فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و ششم شماره 10 (پیاپی 214، دی 1397)
 • سال هفتاد و ششم شماره 10 (پیاپی 214، دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آزیتا فتح نژاد کاظمی، سپیده حاجیان *، مهرانگیز ابراهیمی، ممقانی، مهدی خبازخوب صفحات 647-653
  اتخاذ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، استراتژی مهمی برای دستیابی به پیامدهای مطلوب بارداری و موثر بر سلامت آینده مادر و فرزند اوست. داده های این مطالعه با جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتیIranmedex, Magiran, SID, IranDoc, PubMed, Google Scholar, Web of Science, Scopus به دست آمد. مقالاتی که دارای متن کامل بودند، با استفاده از کلید واژه های "رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یا سبک زندگی و بارداری" برای مقالات فارسی و معادل آن ها در مش برای مقالات انگلیسی با محدودیت زمانی 2010 تا اواسط 2017 گردآوری شد. از 3247 مقاله به دست آمده، پس از غربالگری اولیه و ارزیابی منابع، مقالات با طراحی مشاهده ای و کیفی که شامل چهار مقاله فارسی و 25 مقاله انگلیسی بود، وارد مطالعه شدند. مرور مطالعات حاکی از آن بود که نخست زنان طی بارداری به دلیل ترس از سلامت جنین، انگیزه بالایی برای اتخاذ رفتارهای بهداشتی دارند، اما عوامل فردی مانند نداشتن زمان و عدم آگاهی کافی درباره بارداری و عملکردهای مرتبط با سلامت، عوامل اجتماعی شامل مشکلات سیستم بهداشتی و عوامل فرهنگی، مانعی برای اتخاذ چنین رفتارهایی ذکر شده اند. دوم، عواملی همچون سن، تحصیلات، باورهای فردی، عوامل مرتبط با بارداری مانند حاملگی پرخطر و عوامل محیطی از جمله حمایت های اجتماعی و عملکرد سیستم بهداشتی برای پرداختن به رفتارهای مرتبط با سلامت نقش مهمی دارند. می توان گفت برای افزایش توان بالقوه زنان باردار در جهت اتخاذ رفتارهای سالم، تغییر رویکرد سیستم بهداشتی و توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت ضرورت چشمگیری داشته و جهت انجام مداخلات لازم انجام مطالعات کیفی و دارای طراحی مناسب برای بررسی عمیق موضوع در پس زمینه فرهنگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، سبک زندگی، بارداری، زنان باردار
 • احمد جنیدی جعفری، ایوب رستگار *، میلاد نظرزاده صفحات 654-659
  زمینه و هدف
  مصرف قلیان نسبت به سیگار در بین مردم شیوع بالایی یافته است، زیرا مصرف کنندگان بر این باورند که مصرف تنباکو به شکل قلیان نسبت به سیگار اثرات سلامتی کمتری دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سرطان ریه و مصرف تنباکو به شکل قلیان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع متاآنالیز می باشد، که در دانشگاه علوم پزشکی ایران از دی 1395 تا اردیبهشت ماه 1396 به جستجو الکترونیکی مقالات پرداخته شد، جستجوی مقالات در پایگاه های داده ای (PubMed, MEDLINE and EMBASE) جهت یافتن مقالات مرتبط با تاثیر قلیان بر سلامتی انجام شد. مطالعات مورد- شاهدی و کوهورت منتشر شده بین 1980 تا 2017 در سرتاسر جهان بدون محدودیت زبانی انتخاب شد و ما مقالاتی که به صورت گزارش موردی، خلاصه کنفرانس و مروری و شامل بشر نبودند از مطالعه خارج نمودیم. فرآیند انتخاب مقاله و استخراج داده ها توسط دو پژوهشگر جداگانه انجام شد و با استفاده از مدل های مربوط، به ارزیابی نسبت شانس، هتروژنی و تورش انتشار (Publication bias) پرداخته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 120 مقاله مرتبط با تاثیر دود قلیان بر سلامتی یافت شد که از این تعداد مقالات منتشر شده، 9 مقاله مرتبط با تاثیر دود قلیان با ریه بودند که برای مطالعه متاآنالیز انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که دود قلیان خطر ابتلا به سرطان ریه را با نسبت شانس 3/72 و فاصله اطمینان 4/85- 2/60 افزایش می دهد و هتروژنی و تورش انتشار در بین مقالات انتخاب شده مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  شواهد گرد آوری شده نشان داد که ارتباط بین مصرف قلیان و سرطان ریه وجود دارد، که ابتلا به سرطان ریه در اثر مصرف قلیان افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، متاآنالیز، تنباکو، قلیان
 • شعبان مهرورز، حسنعلی محبی، شهرام منوچهری* ، سعید ارجمند، حمیدرضا رسولی صفحات 660-664
  زمینه و هدف
  سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروم در فراد جوان شایع است. علت بیماری نامشخص بوده و روش های جراحی آن مختلف می باشد. در این مطالعه نتایج درمانی در چهار روش مختلف جراحی سینوس پیلونیدال با پیگیری طولانی مدت بررسی و مقایسه شدند.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی از فروردین 1396 تا مهر 1396 در بخش جراحی بیمارستان بقیه الله (عج) تهران انجام شد. مطالعه بر روی 182 بیمار مبتلا به سینوس پیلونیدال پس از انجام عمل جراحی صورت گرفت. این بیماران که به روش های مختلف مانند (باز، بسته، نیمه بسته و محدود) تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بیماران در فاصله زمانی حداقل سه سال پس از پایان درمان، از نظر میزان عود، رضایتمندی، مدت زمان ترمیم و بهبود زخم و عوارض پس از درمان مورد پیگیری قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 44 بیمار به شیوه عمل جراحی بسته، 48 بیمار به شیوه عمل جراحی باز، 48 بیمار نیمه بسته و 42 بیمار به روش اکسیزیون محدود عمل شدند. بیشترین میزان عود در روش باز وجود داشت و در روش بسته هیچ مورد عود دیده نشد. در روش جراحی بسته میزان خونریزی و پس از عمل کمتری داشتند، همچنین مدت زمان بهبودی سریع تر بود. میانگین میزان رضایتمندی پس از عمل جراحی در کل بیماران 8/7±88/9 به دست آمد که در روش بسته 5/3±95/9 در مقایسه با سایر روش های جراحی از برتری بالاتری برخوردار بود (0/001P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که در موارد معمولی و غیرپیچیده بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروم، روش اکسیزیون کامل و بستن اولیه دارای عوارض کمتر و رضایتمندی بیشتری است.
  کلیدواژگان: سینوس پیلونیدال، رضایتمندی بیمار، عود
 • علی محمد مصدق راد، ابوالقاسم پوررضا، ندا اکبرپور * صفحات 665-671
  زمینه و هدف
  شیوع بیماری اوتیسم در حال افزایش است. این بیماری مزمن باعث مرگ زودرس بیماران نمی شود و درمان قطعی ندارد. بنابراین، هزینه های طول عمر آن بسیار زیاد است. هدف این پژوهش محاسبه بار اقتصادی اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران در سال 1395 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در شهر تهران در بازه زمانی اردیبهشت تا مهر 1396 با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. برای انجام این مطالعه از یک پرسشنامه ی با روایی و پایایی بالا برای محاسبه هزینه های مستقیم پزشکی، هزینه های مستقیم غیرپزشکی و هزینه های غیرمستقیم بیماری اوتیسم استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین هزینه کل هر بیمار اوتیسم برابر با 223،561،841 ریال بود که به ترتیب 32، 52 و 16% آن مربوط به هزینه های مستقیم پزشکی، هزینه های مستقیم غیرپزشکی و هزینه های غیرمستقیم بود. هزینه مستقیم بیماری اوتیسم حدود 187،272،186 ریال بود که 38% آن مربوط به هزینه های مستقیم پزشکی و 62% آن مربوط به هزینه های مستقیم غیرپزشکی بود. هزینه های توانبخشی، دارویی و ویزیت پزشک به ترتیب، 70، 16 و 7% کل هزینه های مستقیم پزشکی را تشکیل می داد. هزینه ی مهاجرت خانواده بیمار اوتیسم به تهران برای دریافت درمان حدود 35% هزینه های مستقیم غیرپزشکی بیماران را تشکیل می داد. حدود 70% هزینه های غیرمستقیم بیماری مربوط به هزینه تولید از دست رفته والدین بیمار به دلیل ترک شغل بود.
  نتیجه گیری
  بیماری مزمن اوتیسم هزینه زیادی را به خانوارها تحمیل می کند که قسمت عمده آن هزینه های مستقیم غیرپزشکی است که تحت پوشش بیمه سلامت نیست.
  کلیدواژگان: اوتیسم، هزینه درمان، هزینه مستقیم، هزینه غیرمستقیم، ایران
 • جلال الدین میرزای رزاز، زهرا محبی *، مجید حاجی فرجی، آناهیتا هوشیارراد، حسن عینی، زیناب، مژگان آگاه هریس صفحات 672-677
  زمینه و هدف
  براساس مطالعات پیشین، استرس بر رفتار غذایی تاثیرگذار و با انتخاب غذاهای ناسالم مرتبط است. همچنین استرس، اضطراب و افسردگی می‏تواند منجر به بیش‏خواری و افزایش وزن شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین افسردگی، اضطراب و استرس با رفتار غذایی در دانش‏آموزان دختر دبیرستانی است.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی از فروردین تا دی 1395 روی دانش‏آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران با تایید و حمایت دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. 400 نمونه به روش نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. پس از گرفتن رضایت و ثبت داده های اقتصادی-اجتماعی، داده‏های مرتبط با استرس، اضطراب و افسردگی توسط پرسشنامه کوتاه شده (DASS-21) گرد آوری شد. جهت بررسی رفتار غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک 168 سوالی (FFQ) استفاده شد. برای ارزیابی ارتباط بین رفتار غذایی با استرس، اضطراب و افسردگی، Chi-square test و مدل برازش لجستیک به کار برده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج مقاله حاضر، 49/8% دانش‏آموزان مورد مطالعه، سطوحی از استرس داشتند، 56/3% آن ها از اضطراب رنج می بردند و 55/3% دارای سطوحی از افسردگی بودند. مصرف نمک در دانش‏آموزان دارای استرس، افسردگی و اضطراب، نسبت به دانش‏آموزان عادی بالاتر بود (0/006، 0/02، 0/01P=). مصرف غذای فوری در افراد دارای اضطراب بالا بود (0/07P=). اشخاص افسرده، به ندرت آبمیوه طبیعی می خوردند (0/03P=) و دانش آموزان پراسترس، خیلی کم از آبمیوه‏های طبیعی (0/006=P) و میوه (0/02P=) استفاده می‏کردند.
  نتیجه گیری
  دانش‏آموزانی که سطوحی از استرس، افسردگی و اضطراب داشتند، نسبت به دانش‏آموزان معمولی دارای عادات غذایی نامطلوبی بودند و این اختلالات می‏تواند رفتار غذایی را به سمت مصرف بیشتر غذاهای ناسالم گرایش دهد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، رژیم غذایی، رفتار تغذیه ای، اختلال روانی، استرس
 • گلاره کوچک پور، فیروزه حسینی، اصفهانی، مریم سادات دانشپور، پروین میرمیران *، فریدون عزیزی صفحات 678-685
  زمینه و هدف
  تناقضات متعددی در زمینه نقش تنوع های غذایی و مصرف گروه های غذایی بر ابتلا به سندرم متابولیک وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین برهم کنش گروه های غذایی با پلی مورفیسم های CCND2 rs11063069، ZNT8 rs13266634 و MC4R rs12970134 در رابطه با خطر سندرم متابولیک و هریک از اجزای آن انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از فروردین 1384 تا اسفند 1393 انجام شد. در این پژوهش مورد-شاهدی، داده های 1634 (817 جفت) ، مورد و شاهد از میان شرکت کنندگان مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران انتخاب شدند. افراد مورد و شاهد از نظر سن، جنس و سال های پیگیری جور شدند. دریافت های تغذیه ای از طریق پرسشنامه روا و پایا بسامد خوراک به دست آمد. پلی مورفیسم ها به روش Amplification refractory mutation system-polymerase chain (ARMS-PCR) تعیین ژنوتیپ شدند.
  یافته ها
  برهمکنش بین rs12970134 با مصرف سبزیجات سبز رنگ، گوشت قرمز و نوشیدنی های شیرین شده به ترتیب در ارتباط با خطر HDL-C پایین، تری گلیسرید بالا و قندخون ناشتا بالا مشاهده شد (0/05P<). برهمکنش بین rs13266634 با دریافت میان وعده های شور (0/02P=) و دریافت ماهی (0/04P=) در ارتباط با خطر چاقی شکمی وجود داشت. مصرف سبزیجات توانست اثر rs11063069 بر روی سندرم متابولیک را تعدیل کند و تداخل معنا داری بین rs11063069 با مصرف سبزی ها، سبزی های قرمز-زرد و میوه ها به ترتیب بر روی خطر قندخون ناشتا بالا، HDL-C پایین و فشارخون بالا مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  برای پیشگیری از سندرم متابولیک، افراد حامل آلل پرخطر rs12970134 از مصرف گوشت قرمز پرهیز کرده در حالی که مصرف سبزی و ماهی در افراد دارای آلل پرخطر rs11063069 و rs13266634 می بایستی مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آلل، مطالعه مورد-شاهدی، سندرم متابولیک، پلی مورفیسم
 • رویا طاهری تفتی* ، موج طاهری تفتی صفحات 686-691
  زمینه و هدف
  فوتوتراپی موثرترین روش درمان زردی نوزادان است و فوتوتراپی متناوب باوجود موثر بودن، دارای فواید بیشتر و عوارض کمتر نسبت به فوتوتراپی مداوم است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش فوتوتراپی متناوب و مداوم بر کاهش بیلی روبین سرم نوزادان ترم زرد و ارزیابی طول مدت بستری ومدت فوتوتراپی در این دو روش صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی در 60 نوزاد ترم زرد که از دی ماه سال 1395 تا دی ماه 1396در بیمارستان لقمان تهران بستری گردیدند، انجام شد. نوزادان به صورت تصادفی به دو گروه فوتوتراپی متناوب (اول) و مداوم (دوم) تقسیم شدند. در گروه (دوم) دستگاه فوتوتراپی در تمام شبانه روز روشن بود. در گروه (اول) دستگاه فوتوتراپی 16 ساعت روشن و هشت ساعت (از ساعت 10 شب تا شش صبح) خاموش می شد و پس از فوتوتراپی بیلی روبین سرمی بتوالی اندازه گیری شد. معیار ورود شامل نوزادان ترم زرد با علت غیرهمولیتیک بستری در بخش بود و معیارهای خروج شامل سپسیس و بیلی روبین بیش از mg/dl 18 و ایکتر همولیتیک بودند. پیامدهای زودرس شامل میزان کاهش بیلی روبین و مدت بستری و مدت فوتوتراپی و دیررس نظیر کرنیکتروس بررسی گردیدند.
  یافته ها
  دو گروه از نظر معیارهای دموگرافیک مشابه بودند. طول بستری بر حسب روز در گروه مداوم 0/60±2/3 و در گروه متناوب 0/93±2/46 بود و تفاوت معناداری نداشتند (0/516P=) مدت زمان فوتوتراپی بر حسب ساعت در گروه فوتوتراپی مداوم 16/39±45/26 و در گروه متناوب 11/82±46 بود که از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند (0/843P=) سرعت کاهش بیلی روبین پس از 36 ساعت در دو گروه یکسان بود وتفاوت معنادار آماری نداشتند (0/429P=).
  نتیجه گیری
  فوتوتراپی متناوب به اندازه فوتوتراپی مداوم در کاهش بیلی روبین نوزادان ایکتریک موثر می باشد.
  کلیدواژگان: هیپربیلی روبینمی، زردی، نوزاد، فوتوتراپی، کارآزمایی بالینی
 • ارمغان کاظمی نژاد، جمشید یزدانی چراتی، قاسم رحمت پور، عباس مسعودزاده، سحر باقری * صفحات 692-698
  زمینه و هدف
  زگیل تناسلی از شایعترین عفونت قابل انتقال جنسی است. 1% جمعیت فعال از نظر جنسی را مبتلا می کند. بنابر مطالعات پیشین، این بیماری کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و باعث تحمیل هزینه های مالی بر سیستم های بهداشتی می شود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه مورد- شاهدی است که در بهار سال 2018 انجام شد. کیفیت زندگی 65 بیمار مبتلا به زگیل مقعدی- تناسلی که برای درمان بیماری خود به بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 2018 مراجعه کرده بودند, با 65 فرد کنترل سالم بررسی شد. از پرسشنامه کیفیت زندگی World Health Organization Quality of Life Brief Version (WHOQOL-BREF) استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج، در بین مبتلایان به بیماری زگیل مقعدی- تناسلی شرکت کننده در طرح، اکثریت دچار افت کیفیت رابطه جنسی پس از ابتلا به این بیماری نشدند (70%). تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سلامت جسمی و نمرات سلامت روانی در دو گروه شاهد و بیمار وجود نداشت. میانگین نمره سلامت جسمی با شدت بیماری ارتباط نداشت (0/13P=) ولی نمره سلامت روانی با شدت بیماری تفاوت معناداری داشت (0/01P=). نمرات سلامت جسمی در کل افراد شرکت کننده ارتباط معنادار با جنسیت داشت به طوری که در جنس زن سطح سلامت جسمی پایین تر از جنس مرد بود، اما میانگین نمره سلامت روانی بیماران زن و مرد تفاوت معناداری نداشت (0/18P=).
  نتیجه گیری
  میانگین نمره سلامت جسمی و روانی در زنان پایین تر از مردان بود و اگرچه در این مطالعه بین سلامت روانی در گروه شاهد و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت، اما نتایج نشان داد که شدت بیماری با سلامت روانی ارتباط مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: پژوهش های مورد-شاهدی، زگیل تناسلی، سلامت روانی، امتیاز سلامت جسمی، کیفیت زندگی، بیماری های منتقله از راه جنسی
 • مینا قدسی قراملکی، چنگیز احمدی زاده * صفحات 699-702
  زمینه و هدف
  هپاتیت B از شایعترین عفونت های ویروسی قابل انتقال از راه خون است که همچنان یکی از مشکلات بهداشتی جهان محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع عفونت ویروس هپاتیت B میان اهداکنندگان خون بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر، در 216004 نفر اهداکنندگان خون داوطلب مراجعه کننده به پایگاه های انتقال خون از ابتدای فروردین سال 1390 تا 1394 انجام گردید. سپس آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت B مثبت با روش الایزا (Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) و نوترالیزاسیون انجام گرفت.
  یافته ها
  در افراد مورد مطالعه، 279 نفر آنتی ژن سطحی هپاتیت B مثبت بودند که 97/14% مرد و 2/86% زن بودند که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (0/001P<). تعداد آنتی ژن سطحی هپاتیت B مثبت بین افراد متاهل (85/3%) به طور معناداری نسبت به افراد مجرد (14/7%) بیشتر بود (0/001P<). میانگین سنی افراد آلوده 10/3±39/6 سال بود. ارتباط میزان آلودگی به ویروس هپاتیت B با متغیرهای سن، مدرک تحصیلی از لحاظ آماری معنادار بود (0/001P<).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد میزان شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت B بین اهداکنندگان خون طی چهار سال مطالعه کاهشی چشمگیر داشته است.
  کلیدواژگان: الایزا، ویروس هپاتیت B، آنتی ژن سطحی هپاتیت B
 • میلاد پزشکی، جمشید انصاری * صفحات 703-707
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان سرتاسر دنیا است. میزان شیوع سرطان پستان در زنان ایرانی در حال افزایش است. عوامل خارجی و داخلی مختلفی بر روی ثبات ژنوم و خطر ابتلا به سرطان پستان تاثیر دارند. چندشکلی های تک نوکلئوتیدی موجود در ژن های تعمیری DNA با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در ارتباط هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین خطر سرطان پستان و پلی مورفیسم FokI در ژن XRCC3 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه موردی- شاهدی در بازه زمانی مهر 1395 تا اسفند 1396 در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم واقع در استان مرکزی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک، شهر اراک انجام شد. در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم FokI ژن XRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان با استفاده از روش هضم آنزیمی PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلاف معناداری بین دو گروه بیمار و کنترل برای سه ژنوتیپ جایگاه rs1799794 مشاهده نشد (0/435P=).
  نتیجه گیری
  ارتباط معناداری میان چندشکلی FokI در ژن XRCC3 و خطر ابتلا به سرطان پستان وجود نداشت.
  کلیدواژگان: نئوپلاسم پستان، تخریب DNA، فوک وان، نوترکیبی همولوگی، واکنش زنجیره ای پلی مراز، چندشکلی تک نوکلئوتیدی، ژن XRCC3
|
 • Azita Fathnezhad Kazemi , Sepideh Hajian *, Mehrangiz Ebrahimi, Mameghani , Mehdi KhabazKhob Pages 647-653
  Pregnancy as a natural event leads to changes in various aspects of physiology, psychology, and social life. The adoption of a health promoting lifestyle is an important strategy for achieving the desired outcomes of pregnancy and is important on the future health of mother and child. The aim of this study was to assess the various aspects of health promotion behaviors during pregnancy. The data was obtained with advanced search in the Iranmedex, Magiran, Scientific Information Database (SID), IranDoc, PubMed, Google Scholar, Web of Science and Scopus databases. Articles containing full text were collected using the proper keywords for Persian articles and their equivalent in Mesh included “Health promotion" OR "Behavior health "OR “Health Promoting Lifestyle” AND pregnancy for English articles with a time limitation of 2010 to 2017. At first 3247 articles obtained after reviewing and evaluation of the references, 4 Persian and 25 English articles with observational and qualitative design were included. A review of studies showed that finding a way to pass pregnancy safely is the most important concern for mothers. Pregnant women do some actions to reach favorable outcomes and they have a high incentive to adopt health behaviors during pregnancy due to fear of fetal health, but there is some obstacle to adopt health behaviors including individual factors like that lack of time and inadequate information about pregnancy or health-related functions and social factors including health system problems and cultural factors. In addition age, level of education, individual’s beliefs and factors associated with pregnancy such as high-risk pregnancy and environmental factors such as social support and health system performance play an important role in the adoption of health behaviors. In order to increase the potential of pregnant women to adopt healthy behaviors, changing the health system approach and paying attention to social determinants of health, in order to carry out the necessary interventions, it is recommended to conduct qualitative studies and appropriate design for deep study of the subject in the cultural background.
  Keywords: health promotion, life style, pregnancy, pregnant women
 • Ahmad Jonoidi Jafari , Ayoob Rastegar *, Milad Nazarzadeh Pages 654-659
  Background
  Hookah smoking has been growing among people because consumers believe that smoking in the form of hookahs has lesser health effects than cigarettes. However, recent reports showed that water pipe smoking (WSP) increased heart rate, blood pressure, impaired pulmonary function and carbon monoxide intoxication. Chronic bronchitis, emphysema and coronary artery disease are serious problems of long-term use of this kind of smoking. Lung, gastric and esophageal cancers are associated with WPS, as well as periodontal disease, and obstetrical complications. Hence purpose of this study was to survey the relationship between lung cancer and tobacco consumption in the form of hookah through meta-analysis.
  Methods
  In this meta-analysis study we conducted an electronically search in databases PubMed, MEDLINE and EMBASE to find relevant articles regarding the adverse effects of hookah smoking, using the terms ‘water pipe’ and its synonyms (hookah, shisha, goza, narghileh, arghileh and hubble-bubble) in various spellings in Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran from January to May 2017. All articles including Cohort and case-control studies published between 1980 and 2017 and conducted in the world were included without restriction regarding publication language. The cross-sectional studies, case reports, conference abstracts, reviews and studies not conducted on humans were excluded. The article selection process and data extraction were performed by two independent investigators. The articles were evaluated using odds ratios, heterogeneity and distribution models.
  Results
  In this study, 120 articles related to the effect of hookah smoke on health were found. Of these articles, there were 9 articles related to the effect of hookah smoke on lung cancer. The results showed that hookah smoking could increases the risk of lung cancer with a chance ratio of 3.72 and a confidence interval of 4.85-2.60. Heterogeneity and distribution were not observed among selected articles.
  Conclusion
  There is accumulating evidence about the association of water pipe tobacco smoking with of lung cancer, which increases the risk of lung cancer due to water pipe tobacco smoking consumption.
  Keywords: lung neoplasms, meta-analysis, tobacco use, water pipe smoking
 • Shaban Mehrvarz , Hassan Ali Mohebbi , Shahram Manoochehry *, Saied Arjmand , Hamid Reza Rasouli Pages 660-664
  Background
  Sacrococcygeal pilonidal disease (PD) is prevalent in the young adults. The cause of PD is unclear, and there are different surgical procedures for the treatment. The Pilonidal sinus disease is an unpleasant, chronic relapsing condition that is difficult to cure. There is a wide variety of surgical treatments with sub-optimal results for it. The ideal treatment for the pilonidal sinus disease has yet to be defined. There are many surgical approaches described in the literature. In this study, the long-term outcomes of four current surgical methods for PD were evaluated and compared. We aimed to assess recurrence, satisfaction, complications rate and wound healing time in the four current surgical methods for PD.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in the Department of Surgery at the Baqiyatallah University Hospital, Tehran, Iran, from April 2017 to September 2017. The study was carried out on 182 postoperative patients. Surgeries were performed in different methods such as; open, closed, semi-closed and limited excision. Diabetics, obese patients and patients with acute pilonidal abscess or prior PD surgery were excluded. All patients were followed for at least three years after surgery. During the follow -up period, patients were assessed for recurrence, satisfaction, complications rate and wound healing time. The outcomes were assessed by case notes analysis and follow-up telephone and postal questionnaires.
  Results
  In this study forty-four patients were operated via closed Method, 48 patients through open, 48 via semi-closed and 42 one's trough limited excision methods. The highest rate of recurrence was in the open group. There were no cases of recurrence in the closed group. There were also less postoperative hemorrhage and faster wound healing in the closed group. The average satisfaction of all patients was 88.9±8.7. The mean satisfaction rate in the closed group was 95.9±5.3 which was higher than other groups.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that in the non-recurrent cases of sacral pilonidal sinus, complete Excision and primary repair have fewer complications and shows higher satisfaction rate.
  Keywords: pilonidal sinus, patient satisfaction, recurrence
 • Ali Mohammad Mosadeghrad , Abolghasem Pourreza , Neda Akbarpour * Pages 665-671
  Background
  The prevalence of autism spectrum disorder (ASD) as a child neurodevelopmental disorder has increased significantly during the past 3 decades worldwide and in Iran. This chronic disease does not cause premature death and there is no definitive treatment. Thus, the cost of ASD is extremely heavy and overwhelming. The purpose of this study is to calculate the economic burden of ASD in Iran.
  Methods
  A cross-sectional descriptive-analytic study was conducted to calculate all-important ASD costs. Two hundred and ninety autism patients in Tehran participated in this study in 2017 with the support of Tehran University of Medical Sciences (TUMS). A valid and reliable questionnaire was used to estimate direct medical costs, direct non-medical costs and indirect costs.
  Results
  The annual economic burden of ASD is estimated to be 223,561,841 Rials ($6,883 2014 USD) per patient in Tehran, Iran in 2017. Approximately 32%, 52% and 16% of the total cost were direct medical costs, direct non-medical costs, and indirect costs. The average ASD direct cost was $5,765 of which 38% was direct medical costs and 62% was direct non-medical costs. The average annual ASD direct medical cost was $2,215 per patient of which 70%, 16% and 7% were related to rehabilitation, medicine and doctor visit costs. The average annual ASD direct non-medical cost was $3,550 per patient of which 35% was the cost of parents’ immigration to Tehran to receive health care services. The average annual ASD indirect cost for productivity loss from unemployment or reduced work productivity was estimated at $1,118. The largest cost component was parents’ productivity loss due to caregiving (70%).
  Conclusion
  Autism imposes substantial direct and indirect economic effects on patients and their families. Hence, health policy makers must take the most effective measures to make best use of scarce societal resources, to reduce the cost of the disease for patients and their families and subsequently, reduce its psychosocial burden.
  Keywords: autism spectrum disorders, cost of illness, direct costs, indirect expenditures, Iran
 • Jalaledin Mirzay Razaz , Zahra Mohebi *, Majid Haji Faraji , Anahita Houshiarrad , Hassan Eini, Zinab , Mojgan Agah Haris Pages 672-677
  Background
  According to the previous studies, stress influences on eating behavior and is associated with unhealthy food selection. Furthermore, the research literature indicates that stress, anxiety, and depression can cause polyphagia and overweight. The purpose of present study is to investigate the relationship between depression, anxiety, and stress scales and dietary behavior in female high school students.
  Methods
  The cross-section study was carried out from April to December 2016 on high school female students of Tehran City by confirmation and protection of Nutrition Sciences and Food Technology Faculty at Shahid Beheshti Medical Sciences University, Tehran, Iran. 400 samples were selected by using multistage cluster sampling method. After receiving consent and recording socio-economic information, the data associated with stress, anxiety, and depression score were collected by a short questionnaire of Depression Anxiety Stress Scales 21 (DASS-21). In order to survey the dietary behavior of students, the 168-item semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ) was applied. In addition, to assess the association between dietary behavior and stress, anxiety and depression, chi-squared test and logistic regression model were employed.
  Results
  Based on the results of the present paper, 49.8 percent of students, studied in this research, had stress levels, 56.3 percent of them suffered from anxiety and 55.3 percent of them had depression levels. The salt intake amounts of students who had high stress, depression, and anxiety, were more than of normal ones (respectively P=0.01, 0.02, 0.006). Additionally, fast food consumptions of students, suffering from anxiety, were also higher than normal (P=0.07). Subjects, which were categorized in depressed group, rarely eat natural fruit juice (P=0.03), and, stressful students use few natural fruit juices (P=0.006) and few fresh fruits too (P=0.02).
  Conclusion
  Students with levels of stress, depression and anxiety in comparison to normal students, have more undesirable food habits, such problems may lead dietary behavior to unhealthy foods. More studies are required to clarify the relationships between dietary behavior and stress, depression and anxiety.
  Keywords: anxiety, depression, diet, feeding behavior, mental disorders, stress
 • Glareh Koochakpoor , Firoozeh Hosseini, Esfahani , Maryam Sadat Daneshpour , Parvin Mirmiran *, Fereidoun Azizi Pages 678-685
  Background
  There are contradictions in the role of genetic variations and food group intake on metabolic syndrome (MetS). This study was aimed at examining the interaction between food groups and CCND2 rs11063069, ZNT8 rs13266634 and MC4R rs12970134 polymorphisms, regarding MetS and its components.
  Methods
  In this matched nested case-control study (2006-2014), the data of 1634 (817 pairs) case and controls were selected among participants of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). The cases and controls were matched by age, sex and number of follow-up years. Dietary intakes were assessed using a valid and reliable food frequency questionnaire. Polymorphisms were genotyped.
  Results
  A significant interaction was observed between rs12970134 and green vegetable, read meat, and soft drink, in relation to the risk of low high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), high triglyceride (TG) and high fasting blood glucose (FBG), respectively (P<0.05). The consumption of vegetables altered the effect of rs11063069 on MetS. Among G allele carriers, being in the highest quartiles of vegetables intake had a decrease risk of MetS, compared to those in the lowest quartile (P=0.007), but this trend was not observed in AA genotype carrier. There was also a significant interaction between rs13266634 and salty snack and fish intakes, in relation to the risk of abdominal obesity (P<0.05). Increasing salty meals by CT+TT genotypes carriers increased the odds ratio of abdominal obesity, while in the CC genotype, this increase was not observed. A significant interaction was also observed between rs11063069 with other vegetables, red-yellow vegetable and fruit intake respectively, regarding the risk of high FBG, low HDL-C and high blood pressure (P<0.05).
  Conclusion
  The present study demonstrates the interaction between food groups and MC4R, ZNT8 and CCND2 polymorphisms. To reduce the risk of MetS, high risk allele carriers of rs12970134 must avoid meat consumption, while in high risk allele carriers of rs11063069 and rs13266634, vegetables and fish should be consumed.
  Keywords: alleles, case-control studies, metabolic syndrome, polymorphism
 • Roya Taheritafti *, Moj Taheritafti Pages 686-691
  Background
  Phototherapy is the most effective treatment for neonatal jaundice and intermittent phototherapy is as effective as continuous phototherapy but with fewer complications and more benefits. This study compared the hospital length of stay, duration of phototherapy and the reducing rate of total serum bilirubin after 24 and 36 hours of phototherapy in two groups.
  Methods
  The current double-blinded randomized controlled trial was conducted on 60 icteric term neonates from November 2016 to June 2017. A total of 60 icteric term neonates were randomly divided into two groups. In the continuous group, the phototherapy device was turned on for 24 hours and in the intermittent phototherapy group, the phototherapy device was turned on for 18 hours and off for eight hours. Inclusion criteria were term neonates with non-hemolytic hyperbilirubinemia admitted to the neonatal ward of Loghman Hospital, Tehran, Iran. Infants were excluded for any of the following reasons: Hemolytic anemia, prematurity, sepsis, sever hyperbilirubinemia (total bilirubin>18 mg/dl), direct hyperbilirubinemia and onset of jaundice within the first 24 hours of life. In both arms, phototherapy continued until total serum bilirubin reached<11 mg/dL.
  Both early and late complications were compared including the length of hospital stay, duration of phototherapy, the rate of kernicterus, decreasing rate of serum bilirubin after 24 and 36 hours.
  Results
  The demographic parameters did not differ significantly between the intermittent and continuous phototherapy groups. The length of hospital stay was 2.3±0.60 and 2.46±0.93 days in the continuous and intermittent groups, respectively (P=0.516) and there was not significant differences between them. The duration of phototherapy was 45.26±16.39 and 46±11.82 hours in the continuous and intermittent groups, respectively, and they had no significant differences (P=0.843). The rate of serum bilirubin cessation in the two groups was similar after 36 hours.
  Conclusion
  According to the current study results, intermittent phototherapy was as effective as continuous phototherapy to treat icteric full-term neonates. The intermittent phototherapy also helps to maintain mother-infant bonding and it is useful to maintain breastfeeding.
  Keywords: hyperbilirubinemia, jaundice, neonate, phototherapy, randomized controlled trial
 • Armaghan Kazeminejad , Jamshid Yazadani Charati , Ghasem Rahmatpour , Abbas Masoudzadeh , Sahar Bagheri * Pages 692-698
  Background
  Genital warts are one of the most common sexually transmitted infections, 1% of sexually active population have anogenital warts (AGWs). According to previous studies, the disease affects people's quality of life and imposes financial costs on health systems.
  Methods
  The present study is a case-control study at spring of 2018. The quality of life of 65 patients with anogenital warts that were referred to Boali-sina Hospital in Sari, Iran compared with 65 control subjects. The World Health Organization Quality of Life Brief (WHOQOL-BREF) questionnaires was used.
  Results
  According to the results, among the patients with anogenital warts, the quality of sexual contact in majority them were not affected by the disease (70%). The total cost of treatment was less than the monthly income of the family until the time of participating in the study (92%). There was no significant difference between the mean and standard deviation of physical health scores and mental health scores in the control and patient groups. (Respectively P=0.14, P=0.93). There was no significant relationship between the mean of physical health scores with disease severity. However, there was a significant difference between the mental health score in the two groups of patients with low and high levels of severity (P=0.01). Physical health scores in the whole sample have a significant relationship with gender, so that, in women, physical health score was lower than that of male, but the mean score of mental health in both male and female patients was not significantly different (P=0.18). In the control group the score of mental health was lower in women (P=0.041).
  Conclusion
  In patients with anogenital wart, quality of life doesn’t change significantly, although, mental health scores directly related with disease severity.
  Keywords: case-control studies, genital warts, mental health, physical health score, quality of life, sexually transmitted diseases
 • Mina Ghodsi Garamaleki , Changiz Ahmadizadeh * Pages 699-702
  Background
  Hepatitis B is the most common blood-borne viral infection that is considered as a major public health problem of the world's major health problems. The aim of this study was to investigate the prevalence of hepatitis B virus (HBV) infection among blood donors referring to blood transfusion centers.
  Methods
  This retrospective cross-sectional study was performed on 216004 volunteer blood donors referring to blood transfusion centers of Iran from the beginning of April 2011 to April 2015. Then the positive hepatitis B surface antigen (HBsAg) test was performed using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and neutralization methods.
  Results
  Of the 216004 blood donors, 279 (12.12%) were positive for HBsAg, and the incidence of infection was a decreasing trend over a four-year period. Among HbsAg positive cases, 97.14% and 2.86% were male and female, respectively. Significant differences between males and females were found (P=0.000). The number of HBsAg positive cases among married people (238 cases, 85.3%) in compared with single people (41 cases, 14.7%) was significantly higher (P=0.000). The average age of HBV infected cases was 39.6±10.3 years. Most HBsAg positive cases were 45-36 years old (30.8%) and lowest prevalence was seen in the age group above 56 years old (4.6%). Highest infected people with Hepatitis B Virus had low degree of education. Relationships between HBV infection with age and degree of education were statistically significant (P=0.000).
  Conclusion
  The results of this study showed that based on our findings, prevalence of hepatitis B surface antigen among blood donors have declined significantly during the four years of study.
  Keywords: enzyme-linked immunosorbent assay_Hepatitis B Virus_Hepatitis B surface antigens
 • Milad Pezeshki , Jamshid Ansari * Pages 703-707
  Background
  Breast cancer is one of the most common worldwide malignancies among women. Biological data suggest that damage induced by endogenous and exogenous factors affects the integrity of DNA and associated with susceptibility to breast cancer. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in DNA repair genes can associated with differences in the repair efficiency of DNA damage and may affect breast cancer. The XRCC3 protein participates in DNA double-strand breaks and recombinational repair, in other words the product of XRCC3 gene, plays a key role in homologous recombination repair of DNA double-strand breaks. The polymorphism of FokI plays critical roles in breast cancer development. The aim of the present study was to evaluate associations between the risk of breast cancer and FokI polymorphism in the XRCC3 gene.
  Methods
  This case-control study was carried out on the women with breast cancer and healthy women located in Markazi province at Arak University Research, Iran, from October 2016 to March 2017. In the present study, the association of FokI polymorphisms and the risk of breast cancer was assessed by Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) techniques. In this method, genomic DNA was extracted from blood samples using the kit procedure. Then, PCR was performed and the SNP-containing DNA amplicons were subjected to digestion of enzymes. Following digestion, each sample was immediately analyzed by 3% agarose gel electrophoresis. Statistical analysis was done using SPSS and SNP Analyzer softwares and the final results were determined.
  Results
  No statistically significant difference was observed between the two groups of patients and controls for three genotypes the site rs1799794 (P=0.435). Genotype AG (P=0.384, OR=0.614, CI=95%, 0.205-1.840) and GG (P=0.867, OR=0.911, CI=95%; 0.308-2.699) had no significant associations with risk of breast cancer.
  Conclusion
  There was no significant association between FokI polymorphisms of the XRCC3 and risk of susceptibility to breast cancer, which was in accordance to some researchers. FokI polymorphisms of XRCC3 gene cannot be used as a biomarker in clinical predictive studies in relation to risk of breast cancer.
  Keywords: breast neoplasms, DNA damage, fokI, homologous recombination, polymerase chain reaction, single nucleotide polymorphism, XRCC3 gene