فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • زهرا حسینی، رستگار حسینی، ناصر به پور* صفحات 1335-1345
  زمینه و هدف

  این مطالعه به منظور تعیین تاثیر تمرینات هوازی و مکمل دهی ویتامین D بر متغیرهای قلبی-عروقی در زنان سالمند مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) و کمبود ویتامین D انجام گردید.

  مواد و روش ها 

  در مجموع 40 نفر از زنان  مبتلا به NAFLD (مرحله 2 و 3) و کمبود ویتامین D برای مطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به 4 گروه تمرین هوازی+ مکمل دهی ویتامین D (AT + Vit D)، تمرین هوازی (AT)، مکمل دهی ویتامین  D (Vit D) و کنترل (C) تقسیم شدند، همچنین دریافت ویتامین D (حدود 50000 IU در هفته به مدت هشت هفته) و یا دارونما مشخص گردید. پروتکل تمرین هوازی شامل 40 تا 60 دقیقه تمرین هوازی با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه، 3 بار در هفته به مدت هشت هفته بود. شاخص های تن سنجی همراه با فشار خون سیستولیک (SBP)، فشار خون دیاستولیک (DBP) و ضربان قلب (HR) اندازه گیری شد و میانگین فشار شریانی (MAP) محاسبه شد.

  نتایج

  گروه های AT+Vit D، Vit D و AT کاهش معنی داری در متغیرهای SBP، DBP و HR داشتند (05/0P<)، در حالی که متغیرهای ذکر شده در گروه C به طور معنی داری افزایش یافت (P<0/05). همچنین پس از 8 هفته در گروه های AT+Vit D و AT کاهش معنی داری در میانگین  MAP (0/001=P؛ 0/018=P) مشاهده شد. در همه گروه ها در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری در متغیرهای SBP، DBP و HR مشاهده شد. میانگین SBP در گروه AT+Vit D به طور معنی داری کمتر از گروه های AT، Vit D و C بود. همچنین بین گروه های AT و Vit D اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تمرینات هوازی در زنان سالمند مبتلا به NAFLD و کمبود ویتامین D باعث بهبود معنی داری در متغیرهای قلبی-عروقی شامل SBP، DBP، MAP و HR شد. علاوه بر این، تمرینات هوازی در ترکیب با ویتامین D باعث کاهش بیشتری در SBP شد و می تواند به منظور بهبود فشار خون در برنامه ی کنترل بیماران مبتلا به NAFLD گنجانده شود.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، ویتامین D، بیماری کبد چرب غیر الکلی، فشارخون
 • سعید پرهوده*، قادر الله وردی صفحات 1346-1356

  پیشرفت های اخیر در دانش و فناوری سبب شده است تا شاهد انقلاب در بسیاری از حوزه های مختلف علمی و صنعتی باشیم. اصطلاح آزمایشگاه در یک تراشه یا به عبارت دیگر انجام انواع آنالیزهای پیچیده تنها در مدت زمان اندک و در یک فضای بسیار کوچک اصطلاحی است که در سال های اخیر بسیار رایج گردیده و آنچه درگذشته به عنوان یک آرزو مطرح بوده اکنون به صورت عملی و واقعی وارد زندگی نوع بشر شده است. در این مقاله تلاش گردیده تا نوع خاصی از فناوری آزمایشگاه بر روی یک تراشه که البته یکی از رایج ترین آن ها نیز هست، یعنی دانش و فناوری میکروسیال (میکروکانال) موردبحث و بررسی قرار گیرد. گستره وسیع کاربرد این فناوری سبب گردیده است تا استفاده از آن به سرعت عملی گردد. هرچند گستره ی این فناوری بسیار وسیع است و در بسیاری از شاخه های علم و صنعت وارد گردیده اما در اینجا تنها کاربردهای این فناوری در حوزه های تشخیصی در پزشکی و بیولوژی موردتوجه قرار گرفته است. در این مقاله به خصوص به بررسی دستگاه های ساخته شده با فناوری میکروسیال برای آنالیز DNA، دستگاه های تشخیصی بر اساس جداسازی، دستگاه ها برای بررسی، مرتب کردن و آنالیز عمومی سلول ها و دستگاه های مبتی بر اساس پروتئین موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: آزمایشگاه در یک تراشه، میکروسیال، میکروکانال، نانوفناوری، بیولوژی، میکروفلوئید
 • مرضیه تولایی*، راضیه قربانی، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 1357-1367
  مقدمه

  تقریبا 50-40% ناباروری به علت ناباروری با فاکتور مردانه است که ساختار کروماتین غیرطبیعی اسپرم به عنوان یک عامل اصلی ناباروری پیشنهاد شده است. پروتامین ها جزء اصلی کروماتین اسپرم هستند و نقش اصلی در بسته بندی درست کروماتین ایفا می کنند. مطالعات متعدد نشان داده است که کمبود پروتامین در اسپرم باکیفیت پایین اسپرم و ناباروری همراه است. با توجه به اهمیت پروتامین در باروری، هدف این مقاله بررسی محتوای پروتامین و اهمیت بیولوژیکی آن در باروری مردان است.

  روش ها

   مقاله های منتشرشده توسط محققان در پایگاه های Google scholar،Science Direct و PubMed از سال 1874 تا 2018 جمع آوری شد و بهترین و کاراترین مقالات برای این مطالعه موردبررسی قرار گرفت.

  نتایج

  مطالعات متعدد نشان داده است که بین کمبود پروتامین در اسپرم با باروری و میزان حاملگی پس از تکنیک های کمک باروری ارتباط معنی دار معکوسی وجود دارد؛ و علت اصلی کمبود پروتامین در اسپرم به دلیل افزایش استرس اکسیداتیو است که درنتیجه باعث آسیب DNA اسپرم می شود.

  نتیجه گیری

  درمان با آنتی اکسیدان ها می تواند منجر به کاهش استرس اکسیداتیو در مردان نابارور گردد و بهبود پارامترهای اسپرمی، محتوای پروتامین اسپرم و سلامت DNA را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: پروتامین، ناباروری مردان، اسپرماتوژنز
 • ارغوان حسین پوری*، مهدی محمدی، نرگس عبیدی صفحات 1368-1383
  زمینه و هدف

  جلبک های دریایی حاوی ترکیبات زیست فعالی هستند که متابولیت های متنوعی از آن ها تولید شده است. این متابولیت ها فعالیت های زیستی متنوعی دارند. فوکوئیدان ها پلی ساکاریدهای سولفاته ای هستند که انواعی از جلبک ها آن ها را تولید می کنند و فعالیت های زیستی آن ها بسیار موردمطالعه قرارگرفته است، فوکوئیدان ها پلی ساکاریدهای غنی از سولفاته حاوی ترکیبات متنوعی ازجمله گالاکتوز، زیلوز و گلوکورونیک اسید و فوکوز هستند.

  مواد و روش ها

  فوکوئیدان ها دارای خواص درمانی هستند که این خواص درمانی با درجه سولفاته شدن آن ها افزایش پیدا می کند. خواص ضد سرطانی، ضدویروسی، ضد باکتری، ضد قارچ، ضدالتهاب و ادجوانتی آن ها در بسیاری از گونه های جلبک ها ثابت شده است که این تاثیرات به واسطه تاثیر بر روی تکثیر و چرخه سلولی و تنظیم مسیرهای متابولیک مختلف است.

  نتایج

  این پلی ساکارید اثرات مفیدی بر سلامت انسان دارد و بنابراین در صنایع آرایشی، مواد غذایی و داروسازی کاربرد دارد. سمی نبودن ویژگی مهم فوکوئیدان است که به عنوان ترکیب ساختاری مطمئن به کار گرفته می شود و محصولی ایمن برای مصرف است.

  نتیجه گیری

    امروزه ترکیبات متنوعی از فوکوئیدان ساخته شده است؛ انواع نوشیدنی قرص و کپسول آن هم اکنون در بازار موجود است. امید می رود با مطالعات کامل تر و انجام کارآزمایی های بالینی بیشتر بتوان از این ترکیب به طور موثرتری برای پیشگیری، تشخیص و درمان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فوکوئیدان، جلبک قهوه ای، سرطان، پلی ساکارید، جلبک دریایی
 • مهدی رجبی پور، رضا فردید* صفحات 1384-1398
  زمینه و هدف

  پاسخ تطبیقی پرتویی، پدیده ای را توصیف می ‎کند که در آن، مواجهه با مقادیر دزهای کم از تابش یونیزان، اثرات زیان آور دزهای بالاتر بعدی را کاهش می دهد. ازآنجایی که در سال های اخیر، سرطان زایی ناشی از تابش های یونیزان، یک نگرانی عمده در ارزیابی ریسک تابش های با دز کم است، هدف از این مطالعه مروری، بررسی پاسخ تطبیقی پرتویی با موضوع سرطان زایی و آسیب های ژنومی و ارزیابی مکانیسم های درون تنی موثر در این پدیده، بوده است.

   مواد و روش ها

  مطالعه مروری حاضر با انتخاب کلیدواژه های مناسب و جستجوی مطالعات پژوهشی و مروری که در پایگاه های Google scholar، direct Science و Pubmed نمایه شده، به انجام رسید. در این مقاله، بخشی از مطالعات اخیر پاسخ تطبیقی پرتویی با موضوع سرطان زایی، در انواع گونه های موش و سلول های لنفوسیت انسانی، موردبررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، به تفصیل به نقش مکانیسم های درون تنی مهم در پاسخ تطبیقی ازجمله ترمیم DNA، اثر همسایگی و هورمون های سیستم اندوکرین مانند گلوکوکورتیکوئیدها، نیز پرداخته شده است.

  نتایج

  این مطالعات، اغلب بیانگر القای موثر پاسخ تطبیقی پرتویی، توسط تابش اولیه مزمن یا تابش مکرر با دز پایین هستند.

  نتیجه گیری

  قوانین فعلی حفاظت پرتویی، به دلیل تنوع پاسخ در میان افراد و عدم قطعیت مکانیسم، شامل پاسخ تطبیقی پرتویی نمی شوند، بااین حال، این پدیده می تواند حساسیت به تابش یونیزان را در بخشی از افراد تا حد زیادی تعدیل کند و باید در آینده، به عنوان یک عامل ضروری در برآورد و کنترل حساسیت فردی به تابش یونیزان، در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: پاسخ تطبیقی، دزهای کم، تابش یونیزان، ترمیم DNA، اثر همسایگی، سرطان
 • مهشید حسینی، مجتبی کشاورز*، محمود وصال صفحات 1399-1407
  زمینه و هدف

  فعال سازی سلول های گلیا نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر دارد. S100B یک فاکتور خاص آستروسیتی است که اثرات زیان آوری بر روی سلول های عصبی و غیر نورونی در سیستم عصبی مرکزی دارد. آروندیک اسید مانع ترشح و تولید S100B در آستروسیت ها می شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی اثرات محافظتی آروندیک اسید در برابر سمیت بتا آمیلوئید از طریق کاهش میزان S100B در کشت سلولی آستروسیت 1321N1 بود.

   مواد و روش ها

  سلول های آستروسیت انسانی (1321N1) به مدت 24 ساعت با بتا آمیلوئید (200 µM) و یا آروندیک اسید (50 µM) تیمار شدند. زنده مانی سلولی با استفاده از روش MTT (3،4،5 دی متیل تیازول 2،5 دی فنیل تترازولیوم بروماید) اندازه گیری شد. سطح پروتئین S100B با استفاده از روش ELISA (الایزا) اندازه گیری گردید.

  نتایج

  تیمار با بتا آمیلوئید، باعث کاهش بقای سلول نسبت به گروه کنترل شد. در مقابل، اضافه کردن آروندیک اسید به بتا آمیلوئید، کاهش مرگ ومیر ناشی از بتا آمیلوئید را مهار کرد. بتا آمیلوئید همچنین سطح پروتئین S100B را افزایش داد. درحالی که آروندیک اسید از افزایش سطح پروتئین S100B ناشی از بتا آمیلوئید جلوگیری کرد.

   نتیجه گیری

  کاهش ترشح پروتئین S100B احتمالا در بروز اثرات محافظتی آروندیک اسید در مقابل سمیت سلول های گلیای ناشی از بتا آمیلوئید در کشت آستروسیت ها نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، پپتید بتا آمیلوئید، زیر واحد بتای پروتئین متصل شونده به کلسیم S100، آروندیک اسید، آستروسیت
 • محمد عزیزی*، رستگار حسینی، تورج محمد زمانی، امین صمدی خواه صفحات 1408-1417
  زمینه و هدف

  امروزه با توجه به فراگیر شدن مکمل های ورزشی، اثرات مصرف این مکمل ها در بهبود ظرفیت آنتی اکسیدان ها نیازمند بررسی و ارزیابی است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات مکمل گیری ال-آرژنین بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری در مردان غیرفعال متعاقب یک جلسه تمرین هوازی فزاینده بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 20 مرد به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کرده و به طور تصادفی به دو گروه مکمل ال- آرژنین (10 نفر) و دارونما (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها در سه مرحله فعالیت دوی هوازی شرکت کردند. خون گیری از ورید بازویی در مرحله اول، قبل و بعد از آزمون هوازی و در مرحله دوم و سوم بعد از دریافت مکمل و دارونما و بلافاصله پس از آزمون دوی هوازی انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t همبسته در سطح معنی‏داری 0/05 ≤ P استفاده شد.

  نتایج

  میزان آنزیم کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و تعداد نوتروفیل ها در پیش آزمون و پس آزمون مرحله اول (قبل از دریافت مکمل و دارونما) اختلاف معنی‏داری در هر دو گروه مشاهده شد (0/001> P). همچنین نتایج نشان داد میزان آنزیم کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و تعداد نوتروفیل ها پس از یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی در گروه مکمل دهی ال- آرژنین نسبت به گروه دارونما به طور معنی داری پایین تر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به این یافته ها، این مطالعه نشان داد که مکمل آل-آرژنین می تواند کاهش معنی داری در شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری (DOMS) ایجاد کند.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، کوفتگی عضلانی، مکمل آل-آرژنین
 • پیمان ایزدپناه، عباس عبداللهی* صفحات 1418-1424
  زمینه و هدف

  یکی از مشکلات قلبی بروز پلاک های آترواسکلروزی است؛ پیدایش آترواسکلروز مرتبط با واکنش های التهابی بوده که درنتیجه پاسخ به آسیب های عروقی ایجاد می شود. عفونت های باکتریایی مانند کلامیدیا پنومونیه، نقش مهمی در ایجاد پلاک های آترواسکلروتیک دارند. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین موارد مثبت ظهور آنتی بادی ضد باکتری کلامیدیا پنومونیه و افراد مبتلابه بیماری آترواسکلروز عروق کرونر در مقایسه با افراد سالم گروه کنترل است.

   مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد- شاهدی و توصیفی، نمونه های سرمی از دو گروه بیماران (108 نفر) و افراد سالم (108 نفر) موردسنجش تیتر آنتی بادی ضد کلامیدیا پنومونیه قرار گرفتند؛ بیماران موردمطالعه در زمان تحقیق، با تشخیص سکته حاد میوکارد بستری شده بودند. در هر دو گروه همسان سازی شده انجام شد.

  نتایج

  در بررسی و سنجش تیتر آنتی بادی IgG به روش الایزا و مقایسه بین دو گروه مطالعه، میزان تیتر مثبت در گروه بیماران 88/2% و در گروه افراد سالم 60/5% بود؛ این میزان در کل افراد موردمطالعه برابر با 74/6% بود. در مقایسه و بررسی آماری دو گروه موردمطالعه با T تست، نتایج واجد معناداری بودند (0/005 ≥ P).

   نتیجه گیری

   با توجه به معنادار بودن نتایج در مقایسه بین گروه بیمار و شاهد، می توان بیان داشت که حضور کلامیدیا پنومونیه می تواند مرتبط با ایجاد و توسعه پلاک های آترواسکلروتیک باشد. انجام مطالعات دقیق مولکولی می تواند مکانیسم های احتمالی ارتباط عفونت های باکتریال و ایجاد آترواسکلروزیس را آشکار کند.

  کلیدواژگان: کلامیدیا پنومونیه، آترواسکلروزیس، تیتر آنتی بادی، الایزا
 • عاطفه رئوفی، سیروس فارسی*، علی حسینی صفحات 1425-1432
  زمینه و هدف

  چاقی موجب آتروفی عضله قلبی می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مکمل کورکومین بر بیان ژن های PGC1α، FoxO3a، MuRF1 و MAFbx به عنوان تنظیم گرهای آتروفی عضله قلبی رت ها بود.

  مواد و روش ها

  12 سر موش نر نژاد اسپراگ داولی بعد از هشت هفته استفاده از رژیم غذایی پرچرب به دو گروه کنترل چاق (6=n) و مکمل کورکومین (6=n) تقسیم شدند. رت های گروه مصرف کورکومین هشت هفته و روزانه mg/kg 150 دریافت نمودند. میزان بیان ژن های مربوطه با تکنیک Real time-PCR انجام گرفت. میزان بیان ژن ها با استفاده از روش∆∆CT-2 محاسبه شد. برای تعیین معنادار بودن متغیرها بین گروه های تحقیق از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

  نتایج

  مصرف کورکومین منجر به کاهش معنادار بیان ژن های FoxO3a (P=0/008)، MAFbx (P=0/020)،  MuRF1(001/0P=) و افزایش معنادار بیان ژن   PGC1(P=0/004) داشت.
   

  نتیجه گیری

  احتمالا بتوان با مصرف کورکومین از آتروفی عضله قلبی ناشی از چاقی با مهار مسیر آتروفی عضله استفاده نمود.

  کلیدواژگان: چاقی، کورکومین، بیماری های قلبی، پلی فنول ها
 • مسعود ترابی، ماندانا مرادی، فاطمه ایزدپناه* صفحات 1433-1442
  مقدمه

  در دهه های اخیر مقاومت ضد میکروبی به یک مشکل جهانی در سلامت عمومی تبدیل شده است. الگوی تجویز آنتی بیوتیک توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی یکی از عوامل اصلی موثر بر مقاومت میکروبی است. شواهد نشان می دهد استفاده نادرست از آنتی بیوتیک ها توسط دندان پزشکان می تواند به مقاومت میکروبی منجر شود.

  مواد و روش ها

   هدف از این مطالعه توصیفی-مقطعی و تحلیلی تعیین میزان دانش عمومی دندان پزشکان و عملکرد تجویز آنتی بیوتیک توسط دندان پزشکان در تهران بوده و سپس پیدا کردن علل اصلی تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک و سعی در بهبود سیاست گزاری های آموزش پزشکی است. پرسشنامه طراحی شده برای 450 نفر از دندان پزشکان ارسال شد و 270 مورد پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول دریافت گردید. داده ها با استفاده از آزمون t، آنالیز واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  تجویز آنتی بیوتیک ها بر اساس علائم بالینی، میانگین نمره دانش عمومی 2/4 بود، اکثر دندان پزشکان آنتی بیوتیک ها را برای پالپیت حاد (78/9%)، عفونت حاد پری اپیکال (75/2%)، سلولیت (70/1%) و ژنژیویت اولسراتیو حاد (67/4%) تجویز می کنند و 21%، 19/7%، 11/8% از پاسخ دهندگان همیشه آنتی بیوتیک ها را پس از درمان طولانی مدت کانال ریشه، درمان مجدد و بعد از اتمام درمان کانال ریشه تجویز می کردند. 3/8% از پاسخ دهندگان به درستی به تمام مسائل مربوط به پوشش آنتی بیوتیک پیشگیرانه پاسخ دادند. داروی انتخابی برای این موارد 2 گرم آموکسی سیلین (75/2%) بود.

  نتیجه گیری

  دریافتیم که دانش دندان پزشکان در مورد درمان آنتی بیوتیکی کافی نیست و اصلاح برنامه های آموزشی برای تعلیم موثرتر و برگزاری برنامه های آموزش مداوم پیشنهاد و توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: درمان آنتی بیوتیکی، عفونت دندانی، تجویز، دندان پزشک عمومی
 • حسین صادق پور، الهه ثابت، علی ده شهری* صفحات 1443-1456
  زمینه و هدف

  امروزه ژن درمانی به عنوان یکی از روش های نوین درمان در نظر گرفته شده است. بخصوص بعد از معرفی ایمونوتراپی و روش های ویرایش ژن از قبیل CRISPR/Cas9، توجه زیادی به ژن درمانی معطوف شده است. بااین وجود، یافتن یک حامل موثر با سمیت کم همچنان به عنوان یکی از چالش های عمده در برابر محققان، باقی مانده است. از میان حامل های غیر ویروسی به کاررفته، پلیمر پلی اتیلن ایمین بیش از سایر ترکیبات پلی کاتیونیک موردمطالعه قرار گرفته است؛ اما باوجود محاسن قابل توجه، سمیت، غیراختصاصی بودن و مداخلات غیرضروری با اجزای سرم، کاربرد وسیع آن را محدود می کند. لذا ساختمان آن می بایست از طریق کانژوگاسیون های شیمیایی اصلاح شود. در این طرح، اتصال مولکول هیدروکورتیزون بر روی این پلیمر به منظور هدفمندسازی آن به درون هسته سلول و تعدیل بار مثبت روی آن انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه، یک مولکول پلی اتیلن ایمین با هیدروکورتیزون کانژوگه شد و سپس از طریق یک لینکر سوکسینیک اسید به مولکول پلی اتیلن ایمین فاقد لیگاند متصل گردید. کانژوگه های حاصل ازنظر ظرفیت بافری، پتانسیل زتا، سایز ذره‏ای، توانایی حفاظت از DNA در برابر آنزیم و نیز توانایی متراکم کردن DNA موردبررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که این کانژوگه ها توانستند DNA پلاسیمدی را به صورت موفقیت آمیزی متراکم کرده و نانوذراتی در ابعاد 300 نانومتر ایجاد نمایند. در ضمن، ظرفیت بافری این کانژوگه ها از پلیمر اولیه تغییرنیافته بیشتر بود و توانایی بسیار بالایی در محافظت از پلاسمید در برابر آنزیم های نوکلئاز از خود نشان دادند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج به دست آمده، طراحی و ساخت مشتقات PEI با دو دومین مجزا جهت هدفمندسازی و برهمکنش با پلاسمید می تواند به عنوان یک راهبرد موثر جهت ایجاد سیستم های نانوی انتقال ژن در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: پلی اتیلن ایمین، هیدروکورتیزون، ژن درمانی هدفمند، نانوذره پلیمریپ
 • بهنوش میلادپور، مرضیه شفقت، مژده اوجی، فاطمه زال، فاطمه خواجه* صفحات 1457-1463
  زمینه و هدف

  سلول های بنیادی مزانشیمال از انواع بافت های adult انسان مشتق می شود و خودسازی و تمایز به انواع سلولی را تقویت می کند. رتینوئیک اسید (RA) برای توسعه جنینی پانکراس ضروری است. اثر RA در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال مشتق از مغز استخوان (BMMSCs)، به سلول های بتا موردمطالعه قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  مغز استخوان رت ها، با استفاده از روش flashing، تهیه شدند و با روش فلوسیتومتری مارکرهای سطحیBMMSCs  تائید شدند.BMMSCs  در چهار گروه تیمار گردیدند 1) عصاره پانکراس رت یا RPE(250µg/ml)، 2) RPE (250µg/ml) + RA (10µM)، 3) گروه بدون تیمار 4) گروه الکل 10% به عنوان حامل و گروهRA (10µM)   به عنوان کنترل. ترشح انسولین با روش ELISA ارزیابی شد. بیان انسولین با روش RT-PCR تعیین گردید.

  نتایج

  نتایج حاصل از RT-PCR نشان دادند که انسولین در گروه RPE و RPE + RA بیان شد. ترشح انسولین با تست ویلکاکسون در گروه RPE + RA به طور معنی داری بیش از گروه RPE است (P<0.05).

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که RA تمایز سلول های BMMSCs را به سلول های تولیدکننده انسولین تقویت می کند و ترشح انسولین در این سلول ها را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: رتینوئیک اسید، تمایز، سلول های بتا، BMMSCs
 • زهرا زینالی، سید میثم ابطحی * صفحات 1464-1473
  زمینه و هدف

  مطالعات گذشته نشان داده است که سلول های بنیادی مزانشیمال (MSC) دارای برخی از تحت واحدهای گیرنده های نیکوتینی و گیرنده های آدنوزین است؛ بنابراین ممکن است عملکرد این سلول ها تحت تاثیر دو عامل محیطی پرمصرف یعنی نیکوتین (آگونیست گیرنده ی نیکوتینی) و کافئین (آنتاکونیست گیرنده ی آدنوزینی(قرار گیرد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات این دو ماده بر برخی از عملکردهای سلول های MSC طراحی شده است.

  مواد و روش ها

   سلول های بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان های تیبا و فمور موش سوری به روش آسپیراسیون جداشده و با غلظت هایmM 0/1 کافئین و µm 0/1نیکوتین به مدت 48 ساعت تیمار گردیدند. در یک سری از آزمایش ها، سلول ها با استفاده از ترپسین از کف فلاسک جدا شدند و میزان زنده مانی، عملکرد غشایی و فعالیت میتوکندری آن ها ارزیابی شد. به کمک نوک سمپلر یک خراش در کف فلاسک کشت ایجاد شد و سرعت ترمیم به وسیله یک دوربین اپتیکی ارزیابی گردید.

  نتایج

  به طور معنی داری تیمار سلول های بنیادی مزانشیمال با نیکوتین موجب افزایش میزان مطلق سلول های بنیادی مزانشیمال هم زمان با افزایش قابلیت عملکرد میتوکندریایی گردید. در کنار کاهش معنی دار زنده مانی سلول ها، کافئین همچنین موجب کاهش فعالیت میتوکندریایی باقیمانده سلول های زنده نیز شد. نیکوتین موجب کاهش عملکردهای غشایی سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده گردید، البته سلول های تحت تیمار با کافئین میزان برداشت نوترال رد بیشتری را نسبت به گروه شاهد نشان داده اند. تست قابلیت نوزایی حاکی از افزایش قابل توجه قدرت نوزایی سلول های بنیادی تیمار شده با نیکوتین بوده درحالی که در مورد کافئین قابلیت نوزایی سلول های بنیادی مزانشیمال به نحو قابل توجهی کاهش یافته بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که نیکوتین در دوز استفاده شده موجب بهبود عملکرد بازسازی کننده سلول های بنیادی مزانشیمال شده است درحالی که کافئین دارای اثرات معکوس است.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمال، کافئین، نیکوتین
 • روح الله همتی، ناهید جیواد، سامان یوسفی، اکبر اعظمیان * صفحات 1474-1486
  زمینه و هدف

  شواهد متعددی مبنی بر نقش موثر فعالیت ورزشی روی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) وجود دارد. بیان نابجای برخی از میکرو RNAها مانند افزایش miR-301a در بیماری ام اس، با تاثیر بر مسیرهای التهابی منجر به ایجاد التهاب در این بیماران می شود. هدف این مطالعه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی+مقاومتی) بر میزان بیان  miR -301a و برخی از شاخص های عملکرد حرکتی زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروز است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، 22 زن مبتلابه ام اس به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 8 هفته (4 روز در هفته) تمرین ترکیبی انجام دادند. قبل و بعد از مداخله تمرین، بیان  miR -301aبا روش Real time PCR اندازه گیری شد. نمرات قبل و بعد از مداخله ی آزمون های TUG، 6MWT، 10MWT و نمره ناتوانی EDSS، با استفاده از تی- مستقل ثبت و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج این پژوهش نشان داد، بیان miR -301a قبل و بعد از مداخله در بین دو گروه معنادار بود (0/001=P). تفاوت تست های TUG، (0/001=P)، 6MWT، (0/002=P) و نمره ناتوانی EDSS (0/015=P)، قبل و بعد از مداخله در بین دو گروه معنادار بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه در آزمون 10MWT وجود نداشت (0/678=P).

  نتیجه گیری

   انجام تمرین ترکیبی، برای زنان مبتلابه ام اس سودمند بوده و سبب بهبود عملکرد حرکتی و کاهش بیان miR-301a می شود؛ بنابراین، انجام آن، نقش مهمی در کاهش التهاب و جلوگیری از پیشرفت بیماری ام اس ایفا می کند.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروز، تمرین ترکیبی، miR -301a، عملکرد حرکتی، نمره ناتوانی EDSS
 • اسفندیار حیدری، علی حسینی*، محمد علی آذربایجانی صفحات 1487-1497
  زمینه و هدف

  مصرف استروئیدهای آنابولیک موجب آسیب به بافت های مختلف ازجمله کلیه ها می گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون بود.

  مواد و روش ها

  30 سر موش صحرایی انتخاب و در 6 گروه 1) ناندرلون، 2) ناندرلون + تمرین، 3) ناندرلون + mg/kg 12/5کروسین، 4) ناندرلون + mg/kg 25 کروسین، 5) ناندرلون + تمرین + mg/kg 12/5کروسین و 6) ناندرلون + تمرین + mg/kg 25 کروسین تقسیم شدند. گروه های 2، 5 و 6 به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام دادند و گروه های 3 تا 6 روزانه به میزان تجویزشده کروسین دریافت کردند. جهت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد (0/05≥p).

  نتایج

  mg/kg 5/12 کروسین، mg/kg 25 کروسین، تمرین + mg/kg 5/12 کروسین و تمرین + mg/kg 25 کروسین اثر معنی داری بر کاهش کاتالاز دارد (0/001=p)، تمرین و تمرین + mg/kg 25 کروسین اثر معنی داری برافزایش گلوتاتیون پراکسیداز دارد (0/001=p) همچنین تمرین + mg/kg 25 کروسین نسبت به تمرین + mg/kg 12/5کروسین اثر بیشتری برافزایش گلوتاتیون پراکسیداز دارد (0/001=p).

  نتیجه گیری

   اگرچه تمرینات مقاومتی و مصرف mg/kg 25 کروسین دارای اثر تعاملی در افزایش گلوتاتیون پراکسیداز هستند، بااین وجود تمرین مقاومتی، مصرف کروسین و مصرف هم زمان کروسین و تمرین مقاومتی موجب کاهش کاتالاز در بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون می گردد.

  کلیدواژگان: ناندرلون، تمرین مقاومتی، کروسین، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز
 • حمیدرضا بنفشه*، حمیدرضا گیلاسی، امیر قادری صفحات 1498-1506
  زمینه و هدف

  درکشورهای توسعه یافته، رضایت بیمار، یک عامل کلیدی در ارزیابی کیفیت سیستم مراقبت های بهداشتی است. این تحقیق باهدف تعیین وضعیت رضایتمندی بیماران نسبت به خدمات ارائه شده در داروخانه های سطح شهر کاشان و عوامل مرتبط با آن طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه به روش مقطعی بر روی 440 بیمار مراجعه کننده به داروخانه های سطح شهر کاشان انجام گرفت که به صورت تصادفی مورد سوال قرار گرفتند. پرسشنامه این مطالعه شامل 44 سوال و متمرکز روی چهار موضوع بود: انتظارات از داروساز، ارتباط با داروساز، مشاوره توسط داروساز و محیط فیزیکی داروخانه. در این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و همچنین از آزمون های آماری پارامتریک و آزمون ANOVA برای تجزیه وتحلیل داده های مطالعه استفاده شد.

  نتایج

  بیشترین میزان انتظارات به ترتیب در مورد برخورد خوب و مودبانه از داروساز و کارکنان داروخانه (92/7درصد)، کم شدن مدت زمان انتظار (92 درصد)، انتظار از داروساز جهت توضیح موارد مصرف داروها (85 درصد) و انتظار از داروساز جهت توضیح در مورد روش مصرف داروها (82/5درصد) بودند. بیشترین میزان رضایت بیماران مربوط به خوش اخلاق و خوش برخورد بودن داروساز (78/9درصد)، برچسب زدن دارو توسط داروساز (78 درصد) و روشن بودن فضای داروخانه (93 درصد) است.

  نتیجه گیری

   شهرستان کاشان دارای سطوح مختلف رضایت از کیفیت خدمات داروخانه ای هستند. برای افزایش سطح رضایتمندی، لازم است که آموزش های مناسب در داروخانه ها فراهم شود و کیفیت خدمات در همه حیطه ها ارتقا یابد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی بیماران، خدمات داروخانه، تجربه بیمار، ارتباط داروخانه و بیمار
|
 • Zahra Hoseini, Nasser Behpour*, Rastegar Hoseini Pages 1335-1345
  Background & Objective

  The aim of this study was to investigate the effects of aerobic training (AT) and vitamin D (Vit D) supplementation on cardiovascular variables in elderly women with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and vitamin D deficiency.

  Materials & Methods

  A total of forty women (60-65 years) with NAFLD (second or third grade) and vitamin D deficiency were recruited for the study. Participants were randomly assigned to four AT+Vit D, AT, Vit D, and control (C) groups and were allocated to receive either vitamin D (∼50000 IU • week for eight weeks) or placebo. The aerobic training protocol consisted of 40-60 minutes of aerobic training at 60% - 75% of HRmax, 3 times a week for eight weeks. Anthropometric indices along with systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), and heart rate (HR) were measured and mean of arterial pressure (MAP) was calculated.

  Results

  AT+Vit D, Vit D and AT groups demonstrated a significant decrease in SBP, DBP, and HR, (P < 0.05) while, C group showed a significant increase in the mentioned variables (P < 0.05). Also after 8 weeks, AT + Vit D and AT groups showed significant decrease in the mean of MAP (P = 0.001; P = 0.018). Compared to the control group, significant differences in the SBP, DBP, and HR were observed in all groups. The mean SBP was significantly lower in AT+Vit D group comparing with AT, Vit D, and C groups. Also, no significant differences were observed between AT and Vit D groups in all variables.

  Conclusion

  AT developed significant improvement in cardiovascular variables indicating SBP, DBP, MAP, and HR in elderly women with NAFLD and vitamin D deficiency. Meanwhile, AT combined with Vit D decreased SBP more significantly that might be incorporated in the management programs of the patients suffering from NAFLD in order to augment improvement in their blood pressure.

  Keywords: Exercise, Vitamin D, Blood Pressure, NAFLD
 • Saeed Parhoodeh*, Ghader Allahverdi Pages 1346-1356

  Recent advances in science and technology caused the Revolution in many different fields of science and Industry. The term lab on a chip or performing difficult analyses only in a short time and in a small space is an expression which becomes very common in recent years. Today, the things which were wishes in the past, are becoming real and inserted in the real life of humankind. In this article, it is tried to study and discuss a special kind of lab on a chip technology, which is called microfluidic (or microchannel). Although this is a vast technology, and it was inserted in many branches of Science and Industry, but here, we have discussed only the applications of this technology in medical and biological diagnostic fields. In this article, we have especially surveyed the devices which were made based on this technology for DNA analysis, devices for detection based on separation, devices for cell sorting and handling and devices for protein-based applications.

  Keywords: Lab on a chip_Microfluidic_Microchannel_Nanotechnology_Biology
 • Marzieh Tavalaee*, Razieh Ghorbani, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani Pages 1357-1367
  Background & Objective

  Approximately 40-50% of infertility is due to male factor infertility that abnormal sperm chromatin structure as a major cause of infertility has been suggested. Protamines are the major components of sperm chromatin and play a central role in the correct chromatin packaging. Several studies have shown that the protamine deficiency in sperm is associated with low sperm quality and infertility. Considering the importance of protamine infertility, the purpose of this review article was to study the protamine content and it’s biological significance in male fertility.

  Materials & Methods

  Published papers by researchers in the Google Scholar, Science Direct and PubMed databases were collected from 1874 to 2018, and the best and most efficient papers were considered for this study.

  Results

  Several studies have shown that there is a significant reverse relationship between protamine deficiency in sperm with fertilization and pregnancy rate following assisted reproduction techniques and central cause of protamine deficiency in sperm is due to the increase of oxidative stress which consequently causes to DNA damage.

  Conclusion

  Treatment with antioxidants can reduce oxidative stress in infertile men, and improve sperm parameters, sperm protamine content, and DNA integrity.

  Keywords: Protamine, Male Infertility, spermatogenesis
 • Arghavan Hosseinpouri*, Mahdi Mohammadi, Narges Obeidi Pages 1368-1383
  Background & Objective

  Marine algae contain bioactive compounds that produce a variety of metabolites. These metabolites have diverse biological activities. Fucoidan is a polysaccharide of sulfates produced by algae, and its biological activity has been studied extensively. Fucoidan is a sulfate-rich poly-saccharide containing a variety of compounds including, galactose, zylose, glucuronic acid and fucose.

  Materials & Methods

  Fucoidan has therapeutic properties that increase their healing properties with their degree of sulfation. Anticancer, antiviral, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory and adjuvant properties in many species of algae have been proven to have an effect on cell proliferation and cellular regimens and the regulation of various metabolic pathways.

  Results

  This polysaccharide has beneficial effects on human health and therefore is used in cosmetics, food and pharmaceutical industries. Non Toxicity is an important feature of Fucoidan, which is used as a confident structural compound that is a product of safety for consumption.

  Conclusion

  Today, a variety of Fucoidan compositions have been made; a variety of beverage, tablets, and capsules are now available on the market. It is hoped that more complete studies and clinical trials will be carried out for better utilization of this combination in the prevention, diagnosis, and treatment.

  Keywords: Fucoidan, Brown Algae, Cancer, Polysaccharide, seaweed
 • Mahdi Rajabi Pour, Reza Fardid* Pages 1384-1398
  Background & Objectives

  Radioadaptive response (RAR) describes a phenomenon in which small priming doses of ionizing radiation (IR) reduce detrimental effects of subsequent higher doses. Since IR-induced carcinogenesis is a main concern in the low-dose radiation risk assessmen, the aim of this study was to investigate the RAR with the end points of carcinogenesis and the related genomic damages and evaluation of the effective in-vivo mechanisms in this phenomenon.

  Materials & Methods

  The present review article was performed by using the research and review articles indexed in Pubmed, Google scholar, Science direct. In this review article, some resent studies related to RAR with end points of carcinogenesis in different species of mice and human lymphocytes has been investigated. Additionally, in the present review article, the role of important in vivo mechanisms involved in adaptive response, namely DNA repair, bystander effect and endocrine system hormones such as glucocorticoids has been investigated.

  Results

  These studies, often revealed efficient induction of RAR by chronic or repeated low-dose priming irradiation.

  Conclusion

  Current radiation protection regulations do not include RAR because of the large variability in expression among individuals and uncertainties of the mechanism. However, in the future, RAR should be regarded as an indispensable factor for estimation and control of individual IR sensitivity.

  Keywords: adaptive response, Low-dose Radiation, Ionizing Radiation, DNA Repair, Bystander effect, Cancer
 • Mahshid Hosseini, Mojtaba Keshavarz*, Mahmood Vessal Pages 1399-1407
  Background & Objective

  It has been shown that glial activation has important role in the pathophysiology of Alzheimer’s disease. S100B is an astrocyte specific factor with deleterious effects on the neuronal and non-neuronal cells in the central nervous system. Arundic acid is an agent that inhibits the secretion and production of S100B in astrocytes. Therefore, we aimed to evaluate the contribution of S100B in the cyto-protective effects of Arundic acid against beta-amyloid in 1321N1 astrocyte cell culture.

  Materials & Methods

  Human astrocyte cells (1321N1) were treated with beta-amyloid (200 μM) and / or Arundic acid (50 μM) for 24 hours. Cell viability was measured using the MTT (3, 4, 5-dimethylthiazole-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide) method. The S100B protein level was measured by the ELISA method.

  Results

  Beta-amyloid treatment reduced cell survival compared to the control-treated groups. In contrast, the addition of Arundic acid to beta-amyloid suppressed the beta-amyloid-induced cell death. Beta-amyloid also increased the S100B protein level. However, Arundic acid prevented the rise of S100B protein level induced by beta-amyloid.

  Conclusion

  The reduction of S100B protein secretion may be involved in the protective effects of Arundic acid against the beta-amyloid induced Glio-toxicity in the astrocyte culture.

  Keywords: Alzheimer Disease, Amyloid beta-Peptides, S-100 Calcium Binding Protein beta Subunit, Arundic acid, Astrocytes
 • Mohammad Azizi*, Rastegar Hosseini, Toraj Mohammad Zamani, Amin Samadi Khah Pages 1408-1417
  Background & Objective

  Nowadays, due to the epidemic of sports supplements, the effects of these supplements on total antioxidant capacity require analysis and evaluation. Therefore, the purpose of the present study is the effect of L-Arginine supplementation on indices of delayed-onset muscle soreness after one-session exhaustive aerobic training in inactive men.

  Materials & Methods

  The population of this quasi-experimental are 20 male that were selected on a voluntary basis. The samples were randomly divided into two groups of L-arginine (n = 10) and placebo (n = 10). The subjects participated in three phases of aerobic activity. Blood samples were collected during the first phase before and after aerobic test, but in the second and third phases after receiving three days supplementation and placebo immediately after aerobic running. For extraction of results the ANOVA with repeated measures and paired t-test were applied and the significant level set as P<0.05.

  Results

  The results indicate that after the pre and post Stage one (before receiving of supplementation and placebo), a significant difference was found in serum creative kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH) and neutrophil counts in both groups. The results between groups indicated that there was a significant difference between two groups in the return of the primary state in blood lactate and heart rate. Also the results shows that CK, LDH and neutrophil counts in L-Arginine supplementation group was significantly lower than Placebo group after the resistance exercise session.

  Conclusion

  The findings of this study indicate that l-Arginine supplementation can cause a significant decrease in indices of delayed-onset muscle soreness (DOMS).

  Keywords: Aerobic Training, Muscle Soreness, L- Arginine supplementation
 • Payman Izadpanah, Abbas Abdollahi* Pages 1418-1424
  Background & Objectives

  One of the most important of heart problems is related to the occurrence of atherosclerotic plaques. One of the underlying factors in this regard is bacterial infections. Many studies indicate the association between Chlamydia pneumoniae and the creation of plaques; it is one of the most important organisms in the development of coronary heart disease. The aim of this study was to investigate the association between the antibodies against Chlamydia pneumoniae and those relation with coronary atherosclerosis.

  Materials & Methods

  In this descriptive case-control study, serum samples were collected from two groups of patients (108 patients) and healthy subjects (108 persons). Anti-Chlamydia pneumonia antibody titers were evaluated; patients under study were diagnosed with acute myocardial infarction. Both groups were matched in terms of the age and sex to reduce possible interactions.

  Results

  In the evaluation of IgG antibody titers by ELISA and comparison between the two groups, the positive titers were 88.2% in the case group and 60.5% in the healthy subjects; this percentage was 74.6% in all subjects. The results of the two groups were statistically significant (P ≤ 0.005).

  Conclusion

  Regarding the significance of the results in comparison between the patient and the control group, it can be argued that the presence of Chlamydia pneumonia can have a significant relationship with the development of atherosclerotic plaques. Despite the controversial findings in this regard, precise molecular studies can reveal possible mechanisms for the association of bacterial infections and the development of atherosclerosis.

  Keywords: Chlamydia pneumonia, Atherosclerosis, Antibody titers, ELISA
 • Atefeh Raoufi, Farsi Sirous*, Ali Hoseini Pages 1425-1432
  Background & Objective

  Obesity causes heart muscle atrophy. The purpose of this study was to investigate the effect of curcumin supplement on expression of PGC1α, FoxO3a, MuRF1, MAFbx as regulators of cardiac muscle atrophy of rats.

  Material and Methods

  12 male Sprague Dawley rats were divided into two groups: obese (n = 6) and curcumin supplement (n = 6) after eight weeks of using high fat diet. The rats received curcumin for eight weeks and 150 mg / kg daily. The expression of genes was performed using Real Time-PCR technique. The expression of genes was calculated using the 2-∆∆CTmethod. One-way ANOVA was used to determine the significance of the variables among the study groups.

  Results

  The administration of curcumin resulted in a significant reduction in the expression of genes of FoxO3a (P = 0.008), MAFbx (P = 0.02), MuRF1 (P = 0.001), and a significant increase in PGC1α gene expression (P = 0.004).

  Conclusion

  Probably, administration of curcumin can be used to suppress heart muscle atrophy due to obesity by controlling the muscle atrophy pathway.

  Keywords: Obesity, Curcumin, Heart Diseases, Polyphenols
 • Msoud Torabi, Mandana Moradi, Fatemeh Izadpanah* Pages 1433-1442
  Background & Objective

  During recent decades antimicrobial resistance has become a worldwide problem to public health. The prescribing pattern of antibiotics by health care professionals is one of the main factors which affecting antimicrobial resistance. Evidences show the inappropriate use of antibiotics by dentists and could result to the antimicrobial resistance

  Materials & Methods

  The aim of this study was to determine GDPs’ knowledge and practice of antibiotic prescribing by Dentists in Tehran and find the main cuases of irrational prescription and then try to improve policies and education. A questionnaire was sent to 450 participants and receive 270 acceptable cases. The Data were analyzed using T test, ANOVA, by SPSS version 10.

  Results

  Based on prescription of antibiotics for clinical sign data, the mean knowledge score was 4.2, the majority of dentists would prescribe antibiotics for acute pulpitis(78.9%), Acute periapical infection (75.2%), cellulitis (70.1%) and acute ulcerative gingivitis (67.4%) and 21%,19.7%,11.8% of respondents always prescribed antibiotics after prolonged root canal therapy, retreatment and after all root canal therapy. 3.8% of respondents answered all the questions of prophylactic antibiotic coverage correctly. The drug of choice for these cases was 2g Amoxicillin (75.2%).

  Conclusion

  we found the knowledge of General dental practitioner is inadequate about antibiotic therapy and is recommended a reform of their curriculum for further effective education and holding update continuing education programs.

  Keywords: antibiotic therapy, dental infection, prescription, general dental practitioner
 • Hossein Sadeghpour, Elaheh Sabet, Ali Dehshahri* Pages 1443-1456
  Background & objective

  nowadays, gene therapy has been considered as a novel therapeutic approach. Particularly, following the introduction of immunotherapy and gene editing using CRISPR/Cas9 platform great attention has been directed to gene therapy. However, finding an efficient carrier with low toxicity is still one of the major challenges for researchers. Among non-viral gene carriers, polyethyleneimine (PEI) could be considered as the most studied polycationic compound for gene delivery. However, toxicity, lack of targeting and non-specific interactions with serum components limit its wide application. Therefore, PEI structure must be modified through chemical conjugations. In this study, conjugation of hydrocortisone on the polymer structure was carried out in order to direct the carriers into the cell nucleus.

  Materials & Methods

  hydrocortisone was conjugated onto polyethylenimine followed by the grafting of the targeted PEI domain onto another unmodified polymer via succinic acid linker. The conjugate w::as char::acterized in terms of buffering capacity, zeta potential, particle size, protection of DNA against enzymes and condensation ability.

  Results

  The results demonstrated that the conjugates could condense plasmid DNA successfully and form nanoparticles with the size of around 300 nm. Meanwhile, the conjugates showed higher buffering capacity compared with the unmodified polymer. Also, the protection ability of the conjugates was significant rather than the parent polymer.

  Conclusion

  According to the results, design and synthesis of the PEI derivative with two separated domains responsible for targeting and plasmid condensation could be considered as an efficient strategy to create nano gene delivery systems.

  Keywords: polyethylenimine, hydrocortisone, targeted gene delivery, polymeric nanoparticle
 • Behnoosh Miladpour, Marzieh Shafaghat, Mojdeh Owji, Fatemeh Zal, Fatemeh Khajeh* Pages 1457-1463
  Background & Objective

  Mesanchymal stem cells (MSCs) derived from a variety of human adult tissues and potentiate to self-replicate and differentiate into different cell types. Retinoic acid (RA) is important in embryonic development of pancreas. The effect of RA on transdifferentiation of rat bone marrow mesanchymal stem cells (BMMSCs) into the beta cells was studied.

  Materials & methods

  Rat BMMSCs were prepared by flashing method and confirmed by evaluating of BMMSCs surface markers. BMMSCs were treated in four groups by: 1) rat pancreatic extract (RPE) (250µg/ml) 2) RPE (250µg/ml) + RA (10µM), 3) no treated group as control and 4) ethanol 10% as vehicle and RA(10µM) as control. Insulin secretion was evaluated by ELISA assay. Insulin expression (RT-PCR) were determined.

  Results

  RT-PCR results showed that insulin expression in RPE and RPE + RA groups. Insulin releasing in group RPE + RA was significantly more than group 1, (p-value < 0.05), Wilcoxon test..

  Conclusion

  Our study showed that RA can promote differentiation of the BMMSCs into the insulin producing cells invitro.

  Keywords: retinoic acid, differentiation, beta cells, BMMSCs
 • Zahra Zeynali, Seyyed Meysam Abtahi * Pages 1464-1473
  Background & Objective

  Previous studies indicated that Mesenchymal stem cells (MSCs) express some of the nicotinic receptor subunits and adenosine receptors. Therefore, MSCs function may be controlled by two very consuming environmental substance like nicotine (nicotinic receptor-agonist) and caffeine (adenosine antagonist). The purpose of the present study is to determine the role of nicotine or caffeine on the some of the function of MSCs.

  Materials & methods

  The mesenchymal stem cells were isolated from the bone marrow of NMRI. The cells were incubated with caffeine (0.1mM) and or with nicotine (0.1µM) for 48 hours. In a set of experiments, the cells were trypsinized and the vitality, the biological activity of cell membranes and the potentials mitochondrial redaction of them were assumed. In another experiments, the cutler plates were scratched with tip of the sampler, and the regeneration velocity of scar was evaluated by an optical camera.

  Results

  Treatment of MSCs with nicotine caused a significant increase in the absolute number of MSCS, concurrent with an increase in mitochondrial function. While caffeine decreased the vitality of cells, it also promoted a significant reduction in mitochondrial activity of remnant live cells. Nicotine induced a significant reduction in membrane activity of cells, while caffeine treatment exhibited a marked raise in neutral red uptake by MSCs compared to neutral red uptake by control cells. Regenerative assay showed that nicotine markedly promoted the regenerative potential of MSCs, while caffeine markedly reversed the regenerative potential of MSCs.

  Conclusion

  It seems that nicotine at used dose promoted the regenerative potential of MSCs, while caffeine had a revers effects.

  Keywords: Mesenchymal Stem cell, Caffeine, nicotine
 • Roohullah Hemmati, Nahid Jivad, Saman Yousefi, Akbar Azamian * Pages 1474-1486
  Background & Objective

  Several evidence has indicated the effective role of exercise on Multiple sclerosis (MS) patients. An aberrant expression of some Micro-RNAs such as increasing miR-301a in MS, with an impact on inflammatory pathways leading to the creation of inflammation in these patients. The purpose of this study was to investigate the effect of a combined eight-week (aerobic and resistance) exercise on expression of miR -301a and some indicators of motor function in women with multiple sclerosis.

  Materials & Methods

  A total of 22 women with MS, who were randomly divided into experimental and control groups, participated in this study. The experimental group performed 8 weeks (4 days per week) of combined training. Expression of miR -301a was measured before and after the training period using Real-Time PCR method. Pre- and post-intervention scores of tests (TUG), (6MWT), (10–MWT) and status scale (EDSS) were independent t-test recorded and analyzed.

  Results

  The results of this study showed, the expression of miR -301a was significantly different between the two groups (P = 0.001). Tests TUG (P = 0.001), 6MWT (P = 0.002) and degree of disability EDSS (P = 0.015), were significantly different between the two groups. There was no significant difference between the 10MWT test between the two group (P = 0.678).

  Conclusion

  The combined exercise for women with MS have been beneficial and improve motor function and reduce the expression of miR-301a. So, do it, plays an important role in reducing inflammation and prevent the progression of the disease Ms.

  Keywords: MS, combined exercise, miR -301a, Motor function, EDSS
 • Esfandiar Heydari, Ali Hosseini*, Mohammad Ali Azarbayjani Pages 1487-1497
  Background & Objective

  The use of anabolic steroids causes damage to various tissues, including the kidneys. Aim of present study was to investigate the effect of resistance training with consumption of crocin on catalase and glutathione peroxidase in kidney tissues of nandrolone poisoned rats.

  Material & Method

  Thirty rats selected and assigned to 6 groups 1) nandrolone, 2) nandrolone + training, 3) nandrolone + 12.5 mg/kg crocin, 4) nandrolone + 25 mg/kg crocin, 5) nandrolone + training + 12.5 mg/kg crocin, and 6) nandrolone + training + 25 mg/kg crocin. Groups 2, 5 and 6 performed resistance trainings for eight weeks and three sessions per week and groups of 3 to 6 received daily doses of crocin. To analyze the findings of the study, one-way ANOVA and Bonferron's post hoc tests were used (p≤0.05).

  Results

  12.5 mg/kg crocin, 25 mg/kg crocin, training + 12.5 mg/kg crocin and training + 25 mg/kg crocin have significant effect on reduction of catalase (p=0.001), training, training + 25 mg/kg crocin have significant effect on increase of glutathione peroxidase (p=0.001) also training + 25 mg/kg crocin rather than training + 12.5 mg/kg crocin has more effect on increase of glutathione peroxidase (p=0.001).

  Conclusion

  Although resistances trainings with consumption of 25 mg/kg crocin have an interactive effect on increase of glutathione peroxidase; however, resistance training, crocin consumption and the simultaneous use of crocin and resistance training reduce catalase in the kidney tissue of nondronean poisoned rats.

  Keywords: Nandrolone, Resistance Training, Crocin, Catalase, Glutathione Peroxidase
 • Hamidreza Banafsheh*, Hamidreza Gilasi, Amir Ghaderi Pages 1498-1506
  Background & Objective

  Patients’ satisfaction is a key factor in the evaluation of health system’s quality in developed countries. The purpose of the presnt study was to investigate Patients’ satisfaction with services provided at pharmacies in the city of Kashan and related elements.

  Materials & Methods

  In a cross- sectional study, 440 patients who referred to pharmacies in the city of Kashan were surveyed randomly. The questionnaire was composed of 44 items and focused on four dimensions: patients’ expectations from the pharmasict, pharmacist’s communication skills, consultations offered by the pharmacist, and the location and physical environment of the pharmacy. In order to analyze the data of this study, SPSS software version 20, and parametric and ANOVA tests were used.

  Results

  Patients’ highest expectations were courteous behavior from the pharmacist and the personnel (92/7%), low wating time (92%), explanation for medication indications (85%), and explanation on how to use the medications (82/5%). Patients’ satisfaction elements with the highest score were cordial and pleasant attitude of the pharmacist (78.9%), labeling the medications by the pharmacist (78%) and the illumination inside the drugstores facility (93%).

  Conclusion

  The city of Kashan has variable levels of satisfaction with the quality of pharmacy services. To increase levels of satisfaction, it is necessary to provide appropriate training in pharmacies and quality of services promted in all domains.

  Keywords: Patient satisfaction, Pharmacy services, Patient experience, Pharmacist–patient communication