فهرست مطالب

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید هاشم آقاجری، حسین احمدی رهبریان* صفحات 1-17
  از آنجا که انقلابها در تاریخ جهان طی سه قرن گذشته بسیار مهم بوده اند، نظریه های گوناگونی در این باره توسط جامعه شناسان تاریخی تبیین شده است و انقلاب مشروطه ایران یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است زیرا ساختار سیاسی کشور را تغییر داد و تاثیرات آن تا به کنون وجود دارد. تدا اسکاچپول از جمله جامعه شناسان معاصر در آمریکا است که انقلاب های اجتماعی در آسیا و اروپا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش برآن است تا با روش توصیفی- تبیینی، میزان انطباق مدل اسکاچپول با انقلاب مشروطه را تبیین کند. براساس فرضیه اسکاچپول، انقلاب اجتماعی محصول تلاقی تصادفی عوامل ساختاری است. به نظر وی انقلاب اجتماعی در یک کشور زراعتی و غیر استعماری به وجود می آید و عوامل آن فشار بین المللی به دولت، شورش دهقانی و مشارکت نخبگان حاشیه ای است. در قرن نوزدهم، ایران کشوری زراعتی و غیراستعماری بود و هر سه عوامل مورد نظر اسکاچپول در ایجاد انقلاب مشروطه نقش داشت اما عوامل دیگری همچون شورش های شهری و شرایط نیمه استعماری نیز موثر بود. در واقع فشار بین المللی از جنگهای با روسیه آغاز شد و حکومت قاجار برای تقویت بخش نظامی کشور نیازمند درآمد مالی و مالیاتی بود. بنابراین دولت به سیاست های تمرکزگرایانه روی آورد که در پی آن فشار های اقتصادی بر طبقات مختلف ایجاد شد. در واکنش به آن، همه طبقات اجتماعی به نوسازی و اصلاحات اقتصادی دولت اعتراض کردند اما به ثمر رسیدن این اعتراضات به جایگاه و نفوذ و حمایت عوامل خارجی بستگی داشت. انقلاب مشروطه در شرایط ضعف قدرت روسیه و حمایت سیاست مدارانه ی انگلستان از مشروطه اتفاق افتاد ولی با ائتلاف روسیه و انگلیس، قدرت سیاسی طبقات اجتماعی از بین رفت. در نتیجه انقلاب مشروطه منجر به قدرتمند شدن ایران نگردید. بنابراین تطبیق انقلاب مشروطه با نظریه اسکاچپول، در زمینه های انقلاب تقریبا مطابقت دارد اما با پیامدهای انقلاب های اجتماعی مورد نظر اسکاچپول در تضاد است زیرا ایران در شرایط نیمه استعماری قرار داشت.
  کلیدواژگان: انقلاب اجتماعی، نظریه اسکاچپول، دهقانان، نخبگان حاشیه ای، مشروطه
 • محمدحسن پورقنبر* صفحات 19-39
  بیان مساله: در این مقاله به یکی از حوادث مخرب و اسفناک طبیعی پرداخته خواهد شد که طی دوره معاصر در یکی از مناطق شرقی ایران اتفاق افتاد یعنی زلزله مهیبی که تربت حیدریه در شرق ایران را در بهار1302ش لرزاند. در این راستا، دو هدف اصلی مقاله، پیامدها و آثار این زلزله از منظر اجتماعی و اقتصادی، و همچنین عملکرد و عکس العمل نهادهای حکومتی و غیرحکومتی نسبت به این واقعه ناخوشایند در داخل و خارج از کشور است.روش پژوهش: با رویکرد کیفی بر مبنای داده های نشریات، اسناد و مدارک آرشیوی، و با روش توصیفی-تحلیلی به دو مبحث اصلی مقاله پرداخته خواهد شد.نتایج پژوهش: یافته ها دال بر این است که این واقعه که یکی از مهیب ترین بلایای طبیعی در تاریخ معاصر ایران بود، جدای از این که مانند همه بلایای همجنس خود، پیامدهای زیانباری از منظر مر گ ومیر، آسیب های روحی و خسارات ابنیه، در پی داشته، از برخی معضلات فرهنگی در جامعه نیز پرده برداشت. با این حال، در سویی دیگر، نمی توان از نگرش های نوع دوستانه و احساس مسئولیت در قبال زلزله زدگان در داخل و خارج از کشور ایران طی آن برهه زمانی چشم پوشی نمود.
  کلیدواژگان: ایران، تربت حیدریه، زمین لرزه، پیامدها، واکنش ها
 • جهانبخش ثواقب*، پروین رستمی، روح الله بهرامی، محسن رحمتی صفحات 41-68

  سینمای ایران از 1332 تا 1357ش. با توجه به تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه متحول شد. سایه ی «فیلمفارسی» در این دوره بر سینما حاکم بود، اما فیلم هایی هم در قالب سیاسی و اجتماعی تولید شدند. نسلی که در این دوره پرورش یافت، همراه با نوسازی های اقتصادی و اجتماعی حکومت محمدرضا پهلوی است. نوسازی نامتوازن، تقسیم طبقاتی در شهرها و مهاجرت روستائیان به شهرها، در ذهنیت این نسل شکاف سنت و مدرنیته را ایجاد کرد. سینمای ایران در این دوران، با تاثیرپذیری از فضای جامعه و مقوله تعارض و تقابل سنت و مدرنیته، شاهد تحولاتی در زمینه فیلم سازی، از شکوفایی عامه پسند تا ابتذال و ورشکستگی است. در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، روند تولید فیلم های سینمایی در ایران و تغییر و تحولات آن و نیز پی آمد واکنش تماشاگران بر سینما، در حکومت پهلوی دوم، سال های 1332 تا 1357ش، بررسی می شود. یافته ی پژوهش نشان می دهد که نوسازی های نامتوازن دوران محمدرضاشاه باعث ایجاد شکاف جامعه با حکومت گردید. شکافی که در نسل تماشاگران این دوره میان سنت و مدرنیته ی ناشی از نوسازی اجتماعی و اقتصادی رخ داد، بر سینمای ایران و تولیدات آن نیز تاثیرگذار بود و سرانجام باعث ورشکستگی و بحران در سینما در سال های منتهی به انقلاب اسلامی شد.

  کلیدواژگان: عصر پهلوی، سینمای ایران، فیلم فارسی، سنت، مدرنیته
 • رضا دریکوندی*، مصطفی ندیم صفحات 69-99

  شکار همواره به عنوان یکی از مهم ترین تفریحات سلطنتی در میان دودمان های حاکم بر ایران مطرح بوده. دوره صفوی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به گونه ای که شکار با اقبال گسترده ای از جانب اکثر شاهان صفوی روبه رو شده است. خاندان صفوی تلاش می کردند از ظرفیت های متنوع این ورزش بهره برداری نمایند. شکار سلطنتی در دوره صفوی به شیوه های گوناگونی انجام می گرفت، و کارکردهای متنوعی را به همراه داشت. این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی مبتنی بر متون کتابخانه ای تلاش دارد تا جایگاه شکار سلطنتی و کارکردهای متنوع آن در عصر صفوی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، شکار مهم ترین و در عین حال محبوب ترین تفریح سلطنتی در دوره صفوی محسوب می شده، که به دو شیوه اصلی شکار جرگه و شکار آزاد انجام می گرفته. در این دوره گونه های جانوری مختلفی همچون درندگان، پستانداران، پرندگان و آبزیان شکار می شده. شکار در این عصر دارای چهار کارکرد مهم تفریحی، هنری، معیشتی و سیاسی - نظامی بوده است.

  کلیدواژگان: شکار سلطنتی، گونه های جانوری، شیوه های شکار، میرشکارباشی، اشکره ها، صفویان
 • محمد شفاعت*، محمدحسین پور صفحات 101-129
  عرصه های تعاملات اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه شهرسازی اند که به مثابه بستری مناسب برای پاسخ به نیاز اجتماعی انسان در برقراری روابط متقابل نقش ایفا می کنند. این عرصه ها در تاریخ شهرسازی ایران جایگاه مهمی داشته که با وقوع تحولات شهری از 1300 شمسی دچار اضمحلال گردیده اند و از همین منظر بازگرداندن موقعیت تاثیرگذار آن ها به حیات شهر ایرانی مهم است. بر این اساس مسئله تحقیق عبارتست از اینکه عرصه های تعاملات اجتماعی در شهر ایرانی چه هدفی را جهت برقراری روابط اجتماعی دنبال می نموده اند؟ روش مورد استفاده تحقیق، توصیفی- تحلیلی و کیفی با کمک مطالعه اسناد ثانویه تاریخی بوده که در سه مرحله پیوسته، از تحلیل توصیفی- استنتاجی، تحلیل محتوا و شیوه سنتز استقرایی بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنوعی از عرصه های فضایی در شهر ایرانی به نیاز اجتماعی انسان پاسخ می داده اند که از آن جمله می توان به آتشگاه، مسجد، مدرسه، میدان، و بازار در ادوار قبل و بعد از اسلام اشاره نمود. همچنین در شهر ایرانی وجوه اشتراکی از اصول متضمن شکل گیری تعاملات اجتماعی در هر دو دوره زمانی موجود بوده که ویژگی اصلی و مشترک در همه آن ها، وابسته بودن فضا و درنتیجه کالبد، به کارکرد اجتماعی خاص می باشد. نهایتا در پاسخ به مسئله تحقیق می توان گفت که در شهر ایرانی، عرصه های تعاملات اجتماعی به مثابه ابزاری هستند که متاثر از ویژگی های اجتماعی- فرهنگی جامعه به صورت های متنوع کالبدی تبلور فضایی می یافته و درواقع یک نقش کارکردی و هدفمند به خود می گرفته اند.
  کلیدواژگان: خصلت مدنی بالطبع انسان، عرصه تعاملات اجتماعی، شهر ایرانی، رابطه کالبد و معنا
 • نرگس صالح نژاد* صفحات 131-151

  عکاسی، با عبور از دوره پر فراز و نشیب تاریخی، در عصر پهلوی به تدریج کارکردهای خاص تری یافت. یکی از این کارکردها در اعلانات تجاری و به هدف ترغیب و تشویق مردم به خرید محصولات بود. مقاله پیش رو با هدف شناخت جایگاه عکس به عنوان ابزاری برای آشنایی مردم با پدیده های نوظهور غرب در آگهی های تجاری (مطالعه موردی روزنامه اطلاعات) انجام شده است. به این منظور از روش تحلیل محتوا استفاده است. جامعه آماری مقاله پیش رو 252 شماره در فاصله سال های 1320-1305 به صورت یکسال درمیان و در هر سال 36 شماره (شماره اول، میان و آخر هر ماه) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد پدیده های نوظهور غرب و تبلیغ مصرف گرایی در تصاویر آگهی های تجاری دیده می شد و نقش موثری در ترغیب مردم به مصرف گرایی داشت و در لایه های پنهان نیز آگهی به عنوان ابزاری برای پروژه هویت سازی عصر پهلوی مورد استفاده وسیع حکومت پهلوی قرار گرفته و ارزش های مصرف گرایی غرب را در میان آحاد جامعه تبلیغ می کرد.

  کلیدواژگان: تاریخ ایران، پهلوی اول، مطبوعات، تبلیغات، هویت سازی، عکس های تبلیغی
 • مهدی صحت*، عباس احمدوند صفحات 153-172

  اطلاعات نگاشته شده در منابع جغرافیای تاریخی به دلیل سوگیری کمتر، حائز اهمیت است. دسته ی عظیمی از این داده ها در مورد فرق شیعه است که با رویکرد میدانی و تجربی از سوی جغرافی نویسان مسلمان به نگارش درآمده است. در این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخ اجتماعی جایگاه فرق شیعه از دیدگاه جغرافی نگاران مورد بررسی قرار می گیرد و گفتمان حاکم بر جغرافیای تاریخی این داده ها استخراج و دسته بندی شده؛ ارائه می شود. یافته ها حاکی از آن است که جغرافی نویسان مسلمان در مقایسه با نویسندگان کتب فرق، با رویکرد جغرافیایی- تاریخی واقعی به بحث از فرق پرداختند؛ از این رو، تصویر فرق شیعی در منابع جغرافیای تاریخی از جنبه ی عینی و قابل اعتنایی در مطالعات فرق اسلامی برخوردار است.

  کلیدواژگان: منابع جغرافیایی، شیعه، زیدیه، امامیه، کیسانیه، فاطمیان
 • امین محمدی*، مرضیه ثمره حسینی صفحات 173-194

  برات تجارتی مهم ترین و پرکاربردترین ابزار مالی در مناسبات اقتصادی عصر قاجار بود. بر اساس شواهد تاریخی، در این بازه زمانی، بخش عظیمی از معاملات و مبادلات داخلی و خارجی ایران با استفاده از برات تجارتی انجام می گرفت. از سویی دیگر، این سند تنها کارکرد تجاری نداشت، بلکه حکومت برای اموری چون تسویه حساب های مالیاتی، پرداخت بدهی ها و خرید اجناس از خارج کشور از آن استفاده می کرد. با وجود تاسیس بانک های شاهی و استقراضی و نیز چاپ اسکناس به سبک غرب، استفاده از برات در مناسبات اقتصادی تا پایان عصر قاجار به صورت قابل توجهی ادامه یافت. اما برات تجارتی چه نوع سندی است و یک پژوهشگر چگونه می تواند آن را از بین انبوه اسناد تجاری شناسایی کند؟ چه عواملی باعث شد برات تجارتی به مهمترین ابزار مالی در مبادلات تجاری عصر قاجار تبدیل شود؟ این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی و بیش از 200 برات تجارتی به این پرسش ها پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برات های تجارتی از نظر ظاهری دارای ساختار ویژه ای هستند که آنها را از دیگر اسناد متمایز می کند. از نظر محتوایی، این سند اطلاعات ارزشمندی از سازوکار نظام پرداخت براتی رایج در میان تجار و صرفان را در اختیار پژوهشگران تاریخ اقتصادی قرار می دهد. از سویی دیگر، نبود امنیت در راه ها، کمبود مسکوکات، حمل و نقل آسان، رایج نبودن اسکناس و عدم اعتماد به بانک ها از عوامل اصلی استفاده گسترده از برات تجارتی در عصر قاجار بود.

  کلیدواژگان: اسناد تاریخی، برات تجارتی، تاریخ اقتصادی، سندشناسی، تجار و تجارت
 • سیدمحمود سادات بیدگلی*، مریم مدنی جاوید صفحات 195-217

  در دوره محمدرضا شاه باستان گرایی شدید حکومت و تبلیغ اندیشه شاهنشاهی دیده می شود. شاه و اطرافیانش تصمیم گرفتند تا از سرمایه نمادین یعنی همان اندیشه باستان گرایی بیش ترین بهره را ببرند. یکی از این اقدامات، تغییر مبدا تقویم شمسی کشور از هجری به شاهنشاهی با مبدا سلطنت کوروش بود. هدف پژوهش حاضر بررسی روند تغییر مبدا تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی در دوره پهلوی دوم و در پی رسیدن به پاسخی مناسب به سوال اصلی این پژوهش است که زمینه ها، اهداف و روند تبدیل تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی چه بود و آیا شاه با تغییر تقویم کشور از هجری (رویدادی مذهبی) به شاهنشاهی (رویدادی ملی) در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت خود بود یا در فکر ضدیت با مذهب بود؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شاه در سال 1354ش هم زمان با جشن پنجاهمین سالگرد سلطنت خاندان پهلوی، تقویم کشور را تغییر داد. شاه با این کار در پی مشروعیت بخشیدن به قدرت خود چه در داخل کشور چه به غربی ها بود و درصدد اهانت به دین اسلام نبود؛ اما در عمل، شاه یک نماد اسلامی را حذف و یک نماد ملی را جایگزین کرده بود و این عمل باعث خشم نیروهای مذهبی شد.

  کلیدواژگان: تقویم، تقویم هجری شمسی، تقویم شاهنشاهی، باستان گرایی
 • مسلم سلیمانی یان، برهان تفسیری* صفحات 219-238

  در پژوهش حاضر به بازکاوی عرصه فعالیت زنان کرد در زمینه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی، نه تنها از زبان خود کردها، بلکه از زبان ناظران بی طرف پرداخته می شود و مقایسه ای تطبیقی میان عرصه اجتماعی زنان کرد و زنان دیگر مناطق ایران و آسیای میانه صورت می گیرد. مسئله اساسی پژوهش این است که آیا می توان میان جایگاه و وضعیت اجتماعی زنان کرد در مقایسه با مناطق پیرامون تفاوتی قائل شد؟ و چه عواملی بر حضور زنان کرد در عرصه های اجتماعی اثرگذار بود؟. روش مورداستفاده در این پژوهش روش توصیفی-تحلیلی است. مولفه های موردنظر حضور زنان در مراسم خاص و لباس زنان بود. برای گردآوری اطلاعات هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که در جامعه سنتی کرد سه عامل محیط زندگی، نحوه معیشت و آداب قبیله ای بر نحوه حضور زنان کرد در عرصه های اجتماعی اثرگذار بود. همچنین بر اساس شواهد تاریخی و از نگاه سیاحان اروپایی زنان کرد در مقایسه با بسیاری از دیگر مناطق پیرامون از جایگاه اجتماعی بهتری برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: زنان کرد، حیات اجتماعی، کردستان، کردها، سفرنامه ها
 • شهرام یوسفی فر، زهره شیرین بخش* صفحات 239-261

  بلدیه نهادی برآمده از مشروطیت ابزار مهم حکومت برای اداره امور شهری بود؛ امری که بلدیه ها و اصناف را وابسته به یکدیگر کرده بود. بسیاری از امور عمومی شهری از جمله  امور نظافت و بهداشت، عمران شهری، ارزاق، خرید و فروش اجناس، تعیین نرخ کالاها و موارد نظیر در رده وظایف بلدیه قرار داشت و بلدیه ها از مراجع مهم ساماندهی امور داخلی اصناف بودند. در شکایات و عرایض واصله به مجلس، چگونگی مدیریت امور اصناف توسط بلدیه ها، نگرانی های اصناف از بابت محدودیت در عملکردشان و چالش های ناشی از آن، بازتاب یافته است. در این بررسی، رابطه دوسویه اصناف و بلدیه و مهمترین علل مواجهه آن ها در دوره پهلوی اول مدنظر است. یافته ها نشان می دهد، مواردی چون نظارت عوامل بلدیه در امور مربوط به قیمت کالا،بروز مشکلاتی را درپی داشت و در نتیجه کاهش اختیارات اصناف در امور صنفی خود، افول موقعیت نهاد کهن اصناف در بازارهای شهری اجتناب ناپذیر شد. این پژوهش، با تمرکز بر اسناد کمیسیون عرایض مجلس صورت گرفته است که مشتمل بر شکایت فعالان صنفی در دوره مورد نظر است و ضمن برخورداری از ویژگی های بررسی تاریخی، از روش تحلیل سندی نیز بهره مند می باشد.

  کلیدواژگان: اسناد عرایض، اصناف، بازار، بلدیه، پهلوی اول
 • مجتبی گراوند*، داریوش نظری، راضیه فرستاده صفحات 263-290

  خراسان بزرگ از دیرباز مورد توجه شیعیان، سادات و علویان قرار داشت و شمار زیادی از آنان در مناطق شمال شرقی ایران سکونت یافته بودند. وجود بارگاه مطهر امام رضا(ع) و انتساب بارگاهی در مزار شریف به امام علی(ع) از دلایل مهاجرت شیعیان به خراسان و درنتیجه افزایش روز افزون جمعیت شیعیان در آنجا بود. پژوهش حاضر درصدد است به -شیوه توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به این سوال اصلی پاسخ دهد که وضعیت اقتصادی شیعیان خراسان در عصر حکومت تیموریان چگونه بود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که خراسان بزرگ در دوره ی حکومت تیمور و جانشینانش، همواره از اهمیت بالایی به ویژه ار لحاظ اقتصادی برخوردار بوده است. مرکزیت یافتن هرات و قرار گرفتن شهرهای مهم خراسان در نزدیکی سمرقند پایتخت تیمور بر این اهمیت می افزود. به طور کلی، تیموریان با شیعیان و سادات به خوبی رفتار می کردند. بدین ترتیب زمینه برای ارتقاء جایگاه آنان در رسیدن به مناصب و مقامات بالا، کسب قدرت و افزایش ثروت فراهم شد و درنتیجه موجب گسترش رفاه نسبی در مناطق شیعه نشین گشت.

  کلیدواژگان: تیموریان، خراسان، شیعیان، سادات، اقتصاد
|
 • Hashem Aghageri, Hossein Rahbarian * Pages 1-17
  Since revolutions have been so important in world history over the past three centuries, various theories have been elaborated by historical sociologists, and the Iranian constitutional revolution is one of the turning points of Iranian history because it changed the political structure of the country and its effects are still there. Theda  Skocpol is one of the contemporary sociologists in the United States who has studied social revolutions in Asia and Europe. This research aims to explain the degree of conformity of the  Skocpol model with the constitutional revolution by a descriptive-explanatory method. According to the  Skocpol hypothesis, the social revolution is the product of an accidental confluence of structural factors. In her view, a social revolution is taking place in an agricultural and non-colonial country, and the factor of that international pressure on the government is peasant revolt and marginal elite participation. In the 19th century, Iran was an agricultural and non-colonial country, and all three of the factors that  Skocpol intended had role in constitutional revolution, but other factors were also effective, such as urban revolts and semi-colonial conditions. In fact, international pressure began with wars with Russia, and the Qajar government needed financial and tax revenue to strengthen its military. Thus, the government resorted to a centralized policy that resulted in economic pressures on the different classes. In response, all social classes objected to the modernization and economic reforms of the government, but the outcome of these protests depended on the position and influence and support of foreign agents. The constitutional revolution took place in the conditions of weak Russian power and British political support for the constitution, but with the Russian-British coalition the political power of the social classes disappeared. Thus, the Constitutional Revolution did not lead to the empowerment of Iran. So the constitutional revolution is almost in line with  Skocpol's theory of the fields of revolution, but it contradicts the consequences of the social revolutions intended by  Skocpol because Iran was in semi-colonial terms.
  Keywords: Social Revolution, Skocpol's Theory, Peasants, Colonialism, Constitution
 • Mohammad Hassan Pourghanbar * Pages 19-39
  In this article, one of the natural disasters will be considered, which occurred during a contemporary period in one of regions of Iran, an earthquake that rocked Torbat Heydarieh in eastern Iran in the spring of 1302. In this regard, there are two main goals: The consequences and effects of this earthquake in terms of social and economic, also, the performance and reaction of governmental and non-governmental institutions towards this unpleasant event both inside and outside the country. As these two main topics will be addressed  with the qualitative approach based on the data of journals, archival documents, Through descriptive-analytical method. The findings indicate that this incident was one of the most horrific natural disasters in contemporary Iranian history, Apart from the fact that, like all of its homosexual disasters, it has resulted in harmful consequences from the point of view of mortality, psychological damage and property damage, It also revealed some cultural problems in society. However, on the other hand, one cannot ignore altruistic views and a sense of responsibility towards the victims of this earthquake inside and outside Iran during that time.
  Keywords: Iran, Torbat Heydariyeh, earthquake, consequences, reactions
 • Jahanbakhsh Savagheb *, Parvin Rostami, Rohallah Bahrami, Mohsen Rahmati Pages 41-68

  Iran's cinema changed from 1953 to 1979 due to political, economic and social changes in society. the "film Farsi" shadow in this period dominated the cinema, but movies were produced in both political and social terms. The generation raised in this period is accompanied by the economic and social modernization of Mohammad Reza Pahlavi's regime. Unbalanced modernization, class division in cities, and the migration of villagers to cities, in the mentality of this generation created the gap of tradition and modernity. Iranian cinema in this era, influenced by the atmosphere of the community and the conflict between tradition and modernity, developments in film making are from popular flourishing to triteness and bankruptcy. In this research, descriptive-analytic method, the process of producing cinematic films in Iran and its changes and the consequences of the reaction of viewers to cinema, in the Pahlavi II regime, from 1953 to 1979, are examined. Findings of the research show that unbalanced modernizations of Mohammad Reza Shah's era create a gap in society with the government. the gap in the generation of spectators of this period between tradition and modernity due to social and economic modernization was also influential in Iranian cinema and its productions and eventually, the bankruptcy and crisis had in the cinema in the years leading up to the Islamic Revolution.

  Keywords: Pahlavi era, Iranian cinema, Persian movie, tradition, Modernity
 • Reza Derikvandy *, Mostafa Nadim Pages 69-99

  Hunting has been consistently renowned as one of the most important imperial pastimes among the ruling dynasties of Iran. The Safavid era was likewise no exception to this rule; hunting was embraced enthusiastically for the most part by the Safavid kings. The Safavids tried to benefit from diverse nature of this sport. Imperial hunting in the Safavid era was conducted using a wide variety of methods, which also had diverse applications. This paper attempts to investigate the position of imperial hunting and the variety of its applications in the Safavid era using the descriptive-analytical method based on archival texts. The findings of current research show that hunting was considered to be both the most important and also the most favored royal entertainment in the Safavid era, which took place using two primary methods annular or ring-formation hunting and free hunting. In this era, different living species such as wild animals, mammals, birds, and aquatic species were hunted. Hunting in this era had four important aspects, namely: recreational, artistic, subsistence-related, and politico-military

  Keywords: : imperial hunting, living species, hunting methods, leader hunting, hunter, Safavids
 • Mohammad Shafaat *, Mohammad Hosseinpour Pages 101-129
  Social interaction arenas are one of the most important issues in urbanism that act as a proper context to respond to human society needs in the establishment of mutual relations. These arenas have an important place in Iran's urban history, which has been damaged by the occurrence of urban developments since 1300 AH, and from this perspective it is important to restore the status of those affecting the Iranian city's life. On this basis, research problem is what is the goal of social interaction arenas in Iranian city to establish social relations? The method used is descriptive - analytical and qualitative with the help of the study of secondary historical documents which has been used in three stages including descriptive-inference analysis, content analysis and inductive approach. The results show that a variety of spatial contexts in Iranian city respond to human need, including atashgah, mosque, school, square, and bazaar in pre - and post - Islam periods. Also in the Iranian city, there is a collective aspects of guarantor principles in the social interaction form in both periods that the main and common feature in all of them is space and consequently the physical depending on a special social function. Finally, in response to the research problem, social interaction arenas as tools that are affected by the sociocultural characteristics of the society, have been formed as diverse physical types with functional roles.
  Keywords: The naturally civil human character, social interactions context, Iranian city, the connection of framework, meaning
 • Narges Salehnejad * Pages 131-151

  From the pre-Constitutional period, photography gradually crossed the walls of the royal palaces and came to the people, But Only used in family photos. One of these functions in commercial announcements was to encourage people to buy products. . The purpose of this study is to identify the position of the photo; as a tool for familiarizing people with the emerging Western phenomena in commercial advertisements (case study: Etellaat newspaper). For this purpose, content analysis method is used. The statistical population of the present article is 252 issues between the years of 1320-1305 and in Each year 36 numbers (first, middle, and end of each month) are used. The results of the research show that the emerging Western phenomena and consumerism advertising were seen in commercial image ads And played an effective role in persuading people to be consumerists And in the hidden layers, the advertisement is also used as a tool for the Pahlavi era identity project And promoted the values of Western consumerism among the community.

  Keywords: History of Iran, the First Pahlavi, The press, Advertising, Photography, identity
 • Mahdi Sehat *, Abbas Ahmadvand Pages 153-172

  Geographic sources data is important because of less partiality. Large amount of this data is about Shiite sects that is written by geographic authors in the field approach. This kind of data is explored and classified by the analytical – historic method and considering the ruling discourse on the historical geography and is presented in the descriptive analytical form. The results show that the geographic authors discussed about the Shiite sects by the geographical – historical approach, so the represented sects in this kind of sources have objective aspects. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

  Keywords: geographical sources, Shia, Zaydiyyah, Imamiyyah, Kaysaniyyah, Fatemiyyah
 • Amin Mohammadi *, Marzyieh Samareh Hosseini Pages 173-194

  commercial bills was the most important and most used financial instrument in the economic relations of the Qajar era. According to historical evidence, during this time period, a large part of Iran's internal and external transactions was carried out using it. On the other hand, this document was not the only commercial operation, but the Qajar government used it for things like tax settlements, payment of debts and the purchase of goods from Outside the country. Despite the establishment of royal and Mortagage banks, as well as Western-style currency money, the use of bill in economic relations continued significantly until the end of the Qajar period. But what kind of document is it and how can a researcher identify it from a wide range of commercial documents? What factors made the bills turn into the most important financial instrument in Qajar trading? This research tries to answer these questions through a descriptive-analytical method and reviewing library resources and over 200 bills. The findings of this study indicate that the bills are of a specially structured nature that distinguishes them from other documents. Contentally, this document provides valuable information to the economic history researchers on the mechanism of the payment system among traders and individuals. On the other hand, lack of security in the roads, lack of coins, easy transportation, unpredictability of money, and lack of trust in banks were the main reasons for its widespread use in the Qajar era.

  Keywords: The historical documents, the trade bill, the economic history, Documentary, business, traders
 • Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli *, Maryam Madani Javid Pages 195-217

   During the mohammadReza pahlavi rule saw severe archaism and are promoting the idea of empire. The shah and his entourage decided to make the most of the symbolic capital of the idea of archaism. One of these measures was to change the source of the solar calendar of the country from Hijri to Imperial to Cyrus. The purpose of the present study is to investigate the process of changing the solar calendar origin from Hijri to Imperial during the Second Pahlavi period and to find an appropriate answer to the main question of this research, what were the purposes and process of converting the Hijri solar calendar to the Imperial calendar and whether the Shah changed Was the nation's calendar from Hijri (religious event) to Imperial (national event) seeking to legitimize its rule or thinking of opposing religion? The method of this research is descriptive-analytical. In 1975, the Shah changed the country's calendar as the Pahlavi dynasty celebrated its 50th anniversary. In doing so, the Shah sought to legitimize his power both domestically and in the West and did not insult Islam, but in practice the Shah removed an Islamic symbol and replaced it with a national symbol, which angered the religious forces. Keywords: Calendar, Solar Hijri Calendar, Imperial calendar, Aristocracy.

  Keywords: Calendar, Solar Hijri Calendar, Imperial calendar, Aristocracy
 • moslem soleimanian, borhan tafsiri* Pages 219-238

  In the present study, it was attempted to re-examine the activities of Kurdish women in various social and economic fields, not only from the Kurdish language itself, but also from the language of neutral observers. And a comparative comparison between the social scene of Kurdish women and other women in Iran and Central Asia. The fundamental question of the research is whether the social status of Kurdish women can be compared to the surrounding areas? And what influenced the presence of Kurdish women in the social arena? The method used in this study is descriptive-analytical. The desired components were women's participation in special ceremonies and women's dresses. A library method has also been used for data collection. The above studies show that living environment, livelihood and tribal customs were effect on the presence of Kurdish women in the social realm in traditional Kurdish society. Also, based on historical evidence and in the eyes of European explorers, Kurdish women have a better social status than many other areas around.

  Keywords: Kurdish women, social life, Kurdistan, Kurds, Travel Logs
 • shahram yousefifar, zohreh shirinbakhsh* Pages 239-261

  After Mashruteh, BaladiehWas one of the goverment’s tool to handle City’affair; Such as Sanitation, Civil Construction, exchange goods; Which associate baladieh and asnafin all affairs. at Pahlavi’s Period baladieh was one of the important center to organize interior offair of aSnaf. Arayez reflect asnaf Concerns about limitations in their actions and consequent challenges.Thisarticle, aims to search relation between asnaf and baladieh and their conflicts.Results Showe interfere and Supervision by baladieh in asnaf affairs such as exchange, tariffs, etc were Making asnaf dissatisfied and asa result of reduce in Power and duties of asnaf, decline their old Situation at civil bazar. This historical research, made by Concentrate on documents of ArayezMajlesComission and Meanwhile attention to history research qualifications, use documentary analysis too.

  Keywords: arayez documents, asnaf, bazar, baladieh, Pahlavi the first era