فهرست مطالب

Pure Life - Volume:7 Issue: 21, 2020
 • Volume:7 Issue: 21, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نجمه احمدآبادی آرانی*، مهدی سبحانی نژاد صفحات 11-34

  هدف پژوهش حاضر، تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن با تاکید بر نظریه پساساختارگرایی است تا بتواند سهمی در افزایش دانش های بنیادین در این حوزه معرفتی داشته باشد. روش پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی ضمن مطالعه توصیفی از نوع اسنادی است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که فرامتن تنها یک رسانه بدیل نیست؛ بلکه تولید معرفت پویایی است که می تواند جای انتقال اطلاعات سلسله مراتبی را بگیرد. از طریق فرامتن، توانایی جستجوهای هوشمندانه و چندگانه فراهم می شود و روابط بینابینی متن ها شدت گرفته و گفتگو و ارتباط میان علوم و معارف دینی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این راستا، فرامتن به عنوان سازه فرهنگی جدید با کسب تجارب متنوع، امکان تبادل نظر و گفتگو میان ادیان، ارتباط محتوایی و مطالعات میان رشته ای، پرورش رویکرد انتقادی و نمایان شدن روش های متنوع تدریس و روش حل مسیله در تعلیم وتربیت دینی می تواند نقش تسهیلی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تربیت دینی، فرامتن، پساساختارگرایی
 • محمد نوروزی نژاد*، مینو طباطبایی صفحات 35-64

  در پی مطالبه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی– ایرانی و پرهیز از الگوهای وارداتی و تقلیدی، سند تحول بنیادین که نقشه راه قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت است، تدوین گردید. بر این اساس، هدف از این تحقیق بررسی رویکرد های دینی و قرآنی در این سند است. در این پژوهش سند تحول بنیادین از دو جنبه تربیت دینی، قرآنی و مولفه های آن و نگاه سند به مقوله تربیت دینی از نظرمبانی و ساحت مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، کتابخانه ای است که با مراجعه به کتاب ها و منابع و مدارک و سایت های مرتبط با موضوع برای جمع آوری اطلاعات در نمونه مورد مطالعه- دانشگاه پیام نور شهرستان بدره و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان- استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سندی تربیتی است، از منظر تربیت دینی دارای نقاط قوت و ضعفی است که نقطه کمال آن، فراهم نمودن بستر حیات طیبه اسلامی برای متولیان- به تاسی از قرآن کریم- است. نقاط ضعف سند نیز لازم است با ارایه راهکارها و توجه به همه انواع تربیت بر اساس ساحت های شش گانه وجودی متربیان، عملیاتی کردن سند در سطح خرد مدارس، بکارگیری مربیان تربیتی و قرآنی توانمند و اختصاص بودجه کافی برای فعالیت های تربیتی و دینی و قرآنی در حوزه تعلیم و تربیت برطرف شود.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت دینی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساحت های شش گانه
 • نرگس خواهان یزدی * صفحات 65-89

  همزمان با تحولات که در جهان معاصر در زمینه فراگیری علوم به صورت مجازی به وجود آمده است، روش های تدریس آموزش علوم دینی نیز متفاوت شده است؛ لذا ملل اسلامی سعی در تبادل اطلاعات علوم دینی به منظور پرورش مبلغان دینی دارند. در این مقاله ابتدا به ایجاد دانشگاه مجازی علوم دینی به منظور پرورش مبلغان در سطح بین الملل پرداخته شده و سپس چگونگی ثبت نام استادان و نخبگان و نیز ارایه مدرک بین المللی طرح شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تشویق جوانان سایر بلاد به علوم دینی در فضای مجازی، صرفه جویی در چاپ و رفت و آمد بین کشورها، حمایت از تولیدات نرم افزاری سایر ملل اسلامی، استعدادیابی مبلغان سایر ملل و ساماندهی نخبگان علوم دینی، استفاده از استادان علوم دینی سایر ملل و آموزش مجازی به فراگیران، برگزاری دوره های آزاد برای علاقه مندان و برگزاری مسابقات بین المللی مجازی علوم دینی از ثمرات دانشگاه بین المللی مجازی علوم دینی برای مبلغان و قراء است.

  کلیدواژگان: آموزش علوم دینی، آموزش قاریان و مبلغان، دانشگاه بین المللی مجازی
 • سید ابوالفضل حسینی پور * صفحات 91-100

  دستیابی به الگوی مشخص در مواجهه با پدیده های نوظهور- همواره- یکی از دغدغه های حوزه های علمیه بوده است که امروزه یکی از این پدیده ها فضای مجازی است؛ در این میان، از بهترین راه ها برای دستیابی به نحوه مواجهه صحیح با فضای مجازی را می توان از سیره ایمه معصومین (علیهم السلام) الگوگیری کرد. با بررسی زمان اهل بیت (علیهم السلام) می توان برهه هایی شبیه به این برهه را پیدا کرد و از عملکرد ایشان راه حل مناسبی برای این زمان پیدا کرد. مناظرات تحمیلی امام رضا (علیه السلام) در دربار مامون عباسی از برهه هایی است که می تواند برای این موضوع راهگشا باشد. حضرت با برخورد مناسبی که با این پیشامد داشتند، توانستند این مناظرات را به درستی مدیریت کنند؛ به طوری که مامون، ادامه مناظرات را به ضرر خود دید. بنابراین نحوه مواجهه و مدیریت حضرت در مناظرات می تواند الگویی برای حوزه های علمیه در مواجهه با فضای مجازی نیز باشد؛ به نحوی که فضای مجازی را از تهدید به فرصت تبدیل کند.

  کلیدواژگان: سیره مناظراتی امام رضا (علیه السلام)، حوزه های علمیه، فضای مجازی
 • هادی جعفریان*، محمد سمیعیانی صفحات 101-122

  در عصر حاضر، رایانه و اینترنت به عنوان فناوری های جدید رسانه ای از جایگاه بالایی میان جوامع بشری و به تبع آن در کشورهای اسلامی برخوردارند؛ از جمله رویدادهای روزمره در بستر اینترنت و فضای مجازی، ارتباطات گسترده کاربران با یکدیگر است که با عنایت به اینکه اصل ارتباط با نامحرم در بستر فضای واقعی و ملموس از لحاظ شرعی واضح بوده و حدود آن نیز در شرع مشخص است؛ مسیله قابل تامل در این پژوهش، تبیین دیدگاه فقه پیرامون ارتباط با نامحرم در بستر فضای مجازی بوده است. با این وصف هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقتضای تحریم ارتباط با نا محرم در فضای مجازی است. این پژوهش که به روش توصیفی صورت گرفته، پس از بررسی فرایند ارتباط و نحوه تعامل در محیط مجازی، انحا و صور معاشرت بیان شده را از دیدگاه فقه امامبه مورد فحص و بررسی قرار داده است.

  کلیدواژگان: ارتباط با نامحرم، فقه امامیه، فضای مجازی
 • سید محمود مرتضوی هشترودی*، محمدعلی مومبینی، جلال عراقی صفحات 123-135

  امروزه با گسترش اینترنت و سهولت دسترسی به طیف وسیعی از محتوا، جوامع با خیل عظیمی از محتوا و بازنمایی ها مواجه شده اند که یکی از موثرترین راه های انتقال، ایدیولوژی متن و به ویژه داستان های جنسی است. کاربران و مخاطبان این داستان ها در فضای مجازی می توانند در معرض این فضا قرار گیرند که تاثیرات سویی نه تنها بر روابط درون خانوادگی، بلکه بر ذهنیت و دیدگاه شخص نسبت به اطرافیان خواهد داشت. مقاله حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیل گفتمان، رویکرد جامعه شناختی- معنایی ون لیوون، داستانی با مضمون رابطه جنسی با محارم (پدر و دختر) را مورد بررسی و سوگیری های ایدیولوژیک آن را نشان دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد راوی در بستری داستان را پرورانده که از دید مخاطب امری واقعی پنداشته شده؛ در صورتی که با واکاوی آن مشخص می شود در پی رنگ روایت، ارزش ها و روابط درون خانوادگی استحاله یافته و سبک زندگی غیر مومنانه بسترسازی شده است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی گفتمانی، ایدئولوژی داستان های جنسی، فضای مجازی
 • احمد رمضانی*، فریده امیرفرهنگی صفحات 137-162

  امروزه بسیاری از مردم با کمک فناوری، چندین ساعت در طول شبانه روز از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؛ صرف نظر از دسترسی به اینترنت و در میان فراوانی برنامه های کاربردی، رسانه های اجتماعی- عمدتا- برای گشت و گذار در شبکه اینترنتی، یافتن مسیرها، خرید مجازی، گفتگو با دوستان و اشتراک گذاری پیام ها مورد استفاده قرار می گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان از رسانه های اجتماعی جهت آشنایی با ادیان و مذاهب مختلف، تبادل عقاید مذهبی و به طور کلی گفتگوی بین ادیان و مذاهب برای اهداف صلح آمیز هم چون کاهش میزان خشونت، قتل عام ها، نسل کشی ها و کشتارهایی که امروزه به بهانه اختلافات دینی و مذهبی شاهد آن هستیم، استفاده نمود. در این خصوص محققان علوم دینی نیز مردم سراسر جهان را تشویق می کنند با ادیان دیگر آشنا شوند؛ به نحوی که تاکنون مقاله های بسیاری درباره این موضوع نوشته شده و گفته می شود وظیفه نخبگان بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات موجود و هدایت مردم به راه راست است؛ اما این پژوهش معتقد است اگر کاربران رسانه های اجتماعی مهارت تحلیل، ارزیابی و تولید مفاهیم و محتوای معارف دینی را دارا باشند، می توانند نقش بسزایی در انتقال باورها، تبادل آرا و نظرات اعتقادی- به دور از هر گونه تعصب- داشته باشند. به نظر می رسد تاکنون مهارت در برخورد با محصولات رسانه ای در بسیاری از کشورها آموزش داده نشده است؛ لذا به دنبال الگوی مهارت رسانه ای پاتر به سه مهارت تجزیه و تحلیل، ارزیابی و سنتز- تولید- پیام های رسانه ای اشاره شده است.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، گفتگوی بین ادیان و مذاهب، مهارت های پاتر
 • سمیرا سیف علی*، اصغر فهیمی فر، امیر عبدالرضا سپنجی صفحات 163-186

  رسانه های جدید، فرصت هایی برای بازنمایی آموزه های دین و معارف آن با شیوه های جدید ایجاد می کنند که تعداد زیاد وبگاه ها با محتوای مذهبی نشان می دهد افراد و نهاد های دینی با استفاده از امکانات و قابلیت های فضای وب، سعی دارند از طریق این رسانه ها به معرفی و بیان آموزه های دینی بپردازند. در این میان توجه به امکانات زیبایی شناختی در رسانه های جدید و به طور خاص در طراحی وبگاه های دینی می تواند در ارایه بهتر و مطلوب تر محتوا به مخاطب، نقش مهمی ایفا کند؛ از این رو پژوهش حاضر با توجه به اهمیت رسانه های جدید در ارتباطات عصر معاصر و نقشی که این رسانه ها در معرفی و بیان مفاهیم دینی دارند، به بررسی ویژگی های زیبایی شناختی موجود در طراحی وبگاه های دینی پرداخته است. این پژوهش از نظر روشی، توصیفی- تحلیلی است که جمع آوری داده های آن به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد در طراحی وبگاه های دینی، امکانات زیبایی شناختی و بصری مناسب در جهت انتقال موفق آموزه های دینی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است؛ لذا فقدان بکارگیری شیوه های مناسب در طرح مفاهیم و محتوای دینی سبب ضعف وبگاه های مورد نظر می شود.

  کلیدواژگان: وبگاه های دینی، طراحی وبگاه های دینی، زیبایی شناختی وب، رسانه های جدید
 • محمد دین محمدی*، فاطمه زواد، فاطمه رستمی صفحات 187-226

  در این پژوهش با بررسی آماری مخاطبین گروه زبان فارسی و تحلیل محتواهای آموزشی مباحث عقایدی در گروه زبان فارسی دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله) این نتیجه حاصل شد که این محتوای آموزشی و تقریبا تمامی محتواهای اعتقادی به زبان فارسی دارای یک نگاه درون دینی است که مخاطب اصلی آن، مخاطبین شیعی علاقه مند به تثبیت و تحکیم معارف اعتقادی هستند و این روش برای مخاطب غیر شیعی اعم از بی دین و یا دینداران غیر مسلمان یا مسلمانان غیر شیعی مناسب نبوده و حتی موجبات دور شدن و احساس نامطلوب در این گروه از مخاطبین می شود؛ لذا نه تنها مقاصد تبلیغی و ترویجی دانشگاه مجازی تامین نمی گردد، بلکه مقاصد آموزشی گروه زبان فارسی نیز متاثر می شود. بر این اساس طرحی پیشنهاد شده است که با یک نگاه برون دینی، علاوه بر پاسخگو بودن به چالش های عقیدتی با بهره گیری از ظرفیت های زبان تخصصی و مهارت های متداول در آموزش زبان فارسی و به ویژه تکلیف محوری موجب تقویت چهار مهارت آموزشی دانشجویان و علاقه مندان به زبان تخصصی در حوزه عقاید شده و در غیر مستقیم ترین حالت به نشر و تثبیت معارف دینی در میان مخاطبین خود بپردازد.

  کلیدواژگان: آموزش عقاید، مخاطب درون دینی و برون دینی، ظرفیت های جدید، گروه زبان فارسی دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)
 • مالک مهدی خلصان * صفحات 233-254

  ان الدوله تعنی الامه؛ الحکومه القادره علی حفظ استقلال الامه والوطن، عباره عن الإقلیم الجغرافی المحدود الذی یدخل ضمن حمایه الدوله، والشرعیه حصول الدوله علی الإعتراف بها من قبل دول العالم باعتباره المصدر لشرعیتها بین دول العالم لتتمتع بما تتمتع به غیرها من الدول والعلاقات السیاسیه والثقافیه والعلمیه ولما کانت قیاده الامه بید المرجعیه العلیا الحکیمه والقیاده الإسلامیه بقیاده ولایه الفقیه وکانت القوی الإستکباریه والإستعماریه تسلط طغیانها لذا کان شعار تصدیر الثوره الإسلامیه طریقا لتصدی تسلط القوی الإستکباریه کما یراه الإمام الخمینی (قدس سره).

  کلیدواژگان: حاکمیه الله، ولایه الفقیه، الإمام الخمینی (قدس سره)، تصدی الشعوب والدول والموسسات العالمیه، الإستکبار
|
 • Najmeh Ahmadabadi Arani *, Mahdi Sobhani Nejad Pages 11-34

  The aim of this study is to explain the deepening aspects of religious education according to the hypertext approach with emphasis on the theory of poststructuralism so that it can contribute to increasing the basic knowledge in this field of knowledge. The research method is of fundamental-applied type while descriptive study is of documentary type.Research shows that metatherapy is not just an alternative medium; Rather, it is the production of dynamic knowledge that can replace hierarchical information transfer. Through metamaterialism, the ability to search intelligently and multiple times is provided, and the interdisciplinary relationships of the texts are strengthened, and dialogue and communication between religious sciences and knowledge become more important. In this regard, hypertext as a new cultural structure with various experiences, the possibility of exchange of views and dialogue between religions, content communication and interdisciplinary studies, fostering a critical approach and the emergence of various teaching methods and problem solving methods in religious education and training. It can play a facilitating role.

  Keywords: Religious Education, Hypertext, Poststructuralism
 • Mohammad Norozi Nejad *, Minoo Tabatabaei Pages 35-64

  Following the Supreme Leader of the Revolution's demand for a fundamental change in education, relying on the philosophy of Islamic-Iranian education and avoiding imported and imitative models, the document of fundamental change, which is the roadmap of the constitution of the education system, was compiled. Accordingly, the purpose of this study is to examine the religious and Quranic approaches in this document. In this study, the document of fundamental change from two aspects of religious and Quranic education and its components and the view of the document on the category of religious education in terms of foundation and field have been examined.The method used in the research is a library that has been used by referring to books, sources, documents and related sites to collect information in the study sample - Payame Noor University of Badreh city and education management of the city.The results of the research showed that the document of fundamental change in education, which is an educational document, has strengths and weaknesses from the perspective of religious education, the perfect point of which is to provide a good Islamic life for the trustees, based on the Holy Quran. Weaknesses of the document are also necessary by providing solutions and paying attention to all types of education based on the six areas of teachers' existence, operationalizing the document at the micro level of schools, employing capable educational and Quranic instructors and allocating sufficient funds for educational, religious and Quranic activities. The field of education should be eliminated.

  Keywords: Religious Education, Document of the Fundamental Evolution of Education, Six Areas
 • Narges Khahan Yazdi * Pages 65-89

  Along with the developments that have taken place in the contemporary world in the field of virtual learning, the teaching methods of teaching religious sciences have also changed; Therefore, Islamic nations are trying to exchange information on religious sciences in order to nurture religious missionaries. In this article, first, the virtual university of religious sciences is created in order to nurture missionaries at the international level, and then, how to register professors and elites, as well as presenting an international degree, is proposed.The research results show that young people in other countries encourage religious sciences in cyberspace, save printing and travel between countries, support software production of other Islamic nations, identify talents of missionaries of other nations and organize the elites of religious sciences, use science professors. Religion of other nations and virtual education to learners, holding free courses for enthusiasts and holding international virtual competitions of religious sciences are the fruits of the International Virtual University of Religious Sciences for missionaries and readers.

  Keywords: Education of Religious Sciences, Education of Readers, Missionaries, Open International University
 • Sayyed Abolfazl Hoseinipoor * Pages 91-100

  Achieving a clear pattern in the face of emerging phenomena - always - has been one of the concerns of seminaries, one of which is cyberspace today; In the meantime, one of the best ways to achieve the right way to deal with cyberspace is to follow the example of the Imams (as).By examining the time of the Ahl al-Bayt (as), one can find similar periods and find a suitable solution for this time. Imam Reza's (pbuh) debates in the court of Ma'mun Abbasi are among the moments that can pave the way for this. Imam Khomeini was able to properly manage these debates with the appropriate approach to this event; So much so that Ma'mun saw the continuation of the debate to his detriment.Therefore, the way in which the Prophet encounters and manages in debates can be a model for seminaries in the face of cyberspace; In a way that turns cyberspace from threat to opportunity.

  Keywords: Imam Reza&#039, s Debates, Seminaries, Cyberspace
 • Hadi Jafarian *, Mohammad Samieiani Pages 101-122

  Today, computers and the Internet, as new media technologies, have a high status among human societies and, consequently, in Islamic countries; One of the daily events in the context of the Internet and cyberspace is the extensive communication of users with each other, considering that the principle of communication with non-mahrams in the context of real and tangible space is clearly religious and its limits are clear in sharia; The issue to be considered in this research is to explain the view of jurisprudence regarding the relationship with non-mahrams in the context of cyberspace. However, the purpose of this study is to investigate the need for non-confidential communication in cyberspace. This research, which has been done in a descriptive way, after examining the process of communication and how to interact in the virtual environment, has examined and examined the manner and forms of socialization expressed from the perspective of Imambeh jurisprudence.

  Keywords: Communication with Non-Mahrams, Imami jurisprudence, Cyberspace
 • Sayyed Mahmoud Mortazavi Hashtroodi *, Mohammad Ali Mombieni, Jalal Eraghi Pages 123-135

  Today, with the spread of the Internet and the ease of access to a wide range of content, societies are faced with a huge variety of content and representations, one of the most effective ways of transmission is text ideology, especially sexual stories. Users and audiences of these stories in cyberspace can be exposed to the fact that the negative effects will have not only on family relationships, but also on the person's mentality and attitude towards others.Using the discourse analysis method, Van Leeuwen's sociological-semantic approach explores the subject of sexual intercourse with an incestuous partner (father and daughter) and demonstrates its ideological biases. The results of the research show that the narrator nurtured the story in the context of the story, which is considered real from the audience's point of view; If the investigation reveals that the color of the narrative, the values ​​and relationships within the family have been transformed and the non-religious lifestyle has been laid.

  Keywords: Discourse Semiotics, Ideology of Sex Stories, Cyberspace
 • Ahmad Ramezani *, Farideh Amirfarhangi Pages 137-162

  Today, with the help of technology, many people use social media for several hours a day; Regardless of Internet access and among the many applications, social media - mainly - is used for surfing the Internet, finding routes, shopping online, chatting with friends, and sharing messages. In this regard, the present study seeks to answer the question of how social media can be used to familiarize with different religions and sects, exchange religious beliefs and in general dialogue between religions and sects for peaceful purposes such as reducing violence. It used the killings, massacres and killings that we see today under the pretext of religious differences.In this regard, researchers of religious sciences also encourage people around the world to get acquainted with other religions; So far, many articles have been written on this subject, and it is said that it is the duty of the elites to discuss and exchange views on the existing problems and to guide the people to the right path. But the study argues that if social media users have the skills to analyze, evaluate, and produce concepts and content for religious education, they can play a significant role in conveying beliefs, exchanges, and beliefs-away from any prejudice.It seems that the skill of dealing with media products has not been taught in many countries so far; Therefore, following Potter's media skill model, three skills of analysis, evaluation and synthesis-production-media messages have been mentioned.

  Keywords: Social Media, Religions, Denominations Dialogue, Potter's Skills
 • Samira Saefali *, Asghar Fahimifar, Amir Abdoreza Sepangi Pages 163-186

  New media create opportunities to represent the teachings of religion and its teachings in new ways that a large number of websites with religious content show. Introduce and express religious teachings. Meanwhile, paying attention to aesthetic possibilities in new media, and especially in designing religious websites, can play an important role in providing better and more desirable content to the audience; Therefore, the present study, considering the importance of new media in contemporary communication and the role that these media have in introducing and expressing religious concepts, has examined the existing aesthetic features in the design of religious websites.This research is descriptive-analytical in a way that data collection has been done in a library way. Based on the research findings, it seems that in designing religious websites, the appropriate aesthetic and visual facilities for the successful transfer of religious teachings have been largely ignored; Therefore, the lack of appropriate methods in the design of religious concepts and content weakens the desired websites.

  Keywords: Religious Websites, Design of Religious Websites, Web Aesthetics, New Media
 • Mohammad Dinmohammadi *, Fatima Zavad, Fatima Rostami Pages 187-226

  In this study, by statistically examining the audience of Persian language group and analyzing educational content, ideological issues in Farsi language group of Al-Mustafa Virtual University (PBUH) concluded that this educational content and almost all belief content in Persian language has an intra-religious perspective. The main audience is Shiite audiences interested in consolidating and consolidating religious knowledge, and this method is not suitable for non-Shiite audiences, whether Bedin or non-Muslim religious people or non-Shiite Muslims, and even causes them to move away and feel unwanted in this group of Becomes the audience; Therefore, not only the promotional and promotional purposes of the virtual university are not provided, but also the educational purposes of the Persian language group are affected.Based on this, a plan has been proposed that with an extra-religious perspective, in addition to being responsive to ideological challenges by using specialized language capacities and common skills in teaching Persian language and especially the core task, strengthens students' four educational skills. Those who are interested in specialized language in the field of ideas and in the most indirect way to publish and consolidate religious knowledge among their audiences.

  Keywords: Teaching Beliefs, Inter-Religious, Extra-Religious Audience, New Capacities, Persian Language Department of Al-Mustafa Open University (PBUH)
 • Malik Mehdi Khalsan * Pages 233-254

  The state means the nation; The government that is able to preserve the independence of the nation and the country is a limited geographical region that falls within the protection of the state, and the legitimacy of the state obtaining recognition by the countries of the world as the source of its legitimacy among the countries of the world to enjoy what other countries enjoy and political, cultural and scientific relations and what was the leadership of the nation However, the wise supreme authority and the Islamic leadership led by Wilayat al-Faqih were the forces of imperialism and colonialism dominate their tyranny, so the slogan of exporting the Islamic revolution was a way to confront the domination of the forces of imperialism as seen by Imam Khomeini.

  Keywords: The Judgment of God, Wilayat al-Faqih, Imam Khomeini, Response of Peoples, States, International Institutions, Arrogance
 • Əzimov İlqar Qurban Oğlu * Pages 261-295

  Siyasət insan həyatının bütün sahələrinə təsir edir. O, yalnız ən incə sənəd deyil, o, habelə sosial varlıq kimi insanın özünü təsdiqinin mühüm ünsürüdür. Aristotel demişdir: “Siyasətdən kənar cəmiyyət yoxdur.” “İnsan ictimai siyasi  heyvandır (canlıdır).”  Cəmiyyətdə yaşayıb siyasətdən asılı olmamaq mümkün deyil.

  Keywords: Siyasət, Idarəetmə, İslam