فهرست مطالب

نشریه سیاست و روابط بین الملل
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رحمان حبیبی*، حسین پوراحمدی صفحات 7-28

  چکیده در یک نظام منطقه ای علاوه بر قدرت های منطقه ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرت های مداخله گر فرا منطقه ای نیز توجه داشته باشیم. چه بسا این قدرت ها نقش موثر و تعیین کننده ای را می توانند در نظام امنیت منطقه ای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجمله این مناطق می باشد که نقش قدرت های فرا منطقه ای در شکل دهی به تحولات آن، قابل توجه و مهم است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت های فرا منطقه ای مداخله گر، چه نقشی در تحولات منطقه غرب آسیا، در برهه زمانی 2017-2001 داشتند؟ پاسخ اولیه به سوال مذکور بدین شرح است که قدرت های مداخله گر منطقه غرب آسیا با افزایش تنش، درگیری، نظامی گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، سعی در دامن زدن و تداوم بحران ها و به تبع آن سوق دادن تحولات منطقه به نفع خودشان دارند. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با الگوی نظام ها و متغیر مداخله قدرت های فرا منطقه ای، نقش آمریکا و انگلستان را در تحولات منطقه غرب آسیا در برهه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.

  کلیدواژگان: نظام منطقه ای، قدرت های مداخله گر، غرب آسیا، بحران، توازن سازی
 • شهرام فتاحی، محمدسلمان تبارسوته*، عباس مهرورز صفحات 29-49

  با پایان نظام دوقطبی، آمریکا مدعی جایگاه قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید، لیکن نظم جهانی اینگونه پیش رفت که سایر قدرت ها با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک تلاش نمودند که این کشور را به چالش بکشند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که با توجه داشتن پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک هژمون و تصاحب جایگاه فعلی آمریکا، در مقام بازیگری زیرک، نگرانی های زیادی را برای استراتژیست ها و مقامات آمریکایی رقم زده است. بسیاری روابط آمریکا و چین را مهمترین روابط دوجانبه از منظر تاثیرات و پیامدهای آن بر سیاست و نظام بین الملل دانسته و رفتارهای متغیر آنها را به صورت کاملا حساب شده و عقلایی در چارچوب بازی و تاکتیک های سیاسی تلقی نمودند. هدف ما از این پژوهش بررسی رفتارهای متغیر آمریکا و چین در روابط این دو کشور است، لذا مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال اصلی است که بازی های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین ثمره چیست و چگونه منجر به همگرایی یا واگرایی میان آنها گردیده است؟، در همین چارچوب فرضیه پژوهش این است که رقابت های فی مابین چین و آمریکا در حوزه های اقتصادی و سیاسی، ثمره انتخاب بهترین تصمیمات این دو کشور در عرصه روابط بین الملل بوده که هریک از بازیگران در هر مرحله از این بازی، با بازی خاص خود به انتخاب اولویت پرداختند و این انتخاب ها منجر به همگرایی یا واگرایی در روابط آنها گردیده است.

  کلیدواژگان: همگرایی و واگرایی، چین، ایالات متحده آمریکا، روابط بین الملل، هژمون
 • احمد رشیدی*، ماری ملکی صفحات 47-68

  منطقه قفقاز جنوبی دستخوش یک سری بحرانها و منازعاتی است که برای سالیان متمادی تداوم یافته و حداقل در آینده نزدیک نیز نمی توان برای حل و فصل آنها امیدوار بود. به نظر می رسد نقش و حضور روسیه در این بحرانها تعیین کننده است. لذا واکاوی منافع روسیه در بحرانهای مذکور می تواند در شناخت ریشه ها و ابعاد این بحرانها و ترسیم چشم انداز حل و فصل آنها کمک کننده باشد. بر این اساس، در این مطالعه با بررسی مناقشات موجود در قفقاز جنوبی و روابط کشورهای این منطقه با روسیه، تلاش شده است در چارچوب مفروضات مکتب نیوریالیسم به این سوال پاسخ داده شود که روسیه در این مناقشات چه نقشی دارد و چه اهداف و منافعی را دنبال می کند. یافته های پژوهش در راستای بررسی و پاسخگویی به این سوال نشان می دهد که روسیه بر اساس رویکرد سیاسی و امنیتی خود منطقه خارج نزدیک بویژه قفقاز جنوبی را حوزه نفوذ طبیعی خود تعریف کرده است. از این منظر هرگونه مداخله خارجی و شکل گیری زمینه های نفوذ کشورهای غربی در آن منطقه را برنمی تابد و لذا از طریق مداخله در مناقشات موجود و کمک به تداوم آنها زمینه های وابستگی کشورهای منطقه به روسیه و جلوگیری از نفوذ قدرت های دیگر را دنبال می کند. در این مطالعه، چارچوب نظری پژوهش نیوریالیسم در روابط بین الملل، روش پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: انهای منطقه ای، نئورئالیسم، هژمون گرایی، روسیه، قفقاز جنوبی
 • الهام رسولی ثانی آبادی*، سعید عطار، زهرا ماوندادی صفحات 77-103

  مدیریت منازعه میان دو کشور هند و پاکستان در سال های پس از 1998 از عوامل مختلفی اثر پذیرفته است. تغییر در ساختار بین المللی دوران پساجنگ سرد، تحول در سیاست خارجی هند و تلاش این کشور در نقش آفرینی در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک از آن جمله اند. در کنار این عوامل می توان نقش بازدارندگی هسته ای میان این دو کشور را نیز اضافه کرد. با توجه به مهم بودن این عامل نسبت به سایر عوامل گفته شده هدف اصلی این پژوهش برررسی منازعه هند و پاکستان براساس نظریه «بازدارندگی هسته ای کنت والتز» و مفهوم «موازنه قدرت» می باشد. نتیجه اصلی این مقاله آن است که موازنه قدرت ایجاد شده میان هند و پاکستان در حوزه هسته ای منازعات این دو کشور را از حالت «درگیری و جنگ مستقیم» که شامل سه جنگ مستقیم در تاریخ این دو کشور بوده است به سمت «عدم جنگ مستقیم نظامی» در فاصله زمانی بعد از 1998 درآورده است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی - توصیفی همراه با انطباق نظریه بر مورد (نظریه توازن قدرت بر منازعه هند و پاکستان) می باشد و روش گردآوری اطلاعات در آن نیز به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع مجازی (اینترنتی) می باشد.

  کلیدواژگان: بازدارندگی هسته ای، والتز، هند، پاکستان، موازنه قدرت
 • رحمت حاجی مینه*، علیرضا وزین صفحات 105-126

  از دیرباز همواره رهبران کشورهای آفریقای تلاش نموده اند با توجه به تحولات داخلی و بین المللی، ضمن اتخاذ استراتژی واحد منطقه گرایی به منظور وحدت قاره آفریقا موجبات رشد و توسعه این قاره را فراهم آورند. با تاسیس و ظهور «سازمان وحدت آفریقا» و سیر روند تحول آن که منجر به ایجاد «اتحادیه آفریقا» در عرصه معادلات ساختاری منطقه آفریقا شد، ساز و کاری درون منطقه ای در بین کشورهای عضو بوجود آمد تا به صورت همه جانبه، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی مشترک را به هم پیوند دهد و فرایند همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی را ارتقاء بخشد. وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه آفریقا که هم تحت تاثیر بازیگران دولتی و هم بازیگران فرامنطقه ای قرار دارد، فرایند توسعه منطقه گرایی را دچار مشکلات و موانعی ساخته که چشم انداز و تحقق اهداف مورد نظر به آسانی قابل دست یابی نباشد. از طرف دیگر در راستای تحولات جهان و منطقه، کشورهای آفریقایی به ضرورت دریافته اند که برای مقابله با چالش های موجود در آفریقا، نیاز به همبستگی و انسجام بیشتری است تا بتوانند به اهداف اتحادیه آفریقا دست یابند. در این مقاله برای مطالعه روند همگرایی منطقه ای در آفریقا؛ علاوه بر بررسی موانع ساختاری آفریقا، بحث مسایل امنیتی و تاثیر آن در عرصه رشد و توسعه کشورهای آفریقایی به عنوان عنصر تعیین کننده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ منطقه گرایی در آفریقا را با استفاده از مکتب کپنهاگ بررسی کنند.

  کلیدواژگان: منطقه گرایی، اتحادیه آفریقا، ساختار اجرایی، مکتب کپنهاگ، امنیت منطقه ای
 • علی باقری دولت آبادی* صفحات 127-155

  با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نگاه تازه ای به مسئله کردها در ترکیه شکل گرفت. در مدت زمامداری این حزب تا سال 2014 روند رسیدن به یک صلح نهایی با کردها در مسیری دنبال می شد که بسیار امیدوارکننده بود؛ اما از این سال به بعد به یکباره جریان صلح و حل مسئله کردها روندی معکوس به خود گرفت و ناآرامی در بسیاری از مناطق کردنشین را به همراه آورد. سوال اصلی پژوهش این است که علل تغییر رفتار حزب عدالت و توسعه نسبت به کردها پس از سال 2014 چه بود؟ فرضیه پژوهش بر افزایش قدرت اردوغان و سوق یافتن وی به سمت اقتدارگرایی تاکید دارد. برای انجام این پژوهش از نظریه جیمز روزنا و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد اگرچه اقتدارگرایی اردوغان پس از سال 2014 و راه یابی حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان این کشور در بوجود آمدن این وضعیت نقش برجسته ای داشته است اما نمی توان نقش عوامل خارجی در این باره را نادیده گرفت. ظهور داعش و قدرت گرفتن کردهای سوریه در بخش های شمالی این کشور و ناامیدی از روند پیوستن به اتحادیه اروپا ازجمله عوامل مهم خارجی در این خصوص می باشند. لذا طبق نظریه پیوستگی جیمز روزنا دو متغیر فرد و نظام بین الملل بیشترین تاثیر را بر رفتار دولت ترکیه نسبت به کردها گذاشته است.

  کلیدواژگان: اردوغان، حزب دموکراتیک خلق ها، کردهای سوریه، اقتدارگرایی، نظریه پیوستگی
 • مهدی هدایتی شهیدانی*، مهدی پادروند، زهرا زنگنه صفحات 157-181

  ذخایر انرژی آسیای مرکزی توجه بازیگران مهم بین المللی را به سمت خود جلب کرده است. با این حال، ایجاد امنیت مسیرهای انتقال انرژی و تامین آن به منظور بهبود کارایی شریان صنعت و اقتصاد نیز از جمله مهم ترین دغدغه های این بازیگران محسوب می شود. نارکوتروریسم یا به عبارت دیگر تهدیدهای ناشی از فعالیت قاچاقچیان موادمخدر در آسیای مرکزی موجب شده تا امنیت این منطقه با مشکلات جدی مواجه شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی تاثیرات نارکوتروریسم بر امنیت انرژی اتحادیه اروپایی انجام شده و اطلاعات لازم را از منابع کتابخانه ای جمع آوری کرده است. سوال اصلی مقاله آن است که، نارکوتروریسم چگونه امنیت انرژی اتحادیه اروپایی را با مشکل جدی روبرو می کند؟ و مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در قالب تامین امنیت انرژی در آسیای مرکزی چیست؟ فرضیه مقاله آن است که گروه های افراطی در آسیای مرکزی به منظور تقویت نیروها و خرید تسلیحات، از قاچاق موادمخدر به عنوان یک منبع درآمد مستمر استفاده کرده و امنیت این منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده اند. در سوی مقابل واکنش اتحادیه اروپایی در مقابل این تهدیدها به منظور تامین امنیت مسیر انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا از طریق طرح هایی همچون همکاری با شورای اروپایی، ناتو، سازمان همکاری های اروپا از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

  کلیدواژگان: نارکوتروریسم، اتحادیه اروپایی، امنیت انرژی، آسیای مرکزی، افراطی گری مذهبی
 • احمد کاظمی* صفحات 183-219

  عربستان سعودی بدلیل سرخوردگی از شکست های منطقه ای، رویکرد خصمانه علیه ایران اتخاذ کرده است. ریاض بموازات ابزارهای متعدد، به دنبال تفرقه قومی از جمله در مناطق آذری نشین است. اصرار بر ایجاد هویت مغایر با واقعیات تاریخی و تعریف رویکردها بر اساس آن، وجه مشترک میان باکو و ریاض در قبال ایران است. آل سعود که سابقه بیش از دو دهه همکاری امنیتی با آذربایجان برای توسعه وهابیت در این کشور را دارد، با آگاهی از اقدامات مشترک باکو، تل آویو و واشنگتن در ترویج پان آذریسم، تلاش دارد فعالیتهای قومی ضد ایرانی را تقویت کند. ابعاد همکاری باکو و ریاض از جمله تامین مالی گروه های قوم گرا، ایجادکانالهای قوم گرا در فضای مجازی، جذب فعالان تجزیه طلبی، القای رسانه ای وجود مساله قومی در ایران، تبدیل نمادهای ورزشی به سمبول های واگرایی قومی را شامل می شوند.در سفرهای الهام علی اف به عربستان در سالهای 1394 و 1396ش، ریاض که تجربه طولانی در تسلیح گروه های تجزیه طلب و تروریستی دارد، بر تزریق پول به اقتصاد جمهوری آذربایجان در قبال همکاری باکو در مساله قومیت گرایی تاکید کرده است. دیدار صالح ایلدیریم رییس گروه گاییپ با ملک سلمان موید این ادعاست. این مقاله با بهره گیری از نظریه سازه انگارانه الکساندر ونت که هویت دولت ها را تعیین کننده سیاست خارجی آنها می داند،تاکید می کند که ریاض هزینه سیاستهای غلط خود را با شکستهای متعدد داده و این روند ادامه دارد و مشارکت جمهوری آذربایجان در این روند می تواند تبعات منفی بر یکپارچگی این کشور کثیرالمله بگذارد.

  کلیدواژگان: جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی، پان آذریسم، ایران، تفرقه قومی
 • حسین شاه مرادی*، محمدحسن شیخ الاسلامی صفحات 247-274

  جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که توانسته روابط دوستانه و مستحکمی با دو کشور کره ی شمالی و جنوبی برقرار نموده و طی سالهای متمادی، با وجود تمامی مشکلات موجود، به حفظ این روابط بپردازد. از سوی دیگر، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره ی کره و مطرح بودن همیشگی بحث وحدت در شبه جزیره ی کره می تواند به سبب عدم اطمینان در مورد آینده ی آن سرزمین و مناسبات قدرت در آن، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این دو کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. نگارندگان معتقدند، اتحاد دو کره همچون قدرت های جهانی و منطقه ای، برای جمهوری اسلامی ایران نیز دربردارنده ی فرصت ها و چالش هایی توامان است، اما احتمال زیادی وجود دارد که تحقق این اتحاد، بیش از آنکه منجر به تقویت منافع ملی کشورمان در شبه جزیره شود، منافع ایران را محدودتر می نماید. بر این اساس، مقاله ی حاضر ضمن بررسی پیشینه ی روابط جمهوری اسلامی ایران با دو کره، مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای مطرح شده در باب وحدت مجدد شبه جزیره ی کره را مورد ارزیابی قرار داده و سپس تاثیرات احتمالی این رخداد بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهد نمود.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، کره جنوبی، کره شمالی، منافع ملی، وحدت
 • مجید عباسی، حمیدرضا حمیدفر*، فاطمه کهریزی صفحات 251-275

  نوشتار حاضر در پی بررسی رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه بر مبنای نظریه نوواقع گرایی با تمرکز بر دو شاخه ی آن یعنی واقع گرایی تدافعی و تهاجمی است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که عوامل موثر بر رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه چه بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که سیاست خارجی ایران در بحران سوریه مبتنی بر حفظ بشاراسد، حفظ وضع موجود، مبارزه با گروه های تروریستی، حمایت از راه حل های مسالمت آمیز برای حل بحران است؛ در حالی که سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه مبتنی بر تغییر وضع موجود با کنار گذاشتن بشاراسد و حمایت از گروه های تروریستی و حمایت از مخالفان بشاراسد است. در این مقاله، از منابع کتابخانه ای و اسنادی با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی برای تببین موضوع بهره گیری شده است.در این مقاله، از منابع کتابخانه ای و اسنادی با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی برای تببین موضوع بهره گیری شده است.

  کلیدواژگان: بحران سوریه، نوواقع گرایی، سیاست خارجی ترکیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 • هادی غیاثی*، رضا رنجبران، مهدی صادقی شاهدانی صفحات 305-335

  دیپلماسی های نوین از مهم ترین مسایل فرهنگ و ارتباطات در جهان معاصر است. نهاد وقف را می توان به عنوان یکی از نهادهای مردمی در جهان اسلام جهت استفاده در مسیر اهداف دیپلماسی مورد بررسی قرار داد. از جمله راهکارهای مهم استفاده از نهاد وقف، ایده دیپلماسی علمی در جهان اسلام است. مسئله این پژوهش تبیین دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت های نهاد وقف و کشف راهبردهای آن است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است عبارتند از: «تبیین دیپلماسی علمی وقف»، «ضرورت دیپلماسی علمی وقف» و «راهبردهای دیپلماسی علمی وقف». بر اساس یافته-های این پژوهش دیپلماسی علمی وقف اشاره به ظرفیت های نهاد وقف و استفاده از آن ها در مسیر اهداف دیپلماسی عمومی دارد که یکی از این ظرفیت ها، راه اندازی و به کار گیری مراکز و ساز و کارهای علمی در این جهت است. خطرات جهانی شدن کنونی، لزوم ایجاد قدرت منطقه ای و جهانی تشیع، سیل اسلام هراسی و شیعه هراسی، لزوم فعال شدن بخش مردمی و اهمیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی هر چه بیشتر ضرورت دیپلماسی علمی از طریق نهاد وقف را آشکار می سازد. توجه به پیشرفت های نوین علمی، ایجاد هماهنگی با مراکز علمی دیگر کشورها برای ایجاد پژوهشکده های مشترک، بهره گیری از مولفه های گفتمان اسلام ناب برای همگرایی منطقه ای و جهانی از مهم ترین راهبردهای دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی می باشند.

  کلیدواژگان: بخش مردمی، دیپلماسی، وقف، دیپلماسی علمی، جهان اسلام
 • رضا اختیاری امیری*، مختار صالحی، عصمت عارفی صفحات 307-336

  موقعیت ژیوپلتیک سوریه این کشور را به محل تلاقی و برخورد منافع قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده است. به همین دلیل با آغاز بحران در سوریه، کنشگران مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله  کشورهای اروپایی در چارچوب اهداف و منافع خود به ایفای نقش پرداختند. برای کشورهای اتحادیه اروپا گسترش نا امنی در منطقه خاورمیانه نگران کننده است.  به همین دلیل آنها از زمان آغاز بحران در سوریه راهبردهای گوناگونی را در رابطه با تحولات این کشور اتخاذ کردند. هدف پژوش حاضر  بررسی راهبرد کلان اروپا، مطالعه موردی کشورهای فرانسه و انگلستان، که دیپلماسی فعالی در قبال سوریه اتخاذ کردند، در قبال بحران سوریه می باشد. بر همین اساس سوال اصلی بر این مبنا قرار دارد که انگلستان و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه با بحران سوریه اتخاذ کردند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و انگلستان همسو با راهبرد کلان اروپا، به تناسب روند تحولات سوریه و پیامدهای آن، راهبردهای مختلفی را تاکنون اتخاذ کرده اند که می توان آنها به ترتیب در سه قالب: الف)راهبرد تهدید و فشار با هدف تغییر رژیم؛ ب) راهبرد مداخله گرایی نظامی با محوریت مقابله با تروریسم و ج) نهایتا راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت - ملت سازی تقسیم بندی نمود. روش پژوهش تبیینی -تحلیلی است و از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.

  کلیدواژگان: بحران سوریه، راهبرد اروپا، انگلستان، فرانسه، خاورمیانه
|
 • Rahman Habibi *, Hosein Pourahmadi Pages 7-28

  In a regional system, in addition to the regional powers and its other member states, we must also consider the transregional interventionist powers. Perhaps these powers can play a decisive role in the regional security system. West Asia is one of those areas where the role of transatlantic powers in shaping its developments is significant and important. To this end, the present study seeks to answer the main question that the United States and Britain, as transregional interventionist powers, what role did they play in the developments in the West Asia region at the time of 2001-2017? The hypothesis of the above question is that the interventionist powers of the West Asian region, by increasing the tension, conflict, and militarization among the countries of the region, by balancing the beneficiaries in that crisis, try to provoke and sustain the crises and, consequently, they are pushing for regional developments in their own interests. Thus, in this research, we try to examine the role of the United States and the United Kingdom in the developments in the West Asian region with the pattern of systems and the transregional intervention powers variable.

  Keywords: regional system, transregional powers, west Asia, crisis, balancing
 • Shahram Fatahi, Mohammad Salmantabarsuoteh *, Abas Mehrvarz Pages 29-49

  With the end of the bipolar system, the United States claimed to be the most powerful state in the international system, but the world order went further than other powers with long-term and strategic plans to challenge the country. China is one of these great powers that, given the potential to become a hegemon and take over America's current status, as a shrewd actor, has raised many concerns for US strategists and officials. Many consider US-China relations as the most important bilateral relations in terms of their effects and consequences on international politics and system, and regard their changing behaviors as fully calculated and rational in terms of playing and political tactics. The purpose of this study is to examine the changing behavior of US and China in the relations of these two countries, so this article seeks to answer the main question of what is the result of US-China political and economic games and how does it lead to convergence or divergence between Within this framework, the research hypothesis is that competitions between China and the US in economic and political spheres are the result of the choice of the two countries' best international relations decisions that each actor plays at each stage of the game., With their particular game of choice, and these choices lead to convergence or divergence in their relationships.

  Keywords: Convergence, Divergence, China, USA, International Relations, Hegemon
 • Ahmad Rashidi *, Mari Maleki Pages 47-68

  The South Caucasus region faces a series crises and conflicts that have persisted for many years, and in the near future, we cannot be hoped for a settlement. Russia's role in these crises seem to be decisive. Therefore, the analysis of Russia's interests in these crises can help identify the roots and dimensions of these crises and draw a vision of their resolution. In this study, by examining the conflicts in the South Caucasus and Russia's relations with the countries of this region, it has been attempted to answer the main question in the framework of neorealism school. The research question is: What role does Russia play in these conflicts and what goals and interests are pursued by this country? The findings of the research show that Russia, according to its political and security approach, has defined the near abroad, especially the South Caucasus, as its natural sphere of influence. Russia, therefore, does not tolerate any foreign intervention and influence of Western countries in that region. By intervening in existing conflicts and helping to continuation of the crisis, Russia pursues a policy of dependence of the countries of the region on Russia and the prevention of the influence of other powers. In this study, theoretical framework of research is neo-realism in international relations; the research method is descriptive-analytic; and the method of collecting information and data was library.

  Keywords: Regional crises, Neorealism, Hegemony, Russia, South Caucasus
 • Elham Rasooli *, Saeed Attar, Zahra Mavandadi Pages 77-103

  The conflict management between the two countries, India and Pakistan, has been influenced by several factors since 1998. Among the changes in the international post-war era, the economic factor, as well as the balance of power between the two countries in the nuclear field. The central question of this study that is the Balance of Power between India and Pakistan in the nuclear sphere, what impact on the type of dispute and Conflict between the two countries from 1998 have had onwards? In response to this question this is study based on the theory of Balance of Power Kent Waltz, particularly the theory of nuclear deterrence as well the concepts of internal and external balance in the kind of hard and soft and reviews on the disputes between two countries since Pakistan's independence from India to conclude the (results): the Power of Balance in history between India and Pakistan in the nuclear sphere, conflicts between two countries from a "conflict directly and face to face" to the "lack of direct military war" brought.

  Keywords: Deterrence Nuclear, India, Pakistan, Balance of Power
 • Rahmat Hajimineh *, Alireza Vazin Pages 105-126

  For a long time, African leaders have long been working to bring about the continent's development, taking into account the internal and international developments, while adopting a regionalization strategy for the unification of the African continent. With the establishment and emergence of the "African Unity Organization" and the evolution of its development, which led to the creation of the African Union in the field of structural equations in the African region, an intra-regional mechanism was established among the member states in order to comprehensively address political factors , Economic, cultural, common security, and promote the process of regional cooperation and regionalism. The security and economic situation in the African region, both under the influence of both state actors and transnational actors, has created a process of regionalism development that has prevented the prospects and objectives from being achieved easily. On the other hand, in line with developments in the world and the region, African countries have recognized the need for greater solidarity and solidarity to meet the goals of the African Union in order to cope with the challenges facing Africa. In this paper, to study the regional convergence process in Africa, in addition to examining the structural barriers in Africa, the discussion of security issues and its implications for African growth and development is considered as a decisive element. The authors are trying to examine the regionalization in Africa using the Copenhagen School with a descriptive-analytical approach.

  Keywords: Regionalism, African Union, Executive Structure, Copenhagen School, Regional Security
 • Ali Bagheri Dolatabadi * Pages 127-155

  When the Justice and Development Party (AKP) took power in 2002, a new look at the issue of the Kurds created in Turkey. During the governing of this party by 2014, the process of reaching a final peace with the Kurds was followed in a way that was very promising, but from this year onward over and over, the process of peace and the Kurdish problem solving was reversed and some unrest took place in many parts of the Kurdish regions. The main research question is what were the causes of AKP's change behavior towards Kurds after 2014? The research hypothesis emphasizes Erdogan's rise to power and his shift to authoritarianism. For this research, James Rosenau’s theory and descriptive-analytic method have been used. Findings of the research show that although Erdogan's authoritarianism after 2014 and Entrance the People's Democratic Party to the country's parliament has played a prominent role in the emergence of this situation but the role of external factors can’t be ignored. The emergence of ISIS and getting into power of Syrian Kurds in northern parts of the country and also the disappointment with the process of joining the European Union are the most important external factors in this regard. Thus, according to James Rosenau's continuity theory, the two variables of the individual and the international system have the most influence on the behavior of the Turkish government towards the Kurds.

  Keywords: Erdogan, Democratic People's Party, Syrian Kurds, Authoritarianism, Continuity Theory
 • Mehdi Hedayati Shahidani *, Mehdi Padarvand, Zahra Zangene Pages 157-181

  Central Asian energy reserves have drawn the attention of important international actors. However, the creation of security of energy transmission routes and its supply to improve the efficiency of industry and economy arches are among the main concerns of these actors. Narcoterrorism, or in other words, threats from drug traffickers in Central Asia have caused serious security problems in the area. By the descriptive-analytical method, this study was conducted to investigate the effects of narcoterrorism on EU energy security and collected information from library sources. The main question of the article is, how is EU energy security threatened by narcoterrorism? And what is the most important EU strategy for securing energy in Central Asia? Research findings indicate that in order to strengthen forces and buy weapons, extremist groups in Central Asia have used drug trafficking as a continuous source of income, and created serious problems for security of the region. On the other hand, through initiatives such as cooperation with the European Council, NATO, the Organization for European Cooperation, in order to secure the transmission route of Central Asia to Europe, EU reaction in the face of these threats has not been effective.

  Keywords: Narcoterrorism, EU, Energy Security, Central Asia, Religious Extremism
 • Ahmad Kazemi * Pages 183-219

  Saudi Arabia has taken a hostile approach against Iran because of its regional policy failure.. Riyadh, with numerous tools, seeks ethnic division, including in the Azeri areas. The insistence on creating an identity contrary to historical facts and defining approaches based on artificial identity is a common feature of the Azerbaijani Republic and Saudi Arabia towards Iran. Al Saud has more than two decades of security cooperation with the Republic of Azerbaijan to develop Wahhabism in the country. Riyadh seeks to boost separatist activities against Iran, aware of joint actions of Baku, Tel Aviv and Washington in promoting Pan-Azarism. Baku and Riyadh collaborations on a variety of topics, including exchanging information, financing ethnic groups, creating ethnic channels in cyberspace, employing separatist activists, claiming ethnicity in Iran, turning sports symbols into symbols of ethnic divergence. During Eliyev Aliyev's trips to Saudi Arabia in 1394 and 1396, Riyadh, who has long experience in arming anti-Iranian separatist and terrorist groups, emphasized the injection of money into the Azerbaijani economy in exchange for Baku's cooperation on ethnicity.The visit of the leader of the Gaip group to King Salman confirms this view. This paper draws on Alexander Went's constructivist theory that identifies governments as determinants of their foreign policy. The article emphasizes that Riyadh has incurred the costs of its wrong policies with numerous failures and this trend continues and Azerbaijan's participation in this dangerous process can have negative effects on the integration of this country with different ethnicities.

  Keywords: Azerbaijan, Saudi Arabia, Pan-Azarism, Iran, ethnic divisions
 • Hossein Shahmoradi *, Mohammad Hasan Sheikhoeslami Pages 247-274

  Islamic Republic of Iran is among the very few states which has established strong amicable relations with both North and South Korea and maintains these relationships over the years despite all of the difficulties. On the other hand, intensification of crisis in Korean peninsula and the continuing debates on its reunification can deeply affect the national interests of Islamic Republic of Iran due to the uncertainty of Korean peninsula future and the power relations in it. The authors believe that, Korean reunification will bring about both opportunities and challenges for Islamic Republic of Iran as well as the global and regional powers; however, there is a great possibility that fulfillment of this reunification restricts our national interest in the peninsula, rather than its reinforcement. In this regard, the present essay in addition to reviewing the background of Islamic Republic of Iran's relations with both North and South Korea, will evaluate the most likely and significant scenarios of Korean reunification, and thus, it will consider the probable impacts of this event on the national interests of Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, National Interests, Reunification, South Korea, North Korea
 • Majid Abbasi, Hamidreza Hamidfar *, Fatemeh Kahrizi Pages 251-275

  The present article seeks to study Iran's and Turkey's foreign policy approach in the Syrian crisis based on the theory of neo-realism, focusing on its two branches: defensive and aggressive realism. This paper seeks to answer the fundamental question of what factors have influenced the Iranian-Turkish foreign policy approach in the Syrian crisis? The supposition to answer this question is that Iran's foreign policy in the Syrian crisis is based on maintaining Bashar al-Assad, preserving status-quo, fighting terrorist groups, supporting peaceful solutions to the crisis, while Turkey's foreign policy is based on changing status-quo in Syria, By overrule Bashar al-Assad and supporting the terrorist groups and supporting the opponents of Bashar al-Assad. In this paper, from library and documentary reference are utilized with descriptive-analytic research methodology to explaining the subject. In this paper, from library and documentary reference are utilized with descriptive-analytic research methodology to explaining the subject. 

  Keywords: Syria crisis, neo-realityism, Turkish foreign policy, foreign policy of the Islamic Republic of Iran
 • Hadi Ghiasi *, Reza Ranjbaran, Mehdi Sadeghi Shahdani Pages 305-335

  In the conventional economics literature, the crystallization of the possibility of non-profit economic activities along with profit-making activities with the third sector of the economy, including benevolent activities, is found; the waqf entity can be considered as one of the institutions of the third sector in the Islamic world Examined. Among the important strategies for using the waqf entity is the idea of scientific diplomacy in the Islamic world.The issue of this research is the clarification of scientific diplomacy using the capabilities of the waqf institution and discovering its strategies. The method of data collection is library and its analysis is based on the method of the analysis of the subject. Based on the results of this study, three main themes and subjects that are related to the analysis of the content of related written sources are: Definition of Scientific Endowment Diplomacy, "The Need for Scientific Endowment Diplomacy" and "Endowment Diplomacy Strategies".The dangers of the current globalization, the need to create a regional and global Shiite force, the flood of Islamophobia and Shi'a, the need to activate the third part and the importance of diplomacy through the scientific centers reveal the need for scientific diplomacy through the institution of the waqf. Paying attention to new scientific developments, establishing coordination with other scientific centers of other countries to create joint research institutes, utilizing the components of pure Islamic discourse for regional and global convergence are among the most important strategies of scientific diplomacy endowed through scientific centers. They are.

  Keywords: public sector, Diplomacy, Endowment, Scientific Diplomacy, Islamic World
 • Mokhtar Salehi, Esmat Arefi Pages 307-336

  Syria’s geopolitics situation has turned the country to the place of encountering interests of regional and international powers. For this reason, with outbreak of the Syrian developments, each of regional and international actors such as the EU played a role in Syria on the basis of their own interests. For the EU countries spread of insecurity in the Middle East is frightening. That is why, they have adopted different strategies regarding the Syrian crisis. The research aim is examining the EU strategies towards the Syria Crisis; case study of England and France, which have pursued an active diplomacy toward the crisis. Accordingly, the question is that what were the UK and France strategies towards the Syrian crisis? The finding is that the UK and France in the framework of the EU grand strategy, in compatible to Syrian development and its outcomes have chosen different strategies that can be categorized in three sections: a) threat and pressure aimed at regime change, b) military intervention aiming to confront terrorism and finally c) maintaining status- quo and supporting nation-state building procedure after stabilization of Bashar al Assad situation. The research method is analytical-explanatory and the Copenhagen School theory was used for theoretical explanation of the research.

  Keywords: Syrian crisis