فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیدرضا هروی زاده، منیره خادم، رامین نبی زاده، سید جمال الدین شاه طاهری* صفحات 168-178
  مقدمه

  هم زمان با تولید و استفاده گسترده از آفت کش ها جهت کنترل انواع آفات و افزایش بهره ورری در تولید محصولات کشاورزی، نگرانی رو به رشدی در رابطه با اثرات مضر این ترکیبات بر سلامتی انسان وجود دارد. لذا توسعه روش های حساس و دقیق جهت ارزیابی مداوم غلظت آفت کش ها در سطوح شغلی و محیطی و مقایسه مقادیر موجود با استاندارد های ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف سنتز و استفاده از پلیمر قالب مولکولی به عنوان یک جاذب نوین و اختصاصی در تشخیص مقادیر اندک دو نوع از ایزومر های پیرتروییدی در نمونه بیولوژیکی به انجام رسید.

  روش کار

  پلیمر قالب مولکولی به روش غیر کووالانسی و با استفاده از پرمترین به عنوان ملکول الگو، کلروفرم به عنوان حلال پلیمریزاسیون، متاکریلیک اسید به عنوان مونومر عاملی و اتیلن گلیکول دی متاکریلات به عنوان پیوند دهنده عرضی و تحت دمای 55 درجه سانتی گراد در حمام روغن آماده سازی شد. جهت بررسی ساختار و اندازه ذرات پلیمری حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. پس از آن فاکتور های حیاتی تاثیر گذار بر ویژگی های تشخیصی پلیمر سنتز شده با در نظر گرفتن یک بازه عملیاتی مشخص جهت دست یابی به بالاترین راندمان جذب و بازیافت پرمترین از نمونه بیولوژیکی مورد ارزیابی و بهینه سازی قرار گرفتند.   

  یافته ها

  با استفاده از روش پلیمریزاسیون رسوبی ذرات پلیمر قالب مولکولی یکنواخت با ساختار کروی و در محدوده ابعادی نانو (کمتر از 2/21 نانومتر) حاصل شد. تحت شرایط بهینه سازی شده روش جداسازی از طریق فاز جامد به کمک پلیمر قالب مولکولی توانایی بالایی برای جذب و بازیافت ایزومر های آفت کش مورد نظر از نمونه بیولوژیکی از خود نشان داد و بیش از 93 درصد بازیافت از نمونه اسپایک حاصل گردید. هم چنین منحنی کالیبراسیون خطی در بازه غلظتی 20 تا 120 میکروگرم بر لیتر به دست آمد و حد تشخیص روش برای هر دو ایزومر مورد بررسی کم تر از 6 میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. در نهایت وجود ترکیبات مزاحم تا میزان 100 برابر آنالیت اصلی تاثیر معنا داری در ویژگی انتخابی روش نداشت.

  نتیجه گیری

  کاربرد پلیمر قالب مولکولی به عنوان فاز استخراج کننده جامد به همراه روش آنالیز کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا مزایایی از جمله حساسیت و انتخاب پذیری بالا را نشان داد که این مساله روش مذکور را به انتخابی قابل اعتماد جهت ارزیابی کمی و دقیق آفت کش مورد نظر در نمونه بیولوژیکی پیچیده  تبدیل می کند.

  کلیدواژگان: حشره کش پیرتروییدی، پلیمر قالب مولکولی، استخراج فاز جامد، نمونه بیولوژیکی، کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا
 • سمیه فرهنگ دهقان، فریده گل بابایی*، اصغر صدیق زاده، حمزه محمدی صفحات 179-190
  مقدمه

  باوجود اقبال روز افزون کاربرد فیلترهای نانولیفی برای تصفیه آلاینده های ذره ای از جریان هوا، مطالعات کم تری به بحث در خصوص امکان سنجی کاربرد آن ها در حذف آلاینده های گازی پرداخته است، درحالی که در اکثر محیط های کاری هر دو شکل آلاینده وجود دارد. تولوئن ماده ای سمی و موتاژنیک می باشد  و مواجهه مزمن با غلظت های پایین آن ممکن است باعث طیف وسیعی از اثرات سوء سلامتی بر افراد در معرض مواجهه شود. مطالعه حاضر با هدف تولید نانوالیاف پلیمری بر پایه نانولوله کربنی تک جداره  از طریق روش الکتروریسی و پردازش سطح آن با پلاسمای سرد و هم چنین ارزیابی عمل کرد آن در حذف گاز تولوئن انجام گرفت.

  روش کار

  لایه های نانولیفی توسط فرآیند الکتروریسی از محلول الکتروریسی شامل پلیمر پلی آکریلونیتریل (PAN) و نانولوله کربنی تک جداره (SWNT) به نسبت ترکیبی 1:99 تحت شرایط عملیاتی  ولتاژ کاربردی: 20 کیلوولت ، فاصله سوزن تا صفحه جمع آوری کننده: 10سانتی متر، میزان تزریق: 1 میلی لیتر بر ساعت، قطر سوزن: گیج 18 و سرعت چرخش درام  1000- 500 دور در دقیقه تولید شدند.  سطح نانوالیاف تولیدی مورد پردازش پلاسما قرار گرفتند. دستگاه پلاسمای مورد استفاده با منبع تغذیه فرکانس رادیویی (13/56 مگاهرتز با توان 20 وات) ، گاز تشکیل دهنده آرگون و فشار عملیاتی 2/0  بود. شرایط آزمون نمونه های تولیدی برای حذف گاز تولوئن مطابق استاندارد ISO 10121-1:2014 آماده گردید که روش آزمون عمل کرد مدیاهای تصفیه هوا نوع فاز گازی را برای انواع مدیاهای صفحه تخت ارایه می دهد. به منظور اندازه گیری غلظت بخار تولوئن از دستگاه قرائت مستقیم Firstcheck مجهز به دتکتور PID استفاده گردید. مطالعات ریخت شناسی الیاف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد.   طیف سنجی مادون قرمز- تبدیل فوریه (FTIR) به منظور شناسایی ترکیبات آلی و گروه های عاملی در نانوالیاف صورت گرفت.  

  یافته ها

  نتایج حاصل از آنالیز تصاویر نشان داد که میانگین قطر الیاف 19/7±16/169 نانومتر و میانگین ضریب تغییرات آن 23/0 محاسبه گردید. ریخت شناسی الیاف، یکنواخت و  دانه دار تعیین شد. میانگین ضخامت، درصد تخلخل و ضریب نفوذپذیری هوا مدیا  به ترتیب 15/0 میلی متر،43 درصد و 75/5 دارسی مشخص گردید. میانگین درصد کارایی نانوالیاف  PAN/SWNT پردازش شده با پلاسما در حذف گاز تولوئن 98 درصد و میانگین افت فشار آن ها حدود 100 پاسکال به دست آمد. طیف FTIR مدیای آزمون نشان داد که پیک های ظاهر شده در طول موج های معین مربوط به ارتعاش گروه های آلیفاتیک C-H باندهای  C-C و C=O مربوط به پلیمر PAN و نانولوله کربنی می باشد.

  نتیجه گیری

  حذف گاز تولوئن از طریق ساخت نانوالیاف هیبریدی PAN و SWNT پردازش شده با پلاسما محقق شد. نانوالیافی با مشخصات ریخت شناسی یکنواخت تولید شدند و کارایی حذف مناسب و افت فشار پایین  از خود نشان دادند.

  کلیدواژگان: نانو الیاف هیبریدی PAN و SWNT، پردازش پلاسمای سرد، کارایی حذف، تولوئن
 • بهزاد فولادی دهقی، سید مسلم عابدینی*، ساناز کریم پور، کامبیز احمدی انگالی صفحات 191-199
  مقدمه

  تعیین توان هوازی افراد از اهمیت بالایی برخوردار است . حداکثر توان هوازی به حداکثر اکسیژنی اطلاق می شود که در مدت یک دقیقه می تواند در بدن مصرف شود و به عواملی مانند شرایط جسمی ، پارامترهای زیست محیطی و خصوصیات فیزیولوژیک فرد بستگی دارد. گرما و صدا از جمله عوامل تاثیرگذار برحداکثر ظرفیت جذب اکسیژن(VO2max) می باشند که به شیوه های مختلف، کارایی دستگاه تنفس را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر همزمان صدا و دما بر روی توان هوازی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز  می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بصورت داوطلبانه مشارکت کردند. حداکثر ظرفیت هوازی افراد با استفاده از دوچرخه ارگومتر و پرتکل آستراند در 9 وضعیت مواجهه با دما (21 ، 38 ، 48 درجه سانتی گراد) ، شاخص استرس حرارتی (34/18 ، 46/32 ، 25/41 درجه سانتی گراد)  و صدا (75 ، 85 ، 95 دسی بل) اندازه گیری شد. به منظور انجام آزمایش طبق پروتکل آستراند ، فرد در هر مرحله روی دوچرخه به مدت شش دقیقه با بار کاری ثابت و سرعت 50 دور در دقیقه رکاب زده تا ضربان قلب وی به بیش از 120 ضربه در دقیقه برسد. پایش ضربان قلب حین کار با دوچرخه ی ارگومتر با استفاده از یک سنسور با نام تجاری  (Polar) که در زیر جناق سینه فرد نصب می گردید، انجام گرفت جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS22  و آزمون فریدمن  و آزمون t زوجی استفاده گردید.  

  یافته ها

  میانگین توان هوازی در وضعیت دوم (دما oC 21 ، استرس حرارتی oC  34/18  و صدا  dB 85) و سوم (دما oC 21 ، استرس حرارتی oC  34/18  و صدا oC  95) نسبت به وضعیت اول(وضعیت نرمال) اختلاف معنی داری نداشت ولی از وضعیت سوم به بعد با افزایش میزان گرما و صدا توان هوازی نیز بصورت معنی داری (001/0 > P-value) کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  از آنجا که یکی از اهداف علم ارگونومی ایجاد محیطی منطبق با ظرفیت های انسان می باشد، آگاهی از توان هوازی افراد امری ضروری است. باتوجه به تاثیر گرما و صدا بر روی توان هوازی افراد و ارتباط مستقیم توان هوازی با توان جسمی ،جهت حفاظت از سلامت افراد و افزایش بهره وری آنها ، انجام اقدامات کنترلی در محیط های گرم و پرسروصدا ضروری می باشد

  کلیدواژگان: صدا، دما، توان هوازی
 • هدایت نوری، مرتضی چراغی*، علی اکبر اسلامی بلده صفحات 200-211
  مقدمه

  ارزیابی ریسک های محیط زیستی در صنایع نفت و گاز برای پیش گیری از آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست بسیار ضروری می باشد. اولویت بندی ریسک های محیط زیستی با استفاده از روش های کلاسیک، نتایجی با قابلیت اعتماد بالا را به دست نمی آورند. لذا این مطالعه با هدف به حداقل رساندن محدودیت های روش های کلاسیک، با استفاده از رویکرد فازی و تصمیم گیری چند شاخصه در یک منطقه بهره برداری نفت و گاز انجام گرفت.

  روش کار

  پس از تشکیل تیم مطالعه در یک منطقه بهره برداری نفت و گاز، برای مقایسه اهمیت عوامل ریسک (احتمال وقوع، شدت اثر و قابلیت کشف) و هم چنین برای تعیین مقدار هر یک از این عوامل برای هر کدام از جنبه های زیست محیطی شناسایی شده، نظر کارشناسان به صورت کیفی با استفاده از متغیرهای زبانی، جمع آوری گردید. سپس برای تعیین وزن نسبی عوامل ریسک از AHP گروهی در محیط فازی استفاده شد. ریسک فازی جنبه ها، با استفاده از مدل خطی و جمع وزنی، تخمین زده شد و در نهایت برای تعیین اولویت ریسک های فازی محیط زیستی محاسبه شده، از روشی بر پایه رتبه بندی مرکز ثقل استفاده گردید.  

  یافته ها

  در این مطالعه در بین عوامل ریسک (احتمال وقوع، شدت اثر و قابلیت کشف)، عامل شدت اثر به دلیل دارا بودن بالاترین وزن نسبی، بیش ترین اهمیت را در محاسبه ریسک داشت. تولید فاضلاب خانگی به علت عدم وجود سیستم دفع فاضلاب مناسب، بالاترین اولویت و جنبه محیط زیستی ریخت و پاش اسید به خاطر فعالیت شست شوی چیلر رتبه دوم اولویت بندی را در بین جنبه های محیط زیستی شناسایی شده به خود اختصاص داد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد اگر چه محاسبات روش پیشنهادی نسبت به روش های کلاسیک به زمان بیش تری نیاز دارد اما با توجه به حداقل رساندن محدودیت های روش های کلاسیک از جمله حساسیت به خطاهای کوچک قضاوت، یکسان شدن شاخص ریسک گروهی از جنبه ها و در نظر نگرفتن عدم قطعیت در نظر کارشناسان، این روش می تواند جایگزین مناسبی برای روش های کلاسیک ارزیابی ریسک باشد به گونه ای که قادر است رتبه واقعی تر ریسک ها را تعیین کند. شایان ذکر است این روش، توان مندی های ذکر شده برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت را نیز دارا می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، جنبه های محیط زیستی، تصمیم گیری چند شاخصه، AHP، منطق فازی
 • سمانه سالاری، مریم فرخ زاد، آرش خلیلی، ایرج محمد فام* صفحات 212-220
  مقدمه

  امروزه حوادث یکی از ریسک فاکتورهای مهم انسانی و اقتصادی کشورها محسوب می شود. علت ماشه ای اغلب حوادث، خطاهای انسانی می باشد. در بخش درمان، بروز خطاهای انسانی به صدمه و مرگ و میر بیماران و خدشه دار شدن کادر و مراکز درمانی منجر می گردد. این خطاها می توانند در حوزه تشخیص، تجویز دارو، درمان و هم چنین استفاده از دستگاه ها و تجهیزات درمانی بروز پیدا کنند. به همین دلیل شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در این بخش از اهمیت بحرانی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و ارزیابی خطاهای کادر درمانی در استفاده از دستگاه ونتیلاتور در بخش نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه نوع کیفی است که در سال 1396، با استفاده از روش «تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاها در استفاده» انجام شده است. داده های لازم در مورد دستگاه ونتیلاتور از طریق بررسی اسناد، مشاهده و مصاحبه با اپراتورها جمع آوری گردید. آنالیز وظایف با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. شناسایی انواع خطاهای احتمالی در شش دسته کلی خطاهای برنامه ریزی، عملی، بازبینی، بازیابی، ارتباطی و انتخاب صورت گرفت. تعیین علل بروز، امکان بازیابی و برآورد ریسک متناظر با خطاها با استفاده از توان مندی های روش تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطا در استفاده انجام شد.  

  یافته ها

  فراوان ترین خطای انسانی شناسایی شده از نوع خطا در عمل (7/72%) و کم ترین نوع خطا از نوع خطای ارتباطی (03/3 درصد) بود. بیش ترین خطاهای عمل، خطای فراموش کردن اجرای وظیفه و انجام اشتباه آن بود. مهم ترین علت خطاهای شناسایی شده از نوع سهو و لغزش (4/42%) و رفتار اشتباه مبتنی بر دانش (1/12 درصد) تعیین گردید. ردیابی 7/79 درصد از خطاهای شناسایی شده غیرمحتمل و دور از ذهن ارزیابی شد. پیامد 53/54 درصد خطاهای شناسایی شده از نوع فاجعه بار و شدید بود.

  نتیجه گیری

  باتوجه به این که ریسک حوادث درمانی از نوع غیرقابل قبول محسوب می شود، لازم است قبل از استفاده از هر نوع تجهیز جدید، انواع خطاهای احتمالی در هنگام استفاده از آن ها شناسایی شده و درجه ریسک هر خطا مشخص گردد. از آن جایی که اصلاح و یا جایگزینی تجهیزات خریداری شده در بخش های درمانی دشوار می باشد، ضرورت به کارگیری روش های مناسب و روزآمد شناسایی خطاهای انسانی در فازهای طراحی و خرید تجهیزات بیش از پیش مشخص می شود. در مورد خطاهای با سطح ریسک غیرقابل قبول ضروری است. با تعیین نوع و میزان عوامل دخیل در سطح ریسک های یاد شده، اقدامات پیشگیرانه مناسب طراحی و پیاده سازی می گردد.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، PUEA، ونتیلاتور، نوزادان
 • حامد یارمحمدی، سید حسن نیک سیما، سودابه یارمحمدی، علیرضا خمر، حسین ماری اریاد، محسن پورصادقیان* صفحات 221-230
  مقدمه

  به هر گونه اختلال یا آسیب سیستم اسکلتی آن تشدید گردد، اختلالات اسکلتی عضلانی گفته می شود که یکی از دلایل مهم آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در رانندگان جهت دست یابی به نتایجی کامل با قدرت آماری بالا، با استفاده از روش متاآنالیز انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر متاآنالیز و مرور سیستماتیک است که در این مطالعه مقالات از پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین (با استفاده از واژه PubMed Scopus,، Science Direct ، Google Scholar ،)Scientific Information Database)SID،المللی و با استفاده از واژه های کلیدی فارسی شامل شیوع، اسکلت-عضلانی Iran MediX, SID, MedLib ,،Pre Quest ،)MESH استخراج گردید. بازه زمانی در Drivers ،Musculoskeletal ،Prevalenceرانندگان و هم چنین کلید واژه های انگلیسی شامل بود. آنالیز داده ها با استفاده از متاآنالیز (مدل اثر تصادفی)انجام شد. جهت محاسبه 2017 تا 2000انتخاب مقالات از سال 14 نسخه STATA کوکران و هم چنین کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار Q و I2عدم تجانس از شاخص های استفاده گردید. نفر در هر مطالعه 350 نفر با میانگین 7706 مقاله وارد مطالعه شدند. کل حجم نمونه مورد بررسی 22

  یافته ها

  در نهایت بود. میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در اندام های مختلف رانندگان به این ترتیب درگردن، شانه، مچ / دست و) و 25.99-10.16 (با فاصله اطمینان٪ 18.07،)38-14.30 (با فاصله اطمینان٪26.19آرنج در این مطالعه به ترتیب) با (فاصله 41.63) بود. بیش ترین شیوع مربوط به اختلال ناحیه تحتانی کمر(8.27-3.22(با فاصله اطمینان ٪5.75) بود. سطح 5.46-9.43) با (فاصله اطمینان7.45) و کم ترین شیوع مربوط به اختلال آرنج (33.09-50.17اطمینان برای تحلیل در نظر گرفته شد. 0.05معناداری عضلانی ناشی از رانندگی در ناحیه کمری، –

  نتیجه گیری

  نتایج این بررسی نشان می دهد شیوع اختلالات اسکلتی گردنی و شانه در میان رانندگان در سطح بالایی قرار دارد. هم چنین با توجه به سطح بالای شیوع، افزایش شیوع این اختلالات در رانندگان پیش بینی می گردد.جهت کنترل و کاهش این اختلالات، طراحی مناسب صندلی و تجهیزات خودرو ها، انجام معاینات دوره های رانندگان، انجام ورزش مناسب و در نظر گرفتن زمان استراحت کافی نسبت به ساعات کاری در شبانه روز، پیشنهاد می شود. هم چنین برنامه های آموزش ارگونومی و بهداشت حرفه ای جهت کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با رانندگی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: اسکلتی و عضلانی، رانندگان، مرورسیستماتیک، متاآنالیز
 • عادل مظلومی*، رضا پوربابکی، سجاد سمیعی صفحات 231-240
  مقدمه

  امروزه کار با پایانه های تصویری که به اختصار به آن VDT می گویند بسیار گسترده و در زندگی روزمره محبوب شده است. به دلیل استفاده روز افزون کامپیوتر در موسسات اداری و فضاهای اجتماعی، شیوع علایم چشمی ناشی از کار با کامپیوتر هم چنان از یک روند افزایشی برخوردار است و همواره مشکلات عمده ای برای سلامت افراد به دنبال دارد. شغل های کامپیوتری دارای تحرک کمی هستند و جهت کار فیزیکی  به انرژی کمی  نیاز دارند، ولی در مقابل نیازمند پردازش های شناختی و توجهات ذهنی بیش تری هستند. خستگی بینایی یک خطر شغلی برای افرادی است که با کامپیوتر کار می کنند. خستگی چشمی دارای علایمی هم چون سردرد، بیزاری از کار و دردهای چشمی می باشد. هدف از این مطالعه انجام مروری سیستماتیک در خصوص  خشکی ، خستگی چشم و میزان پلک زدن  در بین شاغلین پایانه های تصویری می باشد.

  روش کار

  جهت یافتن مقالات با محوریت تاثیر ریسک فاکتورها بر شاخص های چشمی در کاربران کامپیوتر، از پایگاه های جستجوی اینترنتی و موتورهای جستجو  استفاده گردید. در این مطالعه مقالات مرتبط از پایگاه های اینترنتی شامل  Pubmed - google scholar - web of science  - scopus جستجو و گردآوری شدند. برای جستجو در این پایگاه ها از کلید واژه های  computer user ,eye fatigue, dry eye, eye blink استفاده شد. در نهایت پس از دریافت 115 مقاله مرتبط از پایگاه های ذکر شده و پس از گزینش مقالات بر اساس هدف مطالعه و حذف مقالات غیر مرتبط ، 17 مقاله کاملا مرتبط با موضوع مورد بررسی انتخاب گردید.  

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که استفاده از کامپیوتر باعث بروز مشکلات متعددی در چشم می شود. مدت زمان استفاده از کامپیوتر، نوع کار با کامپیوتر، بار ذهنی، فاصله از مانیتور و هم چنین استفاده طولانی مدت از کامپیوتر بدون ایجاد وقفه در حین کار می تواند باعث بروز خشکی و خستگی چشم در کاربران شود که یکی از شایع ترین مشکلات چشمی در بین کاربران کامپیوتر می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده توصیه می شود جهت کاهش خشکی و خستگی چشم،  فاصله فرد تا مانیتور بیش از 50 سانتی متر باشد، جهت استراحت چشمان از قانون 20-20-20 استفاده گردد و موقعیت قرار گیری مانیتور 15-20 درجه زیر خط دید کاربر باشد. هم چنین تمرکز بیش از حد بر روی صفحه نمایش باعث کاهش پلک زدن و در نتیجه خشکی چشم می شود. در این خصوص جهت جلوگیری از خشکی سطح چشم توصیه می شود که حتی الامکان به صورت اختیاری نیز پلک زده شود.

  کلیدواژگان: کاربر کامپیوتر، خستگی چشم، میزان پلک زدن، خشکی چشم
 • معصومه صدری خانلو، محمدرضا منظم، کمال اعظم، علیرضا مرتضی پور، سید ابوالفضل ذاکریان* صفحات 241-249
  مقدمه

  نزدیک به یک سوم افراد در مشاغلی مشغول به کار هستند که استفاده از آوا، بخشی از کار آن ها محسوب می شود. معلمان به عنوان بزرگ ترین گروه کاربران حرفه ای آوا، در معرض خطر ابتلاء به اختلالات کلامی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی اختلالات کلامی و ریسک فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در معلمان می باشد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی در سال 1395 بر روی 73 معلم زن و مرد مقطع ابتدایی در شهرستان ساوه به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. پرسش نامه ی محقق ساخته ریسک فاکتورهای تاثیرگذار بر اختلالات کلامی با هدف شناسایی عوامل خطرساز، پرسش نامه ی(30- Voice Handicap Index(VHI با هدف ارزیابی میزان اختلالات کلامی و پرسش نامه علایم با هدف بررسی شکایات کلامی در اختیار معلمان قرار گرفت که در مطالعات گذشته روایی و پایایی آن مورد تایید واقع شده بود. سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تست و مجذورکای در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  

  یافته ها

  پایایی پرسش نامه ی محقق ساخته ریسک فاکتورهای تاثیرگذار بر اختلالات کلامی با محاسبه آلفای کرونباخ (736/0) تایید و روایی آن نیز با نظر کارشناسان در خصوص کفایت تعداد سوالات، عدم وجود ابهام و بررسی تناسب محتوایی، به اثبات رسید. براساس نتایج به دست آمده، در 55 درصد از معلمان مورد مطالعه، درجاتی از مشکلات کلامی مشاهده شد. هم چنین نتایج نشان داد میزان اختلالات کلامی در معلمان زن به مراتب بیش تر از معلمان مرد می باشد (001/0>p). اختلال در عمل کرد تارهای صوتی و سابقه آلرژی به عنوان ریسک فاکتورهای عمومی، استفاده از ماژیک و سیستم تهویه فرسوده به عنوان ریسک فاکتورهای محیطی، استراحت کلامی ناکافی و استرس شغلی به عنوان ریسک فاکتورهای شغلی باعث افزایش مشکلات کلامی در معلمان شدند. از میان علایم مرتبط با اختلالات کلامی در معلمان مورد مطالعه خستگی کلامی(51 درصد) و گرفتگی صدا (37 درصد) در مقایسه با سایر علایم، شیوع بیش تری داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع اختلالات کلامی در نیمی از معلمان مورد مطالعه و تاثیر ریسک فاکتورهای مختلف عمومی، محیطی و شغلی نظیر سابقه آلرژی، اختلال در عمل کرد تارهای صوتی، ابزار تدریس، سیستم تهویه فرسوده، استراحت کلامی ناکافی و استرس شغلی بر افزایش اختلالات کلامی آن ها، شناخت عوامل خطرساز اختلالات کلامی به منظور کنترل آن ها در معلمان  امری ضروری به نظر می رسد. هم چنین می توان نتیجه گیری نمود که معلمان و متولیان امر آموزش و پرورش با رعایت اصول ارگونومی و بهداشت شغلی می توانند از آوایی سالم بهره مند گردند.

  کلیدواژگان: اختلالات کلامی، علایم اختلالات کلامی، معلمان مقطع ابتدایی، ارگونومی آوا، تلاش صوتی
|
 • Omid Reza Heravizadeh, Monireh Khadem, Ramin Nabizadeh, Seyed Jamaleddin Shahtaheri* Pages 168-178
  Introduction

  Along with the extensive production and use of various pesticides for controlling pests and enhancing the production of agricultural crops, there is a growing concern about the adverse effects of these toxic materials on human health. Therefore, the development of sensitive, selective, and accurate methods for continuous assessment of pesticides concentration in occupational and environmental fields and comparing them with national and international standards is of great importance. This study was aimed at synthesis and application of molecularly imprinted polymer as a selective sorbent for residue determination of two pyrethroid isomers in biological samples.  

  Material and Methods

  The MIP particles were prepared by a non-covalent approach using permethrin as a template, chloroform as progen solvent, methacrylic acid as functional monomer and ethyleneglycol dimethacrylate as cross-linker, at 55 °C for 18 hours in an oil bath. Field emission scanning electron microscopy was used to investigate the morphology and size of polymer particles. Afterward, the critical parameters, which could affect the recognition properties of synthesized MIP, were investigated and optimized under the selected operational ranges for the highest adsorption and recycling yield in solid-phase extraction of permethrin in biological samples

  Results

  using precipitation polymerization technique, uniform and spherical particles with the nano-ranged diameter (less than 21.2 nanometers) were obtained. Under the optimized condition, the designed molecularly imprinted solid-phase extraction (MISPE) technique exhibited great potential for the extraction of pesticide isomers in the real sample. More than 93 % of the recovery obtained from spiked urine samples. The linear calibration curve was obtained from 20-120 μg.L-1 (R2=0.99) and the detection limit was less than 6 ppb for both isomers. The presence of interferences had no effect on the selectivity of the method up to 100-fold.

  Conclusion

  employing the molecular imprinted solid-phase extraction method along with the high-performance liquid chromatography technique resulted in a selective and sensitive approach, suitable for quantitative monitoring of the desired pesticide in complex biological samples.

  Keywords: Pyrethroid Insecticide, Molecular Imprinted Polymer, Solid Phase Extraction, High Performance Liquid Chromatography
 • Somayeh Farhang Dehghan, Farideh Golbabaei*, Asghar Sedigh Zadeh, Hamzeh Mohammadi Pages 179-190
  Introduction

  Despite nanofibers have attracted great interests for filtering particulate matters from the air stream, fewer studies have been done on the feasibility of their use in the removal of gas pollutants, while the both pollutants are present in the most workplaces. Toluene is a toxic and mutagenic substance, and chronic exposure to its low levels can lead to a wide range of adverse health effects on people who exposed. The purpose of this study was to produce polymer /single-walled carbon nanotube hybrid nanofibers by electrospinning technique and doing plasma surface treatment and evaluating their removal efficiency of toluene from air stream.  

  Material and Methods

  The nanofiber layers were fabricated by electrospinning solution containing polyacrylonitrile polymer (PAN) and single-walled carbon nanotube (SWNT) with a 99: 1 ratio under following conditions: applied voltage 20 kV, distance between needle and collector: 10 cm, injection rate: 1 ml / h; needle diameter: 18 gauge and drum speed ranging from 1000 to 500 rpm. The surface of the manufactured nanofibers was treated by cold-plasma with a radio frequency power supply (13.56 MHz with a power of 20 watts), argon gas and operating pressure of 0.2 torr. Test conditions was prepared according to standard ISO 10121-1: 2014, which provides a method for testing the performance of gas-phase air filter for a variety of flat sheet media. In order to measure the concentration of toluene, the First check – handheld multi gas VOC detector equipped with a PID detector was used. The morphology characteristics of the fibers was performed using the analysis of scanning electron microscope images. Infrared spectroscopy-Fourier transform was used to identify organic compounds and functional groups in nanofibers.

  Results

  The results of the analysis of the images showed that the mean diameter of the fiber was 169.16 ± 7.19 nm and the mean coefficient of variation was 0.23. The uniform and bead nanofibers were obtained. The thickness, porosity and air permeability coefficient of test media was 0.15 mm, 43% and 5.75 Darcy, respectively. The mean removal efficiency of PAN / SWNT nanofiber treated with plasma was 98% and the mean pressure drop was 100 Pascal. The FTIR spectrum of the test filter media showed that the peaks appearing at certain wavelengths related to the vibration of C-H aliphatic groups of C-C and C=O bands related to PAN polymer and carbon nanotubes.

  Conclusion

  Removal of toluene was achieved through the fabrication of PAN/SWNT hybrid nanofibers treated with plasma. Uniform nanofibers were obtained and showed the proper removal efficiency and low pressure drop.

  Keywords: PAN, SWNT Hybrid Nanofibers, Cold Plasma Treatment, Removal Efficiency, Toluene
 • Behzad Fouladi Dehghi, Seyed Moslem Abedini*, Sanaz Karimpour, Kambiz Ahmadi Angali Pages 191-199
  Introduction

  Determining the VO2 max of individuals is of great importance. The VO2 max refers to the maximum oxygen that can be consumed in the body in one minute and depends on factors such as physical conditions, environmental parameters, and physiological characteristics of the individual.. Noise and heat are among the factors influencing VO2 max (also called maximal oxygen uptake or maximal aerobic capacity), which affects the performance of respiratory system, via different ways. Therefore, the purpose of this study was to investigate the simultaneous effect of noise and heat on VO2 max in Ahvaz university of medical sciences’ students  

  Material and Methods

  The present study was conducted on 50 volunteer students from the Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran. The VO2 max index was measured using the ergometer bicycle test and the Astrand protocol in nine modes of exposure to heat (21, 38 and 48°C), WBGT (18.34, 32.46 and 41.25°C)   and noise (75, 85 and 95 dB (A)). In order to carry out the test according to the Astrand protocol, the person pedaled on the bike for six minutes at a constant load and a speed of 50 rpm to increase the heart rate to more than 120 beats per minute. The heart rate was monitored while working with the ergometer bike using a Polar branded sensor mounted below the individual chest. SPSS vol.22 software, Friedman test and paired t-test were used to analyze the data.

  Results

  The mean VO2 max in the second test condition (heat:21°C ,  WBGT : 18.34°C ,noise:85 dB)  and the third test condition (heat:21°C ,WBGT : 18.34°C ,noise:95 dB) were not significantly different from the first (normal) mode, but the VO2 max value significantly decreased (P<0.001) from the third mode to higher levels with increasing the levels of heat and noise.

  Conclusion

  Since one of the objectives of ergonomics is to create an environment in consistent with human capacities, it is essential to have knowledge of VO2 max. Regarding the effect of heat and noise on VO2 max of individuals and also the direct relationship between VO2 max and PWC) Physical Work Capacity (, in order to protect the health of individuals and increase their productivity, it is necessary to carry out control measures in warm and noisy environments.

  Keywords: Noise, Heat, Aerobic Capacity
 • Hedayat Noori, Morteza Cheraghi*, Aliakbar Eslami Baladeh Pages 200-211
  Introduction

  Evaluating environmental risks in the oil and gas industry is essential to prevent irreparable damage to the environment. Using classical methods for prioritizing environmental risks does not achieve high-reliable results. Therefore, the aim of this study is to minimize the limitations of classical methods in a typical oil and gas production zone, by using fuzzy logic and Multi Attribute Decision Making (MADM) approach.  

  Material and Methods

  After forming an identification and assessment team including experienced experts from different organizational units in a region of exploitation of oil and gas, values of each risk factor (likelihood of occurrence, severity and detectability) related to identified environmental risks are determined according to their qualitative opinions represented by linguistic variables. Relative weights of the risk factors are calculated by applying the group Analytic Hierarchy Process (AHP) in a fuzzy environment on expert opinions. Then, fuzzy aggregation in the linear form by considering the weight of the risk factors and a method that is developed based on the center of gravity are employed in evaluation and ranking of the risks.

  Results

  In this study, the severity factor has the most important contribution in risk assessment compared to the other risk factors, since it has the highest relative weight. Raw sewage aspect resulted from absence of appropriate treatment system has the highest priority and spilling over of acid that is caused by chiller cleaning stands at the second position in the identified environmental risks.

  Conclusion

  The results demonstrate that although the proposed methodology requires greater time than classical methods, it is able to determine the risk ranking more practically because of minimizing the limitations of classical

  methods

  high sensitivity to judgmental errors, considering some risks in the same index group and ignoring uncertainty in experts’ opinions. Proposed method is a proper alternative for classical environmental risk assessment technique, and capable of prioritization and evaluation risks in terms of safety and health.

  Keywords: Environmental Aspect, Risk Assessment, MADM, AHP, Fuzzy Logic
 • Samaneh Salari, Maryam Farokhzad, Arash Khalili, Iraj Mohammadfam* Pages 212-220
  Introduction

  Nowadays, accidents are regarded as a main risk factor for both human and economic of countries. The triggerring cause of most accident is human error. In the healthcare setting, human errors can lead to injuries and even death of patients and damage the reputation of healthcare staff. Human errors in healthcares can occur during various activities including diagnosis of a disease, drug administration, and also during the use of various appliances. Therefore, it is of critical importance to identify these errors and assess their risks.  Accordingly, the main aim of the present study was to identify and assess human errors possible to occur during the use of the ventilator device in neonatal units of  educational hospitals of Hamedan University of Medical Sciences.  

  Material and Methods

  This qualitative study was conducted using PUEA technique in 2017. The required data associated with the function and operation of the ventilator were gathered by investingating documents, observing the operater while using it, and interviewing with the operator. Hierarchical task analysis (HTA) was used for determining the main tasks and subtasks performed for operating the device. The identified errors were categorized into seven groups, namely planning, functional, checking, retrieval, communication, and selection errors. The PUEA method was utilized in exploring the causes of errors, the possibility of error recovery, and associated risks.

  Results

  Functional error was the most prevalent one (72.7 %), whereas communication error was the least prevalent one (3.03 %).  Omission and commission were the most frequent functional error. Moreover, 42.2 percent of errors had roots in lapse and slip and 12.1 percent were of knowledge-based type. Moreover, it was impossible for 79.7 percent of errors to be recovered. About 54.53 percent of errors had severe or catastrophic consequences.

  Conclusion

  As the risk of accidents occurring in healthcare organizations is unacceptable, it is a necessity to identify these errors and evaluate their risks. As it is costly to replace the purchased devices with less error prone devices, human error analysis should be performed in the design phase and before purchasing the devices. Moreover, errors with an unacceptable risk should be controlled based on their probable causes.

  Keywords: Human Error, PUEA, Ventilator, Neonatal
 • Hamed Yarmohammadi, Seyed Hassan Niksima, Soudabeh Yarmohammadi, Alireza Khammar, Hossein Marioryad, Mohsen Poursadeqiyan* Pages 221-230
  Introduction

  Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) are any disorders or injuries to the musculoskeletal system due to working procedure or conditions. WMSDs is one of the main causes of occupational injuries and disability in advanced and developing countries. The present study was conducted to evaluate the prevalence of musculoskeletal disorders in drivers in order to achieve complete results with high statistical power, using meta-analysis method.

  Material and Methods

  This study is a systematic review and meta-analysis. In this study, the articles extracted from national and international databases, including Scientific Information Database (SID), Science Direct, PubMed (using the word MESH), Pre Quest, Scopus, Google Scholar, Iran Medix, SID, and MedLib. The main keywords for the search were Prevalence, Musculoskeletal and Drivers. The time for selecting articles was from 2000 to 2017. Data were analyzed using meta-analysis (random effect model). I2 and Q indexes were used to calculate heterogeneity. All statistical analysis was performed using STATA 14 software.

  Results

  In this study, 22 articles were entered into the meta-analysis process. The sample size was 7706 people with mean of 350 people in each study. The prevalence of musculoskeletal disorders in different organs of drivers was as follows: 26.19% (CI: 38-14.30), 18.07% (CI: 25.99-10.16), and 5.75% (CI: 8.273.22) in neck, shoulder, wrist / hand, and elbow respectively. The highest prevalence was related to low back pain 41.63% (confindence Interval (CI): 33.09-50.17), and the lowest prevalence was related to elbow disorder 7.45% with (CI: 95.46-9.43). The significance level was set at 0.05.

  Conclusion

  The results of this study show that the prevalence of pains in the back, neck, and shoulder are high among drivers. Also, due to the high prevalence of predicting the incidence of impaired driving. in order to control and reduce these disorders, appropriate design of seats and equipment of vehicles, conducting periodic examinations of drivers,performing proper exercise, and considering adequate rest time in working hours are recommended. Ergonomics and occupational health education programs are also recommended to reduce the risk of developing musculoskeletal disorders associated with driving.

  Keywords: Musculoskeletal, Drivers, Systematic Review, Meta-Analysis
 • Adel Mazloumi*, Reza Pourbabaki, Sajjad Samiei Pages 231-240
  Introduction

  Nowadays, working in any computer work stations, named visual display terminal (VDT), was widespread and has become popular in our lives. Due to the increasing trend of using computers in the administrative and social institutions, prevalence of eye-related signs of working with computers is still increasing and it is one of the most important health issues. Computer jobs are low-mobility and require little energy to do physical work, but require more cognitive processing and mental focus. Visual fatigue is an occupational hazard for people working with computers. Eye fatigue has symptoms such as headaches, job discomfort, and eye pain the purpose of this study was to have a systematic review on eye fatigue, dry eye and eye blink among people working with visual terminals.  

  Material and Methods

  Internet search databases and search engines were used to find articles with focusing on the impact of risk factors on eye indexes on computer users. In this study, related articles were obtained from websites, including: PubMed, Google Scholar, Scopus and Web of Sciences. The keywords were used to search in these websites were: computer user, eye fatigue, dry eye and eye blink. Accordingly, after finding 115 relevant articles from the related sites, 17 articles were finally selected.

  Results

  Findings show that using computer cause many problems in the eye. Duration of using the computer, the type of work with the computer, the mental load, the distance from the monitor, and also long-term use of the computer without break in during work can cause dry and fatigue eye in users, which is one of the most common ocular problems among computer users.

  Conclusion

  According to the finding and results recommended to reduce of dry and fatigue eye, distance of users from the monitors, be more than 50cm, use 20-20-20 law to rest user’s eyes, and  Positioning the monitor be 15-20 degrees below the user’s line of sight. Also, too much focus on the screen reduces blinking and resulting in dry eyes. In order to prevent dryness of the surface of the eye, it is recommended that the eyelid be optional even if possible. Increasing the contrast of the monitor can be helpful in reducing stress and strain on the eye while working with a computer and using glasses instead of lenses to correct refractive errors and one of the ways to control and improve dry eye is using artificial tears by computer users.

  Keywords: Computer User, Eye Fatigue, Blink Rate, Dry Eye
 • Masoumeh Sadri Khanlou, Mohammadreza Monazzam, Kamal Azam, Alireza Mortezapour, Seyed Abolfazl Zakerian* Pages 241-249
  Introduction

  Nearly a third of people work in jobs that use voice to be part of their work. Teachers as the largest group of professional vocal users, are at risk of vocal disorders. The aim of this study was to investigate the effect of different risk factors on vocal disorders in teachers.  

  Material and Methods

  This is a cross-sectional and descriptive-analytic study that was conducted on 73 primary and secondary male and female school teachers in Saveh in 2017 by random sampling. The researcher-made questionnaire on risk factors affecting verbal disorders with the aim of identifying risk factors and a Voice Handicap Index (VHI) questionnaire (30 items) aimed at evaluating verbal disorders and symptom questionnaire were used in this study. All of them have been shown to be valid and reliable in previous studies. Data were analyzed using t-test and chi square statistical tests by SPSS ver.24.

  Results

  The reliability of the researcher-made questionnaire on the risk factors affecting vocal disorders was confirmed by Cronbach’s alpha (0.736) and its validity was confirmed by the experts regarding the adequacy of the number of questions, the lack of ambiguity and the assessment of content fitness. According to our gathered data, vocal disorders were observed in 55% of the teachers. Also the results showed the rate of vocal disorders in female teachers is far higher than male teachers. Functional disturbance of vocal cords and allergy as general risk factors, teaching tools and poor air quality as environmental risk factors and inadequate vocal rest and job stress as occupational risk factors contributed to increasing vocal disorders in teachers. Among the symptom associated with verbal disorders in teachers, vocal fatigue and hoarseness were more common in comparison with other symptoms.

  Conclusion

  Due to the prevalence of vocal disorders in half of the teachers and the impact of general, environmental and occupational risk factors, it is necessary to identify and control the risk factors of vocal disorders in teachers. It can also be concluded that teachers can enjoy a healthy voice by considering the principles of ergonomics and occupational health.

  Keywords: Vocal Disorders, Vocal Symptoms, Vocal Risk Factors, Elementary School Teachers, Voice Ergonomics, Vocal Effort