فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 65 (زمستان 1398)
 • پیاپی 65 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهام زیار*، مهدی سیف برقی، مهدی بشیری صفحات 4-11

  با افزایش روزافزون جمعیت و درنتیجه افزایش تقاضای حمل ونقل کالا، طراحی مناسب شبکه های حمل ونقل کالا بیش ازپیش حایز اهمیت است. با توجه به این موضوع، استفاده از هاب در شبکه حمل ونقل با ارسال غیرمستقیم بین نقاط مبدا و مقصد باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و تعداد مسیرهای ارتباطی می گردد. در راستای تبدیل شدن کشور به هاب تجاری، توسعه هاب های لجستیکی ازجمله بنادر خشک با رویکرد بین المللی می تواند مثمر ثمر باشد. یکی از ویژگی های اصلی هاب اتصال غیرمستقیم نقاط از مبدا به مقصد است که این موضوع گاهی باعث افزایش زمان حمل کالا می شود که در پی آن گاهی موجب فساد کالاها خواهد شد. در این پژوهش،  با طراحی شبکه حمل ونقل به مکان یابی بنادرخشک پرداخته شده است که با امکان برقراری اتصال مستقیم از مبدا به مقصد باعث انعطاف پذیری در مدل مکان یابی هاب شده است.  مدل ریاضی ارایه شده با استفاده از  سیپلکس در گمز حل شده است. سپس با تحلیل حساسیت صورت گرفته درزمینه تعداد بنادرخشک، بر لزوم ایجاد بنادرخشک به جهت کاهش هزینه های حمل ونقل، تاکید شد.

  کلیدواژگان: مکان یابی هاب، بندرخشک، اتصال مستقیم، هاب تجاری، شبکه حمل ونقل
 • سعید سلجوقی*، رامین صادقیان صفحات 12-23

  امروزه انتقال سریع و کم هزینه فرآورده های خونی با توجه به اهمیت کمک های اورژانسی وامدادی و همین طور پیشرفت درروش های درمان در علم پزشکی اهمیت فراوانی یافته است با توجه به اینکه خون هیچ جانشینی ندارد و انسان ها خود به عنوان منبع تولید آن به شمار می آیند ازاین رو مشخص شدن محل استقرار بهینه مراکز دریافت و نگهداری و انتقال خون و فواصل آن ها از نقاط تقاضا به جهت بالا بردن سطح سرویس دهی از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به مدل سازی یک زنجیره تامین فرآورده های خونی با دو هدف معین یعنی کاستن از هزینه های حمل ونقل و زمان سرویس دهی در زنجیره با در نظر گرفتن مراکز مختلف انتقال خون محلی و منطقه ای و انتخاب محل بهینه استقرار مراکز سیار خون شده است همین طور با در نظر گرفتن مراکز تقاضا شامل بیمارستان ها و نقاط پرحادثه طراحی شبکه مناسبی از زنجیره تامین جهت سرویس دهی در نزدیکی این نقاط در جهت بهینه سازی اهداف تعیین شده انجام گرفته و نهایتا مدل طراحی شده در مقاله را جهت اطمینان از کارکرد مطلوب با اطلاعات استخراج شده از محل استقرار مراکز و واحدهای دریافت و انتقال خون در شهر زنجان آزمون نموده و نتایج حل مدل را که از روش الگوریتم فرا ابتکاری به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: زنجیره خون رسانی، بهره وری، فاصله پوششی، الگوریتم فرا ابتکاری
 • رضا قاسمی یقین*، گلشن احمدی صفحات 24-46

  زمانی که یک زنجیره عرضه ازنظر مکان های توزیع پراکنده می شود، ریسک ها افزایش می یابند و بر عملکرد بهینه موجودی برای ارضای تقاضا تاثیر می گذارد. مفهوم اساسی تقسیم مخاطره بر تجمیع موجودی در سیستم متمرکز در مقابل سیستم های چندمکانی است که نه تنها سود را افزایش می دهد بلکه سطوح موجودی و هزینه ها را افزایش می دهد. با توجه به تقاضای متغیر کالای پوشاک، مدیریت موثر موجودی در زنجیره عرضه پوشاک باعث کاهش هزینه ها و رقابت پذیری می شود. در این مقاله، اثر عدم قطعیت تقاضا در یک سیستم چند مکانی تحت دو راهبرد متمرکز و غیر متمرکز سنجیده می شود. اثر تقسیم مخاطره و نتیجه ی آن در یک سیستم کنترل موجودی (s,S) تحت دو سناریو 1) تقاضای تصادفی و 2) تقاضا و مهلت تحویل تصادفی برای یک شرکت تولیدی پوشاک حلقوی و زنجیره عرضه دوسطحی آن تحلیل  می شود. شبکه عرضه، به صورت یک تولیدکننده، چند توزیع کننده و چند خرده فروش (نقاط تقاضا) در نظر گرفته می شود. سپس مکان یابی انبار تجمیعی باهدف کمینه سازی هزینه های لجستیکی و با ملاحظه انواع مدهای حمل ونقل انجام می شود. نتایج عددی نشان می دهد که در صورت نرمال بودن تقاضای کالا ها و خطی بودن هزینه نگهداری، سیستم متمرکز میانگین موجودی کمتری در مقایسه با سیستم غیرمتمرکز دارد. درنهایت، میزان تغییرات میانگین موجودی سیستم متمرکز به تغییرات سطح خدمت، آنالیز حساسیت می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت موجودی زنجیره عرضه، سیاست موجودی (s، S)، تقسیم مخاطره، سیستم توزیع متمرکز، صنعت پوشاک، تصمیمات لجستیکی
 • فائزه متولی طاهر، محمدمهدی پایدار*، سعید امامی صفحات 47-59

  یکی از مهم ترین چالش های هر جامعه، مسیله تامین غذا است که بسیار حایز اهمیت می باشد. بی تردید غلات بیشترین سهم را در سبد غذایی جوامع بشری دارند. در الگوی غذایی روزانه، غلات به عنوان غذای پایه شناخته می شوند و در این میان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ویژه خود که قابلیت تبدیل شدن به نان را دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین نان به عنوان کالایی اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژه ای در سبد مصرفی خانوارها بوده و غذای اصلی و پایه بسیاری از مردم در کشورهای جهان را تشکیل می دهد. بررسی و مدیریت صحیح مراحل مختلف آن، از تولید تا توزیع، می تواند به حل مشکلات بسیاری در این زمینه بیانجامد. در این پژوهش به منظور بهینه سازی زنجیره تامین به بررسی شبکه زنجیره تامین گندم و محصولات آن با ارایه یک مدل ریاضی پرداخته شده است. یک مدل ریاضی دو هدفه به منظور کمینه سازی هزینه های شبکه و کمینه سازی مصرف آب ارایه شده است. سپس مسیله دوهدفه با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی به یک مسیله تک هدفه تبدیل شده است. برای ارزیابی مدل پیشنهادی یک مثال عددی ارایه شده است و نتایج، تحلیل حساسیت و پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی گزارش شده است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین گندم و آرد، زنجیره تامین محصولات کشاورزی، بهینه سازی دوهدفه، برنامه ریزی آرمانی
 • محمد پارسایی، محمدمهدی مهتدی، سعید خلیلی* صفحات 60-72

  پیشرفت فناوری و گسترش بازارهای جهانی تامین دارد و مزیت رقابتی شرکت ها را به شدت می کاهد، انتخاب تامین کنندگانی که بتوانند با مقاومت و تاب آوری بیشتری با عدم اطمینان روبرو شوند یک امر ضروری برای هر سازمان تلقی می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان تاب آوری زنجیره تامین در زنجیره تامین است. بدین منظور، با استفاده از ادبیات تاب آوری زنجیره تامین فاکتورهای مهم مشخص گردید و با نظر خبرگان تایید شد. سپس با استفاده از روش دی متل روابط درونی بین شاخص ها و زیر شاخص ها مشخص شد و توسط روشANP، اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 20 نفر مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که نظرات کلیه آن ها در تحقیق استفاده شده است. در انتها از طریق روش آراس خاکستری تامین کنندگان این شرکت ازنظر درجه ی تاب آوری ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که در بین معیارها، زیرمعیارهای چابکی، افزودگی، فرهنگ مدیریت ریسک بیشترین وزن را دارند و تامین کننده بهران، ازنظر میزان تاب آوری در بالاترین رتبه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آراس خاکستری، تاب آوری، زنجیره تامین، فرآیند تحلیل شبکه، Dematel
 • مهدی یوسفی نژاد عطاری*، ویدا کرباسی، سیروان شریفی صفحات 73-88

  از دلایل بالا بودن مدت زمان انتظار بیماران در بیمارستان ها، نبود کادر متخصص کافی در بیمارستان است، لذا بهینه نبودن هزینه ها و رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستان ها نشات گرفته از به کارگیری روش های سنتی و غیرعلمی در تخصیص پرستاران به شیفت ها می باشد. مقاله حاضر جهت تعیین حداقل پرستار موردنیاز با توجه به مراجعه بیماران در زمان های مختلف، تعیین برنامه نوبت کاری با کمترین ساعت کاری موردنیاز و برنامه ریزی نوبت کاری پرستاران در هر یک از شیفت ها با کم ترین هزینه برای بخش اورژانس انجام می شود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مدل سازی ریاضی و جامعه پژوهش، بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس و پرستاران یک مرکز درمانی در نظر گرفته شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات؛ ترکیبی از روش های پیش بینی، مدل های تیوری صف و برنامه ریزی خطی عدد صحیح است. برای پیش بینی میزان بیماران مراجعه کننده به اورژانس از روش سری زمانی و ابزار ARIMA و جهت بررسی سیستم صف با ظرفیت محدود از مدل M/M/C/K استفاده شده است. از مهم ترین نتایج این تحقیق، تعیین بیشینه تعداد پرستارهای در دسترس در هر شیفت است. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق، مقایسه کارایی هر یک از الگوریتم های فرا ابتکاری ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) و الگوریتم زنبورها (BA) نسبت به شاخص های تعریف شده می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت خدمات پرستاری، سری های زمانی، تئوری صف، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم زنبورها
 • حسین قنبریان*، حسن صراف جوشقانی صفحات 89-96

  حران ویروس کرونا (کووید 19) که چند ماهی است که کشورهای زیادی را درگیر کرده، دنیا را برای همیشه تغییر خواهد داد. این بیماری همان گونه که افراد را از پا درآورده، بازارها را نیز مختل نموده است. قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورها را نیز برای همیشه دستخوش دگرگونی خواهد کرد.پیامد های ویروس کرونا روزبه روز گسترده تر می شود تا آنجا که بر زمینه های نظامی نیز تاثیر گذاشته و باعث می شود دولت ها در سیاست های دفاعی و نظامی خود تجدیدنظر کنند؛ با توجه به اولویت مراقبت های بهداشتی به نظر می رسد بودجه سایر بخش ها ازجمله بخش دفاعی دستخوش تعدیل و کاهش شود؛ که این کاهش، تاثیر منفی بر زنجیره تامین دفاعی خواهد داشت.در این گزارش سعی شده است تاثیر این بیماری بر زنجیره تامین دفاعی موردبررسی قرار گیرد؛ بر این اساس تاثیر این بیماری بر بودجه و اعتبارات دفاعی، تجارت دفاعی، پروژه های دفاعی فراملی بیان شده است. سپس شوک های بیماری کرونا بر روش های تولید و زنجیره تامین دفاعی، کاهش تقاضای محصولات نظامی براثر شیوع کرونا، تاثیر بر صنایع دفاعی و درنهایت سناریوهای پیش روی صنایع دفاعی در مقابله با بحران این بیماری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، بودجه دفاعی، صنایع دفاعی، تجارت دفاعی
|
 • Pages 4-11

  By increasing population and consequently the increasing demand for freight, proper design of transport networks is increasingly important. Given this, the use of hubs in the transport network with indirectly connection between the source and destination nodes significantly reduces costs and the number of routes. To transform the country into a commercial hub, the development of logistics centers, including dry ports with an international approach, can be fruitful. One of the main features of the hub is the indirect connection of the nodes of origin to the destination, which increases the shipment time, but sometimes causes corruption of the goods. In this study, the design of a transport network has been focused on dry port location, which makes the hub location model flexible by allowing direct connection from source to destination. The mathematical model presented is solved using CPLEX in Gams. Then, by analyzing the sensitivity of the number of ports, it was emphasized the necessity of creating dry ports to reduce transportation costs.

  Keywords: Hub Location, Dry port, Direct connection, Commercial hub, Transportation network
 • Pages 12-23

  Nowadays, the transfer of blood products to emergency and relief services has become increasingly important, given that blood has no substitute and that humans themselves are the source of its production, as well as advances in medical science that have led to surgical and therapeutic approaches. A new one has made the need to supply blood products less expensive and time-consuming in the modern age, hence the location of blood collection and storage centers and their distances from demand points to raise the level of service. Given the importance of the topic in this research to modeling a chain, it is abundant The purpose of blood products has been to meet two specific goals, namely to reduce costs and service time of the chain by considering different local and regional blood transfusion centers and selecting the optimal location of mobile blood centers, as well as by considering hospital demand centers and Accidental points have been tried to create a suitable network of supply chains near these points. Finally, the model is implemented as a case study with information obtained from the location of units in Zanjan city and is analyzed through meta-heuristic algorithm and results obtained have been analyzed.

  Keywords: Blood Supply Chain, productivity, Coverage distance, Meta-Heuristic Algorithm
 • Pages 24-46

  As supply chains and its distribution centres expand, risk increases and can have very different impacts on the optimal inventory management policies to meet consumer demand. The basic idea of risk pooling in supply chains is that if the customer demands from all sources are pooled by a centralized system, then not only will expected profits increase, but also inventory levels and costs will decrease. Regarding to customer demand variability of textile clothing products, efficient inventory management in clothing supply chain leads to total inventory cost reduction, and then retaining competitive edge. In this paper, the effect of customer demand uncertainty in multiple warehouses system under the two centralized and decentralized systems is taken into consideration in the presence of deterministic supply. In order to investigate the effect of risk pooling and its result under two scenarios in (s,S) inventory control namely, 1) stochastic demand 2) stochastic demand and lead-time, a two-echelon clothing supply chain is taken into account under the aforementioned scenarios. We consider customer demand variability in a single manufacturer, multiple distribution centers and multiple retailers (demand points). We also assume that inventory is stored at only a single echelon, distribution centers, in order to make decisions about centralization versus decentralization of supply chain under consideration. In the latter part of this paper, aggregate warehouse is then located by logistical costs minimization through a real case study. In doing so, different transportation modes, their related costs and distances from the centralized distribution center are involved by comparing potential location sites for the obtained pooled inventory center. Numerical results show that if customer demand distribution for products is normal, average inventory in centralized distribution system is less than that of decentralized distribution systems. Finally, sensitivity analyses are numerically conducted to investigate critical inventory parameters on service level of the local company.

  Keywords: Supply chain inventory management, (s, S) inventory policy, Risk pooling, Aggregate systems, Clothing industry, Logistical decisions
 • Pages 47-59

  One of the most issues of governments is to procuring food properly. Wheat and its products have strategic importance in consumable commodities basket and planning for its supply chain is one of the significant country’s needs. Also, wheat flour is one of the initial substances of many foods like bread, spaghetti, cookies, and confections. This paper proposed a multi-period, multi-product, bi-objective mixed integer linear programming minimizing the total cost and minimizing water consumption. Wheat supply chain network from farms, silos, flour factories, to customers is considered in this problem. This study aims to determine the wheat production amount, importing amount, and the quantity of water using of resources. Then, the bi-objective model converted to a single-objective one via the Weighted Goal programming method. Finally, the proposed model verified by a numerical example and results are presented. Also, the sensitivity analyses are shown to give a better insight and some suggestions for future works are presented.

  Keywords: Wheat, wheat flour supply chain, Agricultural supply chain, Multi-Objective Optimization, Goal Programming
 • Pages 60-72

  By the rapid advancement of technology and the creation of global markets, competition, turbulence and environmental uncertainty have been enhanced. In the same vein, competition between companies has replaced the competition between the chains. Chaos and uncertainty have adverse effects on the supply chain and can lead to reduced corporate profitability and competitive advantage. In this situation, the selection of suppliers who can withstand more uncertainty and resilience and deliver the goods and services at the time specified by the customer is considered necessary for the organization. The purpose of this research is to evaluate the resilience of the supply chain in Mobarakeh Steel Co., Isfahan. To this end, the theoretical framework has first emerged from a comprehensive literature review and research on the resilience of the supply chain. With the help of this framework, the resiliency criteria of the supply chain were extracted and, according to experts, the criteria were confirmed. Then, using the DEMATEL method, the relationships between the indices and sub-indices were determined and using the ANP method, the importance of each of the criteria was determined. Among the criteria, the sub-criteria of agility, addiction, and risk management culture have the highest weight. At the end, they have been ranked by the Grey ARAS of the suppliers of Mobarakeh Steel Co. in terms of the degree of viability, and the supplier of Behran is considered at the highest rating.

  Keywords: Analysis network process, Dematel, Grey ARAS, resilience, Supply Chain
 • Pages 73-88

  One of the reasons for the high waiting time for patients in hospitals is the the lack of sufficient staff in the hospital, so the inefficiency of costs and job satisfaction of hospital nursing staff stems from the use of traditional and unscientific methods in allocating nurses to shifts. The present study is designed to determine the minimum number of nurse required according to the number of patients referred at different times, determine the shift schedule with the least required hours and schedule shifts for nurses in each shift with the lowest cost for the emergency department. The research method of the present study is of the mathematical modeling and research community, patients referring to the emergency department and nurses of a medical center. Data analysis is a combination of predictive methods, queuing theory models, and linear numerical programming. To predict the number of patients referring to the emergency, the time series method and ARIMA tools were used, and the M/M/C/K model was used to examine the queue system with limited capacity. One of the most important results of this study is to determine the maximum number of nurses available in each shift. Another result of this study is the comparison of the performance of each of the meta-heuristic Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and the Bee Algorithm (BA) with respect to the defined indicators.

  Keywords: Nursing service management, Time series, Queueing theory, Non-dominated sorting genetic algorithm
 • Pages 89-96

  The Corona Virus Crisis, which has plagued many countries for months, will change the world forever. The disease has disrupted markets, just as it has wiped out people. It will also change the political, economic and military power of countries forever. The consequences of the coronavirus are becoming more widespread, as well as affecting the military and causing governments to reconsider their defense and military policies. Given the priority of health care, it seems that the budgets of other sectors, including the defense sector, will be adjusted and reduced. This reduction will have a negative impact on the defense supply chain. This report tries to examine the impact of this disease on the defense supply chain; accordingly, the impact of this disease on the budget and defense credits, defense trade, and transnational defense projects has been expressed. Then there are the shocks of Corona's disease on production methods and the supply chain, the decline in demand for military products due to the spread of Corona, the impact on the defense industry, and finally the scenarios facing the defense industry to deal with the crisis.

  Keywords: Corona virus, Defense budget, Defense industry, Defense business