فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل افقهی*، علی حمیدی زاده، اعظم میرزمانی، سیدحسین شرف الدین صفحات 11-30
  مخاطبان، مهم ترین سرمایه رسانه های جمعی محسوب می شوند. از این رو، جذب و حفظ مخاطب همواره یکی از دغدغه ها اصلی سازمان های رسانه ای است. این دغدغه ، مشابه دغدغه سودآوری در سازمان های تجاری است. برندینگ برای هر  سازمان رسانه ای ، ارزشی ویژه ایجاد می کند، باعث تمایز آن با رقبا می شود و برای مشتری یا مخاطب، معنا خلق می کند. یکی از راهکارهای جذب و حفظ مخاطب، ایجاد برند برای رسانه های خبری است. هدف از انجام این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که: چه عواملی در برند شدن یک رسانه خبری موثرند؟ برای پاسخ به این سوال از روش «متاسنتز» استفاده کرده ایم. جامعه آماری این تحقیق، مطالعات کیفی است که با موضوع برند رسانه به ویژه برند رسانه خبری در بازه زمانی سال های 2000 تا 2017 منتشر شده اند. با استفاده از تحلیل محتوا، درمجموع، تعداد 87 کد، 18 مفهوم و 5 مقوله برای برند رسانه خبری کشف و برچسب گذاری شدند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که عواملی چون: اداره و سازمان، پیام، ارتباطات، مخاطبان و ارزش ها در برند شدن یک رسانه خبری موثرند.
  کلیدواژگان: رسانه جمعی، برندشدن، برند رسانه خبری، متاسنتز (فراترکیب)
 • احمد ضابطی جهرمی*، محمد راهبریان یزدی صفحات 31-50
  هدف این پژوهش که با مشاهده تعدادی از آثار مستند  - به منظور تحلیل ساختار و محتوای آن ها - در ترکیب با روش پژوهش کتابخانه ای انجام شده، تعیین الگویی کاربردی برای تولید فیلم مستند آموزشی تعاملی بر مبنای نظریه دیوید آزوبل(1918-2008) (نظریه پرداز آمریکایی حوزه روان شناسی آموزش) است.گروهی از فیلم های آموزشی مورد استفاده در نظام آموزش وپرورش ایران و سایت های تولیدکننده محتوای آن ها (برای نمونه سایت فرا درس) همچنین مستندهای وبی (Web documentary)  تعاملی «مردی با دوربین فیلم برداری: یک نسخه جهانی» (2010)، « سفر به انتهای زغال سنگ» (2008) به عنوان نمونه های هدفمند، در این پژوهش بررسی شده اند. تعیین مهم ترین یا اصلی ترین معیارها و اصول تولید فیلم مستند آموزشی تعاملی، همچنین شناخت ویژگی ها و معرفی انواع ساختارهای آن ، عمده ترین هدف این پژوهش است که در کانون آن ، نظریه روانشناسی آموزش آزوبل برای تعلیم مخاطب قرار دارد. الگوی پیشنهادی مقاله برای ساخت مستند آموزشی تعاملی متوجه پاسخ به این پرسش کلیدی است : در شیوه های نوین آموزش با استفاده از رسانه های دیداری- شنیداری امروزی، چگونه می توان از فیلم مستند با ساختار تعاملی، به مثابه جانشین آموزگار ، در حیطه آموزش استفاده کرد؟  یافته های پژوهش نشان می دهد که در مرحله تولید این نوع مستند، انتخاب مخاطب فیلم اولا باید منطبق با الگوی « یادگیری معنادار» صورت گیرد ، ثانیا مستند آموزشی با ساختار تعاملی کاملا باز ، مناسب ترین نوع فیلم در حیطه آموزش رسانه های دیداری - شنیداری با پلتفرم های دیجیتال است .  ثالثا این فرم مستند می تواند یاد دهنده و یادگیرنده را از حضور فیزیکی در فضای سنتی آموزش - در کلاس درس -  بی نیاز کند و آن دو ، ارتباطی متقابل و پویا با یکدیگر داشته باشند.
  کلیدواژگان: مستند آموزشی، مستند تعاملی، مستند «وبی»، آموزش با رسانه های (شنیداری- دیداری) دیجیتال، نظریه دیوید آزوبل
 • محمد گنجی، نرگس نیکخواه قمصری، سمانه فروغی* صفحات 51-70

  یکی از عواملی که تصورات مخاطبان، به ویژه کودکان، را از مفهوم کودک و دوران کودکی شکل می دهد، تماشای فیلم های انیمیشن است. این نوع فیلم، دیدگاه هایی را درباره ی وضعیت جسمانی، رفتاری، خانوادگی و زیستی کودکان به نمایش می گذارد. جهان بینی های که درباره ی کودکان  در آثار انیمیشن ارائه می شود تصادفی نبوده و منطبق با رمزگذاری های خاصی صورت می پذیرد. هدف این پژوهش تحلیل نشانه شناختی الگوی بازنمایی کودک در انیمیشن است. بدین منظور با استفاده از روش نشانه شناسی، به بررسی انیمیشن «بچه های ساختمان گل ها»که در سال1395-1394تولید و در 91 قسمت ده دقیقه ای از شبکه ی پویا پخش شده، پرداخته ایم و کلیه قسمت های این مجموعه را برای این منظور،  مشاهده و تحلیل کرده ایم. نتایج  پژوهش نشان می دهد که: در این مجموعه ، با نوعی بازنمایی توام با «خوب نمایی» از کودک و دوران کودکی مواجهیم. شخصیت کودکان مجموعه، در جایگاه طبیعی سن خود بازنمایی نمی شوند، بلکه بزرگ تر و بالغ تر از سن زیستی شان نمایش دار می آیند. چنین الگویی از بازنمایی ، به طورکلی ، در چهارچوب گفتمان «مدرن» جای می گیرد. ازاین رو ، مجموعه انیمیشن«بچه های ساختمان گل ها» در صدد معرفی الگوی دوران کودکی با مولفه های گفتمان مدرن است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی تصویر کودک، دوره کودکی، فیلم انیمیشن، گفتمان مدرن رسانه ای
 • عاصمه قاسمی* صفحات 71-86
  این مقاله با بررسی موقعیت شغلی  و کار زنان  در سازمان صدا و سیما ، درصدد شناسایی مهمترین چالش های حرفه ای زنان شاغل در این سازمان و تاثیر آنها بر بازنمایی زنان در این رسانه است. محقق با استفاده از روش  پژوهش کیفی ، داده های تحقیق را در مصاحبه هایی با 30 نفر از زنان فعال در عرصه های مختلف رسانه ای، مانند مدیریت، کارگردانی، تهیه کنندگی و خبرنگاری، جمع آوری و به روش تحلیل تماتیک مورد بررسی قرار داده است که از این طریق ، چهار تم  انگیزه ها، خانواده و مادری،  چالش های سازمانی و جنسیتی شناسایی شده اند. محقق با تحلیل تم چالش های سازمانی به  این نتیجه رسیده که علی رغم تاکید سیاست های کلان سازمان صدا وسیما بر تکریم جایگاه زنان و نفی شئ انگاری زن در رسانه، زنان در محیط کار خود ، سیاست ها و خط مشی های اجرایی مشخصی در زمینه بسط فرصت ها و شرایط پیشرفت کار حرفه ای مشاهده نمی کنند. محقق مقاله در انتها پیشنهاد می کند که تدوین سیاست ها و خط مشی ها در این زمینه ،  بر اساس الگوی سوم «زن مسلمان ایرانی»  در دستور کار این سازمان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سازمان صدا وسیما، اشتغال زنان، چالش‍های حرفه ای، سیاست‍های جنسیتی، بازنمایی زن
 • سیدمحمدصادق مرکبی، مرتضی سامانی* صفحات 87-106
  چند سالی است که موضوع تولید برنامه های مشارکتی به یکی از مسائل قابل اعتنای سازمان صدا و سیما تبدیل شده است. کمبود بودجه و وابستگی برنامه سازی به سرمایه، یکی از زمینه های اهمیت یافتن این شیوه از برنامه سازی است. چالش های موجود در این عرصه، زمینه ساز انتخاب موضوع مقاله ای با عنوان آسیب شناسی برنامه سازی مشارکتی در سیمای جمهوری اسلامی و راهکارهای اصلاح آن شد. هدف از این مقاله تلاش برای فهم این مسائل و آسیب ها در مسیر تولید بایسته این نوع از برنامه سازی است، و در ادامه ارائه راه حل هایی برای رفع آن ها با هدف ارتقاء سطح برنامه سازی مشارکتی است. سوال اصلی مقاله؛ آسیب ها و مسائل برنامه سازی مشارکتی کدامند؟ و با چه راه کارهایی می توان بر کارایی و تعالی این نوع برنامه ها افزود؟ بعد از بررسی روند ساخت برنامه های مشارکتی از سه منظر مدیریتی، تولید و پخش، و نظارت و ارزیابی؛ مساله اصلی مقاله «فقدان لایه مدیریتی مستقل متکی بر مشاوره خلاق، حد فاصل بین بخش تولید شبکه ها و حامیان مالی برنامه ها است».در روش پژوهش، از روش کیفی و مصاحبه عمیق با مدیران، برنامه سازان و کارشناسان حوزه تولید، استفاده شده است. در یافته ها به سه دسته چالش ها از منظرهای مدیریتی، تولیدی و پخشی، و نظارتی دست یافته و در مجموع با 17 کدمحور تقسیم بندی شده، راه کارهایی نیز از این سه منظر، برای پیشنهاد بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. تشکیل یک کمیته اعتبارسنجی برندها، بازمهندسی کم کردن هزینه ساخت برنامه ها، افزایش اعتماد و اقبال مخاطبان، و تشکیل گروهی متمرکز متشکل از کارشناسان اقتصاد و رسانه، به منظور واسط گری بین حامیان مالی با رسانه ملی، از جمله نتایج و پیشنهادات این مقاله است.
  کلیدواژگان: برنامه های مشارکتی، اسپانسر(حامی)، آسیب شناسی تولید برنامه، آگهی بازرگانی، تبلیغات تلویزیونی
 • سیدبشیر حسینی، آرین طاهری*، مسعود علیدادی صفحات 107-138

  هدف این پژوهش، تبیین وجوه تمایز رئالیسم و ناتورالیسم  ، به عنوان دو سبک عمده ، در حوزه هنر سینما است. برای این منظور، نخست زمینه های تاریخی شکل گیری این دو مکتب و مضامین محوری آن ها را مرور می کنیم. سپس با استفاده از رهیافت مطالعه موردی مقایسه ای، نسبت دو فیلم از سینمای ایران («جدایی نادر از سیمین» و «ابد و یک روز») را برای نمونه با ویژگی های درون مایه ای و زیبایی شناختی دو سبک مذکور بررسی می نماییم تا معلوم کنیم که: تمایزات درون مایه ای این دو سبک سینمایی  ، چگونه خود را در ویژگی های شکلی این فیلم ها نمایان می کنند؟ در این پژوهش از روش تحلیل متن برای مقایسه ویژگی رمزگان های نظام سبکی متفاوت این دو فیلم، به همین منظور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که :عوامل دخیل در ساختار روایی فیلم ناتورالیستی، در مقایسه با فیلم رئالیستی، از جمله عناصر موثر در شکل گیری سبک و خلق فرم سینمایی(نظیر موقعیت استقرار دوربین، عمق میدان وضوح تصویر، مقیاس بصری نماها، شیوه تدوین و طول زمانی نماها) از ویژگی های متفاوت و متمایزی در این دو سبک برخوردارند.

  کلیدواژگان: رئالیسم، ناتورالیسم، سبک فیلم، «جدایی نادر از سیمین»، «ابد و یک روز»
|
 • Esmaeil Afghahi *, Ali Hamidizadeh, Azam Mirzamani, Seyed Hosein Sharafoddin Pages 11-30
  Attracting and retaining the audience is one of the main problems of mass media. The audience is the most important asset of any media, and the concern to attract and retain audiences in the media is like concern for profitability in business. One of the ways to attract and retain audience is creating a brand for the media. The purpose of the present research is to answer the question of what factors affect to create a brand for news media. To answer the question, we used the meta-synthesis method. The statistical population of this research is qualitative articles that have been published on the media brand, in particular the news media brand, between 2000 and 2017. Using content analysis, a total of 87 codes, 18 concepts and 5 categories for the brand of news media were discovered and labeled. Findings showed that the agents of organization, message, communication, audience and values are effective in creating a brand for news media.
  Keywords: mass media, Brand, News Media Brand, Meta synthesis
 • Ahmad Zabeti Jahromi *, Mohammad Rahbarian Yazdi Pages 31-50
  The purpose of this research, which is an observational-documental library approach, is to explain the model of interactive- educational documentary film production based on the new teaching-learning theory of David Azubel. View instructional videos used in the country's education system and content-producing sites of these videos such as Faradars site as targeted sample site and documentary films "Man with a Camera" (1929), the world wide web Documentary "Man with a Camera" (2010), "The Journey to the End of Coal" (2008), "Living in a Day" (2011), have been studied as targeted examples in the interactive documentary film group. Criterias for instructional film production, interactive documentary style, audience psychology, and meaningful instruction in David Azov's New Teaching-Learning Theory have all been studied and discussed to explain the teaching-interactive documentary film production model based on the new teaching-learning theory so that the proposed model can be used in interactive educational documentary film as a teacher in education. Watching movies according to the criteria stated suggests that the audience's attention is on films that are focused on meaningful learning. As a result, observing what is said in the interactive educational documentary film, in addition to providing meaningful learning for the audience in every time and every places no longer needs to be teacher for them. Keywords: "Documentary Film", "Educational Documentary Film", "Interactive Documentary Film", "Learning and Educational", "Teaching Learning" "Audio Visual Education"
  Keywords: Documentary film, Educational Documentary Film, Interactive Documentary Film, Learning, Educational, Teaching Learning
 • MOHAMMAD GANJI, Narges Nikkhah Ghamsari, Samane Foroughi * Pages 51-70

  One of the subjects which form the imagination of children from their childhood period & the concept of a child is watching animation films. Such films give children a notion about their physical posture, behavior, living and family relations. The worldviews presented about children is not something incidental and they are coded in a special way. The purpose of this research is a semiotic analysis on the patterns of representing children in animation films. To achieve this by using a semiotic methodology, a survey is done on a 91 episodes of ten minutes from a TV Animation series: “Children of Golha Residents” ,which was on air during 2016 - 2017 from Pooya TV network. All the episodes have been watched and analyzed accordingly. The findings of the research show that the series face a kind of representation intermingled with “Good”, from the childhood era. The children’s personality is not represented as their own age in the series and they seem to be more mature. Such representation patterns are categorized in modern discourse. As a result, the series is opting to introduce a pattern of childhood era according to “Modern” discourse.

  Keywords: Semiotic of children’s picture, Childhood Era, Animation Film, Media Modern Discourse
 • Asemeh Ghasemi * Pages 71-86
  Media, Radio & Television organizations have their own policy making principals. They also consider policies & regulations for their female employees who are regarded as an active group in media, playing an important role in recognition & representation of women as half of the population in every society. IRIB, too, with relying on the progressive attitude of "Iranian Muslim Women Pattern, neither Eastern nor Western”, should not be exempted from the aforementioned criteria. The present article tries to survey on the issue of women working in IRIB & the most important challenges they are faced with in their profession. The article also tries to recognize how these challenges affect the representation of women inside media. This research has applied a qualitative approach and the data collected from interviews of 30 women working in different fields such as managers, directors, producers and journalists, is revised by thematic analysis. As a result, four themes of “Motivation”, “Family & Motherhood”, “Organizational Challenges”, and “Gender”, have been recognized. The researcher has come to a conclusion through analyzing “challenges”, that despite all the IRIB’s efforts in revering women’s standpoint, and denying objectification of females inside media, there has been no particular grounds & principals for them as opportunities to promote & develop their career. Therefore the article suggests that, there should be an agenda in relation to design policies & guidelines based on the third pattern of “Iranian Muslim Women”.
  Keywords: IRIB, Female Employees, Challenges, Gender Policies, Representation of Women
 • Sadeq Morakabi, Mortaza Samani * Pages 87-106
  It has been years that the idea of producing participatory programs has become one of major obstacles for IRIB. Decrease of production budget has welcomed this kind of production because program making is dependent on financial resources. This has caused challenges in the field of production. The purpose of this research is to try for understanding present inconveniences in the process of production. Consequently, there might be courses of action in order to upgrade the standards of producing participatory programs. After surveying on the methods of producing participatory programs, they would be discussed from three different perspectives: “Managerial perspective, Production & Broadcast, Supervision & Evaluation”, which are main subjects of discuss in this article. Lack of independent managerial layer relying on consultation is the margin between sponsors & production team of each network. The methodology of this research is qualitative and benefits from deep interview with managers, producers and experts of Production. Findings of the research can also be divided into three challenging layers as to be in managerial process, Production and broadcast evaluation which on the whole results in 17axial codes. Among the findings & suggestions of this research the following items can be mentioned: Inauguration of a committee for brand evaluation credentials, reengineering the costs of production, increasing the audience satisfaction, receiving consultation from media & economy experts in order to act as catalyst between producers & sponsors.
  Keywords: Participatory Program Making, Sponsors, Pathology of Production Process, TV Commercials, TV Ads
 • Bashir Hosseini, Arian Taheri *, Masoud Alidadi Pages 107-138

  The purpose of this research is to express the aspects of differentiation between Realism & Naturalism in cinema. To achieve this, at first we review the historical backgrounds and formation of both schools with their pivotal themes. Then, by using the approach of comparative case study, the relation of two films from Iran’s cinema,” A Separation” and “Life and A Day”, is studied as samples which contain the thematic features and aesthetic values of the two mentioned schools. This has been done to clarify the fact that how thematic differentiations between Realism & Naturalism visualize themselves in stylistic features? This research has applied a methodology of text analysis for comparing the features of different coding system of the two film styles. The findings of the research declares that the effective elements in forming the style and creating cinematic form  ( such as camera positioning, depth of field, visual comparison of shots, editing style and time length of each shot) have distinguishable differences in both Realistic & Naturalistic films .

  Keywords: Realism, Naturalism, Film Style, “A Separation”, “Life, A Day”