فهرست مطالب

مجله پژوهش های اعتقادی کلامی
پیاپی 37 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • طاهره اسلامی علی آبادی*، امداد توران صفحات 7-28

  پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، مساله ی خلافت، مهم ترین مساله مطرح در جامعه اسلامی بود. عده ای مدعی ابتناء این جانشینی بر نصب الهی بودند؛ در مقابل جریانات فکری دیگر آهنگ دیگری نواخته و طرح های دیگری درانداختند. پژوهش حاضر با با روش تحلیل و نقد متنی و تاریخ، کوشیده است به این سوال پاسخ دهد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر حسب گزاره های تاریخی_ روایی درباره خلافت چه آموزه هایی داشته اند؟ و خلفای سه گانه چه معیارهایی؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی این است که میان سیره ی رسول خدا(ص) و رای و عمل خلفای سه گانه درباره مساله ی خلافت تفاوت عمیق وجود دارد. رسول خدا(ص) مساله خلافت را به نص الهی دانسته، درحالی که خلفای سه گانه معیاره هایی همچون بیعت، استخلاف و تعیین شورایی را برای مشروعیت بخشی به خلافت خود و یکدیگر در نظر گرفتند که بعدها نیز معیار عمل اهل سنت قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: رسول خدا(ص)، خلافت، خلفای سه گانه، وصایت، بیعت
 • زری پیشگر*، مرتضی سمنون، سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی، عنایت الله شریفی صفحات 29-46

  آیا زندگی دارای معناست؟ معنای زندگی چیست؟ سوال از معنای زندگی تاریخچه ای به طول دوران زندگی انسان دارا می باشد.از مهمترین معانی در عبارت "معنای زندگی "که درادیان ابراهیمی به آن معتقد می باشند، معنای زندگی عبارت اخری هدف زندگی است. سوال بعدی آن است که آیا انسان ها در زندگی خود معنا را ایجاد می کنند؟ویا معنا فی نفسه موجود است وباید توسط انسان کشف شود؟در صورت اول معنای زندگی امری جعلی می شود ودر صورت دیگر امری حقیقی می باشد. ادیان الهی با محکم ترین پاسخ ها بهترین وسیله برای نجات انسان ها از سرگردانی وپوچی در زندگی می باشند.در این پژوهش نظر مختار آن است که زندگی با شناخت خدا وارتباط با او معنادار می شود.با مشخص شدن معنا در زندگی نوبت به انتخاب شیوه ونوع رفتارها واهداف در زندگی می رسد.پیوند و ارتباط محکمی میان معنا وسبک زندگی موجود می باشد .در این باره نظر برخی از اندیشمندان را آورده ایم.

  کلیدواژگان: معنا، زندگی، معنای زندگی، هدف، کشف، جعل، سبک، دین
 • حمیدرضا حاجی بابایی*، زهرا رضازاده عسگری، سعید سلیمی صفحات 47-62

  یکی از مشکلات بشریت، فشارهای روانی زیان بار است. این فشارهای روانی مضر موجب بیماریهای روانی و جسمانی بسیاری است. عوامل شناختی مانند: باورهای نادرست نسبت به خود، مردم، شرایط اجتماعی و طبیعت و توقعات زیاد و غیر واقعی دنیوی از خود و آنها، موجب ایجاد این فشارهای روانی زیان بار است. یکی از راه های درمان این عوامل شناختی فشارهای روانی زیان بار، ایمان به رحیمیت الهی است. رحیمیت الهی یعنی خداوند، تنها روزی دهنده نعمتهای روانی و رفاهی ثابت و پایدار در زندگی انسانها در دنیا و آخرت است؛ و این نعمتهای ثابت و پایدار فقط به کسانی تعلق می گیرد که به خداوند و زندگانی پس از مرگ، ایمان داشته و به دستورات و توصیه های الهی عمل نمایند. روش این پژوهش، اسنادی-تحلیلی است که با استفاده از منابع معتبر تفسیری و روانشناسی، عوامل شناختی فشارهای روانی و درمان آن براساس "رحیمیت الهی" از دیدگاه قرآن را بیان می نماید.

  کلیدواژگان: ایمان، رحیمیت الهی، فشار روانی، قرآن
 • محمد جهادی، علیرضا صابریان*، رضا کهساری صفحات 63-86

  مقاله ی حاضر با کاوشی در مطالعات مستشرقان درباره ی شیعه و اهل بیت(ع) به بررسی این سوال مهم و اساسی می پردازد که دیدگاه مستشرقان نسبت به فضائل اهل بیت(ع) چگونه بوده و نظرات آنها معلول چه عواملی می باشد ؟ نویسنده بعد از نقل، تبیین و تحلیل نظرات گوناگون مستشرقان، معتقد است آنها انگیزه و موضع گیری های یکسانی در این خصوص نداشته اند .در بین سه دیدگاه کلی ستایشگرانه، منصفانه و مغرضانه ی آنها نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ، اهداف استعماری، اسلام ستیزی و اسلام هراسی و از سوی دیگر عدم تسلط و آشنایی کامل آنها به متون متقن دینی و تاریخ غنی وپربار مکتب تشیع ، بیش از هر موضوع دیگری جلوه گری می نماید . لذا با عنایت به اینکه آوازه ی ائمه ی شیعه(ع) هرگزمحدود به فضای دینی مسلمان نبوده و نیست، نویسنده ی مقاله با استفاده از منابع محدود موجود ، در صدد است ضمن بیان کم و کاستی های نوشتار مستشرقان در این زمینه ، به معرفی هر چه بیشتر اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب جهانی اهل بیت(ع) بپردازد.

  کلیدواژگان: مستشرقان، شیعه، اهل بیت(ع)، نقد و بررسی، فضائل
 • حسین خورشیدی*، محمدحسین شعبانی صفحات 87-104

  در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن �%

  کلیدواژگان: تغییر جنسیت، مشروعیت مشروط، حقوق کیفری، فقه امامیه
 • معصومه سعید* صفحات 105-118

  یکی از سوالاتی که در زمینه مسائل اعتقادی مطرح است و پایه برخی اختلافات عقیدتی- کلامی شده است، این است که چرا خداوند شیطان را افرید و به او عمر طولانی داد تا باعث گمراهی همه افراد بشر تا روز قیامت شود و اگر نبود عالم بدون شر بهتر بود. این شبهه از سوی خود شیطان در قالب یک مناظره فرضی با ملائکه مطرح شده است. ما با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداختیم. در پاسخ به این سوال می توان به وجود شیطان و فوائد وجودی او برای انسان و عالم مادی و فواید شر و سختی در زندگی سخن گفت. همچنین دلیل مهلت دادن به شیطان چه بسا به خود شیطان و افزایش گناهان او برمیگردد و یا علت آن را ظهور بیشتر قدرت الهی برای همه افراد بشر در طول زمانها و ارتقاء جایگاه انسانها در سایه ویژگی اختیار و امتحان الهی دانست. و انچه مسلم است این است که همه اینها با هم قابل جمع است و منافاتی با یکدیگر ندارد.

  کلیدواژگان: شیطان، شبهه، شر، مهلت
 • عبدالله نیکنام، سیدباقر سیدی بنابی* صفحات 119-152

  برخی احادیث، مشعر به این معنا هستند که سعادت یا شقاوت انسان، امری از پیش تعیین شده است و طینت او تعیین کننده سرنوشت اوست. این احادیث به «احادیث طینت» مشهورند. پرسش مهم بر سر راه این احادیث، نسبت این روایات با اختیار انسان و منافات مفاد ظاهری آنها با عدل الهی است. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی سند و دلالت احادیث یادشده است. این مقاله در مقام بررسی حمل مفاد و دلالت این احادیث بوده و کوشیده است به این نتایج دست یابد که: اولا: روایات طینت ناظر به هر دو بعد جسمانی و روحانی انسان هستند؛ ثانیا: طینت و فطرت رابطه ای با یکدیگر ندارند؛ ثالثا: منافاتی بین اختیار انسان و مفاد روایات طینت وجود ندارد؛ رابعا: این روایات منافاتی با عدل الهی ندارند؛ زیرا اگر اختلافات انسانها، به خود مخلوق برگردد، تفاوت است نه تبعیض یا خلاف عدل؛ و اگر اختلافات به خداوند برگردد، به دو نوع قابل تفکیک است: برخی وجودشان و برخی عدمشان خلاف عدل است. به طور کلی، نبود اختلاف میان مخلوقات با عدل الهی ناسازگار است

  کلیدواژگان: طینت، فطرت، اراده، اختیار، سعادت، شقاوت
 • حمیدرضا شاکرین* صفحات 153-170

  روش شناسی علوم و مباحث تطبیقی انتقادی در این حوزه در دوره معاصر اهمیت بسیاری یافته است. از این جمله است مطالعات پیرامونی ناظر به منطق یا روش علم کلام اسلامی. مقاله حاضر بر آن است تا با نگاهی از بیرون ویژگیهای آن را، که به تعبیری از سنخ فلسفه مضاف، یعنی فلسفه روش علم کلام است، مورد بررسی قرار دهد. چنین تحقیقاتی در فراهم آوردن چارچوب نظری و نظریه مبنا و پشتیبان برای روش علم لازم بوده، در اصلاح، ارتقا، تشخیص نیازها و اقتضائات و تحقیقات پسین آن نقش آفرین است. از مهمترین ثمراتی که در گام نخست اینگونه بررسیها به دست می آید نظام مسائل این حوزه، ضرورت و اهمیت و نسبت و مناسبات آن با دیگر حوزه های معرفتی است.

  کلیدواژگان: علم کلام، روش&#172، شناسی، پیراروش، پیراروش&#172، شناسی علم کلام
 • عباسعلی فرزندی، محمد مهدی فرمانیان، محمدعلی نیازی* صفحات 171-190

  اگرچه اصل توحید از باورهای مشترک همه فرق و جریان های اسلامی است اما تفسیرهای لفیه جهادی که یکی از جریان های فعال در دنیای اسلام است، قرائت خاصی از توحید ارائه کرده و چهره متفاوتی را از اسلام به نمایش گذاشته است. اندیشه توحیدمحورانه این گروه وحدت و همزیستی مسالمت آمیز را دشوار ساخته و جامعه اسلامی را به ناامنی کشانده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تعریف بزرگان سلفیه جهادی از مفهوم توحید پرداخته و نتایج و پیامدهای آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اندیشه تکفیری این گروه جهان اسلام و به تبع آن همه جامعه بین الملل را گرفتار بحران جنگ و ناامنی ساخته است. پیامدهای امنیتی و دفاعی اندیشه توحیدی سلفی به دو بخش پیامدهای درونی و بیرونی تقسیم می شود. پیامدهای درونی اندیشه توحیدی سلفیه جهادی عبارتند از: توسعه معنایی و مصداقی شرک، عمل گرایی محض و افراطی، عدم رعایت قواعد جنگ و ایمان اجباری؛ و پیامدهای بیرونی آن عبارتند از: ترویج خودکشی، یکسان انگاری موحد با تروریسم و عدم تحقق تمدن اسلامی.

  کلیدواژگان: توحید، سلفیه جهادی، تمدن اسلامی، شرک، پیامدهای امنیتی دفاعی
 • فرخ محسنی، علیرضا لطفی*، سیدمحمدمهدی احمدی صفحات 191-218

  قاعده الزام از قواعد مشهور فقهی بلکه از قواعد مسلم اجماعی است، فقهای شیعه با استناد به روایات که از مستحکم ترین ادله قاعده الزام بشمار می آید بر اثبات این قاعده و جریان آن در فقه امامیه اتفاق نظر دارند. مراد از قاعده الزام، ملتزم کردن مخالفان مذهب امامیه و کفار به احکام و تکالیفی است که خودشان به آن اعتقاد دارند، این همان معنای حدیث معروف «الزموهم بما الزموا به انفسهم» می باشد. بنابر این از دیدگاه فقهای امامیه، قاعده الزام یک قانون فقهی است که شیعه را مجاز می سازد در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد پیروان اهل سنت یا پیروان سایر مذاهب را به معتقدات خود ملزم سازد و از این رهگذر منتفع گردد هر چند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد. به همین مناسبت بحث از قاعده الزام جایگاه خاصی در فقه دارد، بر این اساس برخی از بزرگان فرموده اند : «اگر این قاعده نباشد بازار و پایه ای برای مسلمانان پا بر جا نمی ماند

  کلیدواژگان: قاعده، الزام، امامیه، اهل سنت، اهل کتاب
 • علی مردانی* صفحات 219-234

  امروزه با وجود پیشرفت های زیاد در عرصه های علمی صورت گرفته به دلیل عدم اتکاء به تعالیم الهی در بحران به خطر افتادن سلامت روح و جسم هستیم. از این رو؛ راه نجات بازگشت به تعلیمات اسلام است مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی با مطالعه کتابخانه ای به تبیین یکی از تعلیمات مهم اسلام با عنوان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر و تاثیر آن بر سلامت جامعه خواهد پرداخت. نجات جامعه از بحران ها و تامین سلامت جامعه در پرتو تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و اجرائی کردن آن است؛ پیاده شدن این دو فریضه راهکار اثبات شده برای سلامت جامعه است؛ هرگاه فرد به تزکیه و پرورش نفس خویش از طریق کنترل درونی گام بردارد؛ تاثیر بسزایی در سامان یافتن جامعه خواهد داشت؛ زیرا پرهیز از گناه و توجه به نکات مثبت انسانی و عمل به آن زمینه مناسبی در پرورش ظرفیت درون و اصلاح بیرون دارد؛ اسلام و آثار عظیم آن در بهداشت محیط، شاهدی بر صدق این ادعا است؛ بخشی از ماموریت نهاد حسبه در قالب امر به معروف و نهی از منکر در صدر اسلام، نظارت بر بازارها و بهداشت مواد غذایی، پوشاندن روی گوشت ها و مواد لبنی در بازار و اماکن عمومی بوده و بخش دیگر آن مربوط به محافظت از ارزش ها و فضائل اخلاقی و نظم در جامعه و جلوگیری از ارتکاب محرمات و ناامنی و مفاسد اخلاقی بوده است؛ عمل به این فریضه به معنی دوستی، عاطفه و علاقه مندی به سرنوشت دیگران و نفی بی تفاوتی و در نهایت، آرامش روحی و روانی ناشی از این همدلی است، چیزی که بشر امروزه بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، نظارت مردم، جامعه، امر به معروف، نهی از منکر
 • فاطمه مزبان پور، سید محمد امیری*، فاطمه راکعی صفحات 235-262

  این مقاله به بررسی واژگان فارسی قرآن می پردازد و هدف از این بررسی تحلیل ریشه شناسی واژگان فارسی در قرآن است و این که از چه مسیری وارد قرآن شده اند؟ و چه عواملی سبب آشنایی اعراب با آن واژگان شده است؟ و در نهایت این که این واژگان تحت تاثیر چه روابطی به قرآن در راه یافتهاند؟ بررسیها نشان می دهد، برخی از واژگان فارسی قرآن به زندگی دربار شاهان ایرانی تعلق داشتند ودر موقعیت های زندگی اشرافی به کار می رفتند. این واژگان عبارتاند از: استبرق و سندس و سرابیل برای پوشاک، مرجان برای زینت، مسک برای عطر، زنجبیل و کاس برای نوشابه ها، ابریق و سرداق، نمارق، زرابی، عبقری، ارائک و... که به دلیل روابط تجاری به قرآن راه یافته اند؛ برخی از واژگان فارسی قرآن در موقعیت دینی به کار میرفتند مانند: جناح، مجوس، عفریت، صلیب و... واژگان فارسی سرد و جند و... در موقعیت نظامی و واژگان فارسی کنز و رزق و... نیز در موقعیتهای اقتصادی به کار میرفتهاند. این واژگان یا از مسیر مستقیم یا مسیر غیر مستقیم و براساس روابط زبان عربی و فارسی در پیش از اسلام به دلیل روابط تجاری، نظامی، مذهبی و دینی میان ایرانیان و اعراب به زبان عربی و در نهایت به قرآن، راه یافته است.

  کلیدواژگان: قرآن، واژگان فارسی، زبان فارسی، زبان عربی
 • محمد مقدم، مرتضی ایروانی نجفی*، عباس اسماعیل زاده صفحات 263-286

  این مقاله جایگاه روایات تفسیری را با روش توصیفی تحلیلی در جدیدترین تفسیر معاصر اهل سنت یعنی«التفسیر الوسیط للقرآن الکریم»از محمد سید طنطاوی عهده دار است.با این که روش تفسیری وی«اجتهادی»است ولی این روش مانع استفاده وی از روایات در فهم بهتر آیات نشد.در این نوشتار مباحث در سه محور سامان یافت محور اول:منابع روایات تفسیری؛که بررسی ها بیانگر آن است که مفسر،تعصب خاصی به استفاده از منابع اهل سنت دارد. از روایات اهل بیت(ع)کمترین بهره را برده است.بیشتر مصادر وی بعد از صحاح، تفاسیر مهم هستند یعنی روایات را غیر مستقیم گزارش می کند.محور دوم:گونه های روایات تفسیری؛که در ده محور تبیین شد.محور سوم: نقد روایات تفسیری؛که مشخص شد،نقد هم سندی و هم متنی بوده که غالب نقد متنی است.و نقد سندی بر مبنای اطلاعات رجال شناسی مفسر نیست بلکه دیدگاه دیگران را بیان می کند.و روایات، بدون سند و غالبا به ذکر آخرین راوی اکتفاء شده است.

  کلیدواژگان: محمد سید طنطاوی، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، روایات تفسیری
|
 • Pages 7-28

  After the death of the Messenger of Allah (PBUH & HP), the issue of caliphate was the most important issue in Islamic society. Some claim that this succession was the basis of the divine installation; in addition to the intellectual currents, they sang another song and made other plans. The present research has attempted to answer the question with the historical-analytical method that the Prophet (pbuh), in terms of historical propositions, had a narrative view of the caliphate? What are the three caliphs? The results of this study indicate that there is a profound difference between the viewpoint of the Prophet (pbuh) and the three caliphs about the issue of caliphate. The Prophet (pbuh) considered the caliphate to be divine, while the three caliphs considered criteria such as allegiance, subordination, and council determination to legitimize their caliphate and each other, which later became the criterion of Sunni practice.
   

  Keywords: Prophet of God, caliphate, three caliphs, testament, allegiance
 • zari pishegar*, Morteza Samanun, mohamad esmaeil said hashemi, enayatolah sharifi Pages 29-46

  Does life have meaning? What is the meaning of life? Question about the meaning of life has a history as long as human’s life. One of the most important meanings in the phrase “the meaning of life" believed by Abrahamid's religions is that the meaning of life is equivalent to the very purpose of life. The next question is that whether humans generate the meaning in their lives? Or the meaning exists per se and should be discovered by human? In the first case, the meaning of life becomes a fake matter and in the other case it becomes a real one. The divine religions, with the most decisive responses, are the best means to save humans from uncertainty and vanity in life. In the present study, the chosen viewpoint is that life becomes meaningful by the recognition of God and being connected to him. When the meaning becomes clear, then it would be the time for selecting the manner and type of behaviors and objectives in life. There is a strong connection between the meaning and the style of life. In this regard, some of the intellectuals’ opinions and viewpoints have been provided here.

  Keywords: Meaning, Life, The meaning of life, Objective, Discovery, Fiction, Style, Religion
 • Hamidreza Hajibabaeei*, Zahra Rezazadeh Asgari Pages 47-62

  One of the problems of humanity is harmful mental pressures. These harmful mental pressures cause many mental and physical illnesses. Cognitive factors such as: wrong beliefs toward your self, people, social condition and nature and high and unreal worldly expectations of your self and them, cause these harmful mental pressures. One way to treat these harmful cognitive factors of mental pressures is to believe in divine clemency. Divine clemency means God who is the only provider for permanent mental blessings and welfare in the worldly lives of human and in the other world. And these blessings belong only to those who believe in god and life after death, and obey divine rules and orders. Method of this research is analytical- documentary with the use of reliable and psychological interpretive resources and expresses the cognitive factors of mental pressures and its treatment based on divine clemency from the prespective of Quran.

  Keywords: Faith, Divine clemency, mental pressures, Quran
 • mohammad jahadi, alireza saberyan*, reza kohsari Pages 63-86

  The present article explores the important question with Orientalists about Shi'a and Ahlul-Bayt (AS), what is the oriental view of the virtues of the Ahlul Bayt (as) and what are the implications of their opinions? After explaining and analyzing various Orientalists' views, the author believes that they did not have the same motives and positions in this regard. Among the three general admirable, fair, and biased views of the Ahlul Bayt of infallibility and purity (AS) The goals of colonialism, Islamophobia and Islamophobia, and on the other hand, their lack of mastery and full familiarity with authentic religious texts and the rich and rich history of the Shi'a school, more than any other issue. Therefore, considering that the reputation of the Shiite Imams has never been limited to the Muslim religious space, the author of the article, using the limited resources available, intends to present, in spite of the shortcomings and shortcomings of the Oriental writings in this field, the introduction of each What more is Lebanon Mohammadi (PBUH) and the Universal School of the Ahl al-Bayt (AS).It is worth noting that the research method in this research is library and analytical descriptive.

  Keywords: Orientalists, Shiites, Ahlul-Bayt (as), Review, Virtues
 • masoumeh saeid* Pages 105-118

  One of the questions raised in the field of belief and based on some theological differences is why God created Satan and gave him a long life to mislead all human beings until the Day of Judgment and if there was no world without evil It was better. This suspicion has been raised by the devil himself in a hypothetical debate with angels. We examine it with a descriptive-analytical approach. The answer to this question is to speak of Satan's existence and its existential benefits to man and the material world and the benefits of evil and hardship in life. Also, the reason for giving the devil time off may be to the devil himself and increase his sins Or the reason for this is the emergence of more divine power for all human beings over time and the promotion of human status in the shadow of divine will and test. And what is certain is that all of this can be put together and does not contradict each other.

  Keywords: Satan, Suspicious, Evil, Deadline
 • Abdollah Niknam Pages 119-152

  Some hadiths mean that the happiness or cruelty of man is predetermined and his talent determines his destiny. These traditions are known as the "traditions of Satan". The important question in the way of these hadiths is the relation of these traditions to human authority and their apparent contradictions with divine justice. The answer to this question requires the examination of the document and the implications of the above hadiths. This article aims to study the implications and implications of these hadiths and has attempted to draw the following conclusions First: Satan's traditions deal with both the physical and spiritual aspects of human beings; There is no difference between the authority of man and the content of the traditions of Satanism: Fourth: These traditions are not incompatible with divine justice; That is: some exist and some lack justice. In general, the lack of difference between creatures is incompatible with divine justice.

  Keywords: Satisfaction, Fitrat, Will, Authority, Happiness, Cruelty
 • Pages 153-170

  Methodology of sciences and critical studies in this field have obtained special importance in the contemporary world. This case insists peripheral studies concerning the logic and methodology of Islamic theology. The present article is to look at the above mentioned subject from philosophical point of view. Therefore the research is a part of the philosophy of methodology of Islamic theology. This kind of study perform the theoretical framework and foundamental bases for the methods of disciplines, and causes betterment, advancement and cognition of the needs for the subsequent researches. Some of the most important advantages of this kind of study is to aquire the frame of problems of this field, the necessity, importance, and its relation to the other fields of knowledge..

  Keywords: Perimethod, Islamic Theology, methodology, Perimethodology of Islamic Theology
 • Pages 171-190

  Although the Tawhid is the common belief among all the denominations and Islamic movements but Jihadi interpretation that is one of the active movements in the Islamic world, suggested especial interpretation from Tawhid and showed a different face of Islam. The ideology of Tawhid centered of this group is changing the unity and coexistence between Islamic society. This research by using the explanatory and analetical methods will study the definition of the Salafi leaders from the notion of Tawhid and evaluate it's consequences and results. The results of this research will show that Takfiri ideology of this group will start war and unsafety in the Islamic world and as a result in the world. It's security consequences will be enternal and external. The enternal consequences of Salafi Jihadi understanding of Tawhid are expansion of meaning and example of Shirk, Pure activitism and extremism, not following the rules of war and dictatorial faith. The external consequences are preaching suiciding, considering believers and disbelievers equal and not building Islamic civilization.

  Keywords: Tawhid, Salafi Jihadi, Islamic civilization, Shirk, Security, defensive con
 • Pages 191-218

  Rule requirements of certain jurisprudential rules, but the rules of society, the Shiite jurists, according to the narrative of the strongest evidence base is crucial requirement The proof of this principle in jurisprudence and Jzyan agree. The meaning of the rule of necessity, require the ingredients Imamiyyeh and Kfar rules and assignments that they believe it. This is the same meaning of the Hadith known as "Al-Zumoham Bama Al-Zammah". Therefore, from the perspective of Shiite jurists, rule that the legal requirements of a law allowing Shia and non-Shia lays in cases where there is disagreement between Shiite jurisprudence. Followers of Sunni Islam or followers of other religions are bound to their convictions, and thereby benefit though it is not accepted law on Shiite jurisprudence. On this occasion a discussion of the rule requiring a special position in law is based on some of the elders said: "If this principle is the basis for the market and Muslims remain in place.".

  Keywords: Rule, Obligation, Imamieh, Sunnis, People from the Book
 • ali maradani* Pages 219-234

  Nowadays, despite the many advances in scientific fields, we are endangering the health of the soul and body due to the lack of reliance on divine teachings in the crisis. Hence, the path to salvation of the return to Islamic teachings. The present paper, by analytical method, describes with a library study the explanation of one of the important teachings of Islam in the name of oversight through the guise of good and forbidding evil and its impact on the health of the community. saving society from crises and providing community health in the light of clarifying the status of the affair with the good and forbidding it to be void and enforcing; the implementation of these two terms is a proven solution for the health of the community; whenever a person is cultivating and self-cultivating Step through internal control; t will have a significant impact on the organization of society, because avoiding sin and paying attention to positive human and practical points is an appropriate field for developing capacity and reform; Islam and its enormous effects on environmental health are evidence of the truth of this claim; Part of the mission of Hassbah's institution is in the form of good and forbidding at the beginning of Islam, monitoring food markets and health, covering meat and dairy products in the market and public places, and the other part is related to the protection of value Ethical and moral virtues in the community and prevent the commission of secrecy, insecurity and moral corruption; The practice of this promise means the friendship, the affection and the interest in the fate of others, and the negation of indifference, and ultimately, the mental and emotional peace of this empathy, which humanity today needs more than anything else..
   

  Keywords: social health_people's supervision_community_amre – be-maroof_nahie – az – monkar
 • Mohammad Amiri* Pages 235-262

  This essay examines the Persian verses of the Quran and aims at analyzing the etymology of Persian vocabulary in the Quran and on what route have they entered the Quran? And what factors have led the Arabs to become acquainted with those words? And finally, how are these words affected by the relationship with the Qur'an? Studies show that some Persian verses of the Quran belonged to the life of the royal kings and were used in aristocratic life situations. These vocabularies are: stebraq, Sonds, Sarabil, Marjan, Mesk, Zanjebil, Kas, Abrigh Sordaqa, Nirmagh, Zarabi, Abqiri, Araek, Abraghi, Zarabi, to commercial relations with the Quran. Some Persian phrases of the Qur'an were used in a religious position, such as:jonah, Magos, Afrit, Salib, and... The Persian words of the Sard, jond and... in the military position and the Persian vocabulary of Kanz ,Rezgh, and... were also used in economic situations. This vocabulary has come from direct or indirect paths based on Arabic and Persian language relations pre-Islamic due to trade, military, religious, and religious relations between the Arabs and Arabs in Arabic and, ultimately, the Qur'an.
   

  Keywords: Quran, Persian vocabulary, Persian language, Arabic language
 • mohamad moghadam, mortaza irvani*, Abbas Ismailzadezadeh Pages 263-286

  The current paper examines the position of interpretative narratives by descriptive-analytic method in the newest contemporary interpretation of Sunni tradition, i.e., " Al-tafser al-waset " by Muhammad Sayyid Tantawy. Although his interpretation method is "ijtihadi", this method had not prevented his use of narratives in better understanding of verses. The current paper is organized in three sections. The first section addresses the interpretative narratives source in which the reviews indicate that the interpreter has a particular tendency to use Sunni sources with the least reference to Ahl al-Bayt (PBUH). He has used main commentaries in addition to “The Kutub al-Sittah”, that is, the narrations are indirectly reported. The second section reviews the types of interpretive narratives which are explained in ten categories. The third section includes the critique of interpretive narratives that indicates the presence of both documentary and textual critiques. The documentary critique is not based on the Biographical evaluation information of the commentator, but expresses the view of others and the narratives are without citing the source and often mention the last narratorhere.

  Keywords: Muhammad Sayyid Tantawy, Al-tafser al-waset, Interpretative Narratives