فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 39 (بهار 1397)
 • پیاپی 39 (بهار 1397)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاشم قربانی صفحه 7
  هدف از این پژوهش، واکاوی عملکرد اخلاقی دانشگاه ها در مصاحبه های علمی جذب و ارتقای آن بر اساس آموزه های اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر، بر پایه روش توصیفی تحلیلی، و برآیند نظرسنجی از جامعه آماری معین است. جامعه مورد مطالعه، چهل و هشت نفر از استادان علوم انسانی اند که تجربه گذر از مصاحبه های علمی را دارند. بر پایه نظرسنجی از جامعه آماری، میزان نارضایتمندی مصاحبه شوندگان از فرایند جذب استادان، بسیار قابل توجه است. ازاین رو، توجه به عنصر اخلاق در مصاحبه های علمی و فرایند جذب، گامی در پیشبرد اهداف اخلاق سازمانی است. پرهیز از هرگونه ائتلاف گروهی و جذب افراد سفارشی یا مصلحتی و بدون سنجش در ترازهای علمی، در رشد گروه ها موثر است. اخلاق مصاحبه توان یاری رسانی بدین امر را دارد. بدینسان در سه مرحله: مسائل اخلاقی پیش از مصاحبه، مسائل اخلاقی ناظر بر مصاحبه و مسائل اخلاقی بعد از مصاحبه، می توان از اخلاقی سازی مصاحبه های علمی و فرایند جذب اعضای هیئت علمی سخن گفت.
  کلیدواژگان: جذب استاد، مصاحبه، هیئت علمی، اخلاق مداری، اخلاق اسلامی
 • محمد جواد نوروزی، محمدحسین برجیان یزدی صفحه 31
  تبیین مناسبات اخلاق و قدرت در اندیشه هر متفکری مبتنی بر کشف نظام اخلاقی در اندیشه آن متفکر و بررسی نسبت اضلاع آن نظام اخلاقی با مقوله سیاست یا قدرت است. بر این اساس در پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی دیدگاه مورگنتا نخست، در مقام ارائه و تحلیل چنین ساختاری و سپس به بررسی نسبت آن با قدرت هستیم. نظام اخلاقی براساس بنیان های هستی شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی، انسان شناختی و الهیاتی شکل گرفته است و در هر نظام اخلاقی، دست کم شش عنصر نظریه ارزش، اصول مبنایی، قواعد اخلاقی، بیان عوامل انگیزشی، بیان ضمانت اجرا و توجیه نظام اخلاقی مشاهده می شود. مورگنتا در مناسبات اخلاق و قدرت با تعارضات و مشکلاتی مواجه می شود که ناشی از نظام اخلاقی وی و بنیان های فکری اوست درحالی که در نظام اخلاقی اسلام عمدتا این تعارضات به هم افزایی تبدیل می شود و قدرت و اخلاق یکدیگر را تقویت می کنند. روش این مقاله تحلیلی توصیفی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره می گیرد.
  کلیدواژگان: مورگنتا، اخلاق، قدرت، اخلاق سیاسی، اخلاق قدرت، تعارض اخلاقی
 • روح الله بهادری جهرمی، مهدی علیزاده صفحه 51
  در این تحقیق چالش های اخلاقی در رشته مهندسی استخراج معدن جمع آوری و در سه بخش طراحی، اجرا و نظارت دسته بندی شده اند. با توجه به نبود هرگونه تحقیق قبلی، از مطالعات و تجربیات مولف و مهندسان معدن با سابقه در این زمینه استفاده شد. در قسمت طراحی، چالش عدالت میان نسلی مهم ترین چالش ها هستند. برخی چالش های بخش طراحی مثل «بهره برداری از کانسارهای اقتصادی» بسیار اساسی است و برای جواب به آن نیاز به مطالعه و تحقیق همه جانبه است و حتی شاید مبانی فقهی در مالکیت معادن هم در راه حل آن تاثیرگذار باشد. دیگر چالش این بخش، «رهاکردن قسمتی از ماده معدنی برای سود بیشتر» و «اثرات زیست محیطی استخراج» هستند. چالش های بخش اجرا، بیشترین و مورد نیازترین چالش ها برای پیدا کردن راه حل هستند. در این بخش، «اجرایی نبودن تعهدات» در سایر رشته های مهندسی نیز پرکاربرد است. «عوارض ناشی از آتشباری»، «کنترل کم کاری کارگران» و «منافع متضاد کوتاه مدت و بلندمدت نیروی کار» دیگر چالش های بخش اجرا هستند. «تفاوت بین تعهدات و واقعیات» و «جبران هزینه های محاسبه نشده» برخی از چالش های بخش نظارت هستند.
  کلیدواژگان: چالش اخلاقی، اخلاق مهندسی معدن، مهندسی استخراج معدن، اخلاق مهندسی، اخلاق کاربردی
 • هادی صادقی، حسن کاظمی صفحه 69
  در این تحقیق، ضمن شناخت و تبیین معیار اخلاقی مقوله طنز، ایراداتی از قبیل عدم سازگاری طنز با برخی منهیات اخلاقی بررسی و پاسخ داده می شود. به کارگیری ابزارهایی همچون مبالغه که منجر به دروغ گویی می شود، کنایه و استهزاء، کودن نمایی، تشبی هات توهین آمیز، تخریب شخصیت و سایر سازنده هایی که در طنز وجود دارد، مورد اشکال و انتقاد اخلاقی قرار گرفته و بررسی می شود. همچنین بیهودگی، خنده مذموم، غلطیدن به ورطه بی محتوایی و القاء عدم وجود آزادی های اجتماعی از اشکالاتی است که به نتایج طنز گرفته می شود. با تبیین معنای اصطلاحی طنز امروزی و توجیه و پیراستن آن از اشکالات اخلاقی، زمینه استفاده موجه تر و موثرتر از آن در جامعه دینی فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: طنز، اخلاق کاربردی، چالش اخلاقی، نقد، آثار طنز، اخلاق طنز
 • حمید مریدیان، حسین دیبا صفحه 89
  از مسائل مهم در روابط زوجین پنهان کاری آنها از یکدیگر است که عدم وضوح ضوابط و اصول اخلاقی سبب شده، زوجین به تشخیص خود پنهان کاری در زندگی مشترک را توجیه کنند. هدف پژوهش حاضر ارائه معیارها و معرفی شاخص های اخلاقی پنهان کاری در زندگی مشترک زوجین است که می تواند از وقوع پنهان کاری نامطلوب و آثار و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند و وظیفه زوجین در قبال یک زندگی اخلاقی را مشخص سازد. روش به کاررفته در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها، مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه ای است. مهم ترین معیارهای اخلاقی پنهان کاری مطلوب به دست آمده رعایت حدود اخلاقی، در نظر گرفتن مصلحت همسر، تداوم و تقویت رابطه و پایبندی به پیمان زناشویی است. بر اساس این معیارها، می توان شاخص های اخلاقی استخراج کرد که عبارتند از: عدم تجاوز از آموزه های اخلاقی و عدم تعارض با اصول اخلاقی، خیرخواهی و گذشت از منافع شخصی، حفظ اعتماد و صمیمت و برقراری سازگاری، ایفای نقش همسری و وفاداری. انطباق با اصول و معیارهای اخلاقی در روابط زناشویی، پنهان کاری زوجین را توجیه اخلاقی کرده، پیامدهای مطلوبی به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: پنهان کاری، معیار اخلاقی، شاخص اخلاقی، اصول اخلاقی، روابط زناشویی
 • شمس علی زارعیان صفحه 107
  فلاسفه، حکمت را به دو قسم، نظری و عملی و حکمت عملی را به سه قسم، سیاست مدن، تدبیر منزل و اخلاق، تقسیم نموده اند واخلاق که یک قسم از حکمت عملی است، مشتمل بر فضایل چهارگانه، عفت، شجاعت، حکمت و عدالت است.
  در اینجا این سوال پیش می آید که این حکمت که در زیرمجموعه اخلاق قرار گرفته با حکمت عملی که قسیم حکمت نظری است چه فرقی دارند؟
  در این مقاله برآنیم تا دیدگاه بوعلی و مرحوم ملامهدی نراقی درباره فرق حکمت فلسفی و حکمت اخلاقی را بررسی کنیم.
  روش تحقیق در این مقاله تحلیلی است و اطلاعات براساس داده های کتابخانه ای و اسناد جمع آوری شده است.
  کلیدواژگان: حکمت، حکمت عملی، حکمت نظری، اخلاق، فلسفه و فضایل اخلاقی
 • حبیب الله کاظم خانی، مسعود امید صفحه 121
  کانت، اخلاق، دین، شان استعلایی عقل عملی، پیشینی کانت در پاسخ به پرسش دیرین اندیشمندان در باب استقلال اخلاق از دین یا ابتناءاش بر آن، همانند برخی اسلاف خویش، به استقلال اخلاق از دین حکم می دهد. اما در مقام توجیه استقلال ادعایی پاسخی بدیع و متفاوت از اسلاف خویش می دهد که اجمالا بدین شرح است: عقل عملی یا اراده محض، به عنوان وجه عملی عقل محض، واجد مفاهیم و عناصری پیشین از قبیل خیر مطلق، تکلیف، امر مطلق، اصل خودمختاری اراده، اصل غایتمندی و... است. این عناصری استعلایی دارای ویژگی های سلبی مانند : غیر تجربی، غیرفطری، غیر عقلانی و ویژگی های ایجابی از قبیل: پیشینی، صوری، کلی و ضروری، شرطیت وعینیت است. عقل عملی بواسطه این عناصر و ویژگی هاست که می تواند با اتکا به خود و بدون ارجاع و ابتناء به مراجعی بیرون از خود، حتی خدا، منشا تصورات و تصدیقات اخلاقی قرار گیرد و احکام تالیفی پیشینی با دو صفت کلیت و ضرورت صادر نماید؛ به گونه ای که برای هر موجود عاقلی و در هر زمان و مکان، معنی دار، معرفت زا، نافذ و الزام آور باشد. مقاله حاضر با اتخاذ روشی توصیفی تحلیلی و با شیوه ای متفاوت کوشیده است تا اولا با استخراج عناصر پیشین عقل عملی و ثانیا با بیان ویژگی های ایجابی و سلبی آنها، که کانت پژوهان در بحث از فلسفه اخلاق کانت کمتر بدان توجه دارند، چگونگی استقلال اخلاق از دین را از منظر فلسفه استعلایی توجیه و تبیین نماید.
  کلیدواژگان: کانت، اخلاق، دین، شان استعلایی عقل عملی، پیشینی
|
 • Hashem Ghorbani Page 7
  The purpose of the study is to investigate the ethical performance of universities in scientific interviews and to promote them based on Islamic ethical teachings. The method used in the study is descriptiveanalytical method and the survey result is a definite statistical population. The case includes forty-eight professors in the field of humanities having passed scientific interviews. According to the survey, the rate of interviewee's dissatisfaction has been very significant. Hence, attention to the element of ethics in scientific interviews and the course of selection would be an necessary step in
  advancing the goals of organizational ethics. Avoiding any consideration other than scientific measurement is effective in boards` growth. Interview Ethics can be regarded as an effecive agent in the field. Thus, in three phases: ethical questions before interviewing, ethical issues related to interviewing and ethical issues after interviewing, one can talk about the ethics of academic interviews and the course of selecting faculty members.
  Keywords: Associate Professor, Interview, Faculty, Ethics, Islamic Ethics
 • Mohammadjavad Norouzi, Mohammadhossein Bardjian Yazdi Page 31
  Explaining the relations between ethics and power in the thought of any thinker is based on perceiving his/her moral system and studying the relations of the system to politics or power. Accordingly, in the present study, with the aim of evaluating Morgenthau's viewpoint first, we will present and analyze such a structure and then examine its relation to power. The ethical system is based on ontological, epistemological, cognitive, anthropological, and theological principles. In each moral system, at least six elements of the theory of value, fundamental principles, ethical rules, expression of motivational
  factors, expression of the guarantee of implementation, and justification of the moral system are observed. Morgenthaus encounters some conflicts and problems in his ethical and power relations, which stems from his moral system and his intellectual foundations, while in the moral system of Islam, these conflicts are largely converging and reinforcing each other's and lead to empowering ethics and power by each other. The method of this paper is descriptive-analytic and library-based for collecting information.
  Keywords: Morgenthau, Ethics, Power, Political Ethics, Power, Ethics, Ethical Conflict
 • Roohollah Bahadori Jahromi, Mahdi Alizadeh Page 51
  In this study, ethical challenges in mining engineering have been grouped in three sections: designing, implementation and monitoring. Due to the lack of any previous research, findings of the author and experienced mine engineers were used. In the design field, the challenge of intergenerational justice is the most important challenge.
  Some challenges in the design stage, such as exploitation of economic mines are crucial, and a comprehensive research and study, therefore, is needed, and even it may be useful to consider feqhi principles pertaining to mine ownership for the solution. Another challenge in this stage lies in leaving a part of the mineral for greater profit and ecosystemic effects of extraction. The challenges of the implementation stage lie in those mostly needed ones to be solved. In this section, non applicability of obligations in all engeneering fields is also broadly-used. The consequences of the explosion, workers'
  control and short-term and long-term conflicts of interest are other challenges. Inharmony between obligations and realities, and compensation of unmeasured carges may be counted as some challenges of the stage.
  Keywords: Ethical Challenges, Mining Engineering Ethics, Mining Engineering, Engineering Ethics, Applied Ethics
 • Hadi Sadeqi, Hassan Kazemi Page 69
  In the study, ethical criteria of satire are introduced and explained and some objections including incompatibility of satire with some ethical issues are studied and answered. Using such tools as exaggerations led to lying, mockery, seeming as a foolish, insulting similes, personality degradation, and other constructors in stire are subject to ethical
  criticism and criticized. And again, irrationality, unpleasant laughter, falling in meaninglessness, and carying a state of the lack of social freedoms may be regarded as those objections in the fiel. By explaining the meaning of the today satire and purifying it from ethical failurs, the ground for its more effective and reasonable use in the religious community is provided.
  Keywords: Comedy, Applied Ethics, Ethical Challenges, Criticism, Comic Book, Comic Ethics
 • Hamid Moridian, Hossein Diba Page 89
  One of the most important issues in couple's relationships is their secrecy toward one another, the fact that lack of clarity of rules and ethics has led couples to justify their secrecy in common life. The purpose of this study is to provide criteria and introduce ethical indicators of secrecy in the couples common life. One, following the rules and relying the ethics may prevent undesirable concealment, its adverse effects and consequences and determine the duty of couples towards a moral life. The method used in this research is descriptiveanalytical and library-based. The most important hidden moral criteria are the desirable work of observing ethical limits, considering the expediency of the spouse, the continuity and strengthening of the relationship and adherence to the marriage contract. Based on these criteria, moral indicators can be derived as: non-violation of moral teachings, non-conflict with ethics, benevolence and passage from
  personal interests, maintaining trust and self-confidence, and establishing reconciliation, acting as a spousal and loyalty. Adherence to ethical principles and standards in marital relations has the moral justification of couple's secrecy and will have favorable consequences.
  Keywords: Concealment, Ethical Criterion, Ethical Index, Ethics, Marital Relationships
 • Shamsali Zareian Page 107
  Philosophers have divided wisdom into two parts of theoretical wisdom and practical wisdom; then they have divided the latter into three parts including siyasate modon, tadbire manzel, and ethics, which is partt of wisdom and includes four virtues of chastity, courage, wisdom and justice. Now the question arises as: what is the diference between second order wisdom and forth order wisdem in this structural division? In this article, we are going to look at the viewpoints of Buali Sina and the late Mullah Mehdi Naraghi on the difference between philosophical wisdom and moral wisdom. Comparing these two Views, the result is that Avicenna's response is comprehensive and has confirmed by such philosophers as Sheikh Ishraq and Mulla Sadra. The research method in this paper is analytic and information is collected based on library and documentary data.
  Keywords: Wisdom, Practical Wisdom, Theoretical Wisdom, Philosophical Wisdom, Ethics, Ethical Virtues
 • Habibollah Kazem Khani, Masud Omid Page 121
  In response to a long life question on the autonomy of morality from religion or its dependence on it, Kant, like some of his predecessors, decides the autonomy of morality from religion. But as a justification of the alleged independence, he gives a new and different answer to its predecessors, which is briefly summarized as follows: Practical reason or pure will, as the practical aspect of pure reason, has such priori concepts and elements as absolute good, duty, absolute being, the autonomy of will , goal-basedness
  and ... These transcendental elements have negative properties as nonempirical, non-textual, non-rational and positive features as priority, formality, generality, and essentiality, conditionality and objectivity. It is due to these elements and characteristics that practical reason may with reliance on itself and without any dependence on anything beyond itself referrals and based on references outside of itself, even God, be taken as the source of ethical ideass and judgments, and produced prior synthetic
  judgments qualified with generality and necessity; in such a way that every rational being would regard them as meaningful, knowledgeable, authoritative and obligatory. The paper, with a descriptive-analytical method and in different ways, firstly, by extracting the previous elements of practical reason, and secondly, by expressing their positive and negative features, which Kantian scholars have known of less relevant in discussing Kant's ethics, has made an attempt to explain the how of ethics` independence from religion in transcendent philosophy.
  Keywords: Kant, Ethics, Religion, Transcendental Status of the Practical, Theoretical Wisdom