فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • نیلوفر کشاورز*، ساره حق خواه صفحات 9-19

  مقاله حاضر ، شامل بیان اقداماتی است که در درس کارورزی 3 برای بهبود « فن بیان» تحت یک تحقیق کنش پژوهی در کلاس درس ریاضی صورت گرفت. مطالعه منابع مختلف در زمینه فن بیان و رعایت برخی از اصول هنگام تدریس سبب شد تا مهارت هایی چون برقراری ارتباط چشمی، رسا بودن صدا، خارج نشدن از چارچوب اصلی، شیوه ی طرح یک سوال برای آغاز، شیوه ی طرح پرسش برای درگیر کردن ذهن دانش آموزان به موضوع موردنظر، استفاده از زبان بدن و چهره، داشتن چهره ای گشاده، و حالت چهره در هنگام تدریس به منظور جلب اعتماد دانش آموزان، تغییر آهنگ صدا یا vocal variety ، به کار بردن مثال هایی همراه با حکایت و داستان به منظور ماندگار شدن مطالب در ذهن دانش آموزان، رعایت اصل حضور با ظاهری آراسته، شیوه به حافظه سپردن مطالب، رعایت تنفس در بین صحبت ها، صحبت کردن واضح و شیوا در من به وجود آید و نیز تمرکز بر این مهارت ها سبب شود تا « فن بیان » به عنوان موضوع مد نظر بهبود یابد به طوری که در پایان جلسات تدریس حتی در صحبت های روزمره نیز تغییراتی ایجاد شد.

  کلیدواژگان: فن بیان، تدریس ریاضی، معلم، دانش آموز
 • مهگان فرهنگ خاقان پور*، صفیه رضایی صفحات 21-33

  ارتباط هنر و دنیای علم به ویژه هنر ریاضیاتی و هندسی هنر نرم افزاری امروزه از جمله مواردی است که علاوه بر حوزه ی مطالعات زیبایی شناختی هنر قرار گرفته، در میان مطالعات اجتماعی هنر نیز می تواند قرار بگیرد. فراکتال یک هنر بین رشته ای است و زاییده ی کامپیوتر است، با هندسه، الگوریتم و ریاضیات در ارتباط است. از فرم های کیهانی بر داشت می کند و برگرفته از اصول هنر کلاسیک نیز می باشد. فراکتال ها چیزی جدای از نقوشی که برای ما آشناست، نمی باشد. با شکل گیری دوران پست مدرن فراکتال ها به طور رسمی پا به عرصه ظهور گذاشتند. در فراکتال ها دنیای علم، نظم هندسی، به چالش کشیدن همین نظم هندسی و نمودی از هم زیستی و در هم فرو رفتگی دو پدیده ی نظم و آشوب (Chaos) است. هنر فراکتال نوعی زبان برای بیان نظم و بی نظمی در دنیا پست مدرن است. همه ی این موارد در دنیای دیجیتال، وجود کامپیوتر و به عبارتی هنر نرم افزاری هویت بیشتر دارند و تعریف خود را ارایه می دهند.

  کلیدواژگان: فراکتال، هنر نرم افزار، هندسه، هنر ریاضیات، نقوش
 • مصطفی پردلی*، زهرا زارع صفحات 35-48

  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی 2 متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-1394 می باشد.حجم نمونه برابر با جامعه آماری انتخاب گردیده .ابزار این تحقیق تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی خلاقیت گیلفورد می باشد. برای تحلیل محتوای از یک طرح کد گذاری استفاده شده . این کار در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول سوالات تصاویر فعالیتها متن کتاب مشخص شده وکد گذاری میشود؛ در مرحله دوم کلیه واحدها در تمامی قسمت ها با طبقه مورد نظر، ازنظر شاخصهای خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جداول مربوطه ثبت شده و در مرحله سوم کلیه واحدها که در سطوح مختلف خلاقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایی و شمارش شده اند داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی 2 متوسطه دوم تاکید بیشتری به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه نموده است درمحتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی 2 بین سطوح گوناگون خلاقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد و بایستی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، خلاقیت گیلفورد، زیست شناسی 2، آموزش و پرورش
 • شریف کامیابی* صفحات 49-59

  برای دست یابی به یک توسعه پایدار و با ثبات، باید زمینه های پرورش خلاقیت، نوآوری و توانایی پرداختن به رویکردهای فناورانه را در آموزش عالی توسعه داده و سطح سواد علمی- فناورانه را در جامعه معلمان افزایش دهیم. از اهم فناوری های نو می توان به فناوری نانو که کاربردهای آن درهمه عرصه های صنعت و اجتماع گسترده است اشاره کرد که لازم است حرکت ترویجی بزرگی وجود داشته باشد که همه دانشجو معلمان آگاهی لازم برای ورود به این عرصه را کسب نمایند. در بسیاری از کشورها آشنایی با این فناوری ها را از مدارس ابتدایی آغاز کرده اند و با یک برنامه درسی مناسب به آموزش دانش آموزان می پردازند. در کشور ما نیز مدارس باید از نیازهای جامعه به نیروی کاری متخصص و علمی در عرصه های جدید آگاه باشند و در این راستا مسیولین و سیاست گذاران و برنامه ریزان دانشگاه فرهنگیان وظیفه خطیری در تربیت معلمان متخصص بر دوش دارند و باید برای تربیت نیروهای متخصص در این زمینه برنامه درسی مناسبی تدوین نمایند. بنابراین بازنگری در برنامه درسی و سیاست های آموزشی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: فناوری نو، نانوفناوری، برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، آموزش فناوری، تربیت نیروی متخصص
 • مهدی میرزائی*، فاطمه بوربور صفحات 61-77

  بیان دستاوردهای دانشمندان و پیشرفتهای گذشتگان یکی از رسالت های هر فرد متعهد در جامعه است . یکی از هزاران موردی که می توان به جامعه به عنوان پیشرفت و دستاورد تاریخی ارایه کرد ، پیشرفت های گذشته دانشمندان اسلامی در زمینه فیزیک است. در این مقاله سعی بر آن شده تا خلاصه ای از کارهای دانشمندان مسلمان در زمینه های حرکت شناسی و نیرو شناسی ، علم مناظر (نور شناخت) ، ترازو و اندازه گیری جرم ویژه و ماشین های ساده و اسباب های مکانیکی ارایه شود. در آخر هم به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا می توان از دستاوردها و پیشرفتهای گذشتگان و همچنین از ((ترین)) های موجود در کشور برای تدریس فیزیک استفاده کرد؟ در ابتدا بررسی می شود که آیا امکان این کار وجود دارد؟ موانع و مزایا چه هستند؟ روش اصلی در ارایه مطالب به شیوه اسلامی در این مقاله ، تدریس و اشاره ی غیر مستقیم عناوین و اهداف می باشد نه اینکه مطالب به شکلی جدا و جدای از متن درسی در کتاب آورده شوند. در واقع به دنبال این هستیم که بدون آنکه دانش آموز را درگیر یادگیری این مطالب کنیم ، این موضوعات را به وی القا کرده و در حافظه بلند مدت او ثبت کنیم.

  کلیدواژگان: حرکت شناسی، نیروشناسی، علم مناظر، جرم ویژه
|
 • Niloufar Keshavarz *, Sareh Haghkhah Pages 9-19

  This article contains the steps that the lessons Internship 3 to improve the " rhetoric " of an action research studies conducted in the mathematics classroom .The study various sources in the field of rhetoric, some of the principles that led teaching skills such as eye contact, being expressive voice, not outside of the framework, the way to start a question, the way to engage the mind of questions students are given matter, using body language and facial expression, having an open face, and facial expressions while teaching in order to gain the trust of students, change the tone or vocal variety, using examples and anecdotes and stories to lasting latest content on the minds of students, the principle of the appearance, way of memorizing the material, observing breathing in the talks, speaking clearly and eloquently arise in me And also focus on these skills lead to " rhetoric " as the theme considered to be improved so that the teaching sessions even in everyday conversation , as well as changes were made .

  Keywords: speaking skill, Teaching math, Teacher, Student
 • Mahgan Farhang Khaghanpoor * Pages 21-33

   The relationship between art and the world of science, especially mathematic , geometric art, and software art , is not only a subject of the aesthetic studies of art , but can also be placed among the social studies of art . Fractal is an interdisciplinary art generated by computer and closely associated with geometry , algorithm and mathematics. It is impressed by cosmic forms and derived from the principles of classical art. Fractals are not something apart from the motifs familiar to us . They emerged at the post-modern era. In fractals, the world of science, geometric order , challenging this geometric order and an expression of coexistence and collapse are the phenomena of Order and Chaos . The fractal art is a language to express order and disorder in the postmodern world . All these are manifested and defined in the digital world, computers and software art.

  Keywords: fractal, software art, geometry, mathematics art, motifs
 • Mostafa Pordeli *, Zahra Zare Pages 35-48

  Educational organizations the task of providing a foundation for the development of creativity and innovation and use the talents and abilities of people are responsible. That the development of cultural, economic and social society. Education is the most important educational institution by generating creative content can affect about. The research method is descriptive - survey content analysis and practical. The population of this research includes the content of plant part of tenth biology book. the population of this research includes content of plant part of tenth Biology Book. sample size is selected equals The population size. The research instrument was a self-made content analysis form base on Guildford Creativity pattern .To analyze the content is encoded using. This work is done in 3 steps. The first step is encoded Questions and activity books. Next, all the units of creativity index is matched Guildford and the table recorded. All the units in the third stage in accordance with the pattern Guildford were identified and counted. Data were analyzed using descriptive statistics. plant part of this book Emphasizes on Cognitive memory and Convergent thinking and Less attention has been on divergent thinking and evaluation.

  Keywords: Content Analysis, Gilford Creativity, Biology 2, Education
 • Sharif Kamyabi * Pages 49-59

  To achieve a sustainable and stable development, the areas of creativity, innovation and the ability technological pproaches in higher education and scientific-technological literacy teachers in the community increase. The most important new technologies such as nanotechnology applications to everything that is broad areas of industry and society noted That there is a great extension motion that all student teachers to acquire the knowledge necessary to enter the field. In many countries, primary schools have started familiarity with these technologies and with an appropriate riculum to teach students pay. Our have schools in the community needs to be aware of the Task Force and new scientific areas In this regard, officials and policy makers and planners, especially Farhanghain University in the training of specialist eachers on their shoulders the important task should be to train specialists in the field to develop a suitable curriculum Therefore, it is necessary to revise the curriculum and education policies.

  Keywords: New technology, Nanotechnology, Farhanghain university curriculum, technology education, training experts
 • Mahdi Mirzaei *, Fatemeh Borbor Pages 61-77

  Expressing the achievements of scientists and the past progress is one of the missions of every committed person in society. One of the thousands of things that can be presented to society as historical progress and achievement is the past progress of Islamic scientists in the field of physics. In this article, an attempt has been made to provide a summary of the work of Muslim scientists in the fields of kinetics and power science, landscape science (light cognition), scales and measurement of specific mass, and simple machines and mechanical devices. Finally, we examine whether the achievements and progress of the past, as well as the existing "best" in the country, can be used to teach physics. First of all, is it possible to do this? What are the barriers and benefits? … The main method in presenting the contents in an Islamic way in this article is to teach and indirectly refer to the titles and goals, not to bring the contents in a separate way from the textbook in the book. In fact, we seek to instill in the student and record his or her long-term memory without engaging the student in learning.

  Keywords: specific gravity, geology, Kinesiology