فهرست مطالب

سیاست و روابط بین الملل - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1402)

نشریه سیاست و روابط بین الملل
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجید عباسی*، الهام شهبازی صفحات 7-22

  با توجه به اینکه در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم اسراییل به عنوان موجودیتی نامشروع و اشغالگر تلقی شده و یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در حمایت از جنبش های مقاومت بر علیه اسراییل قرار دارد، این رژیم با احساس تهدید مواجه بوده و همواره تلاش داشته است تا در برابر این تهدید به ایجاد موازنه بپردازد. لذا این پژوهش با مبنا قرار دادن نظریه موازنه تهدید استفن والت و با پژوهشی تیوریک در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که؛ عوامل موثر بر احساس تهدید و هراس رژیم اسراییل از جمهوری اسلامی ایران و دلایل نزدیکی آن به ایالات متحده آمریکا از دیدگاه نظریه موازنه ی تهدید چیست؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که؛ حمایت جمهوری اسلامی ایران از جنبش های مقاومت و قطع ارتباط و اعلام عدم مشروعیت رژیم اسراییل در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش برای افزایش قدرت و دست یابی به انرژی هسته ای و تشکیک در موضوع هولوکاست که بهانه اشغال سرزمین ملت فلسطین است، موجب شده که این رژیم، جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود قلمداد کند. این امر موجب نزدیکی بیش از پیش این رژیم به ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف کاستن از تهدیدات مزبور شده است.

  کلیدواژگان: واقع گرایی، موازنه تهدید، اتحاد و ائتلاف، منافع ملی، امنیت ملی
 • علیرضا کوهکن، مهرداد فلاحی برزکی* صفحات 23-54
  نفوذ سیاسی و اقتصادی اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا در مسایل جهانی، عملا آنها را در زمره ی مهم ترین بازیگران نظام بین الملل قرار داده است، به گونه ای که شناخت کامل بسیاری از جریانات و فرآیندهای حاکم بر روابط بین-الملل در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی بدون توجه به نقش و تاثیر آنها امکان پذیر نیست. همچنین این دو بازیگر به عنوان بزرگ ترین قطب اقتصادی دنیا با بیشترین روابط تجاری دوجانبه و نیز بالاترین رقم سرمایه گذاری بین یکدیگر شناخته می شوند و همواره در تلاش اند تا مسایل و جریانات مهم جهانی را مطابق با منافع و علایق خود هدایت نمایند. از سوی دیگر، ظهور چین و نفوذ فزاینده ی آن در عرصه ی جهانی، همواره یکی از مسایلی بوده که اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا به آن توجه ویژه ای داشته اند. همانگونه که انقلاب کمونیستی چین، دولتی مارکسیستی را جایگزین حکومتی ناسیونالیستی کرد، اصلاحات اقتصادی «شیایوپینگ» باعث ایجاد تغییر موازنه ی قدرت در اقتصاد جهانی شد. با توجه به موارد فوق، این مقاله درصدد است تا به این پرسش بپردازد که روابط اقتصادی اروپا و آمریکا در قبال چین چگونه و تحت تاثیر چه متغیرهایی بوده است؟ بدین منظور در این مقاله با بررسی دقیق روابط اقتصادی میان این سه بازیگر مهم بین المللی به این نتیجه دست یافته ایم که علی رغم تمامی تفاوت ها در زمینه های تاریخی و سطح توسعه ی سیستم سیاسی-اقتصادی و همچنین اختلافات و مقاومت های چین در برابر اروپا و آمریکا در ابعاد گوناگون، اروپا و چین طرفین را تهدیدی جدی نمی دانند و شاهد تضاد استراتژیک عمیق و حادی نیز میان واشنگتن و پکن نیستیم.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، روابط اقتصادی، اروپا، آمریکا، چین
 • علی رستمی فر* صفحات 55-74
  امروزه بسیاری از زیرساخت های حیاتی در زمینه های انرژی، سلامت، حمل ونقل (دریایی، هوایی، زمینی وحتی فضای ماورای جو) و مخابرات، به سیستم های رایانه ای و شبکه های اینترنتی وابستگی شدید دارند، چنین بستری مفاهیم حملات مسلحانه و زور را تغییر داده زیرا دولت های متخاصم عملیات خصمانه خود را در فضای سایبری انجام می دهند، این حملات در برخی موارد زیرساخت های یک کشور را نابود می کند و آثار مخرب چنین اقداماتی به مراتب بیشتر عملیات های نظامی خواهد بود، از اینرو اهمیت تدوین سازوکارهای بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد، پرسش این است که قواعد فعلی حاکم بر روابط بین المللی با تکیه بر کدام گزاره ها امکان مقابله با عملیات های خرابکارانه را می دهد؟ و قواعد حقوق بین الملل ظرفیت این را دارد که حملات سایبری را به عنوان مصداق توسل به زور شناسایی کند یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ به پرسش های های مطروحه در گرو تحلیل واقعیت های موجود بین المللی است، تاکنون قواعد الزام آور بین المللی در این زمینه وضع نشده و دولت ها تنها براساس اصل دفاع مشروع پاسخ های لازم را به این عملیات می دهند اما در موضوع جبران خسارات و تفکیک مرز اقدامات مشروع و غیرمشروع هیچ قاعده ای وجود ندارد وآنگهی شناسایی حملات سایبری به عنوان مصداق زور دشوار می باشد، نگارنده در این مقاله سعی دارد تفسیری منطقی و توصیفی از قواعد حقوق بین الملل، کاربرد قواعد مذکور با تمرکز بر رویکرد ابزارگرا، هدف گرا و اثرگرا در فضای سایبری تحلیل نماید.
  کلیدواژگان: امنیت بین الملل، سیاست بین الملل، فضای سایبری، حملات سایبری، جنگ اطلاعاتی
 • علی باقری دولت آبادی*، مرضیه کرمی، محمد مجاهدزاده صفحات 75-94
  کشورهای اروپایی پیشتاز خلق مفهوم دیپلماسی سلامت در قرن 19 محسوب می گردند. این کشورها در طول یک سده گذشته مجموعه ای از اقدامات برای تقویت دیپلماسی سلامت جهانی در پرتو سازمان بهداشت جهانی اتخاذ کردند. در آغاز سال 2020 اعضای این اتحادیه نیز همانند سایر کشورهای جهان شیوع گسترده کووید-19 در داخل کشورهای خود را تجربه کردند. سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به سابقه گسترده کشورهای اروپایی در دیپلماسی سلامت، عملکرد دیپلماسی سلامت اتحادیه اروپا در دوران شیوع کووید-19 چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این گزاره استوار گردید که «دیپلماسی سلامت اتحادیه اروپا برای مقابله با کووید-19 کارامد و موفق بوده است». برای ارزیابی فرضیه از روش کیفی از نوع اکتشافی و شیوه تحلیلی-تبیینی استفاده گردید. همچنین داده های لازم به روش کتابخانه ای گرداوری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد این اتحادیه برخلاف آنچه انتظار می رفت در عرصه دیپلماسی سلامت جهانی موفق ظاهر نگردیده است. آنها در هیچ یک از ابعاد دیپلماسی سلامت پساکووید یعنی دیپلماسی ماسک و دیپلماسی واکسن موفقیت چشمگیری بدست نیاورند. اتحادیه اروپا به جای اینکه کووید-19 را به فرصتی برای تقویت حضور بین المللی خود تبدیل کند و رهبری جهان را در دست گیرد گرفتار ملی گرایی و منطقه گرایی گردید. همچنین، همه گیری کرونا نشان داد که تا چه میزان گزاره هایی که لیبرالیست ها درخصوص همکاری دولت ها و وابستگی متقابل بیان می کنند در شرایط بحرانی و در کانون نشر این نظریه ها-اروپا- می تواند در سایه تردید قرارگیرد.
  کلیدواژگان: کووید-19، دیپلماسی سلامت، سیاست خارجی، اتحادیه اروپا، سازمان بهداشت جهانی
 • مجید دشتگرد*، عیسی مرادی افراپلی صفحات 95-112

  ادبیات جهان پساآمریکایی به مجموعه ای از آرای متفکرین سیاسی و بین المللی اشاره دارد که پیرامون بحث امکان ورود بازیگران جدید به عرصه ی نظام بین الملل و احتمال خروج سیاست جهانی از وضعیت تک قطبی شکل گرفته است. این پژوهش بر این موضوع تمرکز دارد و تلاش می کند که دیدگاه ها و رهیافت های مختلفی که در این زمینه ارایه شده را مورد بحث و بررسی قرار داده و نشان دهد که چین به عنوان یک بازیگر تجدیدنظرطلب و ناراضی از سیستم توزیع قدرت، در این ادبیات از چه جایگاهی برخوردار است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چین در ادبیات جهان پساآمریکایی از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار می باشد؟ طبق یافته ها و نتایج این پژوهش، اکثر دیدگاه ها و نگرش های ارایه شده در قالب ادبیات جهان پساآمریکایی، چین را به عنوان یکی از محتمل ترین هماوردان آمریکا در آینده مدنظر قرار داده و اکثر متفکرین روابط بین الملل (مانند جان مرشایمر، فرید زکریا، هنری کسینجر، جان آیکنبری و دیگران) نیز این کشور را در زمره ی اصلی ترین چالش گران آینده نظام بین الملل در نظر می گیرند. روش جمع آوری اطلاعات اولیه این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و نویسنده با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به سوال تحقیق پاسخ خواهد داد. همچنین داده های اولیه پژوهش به کمک استدلال منطقی تجزیه وتحلیل خواهد شد.

  کلیدواژگان: چین، آمریکا، ادبیات جهان پساآمریکایی، متفکرین روابط بین الملل، قرن جدید
 • محمد بیدگلی*، اصغر رجبی ده برزوئی صفحات 113-127
  بررسی رفتار بازیگران مختلف در عرصه نظام بین الملل که مستقیما با راهبردهای امنیتی- سیاسی ایران مرتبط هستند، حایز اهمیت می باشد. جمهوری خلق چین مایل به ایفای نقش مهم تر و ارتقای جایگاه در منطقه استراتژیک خاورمیانه است .محرک اصلی جمهوری خلق چین در فعال تر شدن در خلیج فارس نیاز به انرژی نفت و گاز و به موازات آن کم رنگ شدن نقش ایدیولوژیک این کشور در سیاست خارجی از دهه هشتاد به بعد است.هدف پژوهش حاضرپاسخ به این سیوال اساسی است که حضور چین در خلیج فارس در قبال ایالات متحده آمریکا از دیدگاه سیاست موازنه گرای نرم رابرت پیپ چیست؟ این مقاله با استفاده از روش اسنادی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی و با الهام گرفتن از نظریه موازنه گرای نرم رابرت پیپ انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش حاضرنشان می دهد که با تشدید افول قدرت آمریکا در جهان، چین امروز خواهان جایگاه قوی تری در نظام بین الملل است و به موازات افزایش نیاز خود به انرژی های فسیلی نفت و گاز به حضور گسترده خود در قالب همکاری های مختلف تجاری و اقتصادی در قالب صادرات کالا و خدمات با بازیگران اصلی خلیج فارس در سایه سیاست کلان موازنه نرم با ایالات متحده آمریکا، رویکرد تعامل با غرب و آمریکا را در حوزه خلیج فارس دنبال کرده و می کوشد جایگاه خود را در منطقه به عنوان یک بازیگر فرامنطقه ای تثبیت و ارتقاء دهد.
  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، چین، خلیج فارس، سیاست موازنه گرایی نرم، رابرت پیپ
 • حامد اصلانی*، سید عباس عراقچی، احسان باقری دانا صفحات 129-146

  در طول یک دهه گذشته روابط چین و ایالات متحده دورانی پر تنش را سپری کرده است. چین با سرعت و زیرکی تمام به سمت تبدیل شدن به یک قطب جدید در نظام بین الملل در حال حرکت است، و یکی از ابعاد تداوم این روند برای چین بهره مندی از به روز ترین فناوری ها بخصوص در حوزه اطلاعاتی و ارتباطاتی و توسعه نفوذ جهانی خود به واسطه این مسیله است. فناوری نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار سلولی یا شبکه های تلفن همراه یا به اختصار 5جی میرود تا زمینه ساز انقلاب صنعتی چهارم در طول تاریخ معاصر جهان شود و چین با اشراف بر این موضوع در سالهای اخیر تلاش کرده است تا به توسعه دهنده اصلی این فناوری بدل شود. چنین فناوری بی شک حوزه های اقتصادی، صنعتی و امنیتی را در جهان دچار دگرگونی میکند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دلایل تبدیل فناوری 5جی به یکی از علل مهم تشدید تنش در روابط چین و ایالات متحده در طول سالهای اخیر چیست؟ مقاله حاضر با هدف واکاوی تاثیرات این فناوری در روابط چین و ایالات متحده آمریکا و با تمسک به چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی و روش توصیفی تحلیلی، این فرضیه را اثبات می کند که فناوری 5جی به دلیل تاثیرات اقتصادی، امنیتی و تکنولوژیکی و رقابت برای تفوق بر آن، تبدیل به یکی از علل چالش در روابط چین و ایالات متحده شده است.

  کلیدواژگان: چین، ایالات متحده، فناوری، 5جی، واقع گرایی تهاجمی
 • احمد فاتحی، بهار مهری* صفحات 147-166

  از نظر گرامشی جامعه مدنی به معنای سازمان ها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آن ها در تمام حوزه های فرهنگ و اندیشه پراکنده می شود. هرچند بیشتر تعریف ها، سازمان های مردم نهاد را خارج از دولت و فعال در بخش خصوصی می دانند، بخش گسترده ای از فعالیت های آن ها در میان دولت های محلی، ملی و بین المللی است و علیرغم این که اقدامات این سازمان ها، ظاهرا دارای ماهیتی بی طرفانه و مردمی است، به نظر می رسد نوعی از آن ها دارای کارکرد ترویج ایدیولوژی هستند. در پژوهش حاضر سازمان های بشردوستانه آمریکایی در عراق به عنوان میدان پژوهش انتخاب گردیدند و در ادامه با استفاده از نظریه هژمونی گرامشی نشان داده شد چگونه این سازمان ها در نقش مروجان ایدیولوژی آمریکایی ظاهر شده و به عنوان روشنفکران ارگانیک با فعالیت در فضای جامعه مدنی، مشروعیت گروه سلطه را بازتولید می کنند. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، بخش «درباره ما» دو سایت آمریکایی آژانس توسعه بین المللی آمریکا و سازمان غیرانتفاعی امیدست، که به مخاطبان عراقی خدمات ارایه می دهند؛ مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نشان داده شد ایالات متحده در این رسانه ها با استفاده از بازنمایی فعالیت های خود، از طریق تمرکز بر مفاهیمی مانند تقویت جامعه مدنی، حمایت از صلح، اعتلای فرهنگی، ارتقای علمی و موضوعاتی از این دست، به اعمال هژمونی و سلطه فرهنگی در فضای جامعه عراقی می پردازد.

  کلیدواژگان: سیاست منطقه ای، کمک های بین المللی، استعمار، ایالات متحده آمریکا، عراق
 • محمد پورقربان*، شیرین زارعپور صفحات 167-186
  امنیت جامعه و حفظ منافع، موضوعی است که همواره نگرانی بشر را از ادوار گذشته و بسیار دور به خود اختصاص داده است به طوری که هرگاه دولتی قصد امتیاز دادن و پذیرفتن تعهدی داشته، به مفهوم امنیت و منافع ملی در ابعاد کوتاه مدت یا بلند مدت آن توجه نموده و مانع تسلط سایر دولت ها بر کشور خود شده است. مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، همواره عاملی موثر در پذیرش یا عدم قبول تعهدات بین المللی بوده و تعهداتی که با ایدیولوژی حاکم بر جامعه اسلامی ایران، سیاست ها و قانون اساسی آن مغایرت داشته و خطر آسیب به امنیت ملی را دربرداشته اند، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از الحاق آن معاهده گردیده است. این امر طبیعی است که کشورها هنگام عضویت در معاهده ای، به امنیت ملی خود توجه کنند و از منظر امنیت ملی به معاهده ها توجه کنند. این پژوهش با بررسی مواد و بندهای پالرمو و سی اف تی و تحلیل جوانب آنها از زوایای مختلف، سعی کرده است تا حد ممکن خطرات ناشی از اجرای این الزامات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها و منابع علمی و معتبر موجود صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: امنیت، امنیت ملی، کنوانسیون، پالرمو، سی اف تی
 • معصومه سالاروند*، محمدجواد عسگری، حسین معین آبادی صفحات 187-201
  دقت در وضعیت انرژی چین نشان می دهد که از یک سو تقاضای انرژی در این کشور به تبع رشد و توسعه ی اقتصادی آن به شدت در حال افزایش است و از دیگرسو به دلیل کمبود منابع داخلی، وابستگی این کشور به منابع بین المللی در حال افزایش است. به همین خاطر گسترش تعامل با کشورهای تولیدکننده انرژی مانند عربستان، می تواند زمینه را به سوی وابستگی متقابل فراهم آورد. در واقع عربستان به عنوان نخستین صادرکننده عمده نفت در جهان، نه تنها در دیپلماسی انرژی چین بلکه برای همه قدرت های بزرگ از جایگاهی والا برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است به واکاوی و بررسی جایگاه عربستان سعودی در دیپلماسی انرژی چین بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که چین به چند علت برای عربستان اهمیت ویژه ای قایل است: نخست اینکه عربستان شریکی قابل اعتماد برای مشتریان بوده است. دوم اینکه عربستان بزرگ ترین صادرکننده نفت تلقی می گردد. از سوی دیگر، این کشور بزرگ-ترین اقتصاد کشورهای عربی را داراست و درنهایت اینکه عضو بسیار تاثیرگذار در اوپک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و به فراخور موضوع از آمارهای رسمی سازمان اوپک، بریتیش پترولیوم و صندوق پولی عربستان استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی انرژی، چین، عربستان سعودی، وابستگی متقابل، نفت
 • الهام رسولی ثانی آبادی*، زهرا عالی وندی صفحات 203-222
  تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در دستورکار بین المللی معاصر به شمار می رود. این پدیده به طور خاص به تغییرات ایجاد شده در محیط به وسیله فعالیت های عمدتا انسانی اشاره دارد که با تهدیداتی از جمله افزایش سطح دی اکسید کربن در سطح جهانی همراه است. در این بین، سیاست های اتخاذی از سوی قدرت های بزرگ که نقش بیشتری در تغییرات اقلیمی و آلودگی ناشی از آن دارند، در فرایند کلی مقابله با این تغییرات، دارای اهمیت بیشتری است. در همین راستا سوال اصلی این پژوهش آن است که کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های بزرگ نظام بین الملل به ویژه در حوزه اقتصادی و صنعتی، در دوران رهبری شی جی پینگ چگونه با پدیده تغییرات اقلیمی مواجهه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش این پژوهش با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات از طریق تکیه بر اسناد دسته اول و اسناد دست دوم به بررسی مهم ترین اقدامات و سیاست های دولت شی جی پینگ در دو سطح کنش های گفتاری و اقدامات عملی در دو بعد داخلی و بیرونی در مواجهه با تغییرات اقلیمی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری چین به موازات توجه بسیاری که در سطح کنش های گفتاری به این پدیده داشته است و تغییرات اقلیمی را مساله ای امنیتی در نظر می گیرد، در سطح اقدامات عملی نیز در صدد ایفای نقش یک قدرت مسوول در این حوزه بوده است، جهت گیری که در چهارچوب کلی تر استراتژی این کشور در نظام بین الملل به عنوان یک قدرت تجدیدنظر طلب مصلح، قابل فهم است.
  کلیدواژگان: امنیت محیط زیستی، چین، تغییرات اقلیمی، توسعه سبز، امنیتی شدن
 • ابراهیم طاهری*، سید داوود آقایی صفحات 223-238

  قدرت مدنی از نظامی گری اجتناب می کند و از ابزارهای نرم برای دستیابی به اهداف خود بهره می گیرد. آلمان، ژاپن و اتحادیه اروپا به عنوان قدرت های مدنی در نظر گرفته می شوند. هدف این پژوهش بررسی راهبرد سیاسی -امنیتی قدرت مدنی با تاکید بر مقایسه راهبرد سیاسی - امنیتی ژاپن در آسیای جنوب غربی و آسیای جنوب شرقی است. سوال پژوهش این است که راهبرد سیاسی - امنیتی قدرت های مدنی برای دستیابی به اهداف خود به صورت عام و ژاپن به عنوان یک قدرت مدنی در آسیای جنوب غربی و آسیای جنوب شرقی، دارای چه ویژگی هایی است؟. نتایج نشان می دهد که قدرت های مدنی عمدتا به قدرت هژمون برای تامین اهداف سیاسی- امنیتی خود اتکا می کنند. به همین خاطر است که ژاپن در آسیای جنوب غربی در قالب راهبرد انطباق، اهداف سیاست خارجی خود را پیگیری می کند و در آسیای جنوب شرقی تا 2010 در قالب راهبردی مشابه و از 2010 به بعد، به نظر می رسد در قالب راهبرد احاله مسیولیت مشارکتی با امریکا، اهداف سیاسی - امنیتی خود را پیگیری می کند؛ به همین خاطر گفته می شود در کنار موازنه نرم از ابزارهای مربوط به موازنه سخت نیز برای مهار چین بهره می گیرد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع تطبیق نظریه با مورد و روش تحلیل کیفی مقایسه ای است.

  کلیدواژگان: «راهبرد»، «قدرت مدنی»، «انطباق»، «احاله مسئولیت»، «آسیای جنوب شرقی»
|
 • Majid Abbasi (Eshlaghi) *, Elham Shahbazi Pages 7-22

  After the victory of the Islamic Revolution, Israel was recognized as the occupying regime of the Palestinian land. Therefore, Iran followed the policy and strategy of supporting the Palestinian movements in the fight against Israel. Israel felt threatened and tried to balance through the alliance with America against Iran. This article uses Stephen Walt's threat balance theory to answer that question why does Israel feel threatened by Iran and ally with the US? The hypothesis is that Iran's support for Palestinian resistance movements, efforts to achieve nuclear capability, Holocaust denial, and recognition Israel as the occupation regime are the reasons that Israel is closer to the US. Based on the theory of balance of threat, this is the main reason for Israel's hostility to the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: realism, Balance of Threat, Alliance, Coalition, national security, National Interest
 • Ali Rostami Far * Pages 55-74
  Today, many critical infrastructures in the fields of energy, health, transportation (sea, air, land and even outer space) and telecommunications are highly dependent on computer systems and internet networks, Such a platform has changed the concepts of armed attacks and force as hostile states conduct their hostile operations in cyberspace, In some cases, these attacks destroy the infrastructure of a country, and the destructive effects of such actions will be far more than military operations, Therefore, the importance of developing international mechanisms is an inevitable necessity, The question is, based on which propositions do the current rules governing international relations make it possible to deal with subversive operations? And does international law have the capacity to identify cyber attacks as an example of resorting to force or not? It seems that the answer to the questions depends on the analysis of the existing international realities, Until now, binding international rules have not been established in this field, and governments only respond to these operations based on the principle of legitimate defense, However, there is no rule in the issue of compensation for damages and dividing the boundary between legitimate and illegitimate actions and it is difficult to identify cyber attacks as an example of force, In this article, the author tries to analyze a logical and descriptive interpretation of the rules of international law, the application of the said rules, focusing on the instrumental, goal-oriented and effect-oriented approach in the cyber space.
  Keywords: International Security, International Politics, Cyberspace, Cyber Attacks, Information Warfare
 • Ali Bagheri Dolatabadi *, Marziyeh Karami, Mohammad Mojahedzadeh Pages 75-94
  European countries coined the concept of health diplomacy in the 19th century and became the leaders of other countries in this regard. Over the past century, these countries have taken a series of measures to strengthen global health diplomacy in the light of the World Health Organization. At the beginning of 2020, the members of the union, like the rest of the world, experienced a widespread outbreak of Covid-19 within their countries. This article raises the question, given the extensive history of European countries in health diplomacy, what has been the performance of EU health diplomacy during the Covid-19 outbreak? The hypothesis of the research was based on the proposition that "European Union's health diplomacy has been effective and successful in dealing with Covid-19". A qualitative method with emphasis on the analytical-explanatory method was used to evaluate the hypothesis. The data were also collected by the library method. The findings show that the EU, contrary to expectations, did not succeed in global health diplomacy. They did not achieve significant success in any of the dimensions of post-covid health diplomacy, i.e. mask diplomacy and vaccine diplomacy. Instead of turning Covid-19 into an opportunity to strengthen its international presence and take over the leadership of the world, the EU fell into nationalism and regionalism. Also, the coronavirus pandemic showed that the propositions made by liberalists regarding the cooperation of governments and interdependence can be doubted in critical conditions and in the center of publication of these theories i.e. Europe.
  Keywords: Covid-19, Health Diplomacy, foreign policy, European Union, World Health Organization
 • Majid Dashtgerd *, Eisa Moradi Afrapoli Pages 95-112

  Post-American world literature refers to a set of political and international thinkers' and scholars' views about the possibility of the entry of new actors into the international system and transforming the international system from a unipolar world toward multipolarity. This research seeks to examine the various perspectives and attitudes presented in this area and show the position of China as a revisionist and dissatisfied actor in this literature. Focusing on this issue, the main question of this research is what is the position of China in post-American world literature? According to the findings and results of this research, Most of the views and attitudes presented in the area of Post-American World literature consider China as one of the most likely rivals of the United States in the future and many thinkers and scholars of international relations (such as John Mearsheimer, Fareed Rafiq Zakaria, Henry Kissinger, John Ikenberry and others) believe that China will be the main challenger of the international order in the new era. The author will answer this question through the analytical-descriptive method and using empirical evidence and facts. The primary data collection method in this research is the library and the data is analyzed through logical reasoning and empirical evidence.

  Keywords: China, U.S.A, post-American world literature, International Relations Thinkers, New Century
 • Mohammad Bidgoli *, Asghar Rajabi Dehborzoei Pages 113-127
  It is important to examine the behavior of different actors in the field of the international system that are directly related to Iran's security-political strategies. The People's Republic of China wants to play a more important role and improve its position in the strategic region of the Middle East. The main driver of the People's Republic of China in becoming more active in the Persian Gulf is the need for oil and gas energy and, in parallel, the country's ideological role in foreign policy is fading. It is from the eighties onwards. The purpose of the current research is to answer this basic question, what is the presence of China in the Persian Gulf in relation to the United States of America from the point of view of Robert Pipe's soft balancing policy? In this article, we rely on the method of collecting and analyzing information from reliable library sources and internet articles and inspired by Robert Pipe's theory of soft equilibrium. The necessity of doing this article is that with the intensification of the decline of American power in the world, China today wants a stronger position in the international system. The results of the present study show that China, in parallel with the increase in its need for fossil energy, oil and gas, and its extensive presence in The format of various commercial and economic cooperations in the form of exporting goods and services with the main actors of the Persian Gulf.
  Keywords: United States of America, China, Persian Gulf, soft balancing policy, Robert Pipe
 • Hamed Aslani *, Seyed Abbas Araghchi, Ehsan Bagheri Dana Pages 129-146

  Sino-US relations have gone through a tense period over the past decade. China is rapidly and cleverly moving towards becoming a new pole in the international system, and one of the dimensions of the continuation of this trend for China is the use of the latest technologies, especially in the field of information and communication and expanding its global influence through them. The fifth generation technology of the mobile communication network, or 5G for short, is going to pave the way for the fourth industrial revolution in the contemporary history of the world, and China with realizing this has tried to become the main developer of this technology in recent years. Such technology will undoubtedly transform the economic, industrial and military spheres in the world. The main question of the present study iswhat are the reasons for 5G technology to become one of the important causes of tension in the relations between China and the United States in recent years? this article, with the purpose of analyzing the effects of this technology on the US_ China bilateral relations and by resorting to the theory of aggressive realism and the analytical descriptive methodology, proves this hypothesis that 5G technology due to its economic, security and technological effects, on the other hand the competition for its superiority, has been one of the challenges in US_ China relations.

  Keywords: China, The US, technology, 5G, aggressive realism
 • Ahmad Fatehi, Bahar Mehri * Pages 147-166

  For Gramsci, civil society means organizations and tools through which domination is scattered throughout all areas of culture and thought. Although most of the definitions consider NGOs outside the government and active in the private sector, a wide range of their activities among local, national and international governments, andDespite the fact that the actions of these organizations are apparently an impartial and popular nature,Some of them seem to have the function of promoting ideology.In the present study, American humanitarian organizations in Iraq were selected as a research fieldAnd then, using Gramsci's hegemony theory, it was shown how these organizations appear in the role of American ideology and as organic intellectuals working in the civil society space to reproduce the legitimacy of the domination group.In this study, using documentary research and quality content analysis method, the "About Us" section of the two US sites of the US International Development Agency and the Amideast Nonprofit Organization, which provide services to Iraqi audiences; Was studied.Then it was shown that the United States deals with hegemony and cultural domination in the Iraqi community by focusing on concepts such as the strengthening of civil society.Supporting peace, cultural excellence, scientific promotion and such issues,

  Keywords: regional policy, international aid, colonialism, United States of America, Iraq
 • Mohammad Pourghorban *, Shirin Zarepour Pages 167-186
  he security of the society and protection of interests is a subject that has always been the concern of mankind since the past and very distant times, so that whenever a government intends to give concessions and accept a commitment, it is in the sense of national security and interests in the short or long term. It has paid attention and prevented other governments from dominating their country. The concept of national security in the Islamic Republic of Iran has always been an effective factor in the acceptance or non-acceptance of international obligations, and the obligations that conflict with the ideology governing the Islamic society of Iran, its policies and constitution, and have the risk of harming national security. The Islamic Council, the Guardian Council and the Expediency Council have prevented the accession of that treaty. It is natural for countries to pay attention to their national security when joining a treaty and to pay attention to treaties from the point of view of national security. By examining the articles and clauses of Palermo and CFT and analyzing their aspects from different angles, this research has tried to pay attention as much as possible to the risks caused by the implementation of these requirements on the national security of the Islamic Republic of Iran. This research has been carried out in a descriptive and analytical method using library resources and the use of available scientific and reliable sites and sources.
  Keywords: security, national security, Convention, Palermo, CFT
 • Masoumeh Salarvand *, Mohamadjavad Asgari, Hossein Moin Abadi Pages 187-201
  The accuracy of China's energy situation shows that, on the one hand, the energy demand in this country is increasing strongly due to its economic growth and development, and on the other hand, due to the lack of domestic resources, the country's dependence on international resources. International is increasing. For this reason, the expansion of interaction with energy producing countries such as Saudi Arabia can provide the basis for mutual dependence. In fact, as the first major oil exporter in the world, Saudi Arabia has a high position not only in China's energy diplomacy, but also for all major and developed powers. The current research is trying to analyze and examine the position of Saudi Arabia in China's energy diplomacy. The findings of the research indicate that China attaches special importance to Saudi Arabia for several reasons: First, Saudi Arabia has been a reliable partner for customers. Second, Saudi Arabia is considered the largest exporter of oil.On the other hand, this country has the largest economy in the Arab countries, and finally, it is a very influential member of OPEC.The research method in this research is descriptive-analytical, and library and internet sources were used to collect information, and according to the topic, the official statistics of OPEC, British Petroleum and the Saudi Monetary Fund will be used.
  Keywords: Energy diplomacy, China, Saudi Arabia, interdependence, oil
 • Elham Rasooli *, Zahra Alivandi Pages 203-222
  Climate change is one of the most important issues raised in the contemporary international agenda. This phenomenon specifically refers to the changes created in the environment by mainly human activities, which are associated with threats such as the increase in the level of carbon dioxide at the global level. In the meantime, the policies adopted by the great powers are more important in the overall process of dealing with climate change. So the main question of this research is that, as one of the most important major powers of the international system, especially in the economic and industrial field, what has been China's approach to climate change during the leadership of Xi Jinping during the leadership of Xi Jinping?In order to answer this question, this research uses a qualitative method to examine the most important actions and policies of the Chinese state at the two levels of speech acts and practical actions in both internal and external dimensions in facing climate change. The findings of the research show that China's leadership has paid much attention to this phenomenon at the level of speech acts and considers climate change as a security issue, and at the level of practical measures, it has tried to play the role of a responsible power in this area. The direction that can be understood in the general framework of this country's strategy in the international system.
  Keywords: environmental security, China, Climate Change, Green Development, Securization
 • Ebrahim Taheri *, Davood Aghaee Pages 223-238

  Civilian power avoids militarism and uses soft tools to achieve its goals. Germany, Japan, and the European Union are considered as civilian powers. The purpose of research is comparing the political-security strategy of civilian power with an emphasis on Japan political – security strategy in Southwest and Southeast Asia.The question of the research is what are the characteristics of the political-security strategy of civilian powers for achieving their goals in general and Japan as a civilian power in Southwest Asia and Southeast Asia?. The results show that the civilian powers mainly rely on the power of the hegemon to provide their political security goals. It is for this reason that Japan in Southwest Asia in the form of accommodative starategy and in Southeast Asia, until 2010 in the form of same strategy, sought to realize its political-security goals, but from 2010 onwards, it seems that it intends to use the Collaborative buck-passing strategy with US to pursue its political - security goals: For this reason, it is said that in addition to soft balancing, Tokyo also uses hard balancing tools to control China. The research method used is from the type of matching the theory with the case and the comparative qualitative analysis method.

  Keywords: ‘Strategy’, ’ civilian power’, ‘accommodation’, ‘buck-passing’, ‘Southeast Asia’