فهرست مطالب

پژوهش های راهبردی سیاست - پیاپی 27 (زمستان 1397)
 • پیاپی 27 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی اصغر پورعزت، سمیه لبافی*، احمد سیاح، الهام حسینی صفحات 9-33
  سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منزله یک رسانه دولتی، بزرگترین مرجع اطلاع رسانی کشور محسوب می شود که در رخدادهای سیاسی، همچون انتخابات، نقشی اساسی دارد. این پژوهش، در پی تحلیل زمینه های فراگرد خط مشی گذاری خبری صدا و سیما در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران ، ازطریق مصاحبه با خبرگان، درصدد جمع آوری داده هایی برآمده از مصاحبه و تحلیل تم برای تجزیه و تحلیل داده است. حاصل تحلیل متن مصاحبه با خبرگان رسانه و کارشناسان و مدیران خبر سیمای جمهوری اسلامی و افراد آشنا با مجلس، به منزله نتایج پژوهش، در قالب سامانه ای از تم ها ارائه شد؛ تم هایی که برای اولویت بندی ورودی خط مشی های خبری در این رسانه، دسته بندی خط مشی گذاران خبری، اولویت بندی خط مشی های خبری بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت قابل استفاده بوده، به بهبود سطح رفتار عادلانه در زمان انتخابات دراین رسانه، کمک می کنند. کاربرد مناسب این تم ها، به ویژه هنگام بازنگری خط مشی خبری سیما، برای مواجهه با انتخابات آینده، قابل تامل است.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، خبر، انتخابات عادلانه، رسانه های دولتی، صدا و سیما
 • فایقه چلبی*، رجب ایزدی، کمال الدین هریسی نژاد صفحات 35-65
  احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار با سازمان دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت های دموکراتیک محسوب می شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت های انتخاباتی منحصر نمی شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی، گاهی از تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی یا دو مجلسی شدن قوه مقننه صحبت به میان می آید و از دیگر سو روابط متقابل قوه مقننه و مجریه در ایران با بن بست هایی مواجه است که یکی از ملزومات حل چنین چالش هایی وجود احزاب نهادینه در نظام سیاسی ایران است؛ از این رو این مقاله تحت چند عنوان با بررسی کارکرد منحصربه فرد احزاب سیاسی در تنظیم روابط قوای حاکم در کشور های انگلستان، آمریکا و ایران به عنوان نمایندگان نظام های پارلمانی، ریاستی و مختلط در پی شناسایی معایب و مزایای نظام های حزبی در کشورهای انگلستان و آمریکا به عنوان الگوهای موفق حزبی و تبیین چالش های نفوذ احزاب در تعاملات قوای کشور ایران است تا با رفع موانع موجود، شاهد نیل به کارکرد نوین و ایفای نقش موثر احزاب در تنظیم تعاملات قوا در ایران باشیم.
  کلیدواژگان: احزاب سیاسی، روابط قوا، رژیم ریاستی، رژیم پارلمانی، ایران
 • سیدرضا موسوی نیا* صفحات 67-90
  روش تلفیقی (التقاطی) (Eclectic Method) یا روش اختلاطی (Mixed Method) در علوم سیاسی و روابط بین الملل مشهور به ترکیبی(Combined) از روش های کمی و کیفی است و از آن با عنوان پارادایم سوم در روش شناسی نیز یاد می شود اما این جایگاه پارادایمیک و آن روایت مشهور، نیازمند نقد و بازاندیشی است. در این مقاله قصد داریم به جایگاه واقعی روش تلفیقی یا اختلاطی در روش شناسی بپردازیم و نشان دهیم که به دلایل معرفت شناسی و بر خلاف روایت مشهور، امکان ترکیب (Combined) روش کمی و کیفی وجود ندارد اما می توان از این دو روش به صورت تلفیقی (Eclectic) در ذیل روش علمی- تجربی استفاده کرد. در بخش پایانی مقاله و به عنوان مطالعه موردی، نشان می دهیم چگونه می توان با روش تلفیقی، به یک فهم اولیه، پیرامون رویه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در برجام حاصل کرد. نویسنده معتقد است با وجود محدودیت اطلاعات در مورد چگونگی و چرایی اتخاذ تصمیم برجام در جمهوری اسلامی، روش تلفیقی به شکلی ساختارمند با مشخص کردن عوامل موثر بر اتخاذ یک تصمیم و نحوه تفسیر آن عوامل در نظام شناختی تصمیم گیران سیاست خارجی، مناسب ترین روش برای پژوهش های آغازین پیرامون رویه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در برجام است.
  کلیدواژگان: روش، تلفیقی، الگو، تصمیم گیری، برجام
 • سعید عطار*، الهام رسولی ثانی آبادی، معصومه جرگه صفحات 87-114
  مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سیاست داخلی و خارجی ایران در طی یک دهه گذشته بوده است. هدف این مقاله، بررسی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در بازه زمانی 1394-1384 بر اساس نظریه بازی ها و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که طرفین این مناقشه از سال 1384 تا سال 1390، از بازی های جنگ فرسایشی و لبه پرتگاه در ذیل بازی های تقابل گرایانه استفاده می کردند. این بازی ها مبتنی بر عدم همکاری و تقابل بود. از سال 1390 تا سال 1394 به دلیل عدم تحقق اهداف طرفین و سخت ترشدن شرایط ادامه این بازی ها برای بازیگران، طرفین به بازی های چانه زنی و معمای زندانی در ذیل بازی های همکاری جویانه تغییر شیوه داد. همچنین بسته به نوع بازی در هر مرحله، فواصل دورهای مذاکره تعیین می شد به طوری که با گذار به بازی های همکاری جویانه، فواصل مذاکرات نیز کاهش چشمگیری یافت
  کلیدواژگان: مناقشه هسته ای ایران، کشورهای 1+5، نظریه بازی ها، بازی های همکاری جویانه، بازی های تقابل گرایانه
 • سیدمحمد طباطبائی، امیر جعفرزادگان* صفحات 121-142
  دولت محوری طی قرن های متمادی گفتمان غالب در روابط بین الملل بوده و تنها کنشگر نظام بین الملل دولت ها بوده ا ند. پس از پایان جنگ جهانی دوم بسترهای نظری و برخی واقعیت های عملی منجر به کم رنگ شدن دولت و ظهور کنشگران جدید شد. کنشگرانی که در نظریات ضدرئالیستی روابط بین الملل از جمله لیبرالیسم و شاخه های منبعث و تئوری هایی نظیر پست مدرن به رسمیت شناخته شده و با طرح مفاهیمی نظیر جامعه مدنی جهانی، فراملی گرایی، جهانی شدن و قدرت نرم زمینه ساز بروز تغییراتی در شکل و ماهیت روابط بین الملل شدند. علاوه بر این بسترهای نظری، برخی واقعیت های عملی مثل نفوذپذیری حاکمیت دولت ها و طرح موضوعات جدیدی مانند حقوق بشر، محیط زیست به این تغییرات سرعت بخشیدند. تغییراتی که به پررنگ شدن نقش عناصر فروملی در سیاست خارجی کشورها انجامید. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز متاثر از کنشگرانی است که به انحاء مختلف بر سیاست خارجی کشور تاثیر بگذارند. اما بازیگران فروملی چگونه بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می گذارند؟؛ نقش آفرینی بازیگران فروملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طرق مشارکت در دیپلماسی عمومی کشور، ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، اقدامات انسان دوستانه و حمایت گرانه، هنجارسازی، انعقاد توافقات و مبادلات فنی تجاری صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: بازیگران فروملی، فرسایش دولت محوری، کنشگران نوین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فراملی گرایی
 • حسین فرزانه پور*، علی اکبر یاری القار، سکینه شبانی صفحات 143-172
  بن مایه افکار عمومی این روزها ظهور و افول جنبش داعش است. در این مقاله ضمن خوانشی کاریزماتیک از ظهور و افول داعش، به کار ویژه دو سویه کاریزما نظر به مقدورات و محظورات آن توجه شده است و ضمن تمایز آن از بدیل اسلامی اش "ولایت معنوی"، نیمه تاریک کاریزما نیز ملحوظ شده است. رویکرد غالب مقالات موجود جاذبه پیامبر و ولایت معنوی در نظام شیعی را نوعی کاریزما انگاشته اند. اگر عشق به ولایت در اندیشه شیعی را از نوع کاریزما بدانیم، آن گاه نا خواسته به مقتضای هویت کاریزما، افول و جایگزینی آن را پس از چند دهه پذیرفته ایم. هدف نظری مقاله بررسی محظورات کاریزما در مقایسه با بدیل آن ولایت معنوی در نظام شیعی و هدف راهبردی و استراتژیک آن بررسی چرایی افول زود هنگام داعش با استدلال به نظریه پردازی ماکس وبر است و هدف کاربردی، بررسی احتمال عقلایی ظهور بدیل داعش است. نتیجه نظری مقاله، تفوق ولایت معنوی بر کاریزما و مهم ترین یافته راهبردی و استراتژیک آن، احتمال عقلایی در ظهور جنبشی شبه داعشی است. روش تحقیق مقاله تحلیلی، انتقادی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره وری از نظریه پردازی ماکس وبر، کولاکوفسکی و هانا آرنت است.
  کلیدواژگان: کاریزما، ولایت معنوی، ماکس وبر، بررسی تطبیقی، ظهور وافول داعش
 • ابراهیم سرپرست سادات *، نسا زاهدی، سعید امینی صفحات 173-197
  همه پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مساله ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سوال محوری مقاله این است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه چه تاثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می گذارد؟ بررسی های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را  تضعیف و موجب می شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده تر نسبت به گذشته روبه رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل تر از پیش به نظر آید.
  کلیدواژگان: همه پرسی قانون اساسی، گردش نخبگان، حزب عدالت و توسعه، دموکراسی، ثبات سیاسی
 • علی آدمی، نازنین نظیفی*، عارف بیژن صفحات 189-216
  اگر از گذشته تا به حال، خاورمیانه را در یک کلمه بتوان خلاصه کرد، آن کلمه «بی ثباتی» است. در پی تحرکات و تحولات جاری در منطقه، علنی شدن روابط دو کشور در خاورمیانه بیش از سایر اتحادهای منطقه ای قابل توجه است: "رژیم اسرائیل و عربستان سعودی". سوال اصلی آن است که چقدر رژیم اسرائیل و عربستان توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفق عمل کنند؟ فرض بر این است؛ آنچه بیشتر از هر چیز دو دولت مذکور را در کنار هم نگاه داشته است، نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن، قدرت و نفوذ شیعه، کاهش حضور و نقش ایالات متحده در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنگ داخلی سوریه است؛ لیکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به نظر نمی رسد نزدیک شدن این دو دولت گامی در جهت تحکیم اتحادی متوازن در جهت انزوا و مقابله با ایران باشد. برخلاف اشتراکات موجود و عوامل سبب ساز در عادی سازی بیش ازپیش مناسبات مابین این دو، می توان بر اساس نظریه «موازنه ناقص» از رندال شوولر، بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک خود تشکیل دهند.
  کلیدواژگان: اسرائیل، عربستان سعودی، همکاری دوجانبه، عادی سازی روابط، موازنه ناقص
 • جلیل دارا*، سید مهدی حسینی فائق صفحات 229-254
  بنیادگرایی یهودی به عنوان گونه ای از انواع بنیادگرایی دینی در عین داشتن مشابهت با دیگر انواع بنیادگرایی، مقومات خاص خود را دارد. تفاسیر متفاوت از منابع دینی و تاریخی موجب شکل گیری نحله های مختلفی از بنیادگرایی یهودی شده که اگر بخواهیم شاخصی برای دسته بندی این گونه ها ارائه دهیم بهترین شاخص توجه به اصل "تبعید" یا "بازگشت" است. از منظر بنیادگرایان این که در دوران تبعید به سر می بریم یا دوران بازگشت، احکام و مقتضیات خاص خود را دارد و برهمین اساس سه گونه ی اصلی بنیادگرایی قابل ذکر است: بنیادگرایی منفعل، بنیادگرایی عملگرا و بنیادگرایان موعودباور. بنیادگرایان یهودی در عین تقسیم به نحله ها و گروه های مختلف، اهداف غایی یکسانی دارند و تفاوت گونه های یادشده، از حیث ابزار، روش و تشخیص ظرف زمانی و مکانی است. البته علاوه بر مولفه های درون دینی، هم سویی یا مخالفت با جریانات سیاسی، نقش آفرینی سیاست های رژیم صهیونیستی و نیز توجه به اتخاذ مواضع عمل گرایانه برخی از این گروه ها به خوبی می تواندسته بندی ها و چرایی برخی مواضع را در انواع مختلف بنیادگرایی تبیین کند.
  کلیدواژگان: بنیادگرایی، تبعید و بازگشت، بنیادگرایی منفعل، بنیادگرایی عملگرا، بنیادگرایی موعود باور
|
 • Aliasghar Pourezat, Ahmad Sayah, Elham Hosaini Pages 9-33
  The Islamic Republic of Iran Broadcasting, as a government media, is considered to be the country's largest media, which plays a key role in political events, such as elections. This research is aimed at analyzing the process of news policy of IRIB during the election to the Islamic Consultative Assembly of Iran. The research, through interviewing the experts, aggregates the data and analyzes these data through the theme analysis. The results of this research are presented as themes. Themes that can be used to prioritize the input of news stories in this media, the categorization of news feeders, the prioritization of long-term, medium-term, and short-term news lines. They will help improve the level of fair treatment during the elections in this media. The proper application of these themes, especially when revising the news headlines, is worth considering for the upcoming elections.
 • Faeghe Chalabi *, Rajab Izadi, Kamaladin Herisinejad Pages 35-65
  Political parties in democratic systems are considered as intermediate institutions of democratic regimes by organizing political power, mobilizing popular forces and regulating the relating power. Political parties plays an important role in regulating the reciprocal relations of the ruling powers; the influence of parties in the interactions of the legislative and executive power has created a dramatic changes in the division of the classical powers of contemporary states. On the other hand, political circles sometimes talk about changing the political system of Iran to the parliamentary system or the legislature’s transforming into two parliamentary chambers; on the other hand, the interrelationships between the legislative and executive bodies are faced with deadlocks. One of the requirements for solving such challenges is the existence of parties in the political system; Therefore, this article examines the function of parties in regulating the relations of powers in the United Kingdom, United States and Iran as a  parliamentary, presidential and semi-presidential systems, seeks to identify the disadvantages and advantages of party systems in countries such as the United Kingdom and the United States as party success styles and to explain the challenges of interfering in the interactions of the Iranian state by eliminating the existing shortcomings.
  Keywords: political parties, power relations, presidential regime, parliamentary regime, Iran
 • Seyedreza Mousavinia * Pages 67-90
  The decision making trend in foreign policy answers how and why a decision is made. Drawing this trend requires the use of an appropriate research method to explain available information and interpret the roles. Despite the limited access to some information on the achievement (Comprehensive Joint Plan of action between Iran with Six World Power), how can we draw the trend of Iran's foreign policy decision-making in this historical event? (Research question and question) This paper aims to introduce the method for the initial drawing of Iran's foreign policy decision making trend by introducing the position of quantitative and qualitative combination of methodology and showing its function and its research merits (research method). The structure of eclectic method in the first phase explains the factors affecting admittance and, in the second stage, provides an understanding of the perception of senior foreign policy decision makers. (The research hypothesis) The author believes that the process of identifying the factors influencing decision making and the way in which those factors are interpreted in the cognitive system of foreign policy decision makers, is the most appropriate method for initiating research on Iran's foreign policy decision making trend. (Results)
  Keywords: Eclectic, Methods, Pattern, Decision, Iran
 • Saeed Attar *, Elham Rasooli Sani Abadi, Masoumeh Jargeh Pages 87-114
  Nuclear Dispute of Iran and Countries 5+1 has been one of the most challenging issues in Iran's domestic and foreign policy over the past decade. Using descriptive-analytical method, the purpose of this article is to study of nuclear dispute of Iran and countries 5+1 in the period of 2005- 20015 based on the game theory. The findings of the paper show that two sides of the dispute used the war of extinction game and the edge of the abyss game as conflict games from 2005 to 2011. These games were based on non-cooperation. Due to the failure to achieve goals and becoming more difficult the continuation of these games for players, two sides of the dispute went to the bargain game and prisoner's dilemma game. Also depending on the type of each game at each stage, the time of negotiation rounds was determined so the time of negotiation rounds decreased dramatically.
  Keywords: Iranian Nuclear Dispute, Countries 5+1, Game Theory, Collaborative Games, Conflict Games
 • Seyyed Mohammad Tabataba&#, I, Amir Jafarzadegan * Pages 121-142
  The State has for centuries been the only actor of the international system. After the end of the Second World War II, theoretical foundations and some practical facts led to the erosion of statehood and the emergence and diversification of new actors in the international arena. New actors recognized in the anti-realist views of international relations including liberalism and its branches and theories such as postmodern and by designing concepts such as global civil society, transnationalism, globalization and soft power, make the changes in the form and nature of international relations. In addition to, some practical realities such as the permeability of state sovereignty and the development of new subjects such as human rights and the environment have accelerated this change. It has been made to highlight the role of sub-state actors in foreign policy. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is also influenced by some actors in different ways. How did these influences occur? After studying the sub-states actors, identify their ways of influence on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran through Participation in public diplomacy of the country, The promotion of Iranian-Islamic culture, Humanitarian measures, Normalization, Signing Agreements, and technical-commercial exchanges.
  Keywords: Sub – State Actors, State Erosion, New Actors, Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Transnationalism
 • Hossein Farzanepour *, Ali Akbar Yari Alghar, Sakineh Shabani Pages 143-172
  The foundation of public opinion these days is the emergence and decline of the ISIS movement. In this article, along with a charismatic reading of the emergence and decline of ISIS, the special two-sided work of charisma has been considered in terms of its accomplishments, while distinguishing it from its Muslim alternative, the spiritual saintship, the half-darkness of charisma has also been taken into consideration. The dominant approach of the existing articles is the attraction of the Prophet and the spiritual saintship in the Shiite system as a kind of charisma. If we understand the love of the saintship in the Shiite thought of charisma, then we have unwittingly accepted the necessity of the charisma's identity, its decline and its replacement after decades. The theoretical purpose of the article is to study the charisma of the charisma compared to the alternative of the spiritual saintship in the Shiite system, and its strategic goal is to examine the reason for the early decline of ISIS with the reasoning of Max Weber's theorizing, and the practical purpose is to examine the rational possibility of the emergence of an alternative to ISIS. Theoretical result of this paper, the superiority of the spiritual saintship over charisma and its most strategic and strategic finding, is the rational probability of the emergence of a quasi-ISIS movement. The research methodology is an analytical, critical paper, using library resources and the efficiency of Max Weber's theorizing, Kolakovsky and Hannah Arendt.
  Keywords: Charisma, provocating, Guardianship, comparative study, ISIS
 • Nesa Z Pages 173-197
  Turkey's constitutional referendum is a recent era of internal developments in Turkey. With the fragile victory of the Justice and Development Party on April 16, 2017, the study of this referendum and developments regarding the future of democracy in the country can be considered a matter worthy of further study. In this paper, the paper attempts to analyze the constitutional referendum of Turkey by using the theory of elite circulation as a theoretical framework. In this regard, the central question of the article is how does the referendum on the Turkish constitution affect the future of democracy and political stability in Turkey? This paper, based on descriptive and analytical documents, has strengthened the hypothesis that the recent constitution referendum of Turkey has undermined the future of the political system based on the circulation of the elites of the country, and it leads to mediation that competitive environment will be limited to other non-government elites, such as opposition parties, and the future of political stability and democracy in this country will be more fragile than the past, as well as the future of Turkish political and social security, more shaky than before.
  Keywords: Constitution Referendum, Circulation of Elites, AKP, Democracy, Political Stability
 • Ali Adami, Nazanin Nazifi *, Aref Bijan Pages 189-216
  If the past to the present, the Middle East can be defined in one word, that word is "instability." Following the current challenges, the opening of relations between the two countries in the Middle East is more significant than other regional alliances: "Israel and Saudi Arabia". The main question is: to what extent Israel and Saudi Arabia have been able to succeed in balancing against Iran? it's assumed that; The factors that keep these two governments together are: concern over Iran's nuclear deal, It also reduced the presence and role of the United States in the region, Reduce the US presence and role in the region, And crises caused by extremism and the civil war in Syria. However, given the challenges of regional and trans-regional actors, the proximity of two governments is not a step towards consolidating a balanced alliance to isolate and confront Iran. Despite the commonalities and causative factors in the normalization of relations between the two countries more than before, According to Randall Schwedler's “Under balancing" theory can be said: The two countries have not been able to form a strong alliance especially against Iran as their common enemy.
  Keywords: Israel, Saudi Arabia, bilateral cooperation, Normalization of relations, underbalancing
 • Mahdi Hosaini Pages 229-254
  Jewish fundamentalism, as a kind of a variety of religious fundamentalism, has its own specifics, while having similarities to other forms of fundamentalism. Different interpretations of religious and historical sources have led to the formation of various forms of Jewish fundamentalism, which, if we want to provide an indicator for categorizing these species, is the best indicator of the "exile" or "return" principle. From the perspective of the fundamentalists that we are in exile or the time of return, we have our own rules and requirements, and on this basis we can mention three fundamental types of fundamentalism: passive fundamentalism, pragmatic fundamentalism, and promised believing fundamentalism. The Jewish fundamentalists, while dividing into different groups, have the same ultimate goals, and the difference between the aforementioned species is a tool, method, and time-space detection. Of course, in addition to the intra-religious components, the alignment or opposition to political movements, the role played by the policies of the Zionist regime, and also the attention to the adoption of pragmatic positions of some of these groups, one can well categorize and why certain positions in different types of fundamentalism Explaining.
  Keywords: Social Capital, Islamic schools, 1979 Iranian, Revolution, cooperation norm