فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/08
 • تعداد عناوین: 4
|
 • فرشته یزدانی، مریم حاجی زاده ولوکلایی، زینب حمزه گردشی، زهره شاه حسینی صفحات 1-12
  مراقبت های طولانی مدت برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن و ناتوانی یک مسئله بسیار مهم در سطح جهان است. امروزه از بیماری ایدز به عنوان یکی از چالش ها در مراقبت های طولانی مدت اشاره می کنند. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر موانع و تسهیل کننده های خود مراقبتی در مراقبین بیماران مبتلا به ایدز صورت پذیرفت. مطالعه حاضر مطالعه ای مروری نقلی بوده که جهت تدوین این مقاله، پژوهشگران جستجوی کامپیوتری را با استفاده از کلمات کلیدی در پایگاه های اطلاعاتی همانند Google scholar ،SID ،Iranmedex ،Medline ، PubMed، Springer ، Science Direct، ProQuest انجام دادند. در نهایت از داده های کامل 36 مقاله جهت نگارش این مقاله مروری استفاده شده است. یافته های مطالعه مروری حاضر منجر به دسته بندی مطالب در دو طبقه کلی و سه زیرطبقه گردید. یک؛ موانع خودمراقبتی در مراقبین بیماران مبتلا به ایدز شامل موانع فردی، بین فردی و موانع سازمانی و دو؛ تسهیل کننده های خودمراقبتی در مراقبین بیماران مبتلا به ایدز شامل تسهیل کننده های فردی، بین فردی و تسهیل کننده سازمانی می باشد. یافته های مرور نقلی حاضر نشان می دهد که مراقبت از افرادی که با بیماران مبتلا به ویروس ایدز و بیماران ایدزی زندگی می کنند، اغلب استرس و ناامیدی زیادی را به دنبال دارد. در نتیجه توجه به نیازمندی های این گروه از مراقبان و تاثیر مراقبت در سلامت جسمانی و روانی آن ها ضرورت دارد و با درک بیشتر این افراد یک پایه محکم برای توسعه مداخلات موثر همانند آموزش، حمایت اجتماعی، برنامه های ویزیت مبتنی بر منزل می توان ارائه کرد.
  کلیدواژگان: ایدز، ویروس ایدز، مراقب، مراقبت، خود مراقبتی
 • سیاوش مرادی، محمد صادق رضایی صفحات 13-23
  امروزه پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان پارادایم غالب پزشکی در اجزاء مختلف آموزش بالینی دانشجویان پزشکی وارد شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ضرورت ها و چالش های تدریس این واحد درسی برای دانشجویان پزشکی در ایران بوده است.
  در این مطالعه مروری کلیدواژه های مرتبط با موضوع در منابع اطلاعاتی پزشکی نظیر PubMed، SID، Magiran و نیز موتور جستجو Google Scholar بدون محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفتند. پژوهش های صورت گرفته در خصوص ضرورت ها و چالش های تدریس پزشکی مبتنی بر شواهد برای دانشجویان پزشکی در ایران در چهار دسته مطالعات مربوط به آگاهی و نگرش نسبت به مفاهیم پزشکی مبتنی بر شواهد، موانع به کارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد، شیوه های تدریس پزشکی مبتنی بر شواهد و آموزش بالینی مبتنی بر اصول پزشکی مبتنی بر شواهد موردبررسی قرار گرفتند.
  در راستای تدریس اثربخش اصول پزشکی مبتنی بر شواهد برای دانشجویان پزشکی، لازم است در قدم اول نگرش و آگاهی اساتید نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد ارتقا یابد و سپس آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد در کوریکولوم پزشکی عمومی گنجانده شود. همچنین به عنوان پیش نیاز، آشنایی دانشجویان مقاطع پایین تر با اصول تفکر نقاد و استدلال بالینی ضرورت محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: پزشکی مبتنی بر شواهد، تدریس، دانشجویان پزشکی، آموزش علوم پزشکی
 • ژیلا گنجی، معصومه باقری نسامی، محمد صادق رضایی صفحات 24-32
  مطالعات موجود نیز نشان داده است دانش پژوهی منجر به افزایش بهره وری علمی، پیشبرد دانش در عرضه آموزش و قراردادن منابع تازه در اختیار جامعه آموزشی می شود و علاوه بر افزایش رضایت فراگیران به جامعه آموزش دهندگان نیز کمک می کند. در تعریف جدید از دانش پژوهی در آموزش عالی این مفهوم و در چهار حیطه دانش پژوهی پژوهشی، دانش پژوهی یکپارچگی، دانش پژوهی کاربردی و دانش پژوهی آموزش یا تدریس توسعه پیدا کرده است. گاهی تعاریف، مفاهیم و انواع دانش پژوهشی بطور اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند بنابراین هدف از این مقاله مروری آشناسازی اعضای هیات علمی و محققین با تعاریف و مفاهیم دانش پژوهشی با تاکید بر دانش پژوهی آموزشی و همچنین آشنایی با نحوه نگارش فرآیند دانش پژوهی آموزشی می باشد
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، دانش پژوهی، دانش پژوهی آموزشی
 • میرحسن موسوی، نسیم شاویسی، سید امین خطیبی صفحات 33-49
  شیر یکی از معدود غذاهایی است که تقریبا همه ترکیبات ضروری برای تغدیه انسان را داراست. با تحقیق در قرآن، احادیث و روایت مربوط به پیامبر و امامان و منابع طب سنتی می توان به این نتیجه رسید که به بسیاری از خواص درمانی شیر قبلا در این منابع اشاره شده است. مقاله مروری حاضر نیز با هدف بررسی اهمیت توصیه های موجود در متون اسلامی و منابع طب سنتی و همخوانی آن ها با نتایج آخرین تحقیقات علمی در علم پزشکی نوین انجام گرفت.
  در راستای تحقق هدف پژوهش حاضر، از کتبی نظیر قرآن کریم، المستدرک علی الصحیحین، کنز العمال، الخصال، سفینه البحار، الکافی، المحاسن، طب الائمه، طب الصادق و حفظ الصحه ناصری استفاده گردید. برای جستجو در پایگاه های علمی بین المللی (Google Scholar، Web of Science، ScienceDirect، Scopus ، Pub Med) و داخلی (SID، Magiran، Medlib، Civilica) از واژگان کلیدی شیر، قرآن، طب، بیماری، خواص، اثرات و همچنین کلمات Milk، Quran، Hadith، Medicine، Disease استفاده شد و از مطالعات اپیدمیولوژی و مداخله ای مطلوب و با کیفیت مناسب ما بین سال های 2000 تا 2017 میلادی استفاده گردید. از مجموع 919 مقاله به دست آمده، تعداد 53 مقاله که واجد اطلاعات معتبر و قابل اعتماد بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر توصیه های مکرر قرآن و تاکید پیامبر و ائمه معصومین (ع) و طب سنتی نسبت به مصرف شیر، نتایج مطالعات اخیر نیز نشان می دهند که شیر علاوه بر دارا بودن خواص ارزشمند در درمان بیماری هایی نظیر سرطان، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، استرس و بیماری های عصبی می تواند در کاهش وزن، تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به عفونت، پوکی استخوان نیز موثر واقع شود. بررسی آخرین یافته های تحقیقات علمی نشان می دهد که اشارات قرآن و توصیه های پیامبر و امامان به استفاده از این ماده غذایی، با یافته های محققان همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: شیر، غذا، طب نوین، تغذیه، درمان
|
 • Fereshteh Yazdani, Maryam Hajizade-Valokolaee, Zeinab Hamzehgardeshi, Zohreh Shahhosseini Pages 1-12
  Long-term care for people with chronic illness and disability is a very important issue worldwide. Today, HIV/AIDS is one of the challenges in long-term care. Therefore, the present study aimed to review the barriers and facilitators of self-care in caregiving of HIV/AIDS patients. This study is a narrative review. In order to complete this article, researchers conducted computer search with keywords in databases such as Google scholar, SID, Iranmedex, Medline, PubMed, Springer, Science Direct, ProQuest. Finally, a complete overview of 36 articles has been used to write this article. The findings of this review study led to the classification of materials in two general categories and three sub-classes. 1. Self-care impediments to caregivers of HIV/AIDS patients including individual barriers, interpersonal relationships and barriers Organizational; and 2. Self-care facilitators in caregivers of HIV/AIDS patients, including individual facilitators, interpersonal and organizational facilitator. Be the current review findings suggest that taking care of people living with HIV / AIDS patients often causes great stress and disappointment. As a result, it is necessary to take into account the needs of this group of caregivers and the impact of care on their physical and mental health, and, with a greater understanding of these individuals, a strong foundation for the development of effective interventions such as education, social support, home-based visit planning can be provided
  Keywords: AIDS, HIV, caregiver, caregiving, Self, care
 • Siavash Moradi, Mohammad Sadegh Rezai Pages 13-23
  Evidence-based medicine (EBM) as a dominant medical paradigm has been integrated in several components of medical education today. The aim of this study was to investigate the main necessities and challenges of teaching EBM to undergraduate medical students in Iran.
  In this overview, several databases such as PubMed, Magiran and SID and search engine Google Scholar have been searched using relevant key words from inception to now. Researches conducted about necessities and challenges of teaching EBM to undergraduate medical students in Iran have been investigated in four categories namely knowledge and attitude about concepts of EBM, barriers to implementing EBM, teaching methods of EBM and evidence-based clinical training. To have an effective teaching of EBM principles to medical students it is necessary to change the teacher’s knowledge and attitude in first step and then integrate EBM education in undergraduate medical curriculum. Also teaching principles of critical thinking and clinical reasoning during the first years is the main prerequisite of effective teaching of EBM
  Keywords: Evidence, based medicine, Teaching, Undergraduate medical student, Medical Education.
 • Jila Ganji, Masoumeh Bagheri-Nesami, Mohammad Sadegh Rezai Pages 24-32
  Existing studies have shown that scholarship contributes to increasing scientific productivity, the promotion of education field knowledge and the provision of new resources to the educational community. The Scholarship can as well as increase the satisfaction of learners and helps the community of educators. In the new definition of scholarship in higher education, this concept has developed to four areas of scholarship discovery, scholarship of integration, scholarship of application and scholarship of teaching. Sometimes definitions, concepts and types of scholarship are misused instead of each other. Therefore, the purpose of this review article is to introduce faculty members with definitions and concepts of scholarship, with emphasis on teaching scholarship, as well as how to write the process of teaching scholarship.
  Keywords: Medical education, Scholarship, Educational scholarship
 • Mir-Hassan Moosavy, Nassim Shavisi, Seyed Amin Khatibi Pages 33-49
  Milk is one of the few foods that almost have all of the essential ingredients for human nutrition. By studying of the Quran, hadiths and narratives of Prophet and Imams as well as traditional medicine, it can be found that many of discovered health benefits of milk has already been mentioned in these resources, previously. The present review article was aimed to study about the importance of the recommendations in Islamic texts and traditional medicine resources as well as their consistency with the latest scientific findings of modern medicine.
  In order to achieve to the aim of present study, the resources like the Holy Quran, Al-Mustadrak alaa al-Sahihain, Konz al-Amāl, Al-Khisal, Safīnat al-bihār, Al-Kafi, Al- Mahāsin, Tibb al-Aimma, Tibb al-Sadiq and Hifz Al-Sihat. To search in the international (Google Scholar¡ Web of Science¡ Sciencedirect,¡ Scopus and Pub Med) and national (SID¡ Magiran¡ Medlib and Civilica) scientific resources, the key words of milk, Quran, medicine, disease, properties and effects were used, and epidemiological and interventional studies with appropriate quality between 2000 and 2017 was used. Out of 919 articles, 53 articles which had credible and reliable information were reviewed.
  In addition to the recommendations of Quran and emphasis of Prophet and the Imams (AS), and traditional medicine to the consumption of milk, the findings of recent studies showed that milk have valuable properties in the treatment diseases like cancer, cardiovascular disease, diabetes, stress and neurological diseases as well as in the losing of weight, boosting of the immune system and reducing of the risk of infection and osteoporosis.Review of the latest findings of scientific researches shows that the Quran’s addresses and the recommendations of Prophet and Imams to the cosumption of this food are consistent with the findings of researchers
  Keywords: Milk, Food, Modern Medicine, Nutrition, Treatment