فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهسا عبدلی لاکتاسرایی*، مهرداد خان محمدی، مریم حقیقی خمامی، محمد پناهنده صفحات 3-8

  بدون تردید مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و به طور کلی زیستگاه های زیست کره، میراث های با ارزش طبیعی هر کشور محسوب می شوند. از این رو اطلاع از تغییرات آن ها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این مناطق دارد. سنجش از دور از جمله تکنولوژی های برتر و کارآمد در مدیریت منابع و بررسی تغییرات زیست محیطی است. هدف از انجام این تحقیق آشکار سازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی پارک ملی بوجاق استان گیلان در طی سال های 2000 تا 2017 می باشد. بدین منظور تصاویر سنجنده + ETM ماهواره لندست 7 در سال 2000 و سنجنده OLI ماهواره لندست 8 در سال 2017 اخد گردید. بعد از اعمال پیش پردازش های لازم روی تصاویر، نقاط تعلیمی برای هر یک از طبقات کاربری به تعداد کافی و با پردازش مناسب انتخاب شد و با بهره گیری از روش طبقهبندی نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال نقشه کاربری/پوشش اراضی منطقه تهیه شد. با استفاده از آزمون صحت کلی و آماره کاپا صحت نقشه های تولیدی با قابلیت متوسط تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت بخش دریایی، پوشش علفی و پیکره آبی کاهش داشته اند و مساحت کاربری های کشاورزی، باتلاقی، انسان ساخت، درختی و بدون پوشش افزایش یافته اند.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، پارک ملی بوجاق، آشکارسازی تغییرات، کاربری و پوشش اراضی، ماهواره لندست
 • امیر کاسی کوزانی*، محمد حسین کریمی پاشاکی صفحات 9-20

  یکی از سازه های متداول جهت استهلاک انرژی جریان های پر سرعت، حوضچه آرامش می باشد که از میان هندسه های مختلف قابل استفاده، حوضچه های آرامش واگرا با شیب کف معکوس دارای عملکرد هیدرولیکی مناسب تر و هزینه ساخت کمتر می باشند. در این تحقیق قابلیت مدل سازی عددی پرش هیدرولیکی واگرا بر روی شیب کف معکوس با استفاده از نرم افزار Flow3D مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مدل آزمایشگاهی در زوایای واگرایی 5 و 10درجه در شیب های کف معکوس 3/1، 35/2، 2/3 و 57/4 درجه به علاوه جهش هیدرولیکی کلاسیک مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج خروجی مدل شبیه سازی و داده های آزمایشگاهی نشان داد که مدل مقادیر پروفیل های سطح آب، طول پرش و مقادیر حداکثر سرعت در عمق را با دقت خوبی نشان می دهد . نتایج مربوط به پروفیل سطح آب حاکی از آن است که خطای نسبی متوسط مقادیر عمق آب به دست آمده از مدل عددی و مقادیر اندازه گیری شده تقریبا 15 درصد می باشد. پروفیل های سرعت نیز تطابق خوبی با داده های اندازه گیری شده داشتند.

  کلیدواژگان: جهش هیدرولیکی، شبیه سازی عددی، نرم افزار Flow3D
 • مرتضی کریمی*، جمال محمد ولی سامانی صفحات 21-31

  تغییرات ژئومورفیک مناطق ساحلی کم عمق، همچون تالاب ها و مصب ها و سواحل، به شدت به توازن میان رسوب ورودی از آب های داخلی یا دریا و رسوب خروجی با سرمنشا فرسایش ناشی از موج های بادی و جریان های جزرومدی وابسته است. در این تحقیق با استفاده از مدل MIKE21 الگوی جریان و رسوب در مصب رودخانه سفیدرود مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی تصاویر ماهواره ای LandSat به چگونگی تاثیرگذاری الگوی جریان، توزیع و انتقال رسوب و تغییرات تراز سطح آب دریای خزر بر روند تکامل دلتا و خط ساحلی پرداخته شده است. عواملی چون دبی و بار رسوب رودخانه و تراز سطح دریا، الگوی امواج و باد از جمله مهم ترین عوامل موثر در این تغییرات هستند. این مطالعه می تواند زمینه ای مناسب برای مدیریت صحیح جهت توسعه پایدار در این منطقه، در تظر گرفتن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از نوسانات بلندمدت دریای خزر و همچنین آگاهی کافی از وضعیت هیدرودینامیکی و رسوب رودخانه سفیدرود را در منطقه دلتای سفیدرود فراهم آورد.

  کلیدواژگان: مصب رودخانه سفیدرود، MIKE21، هیدرودینامیک، تغییرات مورفولوژی
 • صدف فیضی*، مهدی عالی پور صفحات 33-41

  امروزه خطرات محیط زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند یکی از مشکلات اساسی کشور است. از این رو نیاز به توسعه ی سیستم مدیریت پسماند و ورود تکنولوژی های جدید و پیشرفته ضروری است. دفع پسماند به روش سوزاندن از روش های موثر در امر امحاء پسماند است. به کارگیری زباله سوزها برخلاف روش دفن به مراقبت های طولانی مدت پس از عملیات دفع نیاز ندارد و همواره امکان استحصال انرژی از آن مورد توجه است. از معایب اصلی این روش انتشار آلاینده های هوا از دودکش زباله سوزها و مدیریت زائدات باقی مانده نظیر خاکستر است. بنابراین انتخاب یک مکان مناسب برای احداث نیروگاه زباله سوز شهری، با شناسایی و در نظر گرفتن عوامل درگیر و موثر همانند فاکتورهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی به بهره مندی بیشتر از مزایای آن، کاهش هزینه ها و رفع نارضایتی جامعه می انجامد. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، جستجوی دستورالعمل های معتبر جهانی و مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی به معرفی و مقایسه ی معیارهای ذکر شده برای مکان یابی نیروگاه زباله سوز شهری به عنوان یکی از مهم ترین گام های طرح ریزی یک مجموعه جامع مدیریت پسماند پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند شهری، نیروگاه زباله سوز، مکان یابی
 • محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد*، فرزانه نصیری، حبیب محمودی چناری، هادی مدبری صفحات 43-57

  هدف این مقاله ، شناخت توان آسایش زیست اقلیمی ، راحتی بافت فضای بیرون ساختمانی و گردشی منطقه در طول ماه های سال است که به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی و با هدف بهره برداری از سایت بویه املش و افزایش بازدهی اقتصادی به اجرا درآمده است .در این مقاله سعی شده است آسایش یا عدم آسایش انسان بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی از قبیل روش اوانز، بیکر (CP) ، دمای موثر (ET) و روش اولگی با استفاده از اطلاعات آماری ایستگاه اسپیلی طی سال های 1370 تا 1390 در یک دوره 20 ساله ارزیابی شود. نتایج حاصل از این مقاله با توجه به شرایط محیطی نشان می دهد که ماه های مهر و اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای آسایش محیطی و بهترین زمان برای ورود گردشگر به منطقه مورد مطالعه می باشند، و در این مواقع از سال شرایط آسایشی در این ناحیه تقریبا مهیاست.

  کلیدواژگان: آسایش زیست اقلیمی، بیوکلیمای انسانی، سایت بویه املش
 • سپیده حامدی*، سید عباس شجاع الساداتی صفحات 59-63

  امروزه نیاز فزایندهای به توسعه روش های مقرون به صرفه، با بازدهی بالا، غیر سمی و زیست سازگار برای ساخت نانوذرات فلزی وجود دارد. از این رو استفاده از روش های سبز جهت تولید نانوذرات مرسوم شده است. از میان نانوذرات فلزی، نانوذره نقره به دلیل دارا بودن خواص درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله روش های سبز پلی ساکارید، تالنز و زیستی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در روش پلی ساکارید و تالنز از مواد بی خطر و غیر سمی نشاسته و بتا دی گلوکز (به عنوان پایدارکننده و احیاگر) و در روش زیستی از توده سلولی و صافیده قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم استفاده شد. تصاویر SEM و طیف جذب UV-vis نانو ذرات ساخت شده از سه روش بالا، نشان داد که روش پلی ساکارید به تولید نانوذرات با اندازه کوچکتر و بهره دهی بالاتر منجر می شود. همچنین به دلیل نقش مهم آنزیم نیترات رداکتاز وابسته به NADH در تولید خارج سلولی نانوذرات نقره، سنجش فعالیت این آنزیم در مدت رشد قارچ فوزاریوم با روش رنگ سنجی هارلی در دستور کار قرار گرفت. نتایج نشان داد، تغییرات وزن خشک سلولی بر فعالیت آنزیمی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: روش های سبز تولید، ذرات نقره، آنزیم نیترات رداکتاز
 • سیده معصومه قاسمی نژاد* صفحات 65-69

  یکی از جنبه های مهم کاربرد نانوفناوری، گسترش فرایندهای پایا و سازگار با محیط زیست برای تولید نانوذرات فلزی می باشد. از این رو استفاده از روش های سبز جهت تولید نانوذرات نقره مرسوم شده است. بنابراین در این پژوهش روش های سبز پلی ساکارید، پلی ساکارید اصلاح شده، تالنز و میکروبی جهت تولید این نانوذرات مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در روش های پلی ساکارید و تالنز از نشاسته و بتا دی گلوکز به ترتیب به عنوان پایدارکننده و احیاگر استفاده شد. در روش بیولوژیکی، بیوماس و صافیده قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم جهت سنتز نانو ذرات بکار گرفته شدند. نتایج تصاویر SEM و طیف جذب UV-vis و DLS نانوذرات ساخته شده از چهار روش بالا نشان داد که روش پلی ساکارید به تولید نانوذرات با اندازه کوچکتر (20نانومتر) ، پایداری بیشتر (دو ماه)، بهر ه دهی بالاتر و توزیع اندازه بهتر منجر می شود. همچنین تصویر TEM نشان دهنده آن است که شکل این ذرات کروی است.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، پلی ساکارید، تالنز، میکروبی
|
 • Mahsa Abdoli Laktasaraei*, Mehrdad Khanmohammadi, Maryam Haghighi khomami, mohammad panahandeh Pages 3-8

  Indeed, protected areas, national parks and biosphere reserves in general, are the natural heritage of each country. Therefore, knowledge of their changes plays an essential role in management of these areas. Remote sensing is one of the most advanced and effective technology for monitoring environmental changes and resource management. The purpose of this research is to detect the land use /cover changes in Bojagh National Park in Guilan province during 2000-2017. For this purpose, the images of ETM+ sensor from the landsat 7 were taken in the year 2000 and the images of OLI sensor from the landsat 8 were taken in the year 2017. After applying the necessary preprocessing on the images, the training points were selected for each user class in sufficient number and with appropriate processing then, the land use / cover map was produced using the supervised classification method with maximum likelihood algorithm. Using the Overall accuracy test and Kappa coefficients, accuracy of the produced maps was determined. The results of the study indicated that the areas of the sea, grassland and the areas of the waterbody parts has decreased and the areas of the agricultural, marshland, man-made, woody and bare lands users show an increase during the study period.

  Keywords: Remote Sensing, Boujagh National Park, Changes Detection, land cover, land use, Landsat
 • Amir kasi Kovzani*, Mohammad hosein karimi Pashaki Pages 9-20

  Stilling basins are one of the most common structures for energy depreciation of flow with high velocity that among different sections and types of these basins, diverging stilling basins have better hydraulic performance and lower constructional costs. In this research, numerical modeling capability of diverging hydraulic jump on the reverse slope was investigated using Flow3D software. Experimental model data was used at divergence angles of 5 and 10 degrees in diverging angels of 1.3, 2.35, 3.2, 4.57 degrees in addition to classic hydraulic jump. The outputs of simulation model in comparison with the results of experimental data indicated that the model shows the amount of water surface profiles, jump length and maximum velocity in depth with good accuracy. The results showed that the mean relative error of water depth obtained from numerical model and measured values is about 15 percent. The velocity profiles were also in good agreement with the measured data.

  Keywords: Hydraulic jump, Numerical simulation, FLOW3D
 • Jamal Mohammad Vali Samani Pages 21-31

  Geomorphic changes of low-coastal areas, such as wetlands, estuaries and beaches depend heavily on the balance between input sediment from the basin or the sea and the outflow sediment with erosion source arising from wind waves and tidal flows. In this research, the flow and sediment pattern were investigated using MIKE21 model in the Sefidrud River and how the influence of flow pattern, sediment transport and sea water level changes on evolution of the delta and coastline were studied by landsat. The factors such as flow and sediment load of the river, sea level, wind and wave pattern are the most important factors which affect these changes. This study can provide a properly field for a right management in order to the region’s sustainable development, adequate knowledge of the Sefid-Roud hydrodynamic and sediment situation in estuary area, as well as taking the necessary measures to prevent damages caused by the Caspian Sea’s long-term fluctuations in the Sefid-Roud’s deltaic region.

  Keywords: Sefidrood river estuary, MIKE21, Hydrodynamic, morphology changes
 • sadaf feizi*, mehdi Aalipoor Pages 33-41

  Nowadays, environmental hazards that originated from inappropriate management of waste are one of the main problems of the country. Therefore, the development of waste management system and new and advanced technologies entry is necessary. Waste disposal by incinerator is an effective method. Unlike landfill, the use of incineration does not require long-term care and there is the possibility of energy extraction. One of the main disadvantages of this method is emission of air pollutants from the stuck of incinerators and management of the residual wastes such as ash. Therefore, selecting the best place for construction of the municipal waste incineration power plant will increase its benefits, reduce costs and eliminate community dissatisfaction by identifying and considering the involved and effective factors such as environmental, economic and social factors. In this paper, literature reviewes, searching for valid universal guidelines and the related articles in databases were used to introduce and compare the criteria mentioned for locating the municipal waste incineration power plant as one of the most important steps in designing a comprehensive waste management system.

  Keywords: Municipal waste management, Waste incineration power plant, Site selection
 • mohammad ali rahimipour sheikhani nejad*, farzaneh nasiri jan agha, habib mahmoudi chenari, hadi Modabberi Pages 43-57

  The purpose of this paper is recognizing the potential of the bioclimatic comfort, ease of outdoors and tourism of this region in months of the year which is operated as a part of a research project with the aim of using the site of Booye- Amlash and increasing its economic efficiency. In this paper the residents comfort or lack of comfort is evaluated using statistic information gathered in Espily station in a 20 months’ period during the years 1991 to 2011, according to the models and bioclimatic indicators such as Evans method, baker method (CP), effective temperature method (ET) and Olgi method. The Results of this paper considering environmental conditions indicate that October, May, June, July, Agust and September are the best times for visitors entery the studying area that the comfort conditions are almost available.

  Keywords: Biolclimatic comfort, Residents bioclimatic, Booye-Amlash site
 • sepide hamedi*, seyed abbas shojaossadati Pages 59-63

  Nowadays, there is an increasing need to develop high-yield, low cost, nontoxic, and eco-friendly procedures for synthesis of metallic nanoparticles. Therefore, the green synthesis methods become customary for synthesis of nanoparticles. Among metallic nanoparticles, nanosilver has developed because of its therapeutic properties. So in this paper, polysaccharide, tollens and biological green methods were investigated. In polysaccharide and tollens methods, starch and β-D glucose were used as a satabilizer and reducer respectively. In biological method biomass and cell filtrate of the Fusarium oxysporum fungus were used for the synthesis of nanoparticles. SEM images and UV-visible absorbtion spectra of these procedures showed that the polysaccharide method produced smaller silver nanoparticles wih high productivity. The changes of NADH-dependant nitrate reductase enzyme activity was evaluated in growh duration by colorometric Harely method due to importance of this enzyme in extracellular synthesis of silver nanoparticles. Results showed that the changes of dry cell mass impact on the enzyme activity.

  Keywords: Green synthesis methods, silver nanoparticles, nitrate reductase enzyme
 • Seyed masumeh ghaseminezhad * Pages 65-69

  One of the important aspects of nanotechnology application is expanding sustainable and eco-friendly procedures for synthesis of metallic nanoparticles. Therefore, the green synthesis methods become customary for synthesis of nanoparticles. In this research, green polysaccharide methods, modified polysaccharide, tollens and microbial methods were investigated. In polysaccharide and tollens methods, starch and β-D glucose were used as a satabilizer and reducer respectively. In biological method biomass and cell filtrate of the Fusarium oxysporum fungus were used for synthesis of nanoparticles. SEM images and UV-visible absorbtion spectra of these procedures showed that the polysaccharide method produced smaller silver nanoparticles (20 nm), more resistance (2 months) and higher efficiency. Also, TEM imageindicated that the shapes of these particles are spherical.

  Keywords: silver nanoparticles, polysaccharide, tollens, microbial