقه تماس داشته اند به میزان 90% بعد از 3 ماه افزایش داشته است. به طور کلی استفاده از پشه بندهای آغشته به ترکیبات پایرتروئیدی به همراه سایر برنامه های کنترلی و سمپاشی ابقایی اماکن داخلی می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: پشه بند آغشته، لامبداسیهالوترین، سیاهو
 • نحوه گندزدائی ابزار مورد استفاده در آرایشگاه ها
  مهندس ملکی صفحه 45
  یکی از مشکلات بهداشتی در اماکن عمومی مانند آرایشگاه ها، عدم آگاهی کافی متصدیان حرفه آرایشگری نسبت به اهمیت رعایت موازین بهداشتی در این حرفه است. به طوری که بی توجهی آرایشگرها در گندزدایی وسایل کار و استفاده مجدد از برخی وسایل یکبار مصرف، شرایط مناسبی را برای انتقال بیماری های مختلفی از قبیل بیماری های قارچی و ویروسی از جمله ایدز و هپاتیت C,B مهیا می کند. لذا این مطالعه در جهت شناخت میزان و نحوه گندزدایی وسایل کار در آرایشگاه های مردانه شهر سنندج صورت گرفته استاین پژوهش یک مطالعه توصیفی - مشاهده ای است که جامعه آماری آن را کلیه آرایشگاه های مردانه شهر سنندج تشکیل داده است. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه و چک لیست جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS-Win تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج این مطالعه در خصوص میزان گندزدایی ابزار کار آرایشگری حاکی از آن است که 6.20 درصد متصدیان وسایل کار خود را گندزدایی نمی نمایند و 43 درصد در حد کم و متوسط و 56.8 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد مبادرت به گندزدایی ابزار کار می نمایند. ضمنا در مورد روش و مواد مورد مصرف در امر گندزدایی، مشخص شد که 53.6 درصد از چراغ الکلی، 34.40 درصد از ساولون، 5.4 درصد از الکل و درصد خیلی کمی از فرمالدئید - شعله گاز، اتوکلاو و... استفاده می کنند. در رابطه با نحوه گندزایی نیز مشخص شد که حدود 65.7 درصد متصدیان به طور صحیح از روش فیزیکی و 54 درصد به طور صحیح از روش های شیمیایی گندزدایی استفاده می نمایند. در مورد خصوصیات مواد گندزا بررسی حاکی از آن است که به ترتیب در 63، 46.5، 57.5 درصد آرایشگاه ها خصوصیات از لحاظ غلظت زمان ماند و تاریخ مصرف مناسب بوده است. همچنین 16.6 درصد از متصدیان عدم توجه به مساله گندزدایی را کمبود وسایل و مواد لازم و مشکلات تهیه آنها، ذکر کرده اند.
  کلیدواژگان: آرایشگاه مردانه، بیماری ایدز، بیماری هپاتیت C، B گندزدایی، شهر سنندج
 • بروز سوانح در دانش آموزان مدارس ابتدایی خرم آباد
  سید سعید نجفی، حسین کاوه صفحه 51
  با وجود پیشرفتهایی که در پزشکی نوین و کنترل بیماری های عفونی در قرن بیستم به عمل آمد، سوانح به عنوان تهدید اساسی سلامت و بهداشت کودکان و نوجوانان پدیدار گشت. برغم این شواهد هنوز اپیدمیولوژی مشکل و راهکارهای مناسب برای بهبود این وضعیت در مدارس به خوبی درک نشده است.
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی تعداد 17 مدرسه دولتی ابتدایی با 4597 نفر دانش آموز در سطح شهر خرم آباد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. در سال تحصیلی (78-77) تعداد 89 مورد سانحه در این مدارس ثبت و میزان بروز، 19 در هزار دانش آموز محاسبه شد. میزان بروز سوانح در پسرها بیش از دختران و در دانش آموزان پایه های پنجم و چهارم بیش از سایرین بود (P<0.001).
  میزان سوانح در بعد از ظهر و دو روز اول هفته بیشتر بود ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود. شایعترین محل بروز سانحه حیاط مدرسه (50.5%)، شایعترین علت سانحه زمین خوردن و سقوط از بلندی (46.5%) و شایعترین ناحیه آسیب دیده بدن سر و صورت (56.1%) بود.
  کلیدواژگان: میزان بروز، سوانح، مدرسه
 • تاثیر پانسمان بیولوژیک در التیام زخم سوختگی
  جوادی، رسولی صفحه 57
  اصولا در درمان سوختگی ها زمان بستری شدن در بیمارستان، مقدار هزینه ای که صرف درمان می شود، مقدار نیروی انسانی که به کار گرفته می شود، ایجاد حداقل عوارض پس از بهبودی، نکاتی هستند که در سوختگی های اندام و به خصوص دستها و پاها باید در درجه اهمیت خاص قرار گیرند. این تحقیق یک کار آزمایی بالینی است که تاثیر یک روش درمانی (پانسمان بیولوژیک با استفاده از آمنیون) بر روند التیام، میزان عفونت و شدت درد زخمهای سوختگی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
  در این مطالعه 40 بیمار با سوختگی درجه 2 عمقی در اندامهای غیر محوری بررسی شدند. نمونه ها به روش نمونه گیری پواسن انتخاب شدند. روش کار به اینگونه بود که آمنیون از پلاسنتای زنانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند تهیه می شد و پس از انجام آزمایشات هپاتیت B، ایدز، سیفی لیس و کشت، روی زخم بیمارانی که دارای مشخصات واحدهای مورد پژوهش بودند، قرار داده می شد و طی روزهای مختلف وضعیت زخم از نظر التیام و شدت درد، با چک لیست مربوط به درد کنترل می شد و در صورت بروز علایم احتمالی عفونت زخم، کشت همزمان خون و ترشحات زخم به عمل می آمد و میزان بروز عفونت مورد بررسی قرار می گرفت.
  میانگین مدت زمان التیام کامل زخم سوختگی در واحدهای مورد پژوهش 12.03 روز بود. در حالی که در سایر آمارهای ارایه شده، مدت زمان التیام زخمهای سوختگی نیمه ضخامت عمقی بیش از 3 هفته می باشد. میزان بروز عفونت در بیماران تحت بررسی 2.5% بود که آلودگی به سود و مونا وجود داشت در حالی که در آمارهای ارایه شده 9% آلودگی به سودومونا وجود داشته است. همچنین کاهش درد در واحدهای تحت بررسی وجود داشت.
  نتایج مطالعه موید آن بود که استفاده از پانسمان بیولوژیک (آمنیون) در زخمهای سوختگی درجه 2 موجب کاهش میزان عفونت (2.5%)، تسریع التیام زخم و کاهش نیاز به داروی ضد درد داشته که علت آن چسبیدن آمنیون به زخم و پوشیده شدن پایانه های عصبی می باشد.
  کلیدواژگان: پانسمان بیولوژیک، التیام، سوختگی، اندامهای غیر محوری
 • اخبار علمی، پژوهشی
  صفحه 63