فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 78 (تابستان 1399)
 • پیاپی 78 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تعامل دوسویه فرد و نهاد از منظر قرآن کریم و تبیین آن مبتنی بر حکمت اسلامی
  نظریان مفید محمدتقی*، سید حسین میرمعزی صفحات 5-32

  سوال از وجود و چگونگی رابطه میان فرد و نهاد و نحوه تاثیرگذاری هر یک در دیگری از پرسش های مهمی است که مرتبط با مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اقتصاد می باشد. اهمیت آن تا بدان جاست که می توان نحوه پاسخ به این پرسش را نقطه افتراق مکتب نهادگرایی قدیم از نهادگرایی جدید و اقتصاد نیوکلاسیک دانست. در این مقاله سعی بر آن است تا بدوا از منظر قرآن به این پرسش که «آیا رابطه میان فرد و نهاد رابطه ای تک سویه است یا رابطه ای تعاملی و دو سویه؟» پاسخ داده شود و در ادامه با روش توصیفی-تحلیلی نحوه ارتباط میان فرد و نهاد مبتنی بر توالی خطی ذکر شده برای انتخاب در حکمت اسلامی تبیین گردد. دستاورد این پژوهش آن است که اولا؛ از منظر قرآن رابطه میان فرد و نهادهای اجتماعی یک رابطه دو سویه بوده و در کنار تاثیرگذاری افراد بر شکل گیری و ایجاد تحول در نهادهای اجتماعی، نهادها نیز بر ارزش ها و ترجیحات ذهنی کنش گران تاثیر دارند. ثانیا؛ افعال انسان متشکل از سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی است که هر یک از این لایه ها، مراحل مختلفی را شامل می شوند. تقریبا در تمامی مراحل پیشینی یک انتخاب، بجز ساحت اراده، تعامل دو سویه میان فرد و اجتماع در جریان بوده و بر هم تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: نهادگرایی، اقتصاد اسلامی، انتخاب، نهادهای اجتماعی
 • نصرالله انصاری*، مصطفی کاظمی نجف ابادی صفحات 33-61

  چگونگی تامین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مساله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی (ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلی استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تامین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تامین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.

  کلیدواژگان: منافع عمومی، رفتار عقلایی، اقتصاد سیاسی جدید
 • سید روح الله احمدی حاجی آبادی*، رفیع حسنی مقدم صفحات 63-94

  یکی از مباحث بنیادی در نظریه اقتصاد خرد، بحث تعادل عمومی و نحوه دستیابی به آن است که در قالب شرط بهینه پرتو و دو قضیه بنیادی رفاه در اقتصاد متعارف ارایه می شود. نقدی که به شرط بهینه پرتو وارد می شود اینست که دسترسی به شرایط کارا لزوما به همراه عدالت نیست و وجود کارایی در اقتصاد، تضمین کننده شرایط عادلانه نیست. از دیگر سو در آموزه های اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی، همواره برقراری عدالت در تمام زمینه ها مورد تاکید قرار گرفته است. لذا از منظر اقتصاد اسلامی دستیابی به کارایی اقتصادی بدون در نظر گرفتن مولفه عدالت غیر مثمر است. در این تحقیق با بر شمردن ویژگیهای انسان اقتصادی مسلمان و بررسی ترجیحات وی در قالب یک الگوی ریاضی که بر اساس آن، از شکاف نابرابری بین خود (ثروتمند) و افراد فقیر، عدم مطلوبیت کسب می کند و همچنین وارد کردن پرداختهای مالی در قالب مستحبات و واجبات شرعی (انفاق، خمس، زکات و...)، ضمن دستیابی به شرط بهینه پرتو، شرط وجود عدالت توزیعی نیز برقرار می شود. همچنین مقدار بهینه ای از پرداختهای شرعی که مطلوبیت اجتماعی را حداکثر می کند، به دست می آید. بنابر این با توجه به مفاهیم و اصول اقتصاد اسلامی و اینکه فرد مسلمان علاوه بر مطلوبیت خود به منافع و مطلوبیت افراد دیگر هم توجه می کند (دیگر خواهی)، می توان به شرط کارایی همراه با عدالت رسید.

  کلیدواژگان: بهینه پرتو، عدالت اقتصادی، قضایای اساسی رفاه، انسان اقتصادی
 • سید عباس موسویان*، اکبر کشاورزیان صفحات 95-125

  یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.

  کلیدواژگان: قرض الحسنه، صندوق های قرض الحسنه، بانک های قرض الحسنه، هزینه عملیات، کارمزد
 • محمد توحیدی* صفحات 127-158
  سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارایه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.
  کلیدواژگان: بورس بازی (سفته بازی)، بازار اوراق بهادار، فقه امامیه، قمار، غرر، ضرر
 • سعید فراهانی فرد*، آیت الله زنگی نژاد صفحات 159-187

  تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی - انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، عوامل غیر مادی رشد، سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی، اقتصاد اسلامی
 • علی اصغر محمدزاده* صفحات 189-211

  در این مقاله بعد از طرح یک مساله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مساله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق تجارت، نرخ روز کالا، اصل وجوب حفظ مال، لاضرر، قاعده طلایی
 • امیرعباس صاحبقرانی*، قاسم بولو صفحات 213-239

  گسترش روزافزون حرفه ی رتبه بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت های متعددی می باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارایه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تامین مالی و تسریع در فرآیند تامین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتا بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بعد شامل رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی ارزشی تشکیل شده و هر بعد دارای مولفه ها و شاخص هایی است که مجموعه این عوامل، مدل مفهومی رتبه بندی اوراق اجاره را شکل می دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.

  کلیدواژگان: اورق اجاره، رتبه بندی، دلفی کلاسیک، دلفی فازی
 • حسین کورش پسندیده*، علی سوری، قهرمان عبدلی صفحات 241-273
  امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روش های تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارایه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارایه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسیولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.
  کلیدواژگان: فین تک اعتباری، تامین مالی خرد، فرد به فرد، وام، عقدمشارکت مدنی
|
 • Interaction of individuals and institution from the perspective of the Quran and its explanation based on Islamic wisdom
  Hosein Mirmoezi Pages 5-32

  Question of existence and how the relationship between person and institution and how to influence each other in another is an important question which is related to the anthropological and sociological foundations of economics. Its importance is so far that how to answer this question can be assumed the point of departure for the old institutionalism of new institutionalism and neoclassical economics. In this article, it is tried to answer from the perspective of the Qur'an to the question of whether "the relationship between the individual and the institution is a mono-relativistic or interactive and two-sided interrelationship" and in the following, by means of a descriptive-analytical method, the relationship between the individual and the institution based on the linear sequences mentioned for choice in Islamic philosophy is explained. The result of this research is that, firstly, from the point of view of the Quran, the relationship between the individual and the social institutions is a two-side relationship. As well as the influence of individuals on the formation and transformation of social institutions, institutions also affect the values and preferences of the actors. Secondly, the human choices consist of three layers of insight, orientation and action, each of which consists of different stages. Almost at all stages of the selection process, except for the stage of determination and will, there is a two-way interaction between the individual and the community that is affecting and affecting each other.

  Keywords: institutionalism, Islamic economics, Choice, social institutions
 • Nasrullah Ansari *, Mostafa Kazemi Najafabadi Pages 33-61

  How to secure the public interest through individual optimization is the issue of economists' day in both the theoretical and practical fields. How can people who are selfishly motivated to maximize their personal interests be encouraged to pursue the public interest? In answering this question, the new political economy theorists view public interest through individual optimism as simplistic and suggest that economists take this into account when making economic advice to policy makers. According to their analytical framework, rational behavior in incomplete information demands that ordinary people have no incentive to spend in the public goods sector and seek the use of free rides. Pressure groups and bureaucrats exploit their information for self-interest and to the detriment of the public interest, and politicians sacrifice public interest for the sake of power. This analytical framework is incompatible with the behavioral patterns in Islam, one of which is Imam Ali (AS). In the context of the analytically deduced analytic method of the Prophet's words in Nahj al-Balagha, the provision of the public interest is in line with the personal motivation of the individual for their personal benefit. According to this analysis, individuals see their self-interest in the Hereafter benefit, which can only be obtained with the consent of God. The motivation to maximize God's satisfaction, while unifying the rational behavior of the major players in society, simplifies and enhances all behaviors to serve the public interest. The realization of these conditions depends on the monotheistic upbringing of the people of the community, the existence of religious rule and the provincialism of the people.

  Keywords: public interest, rational behavior, new political economy
 • Seyed rohollah Ahmadi Hajiabadi *, Rafi Hasani Moghadam Pages 63-94

  One of the basic issues in microeconomic theory is the general equilibrium and how it is achieved, which is presented by Pareto-efficient condition and two fundamental theorems of welfare economics in the conventional economy. The critique of Pareto condition is that access to efficient conditions is not necessarily accompanied by justice, and the existence of economic efficiency does not guarantee fair conditions. On the other hand, in Islamic science and, consequently, Islamic economics, justice has always been emphasized in all fields. Therefore, in terms of Islamic economics, achieving economic efficiency without regard to justice is useless. In this research, the economic characteristics of the Muslim human being are explained and his preferences are modeled mathematically. Based on the model, a rich person gains disutility from the inequality gap between himself and the poor, and donate to the poor in various forms (charity, Khoms, Zakat, etc.). In this model, it has been shown that it is possible to achieve a Pareto condition along with justice without the intervention of any dictator. Also, the optimal amount of financial payments that maximizes social utility is computed. Therefore, it is possible to reach Pareto-efficiency condition with justice by considering the concepts and principles of Islamic economics and the fact that the Muslim person, in addition to his self-utility, pay attention to the interests and utilities of other people.

  Keywords: Pareto optimization, Economic Justice, Essential Welfare basic theorems, Economic human being
 • Mohammad Tohidi * Pages 127-158
  Speculation in securities market is an activity in which the trader with buying and selling securities in short horizon, intend to obtain the capital gain raised on price volatility. There are pros and cons for speculation. Some benefits of speculation include: increasing liquidity and efficiency in financial markets, decreasing price volatility, and increasing acceptance of risk. Along with the advantages mentioned, if speculative transactions extensively are developed in financial markets, such deals may cause to raise excess price volatility and speculative bubbles. In this research, at first by the method of library studies, dimensions of speculation include definition, types, effects, and … are studied. in the next step, sharia rules related to speculation have been extracted that include Gharar, Dharar, Tadlis, Akl al Mal Bil Batil, Ihtikar, and … and by the method of multi-level Ijtihad , these extracted sharia rules are analyzed and adapted with speculative transactions. It is noted in this research speculation is studies assuming no market abuse such as manipulation and inside trading.
  Keywords: Speculation, Securities Market, Imamiah Jurisprudence, gambeling, Gharar, Dharar
 • Saeed Farahanifard *, Ayatollah Zanginezhad Pages 159-187

  The evolution of their theories of development and their application has made them more realistic about the growth process of countries and their income differences. For example, parameters such as human capital and social capital have been incorporated into these models and more emphasis has been placed on them. Given the need to objectify Islamic beliefs in economic behaviors and the importance of improving the quality of people's lives from the perspective of Islam and considering the many qualitative aspects Islamic beliefs In this paper, we attempt to incorporate non-material parameters affecting growth by emphasizing on the factors extracted from the Holy Qur'an conceptually and mathematically and examine the effects of these variables on economic growth. Library Studies and Analytical - Abstract Methods Lee, Mathematical and Mathematical have concluded that by incorporating immaterial factors resulting from religious teachings into the growth model, one can increase the productivity of the factors of production, and thereby increase the availability of various types of capital and national production, so that The national production base has increased and its growth rate is increasing nonlinearly

  Keywords: economic growth, Non-material Growth Factors, Social Capital, Spiritual capital, Islamic economy
 • AliAsghar Mohammadzadeh * Pages 189-211

  In this paper, after explaining a problem of the business ethics and referring to its general history, it is claimed that retailers do not have to sell goods according to the price of the time of buying, but they have the right to sell their goods at the price market. After the definition, of the property and the economic value, three principles have been used to proof of the cl aim 1. necessity of preservation of property, 2. la zarar (لاضرر), and 3. Golden Rule. Finally, in explaining the opposition's arguments like self-sacrifice in Islamic ethics, have been concluded that it is good to sell according to a former price, but it does not obligatory. Two other arguments of the opposition are the principles of asceticism (zohd) and justice. The method of study except rational reasoning is use of the Islamic traditions. We argue from Islamic jurisprudence theories some times.

  Keywords: Business Ethics, market price, The Necessity of Preservation of Property, la zarar (لاضرر), Golden rule
 • AmirAbbas Sahebgharani *, Ghasem Blue Pages 213-239

  The increasing expansion of financing through the capital market and the introduction of guidelines for the establishment and operation of Credit Rating Agencies, necessitates the development of appropriate credit rating models for financial instruments. On the other hand, the capital market is centered on sukuk bonds, which will be required by the Securities and Exchange Organization, in the case of credit rating agencies, the sukuk rating. the present study has developed a Ijareh Sukuk ranking model. the problems of the issuance of Ijareh Sukuk process, such as the obligatory existence of the guarantor, will be overcome and, on the other hand, the field of transparency of the financing market and the acceleration of the financing process through the capital market will be provided. in this research, after studying the theoretical foundations of the subject matter of the research, including the rules and instructions issued by the securities and stock market organization, the theoretical and scientific principles regarding the rating of securities and the procedures of institutions in the field of credit rating Sukuk rental, The primary model of credit rating for Sukuk rental was extracted, then the dimensions, specifications and indicators of the template were subjected to an expert opinion survey using the Delphi research method .Finally, based on the received comments, the final framework of the credit rating model Sukuk rental was developed in the capital market of Iran. The model generally consists of 2 dimensions including credit rating and fiduciary ranking, and each dimension has components and indicators that form these factors of the conceptual model of credit rating of the rental bonds. in this research, in addition to analyzing the results in classical Delphi format, the Fuzzy Delphi method has also been used to reduce the effect of verbal bias in the research process.

  Keywords: sukuk, Rating, Classical Delphi, Fuzzy Delphi
 • Hossein Kourosh Pasandideh *, Ali Souri, Ghahreman Abdoli Pages 241-273
  Today, financial technologies in lending sector have an effective role in microfinance in developed countries. Microfinance is one of the challenging issues of the society due to the bank-centered nature of the Iranian economy. Launching a Peer to Peer credit FinTech can lead to optimal financial resources in micro sections, liquidity withdrawal from speculative activities and financing. This research investigates the performance of the credit FinTech in developed countries and a business finance model is proposed for credit FinTech appropriate for Iran's economy based on Islamic contracts (Civil Partnership Contract) by using analytical- descriptive methods, cross-sectional method and the idea of the experts. Proper policy making in the implementation of the model will improves the financing of individuals - small and medium-sized enterprise, providing facilities with a good interest rate, providing appropriate services, increasing access to individuals, reducing transaction costs, reducing informal lending activity in the socity, increasing social responsiblity and participation of people in economic activities in the society.
  Keywords: Microfinance, Credit FinTech, Peer to Peer, Loan, Civil Partnership Contract