فهرست مطالب

نثر پژوهی ادب فارسی - سال بیست و دوم شماره 45 (بهار و تابستان 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 45 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالرضا مدرس زاده، محمدرضا شریفی، اسما آتش * صفحات 1-22

  نسخه خطی لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی از زمره متون خانقاهی قرن هشتم و نهم است که توسط حاجی نظام الدین غریب یمنی در ذکر احوال، اقوال و کرامات سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی عارف ایرانی تبار هندوستان در شصت فصل با عنوان «لطیفه»، به رشته تحریر درآمده است. اثر مذکور به شیوه تحلیلی و توصیفی و باتوجه به ویژگی های برجسته سبکی آن، در سه سطح زبانی، فکری و ادبی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه براساس این پژوهش به دست آمد، نشان می دهد که مقوله هایی چون: تغییرات آوایی برخی کلمات؛ کاربرد واژه ها و عبارت های عربی، هندی و ترکی؛ کاربرد خاص نام زنان و صورت قدیمی افعال استمراری و...، از شاخصه های زبانی این اثر است. از منظر فکری، مقوله هایی چون عرفان، فلسفه، علوم غریبه، نحله ها و شعب مختلف مذهبی و فکری و... از موضوعات غالب این اثر است. از منظر ادبی نیز نثر کتاب، آمیخته به نظم و مملو از عناصر زیباسازی کلام؛ از جمله: سجع، جناس، استعاره، تشبیه و... است که در این میان، تسجیع و تجنیس، بسامد بالاتری دارد. واژه های کلیدی: عرفان اسلامی، نسخه خطی، هند، اشرف الدین سمنانی، لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی

  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، نسخه خطی، هند، اشرف الدین سمنانی، لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی
 • محمدرضا تقیه* صفحات 23-44
  جوامع بشری وقتی روی سعادت و خوش بختی را می بینند که درباره امورجامعه انسان های بافرهنگ و دانش، احساس مسئولیت کرده، با تعالیم اسلامی، دانش و منش انسانی، برای مشکلات جامعه چاره اندیشی کنند. ضرورت ایجاب می کند چنین افرادی با شیوه های ارزشمند، مسیر زندگی را برای مردم خود هموار سازند و برای دیگران و فرزندان الگویی به جا بگذارند. تا مشکلات را به راحتی حل کنند و دچار آسیب های مختلف نگردند و راه برون رفت آن را بشناسند. حمویی با چنین بینشی به دوره زندگی پس از مصیبت های قوم مغول که خود درآن قرار داشته، او را موظف کرده تا برای جامعه چاره اندیشی کند و منزلت آن را بدو باز گرداند. در این مقاله سعی برآن است روش جلوگیری از آسیب های اجتماعی که برخاسته از بی توجهی عملی به تعالیم دین و سبب ازبین رفتن اعتماد مردم می گردد، به روش تحلیل محتوا بررسی شود. پس نگرش ها تحت چهار عنوان: انسان و خدا؛ انسان و پیامبر؛ انسان و عرفا و انسان و فضیلت ها و رذیلت ها مطرح گردید و هدف ارزنده نویسنده که برای سعادت هرجامعه لازم است، تبیین شده است و نتیجه این که چنین روشی یکی از راه هایی است که بتوان جامعه را به سوی سعادت، براساس تعالیم اسلامی هدایت کرد و به روزگار عزت و سربلندی بازگردانید.
  کلیدواژگان: تعالیم اسلامی، متون، انسان
 • قدرت الله خیاطیان*، سید حسن طباطبایی، فرشته حاجی زاده صفحات 45-66

  در ادبیات عرفانی، مسائل، آراء و راه و روش های گوناگونی برای سالکان راه حق در وصول به درجات والای عرفان به چشم می خورد که قسمتی از آن برگرفته از آموزه های اسلامی، قرآن و سنت می باشد و قسمتی از آن نیز به مرور زمان و با شکل گرفتن فرقه ها و گروه های مختلف عرفان و تصوف اسلامی توسط بزرگان آن ها بیان گردیده است. از جمله ی این موضوعات، موضوع مهم «صحبت» در بین عرفا می باشد که آداب مختلفی برای صحبت و هم نشینی، برخورد با دوستان، نشست و برخاست و چگونگی معاشرت با دیگران در کتب مختلف عرفانی ذکر شده است. در پژوهش حاضر، بعد از ذکر آداب تصوف به صورت اجمالی، جایگاه صحبت در دو اثر مهم نثر صوفیه انسان کامل عزیز نسفی و مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشانی، به شیوه توصیفی مقایسه-ای بررسی گردیده است. نویسندگان این دو اثر، صحبت را یکی از آداب تصوف دانسته اند؛ آنها در آثار خود به آیات قرآن، سنت، روایات و اقوال بزرگان استناد کرده اند. هردو نویسنده، صحبت با حق را بر صحبت با خلق ترجیح داده اند. در مواردی نیز تفاوت هایی دیده می شود.

  کلیدواژگان: آداب، صحبت، تصوف، انسان کامل، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه
 • مهدی حیدری* صفحات 67-90

  عزیزالدین بن محمد نسفی (ف حدود 700ق)، از شاگردان سعدالدین حمویه، عارفی بنام در قرن هفتم هجری است که آثار متعددی در حوزه نثر عرفانی فارسی بر جای گذاشته است. وی از طریق سعدالدین حمویه با تعالیم مکتب عرفانی ابن عربی و سبک استدلالی-رمزی او آشنا شده و در آثارش اغلب مفاهیم کلیدی عرفان نظری ابن عربی از قبیل وحدت وجود، اعیان ثابته، حقیقت محمدیه، فیض اقدس و مقدس و حضرات خمس را با زبان ادبی و با کاربرد نمادها تبیین کرده است. وی هم چنین با تاکید بر مفهوم انسان کامل ترکیباتی نظیر معجون اکبر، اکسیر اعظم، جام جهان نما، آیینه دو گیتی و تریاق بزرگ، مصر جامع و بلد اعظم را درباره انسان کامل به کار برده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و بر اساس تحلیل محتوا و استخراج اصطلاحات و نمادهای مرکزی در عرفان ابن عربی و سپس بررسی تطبیقی آن ها در آثار عزیزالدین نسفی صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: نسفی، مکتب عرفانی ابن عربی، وحدت وجود، انسان کامل، نماد
 • مهدی خدادادیان، خدابخش اسداللهی* صفحات 91-118
  نشانه‏شناسی فرهنگی مفهومی است که در پی انتخاب عناصر فرهنگی به عنوان نخستین موضوعات مورد بررسی از سوی نشانه‏شناسان ایجاد شد. این دانش مدل‏های ذهنی و مادی‏ای را که برای درک فرهنگ خود و دیگری می‏سازیم بررسی می‏نماید؛ از این رو صرفا با یک فرهنگ منفرد مواجه نیست، بلکه بیشتر با روابط میان فرهنگ‏ها درگیر است. بنابراین، از جمله کاربردهای این دانش، بررسی متونی است که به طور همزمان میزبان دو یا چند فرهنگ‏اند. متن نوشتاری کتاب نفثه‏المصدور زیدری نسوی نیز از جمله متونی است که به واسطه‏ی گزارش آشوب ناشی از حضور مغولان در ایران، در زمره‏ی متون چندفرهنگی قلمداد می‏شود. از این رو در این مقاله تلاش بر این است تا با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی متن نفثه‏المصدور از منظر نشانه‏شناسی فرهنگی پرداخته شود. بدین منظور پس از تعریف مفاهیم نظری مرتبط با نشانه‏شناسی فرهنگی و الگوی مکتب تارتو، به تبیین جایگاه خود و دیگری فرهنگی در متن نفثه‏المصدور پرداخته می‏شود و سپس نحوه‏ی بازنمایی رمزگان‏های زبان، کمیت، حرکت، دین، ابزار و معماری در ارتباط با خود و دیگری مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتایج تحقیق حاکی از غالبیت شورش بر نظم درون است و این غلبه در رمزگان‏های مرتبط با بافت انتزاعی‏تر ادبی متن مشهودتر است.
  کلیدواژگان: نشانه‎شناسی فرهنگی، خود و دیگری فرهنگی، رمزگان، نفثه‏ المصدور
 • مسلم ذوالفقارخانی* صفحات 119-144
  پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر مدل‏ های تحلیلی میشل فوکو (1926-1984 م.) در کتاب مراقبت و تنبیه: تولد زندان (1975م.) به بحث و بررسی اعدام حسنک وزیر در کتاب تاریخ بیهقی بپردازد. هدف اصلی این مقاله بررسی مولفه‏ های قدرت، تعذیب، و تنبیه و متن شناسی تاریخ بیهقی بر اساس کتاب مراقبت و تنبیه میشل فوکو می‏ باشد. ابوالفضل بیهقی در بخش «ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر رحمه‏ الله علیه» با روشی دراماتیک و به شیوه ای توصیفی به شرح آیین اعدام در عصر غزنویان و نمایش قدرت در آن برهه از تاریخ ایران پرداخته است. نقد آثار کهن ادب فارسی و تفسیر آنها بر اساس نظریه‏ ها و اندیشه‏ های معاصر شاید بتواند دریچه‏ های نوینی را بر آنها گشوده و خواننده امروزی آثار کلاسیک را با این متون مانوس‏ تر گرداند. بررسی این متون در قالب این نظریه‏ ها که محصول جهان مدرن و اجتماع پیچیده آن است، خواننده را از حال به گذشته نمی‏ کشاند بلکه شکلی تازه و عینی‏ تری به آن متون داده و راه را بر فهم ابعاد دیگر آن آثار می‏ گشاید. تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل محمدبن‏ حسین بیهقی (385-470 ق.) اثری است پویا و زنده که به واسطه ادبی و تاریخی بودن مستعد متن شناسی و نقدهای اجتماعی می‏ باشد.
  کلیدواژگان: تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، میشل فوکو، جامعه ‏شناسی ادبیات
 • محمد فولادی، زهرا غلامی* صفحات 145-170
  یکی از بن مایه های داستان های حماسی و اساطیری، مداخله قوای فراطبیعی در قالب امدادهای غیبی در حمایت از قهرمان است. در اساطیر، ناتوانی قهرمان با نیروهای پشتیبان یا فراطبیعی جبران می شود. قهرمان اساطیری با نیایش و مددخواستن از خداوند، به نبرد با ضدقهرمان، دیو و اژدها می پردازد و با بهره مندی از امدادهای غیبی بر تمامی دشمنانش پیروز می شود. قهرمان حماسه پیوند محکمی با نیروهای غیبی و فراطبیعی دارد که اغلب به-صورت ارتباط با خدایان و پیشگویی سرنوشت او صورت می گیرد. پیشگویی ها معمولا با دیدن رویا، شنیدن آوای سروش، پیشگویی منجمان، پیران، جنیان و سیمرغ اتفاق می افتد و ارتباط قهرمان با خداوند و بهره مندی او از حمایت خدایان گاهی مستقیما صورت می گیرد. اشیای جادویی، رزم افزارهای آیینی و ویژه اژدهاکشی مانند گرز گاوسر و رزم افزارهایی که از نیاکان پهلوان به یادگار مانده اند، گوهر بازوبند، حیوانات واقعی و اساطیری، موجودات فراطبیعی چون پری و دیو و قوای طبیعی ای چون باد به یاری قهرمان می آیند. در این نوشتار سعی شده با مراجعه به طومار نقالی هفت لشکر، قوای فراطبیعی که از قهرمان حمایت و او را یاری می کنند، به شیوه تحلیلی- توصیفی بررسی شوند.
  کلیدواژگان: نیروهای فراطبیعی، اسطوره، حماسه، قهرمان، هفت لشکر
 • یحیی کاردگر*، اکبر گلابیان صفحات 171-190
  این مقاله ابیات تضمین شده را در کتاب کلیله و دمنه با روشی توصیفی-تحلیلی بررسی کرده است. تضمین شعر یکی از ویژگی های متون منثور است و نثر فنی و مصنوع، بیشترین بهره را از این صنعت برده است. در میان کتاب های نثر فنی و مصنوع در ادب فارسی، کلیله و دمنه یکی از بهترین نمونه-های موجود در زمینه تضمین و بهره گیری از شعر فارسی و عربی است؛ به همین دلیل ابیات فارسی تضمین شده در این کتاب در شیوه ای توصیفی-تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، نام شاعرانی که شعرشان در کتاب کلیله و دمنه تضمین شده و پیوند معنایی و محتوایی اشعار تضمینی کلیله و دمنه با متن، بررسی شده است. نصرالله منشی در استفاده از ابیات دیگران، مغلوب لفظ نشده و غالبا معنی، اولویت او در گزینش ابیات تضمینی بوده است. اندیشه های تعلیمی و حکیمانه، اجتماعیات، آموزه های دینی و عرفانی، رویکرد تقدیرگرایانه و اندیشه های مدحی و ذمی مهم ترین مضامینی است که متن کلیله را با اشعار تضمینی پیوند داده است. نگاه دقیق و انتقادی نصرالله منشی در گزینش ابیات، با گذشت روزگاران مورد تایید قرار گرفته و از آن پس، ابیات تضمینی کلیله، منبعی قابل اعتماد برای نویسندگان نثر فنی و مصنوع در گزینش اشعار تضمینی شده است.
  کلیدواژگان: نثر فارسی، نثر فنی، تضمین شعر فارسی، کتاب کلیله و دمنه
 • علی قنبریان*، سیدمجتبی میردامادی صفحات 191-224
  یکی از نگاشته ها در ارتباط با مناظره و گفتگوی علمی، رساله مناظره علامه بحرالعلوم با یهودیان ذوالکفل است. اصل رساله به زبان عربی است که توسط شاگردان مرحوم بحرالعلوم تدوین و نگارش یافته و سپس توسط آیت الله محمدکاظم هزارجریبی به فارسی برگردان شده است. دست نوشت عربی و فارسی این رساله توسط خانم دکتر زابینه اشمیتکه (استاد آلمانی اسلام شناسی) و آقای رضا پورجوادی تصحیح و در نشر میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است. متن عرضه شده از سوی مصححین _علی رغم مزایای بسیاری که دارد_ همراه با اشکالات و نابسامانی هایی است. در مکتوب حاضر متن مصحح مورد بررسی و دقت قرار گرفته و خطاهای تصحیحی، ویرایشی و نگارشی، همراه با بیان ادله، به روش تحلیلی و نقدی گزارش شده است. در بررسی متن مصحح، علاوه بر دست نوشتی که مورد استفاده مصححین محترم بوده است، جهت مقایسه از دو نسخه خطی دیگر نیز استفاده شده است. بررسی و نقد این کتاب و ارزیابی روش مصحح، رسالت نوشتار حاضر است.
  کلیدواژگان: تصحیح، زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی، نقد کتاب، جدل و مناظره
 • عفت نقابی، محسن وثاقتی * صفحات 225-249

  چکیده واو آغازین در دوره نثر فارسی مرسل بسامد بالایی دارد و با عدول از زبان معیار یک پدیده سبکی به شمار می آید. قرار گرفتن این حرف در آغاز جمله ها، چه نقش زیبایی شناختی در نثر مرسل دارد؟ این مقاله برای یافتن پاسخ مناسب با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر سبک شناسی ساختارگرا با تاکید بر علم معانی، آرای بلاغیون و نحویون را مطالعه نموده و با تکیه بر نظریه قطب مجازی زبان به شیوه استقرایی متون نثر مرسل را تحلیل کرده است. نتایج نشان می دهد که واو آغازین در ساختار نثر مرسل تحت تاثیر زبان عربی نبوده، بلکه به عنوان ابزار مهم فارسی، درونه زبان را متحول کرده و ضمن مجازی کردن زبان از طریق جای گردانی نحوی، با کارکرد عاطفی، موسیقایی، ایجاز، انسجام متن، ایجاد توازن نحوی، تحمیل دلالت های ثانویه بر متن، آرایش واژگان و تقویت امکانات ادبی به شکل معناداری نثر مرسل را هنری و زیبا کرده است.

  کلیدواژگان: واو آغازین، نثر مرسل، قطب مجازی زبان، زیبایی شناسی
|
 • Abdalreza Modarreszade, Mohammad Reza Sharifi, Asma Aatash * Pages 1-22

  The manuscript of Latayef Ashrafi fi Bayan Tawayef Soofi by Haji Nezam al-Din Gharib Yamani is one of monastery texts in 8th and 9th centuries. This work contains status, traditions and keramate of Seyyed Ashraf al-Din Jahangir Semnani, the Iranian- origin indian mystic , and it carries 60 chapters entitled "Latifeh". The mentioned work is studied throu analytical-descriptive method and according to its outstanding features in three levels of linguistic, intellectual and literaty. According to the findings of this research, some characteristics such as phonetic variations in some words, the usage of words and phrases in Arabic, Indian and Turkish, the special usage of women's name, and the old form of progressive verbs and ... are among linguistic features of the work. From intellectual point of view, mysticism, philosophy, exotic sciences, different branches of religion and thought stand among chief subjects of this work. From literary perspective, the prose is mingled with poetry and replete with alliteration, pun, metaphor and simile among which alliteration and pun are more frequent. Key terms: Islamic mysicism, manuscript, india, Ashraf al-Din Semnani, Latayef Ashrafi fi Bayan Tawayef Soofi

  Keywords: Key terms: Islamic mysicism, manuscript, India, Ashraf al-Din Semnani, Latayef Ashrafi fi Bayan Tawayef Soofi
 • Mohammad Reza Taghieh * Pages 23-44
  Human societies, when they see prosperity and happiness that they feel responsible about the society of human beings and knowledge, and with the religious teachings, the knowledge and human nature to deal with the problems of the community. It is imperative that such people, with valuable methods, pave the way for life for their people and adopt a pattern for others and children. To solve problems easily and do not suffer from various injuries and know the way out. With such an insight into the lifetime of the Mongol tribal afflictions, Hamoei obliged him to think for the community and restore his dignity. In this paper, we try to investigate the method of preventing social harm caused by practical neglect of religious teachings, which leads to a loss of confidence in people. Thus, attitudes are divided into four categories: human being and God; man and prophet; human beings and mystics and humans; virtues and vices; and the purpose of the author, which is necessary for the happiness of each society, is explained by the fact that Such a way is one of the ways in which society can be guided by happiness, based on Islamic teachings, and brought back to the times of dignity.
  Keywords: Islamic Teachings, Texts, Human
 • Ghodratollah Khayatian *, Seyedhasan Tabatabai, Fereshteh Hajizadeh Pages 45-66

  In mystical literature, issues, opinions and various methods for lawyers find the right way to reach the highest levels of mysticism, part of which is derived from the teachings of Islam, the Quran and Sunnah, and part It has been expressed by its elders over time and with the formation of different sects and groups of mysticism and Islamic Sufism. Among these issues, the important issue ''Association'' among the mystics is that there are various ways of association and company, behavior with friends, meeting and rising, and how to associate with others in various mystical books. In the present study, after mentioning the Sufi rules briefly, the place of association in two books ''Ensan Al-kamel'' Nasafi and ''Mesbah Al-hedayah and Meftah Ai- kefayah'' Ezzoddin Kashani has been studied in descriptive-comparative manner. The writer of both works considered the Association as one of the Sufi customs. They have referred to one of the traditions of Sufism, all of which in their works refer to Quranic verses, traditions, narrations, and elders' statements. The writer of both works have association with the right to association with the people. There are also differences in some cases.

  Keywords: Rituals, Association, Sufism, Ensan al-Kamel, Mesbah al-Hedayat, Meftah Al-Kefayat
 • Mahdi Heidari* Pages 67-90

  Azizeddin ibn Mohammad Nasafi (700 AH), student of SaadedDin Hamuyei, is a famous and great mystic in the seventh century, which has written many prose works in the field of Persian mystical Literature. He familiarized himself with the teachings of the mystical school of Ibn Arabi through Saadeddin Hamuyei and his Works. Nasafi identified all the key concepts of Ibn 'Arabi's theoretical mysticism, such as Vahdate Vojud, Ayane Sabeteh, Haghighate Mohammadieh, Feyze Aghdas, Feyze Moghaddas and Hazarate Khams, with the use of metaphors and Literal Language. He emphasized the concept of perfect man in this key word of Ibn 'Arabi, and used metaphors such as the Majune Akbar, Eksire Azam, Jame Jahannama, Aeeneyeh do giti and GrateTeriaq, Mesre Jame and Balade Azam for the perfect man. In this article, we are going to examine and analyze all the fundamental terms and symbols of Ibn Arabi's school in the works of Nasafi. This research has been done through content analysis And the key elements of Ibn Arabi's mysticism are adapted to the works of Nasafi.

  Keywords: Nasefi, Ibn Arabi's mystical school, pantheism, Perfect Man, symbol
 • Mahdi Khodadadian, Khodabakhsh Asadollahi * Pages 91-118
  Cultural semiotic is a concept which counts as an earlier matter for analyzing which always have been created by semioticians in order to choosing cultural elements. This science analyzes the mental and material methods which have created for better realize from own culture and other cultures, so they are not face to just single culture and mostly engaged with relations among the cultures, therefore, one of usage of this science is to analyzing texts that hosts one or several cultures. writing text of Nafsatolmasdoor book by Zeydari-ye Nasavi is such text that have written because of reporting chaos made by presence of Mongolian in Iran which counts as a multi-cultural text. So in this essay we try to analyze Nafsatolmasdoor’s text from Cultural semiotic point of view by descriptive and analyzing method. For this goal after definition of theorical concepts related to cultural semiotic and Tartu school pattern we try to positioning own and others culture’s place in mentioned book’s text and then how to representing language codes, quantity, act, religion, means and architecture in relation with own and others will be analyzing under this essay. The results of research suggest that majority rioted on system and this majority mostly related to codes with literature imaginary structure and much more tangible in this section.
  Keywords: Cultural semiotic, Cultural self, other, Codes, Nafsatolmasdoor
 • Moslem Zolfagharkhani * Pages 119-144
  This study aims at discussing Bayhaqi’s History and the execution presented in the book under Michel Foucault’s patterns in Discipline and Punish: the Birth of the Prison (1977). Therefore, the major aim of this paper is to pursue torture, torment, power, and punishment in Bayhaqi’s History based on what Foucault expounded in his analytical book. In his writing of »The Execution of Hasanak the Vizier, Peace be upon him«, Abu’l-Fadl Bayhaqi attempts to present a dramatic history and to reveal an execution rite in Ghaznavid Period of Iranian history. Text analyses under the modern theories which are the products of the new world and its complicated societies never carry contemporary reader to the old time, but bestows new and fresh outlooks to the text and increases the pleasures of reading. Bayhaqi’s History, written by Abu’l-Fadl Muhammad ibn Husayn Bayhaqi (died in 1077), is a living and documentary book which enjoys literary and historical merits, and consequently demands social and sociological reviews and evaluations.
  Keywords: Bayhaqi’s History, Abu’l-Fadl Bayhaqi, Michel Foucault, Sociology of literature
 • Mohammad Fuladi, Zahra Gholami * Pages 145-170
  One of the motifs of epic and mythological stories is the supernatural forces’ intervention made in the form of supernatural aids from God in support of a hero. In mythology, the inability of a hero is offset by supporting forces or supernatural forces. A mythical hero, praying and seeking help from God, fights a battle against an anti-hero, a demon, a dragon, and wins the victory over all his enemies with seeking help from God. The hero of the epic has a strong connection with the divine and supernatural forces, which often occurs in the form of association with the gods and predictions of his destiny. The predictions usually are made through seeing dreams, hearing the voice of an invisible speaker (soroush), the astronomers, spiritual leaders, fairies and Simurgh. And the association of the hero with God and his benefitting from the gods’ support sometimes directly takes place. Magical objects, ceremonial armaments and special armaments for killing dragons, such as the ox-headed mace and the armaments that are memorials from heroes' ancestors, including armlet gem, realistic and mythological animals, and supernatural beings such as fairies and demons and natural forces such as wind come to help the hero. Here in, referring to the narrative scroll of “Haft Lashkar” I have tried to examine analytically and descriptively the supernatural powers that are supporting and helping a hero.
  Keywords: Supernatural Forces, Myth, Epic, Hero, Haft Lashkar
 • Yahya Kardgar *, Akbar Golabian Pages 171-190
  Technical prose is more than the meaning in the thought of the arrangement of the word, and uses a lot of rhetorical delusions to decorate the word. One of these linguistic and rhetorical delicacies is the guarantee of poetry during prose. In this paper, the names of the poets that their poems are quote in Kalileh and Demneh, and the semantic and content links of the quote lyrics in Kalileh and Demneh with the text are investigated. Nasr al-Lah Monshi was not defeated by word and his priority was meaning in the selection of the quote verses. He has specially looked at content and language in the selection of verses. Educational and wise thoughts, social sciences, religious and mystical teachings, fanatical approach, and subjective and thoughtful ideas are the main subjects that have linked the text with quote poetry. The authors suggest that other prose books should be investigated from this approach in order to clarify some of the links between poetry and prose in Persian literature, and the methods and techniques and hidden and obvious tips of the quote poetry in Persian prose should be critically analyzed and criticized.
  Keywords: Persian prose, technical prose, quotation of Persian poetry, Kalileh, Demneh
 • Ali Ghanbarian *, SEYED MOJTABA MIRDAMADI Pages 191-224
  One of the recordings related to the debate and the scientific dialogue is the treatise on the discussion of Bahr al-'Alum with the Jews of Zhulkfel. The principle of the treatise is in Arabic, written and written by the disciples of the late Bahr al-ulum, and then translated into Persian by Ayatollah Mohammad Kazem Hajjarribi. Arabic and Persian Manuscripts This essay has been edited by Dr. Zabineh Schmidkeh (professor of German Islamology) and Mr. Reza Pourjavadi, and has been published in the Publishing of Heritage Letters. The text provided by the moderators - despite its many advantages - is accompanied by bugs and disadvantages. In the present letter, the text of the revised articles is carefully examined and correctional, editorial and editorial errors, along with the statement of evidence, have been reported analytically and critically. In reviewing the revised text, in addition to the handwriting used by the respected commentators, two other versions are also used to compare. The review and critique of this book, and the evaluation of the method of revision, is the present paper's mission.
  Keywords: Correction, Zabineh Schmidke, Reza Pourjavadi, Book Review, Controversy, Debate
 • Effat Neghabi, Mohsen Vesaghati * Pages 225-249

  Initial Vav is highly frequent in the course of simple prose and with a deviation from the standard language, it is considered to be a methodological phenomenon. What is the aesthetic role of placing this letter in the beginning of the sentences, in the simple prose? To find an appropriate answer and by adopting a descriptive-analytical method, based on structural stylistics, with a focus on semantics, the speculations of rhetoricians and syntacticians have been examined. And the simple prose texts have been analyzed inductively, based on the theory of figurative pole of language. The results show that the initial Vav in the simple prose, was not influenced by the Arabic language, nevertheless as an important tool in Farsi, it transformed the language from within. And while virtualizing the language through syntactic reciprocation. And with emotional, musical, brevity, textual coherence, the creation of syntactic balance, the imposition of secondary implications on the text, the word order, and the reinforcement of literary facilities. It truly transforms and enhances the simple prose

  Keywords: Mursal prose, the virtual pole, metaphor of Jacobson Initial Vav