فهرست مطالب

تامل - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نذیر مدبری صفحات 5-22
  مسئله رابطه نفس و بدن، مسئله‏ای بحث‏برانگیز در حوزه علم‏النفس فلسفی است. ملاصدرا نیز همچون حکمای مشاء در این‏باره نظریه‏پردازی کرده و به دستاوردهایی کم‏نظیر دست یافته است. در این مقاله به دنبال تبیین دیدگاه او درباره این مسئله‏ایم. ملاصدرا با برخی از آموزه‏های مشائین درباره نفس موافق است، ولی رابطه بین موجود مادی و مجرد را ناممکن می‏داند. وی با بهره‏گیری از اصول فلسفی عام خویش، همچون اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری و سرانجام، ترکیب اتحادی ماده و صورت، به ترکیب اتحادی و ذاتی نفس و بدن نایل می‏شود. وی حقیقت نفس را حقیقت تعلقی می‏داند. به نظر ملاصدرا نفس در آغاز، جسمانی و مادی محض است؛ ولی رفته‏رفته با حرکت جوهری اشتدادی، ضمن حفظ مرتبه پیشین، به سمت تجرد پیش می‏رود؛ یعنی نخست مادی محض است؛ سپس مادی مثالی می‏شود و ممکن است به مرتبه مادی مثالی عقلی نیز برسد. بازتاب طبیعی رابطه اتحادی نفس و بدن، و بهره نفس از ساحت مادی و تجردی، نظریه وحدت نفس و قواست که وی بر آن پافشاری می‏کند. بر پایه این دیدگاه تاثیر و تاثر دوجانبه نفس و بدن، به تاثیر در میان مراتب تفسیر می‏شود.
  کلیدواژگان: نفس، بدن، حرکت جوهری، جسمانیه الحدوث، روحانیه البقاء، شهود، دیرند
 • حبیب الله تاجیک صفحات 23-45
  در این تحقیق، مباحث مربوط به ایمان و کفر از دیدگاه اشعری، ماتریدی و فخررازی مورد بررسی قرار گرفته است. با مراجعه به آثار آنان، آنچه که به دست آمده، این است که ایشان معتقدند، حقیقت ایمان، تصدیق قلبی است و عمل در ماهیت ایمان دخیل نیست؛ اینان متعلق ایمان را «ماجاءبه النبی» و جایگاه آن را قلب می دانند. هر سه قائلند که ایمان قابل افزایش و کاهش نیست. تنها مورد اختلاف آنها در بحث اتحاد اسلام و ایمان می باشد؛ که در این مورد ماتریدی معتقد است اسلام و ایمان یکی هستند، اما اشعری و فخررازی، اسلام را عام و ایمان را خاص می دانند. ایشان حقیقت کفر را تکذیب “ماجاء به النبی“ می دانند و حکم به تکفیر مرتکب کبیره و اهل قبله نمی کنند. با توجه به نظریات آنها در مورد ایمان و کفر، قبول نداشتن خلفاء نیز موجب کفر نمی شود. نتیجه آن که بنابر عقاید آن ها به راحتی نمی توان کسی را محکوم به کفر کرد
  کلیدواژگان: ایمان، کفر، اشعری، ماتریدی، فخررازی
 • علیرضا عبداللهی سیستانی صفحات 47-67
  «تجرید الاعتقاد»، کتابی در علم کلام به زبان عربی، نوشته خواجه نصیرالدین طوسی (متوفی 672)، از کتاب‏های مهمی است که در تبیین و ارائه نظام کلامی- فلسفی عقاید امامیه، نگاشته شده و به گفته برخی، اولین آنها به حساب می‏آید. این کتاب از بدو تالیف تا کنون قریب به 9 قرن مدار فکری عامه و خاصه گردیده و پیوسته مورد استفاده اندیشمندان و دانش‏پژوهان بوده است. تجرید الاعتقاد به جهت رویکرد خاص آن به فلسفه و کلام، نقطه عطفی در تاریخ کلام محسوب می شود. خواجه، مباحث تجرید را در 6 مقصد سامان داده است، تعداد فصول کتاب، یازده فصل، در دویست و بیست و پنج مساله می‏باشد.آشکار ترین ویژگی این کتاب، اختصار فوق العاده آن است. نوشتار پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی سعی در معرفی این کتاب دارد.
  کلیدواژگان: تجرید الاعتقاد، کتابشناسی، خواجه نصیر، طوسی، کتاب
 • سید میثم عباس رضوی صفحات 69-83
  توسل از آموزه های اعتقادی شیعه و اکثریت مسلمانان، به معنای واسطه قرار دادن شخص یا چیزی نزد خداوند، برای تقرب به او و برآورده شدن حاجت ها است.توسل با آموزه شفاعت، پیوند نزدیکی دارد و این دو آموزه معمولا همراه یکدیگر ذکر می شوند. به اعتقاد شیعیان، اهمیت توسل برخاسته از امر الهی در قرآن و نیز احادیث پرشماری از اهل بیت علیهم السلام است. در دعاها و زیارات ائمه علیهم السلام نیز مضامین توسل بسیار به چشم می خورد که جامعترین آنها دعای توسل است. در دوره معاصر، وهابی ها به پیروی از ابن تیمیه اشکالاتی را درباره توسل مطرح کرده اند که علمای شیعه و غالب اهل سنت این اشکالات را نپذیرفته اند.
  کلیدواژگان: قرآن، توسل، توسل عام، توسل خاص، آثار توسل، روش های توسل
 • موسی کیم صفحات 85-102
  اندیشه ی خشونت و ترور به فرمان های منسوب به خدا در کتاب های مقدس یهودیان بسیار آمده است. تفکر نژاد پرستانه، حس برتری جویی، عشق به تسلط بر دیگران و تحقیر آنان ناشی از اعتقاد های منحرف و فاسد در دین یهودیان می باشد. این عوامل برای ایدیولوژی صهیونیسم راه را باز کرد تا به آنها برای ایجاد یک حکومت جهانی مجوز دهد و برای تسلط بر انسانها و برده داری، قتل و ترور و خیانت و فریب دادن  از آنها استفاده کنند. از مجموعه ای کنفرانس ها به رهبری" هرتزل" حکومت صهیونیسم متولد شد و با کمک انگلیس در سرزمین های فلسطینی، ملیت یهودیان تشکیل گردید. با محاصره نمودن و خرید زمین ها با زور و قتل و ترور مردم فلسطین این سرزمین مقدس تبدیل به دولت یهودیان یا قوم برگزیده به نام دولت اسرائیل گردید.
  کلیدواژگان: صهیونیسم، یهود، فلسطین، مسلمانان، انگلیس، اسرائیل، آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، انقلاب اسلامی
 • محمد موسی صالحی صفحات 103-113
  بیشتر انسان ها، از قسمت و قضا و قدر و شانس، فهم اشتباهی دارند.برای مثال وقتی ماشین شان تصادف می کند، بدون اینکه عدم رعایت قوانین ترافیکی را در نظر بگیرند و به اشتباهاتش پی ببرد و در پی اصلاح آن باشند،آن را به گردن «قسمت» و «سرنوشت» می اندازند. بنابراین تلقی درست از قضا و قدر و فهم آن می تواند در حل چنین اشتباهاتی راه گشا باشد. قضا به معنای حتمی بودن واقعه ای که از ناحیه علل و اسباب است و قدر به معنای حدود و مشخصات و ویژگی های آن واقعه می باشد. قضا و قدر الهی در واقع عبارتست از برانگیخته شدن همه علل و اسباب که از اراده و علم حق تعالی نشات می گیرد.در بین وقایعی که در عالم رخ می دهد اعمال و افعال انسان از آن سلسله وقایعی است که، سرنوشت آن علاوه بر علت های گوناگون به اراده و اختیار انسان نیز بستگی دارد.یعنی آنچه انسان با اختیار و اراده خود انتخاب می کند و انجام می دهد نیز، مشمول قضا و قدر الهی می شود. این مقاله به بررسی رابطه این دو، یعنی قضا و قدر و افعال اختیاری انسان می پردازد.
  کلیدواژگان: قضا، قدر، جبر، اختیار، آزادی، انسان، عقیده، تفویض
|
 • Muhammad Nazir Mudabberi Pages 5-22
  The Issue of relation between the spirit and the body is a controversial problem in the realm of philosophical knowledge of the spirit. Mullah Sadra has propounded theories about the issue likewise the peripatetic philosophers and has achieved outstanding goals. The present paper discusses his opinion about the issue. He agrees with some of the ideas of the peripatetic philosophers about the spirit, but considers the relation between physical and non-physical beings impossible. Resorting to his common philosophical principles like originality and gradation of existence, substantial movement and finally the mixture of substance and appearance, he achieves the uniting and essential mixture of spirit and body. He sees the reality of spirit a relative reality. According to Mullah Sadra spirit is mere physical at first, but step by step with substantial movement in addition to keeping the previous condition moves toward non-physicality, i. e. it is at first mere substantial and then gets substantial- semi-substantial (Methali) and it is possible to reach the level of substantial-semi-substantial-intellectual. The essential consequence of uniting relationship between spirit and body and enjoyment of spirit from both physical and non-physical aspects is the theory of unity of spirit and the powers on which he insists. According to this theory, the mutual influence between spirit and body is interpreted as influence between the degrees.
  Keywords: spirit, substantial movement, bodily created, spiritually eternal, sight, non-physicality
 • Habibullah Tajik Pages 23-45
  The present paper has discussed the matters pertaining belief (Iman) and unbelief (Kofr) from perspective of Ash'ari, Matoridi and Fakhr razi. Wat we have understood from their books is that they hold that the reality of "Iman" is confirming by heart and the action is not part of the essence of Iman; they see the subject of Iman "wat the Prophet has said" and the position of Iman the heart. All the tree scholars believe that Iman is not increasable or decreasable. The only disagreement among them is the unity of "Islam" and "Iman"; Matoridi holds that Islam and Iman are the same, while Ash'ari and Fakhr Razi believe that Islam has a wider meaning than Iman. They see the fact of Kofr as rejection of what the Prophet has said and do not call the perpetrators of the big sins and the Muslims as Kafir. According to their opinion about Iman and Kofr, rejection of the Califs also do not entail takfir. The conclusion is that according to their beliefs, it not easy to call person as kafir.
  Keywords: Iman, Kofr, Ash'ari, Matoridi, Fakhr Razi
 • Alireza Abdullahi Sistani Pages 47-67
  "Tajrid Al-E'etiqad" is book in Arabic language about Islamic theology written by Khawja Nasir Al-Din Toosi (d 672 H) and is one of the best or according to some the first book about the theological and philosophical beliefs of Shi'a school. This from when it was written until now has always been subject of thoughts and studies of the Shi'a and Sunni scholars and thinkers for almost nine centuries. It is a turning point in the history of Islamic theology due to its special approach to philosophy and theology. Khawjah has arranged the subjects of the book in six parts and 12 sections with 225 matters. The most obvious characteristic of the book is that it extraordinarily brief. The present paper has tried to introduce the book by a descriptive method.
  Keywords: Tajrid Al-E'etiqad, bibliography, Khawja Nasir, Toosi, Book
 • Sayed Meisam Abbas Razavi Pages 69-83
  Tawassul that is one of the beliefs of the Shi'a and the majority of the Muslims means intercession of a person or thing in front of Allah to access Him and achieve the needs. Tawassul has a close relation with intercession and the two concepts are usually used together. According to the Shi'as, the importance of Tawassul stems from the divine rule in the Qur'an and the numerous narrations from Ahl-Al-Bayt. There are also statements containing Tawassul in the prayers and pilgrimage citations of the Imams the most comprehensive of which is the prayer of "Tawassul". In the contemporary era, Wahhabis following Ibn Taimyyah have propounded some doubts about Tawassul, but the Shi'a and the majority of Sunni scholars have rejected them.
  Keywords: Qur'an, Tawassul, popular Tawassul, special Tawassul, methods of Tawassul
 • Musa Kim Pages 85-102
  The thoughts of violence and terror by orders attributed to God are vastly used in the Holy books of the Jews. The racist thought, the sense of supremacy, love of predomination over the others and humiliation of them stem from their corrupt beliefs. These factors have facilitated the establishment of a global rule by them to use it for domination over human beings and for slavery, murder, terror and deception. The rule of Zionism emerged after a series of conferences by "Theodor Herzl" and the nation of the Jews was established by help of the UK in Palestinian lands. The land then became the state of the Jew or the chosen nation under the title of "the state of Israel" by surrounding the people of Palestine and buying their lands by force, murder and terror.
  Keywords: Zionism, Jews, Palestine, Muslims, Israel, USA, the occupant regime of Quds, Islamic revolution
 • Muhammad Musa Salehi Pages 103-113
  Most of the people have a false understanding of predestination (Qada' and Qadar); for example, when they have a car accident, they attribute it to "kismet" and predestination without thinking about their faults and law violations. Therefore, having a true understanding of Qada' and Qadar may help to avoid such mistakes. "Qada" means the certainty of an event its causes and "Qadar" means the boundaries and characteristics of the event. In fact Qada' and Qadar means provoking of all the causes which stems from will and knowledge of Allah. Among the events in the universe, the human actions are among those that depend on human will an addition to several other causes, i. e. what mankind does with free will is also under Qada' and Qadar. The present paper studies the relationship between Qada' and Qadar and the optional actions of mankind.
  Keywords: Qada', Qadar, free will, freedom, human, belief, submission