فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 35 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا میرحیدری *، سیدسعید اسماعیلی صابر، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی صفحات 7-19
  زمینه و هدف
  حافظه یکی از عملکردهای مغز است که برای انجام امور روزمره، یادگیری و ادامه حیات لازم است. در سال های اخیر، استفاده از گیاهان دارویی برای درمان فراموشی و تقویت حافظه، موضوع بسیاری از پژوهش های پزشکی بوده است. هدف این مطالعه بررسی و اولویت بندی گیاهان دارویی تقویت حافظه درکتب طب سنتی ایرانی می‏باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق کتابخانه ای، ابتدا از کتاب قانون، 33 مفرده دارویی (ماده ساده گیاهی، معدنی، حیوانی) با واژگان کلیدی که مرتبط با تقویت مغز، حافظه، ذهن، حواس، فهم، اثر بر نسیان، نافع برای مغز و فساد ذکر بود، استخراج گردید، سپس از بین این مفردات، 12مفرده گیاهی که اختصاص بیشتری به حافظه داشت، انتخاب و تاثیر آن ها بر تقویت حافظه، در کتاب های القانون فی الطب، الحاوی فی الطب، الشامل فی الصناعه الطبیه، مخزن الادویه، تحفه المومنین، الابنیه عن حقایق الادویه و المعتمد فی الادویه المفرده مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس توصیف هر مفرده گیاهی در کتاب ها، امتیاز ویژه ای به هر یک تعلق گرفت و مجموعه امتیازات، مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت.
  یافته ها
  12 گیاه دارویی تقویت حافظه به ترتیب بیشترین امتیاز عبارتند از: 1 کندر؛ 2 بلادر؛ 3 سعد، زنجبیل، عود؛ 4 هلیله کابلی؛ 5 دارفلفل، آمله، وج، خردل؛ 6 صبر، روغن گل.
  نتیجه گیری
  مطالعات متعدد نشان داده که گیاهان بر روی یادگیری و حافظه اثرات مطلوبی دارند. به نظر می رسد بررسی اثربخشی گیاهان دارویی تقویت حافظه یادشده به ویژه مفردات با امتیاز بالاتر، نیازمند تحقیقات بالینی در افراد سالم و بیماران با اختلال حافظه می باشد که در صورت تایید، کمک موثری به تقویت حافظه افراد سالم و درمان بیماران می نماید.
  کلیدواژگان: حافظه، گیاهان دارویی، طب سنتی ایرانی، مفرده، نسیان
 • عطیه سادات دانش *، ملیحه شفیعی، فاطمه نوجوان صفحات 21-31
  زمینه و هدف
  داروهای قاعده آور در طب سنتی ایران «مدر حیض» یا «مدر طمث» نامیده می شوند و برای درمان مواردی از احتباس حیض تجویز می شوند. این داروها معادل Emmenagogue در طب رایج می باشند. وقوف کامل به درمان های طب سنتی ایران نیازمند درک عمیق از چگونگی عملکرد داروها در این مکتب طبی می باشد. هدف از این مقاله تبیین چگونگی عملکرد داروهای قاعده آور در طب سنتی ایران و رسیدن به یک سری قوانین کلی برای چگونگی تاثیر آن ها در ایجاد خونریزی قاعدگی می باشد.
  مواد و روش ها
  داروهای مدر حیض از کتب معتبر طب سنتی ایران استخراج شدند، کیفیت و عملکرد آن ها مطالعه و جمع آوری شد و مجموع یافته ها در قالب یک قانون کلی در این مقاله ارائه گردید.
  یافته ها
  داروهای مدر حیض با دو عملکرد باعث ایجاد خونریزی قاعدگی می شوند: یکی آنکه با تغییراتی که روی خون اعمال می نمایند، آن را آماده خروج می سازند و دیگر آنکه مسیر خروج خون را باز می نمایند. لازمه آماده سازی خون برای خروج، ایجاد تسخین و تلطیف و تحریک خون می باشد و لازمه این افعال گرم بودن کیفیت غالب داروست. لازمه بازکردن مسیر این است که دارو مفتح باشد و لازمه تفتیح وجود جوهر لطیف غالب در دارو است. در این میان تنها مفرده ای که به گونه دیگر عمل می کند، «خلر» است که با تولید خون سوداوی و ایجاد اکراه در طبیعت، آن را وادار به اخراج این خون از بدن می سازد.
  نتیجه گیری
  داروهای مدر حیض همگی دارای جوهر لطیف و کیفیت گرم می باشند و تنها در مواردی که احتباس حیض به سبب غلظت و سردی خون است، کاربرد دارند، لذا به سایر مفرداتی که این خصوصیات را ندارند، اما موجب جاری شدن حیض در موارد احتباس حیض با اسباب دیگری می شوند، مدر حیض گفته نمی شود.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، مدر حیض، مدر طمث، قاعده آور
 • مجید تلافی نوغانی *، حسن نامدار صفحات 33-48
  زمینه و هدف
  در حوزه علت شناسی، تشخیص و درمان بیماری سردرد کارهای زیادی انجام گرفته است، اما کماکان از سردرد با عنوان یک اختلال شایع، ناتوان کننده و با هزینه اقتصادی قابل توجهی یاد می شود. می توان از ظرفیت های طب سنتی جهت یاری نمودن طب رایج در برخورد با این معضل بهره برد.
  مواد و روش ها
  فصول مرتبط با صداع با روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر معیار از منابع طب ایرانی، «القانون فی الطب»، «کامل الصناعه»، «الحاوی»، «ذخیره خوارزمشاهی»، «شرح قرشی»، «شرح الاسباب و العلامات»، «معالجات عقیلی» و «اکسیر اعظم» مطالعه و جمع بندی گردید. همچنین کتاب سردرد، دسته بندی بین المللی سردرد و برخی دستورالعمل های درمانی مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا نتایج مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  صداع در طب سنتی ایران بر اساس جزء درگیر در سر، مشارکتی بودن یا نبودن، بدنی یا غیر بدنی بودن سبب درد، محل و شدت درد، عوارض ایجاد شده و ساز و کار ایجاد درد، دسته بندی می گردد. بر این اساس بیش از 27 نوع سردرد در منابع ذکر شده است که انواع سوء مزاجات ساده و مادی، خوذه و شقیقه، صداع ناشی از ضعف یا قوت حس سر از آن جمله است. جهت یاری در تشخیص می توان از ملاک های تقسیم بندی سردرد در طب سنتی بهره برد. این موارد شامل اصلی یا مشارکتی بودن، مادی یا ساذج بودن، حار یا باردبودن، نوع ماده، وجود یا عدم وجود یبوست، ضعف سیستم مغزی یا حساسیت بیش از حد آن می گردد. درمان موثر انواع سردرد با رفع سبب هر یک از انواع میسر می گردد، اما برخی تدابیر در اکثر اقسام صداع موجب تخفیف علائم خواهد شد. این موارد شامل قلت اکل و شرب، افزایش مدت زمان خواب شب، سکون و آرامش و قلت کلام، پرهیز از محرکات اخلاط و بخارات در بدن، پرهیز از غذاهای نفاخ و بخارزا، و پرهیز از مصرف ترش مزه ها می شود.
  نتیجه گیری
  دسته بندی و روش تشخیص سردرد در طب ایرانی و طب رایج با هم تفاوت دارد، اما درمان های غیر دارویی هم جهت می باشد. با استفاده از مطالب مطرح در طب سنتی می توان بیماران مبتلا به سردرد را در بهبود سردرد یاری نمود.
  کلیدواژگان: صداع، طب سنتی ایران، سردرد، میگرن
 • مجید سلطانپور غریب دوستی *، سیامک افشین مجد، علی دواتی، الهام عمارتکار صفحات 49-68
  زمینه و هدف
  سردرد شیوع بالایی دارد. مکتب طب سنتی ایران، گنجینه ارزشمندی از دانش و تجربیات دانشمندان کشورمان می باشد و حاوی راه کارهای ارزشمندی در حوزه اصلاح سبک زندگی جهت درمان بیماری ها به نام علم تدابیر است. هدف مطالعه شناسایی تدابیر سردرد مشارکتی معده، از انواع سردردهای مطرح شده در کتب حکما می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و با بررسی کتب معتبر مکتب طب ایرانی و نیز بررسی مقالات پزشکی و کتب معتبر مرتبط طب رایج، یافته ها گزارش شده اند.
  یافته ها
  تدابیر سردرد مشارکتی معده در طب ایرانی در شش سرفصل اصلی شامل هوا، خوردن و آشامیدن، حرکت و سکون، خواب و بیداری، احتباس و استفراغ، رویکردهای روانی عنوان شدند و با یافته های طب رایج مقایسه گردیدند.
  نتیجه گیری
  تدابیر سردرد مشارکتی معده در مکتب ایرانی به نحوی مورد تایید علم روز پزشکی نیز می باشد و استفاده از این تدابیر می تواند در پیشگیری، درمان یا کاهش تعداد حملات سردرد، کاهش طول مدت سردرد، کاهش شدت سردرد، افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد مفید باشد و در نهایت باعث کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انواع سردردهای اولیه گردد.
  کلیدواژگان: سردرد، معده، سردرد مشارکتی معده، سته ضروریه، طب ایرانی
 • میمنت عابدینی بلترک * صفحات 69-77
  زمینه و هدف
  ابن سینا به عنوان یکی از فلاسفه مشهور اسلامی نقش چشم گیری در طرح دیدگاه های مربوط به انسان به طور کلی و تربیت اخلاقی به طور خاص داشته است. از آنجایی یکی از گام های درونی کردن تربیت اخلاقی، آموزش آن از دوره های پایین آموزشی می باشد، لذا پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه کتاب های درسی دوره ابتدایی به تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا پرداخته است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، تحلیل محتوا از نوع آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری، کتاب های پایه ششم دوره ابتدایی شامل 9 جلد در سال تحصیلی 97-1396 و نمونه آماری نیز هشت عنوان کتاب می باشد.ملاحظات اخلاقی: صداقت در استفاده از منابع و بررسی و تحلیل کتاب های درسی از جمله ملاحظات اخلاقی بوده است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که به اهداف تربیت اخلاقی توجهی نشده و در راستای روش های تربیت اخلاقی بیشترین فراوانی و میزان توجه مربوط به «نصیحت» و «آموزش حرفه و صنعت برای کسب درآمد از راه حلال» و کم ترین فراوانی مربوط به «شناخت کامل نفس و خصوصیات آن»، «آموزش روش های پیشگیرانه»، «آموزش انفاق برای حل مشکلات مالی و اقتصادی افراد جامعه» و «آموزش روش ازدواج صحیح و مناسب برای داشتن زندگی سالم» بودند.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که دیدگاه های تربیت اخلاقی ابن سینا به عنوان یکی از مرجع های عملی در کشورهای اسلامی مطرح می شود و با توجه به نتایج پژوهش که حکایت از کم توجهی مولفه های تربیت اخلاقی مورد نظر ابن سینا دارد، انتظار می رود در بازنگری کتاب های درسی، مولفه های مربوط به تربیت اخلاقی ابن سینا لحاظ شود.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، آموزش، برنامه درسی، ابن سینا
 • وحیده رحیمی مهر، حشمت اله متدین، مهرزاد مهربانی صفحات 79-94
  زمینه و هدف
  به رغم دامنه وسیع میراث برجای مانده از آثار معماری، از اندیشه های علمی و فنی این آثار و منابع کسب از سایر علوم، شواهد و مدارکی موجود نیست و مناسبت معماری با طب سنتی به دلیل گستره وسیع این علوم و مطالعات میان رشته ای محدود دو قلمرو، آشکارا تبیین نشده است و این مناسبت تنها با بررسی آثار معماری و بدون در نظرگرفتن میراث علمی به دست نخواهد آمد. کمبود و ناشناخته بودن این منابع منجر به در پرده ماندن یا اظهار نظرهای یکسویه برخی پژوهشگران از علوم پشتیبان و سطح دانش طبی معماران شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین شواهد مبتنی بر پیوند معماری با طب سنتی از روزن متون علمی گذشته است تا ابعاد مختلفی از زوایای پنهان اندیشه های طبی در شکل گیری معماری و پیوند صاحبان این دو قلمرو روشن گردد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است. همچنین روش در بخش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی است به طوری که ابتدا وجوه مشترک معماری و طب سنتی بیان گردیده و سپس شواهد مبتنی بر پیوند معماری و طب و مصادیق آن، با استفاده از منابع تاریخی و نرم افزار جامع طب سنتی نسخه 1/5 مورد بررسی قرارگرفته است. لازم به ذکر است که روش تجزیه و تحلیل یافته ها در این پژوهش، کیفی است.
  یافته ها
  شواهد کتبی و مصادیق کاربرد طب در معماری دو موضوع را درباره چگونگی ارتباط دو علم نشان می دهد: 1 مشورت از طبیبان در فرایند ساخت؛ 2 آگاهی معماران از اصول طبی. چنانچه معماران به یکی از این دو صورت سعی داشته اند با تاثیرگذاشتن بر هوا به عنوان مهم ترین اصل در حفظ سلامتی و اعراض نفسانی (حالات روحی)، به سلامتی انسان کمک کنند.
  نتیجه گیری
  با نگاهی به رویکرد پیشگیرانه طب و تدابیر اندیشیده شده در معماری گذشته، می توان راه کارها و استانداردهایی متناسب با معماری معاصر ارائه داد که به کیفیت محیط کمک کند و این مهم تنها با آموزش اصول طب سنتی به معماران و یا مشورت از طبیبان در ساخت بنا میسر می گردد.
  کلیدواژگان: شواهد تاریخی، تعامل، معماری سنتی، طب سنتی
 • هوشنگ خسروبیگی، صغرا صادقی صفحات 95-107
  زمینه و هدف
  کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه» اثر ابومنصور هروی برگیرنده کلمات تخصصی در شاخه داروشناسی است، گرچه این اثر یک فرهنگ دارویی می باشد، ولی از آن می توان بیماری ها و ساختار دانش پزشکی در قرون چهار و پنجم قمری را استخراج نمود. مساله اصلی این پژوهش متکی بر این موضوع و نیز چگونگی توجه هروی به بیماری ها سامان یافته است. این پژوهش با هدف شناخت جایگاه این اثر در حوزه بیماری شناسی در تاریخ پزشکی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک بررسی کتابخانه ای در حوزه مطالعات تاریخ پزشکی متکی بر کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه» و با روش تحلیل محتوای کیفی و کمی انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در مراجعه به متون، صداقت و امانت داری، استناد به متون مورد استفاده، پرهیز از جانبداری در استنباط از متون یا تحلیل ها رعایت شده است.
  یافته ها
  در این بررسی، اهمیت کتاب داروشناسی «الابنیه» نشان داده شده است. همچنین اطلاعات اولیه به منظور تدوین جدول شاخه های بیماری ها و نیز تدوین مجموعه اصطلاح شناسی (Terminology) بیماری ها در اندیشه هروی فراهم آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اصطلاحات تخصصی شناسایی شده در مورد بیماری ها در این کتاب، بیشترین حجم اصطلاحات به ترتیب مربوط به بیماری های پوست و مو، ناراحتی های روده، بیماری های اعصاب حسی و حرکتی، عوارض کبدی، مشکلات تنفسی و بیماری های زنان و کم ترین حجم مربوط به بیماری های مشترک انسان و حیوان است.
  کلیدواژگان: ابو منصور هروی، الابنیه عن حقایق الادویه، بیماری، بیماری شناسی
 • مهرناز بهروزی، بهرخ جمالی صفحات 109-120
  ترس از بیماری و میل به حیات جاویدان یکی از دغدغه های بشر از گذشته تاکنون بوده است. نیاز همه اقشار جامعه و فرمانروایان به خدمات پزشکان موجب شده از کهن ترین دوره های تاریخی حرفه پزشکی مورد توجه حاکمان قرار گیرد و همواره قوانینی جهت حفظ حقوق بیماران و پزشکان تدوین شود. آثار بر جای مانده از دو تمدن کهن و همجوار بین النهرین و ایران بیانگر پیشینه و قانونمندی حرفه پزشکی در این منطقه است. تمرکز اصلی این پژوهش بر این نکته است که دستمزدها و جرائم پزشکی در قانون نامه حمورابی و متون اوستایی چه تفاوت ها و تشابهاتی دارند. حمورابی شاه بابل، با وضع برخی قوانین مانند حق معالجه که از آن به عنوان کهن ترین تعرفه پزشکی یاد می شود، منزلت پزشکان را بالا برد و در مورد خطاهای پزشکی مجازات هایی را تعیین کرد که از جزای نقدی تا قطع عضو وحتی مرگ پزشک را شامل می شد. در ایران باستان پزشکی بر بنیان آموزه های زرتشتی و با تاکید بر اخلاق مداری قرار داشت. متون اوستایی به دستمزدها و مجازات های تعیین شده در مورد خطاهای پزشکی اشاره دارند که بر اساس آن، بیشتر مجازات ها با جزای نقدی همراه بوده اند. پژوهش انجام شده به روش کتابخانه ای حاکی از آن است که پزشکان در هر دو تمدن از حقوق و جایگاه اجتماعی برخوردار بودند و به هنگام خطاهای پزشکی برابر قانون مجازات می شدند. قوانین حمورابی در بحث مجازات ها از شدت عمل بیشتری برخوردار بودند. قوانین پزشکی در ایران باستان بیشتر بر اصول اخلاقی استوار بود. بررسی پیشینه قوانین پزشکی در تمدن های باستان می تواند تاکیدی بر لزوم و اهمیت قانونمندی و پیروی از اصول اخلاقی در این حرفه به شمار آید.
  کلیدواژگان: قانون نامه حمورابی، متون اوستایی، پزشکی، قوانین، دستمزد، جرائم
|
 • Reza Mirheidary, Seyed Saeid Esmaeili Saber, Mohammad Reza Shaeiri, Mohammad Gholami Fesharaki Pages 7-19
  Background and Aim
  In recent years, the use of medicinal herbs for memory improvement and the treatment of Alzheimer's disease has been the subject of many medical researches. The aim of this research is study and prioritizing of medicinal herbs enhances memory in Iranian Traditional medicine.
  Materials and Methods
  First, 33 medicinal Mofradeh (single drug which can be herbal, animal or mineral) derived from the book Canon of Medicine by keywords which were related to enhancing of memory, mind, senses and understanding, effective on amnesia (Nesyan), beneficial for the brain and memory disorder. Then 12 Mofradeh that were herbal and specific for memory improvement more than others were selected from 33 drugs and was searched their impact on memory in books Makhzan al-advieh, al-Havi fi-Alteb, al-Shamel fi-alsenaat altebbiah, Tohfeh-Almomenin, al-Abnieh aan Haghayegh al-advieh. Al-Moetamed fi-al-advieh. Each of Mofradat, obtained special score based on descriptions in books and were prioritized.
  Findings
  12 medicinal herbs memory enhancer are respectively: 1- Boswellia sp; 2- Anacardium occidentale; 3- Cyperus rotundus, Zingiber officinalis, Aquilaria malaccensis; 4- Terminalia chebula; 5- Piper elongatum, Phylanthus embolica, Acorus calamus,Brassica nigra; 6- Aloe sp., Rosa damascena oil.
  Conclusion
  Numerous studies have shown beneficial effects of plants on learning and memory improvement. It seems the survey of effectiveness of medicinal herbs enhancing memory that mentioned specially herbs with more score need to clinical research in healthy people and patients with memory disorder and it helps memory enhancing in healthy people and treatment of patients effectively, if approved.
  Keywords: Memory, Medicinal Herbs, Iranian Traditional Medicine, Mofradeh, Alzheimer's Disease
 • Atieh Sadat Danesh *, Malihe Shafiee, Fatemeh Nojavan Pages 21-31
  Background and Aim
  Emmenagogues in Traditional Iranian Medicine are called "Moder Heiz" or "Moder Tams" and are prescribed for the treatment of some cases of menstrual bleeding cessation. Full comprehension of Traditional Iranian Medicine treatment requires a deep understanding of how drugs work in this medical doctrine. The purpose of this article is to explain how emmenagogues work in Traditional Iranian Medicine and to come up with a series of general rules for how they affect menstrual bleeding.
  Material and Methods
   "Moder Heiz" or "Moder Tams" were extracted from valid Traditional Iranian medicine books, their quality and performance were studied and collected and the findings were presented in the form of a general rule in this paper.
  Findings
   "Moder Heiz" drugs with two effects cause menstrual bleeding: One with changes made to the blood make it ready to go out and the other by opening the path of blood. To prepare the blood for excite it is necessary to create "taskhin" and "taltif" and "tahrik" in the blood. For these actions it is essential that the predominant quality of the drug is warm. For opening the pathway it is necessary that drug be "mofatteh" and for "taftih" it is necessary that the "latif" essence be dominant in drug. The only drug that has any other act is "khollar" which by creating soda blood and forcing nature to expel such blood causes menses.
  Conclusion
   "Moder Heiz" drugs all have the subtle (latif) essence and warm quality, and are useful only in cases where cessation of menstrual bleeding is due to the concentration and coldness of blood. Therefore other drugs which do not have these characteristics, but cause menstrual bleeding in cases where cessation of menstrual bleeding is due to other causes, are not called "Moder Heiz".
  Keywords: Traditional Iranian Medicine, Moder Heiz, Moder Tams, Emmenagogue, Menses
 • Majid Talafi Noghani *, Hasan Namdar Pages 33-48
  Background and Aim
  Studies on the etiology, diagnosis and treatment of headache disorders are abundant but headache is still known as a prevalent, debilitating and costly disorder. Persian Medicine may be used to assist modern medicine in the management of this disorder.
  Material and Methods
  With a purposive sampling method and criterion based approach all topics related to headache disorders from most important Persian Medicine Textbooks; Ghanoon, Al-Kamel, Al-hawi, Zakhireh, Sharhe-Gharshi, Sharhol-Asbab, Moalejaat and Ekseer were studied and summarized. In addition, The textbook of "The Headaches", The International Classification of Headache Disorders, and a number of treatment guidelines were reviewed. At the end the results were analyzed and compared.
  Findings
  Headache disorders in Persian Medicine are classified into more than 27 types based on the cranial tissue affected, being primary or secondary, having an internal or external etiology, their location on the head, their severity, having sequels, and the pathophysiology of pain. Some of these types are simple or material distemperments, Khoozeh, Hemicrania, headaches attributed to weakness or strength of sensations.
  For easier diagnosis one could utilize the algorithm of headache classifications in Persian Medicine which reviews the features of being primary or secondary, material or simple, warm, cold or dry, hypo or
  hypersensitive. Successful management of any type of headache disorder depends on the resolution of its cause. Nevertheless some measures may improve symptoms in most types of headaches. These are reducing eating and drinking, increasing sleeping time overnight, keeping calm and quiet, avoiding stimulation of humors and vapors, avoiding flatulent, vaporizing and sore tasting foodstuff.
  Conclusion
  Classification and diagnosis of headaches in Persian Medicine and Modern medicine are different to each other; however, both are in agreement about non-pharmacological treatments. Persian Medicine is capable of improving the management of patients with headache disorders.
  Keywords: Headache, Migraine, Sodae, Persian Medicine, Iranian Traditional Medicine
 • Majid Soltanpour Gharibdousti *, Siamak Afshin, Majd, Ali Davati, Elham Emaratkar Pages 49-68
  Background and Aim
  Headache has a high prevalence. Iranian Traditional medicine is a valuable treasure of the knowledge and experience of our country's scientists and it contains valuable solutions in the field of lifestyle modification for the treatment of diseases called science of Tadabir. The aim of the study was to identify gastric headache managements, what one of the of headache types mentioned in the books of
  hokama.
  Material and Methods
  This study has been conducted as library method.
  Findings
  Recommended strategies of the Iranian traditional Medicine and the scientific evidences of Conventional medicine in the field of headache management were collected and topics were classified in the six necessary principles (setteye zarurieh) are described and presented.
  Conclusion
  Some of the Gastric corporate headache measures, in Iranian Traditional medicine approved by conventional medicine practice. Iranian Traditional medicine has valuable doctrines and strategies for healthy lifestyle and nutrition, in the case of all diseases, especially gastric corporate headache. Use of these measures can be useful in preventing, treating or reducing the number of headache attacks, reducing the duration of headaches, reducing the severity of headaches, and improving the quality of life of patients with headache and paying attention to these strategies will reduce direct and indirect costs of primary headaches.
  Keywords: Headache, Stomach, Gastric Corporate Headache, Setteye Zarurieh, Iranian Traditional Medicine
 • Meimanat Abedini Baltork * Pages 69-77
  Background and Aim
  Since the field of medicine deals with human beings and the attitude toward man, it will be based on the anthropology, ontology and epistemology of each society. Understanding the principles of the philosophers and the physicians of the doctor in any society can show the orientation of that society in the field of medicine. In this regard Ibn Sina, as one of the most renowned Islamic philosophers, played a significant role in the development of human to general views and ethical education in particular. Since one of the steps to internalize ethical education is to train it from lower educational levels, therefore, the present study evaluates the attention paid by the textbooks of elementary school to ethical education from the perspective of Ibn Sina
  Material and Methods
  The research method was the content analysis based on Shannon Entropy technique. The statistical population included all books including 9 volumes in the academic year 1396-1397 and the statistical sample includes eight titles. Ethical Considerations: Honesty in using resources, and examining and analyzing textbooks, including ethical considerations.
  Findings
   The results showed that the goals of ethical education were not paid attention and In line with the methods of ethical education, the highest frequency and amount of attention to "advice" and "education industry and professions to earn money by solvent and the least relevant "full knowledge of the self and its characteristics", "education of preventive methods", "charitable education to solve financial problems economic people of the community" and "training the right marriage to have a healthy life", which was not a case in this regard".
  Conclusion
  Since Ibn Sina's ethical education views as a practical reference in Islamic countries and according to the results of the research, which indicates a lack of attention to the components of ethical education offered by Ibn Sina, In the review of textbooks, it is expected that ethical education components of ibn Sina will be taken into account.
  Keywords: Ethical Education, Education, Curriculum, Ibn Sina
 • Vahideh Rahimi Mehr *, Heshmatollah Motedayen, Mehrzad Mehrbani Pages 79-94
  Background and Aim
  Despite the wide range of legacy of the past architecture, there is no evidence from the scientific and technical ideas of these works and sources of knowledge from other sciences and the interaction of architecture with traditional medicine is not explicitly explained due to the wide field of these sciences and limited interactional studies between the two grounds and this relation will not be achieved only through examining the architectural works without regarding the scientific heritage. The scarcity and remaining unknown of these resources has led to its concealing or unilateral comments of some scholars from the related supporting science and the level of medical knowledge of architects. The goal of research is to explain the evidence based on the linkage of architecture to traditional medicine based on the history of scientific manuscripts to reveal various aspects of the hidden aspects of medical thought in shaping architecture and linking the owners of these two realms.
  Materials and Methods
  This fundamental research is done, using a descriptive-analytical method. Also in collecting data, the method is documentary, so that at first, the common aspects of architecture and traditional medicine were expressed and then the existing evidence based on the relation between architecture and medicine and its examples, using medical history, architecture and comprehensive software of traditional medicine, version 1.5 has been reviewed. It is necessary to note that the method of data analysis in this research is "qualitative".
  Findings
  The written evidence together with the examples of the use of medicine in architecture reveal two issues about how the two sciences communicate: 1- Consultation of the physician in the process of construction;
  2- Architects' awareness of the principles of traditional medicine. Architects have tried to help human health with one of these two methods by influencing the matter of air as the most important principle in health and mental states.
  Conclusion
  Looking at the preventive approach to traditional medicine and the measures taken in traditional architecture, it is possible to present solutions and standards appropriate to the contemporary architecture that help improve the quality of the environment and this will only be done by teaching the principles of traditional medicine to the architects or consulting traditional medical practitioners in building the related construction.
  Keywords: Historical Evidence, Interaction, Traditional Architecture, Traditional Medicine
 • Hooshang Khosrobeigi *, Soghra Sadeghi Pages 95-107
  Background and Aim
  "Al-Abniyah an Hagahyegh Aladvyeh" by Abu Mansour Heravi is the first book in Farsi language in the history of Iranian medicine in the Islamic era. The content of the book includes specialized terms in the branch of pharmacology. Although the work is a medical dictionary, it seems that the book could identify diseases and the structure of medical knowledge in the 10th and 11th centuries in Iran.The main problem of this study is based on this probability. The aim of this study was to determine the place of this work in the field of pathology in medical history.
  Materials and Methods
  This research is based on a bibliographic review of medical history studies based on qualitative and quantitative content analysis. Ethical Considerations: Referring to texts, honesty and trust, referring to the texts used, avoiding bias in terms of texts or analyzes.
  Findings
  In this review, the importance of the "Al-Abniyah" Pharmacy book is shown. In this study, basic information was provided to define the Terminology of Diseases based on Heravi's thoughts.
  Conclusion
  According to the specialized terms identified for diseases in this book, the largest volume of terms for skin and hair diseases, intestinal diseases, sensory and motor neurological diseases, liver diseases, respiratory diseases, and diseases of women. The lowest volume is common to human and animal diseases.
  Keywords: Abu Mansour Heravi, Al-Abniyah an Hagahyegh Aladvyeh, Diseases, Disease Knowledge
 • Mehrnaz Behroozi *, Behrokh Jamali Pages 109-120
  Fear of illness and the interest in eternal life has been one of the key concerns of human being since the past up to now. The need of all social classes and rulers to medical care services has turned the medical profession to a vital issue for the ruling bodies since time immemorial and for this reason, a certain set of laws have been codified for the protection of the rights of patients and physicians. The monuments remained from the two ancient and neighboring civilizations of Mesopotamia and Iran are an expression of the historical background and lawfulness of the medical profession in this region. The main focus of current research is the differences and similarities of the medical wages and crimes in the Code of Hammurabi and Avestaean texts. Hammurabi, the King of Babylon by codification of certain laws like the right of medication which is referred to as the oldest medical tariff sought to promote the status of the physicians and determined a number of punishments for the medical errors which ranged from fine to mutilation and even the death of the physician. In Ancient Persia medicine was founded on the Zoroastrian doctrines and laid emphasis on the moralism. Avestaean texts refer to the wages and punishments determined for the medical errors based on which most of the punishments were associated with the fine. The library based research shows that the physicians in both civilizations had their own specific rights and social status and were punished by law when they committed medical errors. The Code of Hammurabi is tough on the punishments. The medical laws of Ancient Persia were mostly based on the moral principles. The study of the background of medical laws in ancient civilizations can be seen as an emphasis on the necessity and importance of lawfulness and observation of moral principles in this profession.
  Keywords: Code of Hammurabi, Avestaean Texts, Medical, Laws, Wage, Crimes