فهرست مطالب

نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا الهیان* صفحات 1-22
  شبه قاره هند در قرن دهم، از مراکز شکوفایی زبان و ادب فارسی به دور از سرزمین مادری خود بوده است. گلبدن نامه نخستین نثر بانونبشت فارسی، متعلق به این دوره است که به قلم بانویی غیرایرانی نگاشته شده است.گلبدن، از منظر زنی دارای اعتبار اجتماعی و ناظر بر حوادث، خاطراتی از سلوک اجتماعی و خانوادگی پدرش، بابر و برادر خود، همایون، را برجای گذاشته است. به نظر می رسد این کتاب فراتر از خاطره گویی، با زبانی زنانه در پی برجسته کردن، پنهان کردن یا دگرگون جلوه دادن موضوعاتی بوده است. مساله پژوهش پیش رو این است که گلبدن نامه به چه مباحث تاریخی- فرهنگی به ویژه در نمایاندن بخش همیشه پنهان مانده حکومتها یعنی زنان، اندرونی و روابط آنها از نگاه یک زن پرداخته و ازین رهگذر چگونه روایت تاریخی از پدر و برادر خود عرضه کرده است. پس از شرح محتوای تاریخی کتاب، دو موضوع در خور تامل جایگاه زنان دربار و نیز باورها و آیین هایی که در خلال خاطرات بازنمایی شده، واکاوی شد. در نتیجه مشخص شد شخصیتها و خاطرات طرح شده معمولا به اعتبار ارتباط خانوادگی با شاه حاضر(اکبر شاه) انتخاب شده اند و نویسنده از منظری زنانه درپی اثبات حقانیت حکومت همایون، وفاداری برادر دیگرش، هندال، صمیمت عمیق آنها و تلاششان  برای نکوداشت زنان  و مناسبات خانوادگی است.
  کلیدواژگان: تیموریان هند، گلبدن نامه، زنانه نویسی، بابرشاه، همایون شاه
 • الهام ایل، محمد عارف* صفحات 23-40
  مقاله حاضر می کوشد به بررسی تحلیلی و نماد شناختی فیلم سینمایی رنگ انار، اثر سرگیی پاراجانف، کارگردان ارمنی، از منظر انسان شناسی نمادین بپردازد. انسان شناسی نمادین، که در امتداد نظریه های دهه 1970 و با تلاش اندیشمندانی چون گیرتز، ترز و داگلاس در علوم انسانی ایجاد شده، فرهنگ را مجموعه ای از معانی می داند که از طریق نمادها و نشانه ها درک و تفسیر می شود. سینما نیز به عنوان رسانه ای متنی، جهت انتقال معانی فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ابزارهای مناسب برای تحلیل متون سینمایی، استفاده از روش نماد شناسی است، که روشی منسجم و پربار در مطالعات سینمایی محسوب می شود. رنگ انار، فیلمی با اقتباس از زندگی صایات نوا (شاعر ارمنی قرن هجدهم)، آمیزه ای از نمادهای انجیلی، تصویرپردازی های مذهبی، هنر بومی و معماری قوم ارمن است. این مقاله، به روش تحلیل محتوای کیفی و شیوه ی کتابخانه ای، با رویکرد انسان شناسی نمادین، مبتنی بر دیدگاه کلیفورد گیرتز، مورد مداقه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که پاراجانف از سینما گران مردم شناس ارمنی است که عناصر بومی و قومی ارمنیان را به خوبی شناخته، و شاهد تحولات نمادها و نشانه های بومی، به مذهبی، در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی در زندگی قوم ارمن بوده است. این مقاله به بازشناسی ده نماد و نشانه در فیلم رنگ انار می پردازد.
  کلیدواژگان: انسان شناسی نمادین، فیلم رنگ انار، سینما، سرگئی پاراجانف، نشانه شناسی، ارمنستان
 • تهمینه بازدار* صفحات 41-60
  یکی از کانونهای اصلی جاده ابریشم، به عنوان شاهراه ارتباطی شرق و غرب، سرزمین پهناور چین است. جاده ابریشم نه تنها راه مبادلات تجاری چین با سایر کشورها محسوب می شده، بلکه مهمتر از آن مسیر تبادلات فرهنگی، بینا فردی و اجتماعی نیز به شمار می رفته است که اساسی ترین ابزار چنین تبادلی، زبان و محصولات زبانی است. ایران از جمله کشورهای بزرگی است که بخش اعظم جاده ابریشم از آن عبور می کرده است؛ شرایط خاص ایران یعنی قرارگرفتن در بخش عمده جاده ابریشم و همسایگی با چین باعث گردیده تبادلات فرهنگی و زبانی میان این دو تمدن بزرگ بسیار گسترده شود.آثار به دست آمده و پژوهش های انجام شده موید این موضوع است که علاوه بر زبان سانسکریت، زبان فارسی تاثیرات عمیقی در فرهنگ چینی به ویژه در فرهنگ اقلیت قومی مسلمان این کشور به جا گذاشته که تاثیرات آن تا به امروز باقی است. بر این مبنا، در پژوهش حاضر بر آنیم تا اولین اسناد و نشانه های یافت شده و باقی مانده مربوط به خط و زبان فارسی را در زبان چینی به ویژه در مورد نخستین مراحل آموزش زبان فارسی در این سرزمین بررسی و معرفی کنیم. وام واژه های فارسی موجود در زبان چینی، نخستین مدرسه ترجمه و اولین فرهنگ لغت فارسی- چینی "خویی خویی"[1] در چین،  از جمله این اسناد به شمار می روند، در ادامه به تحلیل و بررسی آن ها خواهیم پرداخت. [1] 回回
  کلیدواژگان: زبان فارسی، زبان چینی، وام واژه، فرهنگ لغت، مدرسه ترجمه
 • رضا چهرقانی* صفحات 61-94
  بیداری، نواندیشی و تجدد‏خواهی در کشور تاجیکستان تحت تاثیر آراء احمد مخدوم دانش(1828-1897م) و کتاب نوادرالواقایع او، با جنبش معارف‏پروری آغاز شده، تا امروز ادوار گوناگونی را پشت سر گذاشته و رویکردهای مختلفی؛ همچون نواندیشی دینی، سکولار، مارکسیستی، ملی‏گرا و... داشته است. در تمامی ادوار یاد شده زبان و ادبیات فارسی به مثابه محمل یا زمینه‏ای برای تکوین تجددطلبی، نواندیشی و موضوعات مرتبط با آن یا ابزاری برای انتقال مفاهیم و آراء نواندیشان این سامان به کارگرفته شده و حتی در برخی مقاطع تاریخی، مقوله زبان، خط یا ادبیات فارسی/ تاجیکی فی نفسه به عنوان عنصری هویت‏بخش برای روشنفکران تاجیکستان موضوعیت یافته است. با عنایت به این موضوع، پژوهش ‏پیش رو با بهره‏گیری از روش توصیفی-تحلیلی، کوشیده است تا مساله نقش و تاثیر زبان و ادبیات فارسی در شکل‏گیری و استمرار نواندیشی و تجدد یا دگرگونی و تطور آن در تاجیکستان را بررسی و تحلیل نماید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‏دهد که زبان و ادبیات فارسی در ارتباط با جریان نواندیشی و تجدد در این کشور و استمرار تاریخی آن، گاه طریقیت و گاه موضوعیت یافته است؛ به گونه‏ای که در دوران معارف‏پروری بیشتر آثار روشنفکران و آرمان‏های تجددخواهانه ایشان در ژانرها و قالب‏های ادبی عرضه شده‏اند. افزون بر این در ادوار بعد و در تقابل با ظهور و قدرت یافتن پان‏ترکیسم و نادیده انگاشتن هویت و حضور تاریخی تاجیکان در فرارود یا در ماجرای تغییر خط فارسی به روسی یا سیرلیک، مقوله زبان مادری و ادبیات فارسی و حفظ نوامیس زبانی و مواریث ادبی، خود؛ همچون آرمانی مقدس به دغدغه اصلی روشنفکران تاجیک در مبارزه اجتماعی ایشان بدل شده است.
  کلیدواژگان: تاجیکستان، نواندیشی، تجدد، زبان و ادبیات فارسی
 • نسیم حسنی درآبادی، زلیخا اژدریان شاد* صفحات 88-126

  یکی از روش های خوانش تصویر، روش پانوفسکی است؛ که در آن آیکونوگرافی با آیکونولوژی پیوند خورده و به مدد آن می توان سفری به عمق تصاویر نگارگری ایران،که چون پنجره ای  است به سوی فرهنگ، تاریخ باستان، اساطیر و باورهای ایرانیان ، داشت.در بررسی جایگاه انسان واشیاء بکار رفته در نگاره های سه داستان ضحاک،رستم وسهراب، بیژن ؛از شاهنامه تهماسبی،گرزی گاوسار مشاهده می شود، و این پرسش در ذهن ایجاد می شود که چرا پهلوانان در دست خود گرزگاوسار دارند،و نگارگران صفوی در خلق آن چه پیامی دارد. در این مقاله سعی شده با نگاهی تطبیقی وبا استفاده از الگوی پانوفسکی؛به محتوا و معنای مستتر وکارکرد درتصویر پی برد..اطلاعات در این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق آن تحلیلی_توصیفی می باشد.در نهایت دو نگاه درباره گرز گاوسار وجود دارد،اول سلاحی که به پهلوانان در نبرد یاری می رساند و از نفوذ دشمن جلوگیری می کند.دوم به این دلیل که فریدون طرح آن را برخاک می کشد و به آهنگران سفارش می دهد، اشاره به عصر مفرغ و آهن و منابع غنی در سرزمین ما دارد.نگارگر نیز با توجه به فضای عصر صفوی،خود را در فضای حماسی شاعر می بیند،گویی قلم در دست چون گرز بود و او پهلوان، آن را به هوا برد و پا بر زمین کوبید تا خفتگان را بیدارسازد.

  کلیدواژگان: آیکونوگرافی، آیکونولوژی، شاهنامه تهماسبی، گرز گاوسار، ضحاک، رستم، بیژن
 • ابراهیم خدایار* صفحات 129-152
  حاجی عبدالعظیم شرعی (ف1311ق/1894م) نخستین تذکره‏نویس محیط ادبی بخاراست که در نیمه دوم سده نوزدهم با الهام از واضح بخارایی، دیگر هم‏تبار ایرانی‏نژاد خود، در گسترش و رونق ژانر تذکره‏نویسی در محیط ادبی ماوراءالنهر ایفای نقش کرده است. دانش ما در زبان فارسی درباره این تذکره‏نویس و تذکره‏اش بسیار اندک، نادرست و متناقض است. مسئله اساسی این پژوهش بررسی سوانح زندگی شرعی و تحلیل انتقادی تذکره وی است. نگارنده برای تبیین این مسئله با استفاده از روش تحلیل محتوا و دستاوردهای رویکرد ژانری به متن به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش‏های ذیل است: آیا می‏توان به هویت واقعی شرعی دست یافت؟ مهم‏ترین شاخص‏های شرعی برای تدوین تذکره کدام‏اند؟ نتایج تحقیق نشان داد شرعی از ایرانی‏تباران بخاراست که هنوز پس از نزدیک به یک‏ونیم سده از درگذشت وی، هویت واقعی وی در هاله‏ای از ابهام قرار دارد. نگارنده با انتخاب نه شاخص «1. تخلص؛ 2. وابستگی‏های نژادی و نسبی؛ 3.  وابستگی‏های فکری و ادبی؛ 4. زادگاه، تاریخ تولد و فوت؛ 5. شغل، تحصیلات، استادان، شاگردان و معاصران؛ 6. آثار شاعران؛ 7. پیوند با دربار؛ 8. بوطیقای ذوق تذکره‏نویس؛ و 9. زبان» اهم معیارهای تذکره‏نویسی مولف را تحلیل کرد.
  کلیدواژگان: ایرانی‏تباران، تذکره‏ نویسی ادبی فارسی، حاجی عبدالعظیم شرعی، ماوراءالنهر
 • احمد رضایی* صفحات 155-185

  دو تمدن بزرگ ایران و چین از گذشته بسیار دور پیوندهای عمیقی داشته اند. پیوندهای این دو تمدن در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی فرهنگی و... بوده است. به نظر می رسد دو عامل اساسی زمینه ساز این ارتباطات گسترده  بوده است: نخست جاده ابریشم، دوم همسایگی و همجواری آنها؛ هرچند گذشت روزگار و تحولات جهانی و منطقه ای، به خصوص در سده های اخیر، هر دو عامل را دیگرگون کرد، لکن دیرینگی و عمق روابط ایران و چین به حدی بوده است که هیچ عاملی نمیتواند باعث برش و جدایی آنها شود. از طرفی، اگرچه از روزگاران دور روابط اقتصادی میان این دو تمدن بر دیگر حوزه ها سایه افکنده بوده، اما این بدین معنا نیست که پیوندهای دیگر این دو کشور بهویژه پیوندهای فرهنگی ، تحت الشعاع روابط اقتصادی بوده و مورد بی توجهی قرار گرفته است؛ بلکه باید از دریچه ای دیگر گسترش روابط اقتصادی را زمینه ساز پیوندهای فرهنگی به شمار آورد. مع الوصف میتوان گفت در کنار گسترش روابط اقتصادی ایران و چین، حوزه های مختلف فرهنگی نیز بین دو کشور گسترده شد به گونه ای که نمونه هایی از تاثیر پذیری این دو تمدن را می توان در اساطیر، آثار ادبی، هنر سفالگری، روابط مذهبی و... مشاهده نمود. در دوره پس اسلام، پیوندهای فرهنگی به گونه ای متفاوت و البته بسیار گستردهتر بروز کرد. آنچه در این دوره فرهنگی بیش از هر موضوع دیگری در خور توجه است، گسترش زبان فارسی در چین به خصوص در مناطق غربی آن است. اما توجه به حوزه نفوذ زبان فارسی گویا فقط به این منطقه منحصر شده بود تا اینکه پیدایش و بررسی کتیبه ها و گور نوشته های هانجو، حقایق دیگری را آشکار کرد و جلوهای عمیق تر از نفوذ زبان فارسی را در چین نشان داد. در هفت کتیبه از گورنوشته های هانجو 81 بیت شعر فارسی در قالب قصیده، غزل، قطعه و رباعی است که 61 بیت ان قابل خواندن و غیرتکراری است. در این سروده ها، سروده ها و تاثیر سخن سعدی بسیار آشکار است. هرچند گور نوشته از حضور بازرگانان ایرانی را نشان میدهد، لیکن نباید حضور زبان فارسی را در آنها منحصر بدانیم. در این مقاله ضمن گذری بر روابط فرهنگی ایران و چین، گورنوشته های مذکو را را بررسی کرده و نشان می دهیم زبان فارسی برای مدتی در این منطقه رونق داشته است.

  کلیدواژگان: اشعار فارسی، کتیبه، سنگ مزار، هانجو، چین
 • سید محمد مهدی ساعتچی*، خسرو ظفرنوایی صفحات 189-202

  تاریخ فلسفه چین به وضوح نشان می دهد که یکی از مسایل و دغدغه های فکری مردمان این سرزمین، مسئله تطبیق انسان با طبیعت و تطبیق انسان با جامعه بوده است. در عرصه هنر و نقاشی، می توان چنین استنباط کرد که برای آنان، طبیعت به میزان زیادی با تلقی شان از نقاشی قلم مو و مرکب مشابهت دارد. هم طبیعت و هم این نقاشی ها، نماد زیبایی و توازن هماهنگ عالم کاینات هستند. این مقاله بر آن است تا با اتکای بر تعالیم دایو، به عنوان مکتبی اثرگذار در شکل دهی به تمام زوایای فرهنگ چین باستان، بویژه در عرصه فرهنگ بصری، معنا و مفهوم «طبیعت» در نقاشی های منظره چینی و طریق هماهنگی با آن را مورد مطالعه قرار دهد. مراد از طبیعت، جامعیت خودانگیختگی یا خودجوشی چیزها و رهایی مطلق از تصنعی بودن است. به این ترتیب هرگاه چیزها آزاد باشند که راه طبیعی خود را دنبال کنند، در کمال هماهنگی حرکت می کنند. به طور کلی دایو با راه طبیعت، با سیر و جریانی که در طبیعت است، هماهنگ است. سیر طبیعی و خودجوشی هر چیز، شیوه دایو است. هنر چین در سراسر تاریخ خود، طبیعت را ملهم از این نیروی پنهان تصور می کند و هدف هنرمند نیز این است که با این روح تماس پیدا کرده و آن گاه کیفیت و انواع و اقسام آن را برای بیننده توصیف نماید. هدف رهرو دایو، پرهیز از انجام هر کاری است که با طبیعت ناسازگار باشد. این طبیعت نیست که به اصلاح و کمال نیاز دارد، بلکه این ما هستیم که نیازمند تغییر هستیم و باید خود را با آن وفق دهیم. از این رو باید در قبال طبیعت نیست شد و این همان طریقی است که هنرمند بواسطه آن به سراغ طبیعت می رود. در مکتب دایو، اصل تغییر به عنوان عامل پیش برنده جهان هستی (دایو) به عنوان توازن هماهنگ میان اضدادی تعریف می شود که با یکدیگر تعامل دارند (یین و یانگ). توازن میان اضداد نوعی نیرو یا روح طبیعی را به نام «چی» می آفریند. مناظر نقاشی شده (شانشویی) نیز بازتابی از این باور در غالب نیروهای «یین» و «یانگ» هستند.

  کلیدواژگان: طبیعت، نقاشی منظره، هماهنگی، خودانگیختگی، مکتب دائو
 • رضا غفوری* صفحات 205-238
  وش نامه منظومه ای است پهلوانی و موضوع آن سرگذشت ضد قهرمانی به نام کوش پیل دندان است که بیشتر سال های عمر خود را در نبرد با فرزندان جمشید و پهلوانان ایرانی به سر می برد . به جز کوش نامه در دیگر متون پهلوان ایران نیز درباره پیل دندان روایت های متعددی آمده که اغلب با گزارش آن منظومه متفاوت است و اختلافهای دارد به ویژه آن که در این دسته منابع، داستان های متعددی درباره پایان زندگی او و چگونگی کشته شدنش دیده می شود. یکی از نکته های ابهام آمیز درباره کوش نامه و به ویژه قهرمان آن، خاستگاه روایات آن است که اغلب میان پژوهشگران اختلاف نظرهایی دیده می شود و پژوهشگران فرضیه های مانند ارتباط داستان های کوش با شاهان کوشان و یا برعکس سامی نژاد بودن آن آورده اند. در این مقاله نخست به بررسی داستان های کوش پیل دندان در ادب پهلوانی ایران و نقد برخی نظریه های درباره آن می پردازیم سپس درباره منشا احتمالی روایات این ضد قهرمان با ذکر شواهدی سخن می گوییم.
  کلیدواژگان: کوش، کوشنامه، شاهنامه، کوشان، حام
 • سید علی قاسم زاده*، تاج الدین آروین پور صفحات 241-271

  جنبش جنگنامه سرایی در ادبیات معاصر افغانستان هم زمان با قیام های مردمی در برابر انگلیسی ها آغاز شد که به جنگ اول افغانستان و انگلیس (1217- 1220ه.ش/ 1839- 1842م) معروف است. با تجاوز استعمار انگلیس به افغانستان روح حماسی و رزمی در مردم این سرزمین برانگیخته شد و منجر به جهاد مسلحانه و خلق منظومه های حماسی متعدد شد. این منظومه ها در وزن و سبک به تبعیت از شاهنامه فردوسی به نظم درآمده اند. موضوع اصلی این جنگنامه ها، وصف دلاوری ها و کیفیت مبارزه مردم افغانستان در برابر بیگانگان، مخصوصا انگلیسی ها و منازعات خانوادگی امرا و  حکام محلی است. این جستار به شیوه توصیفی- تحلیلی در پی آن است که نقش جنگنامه سرایی را در انعکاس واقعیت های تاریخ سیاسی معاصر افغانستان بررسی کند. از نتایج تحقیق برمی آید که اساسا تعدد این جنگ نامه ها گواه احساس ضرورت تاریخی در شاعران برای حفظ هویت ملی و تلاش آنان برای ثبت و ماندگاری دلاوری ها و دستاوردهای اتحاد ملی در پیکره ژانر حماسه است. مقبولیت و معیارمندی شاهنامه فردوسی در افغانستان عامل اساسی گرایش مقلدانه این شاعران برای سرایش جنگ نامه های حماسی است؛ اگرچه هیچ یک را نمی توان در سبک و زبان و حتی موضوع همپایه نقش و کارکرد شاهنامه در ادبیات حماسی دانست، لیک برخی از این جنگ نامه ها آثار عاطفی عمیق در میان مردم افغانستان و برانگیختگی حس وطن دوستی و تمایل به وحدت و استقلال ملی در تاریخ معاصر افغانستان داشته و دارند.

  کلیدواژگان: ادبیات معاصر افغانستان، هویت و استقلال ملی، حماسه تاریخی، جنگنامه سرایی
 • حسام کشاورز، علی اصغر فهیمی فر*، حسنعلی پورمند صفحات 273-306

  با ورود دستبافت های شرقی به اروپا از دوران باستان این بافته ها اغلب با نام هایی که از شرق همراه آن ها به غرب می رفت، شناخته می شدند. از آنجا که در سده های اسلامی، مورها، که مسلمانان مسیحی شده اروپا بودند، نقش زیادی در رواج این واژه ها داشتند، بیشترین ظهور دستبافت های شرقی در اروپا و به ویژه شبه جزیره ایبری(پرتغال و اسپانیا) به صورت واژگان عربی است. از جانب دیگر به سبب ناشناخته بودن ساختار بافته های شرقی برای اروپاییان، در فرهنگ لغات پرتغالی و اسپانیایی همه این واژه ها معادل یکدیگر قرار گرفته اند. این پژوهش با روش تاریخی به کند و کاو در اسناد و کتب کهن پرتغالی و اسپانیایی پرداخته و چگونگی و کیفیت حضور دستبافت های شرقی در این سرزمین ها را از سده های میانه به بعد مورد مطالعه قرار داده است. با توجه به دست آوردهای این پژوهش، در پرتغال و اسپانیا  حداقل از سده چهاردهم میلادی قالی شرقی کم و بیش نمونه نوعی و مظهر اسباب و لوازم خانه شناخته می شده است که واژه آلکاتیفا معرف آن بوده است. بیشتر این قالی ها از هند به وسیله تجارت به شبه جزیره ایبری رسیده اند و در مقابل قالی های ایرانی به سبب گرانی نقش کمی در دکوراسیون داخلی آن ها بر عهده داشته است.

  کلیدواژگان: قالی، آلکاتیفا، پرتغال، اسپانیا، ریشه شناسی
 • بهزاد وثیق* صفحات 309-332
  ادیان به عنوان سرچشمه های نظری پیش از دوران مدرن، بیان هایی کالبدی را در باغ سازی نشان داده اند. یکی از مهم ترین معماری های منظر در خاور دور، بالاخص در چین، با نام باغ سازی چینی شناخته می شود. چنین به نظر می رسد که طراحی منظر در آن دیار تا حدودی تحت تاثیر موضوع طبیعت و طبیعت گرایی اندیشه های بودایی، تایویی و کنفوسیوسی واقع شده است. در این مقاله بر اساس روش پژوهش در نمونه موردی و تحلیلی-توصیفی با تکیه بر مطالعات اسنادی مربوط به تعاریف پایه تفکرات تایویی، کنفوسیوسی و بودایی به شناختی اجمالی از ایده های فلسفی آن دست یافته و در ادامه با تحلیل عناصر و نیز کلیات باغ چینی به چگونگی تاثیرگذاری اندیشه های مذکور بر شکل گیری باغ و منظر آن اشاره می شود. از مطالعات انجام شده چنین برمی آید که منظرسازی چینی تجسم عینی نمادهای اندیشه های تایویی، کنفوسیوسی و بودایی بوده که خود را در قالب عناصر، نظم ها و روابط و مکان یابی میان اجزاء بازمی نمایاند.
  کلیدواژگان: اندیشه تائویی، اندیشه بودایی، اندیشه کنفوسیوسی، منظرسازی چین
|
 • Leila Elahian * Pages 1-22
  Indian subcontinent in the tenth has been one of Persian language and literature flourishing centers, somewhere far from its homeland. “Golbadan nameh”, the first Persian lady_written prose, which is belonged to this period, has been written by a non-Iranian lady. Golbadan as a woman with social prestige and observer of events, left memoirs of behavior of his father, Baber, and his brother, Homayoun. But it seems that this book is more than a memoir, it seeks to highlight, hide, or change things in a feminine way. The question of the present study was what historical-cultural issues “Golbadan nameh” addressed, especially in showing the ever-hidden part of governments, namely women, the interior and their relations, from a woman's point of view and in this way how the author has presented a historical narrative of his father and brother. For this purpose, after representing the historical content of the book, two issues worth considering, the position of women in the court as well as the beliefs and rituals that are represented during the represented memories, was investigated. As a result, it was found that the characters and presented memories are usually chosen based on the family relationship with the present king (Akbar Shah) and from a feminine perspective, the author seeks to prove the legitimacy of Homayoun Shah's rule, the loyalty of his other brother, Handal, their deep intimacy, and their efforts to honor women and family relationships.
  Keywords: Timurids of India, Golbadan nameh, Female writing, Baber shah, Homayoun shah
 • Elham Eil, Mohammad Aref * Pages 23-40
  The present article tries to study the analytical and cognitive symbol of the color of pomegranate film, a work of Russian-Armenian director Sergei Parajanov from the point of view of symbolic anthropology. Symbolic anthropology, which has been created along the lines of the 1970s and with the efforts of thinkers such as Geertz, Theres and Douglas in the humanities, sees culture as a set of meanings that are understood and interpreted through symbols and symbols. The cinema is also used as a textual media for transmitting cultural meanings. One of the most suitable tools for analyzing cinematic texts is the use of semiotics, which is a cohesive and fruitful way in cinematic studies. Pomegranate, a film adapted from the life of Sayat Nawa (Armenian poet of the eighteenth century), is a mixture of evangelical symbols, religious portraiture, indigenous art and Armenian folk architecture. This article is based on the Clifford Geertz view, using qualitative content analysis and library methodology, with the approach of symbolic anthropology. The findings show that Parajanov is an expensive Armenian ethnographer who has well-known ethnic and ethnic elements in Armenia, and has witnessed the transformation of indigenous, religious, and religious symbols into the life of the Armenian people during the Soviet era. He has been able to express the mystical thoughts of the Armenian poet by effectively using colloded collages. This article deals with the classification of 10 symbols and symbols in the color of pomegranate film.
  Keywords: : Symbolic anthropology, The Color of Pomegranate Film, Cinema, SergeiParajanov, Semiotics, Armenia
 • Tahmineh Bazdar * Pages 41-60
  One of the main focal points of the Silk Road as the East-West communication highway is the vast land of China. The Silk Road was not only a way for China to trade with other countries, but more importantly for cultural, interpersonal and social exchanges. The most basic tools for such an exchange are language and language products. Iran is one of the greatest countries which had been crossed by the major part of the Silk Road; Iran's particular conditions, means being on the major part of the Silk Road and its proximity to China, have led to widespread cultural and linguistic exchanges between these two great civilizations. Researches have illustrated that in addition to Sanskrit, Persian Language has had profound effects on Chinese culture, especially on the ethnic Muslim minority culture of the country, which remains to this day. Therefore, in this study, we attempt to give an overview of the first documents and signs found and remaining of Persian script and language in Chinese language, especially the first stages of teaching Persian language in this land. Persian Loanwords in Chinese language, the first translation school, and the first Persian-Chinese dictionary, “Huihui” are among these documents in China. In this study, we will analyze and examine them.
  Keywords: Persian Language; Chinese Language;Loanword; Dictionary;Translation school
 • Reza Chehrghani * Pages 61-94
  Awakening, Enlightenment, and Modernization in Tajikistan Under the influence of the views of Ahmad Makhdum Danesh (1897-1828) and his “Navader alvaghaye began with the education movement and so far, it has gone through various periods and has taken different approaches, such as religious, secular, Marxist, nationalist, and so on. In all of these periods, Persian language and literature has been used as a vehicle or platform for the development of modernism, thinking, and related topics, or as a means of conveying the concepts and ideas of this system. In some historical contexts, the category of Persian / Tajik language, script or literature has itself become an Identity maker element for Tajik intellectuals. Therefore, using a descriptive-analytical method, this study has attempted to analyze the role and influence of Persian language and literature in the formation and continuation of modern thinking and modernization or evolution in Tajikistan. The results of the research show that Persian language and literature has become subjective and sometimes subjective in relation to modern thought and modernity in this country and its historical continuity. The results of the research show that Persian language and literature has been a method and sometimes a goal in relation to modern thought and modernity in this country and its historical continuity. Such that, most of his intellectual works and modernistic ideals were presented in genres and literary formats. In addition, in the later periods, in contrast to the emergence and power of pan-Turkism and the ignorance of the Tajik identity and historical presence in transitions or in the story of the change of Persian line to Russian or Cyrillic, the category of native language and Persian literature and the preservation of Linguistic honors and Literary legacies, as a sacred ideal, have become the main concern of Tajik intellectuals in their social struggle.
  Keywords: : Persian Language, Literature, Modernity, Tajikistan
 • Nasim Hasani Darabadi, Zolykhah Azhdariyan * Pages 88-126

  One of the methods for reading the image is the Panofsky method, in which iconography is linked with iconology, and a journey into the depths of Iran's painting art, which is a window to culture, ancient history, myths and beliefs of Iranians, can be traced. In the study of the position of man and objects used in the images of the three stories of Zahhak, Rostam, Sohrab and Bijan from Tahmazabi's Shahnameh, mace Gaussar’s is observed and this question arises in the mind why the ghosts in their hands are bulls, and the monographs Safadi has a message in creating it. In this paper, we have tried to find a meaningful and meaningful image and function in the image with a comparative look and using the Panofsky pattern. The information in this article is collected by the library method and its research method is analytical-descriptive. Finally, there are two glances about the Gaussar’s Mace. The first  weapon that will help the warrior in the battle and prevent the enemy's infiltration. Second, because Friedman draws it down and orders the blacksmiths, it refers to the bronze age and iron and rich resources in our land. Regarding the atmosphere of the Safavid era, the painter also sees himself in the epic space of the poet, as if the pen was in his hand as a wand, and he drove the balloon to the ground and knocked down the ground to wake the crowd.

  Keywords: Iconography, iconology, Shahnameh of Shah Tahmasb, Gaussar’s Mace, Zahhak, Rostam, Bijan
 • Ebrahim Khodayar * Pages 129-152
  Haji Abdol Azim Sharii (death: 1894) is the first biography writer of the literary environment of Bukhara that played a significant role in the second half of the 19th century to spread the idea of biography writing as a genre in Transoxiana through being inspired by Vazeh Bukharayi and other Iranian contemporary writers. There is little known about this biography writer and his biography. This study aims to analyze the life of Sharii and his biography. The study employs content and genre analysis to pursue the following questions: Could we understand the real identity of Sharii? What are the Sharii's criteria to write a biography? The findings show that Sharii is an Iranian from Bukhara. His identity is still vague after one and a half century after his death. The study analyzes his criteria considering nine aspects: 1. penname, 2. racial and family relations, 3. literary and ideological ties, 4. birthplace, birth and death date, 5. occupation, studies, teachers, students, and contemporary figures, 6. other poets' works, 7. ties with the government, 8. rhetoric of biography writing, and 9. language.
  Keywords: Iranian, Persian literary biography writing, Haji Abdol Azim Sharii, Transoxiana
 • S.M. Mahdi Saatchi *, Khosro Zafarnavaei Pages 189-202

  The history of Chinese philosophy clearly shows that one of the most concerns for people of the region had been adaption of human with nature and society. In the field of art and painting, it can be concluded that for them, nature is very much the same as ink brush painting. Both nature and the paintings are a symbol of beauty and harmony of the cosmos. Thus, this paper is based on the teachings of the Dao, the ideological influence in shaping all aspects of ancient Chinese culture, especially in the field of visual culture; the meaning of "nature" in Chinese landscape through coordination with it is studied. Conception of nature is related to spontaneity or spontaneous recall things and gets rid of the artificial matter. So when things being free to follow their natural path, moving in perfect harmony. Generally, Dao is symphonic with the nature of the course and flow of nature. The way Dao is in the Chinese art throughout history, e.g. natural and spontaneous course of things, and purpose of the artist's inspiration, stems from the notion of hidden power that touches the soul and variety it describes the different types of viewers. The purpose monk Dao should avoid is anything that is inconsistent with the nature. It is not nature that needs to reform and perfect, but it is “we” who need to change and we must adapt ourselves to do it. It should not be against nature and the nature of the way that artists go through. Artist should disappear in nature. The Dao School, as the driving principle of the universe (Dao) is defined as harmony between opposites that interact with each other (Yin and Yang). Balance between opposites is a natural force or spirit, called "chi" creates. Hence, landscape paintings (shan-shui) are also a reflection of the prevailing belief in the “Yin” and “Yang”.

  Keywords: Nature, landscape painting, harmony, spontaneity, Daoism
 • Reza Ghafouri * Pages 205-238
  KushNameh is a heroic poem and its subject is the adventure of an anti-hero called Kush-e Pildandān, which spent most of his life fighting the children of Jamshid and the Iranian heroes. In addition to KushNameh, other Iranian heroic texts also contain numerous narratives about the Pildandān, which often differ from that of the poem, especially that in this category of sources, there are numerous stories about the end of his life and how he was killed. One of the ambiguous points about KushNameh, and especially its hero, is the origin of the narratives that are often disagreed among scholars, and scholars have stated hypotheses such as the connection of Kush stories to the Koshan kings or, his Sam strips. In this paper, first, the stories of the Kush-e Pildandān in the Iranian heroic literature are examined and several theories about the story are addressed, and then evidence about the possible origin of the anti-hero narrative are provided.
  Keywords: Pildandān, KushNameh, Shahname, Kushan
 • Seyed Ali Ghasemzadeh *, Tajuddin Arwinpoor Pages 241-271

  The warfare epistle movement in contemporary Afghan literature began with popular uprisings against the British, known as the First Afghan-British War (1242-1220 HS / 1839-1839 AD). The British colonial invasion to Afghanistan brought an epic and heroic spirit to the people of this land, leading to armed jihad and the creation of numerous epic poems. These poems are arranged in the meter and style, in accordance with Firdowsi's Shahnameh. The main focus of these war memoirs is on the bravery and quality of the Afghan people's struggle against foreigners, especially the British, and the family struggles of local rulers and kings. This descriptive-analytical research seeks to examine the role of war writing in reflecting the realities of contemporary Afghan political history. The results of the research show that the multiplicity of these genres testifies to the poets' historic need to preserve their national identity and their efforts to record and preserve the national unity, bravery and achievements in the epic genre. The acceptance and standardization of Ferdowsi's Shahnameh in Afghanistan is a major factor in the tendency of these poets to compose epic poems. Although none can be regarded as profound as Shahnameh of Firdowsi in terms of language, style and even in the equality of subject and yield. Nevertheless, some of these writings had and continue to have profound emotional effects among the Afghan people and arouse patriotism and a desire for national unity and independence in contemporary Afghan history.

  Keywords: Contemporary Afghan Literature, National Identity, Independence, Historical Epic, warfare poems
 • Hesam Keshavarz, AliAsghar Fahimifar *, Hasanali Pourmand Pages 273-306

  Considering the names of the Oriental hand-wovens, Arabic words were highly used in the Iberian Peninsula (Portugal and Spain). This paper used the historical research method to explore the old Spanish and Portuguese documents and also the quality and state of emergence of Oriental hand-wovens in these lands. In this method, the etymology of those Arabic words was considered too. The results of the paper revealed that in the Iberian Peninsula, at least, from the 14th century, the Oriental carpets were a typical and symbol of furniture which were known as alcatifa, a popular name for them. The word alcatifa must be derived from Qatif port at the coast of the Persian Gulf. Most of these carpets traveled from India to the Iberian Peninsula by trade. The Persian carpets were too expensive, so there are a few signs of them in the Portuguese and Spanish decorations during that time.

  Keywords: carpet, alcatifa, Portugal, Spain, etymology
 • Behzad Vasigh * Pages 309-332
  Before the advent of modernism, religions were known as the theoretical sources of gardening. Chinese Gardening is one of the most important legacies in Asian culture and art. It seems that landscape design in China is somewhat influenced by the tendency toward nature in Buddhist, Taoist, and Confucian ideas. The research method in this paper is a case study and analytical-descriptive research. Information is gathered through documentary and library studies and the logical deduction of data. The data are measured by a review of Chinese garden plans. Further, by analyzing the elements and generalities of the Chinese garden, it is referred to how the thoughts are influenced by the formation of symbols and the form of the garden. Studies have shown that China's landscape is the concrete embodiment of Taoist, Confucian, and Buddhist thoughts, which have shown itself in the form of elements, orders, relationships, and locations between the components.