فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن اکبرپوربنی*، نرگس جعفری صفحات 1-14
  سابقه و هدف

  افزایش شیوع چاقی از مشکلات اصلی سلامت در کشور ما محسوب می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف داروی طب سنتی قند خون (دیابیطس)، تمرین هوازی بر گلوکز و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تعداد 30 نفر از زنان دیابتی نوع دو و دارای اضافه وزن شهر قم به صورت تصادفی در 4 گروه تمرین هوازی+دارو، تمرین هوازی+دارونما، دارو و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی شامل شش هفته دویدن با شدت 60 الی 70 درصد ضربان قلب بیشینه و دریافت داروی دیابیطس روزانه سه کپسول800 میلی‏ گرمی صبح، ظهر و شب بعد از هر وعده غذایی بود. نمونه‏ های خونی آزمودنی‏ ها در مراحل پیش و پس آزمون جمع‏ آوری و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک ‏راهه و آزمون تی وابسته با سطح معنی داری (≤0/05p) با استفاده از نرم‏ افزار SPSS تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میزان گلوکز خون در گروه تمرین+دارو (0/034=p)، گروه تمرین+دارونما (0/020=p) و گروه دارو (0/009=p)، از مرحله پیش‏ آزمون به پس آزمون کاهش یافت و همچنین سطوح کلسترول در گروه تمرین+دارو (0/008=p) و در گروه دارو (0/010=p)، میزان تری گلیسیرید در گروه دارو (0/011=p)، سطح LDL در گروه دارو (0/043=p)، سطح VLDL در گروه تمرین+دارو (0/011=p)، از مرحله پیش آزمون به پس آزمون کاهش معنی داری داشت، در حالی که تفاوت بین گروهی در هیچ یک از فاکتورها مشاهده نشد (0/05<p).

  نتیجه گیری

   نتایج تحقیق حاضر نشان داد شش هفته تمرین هوازی و مصرف داروی دیابیطس در زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه وزن، اثر مثبتی از طریق سازوکارهای متفاوت بر گلوکز خون و برخی از شاخص های نیمرخ لیپیدی دارد.

 • غلامرضا صلصالی، سعید اسماعیلی صابر، فاطمه عمادی، محمد غلامی فشارکی، فاطمه نوجوان، عطیه سادات دانش، عباس هاشمی نژاد، نفیسه ظفرقندی* صفحات 15-24
  سابقه و هدف

  خونریزی غیرطبیعی رحمی از علل شایع مراجعه به مراکز درمانی در سنین قبل از یائسگی است. طب کل نگر ایرانی علل متعددی برای این مشکل بیان می کند. این علل را می توان به دو دسته علل رحمی و علل خونی تقسیم کرد. علل خونی شامل تغییراتی در کیفیت و کمیت خون است که چگونگی جریان یافتن خون را دست خوش تغییر می کند. هدف این مقاله که یک مطالعه کتابخانه ای است، بررسی تغییرات خونی مسبب خونریزی رحمی از دیدگاه طب سنتی ایرانی و تبیین آن بر اساس قوانین حاکم بر مکانیک سیالات می باشد.

  مواد و روش ‏ها

   در این مطالعه ابتدا با جستجو در کتب معتبر طب سنتی ایران علل خونریزی غیرطبیعی رحمی مطالعه شد و از آنجا که یک سری از این علل متمرکز بر تغییرات در جریان خون بود، جهت مطالعه رفتار جریان خون، با کلیدواژه های «رئولوژی»، «همورئولوژی» و «رئولوژی خون» به جستجو در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی 2011 تا 2019 پرداخته شد. سپس ارتباط رفتار جریان خون و خونریزی های غیر طبیعی رحمی تبیین شد.

  یافته ها

   از دیدگاه طب سنتی ایرانی، یکی از علل افزایش خونریزی های رحمی، تغییر در کیفیت خون به صورت افزایش حرارت آن و یا افزایش حجم آب نسبت به سایر اجزاء آن و یا تغییر در کمیت خون به صورت پرخونی می باشد که براساس علم مکانیک سیالات، این تغییرات باعث افزایش سیالیت خون می شوند.

   نتیجه گیری

   شناخت مکانیسم ایجاد تغییرات در رئولوژی خون و ارتباط آن با خونریزی غیرطبیعی رحمی، افق های جدیدی را در پیشگیری و درمان این مشکل خواهد گشود.

  کلیدواژگان: خونریزی غیرطبیعی رحم، رئولوژی، همورئولوژی، طب سنتی ایرانی
 • روشنک مکبری نژاد، الهام پارسا، محمود خدادوست، آرمین زارعیان، مرتضی مجاهدی*، فاطمه کارگرشریف آباد، زهرا گرجی، عاطفه سعیدی بروجنی صفحات 25-36
  سابقه و هدف

  امروزه مشکلات معده از شیوع بالایی برخوردارند. در طب سنتی ایرانی با زیر بنای مزاج، توصیه‏ ها بر پایه اصلاح سبک زندگی است، تا با اصلاح سبک زندگی و بهبود آن سلامتی را حفظ کنیم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از نوع مروری-کتابخانه ای، توصیه های حفظ سلامتی (حفظ الصحه) معده از منابع معتبر طب سنتی جمع‏ آوری شد. پس از جمع آوری و طبقه بندی داده ها، عواملی بیان شد که توجه به آن ها سبب حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری های معده می شود.

  یافته ها

   در طب ایرانی، سلامت معده جهت حفظ سلامت کل بدن، نقش کلیدی داشته و دستورات دقیقی برای حفظ سلامت آن ارایه شده است. زمان غذا خوردن، میزان غذا، نوع غذا، جویدن کافی غذا، فاصله مناسب بین فعالیت بدنی و غذا، پرهیز از غذاخوردن در حالت روانی نامناسب، زمان نوشیدن آب از مهم ترین توصیه های طب سنتی ایرانی جهت حفظ سلامتی معده می باشد.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه طب سنتی ایرانی نظر خاصی به معده و سلامتی آن دارد و توصیه های تغذیه ای فراوانی جهت سلامت معده ارائه کرده است که در طب مدرن کمتر به آن توجه شده و همچنین اهمیت نحوه تغذیه در سلامت انسان، رعایت توصیه های تغذیه ای مد نظر طب ایرانی می تواند در پیشگیری بسیاری از بیماری ها و خصوصا بیماری های گوارشی موثر باشد. پیشنهاد می شود تاثیرگذاری تک‏ تک توصیه های مدنظر منابع طب ایرانی در پژوهش های آینده بررسی شود تا امکان استفاده کاربردی از آن ها در نظام سلامت فراهم شود.

  کلیدواژگان: حفظ الصحه، معده، مزاج، طب سنتی ایرانی
 • مریم امامی، محسن ناصری، فاطمه علیجانیها، محمدرضا حیدری* صفحات 37-46
  سابقه و هدف

  از گیاه بادرنجبویه به‏ طور گسترده برای کاهش سطح اضطراب استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی و ایمنی فرآورده گیاهی بادرنجبویه بر میزان اضطراب با استفاده از شواهد موجود بود.

  مواد و روش ها

   از مطالعات کارآزمایی بالینی فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی بین‏ المللی و فارسی استفاده شد. با توجه به روزآمدسازی دایم منابع اطلاعاتی، جستجوی منابع اطلاعاتی در بازه زمانی آذر ماه 97 انجام شد. استخراج به طور مستقل توسط دو مرورکننده صورت گرفت. کیفیت مطالعات با استفاده از مقیاس جداد (Jadad) انجام شد.

  یافته ها

  بررسی کارآزمایی‏ های بالینی انجام شده بر روی 395 مشارکت‏ کننده نشان داد که گیاه دارویی بادرنجبویه به شکل خوراکی در بیماران مختلف دارای تاثیرات مثبت ضد اضطراب می باشد.

  نتیجه گیری

  در حال حاضر شواهد مطلوبی برای استفاده از بادرنجبویه برای کمک به کاهش اضطراب وجود دارد.

  کلیدواژگان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی، بادرنجبویه، اضطراب، مقیاس جداد
 • سمیه خلیل زاده*، فاطمه جعفری صفحات 47-55
  سابقه و هدف

  خونریزی ممکن است به علت جراحت، اختلالات خون یا اثر دارو رخ دهد، متوقف کردن خونریزی اغلب مستلزم اقدام فوری پزشکی است و می تواند سبب ناتوانی و مرگ‏ ومیر بیماران شود. داروهای متداول هموستاتیک در دسترس نیستند و اثربخشی محدودی دارند. از طرفی این داروها گران بوده و بار اقتصادی ناشی از روش های درمانی مختلف، سبب ایجاد مشکلات متعددی برای جامعه می شود. طب سنتی ایران که یکی از مکاتب طبی کل‏ نگر می باشد، روش های درمانی ویژه ای در این خصوص دارد که شناخت آن ها برای جامعه پزشکی خالی از فایده نیست. در منابع طب ایرانی برای کنترل خونریزی ترکیبات طبیعی مختلفی استفاده شده است که از آن جمله می توان به انواع خاکستر اشاره کرد. یکی از انواع پرکاربرد آن، پنبه سوخته است. هدف از این مقاله، استخراج پنبه سوخته به عنوان بندآورنده خونریزی در متون طب سنتی ایران به عنوان مکتبی غنی با سابقه تاریخی پربار است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مروری یک نوع بررسی کتابخانه ای است. به این منظور ابتدا کاربرد خاکستر و پنبه با کلید واژه های مختلفی در بندآوردن خونریزی در منابع معتبر طب سنتی ایران از قبیل قانون در طب، الحاوی و ذخیره خوارزمشاهی بررسی شد. سپس در پایگاه های اطلاعاتی از جمله PubMed, SID, Google Scholar اثرات این مفرده بر روی خونریزی تا می 2019 برای یافتن شواهد علمی جستجو شد.

  یافته ها

   خاکستر به عنوان درمان مجرب در بندآوردن خونریزی در منابع معتبر مختلفی در طب سنتی ایران ذکر شده است. حکما با خواص مختلفی که برای پنبه قائل هستند، آن را مانع سیلان خون معرفی می کنند که خونریزی را بند می آورد و باعث جمع شدن اجزا می شود.

  نتیجه گیری

   از آنجایی که اثرات ضد خونریزی پنبه در منابع مختلفی از طب مدرن اثبات شده است، بنابراین در زخم هایی که پیچیده نیستند و شریان درگیر نیست و سایز کوچک با عمق کم دارند می توان از سوخته گاز استریل یا پنبه سوخته که ارزان و در دسترس است، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خونریزی، طب ایرانی، پنبه سوخته
 • مجید بالایی کهنمویی، محبوبه بزرگی، مهناز خانوی*، محمدرضا شمس اردکانی، تهمینه اکبرزاده، مینا سعیدی، منان حاجی محمودی صفحات 57-69
  سابقه و هدف

  حنا گیاهی از جنس Lawsonia از خانواده حنائیان (Lythraceae) است. این گیاه درختچه ای با ارتفاع حدود 2 متر است که غالبا به منظور استفاده از برگ های آن کاشته می شود؛ ولی سایر قسمت های گیاه همچون پوست و دانه نیز دارای اثرات درمانی می باشند. حنا در ایران، پاکستان، هند، نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری شرق آفریقا، جنوب آسیا رشد می کند. پراکنش حنا در ایران شامل هرمزگان، خوزستان، کرمان و سیستان بلوچستان است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات درمانی حنا در متون طب سنتی ایران و واکاوی اثرات نوین اثبات شده در خصوص حنا می باشد.
  مواد و روش ها: تحقیق به روش مطالعه مروری و بر اساس جستجوی کتابخانه ای در منابع اصلی و مکتوب طب سنتی ایران انجام گرفت. همچنین پایگاه های مختلف اطلاعاتی مانند Magiran، SID، Scopus، Google Scholar, PubMed و  ScienceDirect به منظور بررسی یافته های جدید جستجو شد.
  بحث و نتیجه گیری: حنا (Lawsonia innermis L.) به طور گسترده در طب سنتی ایران برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های پوست و مو، سردرد و درمان زخم کاربرد دارد. پودر برگ حنا در رنگ آمیزی مو، ریش و ناخن به کار برده می شود. حنا از نظر فیتوشیمی شامل ترکیباتی همچون کینون ها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها، فلاونوئیدها، تانن ها و ترکیبات فنولی، آلکالوئیدها، کومارین ها و اسیدهای چرب می باشد. از مهم ترین کاربردهای گیاه حنا می توان به ضد درد، هیپوگلیسمی، محافظت‎کننده کبدی، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد میکروب، ضد قارچ، ضد ویروس، محرک سیستم ایمنی، آنتی اکسیدان و خصوصیات ضد سرطان اشاره کرد.
  مقایسه و انطباق یافته های سنتی و مطالعات امروزی نشانگر این است که منابع طب سنتی و طب جدید هم خوانی بسیار نزدیک با هم دارند. از این رو با تامل در یافته های عملی انجام شده بر روی گیاه حنا و بررسی دقیق تر منابع طب سنتی و متون گذشتگان، می توان به فرآورده های دارویی نوین و موثری از گیاه حنا دست یافت.

  کلیدواژگان: حنا، طب ایرانی، فیتوشیمی
 • یاسمن کیاسی، محمدرحیم فروزه* صفحات 71-87
  سابقه و هدف

  تغییر رویکرد جوامع به استفاده از دارو های گیاهی به جایگاه دیرینه گیاهان در بین مردم و شناخت سنتی آنان از گیاهان و پی بردن به آثار سوء دارو های شیمیایی برمی گردد. اتنوبوتانی به معنای دانشی است که بشر از گیاه شناسی و محیط زیست گیاهان دارد. در این تحقیق، یک ارزیابی اتنوبوتانیکی در مرتع آلمالیچه واقع در حدود 70 کیلومتری جنوب شهرستان آباده در استان فارس صورت پذیرفت. شناسایی و معرفی ذخایر بومی گیاهان هر منطقه، اشکال و موارد استفاده سنتی این گیاهان با توجه به تنوع بوم‏ شناختی ایران می تواند فراهم‏ کننده اطلاعات مفیدی در زمینه فعالیت های دارویی و سیستم سلامت جامعه باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی گیاهان دارویی شهرستان با استفاده از دانش و تجربه بومیان و همچنین معرفی خواص و ویژگی های ناشناخته این گیاهان است.

  مواد و روش‏ ها

   در این پژوهش پس از مطالعات پیشتاز و پیمایش صحرایی منطقه تحت مطالعه، لیست گیاهان دارویی منطقه، جمع‏ آوری و با استفاده از منابع معتبر گیاه‏ شناسی شناسایی شد، همچنین با مطالعات اسنادی و همچنین مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، باورها و دانستنی های جوامع محلی مستندسازی شد. بر این اساس برای هر گونه گیاهی نام علمی، نام محلی، خواص درمانی، اندام مورد استفاده و نحوه مصرف تدوین شد.

  یافته‏ ها

   در این مطالعه 79 تعداد گونه دارویی، متعلق به 28 خانواده شناسایی شد. بیشترین سهم در ترکیب گونه ها مربوط به خانواده های Compositae (13 گونه)، Lamiaceae (12گونه)، Apiaceae (10 گونه)،Rosaceae ،Brassicaceae  و Leguminaceae هر کدام با 4 گونه بود. افراد بومی از تمامی گیاهان جمع آوری شده، استفاده خوراکی و دارویی داشتند. از میان مصارف سنتی و محلی نیز بیشترین کاربرد را در درمان بیماری های گوارشی، تصفیه خون و تنظیم فشارخون، قند خون، چربی خون، ضد عفونی کردن، خلط آور و ضد سرفه و سرماخوردگی به خود تخصیص دادند.

  نتیجه گیری

   با توجه به بکر بودن منطقه و نبود مستندات کافی در خصوص تعدای از این گیاهان، وجود 79 گیاه دارویی در مرتع آلمالیچه شهرستان آباده، غنای این منطقه را نشان می دهد. متاسفانه به دلیل از بین رفتن سنت ها حجم زیادی از دانش بومی در حال از بین رفتن است؛ بنابراین شناسایی این گیاهان، ثبت و مستندسازی آن ها می تواند جلوی از بین رفتن این دانش را بگیرد.

  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، گیاهان دارویی، مشاهده مشارکتی، آلمالیچه، آباده
 • غلامرضا امین، محبوبه بزرگی، افسانه حسین سالاری، امیر خلج، بهزاد ذوالفقاری، روجا رحیمی*، سمانه سلیمانی، محمدرضا شمس اردکانی، میثم شیرزاد، امیرمهدی طالب صفحات 89-96
  سابقه و هدف

  اسطوخودوس گیاهی دارویی است که پیشینه طولانی مصرف در طب ایرانی دارد. بیشترین کاربرد آن در رابطه با بیماری های مربوط به مغز و اعصاب بوده است و از آن به عنوان «جاروب دماغ» یاد شده است. در خصوص مشخصات گیاه شناسی، مطالب متعددی در منابع طب ایرانی بیان شده است که نشان می دهد گیاهان مختلفی در قرون مختلف به عنوان اسطوخودوس استفاده شده اند.

   مواد و روش ها

   در این مقاله سه گونه منتسب به اسطوخودوس از خانواده Lamiaceae، شامل  L. Lavandula stoechas, .Mill  Lavandula angustifolia و  .BoissNepeta menthoides   بررسی  شد و گیاه شناسی آن ها با موارد بیان شده در منابع طب ایرانی در خصوص ماهیت اسطوخودوس، مقایسه شد.

  یافته ها

   با توجه به بررسی های انجام شده و شرح مذکور در منابع طب ایرانی، می توان اسطوخودوس را معادل Lavandula stoechas دانست. قابل ذکر است که از اواسط قرن بیستم، گیاه Nepeta menthoides، در بازار دارویی ایران به عنوان اسطوخودوس معرفی و جایگزین اسطوخودوس رومی شده است.

  نتیجه گیری

   نتایج این کار می تواند راهگشای محققین گیاهان دارویی جهت کار روی هر یک از گونه های مذکور باشد.

  کلیدواژگان: اسطوخودوس، جاروب دماغ، طب ایرانی
|
 • Mohsen Akbarpour Beni, Narges Jafari* Pages 1-14
  Background and Purpose

  Increasing the prevalence of obesity is one of the main health problems in our country. One of the main side effects of obesity and overweight is type II diabetes. Thus, the aim of this study is to investigate the effect of 6 weeks usage of Persian medicine diabetes drug and aerobic training on glucose and lipid profiles in overweight diabetic women.

  Methods and Materials

  In this semi-experimental study, 30 overweight women with diabetes type II in Qom city were randomly assigned to four groups of: aerobic training + medicine, aerobic training + placebo, medicine, and control. The aerobic training program was including 6 weeks running with 60-70% of the maximum heart rate. Intended groups received three 800 mg diabetes capsules daily in the morning, afternoon and night after each meal for 6 weeks. Blood samples were collected for pre-test and post-test stages in order to study the variables in fasting condition. Data were analyzed using ANOVA and independent t-test in SPSS software with significant level of p≤0.05.

  Results

  The results of this study showed that FBS (fasting blood glucose) from the pre-test to post-test stages significantly decreased in exercise + medicine group (p = 0.034), exercise + placebo group (p = 0.02) and drug group (p = 0.009). Cholesterol levels in the exercise + medicine group (p = 0.008), medication group (p = 0.010), triglycerides in the training + drug group (p = 0.011), LDL in the drug group (p = 0.043) and VLDL in the training + drug group (p = 0.011) showed a significant decrease from the pre-test to post-test. However, there was no difference between the groups in any of the other factors (p> 0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that 6 weeks aerobic training and use of diabetes drug in women with diabetes type II have a positive effect through different mechanisms in blood glucose and some indexes of lipid profiles, insulin, and insulin resistance.

  Keywords: Overweight, Aerobic Exercise, Diabetes Drug, Type II Diabetes, Women, Glucose, Lipid profile
 • Golamreza Salsali, Sayed Saeed Esmaeili Saber, Fatemeh Emadi, Mohammad Gholami Fesharaki, Fatemeh Nojavan, Atieh Sadat Danesh, Seyed Abbas Hasheminejad, Nafise Zafarghandi* Pages 15-24
  Background and Purpose

  Abnormal uterine bleeding is one of the common causes of referral to treatment centers at pre-menopausal age. Persian comprehensive medicine expresses several causes for this problem. These causes can be divided into two general categories of uterine causes and blood causes. Blood causes include changes in the quality and quantity of blood that may change blood fluidity. The purpose of this article is to investigate the blood-induced changes in uterine bleeding from the viewpoint of Persian medicine and its explanation based on the fluid mechanics.

  Methods and Materials

  First, the causes of abnormal uterine bleeding were studied by searching the reference books of traditional Persian medicine. Since a series of these causes have focused on changes in the blood flow, in order to study the blood flow behavior, the keywords of “Rheology”, “Hemorheology” and “Blood rheology” were searched on relevant scientific sources. Then the relationship between blood flow and abnormal uterine bleeding was explained.

  Results

  From the perspective of Persian medicine, one of the causes of uterine bleeding is a change in the quality of blood as a result of its heat increase or an increase in the percentage of water relative to its other components, or a change in the amount of blood. Based on the science of fluid mechanics, these changes increase the fluidity of the blood.

  Conclusion

  Understanding the mechanism of blood changes and its relationship with abnormal uterine bleeding will open new horizons in preventing and treating this problem.

  Keywords: Abnormal Uterine Bleeding, Rheology, Hemorheology, Traditional Persian Medicine
 • Roshanak Mokaberinejad, Elham Parsa, Mahmood Khodadoost, Armin Zareiyan, Morteza Mojahedi*, Fatemeh Kargar Sharif Abad, Zahra Gorji, Atefeh Saeidi Borojeni Pages 25-36
  Background and Purpose

  Stomach problems are prevalent in clinical medicine. In Persian medicine, recommendations are based on the improvement of lifestyle in order to preserve the lifestyle and improve it considering the temperament.

  Methods and Materials

  This qualitative study was a kind of a library-based review that collected gastric health advices from authentic sources of Persian medicine.

  Results

  After collecting the data and categorizing them, factors that are considered to protect the health and prevent gastric diseases were expressed. Following points are among the most important recommendations of Persian medicine to preserve the gastric health: eating time, the amount of food, the type of food, enough chewing, proper interval between physical activity and eating a meal, avoiding eating in inappropriate psychological state, and time of drinking water.

  Conclusion

  Considering that Persian medicine pays a particular attention to stomach and its health, it has had particular recommendations for the gastric health in various sources. Modern medicine has had a lot of recommendations for lifestyle modification in preventing and controlling diseases in recent decades. However, some causes of stomach problems are factors that have been less popular in modern medicine. Considering the importance of nutrition in human health, observing the principles of nutrition can be effective in preventing many diseases.

  Keywords: Lifestyle, Stomach, Temperament, Mizaj, Persian Medicine
 • Maryam Emami, Mohsen Naseri, Fatemeh Alijaniha, Mohammad Reza Heidari* Pages 37-46
  Background and Purpose

  Melissa officinalis is widely used to reduce anxiety. The purpose of this study was to evaluate the efficacy and safety of Melissa officinalis on anxiety using existing evidences.

  Methods and Materials

  Persian and English clinical trials were searched in international and Persian databases in December 2018. Extraction of data was done independently by two reviewers. The quality of the studies was observed using the Jadad scale.

  Results

  A review of clinical trials performed on 395 participants showed that oral medicinal herbs in different patients have positive anti-anxiety effects.

  Conclusion

  There is enough supporting evidence for using Melissa officinalis to reduce anxiety.

  Keywords: Randomized Controlled Trials, Lemon balm, Melissa officinalis, Anxiety, Jadad Scale
 • Fatemeh Jafari, Somayyeh Khalilzadeh*, Mozhgan Mehriardestani Pages 47-55
  Background and Purpose

  Bleeding may occur due to injury, blood disorders or the effect of the medications. Stopping bleeding often requires urgent medical attention and can cause disability and mortality in patients. Commonly used hemostatic drugs are not available and have limited efficacy. On the other hand, these drugs are expensive and the economic burden caused by various therapies has made many problems for the society. Persian medicine, one of the holistic medical schools, has special therapies in this regard which can be helpful for medical community. Various natural compounds have been used in Persian medicine to control bleeding, including ash types. One of its most popular types is burnt cotton. The purpose of this paper is to extract burnt cotton as an anti-hemorrhagic agent in the Persian medicine texts as a rich school with a history of fruitful growth.

  Methods and Materials

  This review study is a kind of library survey. For this purpose, firstly, the use of ash and cotton was investigated with different keywords in straining the bleeding in reliable sources of Persian medicine such as Canon of medicine, al-Havi and Zakhireh Kharazmshahi. Then, the effects of this compound on bleeding were sought for scientific evidence in databases such as PubMed, SID, and Google Scholar.

  Results

  Ash has been mentioned as an experienced method for the treatment of bleeding in various valid sources of Persian medicine. Considering different properties for cotton, sages have known it to prevent bleeding and aggregate the components.

  Conclusion

  Since the anti-hemorrhagic effects of cotton have been proven in various sources of conventional medicine, it can be used in the form of burnt sterile gauze or burnt cotton as a cheap and available treatment in small size wounds with low depth that are not complex and the artery is not involved.

  Keywords: Hemorrhagia, Persian Medicine, Burnt Cotton
 • Majid Balaei Kahnamoei, Mahbubeh Bozorgi, Mahnaz Khanavi*, Mohammad Reza Shams Ardekani, Tahmineh Akbarzadeh, Mina Saeedi, Mannan Hajimahmoodi Pages 57-69
  Background and Purpose

  Henna belongs to the genus Lawsonia from the Lythraceae family. This shrub plant is about 2 meters high which is often planted in order to use its leaves, but other parts of the plant such as skin and seeds also have therapeutic effects. Henna grows in Iran, Pakistan, India, and South Asia as well as tropical and subtropical areas of East Africa. The distribution of henna in Iran includes Hormozgan, Khuzestan, Kerman and Sistan Baluchestan. The aim of this study was to investigate the therapeutic effects of henna in Persian medicine texts and to gathering data about the new evidences for the effects of henna.

  Methods and Materials

  It was a review study based on a library search in the main sources of Persian medicine in Iran. Also, various databases such as Google Scholar, PubMed, and Science Direct were searched for new findings.

  Results

  Henna (Lawsonia innermis L.) is widely used in Persian medicine to treat many diseases including skin and hair disorders, headaches, and wound healing. Henna leaves powder is used in dyeing of hair, beard, and nails. Henna, in terms of phytochemistry, includes compounds such as quinones, carbohydrates, proteins, flavonoids, tannins and phenolic compounds, alkaloids, coumarins, and fatty acids. The most important features of henna plant are analgesic, hypoglycemic, hepatoprotective, anti-inflammatory, antimicrobial, antimicrobial, antifungal, antiviral, immune stimulant, antioxidant, and anti-cancer properties.

  Conclusion

  Comparing and adapting traditional findings and current studies suggests that there is a very close match between Persian medicine and conventional medicine sources. Hence, considering new practical findings of the henna and a closer look at the sources of Persian medicine especially ancient manuscripts may lead to discover novel effective pharmaceutical products.

  Keywords: Henna, Lawsonia innermis L, Persian Medicine, Phytochemistry
 • Yasaman Kiasi, Mohammad Rahim Forouzeh* Pages 71-87
  Background and Purpose

  The change in the community's approach toward the use of medicinal plants traces back to the long standing position of plants among people and their traditional knowledge about plants and side effects of chemical drugs. Ethnobotany is the knowledge that human beings obtain from botanical and environmental ecology of plants. In this study, an ethnobotanical analysis was carried out in Almalicheh Rangelands, located around 70 km south of the Abadeh city in Fars province. Due to the ecological diversity of Iran, identification and introduction of native plants in every region, their forms, and the traditional uses of them can provide useful information for medicinal activities and the community health system. The purpose of this study was to identify the medicinal plants using the knowledge and experience of native people, as well as the introduction of unknown plants attributes.

  Methods and Materials

  In this study, local medicinal plants were collected and identified using valid sources of botany after field studies and surveys. Also, the beliefs and knowledge of the local communities were documented using deep and semi-structured interviews. Accordingly, the scientific and local names, health benefits, used organ, and consumption instruction were collected for all plants.

  Results

  In this study, 80 plant species belonging to 28 families were identified. The most common species were related to the families of Compositae (14 species), Lamiaceae (12 species), Apiaceae (10 species), and Rosaceae and Brassicaceae (each with 4 plant species). Local people had edible and medicinal uses from all plants. Among traditional and local uses, the most was for the treatment of digestive diseases, diabetes, hyperlipidemia, blood purification and regulation of blood pressure, disinfectants, spasticity, and cough and cold.

  Conclusion

  Considering the lack of sufficient documentation about some of these plants in this pristine region, 82 medicinal plants in the Almalicheh rangeland in Abadeh city is showing the richness of this area. Unfortunately, due to the disappearance of traditions, a large amount of indigenous knowledge is lost. Accordingly, identifying these plants, recording and documenting them can stop the loss of this knowledge.

  Keywords: Ethnobotany, Medicinal Plants, Participatory Observation, Almalicheh, Abadeh
 • Gholamreza Amin, Mahboubeh Bozorgi, Afsane Hosein Salari, Amir Khalaj, Behzad Zolfaghari, Roja Rahimi*, Samaneh Soleymani, Mohammad Reza Shams Ardekani, Meysam Shirzad, Amirmahdi Taleb Pages 89-96
  Background and Purpose

  Lavender is a medicinal plant that has a long history of consumption in Persian medicine. The most prominent medicinal use has been for neurological disorders in a way that it has been called "the brain scavenger". There are different opinions about its botanical description in Persian medicine sources that implied to the use of various plants as lavender in different ages.

  Methods and Materials

  In this paper, three species belonging to the Lamiaceae family including Lavandula stoechas L, Lavandula angustifolia Mill., and Nepeta menthoides Boiss. were investigated and their botanical descriptions were compared with what has said about the identity of lavender in Persian medicine literature.

  Results

  The investigations revealed that the definition of Lavender (Ustukhuddus) in Persian medicine mainly corresponds to the characteristics of Lavandula stoechas. It should be noted that from the middle of the 20th century, Nepeta menthoides has been introduced to the Iranian medicinal plant market as lavender and replaced the Roman lavender.

  Conclusion

  The results of this work could be the research source of medicinal plants scientists to work on each of these species.

  Keywords: Lavender, Brain Scavenger, Persian Medicine