فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علی احمدزاده امیری، محمدرضا حق شناس، امیر احمدزاده امیری، فاطمه دانشور* صفحات 1-10

  طول عمر افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی به دلیل ظهور درمان ضد رتروویروسی، بهبود یافته است. این افراد ممکن است میزان بیشتری از بدخیمی های غیر اختصاصی سندرم نقص ایمنی اکتسابی را تجربه کنند. مطالعات قبلی بقای وابسته به سرطان را در افراد HIV، بدتر نشان داده است، که بخشی از آن به دلیل مرحله پیشرفته سرطان در هنگام تشخیص است. هدف از این مرور، ارزیابی شیوع و غربالگری بدخیمی های غیر اختصاصی سندرم نقص ایمنی اکتسابی در بین HIV است. از جستجو در پایگاه داده های  PubMed با زبان انگلیسی از سال 2018-1996 استفاده شد تا مطالعات مربوط به شیوع و غربالگری بدخیمی ها در بین HIV بررسی گردد. معیارهای واجد شرایط بودن، شامل هر نوع مطالعه ای است که  شیوع و غربالگری بدخیمی های غیر اختصاصی سندرم نقص ایمنی اکتسابی بالغین را با توجه به وضعیت HIV مقایسه کرده است. مواردی که تنها به وقوع یا غربالگری انواع بدخیمی ها در سایر گروه ها بدون قیاس پرداختند از مطالعه خارج شدند. پس از بررسی عنوان و متن کامل، مقالاتی که معیارهای واجد شرایط بودن را داشتند ، مورد بررسی قرار گرفته به فارسی برگردانده شدند. از 140 مقاله که از طریق جستجو شناسایی شده اند، 9 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. با اینکه شایعترین نوع سرطان در HIV سرطان ریه است که 20 درصد موارد سرطان ها این جمعیت(در مقابل 9/12 درصد افراد عادی) را شامل می شود ولی مطالعه غربالگری مقایسه ای در این جمعییت دیده نشد. لذا تنها سه مطالعه در سرطان پستان با شیوع 7 درصد، 4 مورد سرطان کولورکتال با شیوع 6 درصد و دو مورد سرطان پروستات با شیوع 6 درصد ارزیابی کامل شدند. 5 مورد از مطالعات بررسی شده نشان داد که افراد با تست مثبت HIV احتمال دریافت غربالگری سرطان را در مقایسه با جمعیت عمومی کمتری داشته اند، در حالی که سه مقاله نشان داد که نسبت غربالگری در جمعییت HIV بیشتر از جمعیت عمومی بوده است، و یک مطالعه نشان داد که نسبت غربالگری برابر با جمعیت عمومی داشته اند. بیشتر مطالعات نشان دادند که افراد با تست مثبت HIV که دسترسی منظم به مراقبت های بهداشتی داشته اند، بیشتر تحت غربالگری سرطان قرار گرفتند. شواهد موجود تایید نمی کند که افراد با تست مثبت HIV در اغلب کشورهای با مراقبت بهداشتی مناسب، از شانس غربالگری سرطان کمتر برخوردار باشند. عوامل اجتماعی سلامت(وضعیت بیمه، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، تحصیلات، سطح درآمد) با دریافت غربالگری سرطان مناسب همراه می باشد.

  کلیدواژگان: سندرم نقص ایمنی اکتسابی، تشخیص زودرس سرطان، تنوع مراقبت های بهداشتی، ویروس نقص ایمنی انسانی
 • کیهان لطفی، مهران نوری، غلامرضا عسکری* صفحات 11-22

  کبد چرب غیرالکلی با تجمع پاتولوژیکی چربی در کبد ایجاد  می شود و شیوع این اختلال در دنیا 36-35 درصد می باشد. شواهد نشان داده اند که درمان های کمکی از جمله استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی می تواند در بهبود کبد چرب غیرالکلی موثر باشد. رزوراترول (3و5و4 تری هیدروکسی استیلبین) یک ترکیب پلی فنولیک می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. همچنین از طریق مکانیسم های دیگر مانند بهبود سطح آنزیم های کبدی و استرس اکسیداتیو در بهبود کبد چرب موثر می باشد. از این رو هدف از این مطالعه مروری، بررسی تاثیر مکمل رزوراترول در کنترل کبد چرب غیرالکلی می باشد.مطالعه حاضر یک مطالعه  مروری سیستماتیک بر کارآزمایی های بالینی انجام شده که به بررسی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ارتباط مکمل یاری رزوراترول و کبد چرب غیرالکلی پرداخته است. مطالعات انجام شده از نوع کارآزمایی بالینی مرتبط با اثر دریافت مکمل رزوراترول بر کبد چرب غیرالکلی از پایگاه های PubMed، Scopus، ISI وGoogle Scholar بین سال های 2018-2000 با کلیدواژه های Resveratrol، Fatty Liver، Non-alcoholic Fatty Liver Disease، Nonalcoholic Steatohepatitis،  NAFLD موردبررسی قرار گرفتند.بین کارآزمایی های انجام شده، اکثر اثرات مثبتی از مکمل یاری رزوراترول بر بهبود علایم کبد چرب غیرالکلی از جمله استرس اکسیداتیو، التهاب، آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین نشان می دهند. همچنین کاهش محتوی چربی نیز در افراد موردمطالعه دیده شد. بااین وجود تعدادی از مطالعات هم نتایج متفاوتی داشته و اثر معنی داری از مکمل رزوراترول را نشان نمی دهند. رزوراترول می تواند اثرات مثبتی در کنترل کبد چرب غیرالکلی داشته باشد ، اما به دلیل ضدونقیض بودن نتایج مطالعات، نیاز به کارآزمایی های بیشتری در این زمینه می باشد.

  کلیدواژگان: رزوراترول، کبد چرب، بیماری کبد چرب غیرالکلی، استئاتوهپاتیت غیرالکلی، کبد چرب غیرالکلی
 • زهرا فروغی، صفیه طهماسبی لیمونی*، میترا قیاسی صفحات 23-33

  در سال های اخیر تولیدات علمی در حوزه علوم پزشکی رشد چشمگیری داشته و تعیین شاخص مناسب برای سنجش آن ها نیز ضروری است . هدف از تحقیق حاضر، بررسی مروری وضعیت شاخص های موجود علم سنجی و شاخص علم سنجی مطلوب برای ارزیابی بروندادهای علمی در حوزه علوم پزشکی است. در این مطالعه مروری، با استفاده از کلیدواژه های فارسی (علم سنجی، شاخص ،مجلات، دانشگاه، پژوهشگر) در پایگاه های فارسی مگیران، نورمگز، ایرانداک، کتابخانه ملی، علوم منطقه ای، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سیویلیکا و کلیدواژه های لاتین (Scientometric, indicator, Journals, University ,Researcher) در پایگاه های خارجی با جستجوی پیشرفته  Google، Pubmed،Google scholar،Scopus، ISI وResearch gate  کاوش صورت پذیرفت. در این راستا سعی شده مرتبط ترین پیشینه ها در محدوده سال های 2019-2005 به شرح زیر استخراج شوند. در نتیجه جستجو براساس وجودکلیدواژه در عنوان مقاله، 28 مقاله که واجد اطلاعات معتبر و قابل اعتماد بوده اند، موردبررسی قرار گرفتند. یافته های استخراج شده از مطالعات نشان داد که در تمامی پژوهش ها یک وجه مشترک وجود دارد،که شاخص های موجود نمی توانند به تنهایی بروندادهای علمی را به صورت جامع ارزیابی نمایند و همه محققان در پژوهش های خود به دنبال ارایه شاخصی جدیدی بودند تا مکمل و یا جایگزین شاخص ها گردند. بنابراین کار علمی فعالیتی پیچیده است که باید توسط بیش از یک متریک ارزیابی شود و نیاز به لزوم به کارگیری شاخص های ترکیبی را نمی توان نادیده گرفت. چرا که امروزه علم سنجی در شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف و تبیین و پیش بینی وضعیت علمی پژوهشگران، دانشگاه های علوم پزشکی کاربردهای فراوان یافته است.

  کلیدواژگان: علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی، مجلات، پژوهشگران، شاخص
 • روانبخش اسماعیلی*، علیرضا لامع جویباری صفحات 34-44

  خشونت علیه پرستاران یکی از مشکلات در حال افزایش در سراسر دنیا می باشد. یکی از نگرانی های کارکنان بهداشت و درمان خشونت محل کار می باشد که یکی از عوامل موثر در کاهش کیفیت کاری و میزان رضایتمندی کارکنان و بیماران است، بخش اورژانس به لحاظ طبیعت کاری، محیطی پربرخورد است و به سادگی می تواند به محلی جهت بروز رفتارهای خشونت آمیز تبدیل گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستماتیک تعیین خشونت علیه پرستاران اورژانس طراحی و اجرا شد.این مطالعه به صورت مروری نقلی بوده که جستجو از طریق پایگاه های: Google Scholar، PubMed ،SCOPUS ، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، بانک نشریات کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی انجام شد. معیارهای ورود مقالات شامل: پژوهش مرتبط با پرستار اورژانس، انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی، امکان دسترسی به متن کامل مقالات.نتایجدر نهایت 15 مقاله در راستای اهداف پژوهش برگزیده شد. یافته ها به 8 دسته اصلی؛ ویژگی های خشونت، ویژگی های پرستاران، واکنش پرستاران به خشونت، میزان گزارش دهی و دلایل عدم گزارش دهی، ویژگی های خشونت کننده، مشکلاتی که خشونت به وجود می آورد، ابعاد قانونی خشونت، راه کارهای کاهش خشونت تقسیم بندی شدند.بیشترین خشونت رخ داده علیه پرستاران از نوع خشونت کلامی و سپس فیزیکی می باشد؛ خشونت جنسی و نژادی در مطالعات کمی بررسی شده اند. موضوع نگران کننده میزان پایین گزارش دهی و پیگیری های پس از وقوع خشونت می باشد که لازم است با برنامه ریزی و سیاست گذاری از وقوع آن کاست.

  کلیدواژگان: خشونت، اورژانس، پرستار، پرخاشگری، نزاع
 • پرستو نامدار، طهورا اعتضادی، سید محمدعلی رییس السادات، فرزانه لعل علیزاده، آتنا شیوا* صفحات 45-55

  شکاف لب و کام شایع ترین بدشکلی های مادرزادی در ناحیه دهانی صورتی است. مراقبت تیمی برای برطرف کردن نیازهای پزشکی، جراحی، ارتودنسی و روانی بیماران مبتلا به شکاف لب و کام ضروری است. استاندارد مراقبت پذیرفته شده در حال حاضر برای مبتلایان به شکاف فقط در صورتی قابل اجرا هستند که متخصصان در برنامه ریزی تشخیص و طرح درمان با یکدیگر همکاری کنند. مراقبت تیمی بین رشته ای بهترین نتایج را برای این بیماران فراهم کرده و موثرترین و مقرون به صرفه ترین روش برای دستیابی به اهداف درمان است.در این مقاله مروری از 21 مقاله چاپ شده بین سال های 2018-2000 موردبررسی قرار گرفت. جستجو در منابع الکترونیScopus,PubMed,Google Scholar انجام گردید. از لغات کلیدی زیر استفاده گردید: نازوآلویلار مولدینگ، شکاف لب و کام، مراقبت تیمی، مدیریت بین رشته ای، ترمیم لب، جراحی ارتوگناتیک. هدف درمان بازسازی زیبایی و برگرداندن فانکشن های مختل شده مرتبط با شکاف است. طبیعت و گستردگی مشکلات پزشکی و دندانپزشکی در مبتلایان به شکاف لب و کام، نیاز به رویکرد درمان تیمی متشکل از متخصصین پزشکی و دندانپزشکی را ایجاب می نماید. هدف از این مقاله بررسی مقالات مرتبط با مدیریت ناهنجاری شکاف لب و کام از بدو تولد تا بزرگ سالی است.

  کلیدواژگان: شکاف لب و کام، مدیریت چند رشته ای، ترمیم لب، ترمیم کام، جراحی ارتوگناتیک
|
 • Ali Ahmadzadeh Amiri, Mohammadreza Haghshenas, Amir Ahmadzadeh Amiri, Fatemeh Daneshvar* Pages 1-10

  Life expectancy of people with immunodeficiency virus (HIV) has improved due to the emergence of antiretroviral therapy. As a result, these individuals may encounter a higher rate of non-specific malignancies for acquired immune deficiency syndrome. Previous studies have shown cancer-related survival in HIV patients to be worse, in part because of the advanced stage of cancer at diagnosis. The purpose of this review is to evaluate the prevalence and screening of non-non defining malignancies for acquired HIV deficiency syndrome. A search of the PubMed database in English from 1996 to 2018 was used to evaluate the prevalence and screening studies of HIV malignancies. Eligibility criteria include any study comparing the prevalence and screening for nonspecific malignancies in adult acquired immunodeficiency syndrome according to HIV status. Cases that only screened for malignancies in other groups were excluded. After reviewing the title and full text, the articles that met the eligibility criteria were translated into Persian. Of the 140 articles identified through the search, nine were studied. Although the most common type of cancer in HIV is lung cancer, which accounts for 20% of all cancers (versus 12.9% of normal population), a comparative screening study was not found. Therefore, only three studies were evaluated including breast cancer, 4 cases with colorectal cancer and 2 cases with prostate cancer (7%, 6%, 6% prevalence respectively). Five of the studies reviewed showed that people with a positive HIV test were less likely to receive cancer screening than the general population, while three articles showed that the screening ratio was higher in the HIV population than in the general population, and one of them showed that the screening ratio was equal to the general population. Most studies showed that people with positive HIV testing who had regular access to health care were more likely to be screened for cancer. The available evidence does not confirm that people with positive HIV testing in most countries with appropriate health care have a lower chance of cancer screening. Social health factors (insurance status, access to health care, education, income level) are associated with receiving appropriate cancer screening.

  Keywords: Acquired Immune Deficiency Syndrome. Early detection of cancer, Variety of health care, Human immunodeficiency virus(HIV)
 • Keyhan Lotfi, Mehran Nouri, Gholamreza Askari* Pages 11-22

  Non-Alcoholic Fatty Liver (NAFLD) is produced by liver pathological accumulation of fat and the prevalence of this disorder in the world is 35-36%. Evidence has shown that auxiliary treatments, including the use of antioxidant compounds, can be effective in improving non-alcoholic fatty liver. Resveratrol is a polyphenolic compound that has antioxidant properties. Other mechanisms of resveratrol have been shown to improve fatty liver.Study Type: A systematic Review on Randomized Clinical Trials.This study aimed to investigate the results of research on the relationship between supplementation of resveratrol and non-alcoholic fatty liver. Randomized Clinical Trials on the effect of supplementation of resveratrol on NAFLD from PubMed, Scopus, ISI and Google Scholar databases between 2000 and 2018 with the keywords: Resveratrol, Fatty Liver, Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Nonalcoholic Steatohepatitis, NAFLD Reviewed. Between most clinical trials have shown positive effects of resveratrol supplementation on the improvement of non-alcoholic fatty liver symptoms, including oxidative stress, inflammation, liver enzymes, and insulin resistance. There was also a decrease in fat content in the subjects. However, some studies have different results and do not show a significant effect on resveratrol supplementation.n most studies, the positive effects of resveratrol supplementation on non-alcoholic fatty liver have been proven, but more studies are needed because of the controversy of the study.

  Keywords: Resveratrol, Fatty liver, Non-alcoholic fatty liver disease, Non-alcoholic steatohepatitis, NAFLD
 • Zahra Foroughi, Safiyeh Tahmasebi Limooni*, Mitra Ghiasi Pages 23-33

  In recent years, scientific output in the field of medical science has grown dramatically, and the determination of the appropriate index for their measurement is necessary. The purpose of the present study is to review the status of existing scientific and index indicators for the evaluation of scientific outputs in the field of medical sciences.In this review study, using Persian keywords (sciences, indexes, journals, universities, researcher) in the Persian Data bases of Magiran, noormags, Irandoc, National Library, Regional Science, Scientific Information Database (SID), Civilica, and Latin Keywords (Scientometric, indicator, Journals, University, Researcher) External databases were searched by Google Advanced Search, Pubmed, Google Scholar, Scopus, ISI and Research Gate. In this regard, it is attempted to extract the most relevant documents in the period 2005-2019 as follows. As a result of the keyword search in the article title, 28 articles with valid and reliable information were reviewed. The findings from the studies showed that there is a unity in all studies, which the existing indices alone cannot fully evaluate the scientific outputs, and all researchers in their research sought to provide a new index to complement or replace the indices. Therefore, scientific work is a complex activity that needs to be evaluated by more than one metric and the need to use synthetic indices cannot be ignored. Nowadays, scientometrics has been widely used to better understand the strengths and weaknesses and to predict and predict the scientific status of researchers at medical universities.

  Keywords: Scientometrics, Schools Medical, journals, Research Personnel, index
 • Ravanbakhsh Esmaeili*, Alireza Lameh Jouybari Pages 34-44

  Violence against nurses is one of the growing problems around the world. One of the concerns of health workers is violence at work, which is one of the effective factors in decreasing the working quality and satisfaction of staff and patients. The emergency department, because of its working nature is an environment full of violence and can easily turn to a place for violent behavior. The purpose of this study was to systematically investigate the determination of violence against emergency nurses.This study is a narrative review that searches through databases, Google Scholar. PubMed. SCOPUS, Scientific Jihad Scientific Database (SID), Magiran (Bank of journals of the country). Criteria’s for articles entry included: researches related to emergency nurses, publishing article in Persian or English , the accessibility to the article’s full text. Finally, 15 articles were selected for the purpose of the research. The findings were categorized into 8 main categories, violent characteristics, nurses characteristics,  nurses reactions to violence, Reporting rates and reasons for not reporting, violet’s characteristics, Problems that cause violence, Legal dimensions of violence, Violence reduction strategies.Most of the violence against nurses is verbal and then physical; sexual and racial violence have been studied in a few studies. The concerning matter is the low rate of reporting and follow-up after violence which needs to be mitigated by planning and policy.

  Keywords: Violence, Nurse, Emergency, Aggression, Bullying
 • Parastoo Namdar, Tahura Etezadi, SeyedMohammadAli Raisolsadat, Farzaneh Lal Alizadeh, Atena Shiva* Pages 45-55

  Cleft lip and palate (CLP) is the most common congenital deformity of the orofacial. Team care is essential to meet the medical, surgical, dental, orthodontic, and psychological needs of individuals with cleft lip and palate. The currently accepted standards of care can only be met if the specialists work together in the diagnosis and treatment planning. Interdisciplinary team care provides the best overall outcomes for the individual and is also the most efficacious and cost-effective way of meeting the goals of treatment. In this review article, published 21 articles were reviewed between years (2000-2018), the electronic databases PubMed,Scopus and Google Scholar were searched. The following search terms were used: nasoalveolar molding, cleft lip and palate, team care, and multidisciplinary management, lip repair, orthognathic surgery.The goal of treatment is to restore esthetics and functional impairments associated with clefts. The nature and the extent of medical and dental problems among CLP patients dictate the need toward multidisciplinary approach where different medical and  dental specialists are involved in the treatment. The purpose of this article is to review  management of cleft lip and palate deformity from birth until adulthood. In this regard, feeding plates, nasoalveolar molding (NAM), lip and palate repair, palatal expansion, alveolar bone grafting, rhinoplasty, orthodontic treatment, and orthognathic surgery will be discussed.

  Keywords: Cleft Lip, Palate, Multidisciplinary Management, Lip Repair, Palate Repair, Orthognathic Surgery