فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 295-296 (خرداد و تیر 1395)
 • پیاپی 295-296 (خرداد و تیر 1395)
 • 186 صفحه، بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/04/20
 • تعداد عناوین: 31
|
 • سر - نوشت 1
 • بگو بابا
  صفحه 4
 • سر - نوشت 2
 • نقد سازنده
  صفحه 6
 • کلمک
 • چگونه می توانیم از کودکان در این جهان پرآشوب حمایت کنیم؟
  صفحه 8
 • ناقدک
 • گرسنگی
  صفحه 16
 • روایت اول شخص
 • باید صف اول تشتی بگذاریم
  صفحه 20
 • ناقدک
 • خواب های من سفیدن و...
  صفحه 28
 • یادداشت
 • من یک کبوتربازم
  صفحه 30
 • کلاس
 • مستندنگاری، صدای واقعی مردم
  صفحه 34
 • با یک ککتاب از سوتلانا
 • همچون هیروشیمایی به وسعت جهان مدرن
  صفحه 40
 • ناقدک
 • سوپرمن شل
  صفحه 44
 • از بچه های اعماق
 • سیندرلا یا فروغ
  صفحه 48
 • ناقدک
 • نخودی گفت
  صفحه 54
 • جنگ از نگاه کودکان دیروز
 • بازی و نازی و جنگ و یک کتاب الفبا
  صفحه 58
 • گفت و گو
 • چرا رنج های ما به آزادی تبدیل نمی شوند
  صفحه 60
 • سخنرانی
 • هیولایی جدید سربرآورده اما من همچنان می نویسم
  صفحه 64
 • ناقدک
 • فی دز
  صفحه 68
 • شعر
 • رقص نان
  صفحه 72
 • خاطرات داستانی یک کتابدار روستایی
 • هول هولکی می میریم
  صفحه 74
 • جنگ از نگاه کودکان دیروز
 • آن ها مرا هم می توانند بکشند
  صفحه 78
 • یادداشت های پراکنده ی یک دانشجو
 • همین لحظه ی هول و هراس
  صفحه 82
 • با یک کتاب
 • بهترین کارگاه آموزش داستان نویسی برای همگان
  صفحه 86
 • گفت و گو
 • در دنیای مدرن، بسیار خطرناک است
  صفحه 98
 • با یک کتاب از غزال
 • گتابیوگرافی هابیت
  صفحه 106
 • جنگ از نگاه کودکان دیروز
 • جنگ وقتی است که پدر نباشد
  صفحه 112
 • داستان های رویایی
 • شما، گربه ی نارنجی، و جادویی که...
  صفحه 114
 • شعر
 • لبخندهای آدامس خرسی
  صفحه 118
 • یادداشت های روزانه
 • همیشه در دسترسم
  صفحه 120
 • پاسخک ویژه و پاسخک
  صفحه 128
 • ادامه ی کلمک
 • چونکه می توانیم از کودکان در این جهان پر آشوب حمایت کنیم؟
  صفحه 156
 • کارگاه کتاب کودک
 • آلرژی بادام زمینی را دست کم نگیرید
  صفحه 166
 • هنرمند خودآموخته
 • یوجی تیسوجی
  صفحه 182