فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا طالبان * صفحات 9-38
  انقلاب اسلامی ایران به دنبال بازسازی نظم نوین تمام عیاری بود که از صدر تا ذیل نظام اجتماعی کهن و ارزش های حاکم بر آن را براندازند؛ بنابراین نیازمند رهبری بود تا طومار جهان کهنه را درهم پیچد و برای بازسازی کامل ارزش ها و ساختارهای جامعه ایران کمر همت را ببندد. در جنبش انقلابی ایران، امام خمینی(ره) همان رهبر فرهمندی بود که جاذبه استثنایی اش این رسالت را به او بخشید. بااین حال، هدف اصلی مقاله حاضر حول این پرسش شکل گرفت که آیا حقیقتا امام خمینی(ره) مهندس انقلاب اسلامی ایران بوده است؟ به بیان دیگر، آیا تکوین انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی رژیم شاه در اواخر سال 1357 محصول مهندسی امام خمینی(ره) بوده است؟ به عبارت بهتر، آیا انقلاب اسلامی ایران، پروژه ای هدایت شده توسط امام خمینی(ره) بوده است و آیا می توان آن را حاصل اراده و برنامه ازپیش تعیین شده امام خمینی(ره) تلقی کرد؟
  در تلاشی پژوهشی برای وارسی و آزمون فرضیه مزبور از دو دسته شواهد استفاده شد: اول، بیانات خود امام خمینی(ره)، امامی که در نزد بسیاری از کنشگران اصلی انقلاب اسلامی و تصور عمومی ایرانیان در برهه انقلابی، بالاتر از یک رهبر، عصاره یا تجسم انقلاب اسلامی بوده است؛ و دوم، شواهد و مدارک تاریخی. نتایج این پژوهش به طور کلی این فرضیه را موردچالش قرار داد که «امام خمینی(ره) مهندس انقلاب اسلامی ایران بوده است».
  کلیدواژگان: انقلاب سيستمي، انقلاب اسلامي ايران، امام خميني(ره)، مهندسي اجتماعي کل گرايانه، مهندسي اجتماعي جزئي
 • احمد گل محمدی * صفحات 39-57
  هدف از نوشتن این مقاله شناخت ادبیات انقلاب اسلامی ایران است. برای انجام این کار، برجسته ترین پژوهش ها درباره انقلاب اسلامی ایران شناسایی و ویژگی های آن ها از منظر چارچوب نظری و الگوی روش شناختی تحلیل شد. با تحلیل مضمون این پژوهش ها، آشکار شد که شش الگوی تقریبا متوالی برای تبیین انقلاب اسلامی ایران قابل شناسایی است. تبیین کارگرایانه، نخستین الگوی تبیینی برای فهم انقلاب اسلامی بود، هرچند هم زمان با آن، نوع کم رنگی از تبیین مارکسیستی نیز شکل گرفت. الگوی سوم تبیین روان شناختی-جامعه شناختی بود که بر مفاهیم «محرومیت نسبی» و «آنومی» یا سردرگمی اجتماعی استوار بود. الگوی چهارم تبیین سازمانی متمرکز بر سرکوب و بسیج بود. الگوی پنجم را می توان فرهنگی-گفتمانی نامید که چگونگی مسلط شدن گفتمان تشیع را کانون اصلی بحث خود قرار می دهد. نوعی تبیین عقلانی را هم می توان در ادبیات انقلاب اسلامی ایران شناسایی کرد که درزمینه انقلاب پژوهی چندان کاربردی ندارد. البته پژوهش درباره ادبیات انقلاب اسلامی بی پیشینه نیست و تلاش هایی برای بازشناسی و دسته بندی این ادبیات غنی انجام شده است ولی در این نوشتار، ادبیات انقلاب اسلامی ایران از دیدگاهی متفاوت بازشناسی، دسته بندی و تحلیل شده است که وجهی نسبتا نوآورانه به یافته پژوهش می بخشد.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، تبیین کارکردگرایانه، تبیین مارکسیستی، تبیین روان شناختی، جامعه شناختی، تبیین سازمانی، تبیین فرهنگی، گفتمانی، تبیین عقلانی
 • حمید بصیرت منش *، امین خانی صفحات 59-85
  از مسائل مهم و قابل توجه در مطالعات مربوط به جنبش های سیاسی و انقلاب ها، تاثیرگذاری آن ها بر جوامع و ملت های دیگر است. ازمیان جنبش های اسلامی و انقلابی معاصر، جنبش مردم مسلمان الجزایر در نیمه قرن بیستم میلادی تاثیر زیادی بر جوامع مسلمان گذاشت. نویسنده این مقاله در پی بررسی تاثیرگذاری انقلاب الجزایر بر متفکران و مبارزان ایرانی است. براساس یافته های این پژوهش، مبارزات مردم آزادی خواه الجزایر و اندیشه رهبران و مجاهدان آن قبل و پس از پیروزی بر استعمار فرانسه، الهام بخش و الگوی مبارزاتی نیروهای سیاسی مخالف حکومت پهلوی در ایران اعم از مذهبی و غیرمذهبی بود. روش بررسی در این پژوهش اکتشافی و توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات این مقاله با مراجعه به منابع کتابخانه ای (سند، کتاب، مقاله) جمع آوری و سپس تجزیه وتحلیل شده است.
  کلیدواژگان: انقلاب الجزایر، جنبش های اسلامی، مبارزان مسلمان، گروه های مخالف رژیم پهلوی
 • محمد سمیعی، جین پنگ * صفحات 87-114
  انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه شروع سیاست معاصر ایران، تاثیر گسترده ای بر وضعیت توسعه ایران و همچنین بر وضعیت سیاست بین الملل گذاشته است. مطالعه و درک صحیح این انقلاب مقدمه ای ضروری برای درک سیاست داخلی و خارجی ایران کنونی است. برخلاف این ضرورت مهم، تحقیقات درباره انقلاب اسلامی ایران، در چین کارنامه درخشانی ندارد و منابع ناچیزی در این زمینه منتشر شده است. این مقاله با استفاده از روش های تحلیل متنی، و تحلیل محتوا منابع مذکور را بررسی کرده است. درنهایت، نتیجه گیری شد که سه عامل بر تحقیقات محققان چینی درباره انقلاب اسلامی ایران موثر بوده اند: ایدئولوژی مارکسیسم مائوئیسم؛ نفوذ نگاه ها و تحلیل های غربی درباره انقلاب اسلامی ایران؛ و تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و راهبردهای سیاست خارجی چین دررابطه با ایران.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، دیدگاه چینی، قضاوت ارزش ایدئولوژی، گفتمان غربی، روابط ایران و چین
 • غلامرضا آذری خاکستر * صفحات 115-135
  میدان های شهری نقشی مهم در شکل گیری تجمعات سیاسی و اجتماعی داشته اند. توسعه و مدرنیته موجب شده است تا ساختار فضاهای شهری ازجمله میدان ها به شکل بنیادین تغییر کند. شهرها از زمان شکل گیری تاکنون شاخصه های هویتی ویژه ای داشته اند که طی سالیان متمادی به وجود آمده اند؛ از اسامی خیابان ها گرفته تا شکل گیری میدان ها و بناها، همه نشانه هایی از هویت شهری اند. میدان شاه مشهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به میدان شهدا تغییر نام پیدا کرد، ازجمله میدان های شهری است که از زمان ساخت تاکنون شاهد تغییرات ساختاری و هویتی فراوانی بوده است. برگزاری تجمعات و مراسم های ملی در این میدان چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب سبب اهمیت ویژه این میدان شده است. ازبین رفتن هویت تاریخی این میدان براثر تغییرات انجام شده در معماری آن موجب شد تا در این مقاله به تحلیل کارکردهای هویتی این میدان و هم چنین مهم ترین وقایع تاریخی شکل گرفته در آن پرداخته شود.
  کلیدواژگان: مشهد، هویت، میدان شاه، میدان شهدا، انقلاب اسلامی
 • حسینعلی قربانی * صفحات 137-154
  در پژوهش پیش رو به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چه عواملی زمینه ساز شروع و گسترش تحولات انقلابی در شهرستان نائین بودند؟ مدعای پژوهش این است که ترکیبی از عوامل کارگزاری و عوامل ساختاری به آغاز و رشد اندیشه و عمل انقلابی در نائین انجامید. براساس یافته های تحقیق، تبعید برخی از نیروهای انقلابی به نائین و انارک زمینه ساز آشنایی مردم این منطقه با نهضت امام خمینی (ره) شد. حضور برادر امام (آیت الله پسندیده) و شخصیت هایی همچون آیت الله مکارم شیرازی، حجت الاسلام خسروشاهی و... در انارک و آیات عبائی و انصاری شیرازی در نائین، نقطه آغاز فعالیت انقلابیون نائین بود. این نیروها از قشرهایی مختلف همچون بازاریان، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان و زنان تشکیل شده بودند. تجمع و فعالیت انقلابیون نائین در اماکن مذهبی همچون مسجد امام سجاد (ع) و امامزاده سلطان سیدعلی و نقش این اماکن در نظم و نسق دادن به این فعالیت ها، ترکیب عوامل کارگزاری و عوامل ساختاری را در پیشبرد فعالیت های انقلابی در نائین نشان می دهد.
  روش پژوهش توصیفی است و بر مصاحبه شفاهی با فعالان انقلابی، و منابع کتابخانه ای متکی است.
  کلیدواژگان: نائین، انقلاب اسلامی، روحانیون تبعیدی، انقلابیون نائین
 • شیدا صابری * صفحات 155-180
  کاپیتولاسیون (رژیم قضاوت کنسولی) به معنای مصونیت بیگانگان از محاکمه طبق قانون کشور میزبان است. تحمیل این رژیم نشان دهنده تسلیم کشور ضعیف دربرابر بیگانگان است. پس از جنگ های دوره دوم ایران و روس، انعقاد قرارداد ترکمنچای زمینه شکل گیری تعریف مشخصی از کاپیتولاسیون را در سیاست عملی ایران دوره قاجار فراهم کرد و اجرای این رژیم، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری را برای ایران به دنبال آورد. اهمیت کاپیتولاسیون در ساختار سیاسی ایران به دلیل نقض حاکمیت ملی است. برای آنکه اتباع خارجی بتوانند از این مصونیت در کشور میزبان استفاده کنند لازم بود دو پیش شرط فراهم شود: 1- قانون و ضمانت اجرایی آن؛ 2- وجود قدرتی که براساس آن، حقوق حقه ملی موردقبول دولت های صاحب منافع قرار گیرد. باتوجه به تاثیر کاپیتولاسیون در برداشت اتباع بیگانه از ساختار قضایی، و حاکمیت و قدرت سیاسی کشور میزبان، دولت مردان به ارائه تعریفی مشخص از حاکمیت ملی و تعیین حد و حدود قوانین مدون توجه کردند تا دربرابر سوءاستفاده اتباع خارجی راه حلی بیابند که اتباع خارجی نتوانند با ناچیز پنداشتن اختیارات حاکمیت، استقلال ملی را نادیده بگیرند. در همین راستا برای درک برداشت های سیاسی از کاپیتولاسیون، واکنش سه شخصیت سیاسی در موقعیت های متفاوت دربرابر کاپیتولاسیون موردتوجه این مقاله قرار گرفته است: امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه، مصدق نخست وزیر دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، و امام خمینی معترض و منتقد اعطای مصونیت قضایی به صورت لایحه قانونی در انقلاب سفید محمدرضاشاه. مقاله پیش رو برمبنای روش مقایسه ای تدوین شده است؛ به این ترتیب که به بررسی اندیشه و دیدگاه امیرکبیر، مصدق، امام خمینی و برداشت شان از کاپیتولاسیون می پردازد. در این مقاله این پرسش مطرح می شود که از نظر این سه شخصیت، مفهوم کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی چه تاثیری بر جایگاه سیاسی ایران و روابط خارجی آن با کشورهای دیگر داشته است؟
  کلیدواژگان: کاپیتولاسیون در ایران، حاکمیت ملی، امیرکبیر، مصدق، امام خمینی
|
 • Mohammareza Taleban * Pages 9-38
  The Islamic Revolution of Iran intended to reconstruct a full-fledged new world order to overthrow the ancient social system and its dominant values from the top to the bottom. Therefore, this revolution needed a sort of leadership to wipe the dust of ancient world off Iran and make an initiative to fully reconstruct the values and structures of the Iranian society. Imam Khomeini was that kind of erudite leader needed for Iranian revolutionary movement whose exceptional charisma bestowed the leadership on him. This paper is an attempt to find an answer to the question of whether Imam Khomeini was really the engineer of Islamic revolution of Iran. In other words, was the culmination of Islamic Revolution and the downfall of the Shah’s regime in early 1979 a result of Imam Khomeini's engineering? To put it in better wording, the question is: Was the Islamic Revolution of Iran a project led by Imam Khomeini? Can we assume the Islamic Revolution was a fruit of Imam Khomeini's pre-determined will and plan?
  In a research endeavor to investigate and test the abovementioned hypothesis, two types of evidences have been used: First, Imam Khomeini's statements, who has been a person beyond a leader or embodiment of the Islamic Revolution to many influential agents and players of the Islamic Revolution and to the general public in Iran; and second, historical evidences and documents. The findings of this paper, in general, challenges the hypothesis that "Imam Khomeini was the engineer of Islamic Revolution."
  Keywords: Systemic revolution, Islamic Revolution of Iran, Imam Khomeini, holistic social engineering, piecemeal social engineering
 • Ahmad Golmohamadi * Pages 39-57
  This paper is an attempt to identify the literature of Islamic Revolution of Iran. To this end, the most outstanding research works on Islamic Revolution of Iran have been identified and reviewed and their peculiarities analyzed in a theoretical and methodological framework. An analysis of the contents of these research works suggested that six almost interval patterns are identifiable for clarification of the Islamic Revolution of Iran. Functionalistic clarification was the first clarifying pattern for understanding the Islamic Revolution, although a dim trace of Marxist clarification was formed at the same time. The psychological-sociological clarification came next with emphasis on such concepts as "relative deprivation" and "anomie" or lack of the usual social or ethical standards in the society. The fourth pattern was organizational clarification focusing on suppression and mobilization of forces. The fifth pattern can be termed as cultural-discourse clarification that argues how Shia discourse became dominant in the discussions. A type of rational clarification can be also identified in the literature of Islamic Revolution that is not that much useful in research on revolution. Of course, there are many works on the literature of Islamic Revolution at hand. Some efforts have been made to re-identify and classify this rich literature, but this research work, reviews, classifies and analyzes the literature of Islamic Revolution from a different perspective that gives a relatively innovative aspect to the findings of the paper.
  Keywords: Islamic Revolution of Iran, functionalistic clarification, Marxist clarification, psychological, sociological clarification, organizational clarification, cultural, discourse clarification, rational clarification
 • Hamid Basiratmanesh *, Amin Khani Pages 59-85
  In any studies on political movements and revolutions, it is important to analyze their influence on other societies and nations. From among the contemporary Islamic and revolutionary movements, the revolution of the Muslim nation of Algiers, emerged in mid 20th century, had had great influence on Muslim societies. This paper intends to study the impact of the Algerian Revolution on Iranian thinkers and revolutionaries. Based on the findings of this paper, the struggles of the freedom-seeking people in Algiers as well as the ideologies of the revolutionary leaders and fighters both before and after this victory over the French colonialism, provided required inspiration and pattern of struggle for anti-Pahlavi political forces in Iran, both religious and non-religious. The research method in this paper is exploratory and descriptive-analytical. The data has been gathered out of library documents (documents, books, and papers) and then analyzed.
  Keywords: Algiers Revolution, Islamic movements, Muslim fighters, anti, Pahlavi groups
 • Mohammad Samiei, Jin Peng * Pages 87-114
  As a turning point in contemporary Iranian history, the Islamic Revolution has had massive influence on the course of developments in the country if not to mention the situation of international politics. A proper study and understanding of this revolution is an imperative introduction to the understanding of the domestic and foreign policies of today Iran. Unlike this important necessity, research about Islamic Revolution does not have a bright history in China and there are only a few sources on this revolution. This paper is an attempt to study these sources through textual analysis and content analysis. The findings of the paper show that three factors have been influential in developing research works by the Chinese researchers about Islamic Revolution of Iran: Marxism-Maoism ideology; impact of Western approaches to and analyses of Islamic Revolution of Iran; and political, economic and cultural developments along with Chinese foreign policy strategies vis-à-vis Iran.
  Keywords: Islamic Revolution of Iran, Chinese approach, judging value of ideology, Western discourse, Iran, China relations
 • Gholamreza Azarikhakestar * Pages 115-135
  Urban squares play an important role in formation of political and social meetings. Development and modernity have made urban structures such as squares undergo drastic changes. Cities have enjoyed special features and identity ever since their foundation that has taken place in the course of long years. City identity includes everything from street names to the way of formation of the squares and buildings. The Shah Square in Mashhad, renamed Shohada Sq. after the victory of Islamic Revolution, is one of the urban squares that has undergone numerous structural and identity changes ever since its construction. Holding national meetings and ceremonies in this square, either before or after the revolution, has given a special significance to this square. The annihilation of the historical identity of this square as a result of changes made in its architecture, made the author of this paper carry out a research into the identity functions of this square as well as the most important historical incidents taking place at this venue.
  Keywords: Mashhad, Identity, Shah Square, Shohada Square, Islamic Revolution
 • Hoseinali Ghorbani * Pages 137-154
  This paper intends to provide a response to this question: What factors paved the ground for the commencement and spread of revolutionary developments in the city of Nain? This paper claims that a combination of agent and structure components brought about the initiation and development of revolutionary thought and action in Nain. According to the findings of this paper, the forced exile of some revolutionary forces to Nain and Anarak paved the ground for familiarity of the people in this region with Imam Khomeini’s movement. The presence of Imam Khomeini’s brother (Ayatollah Pasandideh) as well as some religious personalities such as Ayatollah Makarem Shirazi, Hojjatoleslam Khosroshahi, … in Anarak as well as Ayatollah Abaei and Ansari Shirazi in Nain marks the turning point of the revolutionary activities in Nain. The fabric of revolutionary forces comprised various walks of life from bazaari merchants to cultural sector employees, pupils, university students, and women. The meetings and activities of the revolutionaries in Nain took place in religious sites and places such as Imam Sajjad Mosque and Imamzadeh Sultan Ali. This shows the role of these religious structures in organizing revolutionary activities and the combination of agent and structure factors in advancement of the revolutionary activities in Nain.
  The research method is descriptive, relying on interviews with the revolutionary activists and library sources.
  Keywords: Nain, Islamic Revolution, clerics in exile, Nain revolutionaries
 • Sheida Saberi * Pages 155-180
  Capitulation (relinquishing jurisdiction within a state’s borders over the subjects of a foreign state) means immunity of foreigners from prosecution according to the law of the host country. The imposition of this legal regime is an indication of the surrender of the weak state to the foreign powers. After the second round of Iran-Russia wars, the conclusion of the Treaty of Turkmenchay paved the ground for formation of a particular definition of capitulation in Qajar-era practical politics in Iran. The implementation of this legal regime caused various adverse political, social and cultural consequences for the country. The significance of capitulation in Iranian political structure lies in breach of the country’s national sovereignty. Two preconditions were required for a foreign national residing in Iran to enjoy this immunity in the host country: 1- Law and sanctions; 2- The existence of a power based on which the national rights would be accepted by the beneficiary states. With respect to the impact of capitulation on understanding of the foreign nationals of the judiciary structure, sovereignty and political power of the host country, the statesmen provided a clear-cut definition of national sovereignty and embarked on determination of the limits of codified laws to defend the law against abuse by foreign nationals, who were believed to undermine the authority of the sovereign state and ignore national independence. To that end, and to understand about political understandings of capitulation, this paper has paid attention to the reactions by three political personalities in different situations to capitulation: Amir Kabir the chancellor of Naseraddin Shah of Qajar Dynasty, Mosadeq prime minister during the period marked for nationalization of Iranian oil industry, and Imam Khomeini an outstanding opponent to and critic of granting the right of capitulation as a government bill in the course of Shah's so-called The White Revolution. This paper has been developed based on a comparative study in such a way that ideas and perspectives of the three personalities namely Amir Kabir, Mosadeq and Imam Khomeini as well as their understanding of capitulation have been analyzed. This paper poses a central question: In view of the three personalities, how do capitulation and breach of the national sovereignty affect Iran's political position and its foreign relations with other countries?
  Keywords: capitulation in Iran, national sovereignty, Amir Kabir, Mosadeq, Imam Khomeini