فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 1 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی ادریسی، علی رضایی جعفری * صفحات 1-18
  در این پژوهش سعی شده نحوه رفتار مسافران هوایی در انتخاب بین 6 شیوه حمل و نقل مترو، اتوبوس، همسفری (coorpoling)، تاکسی، خودروی شخصی (پارک کردن) و خودروی شخصی (پیاده شدن) درجهت دسترسی زمینی به فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران مورد بررسی قرار گیرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش در 3 روز از تابستان 1393 انجام شده و به‌منظور مدل‌سازی از مدل لوجیت چندجمله ای (multinomial logit model) استفاده شده‌است. پیمایش‌‌ مذکور در قالب رجحان بیان شده (stated preference) به‌شکل مصاحبه حضوری در فرودگاه‌ بین المللی امام خمینی تهران انجام گرفته‌است. تعداد پرسش نامه‌های جمع‌آوری شده 257 عدد بوده و مقدار اعتبارسنجی (validation) داده ها 34% می باشد. از مهم ترین نتایج این پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که درصد بسیاری از مسافران فرودگاه امام خمینی از درآمد (حدود 90% مسافران درآمد بالای 1.5 میلیون تومان در ماه دارند) و مالکیت خودروی (حدود 92% مسافران حداقل 1 خودرو در خانواده شان دارند) بالایی برخوردارند و با در نظرگیری نتیجه به‌دست‌آمده برای این مسافران که تمایلی به استفاده از مترو ندارند، افزایش زمان سفر و هزینه های حمل و نقل شخصی (مثل افزایش هزینه پارکینگ) و در مقابل سرویس دهی بسیار بالاتر مترو (مثل فراهم کردن توشه بار، اعتمادپذیری و کاهش زمان سفر) مسافران فرودگاه امام خمینی را متمایل به استفاده از مترو می‌کند.
  کلیدواژگان: دسترسی زمینی به فرودگاه، فرودگاه امام خمینی، مترو، لوجیت چندجمله ای، رجحان بیان شده
 • روزبه تدین *، روزبه دبیری صفحات 19-34
  در این پژوهش تاثیر ذرات خاک‌اره درخت کاج برروی خصوصیات ژئوتکنیکی دو نوع خاک رس کائولنی بررسی شده‌است، به‌طوری‌که خاک‌اره با درصدهای وزنی 3، 6 و 9 به‌صورت خشک به دو خاک کائولنی با خصوصیات خمیری مختلف به‌صورت تصادفی مخلوط گردیده‌است. در ادامه، نمونه های ساخته‌شده تحت آزمایش های تراکم، تک محوری، نفوذپذیری (با ارتفاع متغیر)، تحکیم و برش مستقیم (خشک و اشباع) قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می‌دهد، زمانی‌که 3 % خاک‌اره به نمونه های مورد مطالعه افزوده گردد سبب کاهش نسبت تخلخل حداقل (emin) در بین ذرات خاک کائولن با خاصیت خمیری بالا به‌میزان 24 % می‌شود. هم‌چنین در این شرایط افزایش در مقاومت و ظرفیت باربری، تراکم‌پذیری و کاهش جذب آب به‌وقوع می‌پیوندد.
  کلیدواژگان: خاک رسی، خاک اره، رفتار ژئوتکنیکی، مقاومت برشی، تحکیم، نفوذپذیری
 • محمد امیری *، عادل عساکره، امین حسین فرخدل صفحات 35-54
  خاک های مارنی از خاک های مسئله دار هستند که در صورت قرار گرفتن در معرض جریان آب به‌سهولت فرسایش می یابند و مشکلاتی را در پایداری بستر پروژه های عمرانی ایجاد می نمایند. یکی از روش های اصلاح شیمیایی خاک استفاده از مواد افزودنی مانند آهک، سیمان و نانوذرات است. در پژوهش حاضر تاثیر افزودن نانوسیلیس بر عملکرد آهک در بهبود خصوصیات مهندسی خاک های مارنی و تشکیل ترکیبات جدید ناشی از فرایند تثبیت بررسی شده‌است. در این راستا پس از تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی خاک مارن، بهبود ویژگی های مهندسی نمونه های تثبیت‌شده با درصدهای مختلف آهک شکفته و نانوسیلیس بعد از پایان دوره عمل آوری از طریق انجام آزمایش های مختلف مکانیکی (حدود اتربرگ، دانه‌بندی، رسوب و مقاومت فشاری محدودنشده (UCS)) و ریزساختاری (pH، پراش اشعه ایکس (XRD)) تجزیه‌و‌تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش حاضر حضور نانوسیلیس در سیستم خاک مارنی- آهک، منجر به افزایش فعالیت های پوزولانی و رشد نانوساختارهای هیدرات سیلیکات کلسیم (C-S-H) و هیدرات آلومینات کلسیم (C-A-H) و توزیع یکنواخت این نانوساختارها می شود. هم‌چنین مقاومت فشاری نمونه های اصلاح‌شده با ترکیب نانوسیلیس و آهک متناسب با افزایش ماده افزودنی نانوسیلیس روند کاملا صعودی دارد. براساس نتایج پژوهش حاضر خصوصیات مهندسی خاک های مارنی در نمونه اصلاح‌شده با 6% آهک و 1% نانوسیلیس، میزان مقاومت فشاری در 7 روز اول به kg/cm2 45/18 افزایش یافته و نسبت‌به نمونه مرجع مقاومت فشاری 18 برابر افزایش یافته‌است
  کلیدواژگان: مارن، نانوسیلیس، مقاومت فشاری محدودنشده، XRD
 • محمد حاجی عزیزی *، مسعود نصیری صفحات 55-72
  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد ستون‌ سنگی معمولی و ستون سنگی مسلح با ورقه‌های افقی ژئوتکستایل در پایدارسازی شیب‌‌های خاکی ماسه‌ای می‌باشد. مدل شیب ماسه‌ای پس ‌از ساخت از طریق بارش اشباع شده و با نصب ستون سنگی معمولی و ستون سنگی مسلح با ورقه‌های افقی ژئوتکستایل درون آن، مسلح شده ‌است و در نهایت تاج شیب بارگذاری شده ‌است. نتایج به ‌دست ‌آمده با استفاده از روش تفاضل محدود سه‌بعدی (FLAC3D) نیز مورد تایید قرار گرفته‌اند. نتایج مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی و تحلیل‌های عددی، نشان داده‌اند که ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل در وسط شیب ماسه‌ای تاثیر چشم‌گیری در افزایش پایداری شیروانی مسلح دارد؛ به‌طوری ‌که ستون سنگی مسلح مقاومت برشی شیب ماسه‌ای را 5/1 برابر نسبت ‌به ستون سنگی معولی افزایش می‌دهد.
  کلیدواژگان: شیب ماسه ای، پایدارسازی، ستون سنگی، ژئوتکستایل
 • امین ایرجی * صفحات 73-92
  دو اصلاح موثر برای بهبود پیش بینی رفتار دینامیکی خاک‌های دانه ای توسط مدل رفتاری خمیری تعمیم یافته(Generalized plasticity) پاستور- زینکوویچ (Pastor-Zienkiewicz, PZ) معرفی شده‌است. اصلاح اول برای در نظر گرفتن پدیده اثر سست شوندگی در بارگذاری متناوب خاک‌های دانه ای متراکم و اصلاح دوم برای بهبود پیش بینی پدیده رچتینگ (Ratcheting) یعنی کرنش‌های خمیری پیش رونده در خاک‌های دانه ای تحت بارگذاری متناوب اعمال شده‌است. از سه آزمایش سه محوری و سه آزمایش کرنش مسطح تحت بارگذاری متناوب برای صحت سنجی مدل اصلاح شده استفاده شده‌است. در هر دو اصلاح مذکور، پیش بینی تغییرات تنش در مقابل کرنش و هم‌چنین تغییرات کرنش حجمی رضایت‌بخش بوده اند؛ با این حال نتایج پیش بینی تغییرات کرنش حجمی در اصلاح دوم نسبت به اصلاح اول تطابق بیشتری با آزمایش‌ها داشتند.
  کلیدواژگان: نظریه خمیری تعمیم یافته، اصلاح مدل رفتاری، خاک های دانه ای متراکم، شبیه سازی بارگذاری متناوب، سست شوندگی، رچتینگ
 • محمد کاظم شربتدار *، مجید مهربد صفحات 93-118
  در این مقاله خصوصیات مکانیکی بتن‌های ویژه با استفاده از سنگدانه‌های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی با 24 طرح اختلاط با درصدهای 0، 50 و 100% سنگدانه‌های سنگین جایگزین سنگدانه‌های معمولی، با نسبت‌های آب به سیمان 52/0 و 4/0 و الیاف فولادی با درصدهای 0، 1، 5/1 و 2% با مجموعا 300 نمونه آزمایشگاهی مکعبی، استوانه‌ای، تیر بررسی گردید. نتایج نشان داد که استفاده از سنگدانه‌های سنگین و الیاف فولادی باعث افزایش مقاومت‌های فشاری، کششی و برشی بتن شد و بیشترین تاثیر در نمونه‌های با 50% سنگدانه سنگین و 2% الیاف اتفاق افتاد.
  کلیدواژگان: بتن های ویژه، الیاف فولادی، سنگدانه های سنگین، مقاومت، برشی، فشاری، کششی
 • بهروز کشته گر *، منصور باقری صفحات 119-136
  در این مقاله با مدل سازی عدم قطعیت شناختی متغیرهای تصادفی در مسئله تعیین شاخص قابلیت اعتماد با استفاده از روش انتقال پایدار تطبیقی و با به‌کارگیری یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، شاخص قابلیت اعتماد فازی تعیین شده‌است. در روند تحلیل قابلیت اعتماد فازی از یک رویه تطبیق دینامیکی مبتنی بر روش انتقال پایدار استفاده شده‌است که ضریب کنترل این روش توانایی خودتطبیقی را در هر تکرار دارد. هم‌چنین به‌منظور بررسی میزان اهمیت عدم قطعیت شناختی بر شاخص قابلیت اعتماد فازی، تحلیل حساسیت با استفاده از معیار اصلاح‌شده آنتروپی شانون انجام شده‌است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت سه مثال ساز ه‌ای نشان می دهند که روش قابلیت اعتماد به‌کار گرفته‌شده به‌درستی با سرعت مناسبی همگرا می‌گردد. حساسیت احتمال خرابی سازه ها به عدم قطعیت شناختی بسیار حائز اهمیت است و در برخی مسائل تاثیر قابل ملاحظه ای بر شاخص قابلیت اعتماد سازه می گذارد.
  کلیدواژگان: تحلیل قابلیت اعتماد فازی، تحلیل حساسیت آنتروپی شانون، روش انتقال پایدار تطبیقی
 • سعید غفارپور جهرمی *، سعید قربان بیگی، مجتبی یعقوبی صفحات 137-150
  در مقاله حاضر به‌روش عددی اجزای محدود، تاثیر عوامل مختلف بر کارایی گروه ستون‌های سنگی در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست زمین‌های سست به‌سازی‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این تحقیق عوامل مختلفی چون نسبت سطح ستون سنگی، سختی مصالح و مشخصات مقاومتی و مکانیکی ستون سنگی و خاک در مقیاس گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان تاثیر این عوامل در طراحی و به‌سازی زمین‌های سست مشخص شود. در این مطالعه بیش از 150 تحلیل عددی به‌روش سه‌بعدی اجزای محدود در حالات مختلف و با متغییرهای متفاوت برای خاک و ستون سنگی از نظر آرایش، مشخصات هندسی و فنی انجام گرفته‌است تا تاثیر این متغییرها قابل درک و بیان باشد. یکی از مهم‌ترین اهداف این مقاله بررسی اثرات گروه ستون سنگی و متغیرهای مختلف بر ظرفیت باربری زمین‌های سست به‌سازی‌شده می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از ستون‌های سنگی تاثیر قابل توجهی بر افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست زمین‌های سست دارد. میزان این افزایش با زیاد شدن نسبت سطح ستون‌ سنگی به خاک به‌دلیل افزایش برهم‌کنش ستون‌ها تشدید می‌گردد. افزایش ضریب الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون و هم‌چنین ضریب پواسون خاک در اطراف ستون‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش ظرفیت باربری دارند در‌حالی‌که با افزایش نسبت پواسون ستون‌های سنگی، افزایش چندانی در ظرفیت باربری دیده نمی‌شود. هم‌چنین بالابودن نسبت سطح جایگزینی (نسبت مساحت ستون‌ها به مساحت کل زمین) علاوه‌بر افزایش ظرفیت باربری، سبب تشدید شیب تاثیر پارامترهای سختی و مقاومتی خاک و ستون بر افزایش ظرفیت باربری می‌گردد که این موضوع موید تاثیر گروه می‌باشد.
  کلیدواژگان: به سازی خاک، روش اجزای محدود، ستون های سنگی، الگوهای شکست، ظرفیت باربری
 • بهرام رضایی *، محمد مهدی سیف صفحات 151-164
  در این تحقیق تلاش شده‌است که میدان جریان شامل توزیع سرعت و تنش برشی مرزی در کانال‌های مرکب با سیلاب‌دشت‌های مورب برای دو زاویه اریب 1/5 و 2/9 درجه و عمق‌های نسبی 15/0، 24/0، 41/0 و 50/0 به‌صورت عددی شبیه‌سازی شود. به این منظور از مدل آشفتگی k-e و نرم‌افزار ANSYS-CFX استفاده شده‌است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی توزیع سرعت و تنش برشی در دو مقطع انتخاب و با داده‌های به‌دست‌آمده در آزمایشگاه هیدرولیک مستقر در والینگفورد Flood Channel Facility)) کشور انگلستان مقایسه شده‌است. بررسی‌ها نشان‌دهنده انطباق قابل قبول بین داده‌های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی می‌باشد. با کمک معادلات اندازه حرکت توسعه داده‌شده برای حجم کنترل‌هایی در سیلاب‌دشت‌ها، اندرکنش بین جریان در کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها برای زوایای اریب و عمق‌های نسبی مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که عموما به‌دلیل تبادل جرم بین کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها با افزایش زاویه اریب و عمق آب، نیروی برشی ظاهری در فصل مشترک قائم بین جریان در کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها افزایش می‌یابد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی عددی، کانال مرکب با سیلاب دشت های مورب، مدل آشفتگی، نیروی برشی ظاهری
|
 • A. Rezaei Jafari *, A. Edrisi Pages 1-18
  This study aimed at investigating air travellers’ behaviour with regard to choices for ground access to Imam Khomeini International Airport. The choices included subway, bus, carpooling, taxi, private car (parking) and private car (car drop-off). Data collection for this study was done during three days in summer, 2014, and Multinomial logit modelling was employed for this purpose. The survey was administered as a face to face interview in Imam Khomeini International Airport, which is located in Tehran, Iran. A total number of 257 questionnaires were collected, with the degree of validation being 34%. The most important results of this research indicate that the majority of imam Khomeini passengers have a high income(%90of them have 1.5 million tomans per month or higher) and car ownership(%92 of them have at least one car in their household). Considering that these passengers don’t have intention for using metro, with increasing the travel time, public transportation costs (e.g. parking cost) and improving metro service qulity (e.g. increasing the reliability and decreasing the travel time) , it may be possible to absorb them to use metro.
  Keywords: Ground access to Airport, Imam Khomeini Airport, Subway, Multinomial Logit, StatedPreference
 • R. Tadayyon *, R. Dabiri Pages 19-34
  In this research, effects of pine tree sawdust on geotechnical properties of two types of kaolinite clayey soil was evaluated. So that, sawdust in 3, 6 and 9 percent (by weight) in dry condition randomly mixed with two kaolinite clayey soil with different plasticity index. Compaction, uniaxial, permeability (falling head) and consolidation tests were performed on specimen. Results showed while 3% sawdust mixed to samples, 24% minimum void ratio (emin) decreased in kaolinite clay with high plasticity index. Also, in this condition, increasing of bearing capacity and strength, ductility and decreasing in water absorbing have been happened
  Keywords: Clayey soil, Sawdust, Geotechnical behavior, Shear strength, Consolidation, Permeability
 • M. Amiri*, A. Asakereh, A.H. Farokhdel Pages 35-54
  Marls are problematic soils, which easily erode if they are exposed to water flow and problems in the stability of the bedding of construction projects can be occurred. One of the methods for soil chemical modification is the use of additives such as lime, cement and nanoparticles. The effect of adding nano-SiO2 on the lime performance on the enhancement of the improvement process of the marl soil engineering properties and the formation of new compounds due to the stabilization process has been investigated in the present study. In this regard, after determining the geotechnical properties of Marl soil, improvement of engineering properties of samples stabilized with various percentages of lime and nano-SiO2 after the end of the curing period was analyzed by performing large-scale experiments (Atterberg limits, aggregation, deposition and unconstrained compressive strength (UCS), and microstructure ((pH) and X-ray diffraction (XRD)). According to the results of this study, the presence of nano-SiO2 in the marl-lime soils system has led to increased pozzolanic activities and growth of calcium silicate hydrate (C-S-H) and calcium aluminate hydrate (C-A-H) nanostructures and uniform distribution of these nanostructures. The compressive strength of the modified samples with the combination of nanosilica and lime proportional to the increased nano-silica additive has a quite ascending trend. Based on the results of the present study, the development rate of improvement of marl soil engineering properties in a modified specimen with 6% lime and 1% nano-SiO2 increased the compressive strength in the first 7 days by 18.45 kg/cm2 and the compressive strength increased by 18 times compared to the reference specimen.
  Keywords: Marl, Lime, Nano-SiO2, UCS, C-S-H, XRD
 • M. Hajiazizi *, M. Nasiri Pages 55-72
  The aim of this research is to experimentally investigation of ordinary stone column and reinforced stone column using horizontally laminated geotextile disks in stabilizing sandy slopes. The sand slope model saturated through precipitation and reinforced by installing ordinary stone column and horizontal layers of geotextile within the stone column, and then slope crest undergo loading. Accuracy of experimental results confirmed using 3-D finite difference method (FLAC3D). Both experimental and numerical results show that geotextile reinforced stone column in the middle of sandy slope have an impressive impact on increasing stability of reinforced slope. In such way that reinforced stone column, increase shear strength of sandy slope up to 1.5 times more than ordinary stone column.
  Keywords: Sandy Slope, Stabilization, Stone Column, Laminated Geotextile Disks
 • A. Iraji * Pages 73-92
  Two effective modifications were introduced for Pastor-Zienkiewicz (PZ) model to improve the prediction of dynamic behavior of granular soils. The first modification was implementation of degradation effect for dense granular soils under cyclic loading, and the second was improvement of ratcheting effect for granular soils under cyclic loading. Three cyclic triaxial tests and three cyclic plane strain test were used to validate the introduced modifications. Predictions of stress versus strain for both of modifications were satisfactory. However, predictions of volumetric strain for the second modification were better than those of the first modification.
  Keywords: Generalized plasticity theory, Modification of constitutive law, Dense granular soils, Simulation of cyclicloading, Degradation, Ratcheting
 • M. Mehrbod, M. K. Sharbatdar * Pages 93-118
  In this paper, the mechanical properties of special concrete with magnetic heavy weight aggregates and steel fibres, from 24 different mixed designs with 0, 50, 100% of heavy weight aggregates replacing with regular aggregates, 0.52 and 0.4 water-cement ratios and 0, 1, 1.5 and 2% of steel fibers, totally 300 specimens including cubic, cylindrical, and beam was investigated. The results showed that the compressive, tensile and shear strenghts were improved with using special aggreagate and fibres particularly with 50% high weight aggreagate and 2% steel fibres.
  Keywords: Special Concrete, Steel Fibers, Heavy Aggregates, Shear, Compressive, Tensile
 • B. Keshtegar *, M. Bagheri Pages 119-136
  In this paper epistemic uncertainty of random variables in the reliability analysis of Adjusted Stability Transformation Method has been modeled and fuzzy structural reliability index has been determined using GA. In the reliability analysis process, a dynamic adaptive approach based on stability transformation method has been applied which the control coefficient is self-adapted at each iteration. Moreover in order to investigate the importance of epistemic uncertainty in the fuzzy structural reliability index, sensitivity analysis using Entropy-Shannon has been done. Survey results of three structural examples indicate that the proposed reliability method provides stable results with suitable computational efficiency. The sensitivity of failure probability to epistemic uncertainty has shown a considerable effect on the structural reliability in some problems.
  Keywords: Fuzzy Reliability Analysis, Entropy-Shannon Sensitivity Analysis, Adaptive StabilityTransformation Method
 • S. Ghaffarpour Jahromi*, S. Ghorban Beygi, M. Yaaghoobi Pages 137-150
  Increasing construction industry and the need to build structures on lands that do not have sufficient load-bearing capacity resulted in the development of soil improvement techniques to enhance site capability. The use of stone columns for the ground improvement for reasons such as environmental compatibility, cost effective, minimizing the liquefaction potential of the ground, settlement reduction, increase of the load-bearing capacity and significant reduction in the period of consolidation is considered as one of the most effective soft soil reinforcement methods. Stone columns can be designed to bear on the hard stratum or as a floating system where the toe is embedded in the soft layer. What in recent years were as the basis for designing of groups of stone columns were based on the theories developed for single stone columns ignoring the group interaction. Most of the existing design methods for stone columns adopt unit cell idealization which is not applicable to spread footing. To assess the influence of various parameters on the performance of a group of stone columns, in this paper which is based on the finite element method, the effect of hardness and resistance parameters affecting the load bearing capacity was discussed. More than 140 analyses of different parameters of soil and stone columns were carried out and were discussed in the form of graphs to compare the effects of these parameters. Results showed that using stone columns had a significant impact on increasing the bearing capacity of the soft grounds. The rate of growing enhances with increase of replacement ratio of stone columns into the soft soil due to group interaction. Increase of elasticity and internal friction angle of column materials as well as soil Poisson's ratio have a significant impact on increasing load-bearing capacity on the other hand when Poisson's ratio of stone columns increases any substantial change isn’t see. In addition of bearing capacity increase, growth of replacement ratio enhances the impact of strength and stiffness parameters of soil and columns on bearing capacity increase which shows the influence of the group interaction. End bearing columns were observed as a factor influencing the increase of bearing capacity and intensifying the effect of stiffness and strength parameters on column bearing capacity.
  Keywords: Stone Columns, Bearing Capacity, Finite Element Method, Ground Improvement, Group Effect
 • B. Rezaei *, M. M. Seif Pages 151-164
  In this research an attempt has been made to model flow field in compound channel with skewed floodplains for two skew angles of 5.1o and 9.2o and relative depths of 0.15, 0.24, 0.41 and 0.50. For numerical modelling the k- turbulence model and the ANSYS-CFX software were used. The results of numerical modelling of the velocity and boundary shear stress distributions at two selected sections were then compared to the Flood Channel Facility Experimental Data. The study shows that more or less there are good between the experimental data and the results of numerical modelling. Using the momentum equations for the control volumes on the floodplains, the interaction between flow in the main channel and on the floodplains for different skew angles and relative depths has been investigated. The study indicates that in general by increasing the skew angle and water depth due to mass exchange between the subsections, the apparent shear forces at the vertical interface between the main channel and floodplains increases.
  Keywords: Numerical modeling, Skewed compound channels, k turbulence model, Apparent shearforce