فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال پنجم شماره 9 (بهار و تابستان 1400)

تاریخ نامه انقلاب
سال پنجم شماره 9 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید بصیرت منش، فاطمه سادات ضیغمیان* صفحات 9-32

   شعر امام خمینی همچون سایر مکتوبات و سخنرانی هایشان می تواند به شناخت بیشتر ما از افکار، عقاید و احساسات ایشان کمک کند. اشعار ایشان با وجود قالب عمده عرفانی، بی تاثیر از تحولات و اوضاع سیاسی و اجتماعی نبوده است. هدف این مقاله آن است که با روش توصیفی تحلیلی، بازتاب مسایل سیاسی و اجتماعی را در اشعار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.جنبه های ضد استعماری و استبدادستیزانه شخصیت امام در جوانی و نیز مواضعشان درباره وضعیت حوزه علمیه قم و نقش آیت الله حایری در اعتلای آن، ازجمله یافته های این تحقیق است. در ادامه، اشعار ایشان درباره جمهوری اسلامی و سبک کلی امیدوارانه و نشاط آفرین ایشان معرفی شده است. البته مواضع امام درباره آل سعود و تاثیر قیام پانزده خرداد در شعر ایشان نیز از موارد جالب توجه این مقاله است. بازتاب احساسات و روابط خانوادگی، و نیز نقد امام خمینی به فلسفه و مسلک صوفیگری و درویشی از موضوعات مربوط به اجتماعیات در شعر ایشان محسوب میشود.

  کلیدواژگان: امام خمینی، دیوان امام خمینی، اندیشه سیاسی، سلوک اجتماعی، جمهوری اسلامی
 • عباس خورشیدنام* صفحات 33-58

   انقلابها محصول مطالبات تحقق نیافته و انباشته شدهای هستند که در نهایت یک جامعه را به سرنگونی و براندازی نظام سیاسی حاکم سوق میدهند. شکل گیری ایتلافها و انسجام یافتن مطالبات انقلابی را در شعارها، موضع گیریها و بیانیه ها و درنهایت ایدیولوژیهایی می توان مشاهده کرد که تنها راه بهبود وضعیت موجود را در وقوع یک انقلاب می دانند. هدف این نوشتار، ارایه توجیهی نظری برای ضرورت رصد کردن مطالبات انقلابی در ساحتی فراتر از ساحت ایدیولوژی است. اگرچه ایدیولوژی شاخص مناسبی برای فهم چرایی به راه افتادن اعتراضات است، اما تنوع و تکثر زیست جهان و مطالبات انقلابیون، به ایدیولوژی ای که در بهترین حالت صرفا مخرج مشترک خواسته های آنهاست، قابل تقلیل نیست و بسیاری از مطالبات بدون اینکه نمودی آشکار و روشن در مبارزات داشته باشند، انگیزه ای قوی برای اعتراض و ابراز نارضایتی از وضعیت موجود فراهم می کنند. از این رو می توان ایدیولوژی یک انقلاب را مطالبات آشکار انقلابیون در نظر گرفت. اما مطالبات پنهانی نیز همواره وجود دارد که در ایدیولوژی بیان نمی شود، لیکن میتواند به همان اندازه، در به راه افتادن و پیروزی یک انقلاب موثر باشد. تعیین اهمیت چنین مطالباتی و گنجاندن آنها در مطالعات انقلاب، به فهمی عینی تر از فرایند پیروزی میانجامد. بر این اساس، هدف این نوشتار نشان دادن ضرورت تفکیک مطالبات پنهان و آشکار در مطالعات انقلاب است. به همان اندازه که مطالبات آشکار متجلی شده در ایدیولوژی نیازمند بررسی و شناخت اند، مطالباتی که در ایدیولوژیهای انقلابی مطرح نمی شوند نیز قابل مطالعه و بررسی اند و نقشی به همان اندازه موثر در پیروزی انقلاب دارند.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی، انقلاب، مطالبات آشکار، مطالبات پنهان، انفعال متقابل
 • مظفر شاهدی* صفحات 59-82

  در فاصله زمانی پیروزی انقلاب تا تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (22 بهمن 1357- 11 آذر 1358) که جریان های مختلف سیاسی پیرامون شکل و ماهیت نظام سیاسی پساانقلابی ایران و نسبت آن با دموکراسی و سیاست ورزی حزبی دغدغه های خود را مطرح می کردند، امام خمینی، رهبر انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی، در موضوع شکل و محتوای حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن، به تبیین و تشریح آراء سیاسی و فکری خود می پرداخت. هدف پژوهش پیش رو: تبیین نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام در حکومت جمهوری اسلامی و به تبع آن، تحلیل جایگاه تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر امام خمینی است. نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی، و روش پژوهش، بررسی تاریخی با بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد امام خمینی در فاصله پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام را در روش، و اسلامیت حکومت را در محتوا تضمین می کرد. همچنین، در آراء سیاسی ایشان، تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی، در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی و مصالح کشور، مورد تایید قرار گرفته بود.

  کلیدواژگان: امام خمینی، جمهوری اسلامی، تکثرگرایی، سیاست ورزی حزبی، قانون اساسی
 • سید محمدجواد قربی* صفحات 83-108

  انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت نیروهای دینی بوده است و در میان کنشگران موثر در نهضت امام خمینی، روحانیت جایگاه ویژه ای در مبارزه با رژیم پهلوی داشته است. در نقاط مختلف ایران، روحانیون برای پیاده سازی آرمان های دینی و استقرار نظام سیاسی اسلام تلاش کردند که ازجمله این افراد، حجت الاسلام شیخ عباس عاشوری می باشد که مبارزات فرهنگی و سیاسی خود با مفاسد حکومت پهلوی را در بندر کنگان و سایر شهرهای استان بوشهر انجام داده است. با توجه به اهمیت و جایگاه ایشان در مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی در استان بوشهر، این مقاله درصدد است با بهره گیری از مطالعات اسنادی (مداقه در اسناد منتشرنشده) و روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تاریخی به این سوال اصلی پاسخ دهد که: مبارزات سیاسی شیخ عباس عاشوری در بندر کنگان شامل چه ابعادی بوده است؟ حجت الاسلام عباس عاشوری تلاش داشت از همه ظرفیت های موجود برای مبارزه با حکومت پهلوی بهره بگیرد و ضمن ارتقاء آگاهی مردم نسبت به عملکرد حکومت پهلوی، سخنرانی های سیاسی فراوانی انجام داد و همچنین بارها مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفت. به تعبیری، عملکرد ایشان منجر به بسیج نیروهای انقلابی کنگان و شهرهای اطراف علیه استبداد حاکم شد و آشنایی مردم با افکار و اندیشه های انقلابی امام خمینی شتاب بیشتری گرفت و همین مسیله عامل ایجاد فضای انقلابی با محوریت مسجد و حوزه علمیه کوزه گری با مدیریت ایشان در بندر کنگان شد.

  کلیدواژگان: شیخ عباس عاشوری، بندر کنگان، مسجد و حوزه علمیه کوزه گری، تبلیغ مرجعیت امام خمینی، اعلامیه های انقلابی
 • مهدی قنواتی* صفحات 109-130

  قلمرو علم تاریخ زمان گذشته است، اما شاخه جدیدی در تاریخ ایجاد شده که قلمرو تاریخ یعنی گذشته را به زمان حال بسیار نزدیک کرده و آن تاریخ شفاهی است. اگرچه حدود 70 سال از عمر تاریخ شفاهی می گذرد، اما هنوز به عنوان یک مقوله جدید شناخته می شود و باب گفتگو پیرامون مسایل مختلف آن باز است. با این حال کمتر به صورت مستقل درباره نقد داده های حاصل از تاریخ شفاهی تولید محتوا شده است و جا دارد این پرسش را مطرح کرد که داده هایی که از طریق تاریخ شفاهی تولید میشوند چگونه اعتبار مییابند تا پژوهشگران با آسودگی خاطر از آنها در تحقیقات خود بهره بگیرند؟در این مقاله تلاش شده است ضمن شرح و بحث درخصوص مصاحبه و ابعاد مختلف آن به عنوان ابزار اصلی تاریخ شفاهی، 12 معیار برای تولید داده های معتبر مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد تا به کمک آنها تردیدهای اولیه درباره اصالت داده های تاریخ شفاهی برطرف شده و بر اعتبار آنها افزوده شود.

  کلیدواژگان: تاریخ شفاهی، اعتباریابی، داده، معیار، راوی
 • فرهاد نام برادرشاد* صفحات 131-152

  منابع تاریخی درخصوص پرورش و ترفیع رضاخان از یک سرباز ساده قزاق به رده های بالای نظامی، پیش از کودتای اسفند 1299ش، روایات مختلفی دارند. تاریخ شفاهی تاج الملوک آیراملو، همسر دوم رضاخان که از قدرت بی بهره نبود، این امتیاز ویژه را دارد که دارای پیوستگی منطقی و ابهامات کمتری است. به دلیل آشنایی تاج الملوک با بسیاری از مسایل، جزییات و روایت از درون خانواده، با نقد تاریخی و مقایسه آن با دیگر منابع، می توان به جزییات بسیاری از وقایعی که هنوز دارای ابهام اند، دست یافت. بررسی و تحلیل شیوه ورود رضاخان به بریگاد قزاق و پیشرفت سریع وی در امور نظامی، زمینه های ارتباط با مستشاران انگلیسی و انتخاب وی به فرماندهی نیروهای قزاق در کودتای سوم اسفند، با وجود نظامیان صاحب منصب، هدف این مطالعه است که با شیوه توصیفی و روش تحلیل روایت ارایه می شود. ویژگی مهم خاطرات تاج الملوک این است که به دلیل حضور و معاصر وقایع بودن، بازنمایی صحنه تاریخی را همزمان با همان شرایط توصیف می کند و کمتر تحت تاثیر منابع، شرایط و ارزشهای زمان های است.

  کلیدواژگان: رضاخان، تاج الملوک، کودتای1299، تاریخ شفاهی، قزاق ها، بلشویسم
 • ملیحه نیکروش* صفحات 153-179

  امام خمینی نسبت به تهدیدات امت اسلامی و جهان اسلام حساس بودند و همواره در گفتارها و پیام های خود تلاش می کردند همگان را نسبت به تهدیدات داخلی و خارجی جهان اسلام آگاه کنند. بررسی فراوانی و کثرت مواضع ایشان در قبال آمریکا نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، آمریکا یکی از عوامل اصلی مشکلات جهان اسلام و جامعه ایرانی در دهه چهل و پنجاه شمسی بوده است. امام همواره نسبت به تهدید آمریکا برای ملت ها هشدار داده و از ملت ایران درخواست داشتند نسبت به عملکرد این رژیم سیاسی هوشیاری داشته باشند. با توجه به اهمیت این مسیله، مقاله حاضر تلاش دارد با کاربست روش تحلیل مضمون، به این سوال پاسخ دهد که: ماهیت اقدامات آمریکا علیه ایران در گفتار امام خمینی طی دهه چهل و پنجاه شمسی چه بوده است؟ برای تبیین این موضوع، به صحیفه امام مراجعه شده و واحد تحلیل مضمون «آمریکا» در گفتار و پیام های امام طی سالهای 1342 تا 1357، «عبارات و پاراگراف» بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که آمریکا از دیدگاه امام دشمن اصلی ملت ایران و عامل حمایت از جنایت های حکومت پهلوی بوده است و توصیف مضامین نشان می دهد که عملکرد آمریکا علیه جامعه ایران با رویکردهای نفوذ فرهنگی، نفوذ نظامی، استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی قابل رویت است.

  کلیدواژگان: امام خمینی، تحلیل مضمون، آمریکا، استعمار سیاسی و اقتصادی، نفوذ فرهنگی، نفوذ اقتصادی، جامعه ایرانی
|
 • Hamid Basiratmanesh, Fateme Sadat Zaighmian * Pages 9-32

  Imam Khomeini's poetry, like his other writings and speeches, can help us to know more about his thoughts, opinions and feelings. Despite the main mystical format, his poems have not been unaffected by political and social developments and situations. The purpose of this article is to investigate the reflection of political and social issues in Imam's poems with descriptive-analytical research method.The aspects of colonialism and belligerent tyranny of the imam's personality in his youth, as well as his positions on the status of the seminary of Qom and the position of Ayatollah Haeri in its promotion, are among the findings of this research. In the following, his poems about the Islamic Republic and his hopeful and cheerful style are introduced. Of course, the Imam's positions about the House of Saud and the effect of the 15th of Khordad uprising in his poetry are also interesting points of this discussion.The reflection of feelings and family relationships, as well as Imam Khomeini's criticism of the usefulness of Sufi and Dervish philosophy and professions, are among the topics related to society in her poetry.

  Keywords: Imam Khomeini, Collected Poems of Imam Khomeini, Political Thought, Social Behavior, Islamic Republic
 • Abbas khorshidnam Pages 33-58

  Revolutions are the result of unfulfilled and accumulated demands which finally leads to the overthrowing of the ruling system. The formation of coalitions and making revolutionary demands cohesive, can be observed in the revolutionary ideology which insists on revolution as the ultimate solution for the current problems.This article deals with a theoretical justification for tracing the revolutionary demands beyond the field of ideology. Ideology is a proper indicator for explaining the origins of protests. But the diversity and plurality of the revolutionary’s life-world is not reducible to the ideology whose claims are at best only the common denominator of protester’s demands.Ideology undoubtedly plays a decisive role in achieving a revolution. But all of revolutionary’s demands are not reflected in ideology and there are lots of protesting demands which provide strong motivations for revolutionaries without any manifest appearance in struggle with the existing authorities. That’s why to clarify and exemplify such latent demands and include them in revolution studies, will result in a more realistic understanding of this phenomenon.

  Keywords: Ideology, Revolution, manifest demands, latent demands, interpassivity
 • Mozaffar Shahedi * Pages 59-82

  Between the time of the victory of the revolution and the final adoption of the constitution of the Islamic Republic (February 22, 1359 - December 11, 1358), various political trends around the shape and nature of the post-revolutionary political system of Iran and its relation to party democracy and politics were raised; Imam Khomeini, the leader of the revolution and the new Islamic Republic's system, spoke about his political and intellectual views on the issue of the form and content of the Islamic Republic's rule and the constitution that emerged from it. The purpose of the present research is to explain the relation between the republicanism and the system of Islamism in the government of the Islamic Republic; hence, to analyze the position of pluralism and party politics within the framework of the Islamic republic's rule of Imam Khomeini. The type of research is descriptive-analytic, and the method of research is a historical survey using the "process tracking" pattern. Findings of the research show that Imam Khomeini guaranteed the republicanism of the regime in the way and the rule of law in the content between the victory of the revolution and the adoption of the constitution of the Islamic Republic of Iran. Also, in his political views, pluralism and party politics were confirmed in the framework of the foundations of the government of the Islamic Republic and the interests of the country

  Keywords: Imam Khomeini, Islamic Republic, pluralism, party politics, Constitution
 • Seyyed MohammadJavad Ghorbi * Pages 83-108

  The Islamic revolution was owed to the efforts of religious forces, and among the effective fighters in Imam Khomeini's movement, the clergy had a special place in the fight against the Pahlavi regime. In different parts of Iran, clerics tried to implement religious ideals and establish the political system of Islam, among these people is Hojjat-ul-Islam Sheikh Abbas Ashuri, who fought culturally and politically against Pahlavi corruption in Bandar Kangan and other cities of Bushehr province. Considering his importance and position in the political campaign against Pahlavi in Bushehr province, this article aims to answer this main question by using documentary studies (examination of unpublished documents) and the method of qualitative content analysis with a historical approach: political campaigns What dimensions did Sheikh Abbas Ashuri include in Bandar Kangan? Hojjat-ul-Islam Abbas Ashuri tried to take advantage of all the available capacities to fight Pahlavi and while raising people's awareness about Pahlavi's performance, they made many political speeches and were also arrested and interrogated many times. In other words, his performance led to the mobilization of the revolutionary forces of Kangan and surrounding cities against the ruling tyranny, and people's familiarity with the revolutionary thoughts and ideas of Imam Khomeini (RA) accelerated, and the importance of the factor of creating a revolutionary atmosphere centered on the mosque and Kozegari seminary under his management Visit Kangan port.

  Keywords: Sheikh Abbas Ashuri, Bandar Kangan, Kuzegari Mosque, Seminary, propagation of authority of Imam Khomeini (RA), revolutionary declarations
 • Mehdi GHANAVATI * Pages 109-130

  The realm of the science of history is the past, but a new branch has been created in history that brings the realm of history, the past, very close to the present, and that is oral history. It is known and it is open to talk about its various issues. However, there has been less independent critique of data from oral history of content production, and it is appropriate to ask how data generated from oral history are validated so that researchers can rest assured of it. Benefit from your research?In this article, an attempt has been made to describe and discuss the interview and its various dimensions as the main tool of oral history; 12 criteria for the production of valid data should be discussed and evaluated to help researchers and scholars, regardless of the initial doubts about the authenticity of oral history data, and increase their validity.

  Keywords: Oral history, Data, Narrator, Crediting, criterion
 • Farhad Nambaradarshad * Pages 131-152

  Historical sources have many ambiguities regarding the upbringing and promotion of Reza Khan from a simple Kazakh soldier to high military ranks, before the coup d'état of March 1299 Shamsi. The oral history of Taj-ul-Maluk Ayramlu, the second wife of Reza Khan, who was not without power, has the special privilege of being logically coherent and less ambiguous. Due to Taj-ul-Maluk's familiarity with many issues, details and narratives from within the family, by historical criticism and comparing it with other sources, it is possible to obtain details of many events that are still ambiguous. The method of Reza Khan's entry and training in the Kazakh Brigade, his rapid progress in military work, the fields of communication with British advisers and his election to command the military forces in the 3rd Esfand coup, despite the presence of military officers, the problem and their analysis is the purpose of this study. It is presented with descriptive method and narrative analysis method. The important feature of Taj-ul-Maluk's memories is that it describes the representation of the historical scene simultaneously with the same conditions and is less influenced by sources, conditions and contemporary values.

  Keywords: Taj al-Muluk, Reza Khan, 1299 coup, oral history, Cossacks, Bolshevism
 • Malihe Nikravesh * Pages 153-179

  Imam Khomeini (RA) was always sensitive to the threats of the Islamic Ummah and the Islamic world, and in his speeches and messages, he always tried to make everyone aware of the internal and external threats of the Islamic world. From his point of view, America has been one of the main causes of the problems of the Islamic world and Iranian society in the 40s and 50s. Imam (RA) has always warned against the threat of the United States to independent nation-states and asked the Iranian people to be aware of the actions of this arrogant regime. Considering the importance of this issue, the present article tries to answer the question by applying the method of content analysis: What was the nature of America's actions against Iran in Imam Khomeini's speech during the 40s and 50s? To explain this issue, Imam's book was referred to and the unit of analysis of the theme of "America" in the speech and messages of Imam (RA) during the years 1342 to 1357 was "phrases and paragraphs". The findings of the article show that America was the main enemy of the Iranian nation from the Imam's point of view and the agent of support for Pahlavi crimes, and the description of the themes shows that America's performance against Iranian society is visible through the approaches of cultural influence, military influence, economic colonialism and political colonialism. Is.

  Keywords: Imam Khomeini, Theme analysis, America, political, economic colonialism, cultural influence, economic influence, Iranian Society