فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مدلسازی مسئله مکان‏یابی و تخصیص در شرایط بحران زلزله و حل آن به‏ وسیله الگوریتم‏ های فراابتکاری
  لیونا طیبی، مهدی یزدانی* صفحات 5-20
  در این پژوهش، یک مسئله ‏ی مکان‏یابی و تخصیص با در ‏نظر ‏گرفتن قید ظرفیت، در شرایط بحران زلزله، طرح شده ‏است. هدف، انتخاب بهترین مکان‏ها برای اسکان موقت افراد و همچنین تخصیص بهینه ‏ی افراد به این اماکن است، به نحوی که میزان تلفات و آسیب‏ های ناشی از زلزله و پس ‏لرزه‏ های بعد از آن، حداقل شود. در ادامه تخصیص بهینه‏ ی افراد به مراکز درمانی نیز مورد بحث قرار می‏گیرد. برای دستیابی به این اهداف، مدل‏ ریاضی متناسب با شرایط مسئله با در‏‏ نظر ‏گرفتن محدودیت‏های تعریف ‏شده، ارائه شده‏ است. با توجه به تحقیقات پیشین پژوهشگران این امر، مسئله‏ ی مکان‏یابی و تخصیص یک مسئله ‏ی بهینه ‏سازی پیچیده محسوب می‏شود. برای حل این‏گونه مسائل، روش‏های فراابتکاری پیشنهاد شده ‏است. در این تحقیق از الگوریتم ‏های ژنتیک و رقابت استعماری استفاده شده و نتایج نهایی با هم مقایسه شده‏ اند. طبق نتایج به دست آمده الگوریتم رقابت استعماری می‏تواند رقیبی برای الگوریتم ژنتیک در این‏گونه مسائل باشد، چرا که میانگین جواب‏ های پیدا شده توسط این الگوریتم بهتر از الگوریتم ژنتیک است، اما سرعت همگرایی در الگوریتم ژنتیک، بیشتر است. مطالعه ‏ی موردی این پژوهش، مطالعه بر‏ روی منطقه‏ ی شماره‏ ی 3 شهر تهران است. با استفاده از اطلاعات موجود و در دسترس این منطقه، مکان‏هایی که دارای شرایط مطلوب برای اسکان هستند، با کمک علم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم ‏افزار ARC GIS استخراج شده ‏است. الگوریتم رقابت استعماری برای حل این مسئله پیاده‏ سازی شده ‏است و در پایان تعداد بهینه‏ ی مراکز اسکان و تخصیص بهینه‏ ی افراد منطقه به این مراکز و هچنین تخصیص افراد به مراکز درمانی موجود در منطقه، ارائه شده‏ است
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت بحران زلزله، مسئله‏ ی مکان‏یابی تخصیص، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم رقابت استعماری
 • برآورد تعینی خطر لرزه‏ای شهر بردسیر در استان کرمان با استفاده از سیستم فازی
  محدثه غفاری، فتانه تقی زاده فرهمند*، طیب جمالی صفحات 21-32
  هدف از تحلیل خطر  زمین ‏لرزه، پیش‏بینی میزان دامنه‏ ی جنبش ‏های قوی زمین در یک ساختگاه مشخص است و تحلیل خطر لرزه‏ای برای کاهش مخاطرات زمین‏ لرزه در نواحی لرزه‏ خیز الزامی است. برآورد خطر لرزه‏ای مانند دیگر تحقیقات زلزله ‏شناسی با عدم ‏قطعیت‏ ها همراه است که از منطق فازی، بنا شده بر اساس عدم قطعیت، می‏توان استفاده کرد. گستره‏ ی جغرافیایی مورد مطالعه چارچوب استان کرمان در محدوده‏ ی 5/26 تا 32 درجه‏ ی عرض ‏شمالی و 5/54 تا 5/59 درجه‏ ی طول‏ شرقی است که یکی از مناطق لرزه‏ خیز است که از گذشته تا کنون زمین‏ لرزه ‏های مخربی را تجربه کرده است. در این مطالعه شهر بردسیر به عنوان ساختگاه انتخاب شد. از 27 چشمه‏ی بالقوه ‏ی زمین ‏لرزه در گستره‏ ی مورد مطالعه استفاده شده است. در این پژوهش برآورد خطر لرزه‏ای ابتدا به صورت تعینی مرسوم صورت گرفت و سپس برآورد خطر لرزه‏ای تعینی با استفاده از منطق فازی انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده به روش تعینی مرسوم، تغییرات بیشینه شتاب افقی بین g07/0 تا g41/0 است درحالی‏ که نتایج حاصل از برآورد خطر لرزه‏ای تعینی با استفاده از منطق فازی نشان دادند که تغییرات بیشینه شتاب افقی بین g01/0 تا g54/0 است. مقایسه‏ ی دو روش به‏ کار گرفته شده نشان داد که بیشینه شتاب افقی حاصل از برآورد خطر تعینی g54/0 است که حاصل از چشمه‏ ی شماره 14 با بزرگای 0/7 با سازوکار گسلش معکوس در فاصله‏ ی 5/28 کیلومتری از ساختگاه (شهر بردسیر) است. نتایج نشان می‏ دهد که در بیشتر مناطق استان سطح نسبی خطر زلزله بیش از g30/0 است.
  کلیدواژگان: خطر لرزه‏ای، برآورد تعینی، سیستم فازی، کرمان
 • بررسی تاثیر جابه جایی سطح زمین بر ساختمان های تخریبی در شهر بم با استفاده از تکنیک های فازی شی ء گرا و تداخل سنجی راداری
  خلیل دیده بان*، بختیار فیضی زاده، خلیل ولیزاده کامران صفحات 33-44
  از مهم ترین مخاطراتی که امروزه و حتی در گذشته جامعه ی بشری را تهدید کرده است، مخاطره ی زلزله و اثرات حاصل از وقوع آن است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تغییرات سطح زمین پس از وقوع زمین لرزه در منطقه ی بم با استفاده از تصاویر راداری و نوری1 پرداخته شده است که با استفاده از تصاویر ماهواره انویست2، مربوط به زمان های قبل و بعد از زلزله ی بم، اقدام به برآورد میزان جابه جایی حادث شده در سطح منطقه ی مورد مطالعه گردید. همچنین با استفاده از تصویر پانکروماتیک ماهواره ی IRS هندوستان با دقت مکانی پنج متر و انجام تکنیک فیوژن3 از نوع ادغام رزولوشن فیلتر بالا گذر4 با استفاده از تصاویر استر5 و عکس های هوایی منطقه ی بم مربوط به سال 1383 اقدام به اجرای الگوریتم فازی شی ء گرا6 برای استخراج خودکار ساخت و سازهای موجود در منطقه ی مورد مطالعه شد. با توجه به تاثیر سازندهای زمین شناسی در تعیین مکان های مناسب برای ساخت و سازها و بررسی میزان اثر پذیری سازندهای تشکیل دهنده ی منطقه ی مورد مطالعه از زلزله ی به وقوع پیوسته در منطقه، از نقشه ی زمین شناسی 1:100000 استفاده شد. در مرحله ی تجزیه و تحلیل پژوهش، نتایج حاصل از هر یک از مراحل عملی انجام شده با یکدیگر انطباق داده شدند. به طوری که میزان جابه جایی در اثر زمین لرزه بین 0.19-  و 0.32در تغییر بوده و نتایج مربوط به استخراج خودکار ساختمان های تخریبی به وسیله ی اپراتورهای AND و OR دقتی به ترتیب برابر 93 درصد و 98 درصد نشان دادند، که با انطباق این لایه ها با هم ارتباط بین جابه جایی زمین، واکنش پذیری سازندها از جابه جایی و تخریب ساختمان ها مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تداخل سنجی، رادار، فازی شی ءگرا، زلزله ی بم
 • مدل بهینه‏ سازی امکانی استوار برای شبکه‏ ی توزیع اقلام امدادی تحت عدم قطعیت
  فاطمه صبوحی، آرمین جبارزاده* صفحات 45-53

  یکی از مهم‏ترین مسائل در فاز پاسخ به بحران، تامین تقاضای اقلام امدادی مورد نیاز مناطق آسیب‏ دیده است که به‏ علت نامشخص بودن میزان تقاضا، مشکلات بسیاری در این زمینه ایجاد می‏‏‏کند. در این مقاله، یک مدل برنامه ‏ریزی امکانی استوار برای مسئله‏ ی مسیریابی و زمان‏بندی برای شبکه‏ ی توزیع اقلام امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا، ارائه می‏شود. در فرایند توزیع اقلام امدادی، امکان خدمت‏ دهی به هر منطقه‏ ی حادثه‏ دیده توسط چندین وسیله ‏ی امدادی و محدودیت پنجره‏ ی زمانی در نظر گرفته شده است. هدف مدل پیشنهادی، کمینه‏ سازی کل زمان رسیدن وسایل امدادی به مناطق حادثه دیده بیان شده است. برای نمایش کاربردپذیری مدل ارائه شده، منطقه‏ ی چهار شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و مدل بر روی آن اجرا گردیده است. سرانجام برای بررسی پایداری جواب‏ های مدل بهینه‏ سازی استوار، نتایج حاصل از حل این مدل با مدل قطعی شبیه‏ سازی شده تحت نمونه مسائل مختلف مقایسه می‏شود.

  کلیدواژگان: مدل برنامه‏ریزی امکانی استوار، اقلام امدادی، پنجره‏ی زمانی، مسیریابی، زمان‏بندی
 • کاربرد روش دلفی و شیوه‏ی دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به شاخص‏های تاثیرگذار بر چابکی لجستیک بحران
  علی عباسی رائی*، عیسی نخعی، احمد لطفی صفحات 55-66

  وقوع حوادث غیرمترقبه و فجایع طبیعی و اثرات ناشی از وقوع آن‏ها، جوامع کنونی را ملزم به انجام برنامه ‏ریزی ‏های لازم برای رویارویی و کاهش اثرات مخرب مربوطه نموده است. اگر چه در حوادث کوچک، انجام این کار به صورت تجربی امکان‏ پذیر است و نیاز به ابزار خاصی ندارد اما در حوادث با ابعاد بزرگ‏تر و فجایع طبیعی نظیر سیل، زلزله، حوادث اقتضایی و به ‏ویژه جنگ، به دلیل پیچیدگی عوامل درگیر، انجام آن به‏ صورت تجربی امکان ‏پذیر نیست و برای اتخاذ تصمیم‏ های مختلف، نیاز به ابزارهای تصمیم‏ گیری وجود دارد. یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران، لجستیک بحران یا لجستیک اضطراری است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله ارائه‏ ی مدلی برای ساختاردهی و شناسایی تاثیر عوامل موثر بر لجستیک اضطراری است تا از این طریق بتوان تصمیمات مناسبی برای فعالیت‏های لجستیک بحران به نحوی اتخاذ نمود تا بهترین استفاده از منابع صورت پذیرفته و بیشترین کارایی برای کاهش اثرات بلایا حاصل گردد. در این مقاله برای شناسایی شاخص‏ های اصلی تاثیرگذار بر چابکی لجستیک اضطراری از روش دلفی1 و برای ساختاردهی به شاخص‏های تاثیرگذار و شناسایی تاثیر و تاثر این شاخص‏ها، از تکنیک دیمتل2 استفاده شده است. جامعه ‏ی آماری پژوهش کلیه‏‏ ی افراد متخصص در حوزه‏ ی لجستیک است که یک نمونه ‏ی 10 نفره از آن‏ها استخراج و با استفاده از روش دلفی مشخص گردید که پویایی، سرعت عمل، قابلیت تداوم و استمرار پشتیبانی، آمادگی، یکپارچگی و ارتباط موثر میان عناصر درگیر، انعطاف ‏پذیری، واکنش ‏پذیری و فناوری اطلاعات هشت شاخص اصلی تاثیرگذار بر لجستیک اضطراری هستند. همچنین نتایج تحقیق در خصوص ساختاردهی به عوامل موثر بر چابکی لجستیک با استفاده از تکنیک دیمتل نشان داد، که عوامل «فناوری اطلاعات» و «پویایی» تاثیرگذارترین عوامل و «واکنش ‏پذیری» و «قابلیت تداوم و استمرار پشتیبانی» دارای کمترین تاثیر و تاثیرپذیرترین متغیرها هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، لجستیک اضطراری، لجستیک اقتضایی، روش دلفی، تکنیک دیمتل
 • تعیین و اولویت بندی اثرگذارترین شاخص‏ها در طراحی معماری ساختمان ‏های اداری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله‏ مراتبی1 (AHP)
  غلامرضا جلالی، مجتبی عراقی زاده*، سیدجواد هاشمی فشارکی صفحات 67-76
  ساختمان‏های اداری از جمله دارایی‏ هایی هستند که فارغ از جزء‏ کاربری آن‏ها از آنجا که منتسب به دولت‏ها و حکومت‏ ها هستند و وظیفه‏ ی خطیر اداره‏ ی امور مردم را بر عهده دارند، همواره به اشکال گوناگونی از حمله‏ ی مستقیم هوایی- موشکی گرفته تا انفجارهای تروریستی مجاورتی مورد تهدید بوده‏ اند. به خصوص با شدت گرفتن انواع مختلف تهدیدات اعم از تروریستی و غیرتروریستی علیه مراکز سیاسی - اداری کشورمان این مسئله بیش از پیش خود را نمایان نموده‏ است. از این‏رو پیاده ‏سازی اقدامات پدافند غیرعامل در مراحل طراحی و ساخت این‏گونه ساختمان‏ها امری ضروری ‏است. در این مقاله با درنظر گرفتن تهدید موج انفجار به عنوان تهدید طرح، تلاش شده ‏است، اصلی ‏ترین شاخص‏ های معماری در طراحی ساختمان‏های اداری با بهره‏ گیری از نظر جامعه ‏ی خبرگان و روش تحلیل سلسله ‏مراتبی شناسایی و اولویت‏ بندی گردند. پس از گردآوری داده ها به روش کتابخانه ‏ای و مصاحبه با خبرگان و تکمیل پرسشنامه‏ توسط 28 نفر از خبرگان، تحلیل نتایج با استفاده از روش AHP یا تحلیل سلسله‏ مراتبی به انجام رسید. در پایان پس از ارزیابی‏ های صورت گرفته در پژوهش با استفاده از نرم‏ افزار Expert Choice 11، شاخص ‏های نمای خارجی ساختمان، طراحی داخلی و فضای امن به ترتیب حائز بیشترین اولویت‏ های طراحی معماری ساختمان‏ های اداری با رویکرد پدافند غیرعامل شدند. همچنین مهم‏ترین زیرشاخص ‏های هر یک از شاخص‏ ها نیز اولویت‏ بندی گردیدند. همچنین در مقاله‏ ی حاضر تلاش گردیده ‏است برای هر یک از زیرشاخص ‏هایی که بیشترین اهمیت را داشته‏ اند، تحلیلی کلان ذیل جدول نتایج ارزیابی نگاشته شود.
  کلیدواژگان: معماری، ساختمان اداری، تهدید، آسیب‏ پذیری، موج انفجار
 • برنامه‏ ریزی بازیابی پیش از وقوع تند باد شبکه‏ های توزیع فشار متوسط با هدف بهبود مدیریت بحران پیش ‏اقدامانه
  مسعود صادقی خمامی*، محمد صادق سپاسیان صفحات 77-89

  برنامه ‏ریزی بازیابی پیش‏ اقدامانه قبل از بروز طوفان اقدامی موثر در کاهش زمان و هزینه‏ ی خاموشی شبکه‏ های هوایی توزیع است و در بهبود تاب ‏آوری این بخش از شبکه‏ های برق ‏رسانی تاثیر‏گذار خواهد بود. این مقاله ارائه دهنده‏ ی چارچوب جدیدی برای تعیین اولویت بازیابی پیش‏ اقدامانه‏ ی خطوط هوایی فشارمتوسط است. در این روش، تصمیم‏ گیری پیش ‏اقدامانه ‏ی بازیابی و تعیین اولویت خطوط فشار متوسط برای بازیابی بر مبنای مقایسه مابین این خطوط با معیارهای مختلف فنی، اقتصادی، حیاتی بودن بارها و سهولت دسترسی انجام می‏شود. در این راستا از منحنی شکست پایه‏ های فشار متوسط و شبیه ‏سازی مونت کارلو برای پیش‏بینی و تخمین آسیب وارده به شبکه بهره‏ گیری شده و با هدف رفع معضل کمبود اطلاعات دقیق و عدم قطعیت‏ های ناشی از این معضل از فرایند تحلیل سلسله‏ مراتبی فازی به‏ منظور تعیین برنامه‏ ی پیش‏ اقدامانه و اولویت‏ گذاری بازیابی استفاده شده است. چنانکه در ادامه ‏ی مقاله در پیاده ‏سازی روش پیشنهادی در یک شبکه نمونه ملاحظه می‏شود، این روش از کارایی و قابلیت مناسبی برای تعیین پیش ‏اقدامانه ‏ی بازیابی شبکه‏‏ های توزیع مواجه با کمبود اطلاعات، خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته که با معضل عدم دسترسی به اطلاعات کافی مواجه هستند برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، بازیابی، منحنی‏ های شکست‏ پذیری، شبیه‏ سازی مونت‏کارلو، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، تاب‏ آوری
 • شناسایی محله ‏های آسیب ‏پذیر شهری از نظر اتفاقات شبکه‏ ی آب مطالعه‏ ی موردی: شهر اردبیل
  علیرضا محمدی*، الهه پیشگر، سپیده نوری، حجت ارژنگی صفحات 91-106

  زیرساخت آب شریان حیاتی یک شهر است و آسیب به آن، می ‏تواند منجر به بحران شود. بر اساس گزارش‏ های ثبت شده، از سال 1390 تا 1395 به طور میانگین سالانه ده‏ها هزار مورد اتفاق در زیرساخت شبکه‏ ی آب شهر اردبیل رخ داده است. از آنجایی که زیرساخت‏ های آب، مکان مبنا هستند، بنابراین، شناسایی پهنه‏ های آسیب‏پذیر شهر به‏ منظور پیشگیری از بحران در مواقع مخاطرات احتمالی ضروری است. چنین شناختی مستلزم استفاده از روش‏های مناسب تحلیل فضایی است. لذا از فنون GIS همچون تراکم Kernel و فرایند تحلیل سلسله‏ مراتبی (AHP) برای شناسایی محله‏ های آسیب‏ پذیر شهر استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی این پژوهش، 44 محله‏ ی شهر اردبیل است. داده ‏های این پژوهش، شامل 11222 مورد اتفاق است که تا پایان سال 1395 ثبت شده ‏اند. در پژوهش حاضر، از هشت معیار کلیدی شامل تعداد اتفاقات ثبت شده، تراکم جمعیت و ساختمان، فعالیت ساختمانی، کیفیت شبکه‏ ی معابر، کیفیت کالبدی بافت‏ های شهری، عمر و فشار در شبکه ‏ی آب استفاده شده است. یافته‏ های پژوهش نشان می ‏دهند که 6/13 درصد از محله‏ ها در پهنه ‏ی با آسیب ‏پذیری شدید، 7/22 درصد در پهنه ‏ی با آسیب ‏پذیری زیاد، 25 درصد در پهنه ‏ی با آسیب‏ پذیری متوسط و 7/38 درصد باقی در پهنه با آسیب ‏پذیری کم و خیلی کم قرار دارند. نتیجه اینکه، محله ‏های شماره‏ی 2، 4، 5، 19، 28، 39 وضعیت بحرانی دارند و شدیدا در معرض خطر وقوع اتفاقات در شبکه‏ ی آب شهری قرار گرفته ‏اند و وقوع مخاطراتی مانند زلزله می‏ تواند شهر را با آسیب‏ های جدی مواجه کند.

  کلیدواژگان: شبکه ‏ی توزیع آب، اتفاقات، آسیب‏ پذیری، مدیریت بحران، GIS، شهر اردبیل
 • بهینه‏ سازی بهره‏ برداری از مخزن در شرایط بحرانی وقوع سیلاب بر‏اساس الگوریتم شبیه‏ سازی بازپخت مطالعه‏‏ ی موردی: سد مخزنی البرز
  معصومه خادمی، رامین فضل اولی*، علیرضا عمادی صفحات 107-118

  سد مخزنی چند منظوره‏ ی البرز در حوضه‏ ی آبریز پاشاکلای بابل در استان مازندران واقع شده است. بهره‏ برداری بهینه از حجم آب ذخیره شده در مخزن این سد از موضوعات قابل توجه مدیران و بهره‏ برداران است. در تهیه ‏ی منحنی فرمان سد البرز، هدف کنترل سیلاب مطرح نگردیده و منحنی فرمان صرفا از نقطه ‏نظر بهره ‏برداری مناسب برای تامین نیازهای شرب و کشاورزی تهیه شد. با توجه به حداکثر سیلاب محتمل سد (5/1466 متر مکعب بر ثانیه) و حداکثر ظرفیت تخلیه‏ کننده‏ های تعبیه شده در سد (1183 متر مکعب بر ثانیه) و عدم نصب سرریز جانبی و فیوز پلاگ در محل سد، تهیه ‏ی منحنی فرمان سد در شرایط سیلابی از الزامات است. در این پژوهش، به ‏منظور مدیریت و مهار سیلاب‏ های ورودی، یک مدل ریاضی شبیه ‏سازی-بهینه ‏سازی سیلاب تهیه شد که قابلیت انجام روندیابی بهینه‏ ی سیلاب با دوره‏ های بازگشت مختلف، با هدف کمینه ‏سازی خسارت ناشی از سیلاب را دارد. در ‏صورت تجهیز نمودن حوضه‏ ی آبریز سد به سیستم هشدار سیلاب به‏ منظور اطلاع از زمان وقوع و حجم سیلاب، می‏توان به مدیریت بهینه‏ ی مخزن در شرایط بحرانی وقوع سیلاب و کمینه‏ سازی خسارت ناشی از آن پرداخت. نتایج نشان داد که برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از سیلاب 10000 ساله و ، به ترتیب به 10 و 35 ساعت پیش تخلیه‏‏ ی مخزن نیاز است تا در لحظه‏ ی ورود سیلاب، تراز مخزن به ترتیب حدود 5/0 و 4 متر پایین ‏تر از تراز نرمال سد قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کمینه‏ سازی خسارت سیلاب، مدل شبیه‏ سازی- بهینه‏ سازی سیلاب، مهار سیلاب
 • تحلیل و بررسی زمین ‏لغزش ترانشه در راه ارتباطی خرم آباد - پل‏دختر
  علی ویسکرمی*، حسین نوفرستی صفحات 119-126
  زمین‏ لغزش‏ها از جمله حوادثی هستند که در دامنه ‏های شیب ‏دار به وقوع می‏پیوندند و همواره با خسارات مالی و تلفات جانی همراه‏اند. شیب‏ ها سازه‏ هایی ژئوتکنیکی هستند، که در صورت رعایت نشدن زاویه‏ ی مناسب در آن‏ها، لغزش دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین همواره دغدغه ‏ی اصلی مهندسان تعیین زاویه ‏ی مناسب برای یک شیب است، به گونه‏ای که علاوه بر تحمیل نکردن خاک ‏برداری بیش از اندازه، پایداری مناسب را برای سازه به همراه داشته باشد. در پروژه‏ های راهسازی خصوصا در مناطق کوهستانی، برای رعایت شیب مناسب جاده در دست احداث، نیاز به ایجاد ترانشه ‏هایی در ناهمواری‏ های واقع در مسیر عبور جاده است. در استان لرستان به علت وجود توپوگرافی کاملا کوهستانی، ترانشه‏ های متعددی در طول مسیرهای ارتباطی داخل استان احداث شده است. در این تحقیق، لغزش به وجود آمده در ترانشه واقع در 35 کیلومتری مسیر ارتباطی شهرستان خرم آباد به شهرستان پل‏دختر، با دو روش تعادل حدی و روش عددی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل‏سازی‏ ها، نشان می‏ دهند که زمین‏ لغزش صورت گرفته هنوز کامل نشده است. ترک‏ های کششی موجود در محل زمین ‏لغزش اثبات کننده‏ ی این ادعاست، که در صورت عدم پایدارسازی مناسب این ترانشه باید منتظر فاجعه‏ای بزرگ بود.
  کلیدواژگان: زمین‏ لغزش، تعادل‏ حدی، روش عددی، خرم آباد، پل‏دختر
|
 • Modeling Location Allocation Problem in Earthquake crisis Situation and Solving by Metaheuristic Algorithm
  Liona Tayebi, Mehdi Yazdani * Pages 5-20
  In this study, a location-allocation problem is proposed regarding capacity factor in critical situation of an earthquake. Output is the selection of the best places for temporary shelters and optimized arrangement of the casualties in those places somehow minimizing casualties and damages. In the following, efficient allocation of the casualties to the medical centers will be discussed. Reaching these goals, a mathematics model proportionate to the problem conditions and constraints is presented. In literatures, location-allocation problem has been classified as a NP-Hard Problem. For these problems, metaheuristic algorithm were proposed. In this research, Imperialist Compeitive Algorithm (ICA) and Genetic Algorithm (GA) are used and the results comprised with each other. Based on the results of research, in such cases, ICA can be an opponent for Genetic Algorithm, because of the average of the solution obtained by this algorithm is rather better than Genetic Algorithm. However the GA convergence is faster than ICA. Case study is performed on region 3 of Tehran. Using available information of this region, the most fitted places for sheltering are extracted from GIS science and ARC GIS software. ICA is implemented to solve the problem. At the end, the number of optimized shelters and arrangement of inhabitants in these places and also arrangement of casualties to available medical centers in the region are presented.
  Keywords: Geographic Information System, Earthquake Crisis Management, Location-Allocation Problem, genetic algorithm, Imperialist Competitive Algorithm
 • Evaluation of Deterministic seismic hazard in Bardsir city in Kerman province by using fuzzy system
  Mohadeseh Ghafari, Fataneh Taghizadeh, Farahmand *, Tayeb Jamali Pages 21-32
  The Iranian plateau is part of the Alpine–Himalayan orogenic belt. The region in this study includes the area located between 54.5°-59.5° longitude and 26.5°-32° latitude. This region is among the seismologically active regions in the Middle-East, and has experienced many destructive earthquakes. Seismic hazard assessment like many other issues in seismology is a complicated problem, which is due to the variety of parameters affecting the occurrence of an earthquake. Uncertainty, which is a result of vagueness and incompleteness of the data, should be considered in a rational way. The fuzzy method in this study makes it possible to allow uncertainties to be considered in this study. In this study, using fuzzy inference system, as the practice is based on uncertainty estimation of seismic hazard for the Bardsir region in Kerman province, is done. Using the results of the seismic hazard assessment to improve building design and construction is an effective way to reduce the seismic risk. Peak ground Acceleration values estimated to be for conventional deterministic method 0.41g and 0.54g application fuzzy logic system in the deterministic method, respectively.
  Keywords: Seismic Hazard, Deterministic, Fuzzy system, Kerman
 • A study of earth surface displacement influence on damaged buildings in Bam; applying Insar and fuzzy object-oriented techniques
  Khalil Didehban *, Bakhtiar Feizizadeh, Khalil Valizadeh Kamran Pages 33-44
  One of the most important risks that ever has threaten human society is earthquake. we studied these ground changes after occurring earthquake in Bam by using optic and radar images. In this research we estimated amount of movement occurred in preceding area by using these Envisat satellite Remote Sensing images before and after earthquake in Bam. Also by using Indian IRS pancromatic image with 5 meter local accuracy and doing fusion techniques like HPF with Aster images and aerial photos of Bam in 2004 with Fuzzy object-based algorithm technique automatically studied building determination in this area. According to the effects of geological formations, in terms of finding appropriate places for building and construction as well as evaluate the effects of regional formations in the study area, which earthquake was occurred, 1:100,000 geological maps are used. In step analysis of research , the results from every step adapted with each other so that amount of movement through earthquake had changed between -0.19 to 0.32 and results from automatic determination of ruined buildings by And & Or operators had accuracy about 93% and 98% respectively. Correlation between ground movement and damage of buildings was evaluated by adapting these levels with each other. This correlation demonstrates linear correlation between results. Awareness of correlation between construction and building reactivity to the earthquake movements can improve urban managing and planning and decrease damages to the minimum.
  Keywords: Interferometry, RADAR, Fuzzy object-oriented, Bam earthquake
 • A robust possibilistic optimization model to relief commodities distribution network under uncertainty
  Fatemeh Sabouhi, Armin Jabbarzadeh * Pages 45-53

  One of the most important issues in disaster response phase is to supply the relief items which is needed by affected areas. The uncertainty of this demand causes many problems. This paper presents a novel robust possibilistic programming model for a routing and scheduling problem in a relief commodities distribution network under demand uncertainty. In relief commodities distribution operations, the possibility of servicing each affected area by multiple vehicles and time window constraint have been considered. The objective of the proposed model is to reduce the total time required by the relief vehicles to reach the affected areas. The fourth region of Tehran city as a case study is provided to illustrate the performance and applicability of the proposed model. Finally, to assess the robustness of the solutions obtained by the novel robust optimization model, they are compared to those generated by the deterministic mixed-integer linear programming model in a number of realizations under different test problems.

  Keywords: Robust possibilistic programming model, Relief Commodities, Time Window, Routing, Scheduling
 • Application of Delphi Method and usingDematel in identification and organizing theeffective criteria on logestic agility dutingCrisis
  Ali Abbasi Raei *, Isa Nakhaei, Ahmad Lotfi Pages 55-66

  Ccurrence of Unexpected events and natural disasters and the effects of their occurrence, communities are required to do the planning necessary to meet current and reduce the adverse effects is relevant. Although in minor evens, this is experimentally possible and don’t need  to  special tools, but in the event bigger and natural disasters such as flood, earthquake, ad hoc disaster and especially war, because of the size and complexity of factors involved, do it was not possible in experimental and for decision making is need to decision making tools. The main objective of this paper is to present a model for the structure and identify the impact of factors affecting the emergency logistics so that any appropriate decisions for the activities of logistics crisis in a way adopted to make the best use of resources has been done and the highest efficiency in order to reduce the impact of disasters resulting be. Society and research sample consisted of experts in the field of logistics and analysis using the “Delphi method” and “dematel dematel technique” was conducted, the results showed, dynamism, speed, capable of sustaining support, preparation, integrity and effective communication among the elements involved, flexibility, reactivity and information Technology  are 8 main indicators affecting on emergency logistics. The results of the structuring factors affecting supply chain agility showed that the factors "IT" and "dynamism" has the greatest impact on the logistics system crisis and the "reactive" and "The sustainability of support" have the least impact and the richest are variable

  Keywords: crisis management, Emergency logistics, ad hoc logistics, Delphi methods, dematel techniques
 • Determination and prioritization of the most effective criteria in architectural design of office buildings from passive defense point of view by using AHP method
  Gholamreza Jalali, Mojtaba Araghizadeh *, Sayed Javad Hashemi Fesharaki Pages 67-76
  Office buildings without regarding to their sub functions are some kinds of assets that because of being related to the governments and states and their important role in governing people affairs, had always been under different kinds of threats from airborne-missile attacks to terrorist near-by blast. Especially by increasing different kinds of attacks, including terrorist and non-terrorist attacks against political-bureaucratic buildings of our country, this issue has exposed more than ever. Hence, implementation of passive defense efforts in design and building steps of these buildings, is an essential issue. In this article, with considering of blast wave as the base threat, efforts have been done to identify and prioritize main architectural criteria in designing office buildings by using experts' opinion and Analytical Hierarchy Process after gathering data with library method and expert interview and filling in the questionnaire by 28 experts, records analyzing were done by AHP method. At last, after the assessments in research by Expert Choice 11 Software, building envelope, interior design and protected space, respectively were chosen as the most important criteria of architectural design of office building with passive defense point of view. So, efforts have been done in this article to write a comprehensive analyze for the most important indicators
  Keywords: Architecture, Office building, Threat, Vulnerability, Blast wave
 • Pre-storm restoration planning of medium voltage distribution networks for proactive crisis management
  Masoud Sadeghi Khomami *, Mohamad Sadegh Sepasian Pages 77-89

  : pre-storm proactive recovery planning is an effective tool for reduceing the time and cost of  electrical outage and resiliency enhancement of medium voltage (MV) distribution networks. This paper presents a new framework for setting proactive medium voltage feeders recovery priorities. In this method, the proactive recovery decision making and MV feeders priority setting are considered based on the comparison between different criteria including technical isuue, criticality of loads, economic and accessibility conditions. In this regard, the MV poles fragility curve and Monte Carlo simulation have been employed to predict and estimate the damage of the network. To eliminate the problem of the lack of accurate data and the uncertainties, fuzzy analytical hierarchy process is used to determine proactive recovery prioritization. In the rest of the paper, the proposed approach is applied to a test network. The results demonstrate the suitable performance of this method for determining  feeders recovery priorities especially in the less developed countries which have been facing with the lack of access to the adequate data.

  Keywords: crisis management, Recovery, Fragility Curves, Monte Carlo Simulation, fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) resilience
 • Identifying Vulnerable Neighborhoods in the City in Terms of City Water Network Events Using GIS. Case Study: Ardabil City
  Alireza Mohammadi *, Elahe Pishagar, Sepideh Noori, Hojat Arzhangie Pages 91-106

  The water infrastructure is a vital artery of a city and damage to this can lead to crisis. According to the records, from 2011 to 2016 on average, annually, tens of thousands of incidents occurred in Ardabil water network infrastructure. Since water infrastructures are location-based, therefore, identification of vulnerable zones of the city, in order to prevent crisis in hazardous times is essential. Such knowledge requires the use of appropriate methods of spatial analysis. Therefore, techniques such as Kernel density in GIS and Analytic Hierarchy Process (AHP) are used for the identification of vulnerable neighborhoods. The geographic territory of this study is 44 neighborhoods of the city of Ardabil. 11,222 registered incidents in the water network of the city by the end of 2016 are used in this study. Moreover, 8 key criteria including the number of registered events, population and building density, construction activity, the quality of the road network, the physical quality of urban fabrics, age and the pressure of the city water network are used. The results show that 13.6 percent of the neighborhoods are in the zone with severe risk, 22.7 percent in the high-risk zone, 25 percent are in the zone with moderate risk and 38.7 percent are in the low and very low risk zones. In conclusion, neighborhoods 2, 4, 5, 19, 28, 39 are in crisis condition and at great risk of events on the city water network and crisis such as earthquakes can damage the city.

  Keywords: Water distribution network, Vulnerability, crisis management, GIS, Ardabil
 • Reservoir Operation Optimization in Critical Conditions of Flood Occurrence Based on Simulated Annealing Algorithm (Case Study: Alborz Dam)
  Masoome Khademi, Ramin Fazloula *, Alireza Emadi Pages 107-118

  Alborz multi-purpose reservoir dam is located in the Pashakola Babol basin in Mazandaran province. Optimal operation of the water volume stored in the dam reservoir is significant subject for managers and operators. In the rule curve prepared for Alborz dam, the purpose of flood control is not considered and rule curve was prepared only from the standpoint of properly operation for drinking and agricultural needs. According to the probable maximum flood of dam (1466.5 m3/s) and the outlets maximum capacity embedded in the dam (1183 m3/s) and lake of side spillway and fuse plug at the dam site, preparing the rule curve in flood conditions is necessary. In this study, in order to management and estimation of entering flood, a simulation-optimization mathematical model of flood was prepared which is capable of flood optimal routing for different return periods, with the goal of reducing flood damage. In case of equipping the dam basin to flood warning system in order to information of the flood time and volume, can be paid to reservoir optimal management in critical conditions of flood occurrence and reducing flood damage. The results were showed that for reducing 10000 years flood damage and PMF damage, respectively 10 and 35 hours before emptying of reservoir is needed until on the time of flood entering, the reservoir level is respectively at least 0.5 and 4 meters below the normal level.

  Keywords: Flood Control, Flood Simulation-Optimization Model, Minimization of Flood Damage
 • Study and analysis slippage in a trenches on Khorramabad-Poldokhtar route
  Ali Veiskarami *, Hosain Noferesti Pages 119-126
  Landslides are among the events occurring on steep slopes and are always accompanied with financial losses and lose of life. Slopes are geotechnical structures, in which slip is expected if the slope angle is not appropriately observed; So it has always been among engineers' concerns to determine the right angle for a dip in a way that not only doesn't it cause excessive excavation, but it also brings about proper stability to the structure. In road projects, especially in mountainous areas, it is necessary to create trenches in the ruggednesses located in the route of the road in order to observe the proper slope of the road. In Lorestan province, a large number of trenches has been created alongeside communication routs due to the mountainous topograghy of the area. In this paper, an occurred slippage in a trench on 35th km in Khoramabad-Poldokhtar rout has been studied by both limit equilibrium and numerical methods. The results of the modeling indicate that the landslide has not yet completely developed. And the tensile cracks in the landslide anticipate that in the absence of an appropriate stabilization of the trenches, a catastrophic event is not uncontemplated
  Keywords: landslide, limit equilibrium, Numerical Methods, Khorramabad, Poldokhtar