فهرست مطالب

صنعت پمپ - پیاپی 31 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 31 (بهار و تابستان 1395)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش نوزدهمین گردهمایی عمومی کمیته فنی ISO/TC115
  صفحه 3
 • معرفی یک نوع پمپ / پمپ دیسک توخالی
  ترجمه: احسان کارآمد صفحه 8
 • عوارض بزرگتر از اندازه بودن پمپ ها
  ترجمه: تقی رحیمیان صفحه 13
 • اثرات بزرگتر از اندازه بودن پمپ بر موتور و هزینه های بهره برداری
  ترجمه: تقی رحیمیان صفحه 23
 • چگونه از خرابی پکینگ های فشاری جلوگیری می شود
  صفحه 27
 • معرفی کتاب و نشریه
  صفحه 31
 • لیست نمایشگاه ها و همایش ها
  صفحه 33
 • سیستم های انتقال هیدرولیکی با غلظت بالا
  ترجمه: احسان کارآمد صفحه 35
 • پاسخ به پرسش های کاربردی
  صفحه 47
 • واژه نامه
 • نرخ جریان کمینه
  ترجمه: احسان کارآمد صفحه 52